ค้นหา
Blog ที่ปรับปรุงล่าสุด
จำนวน 260 blog, หน้า: 1 2 3 [4] 5 6 7 8 ... 13
หลักสูตร “อัจฉริยะภาพ” ด้านวิชา “สังคมศึกษา” กับความเป็นไปได้ในสังคมไทย โดย noomtutortalk
นายชลเทพ ปั้นบุญชู บทนำ ในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นนักสังคมวิทยาประยุกต์กับงานด้านการศึกษา โดยเฉพาะได้มีโอกาสเรียนวิชา Applied Anthropology ซึ่งหนึ่งในสาขานี้หัวข้อที่น่าสนใจก็คือ มานุษยวิทยาการศึกษา แม้ว่าอาจารย์ผู้สอนรายวิชานี้จะมิได้โดดเด่น [6,040]
1).เพลงคณิตศาสตร์(ทรงกลม) โดยครูป้อม โดย ครูป้อม คนล่าฝัน
"ครูป้อม" จึงได้คิดประยุกต์เพลงคณิตศาสตร์มาช่วยเสริมในบางเรื่องที่นักเรียนควรที่จะได้เรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน ผ่อนคลายและเพื่อเป็นการดึงดูดความสนใจของนักเรียนอีกด้วยครับ .. [15,124]
หลักสูตร “อัจฉริยะภาพ” ด้านวิชา “สังคมศึกษา” กับความเป็นไปได้ในสังคมไทย โดย noomtutortalk
ในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นนักสังคมวิทยาประยุกต์กับงานด้านการศึกษา โดยเฉพาะได้มีโอกาสเรียนวิชา Applied Anthropology ซึ่งหนึ่งในสาขานี้หัวข้อที่น่าสนใจก็คือ มานุษยวิทยาการศึกษา แม้ว่าอาจารย์ผู้สอนรายวิชานี้จะมิได้โดดเด่นในการทำวิจัยด้านการศึกษาโดยตรงแต่ก็จุดประด [1,610]
อาลัย อาจารย์มนตรี สังข์มุสิกานนท์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ โดย nonglak onkrang
เกิดมาเพียรก่อสร้างความดี แก่เฒ่ากุศลมีเสาะบ้าง เจ็บป่วยพยาธิมีทั่วกันนา ตายแต่กายชื่อยังชั่วฟ้า ดินสลาย [2,189]
รู้มั๊ย ? ทะเลอุบลอยู่ที่ไหน ไปเที่ยวกันมั๊ย ? โดย ยรรยง สินธุ์งาม
ร้อนนี้ เชิญชวนไปทำบุญ คลายร้อน ที่วัดพระโต บ้านปากแซง นมัสการพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ เล่นน้ำริมหาดทราย กว้างใหญ่ บรรยากาศชายทะเล ที่หาดปากแซง อ.เขมราฐ ชมธรรมชาติของ เกาะหินกลางลำน้ำโขง และ สามพันโบก [8,562]
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พระพุทธ วิชา พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย นางจันทร์ฉาย ทองสวัสดิ์
รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พระพุทธ วิชา พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 [5,851]
คณิตศิลป์....เกิดเรื่องเหลือเชื่อ ....โดยครูป้อม โดย ครูป้อม คนล่าฝัน
...ผลงานเกืดจากจินตนาการของเด็กน้อยนักเรียนที่"ครูป้อม"สอนมาเอง เราอย่ามองข้ามความสามารถเด็กน้อย.. [17,344]
ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การอ่านและการเขียนคำในมาตราที่มีตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดย นางเครือวัลย์ ภูมิศรีแก้ว
ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การอ่านและการเขียนคำ ในมาตราที่มีตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้ศึกษา นางเครือวัลย์ ภูมิศรีแก้ว ปีที่ศึกษา 2552 บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษา [3,803]
วิพากษ์ การสอบ O-NET ในมุมมองปรัชญาการศึกษาและสังคมวิทยา โดย ส่องสร้างสังคมไทย
นายชลเทพ ปั้นบุญชู เกริ่นนำ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ และวันอาทิตย์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พศ. ๒๕๕๓ สำนักทดสอบมาตราฐานทางวิชาการแห่งชาติ (สทศ.) ได้จัดให้มีการทดสอบวัดความรู้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับพื้นฐาน หรือที่เรียกว่าการสอบ O-N [3,151]
ภาพถ่ายวิญญาณ ผู้มากับเมฆฝน โดย ยรรยง สินธุ์งาม
ภาพถ่าย ใบหน้าคน สวมแว่นตาสีฟ้า มีเครื่องประดับบนหัว ลอยอยู่ท่ามกลางเมฆฝน ถ่ายภาพตอนบ่าย 2 โมง เมื่อ22 ก.พ. 53 นี่เอง [6,238]
ทำอย่างไร ให้ 1 วัน มีมากกว่า 24 ชั่วโมง โดย givenut
ทุกวันนี้ เรามักจะได้ยินหลายๆคนบ่นกันว่า ไม่มีเวลาบ้างล่ะ ไม่ว่างบ้างล่ะ มีเวลาน้อยบ้างล่ะ ทั้งๆที่ 1วัน ก็มี 24 ชั่วโมงเท่าๆกับของคนอื่น แล้วเวลามันหายไปไหนหมด... [2,298]
มัคคุเทศก์น้อย ไกด์นำเที่ยวแห่งขว. โขงเจียมวิทยาคม ความร่วมมือที่ลงตัวของชุมชนและโรงเรียน โดย ยรรยง สินธุ์งาม
ไกด์นำเที่ยวเยาวชน มัคคุเทศก์น้อย หรือ ยุวมัคคุเทศก์ ร.ร.โขงเจียมวิทยาคม ภายใต้การเอาใจใส่ของคณะครู และ ผอ.กษมสันต์ มณีภาค คนหนุ่มไฟแรง เป็นความร่วมมือระหว่างชุมชน โรงเรียน และหน่วยงานภายนอก ที่ส่งเสริม การเรียนรู้ด้านอาชีพแก่เยาวชน [17,481]
พิสูจน์UFO 2 : ภาพถ่ายยานล่องหน ของมนุษย์ต่างดาว โดย ยรรยง สินธุ์งาม
เป็นเรื่องราว ภาคต่อจาก ufo ที่พิษณุโลก ข้อมูลการวิเคราะห์ภาพถ่าย ของ ยานล่องหน ด้วยน้ำหนักที่กดทับ บนยอดไม้ จึงทำให้ ความลับถูกเปิดเผย [7,814]
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอกช์ โดย สันติรักษ์ ลุสีดา
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียน โดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอกช์ [8,229]
โครงการการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านทำนองเสนาะ ประเภทโคลงสี่สุภาพ โดย นางสาวกัลยา นารถภักดี
โครงการการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านทำนองเสนาะ ประเภทโคลงสี่สุภาพ [11,458]
GAT/PAT มีค. 53 ครั้งสุดท้ายของ นร. ม.6 โดย bannaichang
โอกาสสุดท้าย..เตรียมตัวให้ดี [5,906]
O-NET กพ.53 เตรียมตัวอย่างไรดี โดย bannaichang
ทำอย่างไรให้ได้คะแนน O-NET มากที่สุด? [7,001]
บทความทั่วไป Thai or English โดย mymeanmeak
...บทความจากประสบการณ์การทำงานและการใช้ชีวิตข้าราชการไทยมานานปี ความสนใจพิเศษ ภาษาอังกฤษ ดนตรี [25,463]
สหกิจกับอุดมศึกษาไทย โดย charlymeesuk
คุณภาพทางการศึกษาสำคัญที่สุดเพื่อต้องการผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ตัวชี้วัดที่ทันสมัยที่สุดเห็นทีจะต้องเป็นการจัดระบบการศึกษาแบบสหกิจศึกษา (Coop) [1,424]
ตัวอย่างแผนการสอนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงกับวิทยาศาสตร์ โดยนางเพ็ญศรี รุ่งฉัตร ประชาราชวิทยา งาว ลำปาง โดย นางเพ็ญศรี รุ่งฉัตร โรงเรียนประชาราชวิทยา งาว ลำปาง
ตัวอย่างแผนการสอนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง พฤกษศาสตร์เรียนรู้สู่ความพอเพียง เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของใบ โดยนางเพ็ญศรี รุ่งฉัตร ประชาราชวิทยา งาว ลำปาง [37,129]
จำนวน 260 blog, หน้า: 1 2 3 [4] 5 6 7 8 ... 13
Popular Blog ล่าสุด
Blog ฮิตในรอบ 30 วัน
Blog ฮิตตลอดกาล