Blog วิชาการ บล็อก ประสบการณ์ แบ่งปัน | วิชาการ.คอม

บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  
วิศวกรรมสำรวจ

ความรู้ทางด้านงานสำรวจปัจจุบันสำหรับการทำแผนที่ ... [เข้าชม 13] [โดย T]

Beauty

มุม สวยงาม เครื่องสำอาง ... [เข้าชม 26] [โดย happy]

ข้อคิดสำหรับธุรกิจ กฎ 9 ข้อ ‘DO & DONT’ ที่ Google ใช้ในการคัดเลือกคนเข้าทำงาน

กฎ 9 ข้อ ‘DO & DONT’ ที่ Google ใช้ในการคัดเลือกคนเข้าทำงาน เมื่อเอ่ยชื่อกูเกิ้ล คงไม่มีใครไม่รู้จัก เพราะกูเกิ้ลได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราตั้งแต่การเปิดมือถือ และเครื่องคอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล ... [เข้าชม 10] [โดย googleappthailand]

เทคนิคการทดสอบทางวิศวกรรมโดยไม่ทำลาย (NDT) ขั้นพื้นฐาน

การทดสอบโดยไม่ทำลาย (Non-Destructive Testing) ขั้นพื้นฐาน เป็นวิธีการตรวจสอบคุณสมบัติวัตถุหรือโครงสร้างและประเมินสภาพหรือจุดบกพร่องที่อาจกระทบต่อความสามารถในการใช้งานวัตถุ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในวัตถุและ ... [เข้าชม 24] [โดย Dacon Inspection]

สร้างแผนที่ง่ายๆ หลายรูปแบบตามความต้องการกับ nostramap

สร้างแผนที่ง่ายๆ หลายรูปแบบตามความต้องการกับ nostramap ... [เข้าชม 61] [โดย numprik]

ติวคอร์ส Intensive TG by Sky Project

Sky Project ขอเป็นโค้ชให้น้องๆ ผ่านPre Screen แบบ Smooth as Silk Intensive TG : ติวเข้มเน้นการบินไทย พร้อมตะลุยด่านแรก พรีสกรีนอย่างไรให้ผ่าน จัดไป วันพุธ ที่ 27 ก.ค. นี้ 17:00 - 21:00 น. 1,200.- สนง.sky ... [เข้าชม 71] [โดย สกายโปรเจค]

อบรมโลจิสติสก์ฟรี พร้อมจัดหางานหลังอบรม

TIFFA/ITBS ได้ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดอบรมหลักสูตรธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจการขนส่งและ ... [เข้าชม 75] [โดย เด็กโลจิสติกส์]

สุดคุ้ม! ชีวิตวัยเรียน+เที่ยว’แคนาดา’ช่วงปิดเทอม

แคนาดา! หนึ่งในประเทศที่ควรไป…สักครั้งในชีวิต บินไกลไม่ใช่อุปสรรคในการไปเรียนต่อในประเทศที่มากคุณภาพของชีวิต การศึกษาเป็นเลิศ เมืองน่าอยู่ที่สุด 10 อันดับของโลก ปลอดภัย และมีความทันสมัย+ธรรมชาติล้อมเมือง [เข้าชม 59] [โดย IEPstudyinter]

โครงงานขนมสามสี

ได้รับรางวัลเหรียญเงินระดับภาคเหนือ ... [เข้าชม 134] [โดย Jum Kew]

ข้อควรระวังที่สำคัญในการใช้ internet banking และขั้นตอนการสมัคร internet banking

Internet banking คือ บริการการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีขั้นตอนการสมัคร internet banking ง่ายไม่กี่ขั้นตอน ท่านก็สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้ เช่น การโอนเงินชำระสินเชื่อกับธนาคารและบริษัทในเครือ, ... [เข้าชม 129] [โดย numprik]

รายงานการใช้แบบฝึกทักษะประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้แบบฝึกทักษะประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ผู้ศึกษา นางนิตยา ... [เข้าชม 91] [โดย นิตยา เสมเหลา]

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้ หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด พี่ภูน้องภีมสองศรีพี่น้อง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้ หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด พี่ภูน้องภีมสองศรีพี่น้อง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัย ... [เข้าชม 62] [โดย natchanan]

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้รายงาน นางสาวทิพวัลย์ ศรีทวี โรงเรียนพิชัย อำเภอพิชัย ... [เข้าชม 51] [โดย -]

เผยแพร่ Best Practice เรื่อง อ

การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) เรื่อง “อ่านเขียนเรียนสนุกกับโปรแกรมหนังสือพูดได้”(Talking Books Program) สำหรับพัฒนาการอ่านและการเขียนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.1-3 ๑. ชื่อ ... [เข้าชม 54] [โดย สุทธีกานต์ วงศ์วรรณ]

แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่มที่ 7 Asking and Giving the Directions. สาระสำคัญ คำศัพท์ สำนวน และประโยคที่ใช้บอกความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ ... [เข้าชม 94] [โดย ครูรุจิรา โสนาพูน]

เรื่องจริง เกี่ยวกับ พลังงานไทย

เรื่องจริง เกี่ยวกับ พลังงานไทย [เข้าชม 161] [โดย happy]

โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

ความเจ็บปวดทรมานจากการปวดหลัง ซึ่งบางคนทราบสาเหตุ แต่ในขณะที่บางคนอาจจะยังไม่ทราบถึงสาเหตุที่แท้จริงว่าอาการปวดนั้นมาจากอะไรกันแน่ อาการปวดหลังที่ปวดร้าวลงไปถึงขาหรือน่อง หรืออาจเจ็บตรงข้อพับเข่า ปวดน่อง ... [เข้าชม 92] [โดย newgen]

ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยใช้ วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ร่างกายของเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้ศึกษา นางกนกว

บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ร่างกายของเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ ... [เข้าชม 56] [โดย กนกวรรณ]

การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชั้นประถมศึกษาปีที่4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง มนุยษ์กับการเจริญเติบโต

บทเรียนสำเร็จรูปชั้นประถมศึกษาปีที่4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง มนุยษ์กับการเจริญเติบโต [เข้าชม 75] [โดย พลศึกษาจันทรเกษม]

คลื่นชีวิต

-เป็นการบบรายาและเล่าเรื่องเกี่ยวกับชีวิต การดำรงชีวิต สุขภาพ ธรรม และอื่น ๆ ... [เข้าชม 640] [โดย ศรีกรม]

อาสากลุ่มสามเหลี่ยมสร้างสรรค์ปลูกป่าวัดถ้ำเขาวง ภายใต้ชื่อกิจกรรมกิจกรรม Tree ฺBank (ธนาคารต้นไม้)

วันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2559 กลุ่มสามเหลี่ยมสร้างสรรค์ ได้จัดกิจกรรม โครงการ Tree Bank (ธนาคารต้นไม้) ปลูกป่า ณ.วัดถ้ำเขาวง ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ... [เข้าชม 32] [โดย กลุ่มสามเหลี่ยมสร้างสรรค์]

[PR] Numprik Blog

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ ความสวยความงาม สถานที่ท่องเที่ยว ข่าวสาร เทคโนโลยี ไอที สังคม ธุรกิจ เศรษฐกิจ [เข้าชม 90] [โดย numprik]

บทคัดย่อ

ชื่อผลงาน รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปัวพิทยา ผู้รายงาน นางกรรณิการ์ หลาบมาลา ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนปัวพิทยา ... [เข้าชม 80] [โดย นางกรรณิการ์ หลาบมาลา]

บทคัดย่อ เรื่อง ชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำยาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำยาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้รายงาน นางสาววงศ์รวี โพธิ์สวัสดิ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ ปีที่วิจัย ภาคเรียนที่ ... [เข้าชม 55] [โดย วงศ์รวี โพธิ์สวัสดิ์]