Blog วิชาการ บล็อก ประสบการณ์ แบ่งปัน | วิชาการ.คอม

บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  
ฟิสิกส์สอนว่า...

https://www.facebook.com/physicsteachthat ... [เข้าชม 11] [โดย ฟิสิกส์สอนว่า]

เผยแพร่ผลงานทางวิชากร

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การคูณ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชื่อผู้รายงาน ศิริชัย พูนสุวรรณ ปี ... [เข้าชม 14] [โดย KRU001]

กิจกรรมบำบัด ใครไม่รู้จัก...เช๊ยยเชย

สวัสดีค่ะผู้อ่านทุกท่าน บล๊อคนี้จะเป็นการรีวิวสาขาที่มาแรงงงงง สาขาหนึึ่งเลย เพื่อเป็นอีกตัวเลือกสำหรับน้องๆ ม.ปลายที่กำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยกันนะคะ ... [เข้าชม 16] [โดย OTMU]

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง การใช้งานโปรแกรมวาดภาพ (Paint) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

สรญา ทองธรรมมา. 2556. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง การใช้งานโปรแกรมวาดภาพ (Paint) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 บทคัดย่อ ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์มีความเชื่อว่าบุคคลเรียนรู้โดยการสร้างควา [เข้าชม 21] [โดย ครูสรญา ]

เรียนภาษาที่แคนาดาราคาไม่แพงโปรโมชั่นเพียบ!!

ปิดเทอมนี้ เรียนภาษาที่แคนาดา ราคาไม่แพง **เริ่มต้นที่ $1,xxx โปรโมรชั่นแน่นมากกกกกก ^______^ สนใจติดต่อ line id: 0856601169 [เข้าชม 36] [โดย PP]

TEP-TEPE คณะวิศวะฯ ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบชิงทุน TEPE ครั้งที่ 2

TEP-TEPE, AUTO คณะวิศวะฯ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ธรรมศาสตร์ รับสมัครสอบข้อเขียน (TEP-TEPE, AUTO) และสอบชิงทุน TEPE โดยสอบข้อเขียน 3 วิชา ได้แก่ วิทย์ คณิต อังกฤษ เปิดรับสมัครวันที่ 31 มี.ค.-30 เม.ย. 2558 รายละ ... [เข้าชม 39] [โดย คณะวิศวะฯ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ธรรมศาสตร์]

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 1 แรงและแรงลัพธ์ วิชาฟิสิกส์ ว30201 ชุดที่ 1 แรงและแรงลัพธ์

เอกสารฉบับนี้เป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 1 แรงและแรงลัพธ์ วิชาฟิสิกส์ ว30201 ใช้สอนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ... [เข้าชม 59] [โดย ครูธนิกานต์ ศรีต้นวงศ์]

การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุดสมการขานศัพท์คณิตศาสตร์

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุดสมการขานศัพท์คณิตศาสตร์ [เข้าชม 53] [โดย นางสาวเพ็ชจรี เชิดชู ]

รายงานการสร้างและพัฒนาชุดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

บทคัดย่อ [เข้าชม 77] [โดย นายไชยันต์ ศรีสุวะ]

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4เรื่อง การคูณ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชื่อผู้วิจัย ศิริชัย พูนสุวรรณ ปี พ.ศ. 2556 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประ ... [เข้าชม 123] [โดย นายศิริชัย พูนสุวรรณ]

การศึกษาผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชุด หลักธรรมนำชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : การศึกษาผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชุด หลักธรรมนำชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชื่อผู้ศึกษา : วิโรจน์ ตุ่นศรี ... [เข้าชม 146] [โดย wa]

บทเรียนสำเร็จรูป หน่วยแรงและความดัน

เล่มที่ 1 เรื่องแรง [เข้าชม 165] [โดย ดาวธง พวงเพชร]

หนังสืออ่านเพิ่มเติม หน่วยการเรียนรู้บ้านกับชีวิต

เล่มที่ 1 เรื่องวางแผนเลิศล้ำทำงานสำเร็จ หนังสืออ่านเพิ่มเติม หน่วยการเรียนรู้บ้านกับชีวิต กลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน) สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประกอบด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม ... [เข้าชม 194] [โดย พัชรียา]

วิจัยการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านอักษรสามหมู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ผู้วิจัย นางจินตนา สุทธิ ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านฝาย สังกัดสำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ [เข้าชม 150] [โดย จินตนา ]

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านอักษรสามหมู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ผู้วิจัย นางจินตนา สุทธิ ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ หน่วยงาน โรงเรียนบ้านฝาย สังกัดสำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ... [เข้าชม 170] [โดย จินตนา สุทธิ]

ชื่อเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านอักษรสามหมู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ผู้วิจัย นางจินตนา สุทธิ ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ หน่วยงาน โรงเรียนบ้านฝาย สังกัดสำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ ... [เข้าชม 96] [โดย จินตนา สุทธิ]

ชื่อเรื่อง การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมมาตราตัวสะกดเพื่อพัฒนาการอ่านโดยใช้ เทคนิคการคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัย นางจินตนา สุทธิ ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านฝาย ปีที่รายงาน 2557

ชื่อเรื่อง การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมมาตราตัวสะกดเพื่อพัฒนาการอ่านโดยใช้เทคนิคการคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัย นางจินตนา สุทธิ ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ... [เข้าชม 167] [โดย จินตนา สุทธิ]

รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

ชื่อเรื่อง:รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ผู้ศึกษาค้นคว้า:ธารินี ดำสอาด ปีการศึกษา:2557 ... [เข้าชม 116] [โดย ธารินี2558]

การพัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป การใช้คำในภาษาไทย

เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป การใช้คำในภาษาไทย ผู้ศึกษาค้นคว้า นางปฐมาภรณ์ เจริญพืช สถานศึกษา โรงเรียนบัวขาว [เข้าชม 171] [โดย ปฐมาภรณ์ ]

จำหน่าย เครื่องตัดชิ้นงาน Mounting press Abrasive cutter

จำหน่าย และนำเข้า เครื่องตัดชิ้นงาน เครื่องขัด เครื่องวัดความแข็ง เตาอบ กล้องจุลทรรศน์ และอื่นๆ ที่ใช้ในการเตรียมชิ้นงาน ในห้องปฏิบัติการ รับประกันเครื่อง 2 ปี ของยี่ห้อชั้นนำ Bestek ชมวีดีโอ >> http://youtu.be/oeXPgXHocWg ชมสินค้าได้ที่ ... [เข้าชม 138] [โดย Bestek Bestek]

เผยแพร่ผลงานวิชาการ การเรียนการสอนแบบร่วมมือ

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค LT ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 [เข้าชม 367] [โดย ครูจอย]

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค LT ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

การเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค LT [เข้าชม 417] [โดย ครูจอย]

แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้จังหวัดบุรีรัมย์

แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้จังหวัดบุรีรัมย์ รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน รหัสวิชา อ30207 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง ประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ... [เข้าชม 202] [โดย นางชลธี ชัชวาลวิบูลกิจ]

การศึกษารายกรณีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีปัญหาการปรับตัวด้านการเรียน โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

การศึกษารายกรณีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีปัญหาการปรับตัวด้านการ เรียน โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ... [เข้าชม 674] [โดย ศิริวรรณ เหมะจันทร]