Blog วิชาการ บล็อก ประสบการณ์ แบ่งปัน | วิชาการ.คอม

บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  
จงเขียนโปรแกรมเพื่อแก้โจทย์ต่อไปนี้ ใน 1 เดือนมี 30 วัน สมมติว่า วันที่ 1 ของเดือนตรงกับวันจันทร์ วันอื่นๆ ตรงกับวันอะไร ข้อบังคับ ให้ตัวตัวแปรชนิด Array เพื่อเก็บข้อมูลวันที่ ให้ใช้ลูป For และเงื่อนไข if..else… และโอเปอร์ชั่น “%” ในการตรวจเช็คและแสดงผล

จงเขียนโปรแกรมเพื่อแก้โจทย์ต่อไปนี้ ใน 1 เดือนมี 30 วัน สมมติว่า วันที่ 1 ของเดือนตรงกับวันจันทร์ วันอื่นๆ ตรงกับวันอะไร ข้อบังคับ ให้ตัวตัวแปรชนิด Array เพื่อเก็บข้อมูลวันที่ ให้ใช้ลูป For และเงื่อนไข ... [เข้าชม 3] [โดย nongluk]

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อยละ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่องานวิจัย การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อยละ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชื่อผู้วิจัย นางสาวสุภาพร สุขศรี โรงเรียน เทศบาลวัดท้าวโคตร ... [เข้าชม 2] [โดย py_sa]

ครูกิตติพงษ์

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้วิธีจัดการเรียนแบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัย นายกิตติพงษ์ ... [เข้าชม 9] [โดย ครูกิตติพงษ์]

MBAThinkTank เรียนเชิญเข้าร่วมงาน MBA Tour ในวันที่ 8 กันยายน 2558 เวลา 17.00 – 22.00 น.

ภายในงานท่านจะได้พบกับ Admissions Directors และตัวแทนจากสถาบันการศึกษาชั้นนำจากหลากหลายประเทศที่บินตรงมาเพื่อให้ข้อมูลการศึกษาต่อ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ฟรี ​ในวันที่ 8 กันยายน 2558 เวลา 17.00–22.00 ... [เข้าชม 16] [โดย MBAThinlkTank]

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ ชื่อผู้รายงาน : นางศุภิดา พิศมัย หน่วยงาน : โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ [เข้าชม 8] [โดย ศุภิดา]

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้เทคนิคของโพลยา

บทคัดย่อ หัวข้อวิจัย การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้เทคนิคของโพลยา รายวิชา ฟิสิกส์เพิ่มเติม ว30203 หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง เสียงและการได้ยิน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้รายงาน นางสาวนิออน ... [เข้าชม 38] [โดย Khum Khum]

การประเมินโครงการโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติดโรงเรียนแม่อายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่

การประเมินโครงการโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติดโรงเรียนแม่อายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2557 (ทดลองครับ) กำลังดำเนินการ [เข้าชม 25] [โดย raweewat23]

ใครแก้โจทย์กลศาสตร์ของแช็งได้ช่วยผมหน่อย

1.จงหาแรงที่ใช้ punch รูขนาดใดมิเตอร์ 80 mm บนแผ่นเหล็กหนา 1.5mm ถ้า sheae strengthของเหล็ก=430 MN/mและจงหาค่าcompressive stressที่ใช้punch (162.11KN 32.25MN/m) 2 โบลท์ขนาดใดมิเตอร์10mm รับ Tensil load=8kNจงหาstressที่ตัวโบลท์และ ... [เข้าชม 25] [โดย Praewproud]

(Pop-up book) เรื่อง หรรษาอาเซียน

รายงานผลการพัฒนาชุดหนังสือสามมิติ (Pop-up book) เรื่อง หรรษาอาเซียน รายวิชาอาเซียนศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้ศึกษาค้นคว้า นางปัณฑิตา บัวริด ... [เข้าชม 37] [โดย ปัณฑิตา บัวริด]

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้วิชาเคมี เรื่อง กรด-เบส

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้วิชาเคมี เรื่อง กรด-เบส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร ... [เข้าชม 22] [โดย เกด]

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้วิชาเคมี เรื่อง กรด-เบส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร

ชื่อการวิจัย : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้วิชาเคมี เรื่อง กรด-เบส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร ... [เข้าชม 11] [โดย เกด]

ความตายที่ท้าทาย บนดาวศุกร์

คงเป็นไปไม่ได้ ที่มนุษย์จะมีโอกาส ไปเยือนดาวศุกร์ [เข้าชม 32] [โดย Peter Sunflower]

ชวนกันไปเดินเล่นบนดาวพลูโต

ดินแดนสภาพแวดล้อมดาวพลูโต คือ พิภพน้ำแข็ง [เข้าชม 35] [โดย Peter Sunflower]

มนุษย์ต่างดาว เรื่องจริงหรือเท็จ ?

ผู้คนกว่าครึ่งโลกเชื่อไปแล้วว่า มีมนุษย์ต่างดาวทั้งๆที่ยังไม่มีหลักฐานประจักษ์แจ้งแบบเห็นตัวเป็นๆ บางทีเห็นคลิป UFO บนอินเตอร์เนทก็เชื่อไปแล้วไม่น้อย แต่การเชื่อหรือไม่เชื่อ สามารถวินิจฉัยในแง่วิทยาศาสตร์ได้ไม่ยากนัก ... [เข้าชม 50] [โดย Peter Sunflower]

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้

ผลการวิจัยพบว่า ระยะที่1ผลการศึกษาสภาพและปัญหาในด้านการจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยี2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณพบว่าผู้สอนมีการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ... [เข้าชม 26] [โดย อี๊ด]

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้

ผลการวิจัยพบว่า ระยะที่ 1 ผลการศึกษาสภาพและปัญหาในด้านการจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยี2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ พบว่า ผู้สอนมีการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ... [เข้าชม 8] [โดย นางตรึงใจ สีหะมงคล]

ผลของการนิเทศการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรม ด้านจิตสาธารณะของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ชื่อเรื่อง ผลของการนิเทศการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรม ด้านจิตสาธารณะของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ชื่อผู้วิจัย นายเกรียงไกร วุฒิมานพ หน่วยงาน โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ... [เข้าชม 55] [โดย krupeer]

การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้สำหรับโปรแกรมภาษาอังกฤษโรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้สำหรับโปรแกรมภาษาอังกฤษโรงเรียน นานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ชื่อผู้วิจัย นายเกรียงไกร วุฒิมานพ หน่วยงาน โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ปี ... [เข้าชม 56] [โดย krupeer]

การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้สำหรับโปรแกรมภาษาอังกฤษโรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้สำหรับโปรแกรมภาษาอังกฤษโรงเรียน นานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ชื่อผู้วิจัย นายเกรียงไกร วุฒิมานพ หน่วยงาน โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ปี ... [เข้าชม 14] [โดย krupeer]

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เรื่อง Visiting Nakhon Si Thammarat

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เรื่อง Visiting Nakhon Si Thammaratร่วมกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้น การอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ด็อก (MIA) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ... [เข้าชม 27] [โดย krupeer]

การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนด้านความรับผิดชอบ ต่อตนเองและส่วนรวม โรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศาราม สังกัดเทศบาลเมือง ปัตตานี จังหวัดปัตตานี

ผู้วิจัย นางสาววิชญา ชุติมากุล ระยะเวลาในการวิจัย ปีการศึกษา 2555 ... [เข้าชม 330] [โดย GAP]

เรียนต่อ MBA ที่อเมริกา เรียนแค่ 1 ปี ไม่ต้องใช้ GMAT มหาวิทยาลัยชั้นนำ University of La Verne ติดอันดับ 3 ของรัฐ California ในโปรแกรม MBA

University of La Verne ติดอันดับ 3 ของรัฐ California ในโปรแกรม MBA • หลักสูตร MBA ไม่ต้องมีประสบการณ์ ไม่ต้องจบบริหารก็เรียนได้ • หลักสูตร MBA ถ้า GPA สูงกว่า 2.5 ไม่ต้องยื่นคะแนน GMAT • หลักสูตร MBA ... [เข้าชม 14] [โดย WEC Education]

เรียนต่อ MBA ที่อเมริกา เรียนแค่ 1 ปี ไม่ต้องใช้ GMAT มหาวิทยาลัยชั้นนำ University of La Verne ติดอันดับ 3 ของรัฐ California ในโปรแกรม MBA

University of La Verne ติดอันดับ 3 ของรัฐ California ในโปรแกรม MBA • หลักสูตร MBA ไม่ต้องมีประสบการณ์ ไม่ต้องจบบริหารก็เรียนได้ • หลักสูตร MBA ถ้า GPA สูงกว่า 2.5 ไม่ต้องยื่นคะแนน GMAT • หลักสูตร MBA ... [เข้าชม 17] [โดย WEC Education]

เรียนต่อ MBA ที่อเมริกา เรียนแค่ 1 ปี ไม่ต้องใช้ GMAT มหาวิทยาลัยชั้นนำ University of La Verne ติดอันดับ 3 ของรัฐ California ในโปรแกรม MBA

เรียนต่อ MBA ที่อเมริกา เรียนแค่ 1 ปี ไม่ต้องใช้ GMAT สอบถามที่ WEC Education University of La Verne ตั้งอยู่ในรัฐ California และอยู่ห่างจาก Los Angeles ประมาณ 50 กม.University of La Verne เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ... [เข้าชม 12] [โดย WEC Education]