Blog วิชาการ บล็อก ประสบการณ์ แบ่งปัน | วิชาการ.คอม

บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิค STAD เป็นการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทั้งด้านร่างกายอารมณ์ สังคม และสติปัญญา ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประ ... [เข้าชม 15] [โดย สุรัสวดี ]

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ชื่อเรื่อง นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน THAKHAM Model

ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม OBEC AWARDS ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนโดยนางยุพดี สัตยธีรานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าข้ามวิทยา อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ... [เข้าชม 30] [โดย นางยุพดี สัตยธีรานนท์]

คลิปวิดีโอที่น้องๆ ม.ปลายทุกคนต้องดู!

ก่อน [เข้าชม 34] [โดย I'Wachirawit Bee Eiamwilaikul]

การพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่องสระพาเพลิน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย [เข้าชม 35] [โดย Thepleng]

วิทยาศาสตร์ทางจิต 4-7ธค.57 พุทธวิชชาลัย วงเวียนบางเขน 100 วิทยากร 100 บูทฟรี ปีที่ 19 แล้ว

วิทยาศาสตร์ทางจิต วิทยากรระดับผ่านมากว่า2ทวีป อายุประสบการณ์เพียบ วิชาในโลกมากกว่า 24,000วิชา เมืองไทยมีที่ ม.รังสิตมากสุด 336 วิชา แต่ที่นี่มีวิชทยายุทธที่หาพบยากเยอะครับ จิต-ลึกลับ -พลังงานที่มองไม่เห็นแต่รู้สึกได้ ... [เข้าชม 223] [โดย นอกสุริยะ]

รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ชุด ชีวิตที่สดใส

ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ชุด ชีวิตที่สดใส ผู้ศึกษา นายณัฐวุฒิ แรงขิง โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม อำ ... [เข้าชม 225] [โดย kanoeam1]

Summer Camp 2015 RAC EXPERIENCE & INSPIRATION

"เริ่มรับสมัคร พรุ่งนี้เป็นวันแรก" กับ โครงการ Summer Camp 2015 RAC EXPERIENCE & INSPIRATION ประสบการณ์ และแรงบันดาลใจ รอคุณอยู่ที่นี่... กับ 6 มหา'ลัย ในฝัน และ2 สถาบันด้านสายอาชีพที่อยากเป็น [เข้าชม 108] [โดย urrac]

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องระบบจำนวนเต็ม รายวิชาคณิตศาสตร์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องระบบจำนวนเต็ม รายวิชาคณิตศาสตร์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 [เข้าชม 33] [โดย วินิชย์ ทองประศรี]

ผลงานทางวิชาการ ชุดสุขภาพสร้างได้ แต่ซื้อไม่ได้

ผลงานชุดนี้ ใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษา พลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 [เข้าชม 259] [โดย ประจักษ์ โชติช่วง]

เทคนิคการสอบ ielts speaking

การสอบ ielts part speaking เป็นพาร์ทที่รีแลกซ์ มากที่สุดไม่เครียดและกดดันเหมือนตอนสอบ ielts writing และเป็นพาร์ทที่ผู้สอบมีโอกาสทำคะแนนได้มากที่สุด หากเตรียมตัว หมั่นฝึกฝน หลายๆ คนขณะสอบ speaking ลืมไปเลยว่ากำ ... [เข้าชม 286] [โดย Deman]

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ... [เข้าชม 333] [โดย Krudawan07]

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานผลการพัฒนาบทเรียน e-Learning รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ [เข้าชม 377] [โดย อาภรณ์ เพชรคงทอง]

รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุดพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง เรื่องโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวจิตรลดา จตุรนต์รัศมี ... [เข้าชม 335] [โดย jitlada08]

เฉลยและคำอธิบายข้อสอบภาษาญี่ปุ่น PAT 7.3 มีนาคม 2553

ผมก็ได้เงินจากการสอนพิเศษมาก็พอสมควร น่าจะคืนอะไรแก่คนอื่นๆ บ้าง ผมก็เลยหยิบเอาข้อสอบ PAT7.3 ของเดือนมีนาคม 2553 ขึ้นมาก็ตั้งใจว่าจะทำเฉลยและคำอธิบายของฉบับนี้ลงไว้ในบล็อก เอาละครับ ผมจะทยอยลงให้ครอบ 100 ... [เข้าชม 399] [โดย อินดิเคเตอร์]

Corporate Training สอนภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติให้กับบริษัท หรือองค์รัฐ และเอกชน 095-538-6328 www.tutorsservices.webs.com

เรามีบริการจัดอบรมสอนภาษาอังกฤษตามองค์กรหรือบริษัทเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ ทำการสอนโดยอาจารย์ต่างชาติที่มีประสิทธิภาพการสอนตามESLที่จะเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)2558ให้กับองค์กรของคุณสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ ... [เข้าชม 375] [โดย Da]

บทคัดย่อ

การพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง [เข้าชม 343] [โดย ครูสามจังหวัด]

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา TEP/TEPE

เมื่อวันที่ 8 พย 2557 โครงการ TEP/TEPE ได้จัดงาน Septalk ขึ้น เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาที่ต้องการที่จะเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน เช่น รายชื่อมหาวิทยาลัยคู่สัญญา ช่วงเวลาที่สามารถสมัครได้ ... [เข้าชม 416] [โดย TEP/TEPE]

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมการประกวด/แข่งขัน ทักษะทางภาษาไทย งานครูไทยรักษ์ภาษา ครั้งที่ ๖ มรภ.สวนสุนันทา

สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดโครงการ ครูไทยรักษ์ภาษา ครั้งที่ ๖ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมการประกวด/แข่งขัน จำนวน ๗ กิจกรรม โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละ ... [เข้าชม 750] [โดย นายจักรกฤษณ์ จ่ารัตน์ 098-5674959]

กิจกรรมสร้างเครือข่ายนักจัดการความรู้ และสรุปผลการขยายผลแนวความคิดศูนย์ความรู้กินได้

ดร.สิริกร มณีรินทร์ กรรมการบริหาร สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ องค์การมหาชน, ดร.อภิชาติ ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักโครงการและจัดการความรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ องค์การมหาชน ร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักจัดการความรู้จาก ... [เข้าชม 338] [โดย Numwaan_S]

ชุดฝึกกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญจากนิทาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาที่ ๓

ชุดฝึกกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญจากนิทาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาที่ ๓ [เข้าชม 326] [โดย ปิยะรัตน์ หมื่นใจ]

แนะนำ หนังสือภาษาจีน แบบเรียนภาษาจีน ตำราภาษาจีน หนังสือHSK สื่อการเรียนการสอนภาษาจีน

สำหรับคนที่กำลังมองหาหนังสือเรียนภาษาจีน ดีๆ มีคุณภาพ ราคาถูก แนะนำที่นี่ค่ะ เวปไซต์ http://diidee-shop.lnwshop.com/ เพจเฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/diideeshop ที่นี่มีหนังสือภาษาจีน แบบเรียนภาษาจีน ... [เข้าชม 379] [โดย huawen4u]

การเปรียบเทียบเศษส่วนในระดับประถมศึกษา

การเปรียบเทียบเศษส่วนในระดับประถมศึกษา นอกจากการทำตัวส่วนให้เท่ากันแล้ว ยังสามารถใช้วิธีอื่นได้อีกด้วย [เข้าชม 593] [โดย RojLiew]

DVDเสียงธรรมหลวงพ่อฤาษีลิงดำ ฉบับสมบูรณ์ (แจกฟรี)หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง.

DVDเสียงธรรมหลวงพ่อฤาษีลิงดำ ฉบับสมบูรณ์ (แจกฟรี)หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง. เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค http://www.vcharkarn.com/vcafe/202092 ลงชื่อไว้จัดส่งให้ในเวปนี้ต่อไปครับ [เข้าชม 474] [โดย กฤชณัท ปัญสุทธิ์]

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

บทสรุป รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ โดยใช้กลยุทธ์ภาคีเครือข่ายโรงเรียนรัตภูมิวิทยา ปีการศึกษา 2556 ในครั้งนี้มีวัตถุประ ... [เข้าชม 448] [โดย นายอภัย ภัยมณี]