Blog วิชาการ บล็อก ประสบการณ์ แบ่งปัน | วิชาการ.คอม

บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง มหัศจรรย์อินทนิล พืชสมุนไพรจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

บทคัดย่อ โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง มหัศจรรย์อินทนิล พืชสมุนไพรจากภูมิปัญญาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะ สรรพคุณ และประโยชน์ของพืชสมุนไพรจากต้นอินทนิล ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำโรงเรียน และพบได้ง่ายทั่วไป ... [เข้าชม 11] [โดย ทัศนีย์ ]

ผลของการใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่องพืชและการสืบพันธุ์ของพืช ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนเรื่องพืชและการสืบพันธุ์ของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 85/85 ... [เข้าชม 172] [โดย Tassanee Taenkhaw]

รายงานการสร้างและใช้แบบฝีึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบสมการเชิงเส้น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปี ที่ 3

รายงานการสร้างและใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบสมการเชิงเส้น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ... [เข้าชม 12] [โดย เสาร์คำ กัลวงษ์]

รายงานการสร้างและใช้แบบฝีึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบสมการเชิงเส้น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปี ที่ 3

รายงานการสร้างและใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบสมการเชิงเส้น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ... [เข้าชม 4] [โดย เสาร์คำ กัลวงษ์]

รายงานการสร้างและใช้แบบฝีึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบสมการเชิงเส้น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปี ที่ 3

รายงานการสร้างและใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบสมการเชิงเส้น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ... [เข้าชม 3] [โดย เสาร์คำ กัลวงษ์]

รายงานการสร้างและใช้แบบฝีึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบสมการเชิงเส้น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปี ที่ 3

รายงานการสร้างและใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบสมการเชิงเส้น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1)สร้างแบบฝึกทักษะ ... [เข้าชม 3] [โดย เสาร์คำ กัลวงษ์]

รายงานการสร้างและใช้แบบฝีึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบสมการเชิงเส้น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปี ที่ 3

รายงานการสร้างและใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบสมการเชิงเส้น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1)สร้างแบบฝึกทักษะ ... [เข้าชม 4] [โดย เสาร์คำ กัลวงษ์]

รายงานการสร้างและใช้แบบฝีึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบสมการเชิงเส้น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปี ที่ 3

รายงานการสร้างและใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบสมการเชิงเส้น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1)สร้างแบบฝึกทักษะ ... [เข้าชม 4] [โดย เสาร์คำ กัลวงษ์]

แจ้งข่าว/แนวข้อสอบราชการ รัฐวิสหกิจ หน่วยงานอื่นๆ ปี2559 (แจกฟรีและมีจำหน่าย)

**จำหน่ายแนวข้อสอบ หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอ ท้องถิ่น ตำบล อื่นๆมากมาย *** เจาะลึก ตรงประเด็น อ่านเข้าใจง่าย ครบ อัดแน่นด้วยคุณภาพ รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ รวบรวมข้อสอบจากรุ่นพี่ที่สอบได้ ... [เข้าชม 58] [โดย spjob]

แนวข้อสอบราชการ

แนวข้อสอบราชการ รัฐวิสาหกิจ ท้องถิ่น สอบครูผู้ช่วย และทุกหน่วยงาน [เข้าชม 94] [โดย papertestthai]

ลำดับเลขคณิต>>การประยุกต์ของลำดับเลขคณิต

สงสัยเรื่องคำตอบของโจทย์ลำดับเลขคณิต>>การประยุกต์ของลำดับเลขคณิต บริษัทแห่งหนึ่งรับพนักงานใหม่ ในอัตราเงินเดือนเริ่มต้น 9,500 บาท และเงินเดือนจะเพิ่มขึ้น 700 บาท ทุกๆสิ้นปี จงหาว่าพนักงานคนนี้ต้องทำ ... [เข้าชม 46] [โดย เจมคุง]

ลำดับเลขคณิต>>การประยุกต์ของลำดับเลขคณิต

สงสัยเรื่องคำตอบของโจทย์ลำดับเลขคณิต>>การประยุกต์ของลำดับเลขคณิต บริษัทแห่งหนึ่งรับพนักงานใหม่ ในอัตราเงินเดือนเริ่มต้น 9,500 บาท และเงินเดือนจะเพิ่มขึ้น 700 บาท ทุกๆสิ้นปี จงหาว่าพนักงานคนนี้ต้องทำ ... [เข้าชม 47] [โดย เจมคุง]

ลำดับเลขคณิต>>การประยุกต์ของลำดับเลขคณิต

สงสัยเรื่องคำตอบของโจทย์ลำดับเลขคณิต>>การประยุกต์ของลำดับเลขคณิต บริษัทแห่งหนึ่งรับพนักงานใหม่ ในอัตราเงินเดือนเริ่มต้น 9,500 บาท และเงินเดือนจะเพิ่มขึ้น 700 บาท ทุกๆสิ้นปี จงหาว่าพนักงานคนนี้ต้องทำ ... [เข้าชม 12] [โดย Jameslove Can't Tel]

ลำดับเลขคณิต>>การประยุกต์ของลำดับเลขคณิต

สงสัยเรื่องคำตอบของโจทย์ [เข้าชม 13] [โดย Jameslove Can't Tel]

Curcumin และ Acarbose ข้อมูลทางเภสัชวิทยา การวิจัยทางคลินิกและผลต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

Curcuminเป็นสารที่เป็นองค์ประกอบสำคัญ ในพืชวงศ์ ขมิ้น (turmeric) และมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Curcuma longa Linn. ขมิ้นเป็นองค์ประกอบที่พบในอาหารของกลุ่มประเทศเอเชียใต้ มาอย่างยาวนาน นอกจากนั้นมีหลักฐานมากมายที่แสดงว่า ... [เข้าชม 69] [โดย Kongp]

Curcumin และ Acarbose ข้อมูลทางเภสัชวิทยา การวิจัยทางคลินิกและผลต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

Curcuminเป็นสารที่เป็นองค์ประกอบสำคัญ ในพืชวงศ์ ขมิ้น (turmeric) และมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Curcuma longa Linn. ขมิ้นเป็นองค์ประกอบที่พบในอาหารของกลุ่มประเทศเอเชียใต้ มาอย่างยาวนาน นอกจากนั้นมีหลักฐานมากมายที่แสดงว่า ... [เข้าชม 41] [โดย Kongp]

อดีต ปัจจุบัน เเละอนาคต มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไร

ขอคำตอบที่ ตรงๆเลยนะคะไม่อ้อม ขอบคุณค่ะ ... [เข้าชม 38] [โดย ทรรศนีย์ ใจใส]

อดีต ปัจจุบัน เเละอนาคต มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไร

ขอคำตอบที่ ตรงๆเลยนะคะไม่อ้อม ขอบคูณค่ะ ... [เข้าชม 32] [โดย ทรรศนีย์ ใจใส]

ช่วยคิดโจทย์นี้หน่อยได้มั้ยครับคือผมไม่ค่อยเก่งฟิสิกส์ครับ

เมย์ ลงในสนามแล้วทำการแข่งขันกับคู่ต่อสู้ แล้วตบลูกขนไก่ไปตามสมการเคลื่อนที่ S = -5t^2+80t (-5t^2 คือ -5 t ยกกำลัง 2 นะครับ) ก. อยากทราบความเร็ววินาทีที่ 6 ข. ความเร่งของลูกขนไก่ [เข้าชม 24] [โดย ไอ่เอ๋อ]

ช่วยคิดโจทย์นี้หน่อยได้มั้ยครับคือผมไม่ค่อยเก่งฟิสิกส์ครับ

เมย์ ลงในสนามแล้วทำการแข่งขันกับคู่ต่อสู้ แล้วตบลูกขนไก่ไปตามสมการเคลื่อนที่ S = -5t^2+80t (-5t^2 คือ -5 t ยกกำลัง 2 นะครับ) ก. อยากทราบความเร็ววินาทีที่ 6 ข. ความเร่งของลูกขนไก่ [เข้าชม 22] [โดย ไอ่เอ๋อ]

ช่วยคิดโจทย์นี้หน่อยได้มั้ยครับคือผมไม่ค่อยเก่งฟิสิกส์ครับ

เมย์ ลงในสนามแล้วทำการแข่งขันกับคู่ต่อสู้ แล้วตบลูกขนไก่ไปตามสมการเคลื่อนที่ S = -5t^2+80t (-5t^2 คือ -5 t ยกกำลัง 2 นะครับ) ก. อยากทราบความเร็ววินาทีที่ 6 ข. ความเร่งของลูกขนไก่ [เข้าชม 14] [โดย Thanakorn Sawangkasemsuk]

ช่วยคิดโจทย์นี้หน่อยได้มั้ยครับคือผมไม่ค่อยเก่งฟิสิกส์ครับ

เมย์ ลงในสนามแล้วทำการแข่งขันกับคู่ต่อสู้ แล้วตบลูกขนไก่ไปตามสมการเคลื่อนที่ S = -5t^2+80t อยากทราบความเร็ววินาทีที่ 6 [เข้าชม 16] [โดย Thanakorn Sawangkasemsuk]

ช่วยคิดโจทย์นี้หน่อยได้มั้ยครับคือผมไม่ค่อยเก่งฟิสิกส์ครับ

เมย์ ลงในสนามแล้วทำการแข่งขันกับคู่ต่อสู้ แล้วตบลูกขนไก่ไปตามสมการเคลื่อนที่S = -5t^2+80t [เข้าชม 16] [โดย Thanakorn Sawangkasemsuk]

ช่วยคิดโจทย์นี้หน่อยได้มั้ยครับคือผมไม่ค่อยเก่งฟิสิกส์ครับ

เมย์ ลงในสนามแล้วทำการแข่งขันกับคู่ต่อสู้ S = -5t^2+80t [เข้าชม 20] [โดย Thanakorn Sawangkasemsuk]