Blog วิชาการ บล็อก ประสบการณ์ แบ่งปัน | วิชาการ.คอม

บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  
กูรูอสังหาริมทรัพย์

สำหรับผู้เกี่ยวข้องทุกแขนงในวงการอสังหาฯ ์ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของทรัพย์สิน สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ และนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำเป็นต้องมีความรู้อย่างครบถ้วนในเรื่องข้อ กำหนดและกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้อง ... [เข้าชม 38] [โดย กูรูอสังหาริมทรัพย์ ,นายหน้า, ประเมินทรัพย์สิน,สถานะการณ์อสังหา]

กูรูอสังหาริมทรัพย์

สำหรับผู้เกี่ยวข้องทุกแขนงในวงการอสังหาฯ ์ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของทรัพย์สิน สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ และนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำเป็นต้องมีความรู้อย่างครบถ้วนในเรื่องข้อ กำหนดและกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้อง ... [เข้าชม 6] [โดย อบรมอสังหา]

กูรูอสังหาริมทรัพย์

สำหรับผู้เกี่ยวข้องทุกแขนงในวงการอสังหาฯ ์ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของทรัพย์สิน สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ และนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำเป็นต้องมีความรู้อย่างครบถ้วนในเรื่องข้อ กำหนดและกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้อง ... [เข้าชม 6] [โดย ืnonshee sungthon]

กูรูอสังหาริมทรัพย์

สำหรับผู้เกี่ยวข้องทุกแขนงในวงการอสังหาฯ ์ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของทรัพย์สิน สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ และนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำเป็นต้องมีความรู้อย่างครบถ้วนในเรื่องข้อ กำหนดและกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้อง ... [เข้าชม 6] [โดย ืnonshee sungthon]

กูรูอสังหาริมทรัพย์

สำหรับผู้เกี่ยวข้องทุกแขนงในวงการอสังหาฯ ์ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของทรัพย์สิน สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ และนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำเป็นต้องมีความรู้อย่างครบถ้วนในเรื่องข้อ กำหนดและกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้อง ... [เข้าชม 6] [โดย ืnonshee sungthon]

นายหน้าอสังหาฯ รวยทางลัด อย่างไร ?

1. นายหน้าได้อัตราผลตอบแทนสูง อัตราผลตอบแทนจากนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่ได้รับกันจะอยู่ที่ 3% บางเคสสูงถึง 10% บางคนอาจจะคิดว่า ก็แค่ 3% จะมากอะไร แต่เมื่อนํามาคิดๆดูแล้ว 3% ก็ถือว่าเยอะมาก ยกตัวอย่างให้เห็นภาพเช่น ... [เข้าชม 5] [โดย ืnonshee sungthon]

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของครอบครัว ในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช้าง จังหวัด นครศรีธรรมราช

วันชัย เยี่ยงกุลเชาว์ นักวิชาการสาธารณสุข นักวิจัย งานวิจัยเชิงพัฒนาสาธารณสุขชุมชน [เข้าชม 21] [โดย chainarong_54]

การพัฒนาแบบฝึกการสร้างสมรรถภาพทางกาย สำหรับกีฬาฟุตซอล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกการสร้างสมรรถภาพทางกาย สำหรับกีฬาฟุตซอล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัย นายกิตติ ต่วนกูเปีย ปีที่วิจัย ปี พ.ศ. 2557 บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประ ... [เข้าชม 6] [โดย schoolkai]

เผยแพร่ผลงาน รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การเจริญเติบโตและชีวิตครอบครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การเจริญเติบโตและชีวิตครอบครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ... [เข้าชม 212] [โดย นายปกรณ์ เทพา]

เผยแพร่ผลงาน รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การเจริญเติบโตและชีวิตครอบครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การเจริญเติบโตและชีวิตครอบครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ... [เข้าชม 7] [โดย นายปกรณ์ เทพา]

เผยแพร่ผลงาน รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การเจริญเติบโตและชีวิตครอบครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การเจริญเติบโตและชีวิตครอบครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ... [เข้าชม 5] [โดย นายปกรณ์ เทพา]

เผยแพร่ผลงาน รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การเจริญเติบโตและชีวิตครอบครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การเจริญเติบโตและชีวิตครอบครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ... [เข้าชม 5] [โดย นายปกรณ์ เทพา]

เผยแพร่ผลงาน รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การเจริญเติบโตและชีวิตครอบครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การเจริญเติบโตและชีวิตครอบครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำ ... [เข้าชม 8] [โดย นายปกรณ์ เทพา]

จงเขียนโปรแกรมเพื่อแก้โจทย์ต่อไปนี้ ใน 1 เดือนมี 30 วัน สมมติว่า วันที่ 1 ของเดือนตรงกับวันจันทร์ วันอื่นๆ ตรงกับวันอะไร ข้อบังคับ ให้ตัวตัวแปรชนิด Array เพื่อเก็บข้อมูลวันที่ ให้ใช้ลูป For และเงื่อนไข if..else… และโอเปอร์ชั่น “%” ในการตรวจเช็คและแสดงผล

จงเขียนโปรแกรมเพื่อแก้โจทย์ต่อไปนี้ ใน 1 เดือนมี 30 วัน สมมติว่า วันที่ 1 ของเดือนตรงกับวันจันทร์ วันอื่นๆ ตรงกับวันอะไร ข้อบังคับ ให้ตัวตัวแปรชนิด Array เพื่อเก็บข้อมูลวันที่ ให้ใช้ลูป For และเงื่อนไข ... [เข้าชม 11] [โดย nongluk]

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อยละ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่องานวิจัย การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อยละ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชื่อผู้วิจัย นางสาวสุภาพร สุขศรี โรงเรียน เทศบาลวัดท้าวโคตร ... [เข้าชม 9] [โดย py_sa]

ครูกิตติพงษ์

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้วิธีจัดการเรียนแบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัย นายกิตติพงษ์ ... [เข้าชม 16] [โดย ครูกิตติพงษ์]

MBAThinkTank เรียนเชิญเข้าร่วมงาน MBA Tour ในวันที่ 8 กันยายน 2558 เวลา 17.00 – 22.00 น.

ภายในงานท่านจะได้พบกับ Admissions Directors และตัวแทนจากสถาบันการศึกษาชั้นนำจากหลากหลายประเทศที่บินตรงมาเพื่อให้ข้อมูลการศึกษาต่อ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ฟรี ​ในวันที่ 8 กันยายน 2558 เวลา 17.00–22.00 ... [เข้าชม 20] [โดย MBAThinlkTank]

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ ชื่อผู้รายงาน : นางศุภิดา พิศมัย หน่วยงาน : โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ [เข้าชม 19] [โดย ศุภิดา]

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้เทคนิคของโพลยา

บทคัดย่อ หัวข้อวิจัย การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้เทคนิคของโพลยา รายวิชา ฟิสิกส์เพิ่มเติม ว30203 หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง เสียงและการได้ยิน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้รายงาน นางสาวนิออน ... [เข้าชม 57] [โดย Khum Khum]

การประเมินโครงการโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติดโรงเรียนแม่อายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่

การประเมินโครงการโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติดโรงเรียนแม่อายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2557 (ทดลองครับ) กำลังดำเนินการ [เข้าชม 46] [โดย raweewat23]

ใครแก้โจทย์กลศาสตร์ของแช็งได้ช่วยผมหน่อย

1.จงหาแรงที่ใช้ punch รูขนาดใดมิเตอร์ 80 mm บนแผ่นเหล็กหนา 1.5mm ถ้า sheae strengthของเหล็ก=430 MN/mและจงหาค่าcompressive stressที่ใช้punch (162.11KN 32.25MN/m) 2 โบลท์ขนาดใดมิเตอร์10mm รับ Tensil load=8kNจงหาstressที่ตัวโบลท์และ ... [เข้าชม 42] [โดย Praewproud]

(Pop-up book) เรื่อง หรรษาอาเซียน

รายงานผลการพัฒนาชุดหนังสือสามมิติ (Pop-up book) เรื่อง หรรษาอาเซียน รายวิชาอาเซียนศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้ศึกษาค้นคว้า นางปัณฑิตา บัวริด ... [เข้าชม 41] [โดย ปัณฑิตา บัวริด]

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้วิชาเคมี เรื่อง กรด-เบส

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้วิชาเคมี เรื่อง กรด-เบส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร ... [เข้าชม 30] [โดย เกด]

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้วิชาเคมี เรื่อง กรด-เบส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร

ชื่อการวิจัย : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้วิชาเคมี เรื่อง กรด-เบส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร ... [เข้าชม 13] [โดย เกด]