ค้นหา
Blog ที่ปรับปรุงล่าสุด
จำนวน 57 blog, หน้า: 1 2 [3]
หมอพื้นบ้าน แพทย์แผนไทยในจังหวัดพัทลุง โดย nonglak onkrang
วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาโครงการ หมอพื้นบ้าน แพทย์แผนไทย ในจังหวัดพัทลุง [2,465]
นิสิต ม.ทักษิณ ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการยุวโฆษก รุ่นที่ 5 จากสำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดย nonglak onkrang
สำนักโฆษก คัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมโครงการยุวโฆษก รุ่น 5 มีนิสิต ม.ทักษิณ 5 คน ได้รับคัดเลือกคือ นายนรเชษฐ ขุนทองเพชร นายนิติพร จันทร์ตื้อ นายวิโรจน์ รัตนอุไร นายอังกูร นวลเอียด และนายอิทธิมนต์ สุวรรณวิภากร [1,662]
นิสิต ม.ทักษิณ ได้รับรางวัลการจากประกวดคำขวัญเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ระดับอุดมศึกษา “เลิกยาเสพติดอยู่ที่ใจ ไม่ต้องให้ใครมาบังคับ” และ “ ยาเสพติดคือคลื่นยักษ์ หน่วยพิทักษ์คือเยาวชน” โดย nonglak onkrang
“เลิกยาเสพติดอยู่ที่ใจ ไม่ต้องให้ใครมาบังคับ” และ “ ยาเสพติดคือคลื่นยักษ์ หน่วยพิทักษ์คือเยาวชน” นิสิต ม.ทักษิณ ได้รับรางวัลการจากประกวดคำขวัญเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ระดับอุดมศึกษา [3,617]
นิสิต ม.ทักษิณ ได้รับรางวัลการขับร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค (ภาคใต้) เนื่องในงาน “มหิดล-วันแม่” ประจำปี 2552 โดย nonglak onkrang
นายสุทธิพงษ์ นิ่มนวล นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับรางวัลการขับร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค (ภาคใต้) เนื่องในงาน “มหิดล-วันแม่” ประจำปี 2552 โดยเข้ารับรางวัล เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล [1,842]
ม.ทักษิณ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย โดย nonglak onkrang
ม.ทักษิณ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2552 :การวิจัยและพัฒนาเพื่อความเป็นไทสำหรับสังคมไทย ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2552 ณ โรงแรมเจ บี หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา [1,878]
ม.ทักษิณ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดย nonglak onkrang
ม.ทักษิณ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ม.ราชภัฏสวนดุสิต ม.รังสิต และ ม.ศรีปทุม ภายใต้โครงการให้ความรู้ความเข้าใจพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 [2,175]
ม.ทักษิณ รับนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2553 โดย nonglak onkrang
ม.ทักษิณ ประกาศรับนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2553 [4,344]
แบบจำลองโลจิต: ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ในการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ อ.คมสัน โดย skomsan13
นักศึกษาและนักวิจัยทุกท่านที่สนใจใช้แบบจำลองโลจิต (Logit) ในการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ ทำวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ หรือปริญญานิพนธ์ สามารถ download เอกสารภาษาไทยที่เรียบเรียงโดยอาจารย์คมสันได้ [7,624]
หลักการสร้างสุขภาพ โดย ระยะสุดท้าย ของทีมงาน
1.สัมมาทิฐิ ต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องในการสร้างเสริมจะต้องทำเอง ไม่มีขาย ไม่มีให้ขอ สุขภาพของเราจะต้องทำเอง มีเงินก็ซื้อไม่ได้ ถ้าท่านคิดว่าสุขภาพหมอทำให้ท่านคิดผิด ท่านก็ไม่สำเร็จ ผมจะเล่าเรื่องให้ฟังเรื่องหนึ่ง ผมเป็นหมอเมื่อปี 2498 อยู่โรงพยาบาลสระ [5,353]
CDS (Credit Default Swaps) ตราสารอนุพันธ์ ร้ายแรงขนาดไหน ! โดย hakamtop
ไคร์ซิส หรือ วิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ มีคนพูดถึงกันมากมาย แต่น้อยคนที่จะสนใจในตัว อนุพันธ์ ค้ำประกันหนี้เสีย หรือ CDS ว่าถ้ามันเกิดประทุขึ้นมาในรอบนี้แล้ว จะสร้างความรุนแรงกระทบต่อเศรษฐกิจของโลกกันอย่างไรบ้าง hakamtopได้พบบทความหนึ่งเมื่อวานก่อน อ่านแล้ว เกิ [149,991]
ผ่าตัดฟรีสำหรับเด็กที่เป็นโรคหัวใจ โดย cutiebuffy
องค์กร : มูลนิธิขนส่งความรัก สาขาประเทศไทย [5,906]
รวมใจเราชาว"วิชาการ"ร่วมไว้อาลัย"ปู่เย็น" โดย Light007
ในวันนี้( 12 ตุลาคม 2551 ) ช่วงเช้าเวลาประมาณ9นาฬิกา ปู่เย็นก็ได้จากโลกไบนี้ไปอย่างสงบ ผมจึงขอให้ทุกท่านมาร่วม"ไว้อาลัยปูเย็น"ของเรา... [5,752]
ข้อสอบภาษาอังกฤษ ม.ต้น (1-2-3) โดย poomandpoom
ข้อสอบเป็นสิ่งสำคัญที่เอาไว้วัดความรู้เพื่อทำการแก้ไขไม่มีข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือไม่มีข็อผิดพลาดเลย [66,856]
สังคมสินค้า.... โดย kom_idea
เชิญครับ.... [12,237]
ความรักและความหลง โดย Ronnakit_dream
งานชิ้นนี้เขียนเพื่อเป็นเรื่องอ่านเล่น... [5,961]
จำนวน 57 blog, หน้า: 1 2 [3]
Popular Blog ล่าสุด
Blog ฮิตในรอบ 30 วัน
Blog ฮิตตลอดกาล