ค้นหา
Blog ที่ปรับปรุงล่าสุด
จำนวน 3 blog, หน้า: [1]
ม.ทักษิณ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย วันที่ 1 ตุลาคม 2554 โดย nonglak onkrang
ม.ทักษิณ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ณ หอประชุมปาริชาต วิทยาเขตสงขลา [2,528]
“ วัจนกรรมกวีปาริชาต:ตัวตนคนของเรา” โดย nonglak onkrang
มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญร่วมค้นหาตัวตนคนกวีปาริชาต ในงานสัมมนา “ วัจนกรรมกวีปาริชาต:ตัวตนคนของเรา” ระหว่างวันที่ 25-28 มิถุนายน 2553 ณ อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา [3,461]
หลักสูตร “อัจฉริยะภาพ” ด้านวิชา “สังคมศึกษา” กับความเป็นไปได้ในสังคมไทย โดย noomtutortalk
นายชลเทพ ปั้นบุญชู บทนำ ในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นนักสังคมวิทยาประยุกต์กับงานด้านการศึกษา โดยเฉพาะได้มีโอกาสเรียนวิชา Applied Anthropology ซึ่งหนึ่งในสาขานี้หัวข้อที่น่าสนใจก็คือ มานุษยวิทยาการศึกษา แม้ว่าอาจารย์ผู้สอนรายวิชานี้จะมิได้โดดเด่น [5,934]
จำนวน 3 blog, หน้า: [1]
Popular Blog ล่าสุด
Blog ฮิตในรอบ 30 วัน
Blog ฮิตตลอดกาล