Blog วิชาการ บล็อก ประสบการณ์ แบ่งปัน | วิชาการ.คอม

บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  
สื่อ Infograpic " TV DIGITAL คืออะไร? "

ผลงานสร้างสรรค์ สื่อมัลติมีเดียการรับรู้กระบวนเปลี่ยนผ่านการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์จากระบบอะนาลอคสู่ระบบดิจิทัล(TV DIGITAL คืออะไร?) ผ่านสื่ออีเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ [เข้าชม 17] [โดย ธำรงชาติ วงศ์อารีย์ และคณะ]

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง รายงานผลการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนวัดเบญจมบพิตร

ชื่อเรื่อง รายงานผลการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนวัดเบญจมบพิตร ผู้รับผิดชอบ นางสุธาศินี รอดดอนไพร ระยะเวลาในการประเมินโครงการ ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. ... [เข้าชม 55] [โดย Sandy]

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้รูปแบบหนึ่ง ที่สามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ... [เข้าชม 25] [โดย เขม]

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

บทคัดย่อ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้รูปแบบหนึ่ง ที่สามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้อย่างมีประสิทธิภาพการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะ ... [เข้าชม 10] [โดย เขม]

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ เรื่องการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Desktop Author สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสตรีพัทลุง [เข้าชม 19] [โดย ครูณัฐ]

โรงเรียนธุรกิจ IMD และ Cisco รวมพลังพลิกโฉมธุรกิจดิจิตอล

โลซาน, สวิตเซอร์แลนด์ และซานโฮเซ แคลิฟอร์เนีย--26 มี.ค.--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์ Cisco จะให้การสนับสนุน IMD เป็นมูลค่า 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำทางความคิด และรับมือกับความท้าทายทางธุรกิจในการเปลี่ยนโฉมโลกดิจิตอล IMD ... [เข้าชม 21] [โดย Profblanche]

เผยแพร่บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จัดทำทั้งหมด 8 ชุด ใช้เวลาในการจัดกิจกรรม 22 ชั่วโมง ไม่รวมสอบก่อนและหลังเรียน [เข้าชม 22] [โดย kroo.poo]

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง บรรยากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดบ้านดาบ ผู้วิจัย นางสาวศศิณัฏฐ์ จันทร์เสือ ปีการศึกษา 2556 บทคัดย่อ การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีค [เข้าชม 25] [โดย Sasi Krootik]

เผยแพร่ผลงานวิชาการเรื่องการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนบ้านพะไล ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ชื่องานวิจัย การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนบ้านพะไล ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ชื่อผู้ศึกษาค้นคว้า นางสาวครองทรัพ เชิดชู รองผู้อำ ... [เข้าชม 43] [โดย รองนก]

การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนบ้านพะไล ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

เผยแพร่ผลงานเรื่องการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนบ้านพะไล ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา [เข้าชม 18] [โดย ครองทรัพ]

คณะวิศวะ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบชิงทุน TEPE และทุน AUTO

สอบข้อเขียน 3 วิชา วิทย์ คณิต อังกฤษ เปิดรับสมัครวันที่ 31 มี.ค. - 30 เม.ย 2558 รายละเอียดเพิ่มเติม www.tep.engr.tu.ac.th หรือโทร 02-5643001 ต่อ 3256 ค่ะ [เข้าชม 25] [โดย คณะวิศวะฯ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ธรรมศาสตร์]

เผยแพร่ผลงานวิชาการ รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง เศษส่วน

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง เศษส่วน ผู้ศึกษาค้นคว้า นางนงเยาว์ ศิริโสม ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านวังรางใหญ่ ... [เข้าชม 202] [โดย นงเยาว์]

เว็บเซอร์วิสและศูนย์ข้อมูลในยุคเศรษฐกิจฐานดิจิทัล

เว็บเซอร์วิสและศูนย์ข้อมูลในยุคเศรษฐกิจฐานดิจิทัล ... [เข้าชม 291] [โดย pathompongoo]

เปิดรับสมัครนักเรียน เข้าร่วมโครงการ “ค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 4”

เปิดรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 สายวิทย์ – คณิต หรือเทียบเท่า เข้าร่วมโครงการ “ค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 4” วันที่ 5-8 พฤษภาคม 2558 ดูรายละเอียดที่ Facebook : ค่ายวิทย์จรวดประ ... [เข้าชม 106] [โดย ค่ายวิทย์จรวดประดิษฐ์]

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครเข้า “ค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 4”

ขอเสนอโครงการดี๊ดี จ้า ....“DTI จัดค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยอบรมให้ความรู้และสอนการประดิษฐ์จรวด รับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ... [เข้าชม 73] [โดย dtirocketcamp]

การตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Adobe Preimere

บทเรียนในการตัดต่อวิดีโอ การทำหนังสั้น การทำสารคดี การทำ MV การทำข่าวสั้น เพื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ในเวบไซต์ต่างๆ บทที่ 1 การตัดต่อเบื้องต้น http://www.vdoschool.com/vdo/index.php/2013-06-06-08-27-51/52-basic-edit-video-to-premiere-pro.html [เข้าชม 129] [โดย สอนตัดต่อวิดีโอ]

การตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Adobe Preimere

บทเรียนในการตัดต่อวิดีโอ การทำหนังสั้น การทำสารคดี การทำ MV การทำข่าวสั้น เพื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ในเวบไซต์ต่างๆ [เข้าชม 158] [โดย สอนตัดต่อ วิดีโอ]

เผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่

รายวิชาฟิสิกส์ 1 รหัสวิชา ว30201 ม.4 วิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ผล คือ ชุดการสอน เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ที่สร้างขึ้นทั้ง 7 ชุด มีประสิทธิภาพ E1/E2 = 86.41/83.83 และ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำ ... [เข้าชม 109] [โดย ครูรุ่งนภา]

เผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่

การวิจัยชุดการสอนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดการสอน เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ หาประสิทธิภาพของชุดการสอน สอน เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ รายวิชาฟิสิกส์ 1 รหัสวิชา ว30201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ... [เข้าชม 104] [โดย ครูรุ่งนภา]

ผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ (ส15102) หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เปิดตำนานเล่าขานเมืองปัตตานี ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านตรัง อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาพัฒนาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ (ส15102) หน่วยการเรียนรู้เรื่องเปิดตำนานเล่าขานเมืองปัตตานี ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ ... [เข้าชม 104] [โดย นายวิรัช สุวรรณกุล]

รับจัดหาครูต่างชาติเพื่อเข้าไปทำการสอนที่โรงเรียน 095-538-ุ6328

ศูนย์จัดหาครูต่างชาติทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด ... [เข้าชม 90] [โดย Education Services]

บทเรียนออนไลน์แบบผสมผสาน (Blended Learning) เรื่อง การสร้างคำในภาษาไทย รายวิชาภาษาไทย ท๒๒๑๐๑

การเรียนแบบผสมผสานเป็นการบูรณาการเทคโนโลยีการสอนร่วมกับการออกแบบการเรียนการสอนแบบชั้นเรียนปกติและการเรียนรู้แบบออนไลน์(Online Learningเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ดียิ่งขึ้น [เข้าชม 145] [โดย ครูแป๋ว]

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบผสมผสาน (Blended Learning) เรื่อง การสร้างคำในภาษาไทย รายวิชาภาษาไทย ท๒๒๑๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

การเรียนแบบผสมผสานเป็นการบูรณาการเทคโนโลยีการสอนร่วมกับการออกแบบการเรียนการสอนแบบชั้นเรียนปกติ และการเรียนรู้แบบออนไลน์ (Online Learning) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ดียิ่งขึ้น [เข้าชม 224] [โดย กัลยา วิเศษศรี]

บันทึกชั้นเรียนนอกกรอบ

บันทึกชั้นเรียนนอกกรอบ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย การพัฒนากิจกรรมและการเรียนรู้ฟังก์ชันตรีโกณมิติโดยใช้งานศิลปะเป็นเครื่องมือเพื่อเข้าใจความหมายสำคัญ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของข้าพเจ้า ถูกเผยแพร่อยู่ใน ... [เข้าชม 214] [โดย นางสาวจารุวรรณ ปะกัง]