Blog วิชาการ บล็อก ประสบการณ์ แบ่งปัน | วิชาการ.คอม

บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  
ข่าวเปิดสอบงานราชการ แนวข้อสอบ ทุกหน่วยงาน

ห้ามพลาดแนวข้อสอบใหม่ล่าสุดพร้อมเฉลยตรงทุกคำตอบ เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาออกไปซื้อหนังสือ หรือออกไปติว สรุป เนื้อหาครบถ้วน อ่าน และเข้าใจง่าย>>มีตัวอย่างข้อสอบ พร้อมเฉลย แม่นยำ ... [เข้าชม 17] [โดย addmin]

ข่าวเปิดสอบงานราชการ แนวข้อสอบ ทุกหน่วยงาน

ห้ามพลาดแนวข้อสอบใหม่ล่าสุดพร้อมเฉลยตรงทุกคำตอบ เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาออกไปซื้อหนังสือ หรือออกไปติว สรุป เนื้อหาครบถ้วน อ่าน และเข้าใจง่าย>>มีตัวอย่างข้อสอบ พร้อมเฉลย แม่นยำ ... [เข้าชม 4] [โดย addmin]

ข่าวเปิดสอบงานราชการ แนวข้อสอบ ทุกหน่วยงาน

ห้ามพลาดแนวข้อสอบใหม่ล่าสุดพร้อมเฉลยตรงทุกคำตอบ เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาออกไปซื้อหนังสือ หรือออกไปติว สรุป เนื้อหาครบถ้วน อ่าน และเข้าใจง่าย>>มีตัวอย่างข้อสอบ พร้อมเฉลย แม่นยำ ... [เข้าชม 6] [โดย chaiyasit]

ข่าวเปิดสอบงานราชการ แนวข้อสอบ ทุกหน่วยงาน

ห้ามพลาดแนวข้อสอบใหม่ล่าสุดพร้อมเฉลยตรงทุกคำตอบ เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาออกไปซื้อหนังสือ หรือออกไปติว สรุป เนื้อหาครบถ้วน อ่าน และเข้าใจง่าย>>มีตัวอย่างข้อสอบ พร้อมเฉลย แม่นยำ ... [เข้าชม 4] [โดย chaiyasit]

ข่าวเปิดสอบงานราชการ แนวข้อสอบ ทุกหน่วยงาน

ห้ามพลาดแนวข้อสอบใหม่ล่าสุดพร้อมเฉลยตรงทุกคำตอบ เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาออกไปซื้อหนังสือ หรือออกไปติว สรุป เนื้อหาครบถ้วน อ่าน และเข้าใจง่าย>>มีตัวอย่างข้อสอบ พร้อมเฉลย แม่นยำ ... [เข้าชม 4] [โดย chaiyasit]

ข่าวเปิดสอบงานราชการ แนวข้อสอบ ทุกหน่วยงาน

ห้ามพลาด....แนวข้อสอบใหม่ล่าสุดพร้อมเฉลยตรงทุกคำตอบ*** ....เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาออกไปซื้อหนังสือ หรือออกไปติว สรุป เนื้อหาครบถ้วน อ่าน และเข้าใจง่าย>>มีตัวอย่างข้อสอบ พร้อมเฉลย แม่นยำ ... [เข้าชม 4] [โดย chaiyasit]

ข่าวเปิดสอบงานราชการ แนวข้อสอบ ทุกหน่วยงาน

ห้ามพลาด....แนวข้อสอบใหม่ล่าสุดพร้อมเฉลยตรงทุกคำตอบ*** ....เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาออกไปซื้อหนังสือ หรือออกไปติว สรุป เนื้อหาครบถ้วน อ่าน และเข้าใจง่าย >>มีตัวอย่างข้อสอบ พร้อมเฉลย แม่นยำ ... [เข้าชม 6] [โดย chaiyasit]

All about Drugs.....

ศูนย์ข้อมูลยา ทั้งชื่อ ข้อบ่งใช้ overdoasge และ Side effect ... [เข้าชม 9] [โดย RYU_PA]

All about Drugs.....

ศูนย์ข้อมูลยา ทั้งชื่อ ข้อบ่งใช้ overdoasge และ Side effect ... [เข้าชม 8] [โดย RYU_PA]

All about Drugs.....

ศูนย์ข้อมูลยา ทั้งชื่อ ข้อบ่งใช้ overdoasge และ Side effect ... [เข้าชม 7] [โดย RyuYoshie]

All about Drugs.....

ศูนย์ข้อมูลยา ทั้งชื่อ ข้อบ่งใช้ overdoasge และ Side effect ... [เข้าชม 7] [โดย RyuYoshie]

คู่มือครูแนะแนว ชุดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คู่มือครูแนะแนว ชุดกิจกรรมแสริมสร้างทักษะชีวิต สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมสำหรับครูแนะแนวเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดกิจกรรมให้เกิดประสิทธิภาพในการเสริมสร้างทักษะ ... [เข้าชม 16] [โดย ใช่ฟ้าลิขิต]

คู่มือครูแนะแนว ชุดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คู่มือครูแนะแนว ชุดกิจกรรมแสริมสร้างทักษะชีวิต สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมสำหรับครูแนะแนวเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดกิจกรรมให้เกิดประสิทธิภาพในการเสริมสร้างทักษะ ... [เข้าชม 11] [โดย ศรีเดือน อินอยู่]

คู่มือครูแนะแนว ชุดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คู่มือครูแนะแนว ชุดกิจกรรมแสริมสร้างทักษะชีวิต สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมสำหรับครูแนะแนวเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดกิจกรรมให้เกิดประสิทธิภาพในการเสริมสร้างทักษะ ... [เข้าชม 12] [โดย ศรีเดือน อินอยู่]

คู่มือครูแนะแนว ชุดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คู่มือครูแนะแนว ชุดกิจกรรมแสริมสร้างทักษะชีวิต สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมสำหรับครูแนะแนวเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดกิจกรรมให้เกิดประสิทธิภาพในการเสริมสร้างทักษะ ... [เข้าชม 9] [โดย ศรีเดือน อินอยู่]

ชุดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชุดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 [เข้าชม 21] [โดย ใช่ฟ้าลิขิต]

ชุดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชุดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โดยยึดแนวคิด ทักษะชีวิต ของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาคณะกรรมการการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กำหนด องค์ประกอบไว้ 4 องค์ประกอบมาสร้างเป็นกิจกรรมในแต่ละ ... [เข้าชม 15] [โดย ใช่ฟ้าลิขิต]

ชุดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชุดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โดยยึดแนวคิด ทักษะชีวิต ของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาคณะกรรมการการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กำหนด องค์ประกอบไว้ 4 องค์ประกอบมาสร้างเป็นกิจกรรมในแต่ละ ... [เข้าชม 11] [โดย ศรีเดือน อินอยู่]

ชุดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชุดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โดยยึดแนวคิด ทักษะชีวิต ของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาคณะกรรมการการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กำหนด องค์ประกอบไว้ 4 องค์ประกอบมาสร้างเป็นกิจกรรมในแต่ละ ... [เข้าชม 11] [โดย ศรีเดือน อินอยู่]

ชุดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชุดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โดยยึดแนวคิด ทักษะชีวิต ของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาคณะกรรมการการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กำหนด องค์ประกอบไว้ 4 องค์ประกอบมาสร้างเป็นกิจกรรมในแต่ละ ... [เข้าชม 10] [โดย ศรีเดือน อินอยู่]

ชุดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชุดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โดยยึดแนวคิด ทักษะชีวิต ของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาคณะกรรมการการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กำหนด องค์ประกอบไว้ 4 องค์ประกอบมาสร้างเป็นกิจกรรมในแต่ละ ... [เข้าชม 10] [โดย ศรีเดือน อินอยู่]

รายงานผลการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษาภาษาไทยการอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกดชั้นประถมศึกษาปีที่2

ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาไทยการอ่านและการเขียน มาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้ศึกษา วิภาวดี เจ๊กพ่วง สถานศึกษา โรงเรียนบ้านมูเซอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก ... [เข้าชม 18] [โดย นางวิภาวดี เจ๊กพ่วง]

รายงานผลการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษาภาษาไทยการอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกดชั้นประถมศึกษาปีที่2

ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาไทยการอ่านและการเขียน มาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้ศึกษา วิภาวดี เจ๊กพ่วง สถานศึกษา โรงเรียนบ้านมูเซอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก ... [เข้าชม 15] [โดย นางวิภาวดี เจ๊กพ่วง]

รายงานผลการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษาภาษาไทยการอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกดชั้นประถมศึกษาปีที่2

ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาไทยการอ่านและการเขียน มาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้ศึกษา วิภาวดี เจ๊กพ่วง สถานศึกษา โรงเรียนบ้านมูเซอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก ... [เข้าชม 11] [โดย นางวิภาวดี เจ๊กพ่วง]