Blog วิชาการ บล็อก ประสบการณ์ แบ่งปัน | วิชาการ.คอม

บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนชุดวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อพัฒนา ... [เข้าชม 11] [โดย พร]

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนชุดวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อพัฒนา ... [เข้าชม 5] [โดย พร]

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนชุดวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อพัฒนา ... [เข้าชม 5] [โดย พร]

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนชุดวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อพัฒนา ... [เข้าชม 5] [โดย พร]

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนชุดวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อพัฒนา ... [เข้าชม 5] [โดย พร]

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนชุดวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อพัฒนา ... [เข้าชม 5] [โดย พร]

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนชุดวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อพัฒนา ... [เข้าชม 5] [โดย พร]

รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

จุดประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน [เข้าชม 15] [โดย ครูยอดดอย]

รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

จุดประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน [เข้าชม 7] [โดย ครูยอดดอย]

รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่มนี้ มีจุดประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ ... [เข้าชม 6] [โดย ครูยอดดอย]

รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่มนี้ มีจุดประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ ... [เข้าชม 7] [โดย ครูยอดดอย]

บริการ Google Adwords

Google Adwords คือบริการของ Google ซึ่งเป็น Search Engine อันดับหนึ่งของโลก ซึ่งให้บริการโฆษณาโดยคิดค่าบริการเป็นต่อคลิ๊ก หมายความว่า Google จะคิดค่าบริการก็ต่อเมื่อมีคนคลิ๊กที่โฆษณา และเข้ามายังเว็บไซต์ของเราแล้ว ... [เข้าชม 18] [โดย googleappthailand]

บริการ Google Adwords

Google Adwords คือบริการของ Google ซึ่งเป็น Search Engine อันดับหนึ่งของโลก ซึ่งให้บริการโฆษณาโดยคิดค่าบริการเป็นต่อคลิ๊ก หมายความว่า Google จะคิดค่าบริการก็ต่อเมื่อมีคนคลิ๊กที่โฆษณา และเข้ามายังเว็บไซต์ของเราแล้ว ... [เข้าชม 8] [โดย googleappthailand]

บริการ Google Adwords

Google Adwords คือบริการของ Google ซึ่งเป็น Search Engine อันดับหนึ่งของโลก ซึ่งให้บริการโฆษณาโดยคิดค่าบริการเป็นต่อคลิ๊ก หมายความว่า Google จะคิดค่าบริการก็ต่อเมื่อมีคนคลิ๊กท [เข้าชม 7] [โดย googleappthailand]

ขอสอบถามผู้มีความรู้ทางด้านวิจัยหน่อยค่ะ

คือดิฉันได้โจทย์ให้ทำวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นมืออาชีพของพนักงานบัญชีที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน จังหวัด ..... อยากทราบว่า ตัวแปรต้นของเรื่องนี้คืออะไรคะ ? ขอคำแนะนำด้วยนะคะ ส่งอาจารย์ไปหลายรอบ ... [เข้าชม 9] [โดย Barammmm ]

ขอสอบถามผู้มีความรู้ทางด้านวิจัยหน่อยค่ะ

คือดิฉันได้โจทย์ให้ทำวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นมืออาชีพของพนักงานบัญชีที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน จังหวัด ..... อยากทราบว่า ตัวแปรต้นของเรื่องนี้คืออะไรคะ ? ขอคำแนะนำด้วยนะคะ ส่งอาจารย์ไปหลายรอบ ... [เข้าชม 8] [โดย Barammmm ]

ขอสอบถามผู้มีความรู้ทางด้านวิจัยหน่อยค่ะ

คือดิฉันได้โจทย์ให้ทำวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นมืออาชีพของพนักงานบัญชีที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน จังหวัด ..... อยากทราบว่า ตัวแปรต้นของเรื่องนี้คืออะไรคะ ? ขอคำแนะนำด้วยนะคะ ส่งอาจารย์ไปหลายรอบ ... [เข้าชม 8] [โดย ชื่อ แบม]

Google DeepMind ช่วยดักจับความผิดปกติของสายตาได้แล้ว

ทีมพัฒนา DeepMind ของกูเกิ้ลกำลังวิจัยว่าจะเอาเทคโนโลยีของ Deepmind มาช่วยในการดักจับความผิดปกติในการทำงานของสายตา ที่แม้แต่จักษุแพทย์ก็ไม่สังเกตุมาก่อน [เข้าชม 21] [โดย googleappthailand]

Google DeepMind ช่วยดักจับความผิดปกติของสายตาได้แล้ว

ทีมพัฒนา DeepMind ของกูเกิ้ลกำลังวิจัยว่าจะเอาเทคโนโลยีของ Deepmind มาช่วยในการดักจับความผิดปกติในการทำงานของสายตา ที่แม้แต่จักษุแพทย์ก็ไม่สังเกตุมาก่อน [เข้าชม 9] [โดย googleappthailand]

Beauty

มุม สวยงาม เครื่องสำอาง ... [เข้าชม 450] [โดย happy]

ข้อแตกต่างของ Gmail Free Version และ Google Apps for work

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมโปรโมชั่นพิเศษ โทรด่วน! 02-675-9371 หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเราต้องเสียเงินเพื่อใช้อีเมลของ GOOGLE ทั้งๆที่โดยปกติเราสามารถใช้งาน GOOGLE APPS ได้ฟรีๆอยู่แล้ว แต่คุณอาจจะ ... [เข้าชม 21] [โดย googleappthailand]

ข้อแตกต่างของ Gmail Free Version และ Google Apps for work

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมโปรโมชั่นพิเศษ โทรด่วน! 02-675-9371 หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเราต้องเสียเงินเพื่อใช้อีเมลของ GOOGLE ทั้งๆที่โดยปกติเราสามารถใช้งาน GOOGLE APPS ได้ฟรีๆอยู่แล้ว แต่คุณอาจจะ ... [เข้าชม 9] [โดย googleappthailand]

ข้อแตกต่างของ Gmail Free Version และ Google Apps for work

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมโปรโมชั่นพิเศษ โทรด่วน! 02-675-9371 หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเราต้องเสียเงินเพื่อใช้อีเมลของ GOOGLE ทั้งๆที่โดยปกติเราสามารถใช้งาน GOOGLE APPS ได้ฟรีๆอยู่แล้ว แต่คุณอาจจะ ... [เข้าชม 10] [โดย googleappthailand]

โปรแกรมตารางคำนวณ ระดับ ปวช

เผยแพร่ผลงาน วิชาโปรแกรมตารางคำนวณ ระดับ ปวช [เข้าชม 27] [โดย nukun]