Blog วิชาการ บล็อก ประสบการณ์ แบ่งปัน | วิชาการ.คอม

บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านโดยใช้นิทานภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร จังหวัดนครศรีธรรมราช ... [เข้าชม 2] [โดย เนตรชนก นาคแก้ว]

แฉวิธีการขโมยข้อมูลส่วนตัวแบบแนบเนียนบนอินเตอร์เน็ต (Identity Theft)

ผู้เขียนได้มีโอกาสพบเว็บไซต์ที่แอบดักเก็บข้อมลูส่วนตัวบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขบัตรเครดิต เพื่อนำไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม บทความนี้เขียนมาเพื่อเป็นแนวทางการป้องกันการถูกโจรกรรมข้อมูลส่วนตัว [เข้าชม 16] [โดย วรจักร สิริวิเศษวรกุล @PNRU]

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

บทคัดย่อ ชื่อรายงาน : การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเล่นแชร์บอล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านน้ำใส ชื่อผู้รายงาน : นางสาววรรณฮัญฟาร์ สาและ ปีที่รายงาน : พ.ศ. 2557 รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะการเล่นแชร์บอล ... [เข้าชม 10] [โดย POr Rakkarn]

vcharkarnknowledge

เรื่องสั้นน่ารู้ที่อยากบอก !!! [เข้าชม 28] [โดย SUNNY]

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรม เล่นปนเรียน สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ชื่อผู้วิจัย เคนิคพิษณุ ไชยสัตย์ ปีการศึกษา 2557 ... [เข้าชม 18] [โดย ครูเด็กน้อย]

เรื่อง อาหารไทยพื้นเมือง : ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต้

ศึกษาเรื่องราวความเป็นมาของอาหารพื้นเมืองแต่ละภาค และสืบค้นอาหารพื้นเมืองในท้องถิ่นของตนเอง ทำให้ผู้เรียนเห็นคุณค่า และเกิดแนวคิดในการอนุรักษ์วัฒนธรรมของอาหารพื้นเมืองในท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไป [เข้าชม 31] [โดย รุ้งวดี ระวัง]

เผยแพร่ผลงานทางวิชากร

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การคูณ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ... [เข้าชม 36] [โดย นายศิริชัย พูนสุวรรณ]

ระบบใหลเวียน

ระบบไหลเวียนเลือด (Blood Circulatory System) ทำหน้าที่ลำเลียงอาหาร แก็สออกซิเจน ไปสู่เซลล์ต่างๆ และนำแก็สคาร์บอนไดออกไซด์และของเสียต่างๆ ออกจากเซลล์ รักษาสมดุลของร่างกาย ควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย ต่อสู้และ ... [เข้าชม 76] [โดย khwan noi narak]

รายงานการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการทดลอง

บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลขุนตาล ชื่อผู้ศึกษา จันทร์ดี วรรณชัย ครูชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลขุนตาลอำ ... [เข้าชม 73] [โดย virusnum]

สื่อ Infograpic " TV DIGITAL คืออะไร? "

ผลงานสร้างสรรค์ สื่อมัลติมีเดียการรับรู้กระบวนเปลี่ยนผ่านการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์จากระบบอะนาลอคสู่ระบบดิจิทัล(TV DIGITAL คืออะไร?) ผ่านสื่ออีเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ [เข้าชม 135] [โดย ธำรงชาติ วงศ์อารีย์ และคณะ]

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง รายงานผลการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนวัดเบญจมบพิตร

ชื่อเรื่อง รายงานผลการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนวัดเบญจมบพิตร ผู้รับผิดชอบ นางสุธาศินี รอดดอนไพร ระยะเวลาในการประเมินโครงการ ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. ... [เข้าชม 137] [โดย Sandy]

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้รูปแบบหนึ่ง ที่สามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ... [เข้าชม 114] [โดย เขม]

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

บทคัดย่อ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้รูปแบบหนึ่ง ที่สามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้อย่างมีประสิทธิภาพการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะ ... [เข้าชม 48] [โดย เขม]

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ เรื่องการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Desktop Author สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสตรีพัทลุง [เข้าชม 156] [โดย ครูณัฐ]

โรงเรียนธุรกิจ IMD และ Cisco รวมพลังพลิกโฉมธุรกิจดิจิตอล

โลซาน, สวิตเซอร์แลนด์ และซานโฮเซ แคลิฟอร์เนีย--26 มี.ค.--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์ Cisco จะให้การสนับสนุน IMD เป็นมูลค่า 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำทางความคิด และรับมือกับความท้าทายทางธุรกิจในการเปลี่ยนโฉมโลกดิจิตอล IMD ... [เข้าชม 75] [โดย Profblanche]

เผยแพร่บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จัดทำทั้งหมด 8 ชุด ใช้เวลาในการจัดกิจกรรม 22 ชั่วโมง ไม่รวมสอบก่อนและหลังเรียน [เข้าชม 82] [โดย kroo.poo]

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง บรรยากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดบ้านดาบ ผู้วิจัย นางสาวศศิณัฏฐ์ จันทร์เสือ ปีการศึกษา 2556 บทคัดย่อ การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีค [เข้าชม 85] [โดย Sasi Krootik]

เผยแพร่ผลงานวิชาการเรื่องการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนบ้านพะไล ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ชื่องานวิจัย การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนบ้านพะไล ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ชื่อผู้ศึกษาค้นคว้า นางสาวครองทรัพ เชิดชู รองผู้อำ ... [เข้าชม 119] [โดย รองนก]

การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนบ้านพะไล ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

เผยแพร่ผลงานเรื่องการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนบ้านพะไล ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา [เข้าชม 68] [โดย ครองทรัพ]

คณะวิศวะ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบชิงทุน TEPE และทุน AUTO

สอบข้อเขียน 3 วิชา วิทย์ คณิต อังกฤษ เปิดรับสมัครวันที่ 31 มี.ค. - 30 เม.ย 2558 รายละเอียดเพิ่มเติม www.tep.engr.tu.ac.th หรือโทร 02-5643001 ต่อ 3256 ค่ะ [เข้าชม 64] [โดย คณะวิศวะฯ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ธรรมศาสตร์]

เผยแพร่ผลงานวิชาการ รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง เศษส่วน

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง เศษส่วน ผู้ศึกษาค้นคว้า นางนงเยาว์ ศิริโสม ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านวังรางใหญ่ ... [เข้าชม 268] [โดย นงเยาว์]

เว็บเซอร์วิสและศูนย์ข้อมูลในยุคเศรษฐกิจฐานดิจิทัล

เว็บเซอร์วิสและศูนย์ข้อมูลในยุคเศรษฐกิจฐานดิจิทัล ... [เข้าชม 365] [โดย pathompongoo]

เปิดรับสมัครนักเรียน เข้าร่วมโครงการ “ค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 4”

เปิดรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 สายวิทย์ – คณิต หรือเทียบเท่า เข้าร่วมโครงการ “ค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 4” วันที่ 5-8 พฤษภาคม 2558 ดูรายละเอียดที่ Facebook : ค่ายวิทย์จรวดประ ... [เข้าชม 142] [โดย ค่ายวิทย์จรวดประดิษฐ์]

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครเข้า “ค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 4”

ขอเสนอโครงการดี๊ดี จ้า ....“DTI จัดค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยอบรมให้ความรู้และสอนการประดิษฐ์จรวด รับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ... [เข้าชม 98] [โดย dtirocketcamp]