Blog วิชาการ บล็อก ประสบการณ์ แบ่งปัน | วิชาการ.คอม

บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  
ลิมิตตรีโกณ

ช่วยการบ้านด้วยค่ะ คิดไม่ออกจริงๆค่ะ ... [เข้าชม 6] [โดย ชมพูนุช]

ลิมิตตรีโกณ

ช่วยการบ้านด้วยค่ะ คิดไม่ออกจริงๆค่ะ ... [เข้าชม 5] [โดย ชมพูนุช]

ลิมิตตรีโกณ

ช่วยการบ้านด้วยค่ะ คิดไม่ออกจริงๆค่ะ ... [เข้าชม 4] [โดย Primchom L'amour]

ลิมิตตรีโกณ

ช่วยการบ้านด้วยค่ะ คิดไม่ออกจริงๆค่ะ ... [เข้าชม 6] [โดย Primchom L'amour]

ลิมิตตรีโกณ

ช่วยการบ้านด้วยค่ะ คิดไม่ออกจริงๆค่ะ ... [เข้าชม 4] [โดย Primchom L'amour]

รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพ การอ่านและการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์

บทคัดย่อ รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพการอ่านและ การเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ ในครั้งนี้ มีวัตถุประ ... [เข้าชม 4] [โดย อัจฉรา หอมนาน]

รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพ การอ่านและการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์

บทคัดย่อ รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพการอ่านและ การเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ ในครั้งนี้ มีวัตถุประ ... [เข้าชม 3] [โดย อัจฉรา หอมนาน]

กูรูอสังหาริมทรัพย์

สำหรับผู้เกี่ยวข้องทุกแขนงในวงการอสังหาฯ ์ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของทรัพย์สิน สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ และนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำเป็นต้องมีความรู้อย่างครบถ้วนในเรื่องข้อ กำหนดและกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้อง ... [เข้าชม 44] [โดย กูรูอสังหาริมทรัพย์ ,นายหน้า, ประเมินทรัพย์สิน,สถานะการณ์อสังหา]

กูรูอสังหาริมทรัพย์

สำหรับผู้เกี่ยวข้องทุกแขนงในวงการอสังหาฯ ์ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของทรัพย์สิน สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ และนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำเป็นต้องมีความรู้อย่างครบถ้วนในเรื่องข้อ กำหนดและกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้อง ... [เข้าชม 8] [โดย อบรมอสังหา]

กูรูอสังหาริมทรัพย์

สำหรับผู้เกี่ยวข้องทุกแขนงในวงการอสังหาฯ ์ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของทรัพย์สิน สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ และนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำเป็นต้องมีความรู้อย่างครบถ้วนในเรื่องข้อ กำหนดและกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้อง ... [เข้าชม 9] [โดย ืnonshee sungthon]

กูรูอสังหาริมทรัพย์

สำหรับผู้เกี่ยวข้องทุกแขนงในวงการอสังหาฯ ์ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของทรัพย์สิน สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ และนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำเป็นต้องมีความรู้อย่างครบถ้วนในเรื่องข้อ กำหนดและกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้อง ... [เข้าชม 9] [โดย ืnonshee sungthon]

กูรูอสังหาริมทรัพย์

สำหรับผู้เกี่ยวข้องทุกแขนงในวงการอสังหาฯ ์ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของทรัพย์สิน สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ และนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำเป็นต้องมีความรู้อย่างครบถ้วนในเรื่องข้อ กำหนดและกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้อง ... [เข้าชม 9] [โดย ืnonshee sungthon]

นายหน้าอสังหาฯ รวยทางลัด อย่างไร ?

1. นายหน้าได้อัตราผลตอบแทนสูง อัตราผลตอบแทนจากนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่ได้รับกันจะอยู่ที่ 3% บางเคสสูงถึง 10% บางคนอาจจะคิดว่า ก็แค่ 3% จะมากอะไร แต่เมื่อนํามาคิดๆดูแล้ว 3% ก็ถือว่าเยอะมาก ยกตัวอย่างให้เห็นภาพเช่น ... [เข้าชม 10] [โดย ืnonshee sungthon]

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของครอบครัว ในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช้าง จังหวัด นครศรีธรรมราช

วันชัย เยี่ยงกุลเชาว์ นักวิชาการสาธารณสุข นักวิจัย งานวิจัยเชิงพัฒนาสาธารณสุขชุมชน [เข้าชม 26] [โดย chainarong_54]

การพัฒนาแบบฝึกการสร้างสมรรถภาพทางกาย สำหรับกีฬาฟุตซอล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกการสร้างสมรรถภาพทางกาย สำหรับกีฬาฟุตซอล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัย นายกิตติ ต่วนกูเปีย ปีที่วิจัย ปี พ.ศ. 2557 บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประ ... [เข้าชม 10] [โดย schoolkai]

เผยแพร่ผลงาน รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การเจริญเติบโตและชีวิตครอบครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การเจริญเติบโตและชีวิตครอบครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ... [เข้าชม 215] [โดย นายปกรณ์ เทพา]

เผยแพร่ผลงาน รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การเจริญเติบโตและชีวิตครอบครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การเจริญเติบโตและชีวิตครอบครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ... [เข้าชม 10] [โดย นายปกรณ์ เทพา]

เผยแพร่ผลงาน รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การเจริญเติบโตและชีวิตครอบครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การเจริญเติบโตและชีวิตครอบครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ... [เข้าชม 8] [โดย นายปกรณ์ เทพา]

เผยแพร่ผลงาน รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การเจริญเติบโตและชีวิตครอบครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การเจริญเติบโตและชีวิตครอบครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ... [เข้าชม 9] [โดย นายปกรณ์ เทพา]

เผยแพร่ผลงาน รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การเจริญเติบโตและชีวิตครอบครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การเจริญเติบโตและชีวิตครอบครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำ ... [เข้าชม 11] [โดย นายปกรณ์ เทพา]

จงเขียนโปรแกรมเพื่อแก้โจทย์ต่อไปนี้ ใน 1 เดือนมี 30 วัน สมมติว่า วันที่ 1 ของเดือนตรงกับวันจันทร์ วันอื่นๆ ตรงกับวันอะไร ข้อบังคับ ให้ตัวตัวแปรชนิด Array เพื่อเก็บข้อมูลวันที่ ให้ใช้ลูป For และเงื่อนไข if..else… และโอเปอร์ชั่น “%” ในการตรวจเช็คและแสดงผล

จงเขียนโปรแกรมเพื่อแก้โจทย์ต่อไปนี้ ใน 1 เดือนมี 30 วัน สมมติว่า วันที่ 1 ของเดือนตรงกับวันจันทร์ วันอื่นๆ ตรงกับวันอะไร ข้อบังคับ ให้ตัวตัวแปรชนิด Array เพื่อเก็บข้อมูลวันที่ ให้ใช้ลูป For และเงื่อนไข ... [เข้าชม 14] [โดย nongluk]

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อยละ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่องานวิจัย การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อยละ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชื่อผู้วิจัย นางสาวสุภาพร สุขศรี โรงเรียน เทศบาลวัดท้าวโคตร ... [เข้าชม 11] [โดย py_sa]

ครูกิตติพงษ์

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้วิธีจัดการเรียนแบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัย นายกิตติพงษ์ ... [เข้าชม 19] [โดย ครูกิตติพงษ์]

MBAThinkTank เรียนเชิญเข้าร่วมงาน MBA Tour ในวันที่ 8 กันยายน 2558 เวลา 17.00 – 22.00 น.

ภายในงานท่านจะได้พบกับ Admissions Directors และตัวแทนจากสถาบันการศึกษาชั้นนำจากหลากหลายประเทศที่บินตรงมาเพื่อให้ข้อมูลการศึกษาต่อ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ฟรี ​ในวันที่ 8 กันยายน 2558 เวลา 17.00–22.00 ... [เข้าชม 34] [โดย MBAThinlkTank]