Blog วิชาการ บล็อก ประสบการณ์ แบ่งปัน | วิชาการ.คอม

บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  
ข่าวดีมีหนังสือมาแจกจ้าาาา

ขอเชิญร่วมสนุกฉลองเปิดตัวหนังสือใหม่!! "แนวข้อสอบพร้อมเฉลยโควตา มช.ปี 59" เล่มใหม่ล่าสุด ... [เข้าชม 9] [โดย urrac]

ข่าวดีมีหนังสือมาแจกจ้าาาา

ขอเชิญร่วมสนุกฉลองเปิดตัวหนังสือใหม่!! "แนวข้อสอบพร้อมเฉลยโควตา มช.ปี 59" เล่มใหม่ล่าสุด ... [เข้าชม 7] [โดย urrac]

ข่าวดีมีหนังสือมาแจกจ้าาาา

ขอเชิญร่วมสนุกฉลองเปิดตัวหนังสือใหม่!! "แนวข้อสอบพร้อมเฉลยโควตา มช.ปี 59" เล่มใหม่ล่าสุด ... [เข้าชม 7] [โดย urrac]

ข่าวดีมีหนังสือมาแจกจ้าาาา

ขอเชิญร่วมสนุกฉลองเปิดตัวหนังสือใหม่!! "แนวข้อสอบพร้อมเฉลยโควตา มช.ปี 59" เล่มใหม่ล่าสุด ... [เข้าชม 7] [โดย urrac]

ข่าวดีมีหนังสือมาแจกจ้าาาา

ขอเชิญร่วมสนุกฉลองเปิดตัวหนังสือใหม่!! "แนวข้อสอบพร้อมเฉลย 9 วิชาสามัญปี 59" เล่มใหม่ล่าสุด [เข้าชม 11] [โดย urrac]

ข่าวดีมีหนังสือมาแจกจ้าาาา

ขอเชิญร่วมสนุกฉลองเปิดตัวหนังสือใหม่!! "แนวข้อสอบพร้อมเฉลย 9 วิชาสามัญปี 59" เล่มใหม่ล่าสุด [เข้าชม 8] [โดย urrac]

ข่าวดีมีหนังสือมาแจกจ้าาาา

ขอเชิญร่วมสนุกฉลองเปิดตัวหนังสือใหม่!! "แนวข้อสอบพร้อมเฉลย 9 วิชาสามัญปี 59" เล่มใหม่ล่าสุด [เข้าชม 8] [โดย urrac]

ข่าวดีมีหนังสือมาแจกจ้าาาา

ขอเชิญร่วมสนุกฉลองเปิดตัวหนังสือใหม่!! "แนวข้อสอบพร้อมเฉลย 9 วิชาสามัญปี 59" เล่มใหม่ล่าสุด [เข้าชม 8] [โดย urrac]

แรงบันดาลใจสู่ฝันบนถนนสายลูกรัง

จากเด็กในท้องทุ่ง ยากจน ผู้มีความฝันอย่างแรงกล้า ต่อสู้ดิ้นรน เพื่อความฝันอันสูงสุดจนก้าวสู่ CEO บริษัทผู้ผลิตหุ่นยนต์เพื่อการค้า เข้มข้นด้วยชั้นเชิง หักเหลี่ยมเฉือนคม ชิงไหวชิงพริบกันด้วยเทคโนโลยี [เข้าชม 21] [โดย เด่น ชั้นปัญญา]

แรงบันดาลใจสู่ฝันบนถนนสายลูกรัง

จากเด็กในท้องทุ่ง ยากจน ผู้มีความฝันอย่างแรงกล้า ต่อสู้ดิ้นรน เพื่อความฝันอันสูงสุดจนก้าวสู่ CEO บริษัทผู้ผลิตหุ่นยนต์เพื่อการค้า เข้มข้นด้วยชั้นเชิง หักเหลี่ยมเฉือนคม ชิงไหวชิงพริบกันด้วยเทคโนโลยี [เข้าชม 20] [โดย นิยม เยี่ยมผา]

แรงบันดาลใจสู่ฝันบนถนนสายลูกรัง

กล้า...เด็กหนุ่มอายุสิบหก ที่ต้องช่วยพ่อทำไร่ข้าวโพดในวันหยุด และก็ต้องเรียนหนังสือในระดับมัธยมไปด้วย อาชีพทำไร่ข้าวโพดของครอบครัวเขาไม่สู้ดีนัก ถ้าปีไหนฝนแล้งผลผลิตออกน้อยก็จะราคาแพงแต่ในทางกลับกันถ้าปีไหนฝนชุกผลผลิตล้นตลาดราคาจะ ... [เข้าชม 21] [โดย นิยม เยี่ยมผา]

รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำ ชุด มาตราแม่ ก กา และมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำ ชุด มาตราแม่ ก กา และมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี สำ ... [เข้าชม 39] [โดย ขวัญฤทัย ใจชุ่ม]

รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำ ชุด มาตราแม่ ก กา และมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำ ชุด มาตราแม่ ก กา และมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี สำ ... [เข้าชม 40] [โดย ขวัญฤทัย ใจชุ่ม]

รายงานการพัฒนาแบบฝึก ชุดเสริมทักษะการอ่านเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ประพาน ทนเถื่อน : รายงานการพัฒนาแบบฝึก ชุดเสริมทักษะการอ่านเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 การพัฒนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแบบฝึก ชุดเสริมทักษะการอ่านเขียนสะ ... [เข้าชม 42] [โดย ประพาน]

รายงานการพัฒนาแบบฝึก ชุดเสริมทักษะการอ่านเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ประพาน ทนเถื่อน : รายงานการพัฒนาแบบฝึก ชุดเสริมทักษะการอ่านเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 การพัฒนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแบบฝึก ชุดเสริมทักษะการอ่านเขียนสะ ... [เข้าชม 38] [โดย ประพาน]

เรียนภาษาจีนกลาง ภาษาอังกฤษ

การเรียนภาษานั้น นับว่าเป็นการสร้างสรรค์เครื่องมือในการแสวงหาความรู้ให้กับผู้เรียน เพราะเมื่อใดที่เราเข้าใจภาษา นั่นหมายถึงการสื่อสารเพื่อความเข้าใจตรงกัน นำไปสู่การสร้างสมรรถนะของคน (Competency) และเป็นทุนของมนุษย์ ... [เข้าชม 27] [โดย บ้านรักภาษา สาขาเชียงใหม่]

เรียนภาษาจีนกลาง ภาษาอังกฤษ

การเรียนภาษานั้น นับว่าเป็นการสร้างสรรค์เครื่องมือในการแสวงหาความรู้ให้กับผู้เรียน เพราะเมื่อใดที่เราเข้าใจภาษา นั่นหมายถึงการสื่อสารเพื่อความเข้าใจตรงกัน นำไปสู่การสร้างสมรรถนะของคน (Competency) และเป็นทุนของมนุษย์ ... [เข้าชม 32] [โดย บ้านรักภาษา สาขาเชียงใหม่]

เรียนภาษาจีนกลาง ภาษาอังกฤษ

การเรียนภาษานั้น นับว่าเป็นการสร้างสรรค์เครื่องมือในการแสวงหาความรู้ให้กับผู้เรียน เพราะเมื่อใดที่เราเข้าใจภาษา นั่นหมายถึงการสื่อสารเพื่อความเข้าใจตรงกัน นำไปสู่การสร้างสมรรถนะของคน (Competency) และเป็นทุนของมนุษย์ ... [เข้าชม 26] [โดย บ้านรักภาษา สาขาเชียงใหม่]

เรียนภาษาจีนกลาง ภาษาอังกฤษ

การเรียนภาษานั้น นับว่าเป็นการสร้างสรรค์เครื่องมือในการแสวงหาความรู้ให้กับผู้เรียน เพราะเมื่อใดที่เราเข้าใจภาษา นั่นหมายถึง การสื่อสารเพื่อความเข้าใจตรงกัน นำไปสู่การสร้างสมรรถนะของคน (Competency) และ ... [เข้าชม 27] [โดย Icey Cheezi]

เรียนภาษาจีนกลาง ภาษาอังกฤษ

การเรียนภาษานั้น นับว่าเป็นการสร้างสรรค์เครื่องมือในการแสวงหาความรู้ให้กับผู้เรียน เพราะเมื่อใดที่เราเข้าใจภาษา นั่นหมายถึง การสื่อสารเพื่อความเข้าใจตรงกัน นำไปสู่การสร้างสมรรถนะของคน (Competency) และ ... [เข้าชม 25] [โดย Icey Cheezi]

เคมี บทที่ 6 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ช่วยอธิบายหน่อยคะ !!!!!

ไม่เข้าใจคะ ช่วยอธิบายโจทย์ข้อนี้ทีคะ ! 1.ท [เข้าชม 51] [โดย TY Tunyong]

เคมี บทที่ 6 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ช่วยอธิบายหน่อยคะ !!!!!

ไม่เข้าใจคะ ช่วยอธิบายโจทย์ข้อนี้ทีคะ ! 1.ท [เข้าชม 50] [โดย TY Tunyong]

เคมี บทที่ 6 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ช่วยอธิบายหน่อยคะ !!!!!

ไม่เข้าใจคะ ช่วยอธิบายโจทย์ข้อนี้ทีคะ ! 1.ท [เข้าชม 27] [โดย TY Tunyong]

รับเหมาทุบตึก รื้อถอนอาคาร รับซื้อโครงสร้างเหล็ก รับซื้อบ้านไม้เก่า รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทุกชนิด รับซื้อพร้อมรื้อถอน 0808077461

รับเหมา รื้อถอนอาคารฟรี รื้อถอนฟรี รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างฟรี ทุบตึกฟรี รื้อถอนสะพาน นัดประเมินราคาฟรี ในราคายุติธรรมรับรื้อถอนหน่วยงานราชการ บริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ ทุบบ้าน ทุบตึก ทุบอาคารสูง รื้อถอนบ้านร้าง ... [เข้าชม 95] [โดย Suriyan Senchoo]