ข้อสอบสอวน.ชีวะ

วันนี้ไปสอบ สอวน.ม.ต้น มาค่ะ ชุดนี้เปนชีวะ ช่วยๆกันเฉลยหน่อยนะคะ

1.ข้อใดคือ ส่วนประกอบที่พบเฉพาะในสัตว์

ก.เยื่อหุ้มเซลล์ ข.ไมโทคอนเดรีย ค.เซนตริโอ ง.ไรโบโซม2.ข้อใดคือองค์ประกอบภายในเซลล์ที่ทำหน้าที่สังเคราะห์โปรตีน

ก.ไมโทรคอนเดรีย ข.กอลจิบิดี ค.ไลโซโซม ง.เอ็นโดพลาสมิกเรติคูลัมชนิดขรุขระ3.เซลล์ของสิ่งมีชีวิตชนิดใดที่ไม่มีไมโทคอนเดรีย และ กอลจิบอดี

ก.สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน ข.อะมีบา ค.พารามีเซียม ง.ถูกทุกข้อ4.กระบวนการนำสารเข้าสู่ร่างกายโดนใช้พลังงานเรียกว่า

ก.การแพร่ ข.แพสซีฟทรานสปอร์ต ค.แอกทีฟทรานสปอร์ต ง.เอนโดไซโตซีส5.เม็ดเลือกขาวชนิดที่สามารถกำจัดเชื่อโรคที่เข้ามาในร่างกายได้นั้นใช้วิธีการในข้อใด

ก.เอนโดไซโตซีส ข.ฟาโกไซโตซีส ค.เอกโซไซโตซีส ง.ถูกทุกข้อ6.เซลล์สัตว์ไม่สามารถสังเคราะห์แป้งเพราะปราศจากออร์กาแนลชนิดใด

ก.ไรโบโซม ข.แวคคิวโอ ค.คลอโรพลาสต์ ง.ไลโซโซม7.ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่ตจัดเป็นพวกยูคาริโอต

ก.เห็ดรา ข.แบคทีเรีย อะมีบา ค.สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน พารามีเซียม ง.แบคทีเรีย รา8.ไลโซโซมเปนออแกแนลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องใด

ก.การสังเคราะห์ฌปรตีน ข.การแบ่งนิวเคลียส ค.การสังเคราะห์ไขมัน ง.การย่อยสารต่างๆภายในเซลล์9.เนื้อเยื่อใดบ้างที่มีลักษณะเปนเนื้อเยื่อประกอบ หรือเนื้อเยื่อเชิงซ้อน

1.xylem 2.parenchyma 3.epidemis 4.pholem

ก.1 ข.1และ3 ค. 1 3 และ 4 ง.2และ410.ข้อใดผิดเกี่ยวกับราก

ก.รากแก้วและรากฝอยของพืชเจริญมาจากรากแรกเกิด (radicle)

ข.รากแขนงของพืชพบได้ทั้งในพืชใบเลี้ยงเดียว และ พืชใบเลี้ยงคู่

ค.เนื้อเยื่อลำเลียงน้ำ มีเพียงหนึ่งกลุ่มอยู่ตรงกลาง

ง.รากแก้วและรากแขนง มีจุดกำเนิดคนละอย่างกันความคิดเห็นที่ 17


30 พ.ค. 2552 11:57
 1. โคตรง่ายเลย

  แต่เราจะสอบคณิตศาสตร์

  4555
ความคิดเห็นที่ 18

ภากร
31 พ.ค. 2552 19:13
 1. ปี 50 เหรอ ข้อกาง่ายนะ 

  แต่ข้อเขียนยากหน่อย

  เขียนคำว่า christae ผิด{#emotions_dlg.q1}

  ไม่นึกว่าจะให้เขียนภาษาอังกฤษ อ่านแต่ไทย

  ปีนี้ต้องระวังหน่อย
ความคิดเห็นที่ 7

11 ส.ค. 2550 17:11
 1. ข้อ 3 กับข้อ 9 ตอนอะไรกันแน่ค่ะความคิดเห็นที่ 8

11 ส.ค. 2550 17:18
 1. ข้อ 84
  พลังงานที่ถ่ายทอกจากต้นมะม่วงไปยังเห็ดที่ขึ้นอยู่ที่โคนรากเป็นพลังงานรูปใด
  ก.พลังงานแสง ข.พลังงานความร้อน ค.พลังงามกล ง.พลังงานเคมี
  ข้อ 85
  พลังงานในเหยื่อจะถูกถ่ายทอดไปสะสมในผู้ล่าเหยื่อประมาณเท่าไร
  ก.90% ข.50% ค.10% ง.5%
  ข้อ 86
  ถ้าต้องการแสดงว่าสิ่งมีชีวิตต่างๆในระบบนิเวศแห่งหนึ่งกินอะไรเป็นอาหารบ้าง ควรแสดงแผนภาพข้อใดเหมาะสมที่สุด
  ก.โซ่อาหาร ข.สายใย ค.พีระมิดจำนวน ง.พีระมิดมวลชีวถาพความคิดเห็นที่ 13

20 มี.ค. 2551 14:44
 1. <P>1.ค</P>
  <P>2.ง</P>
  <P>3.ก</P>
  <P>4.ค</P>
  <P>5.ข</P>
  <P>6.ค</P>
  <P>7.ก</P>
  <P>8.ง</P>
  <P>9.</P>ความคิดเห็นที่ 51

11 ธ.ค. 2553 20:56
 1. หนุจาสอบเดือนหน้าแร๊วอ่ะ ขอคำถามที่มันยากๆนะคะ ท้าทายความสามารถค่ะความคิดเห็นที่ 4

16 ก.ค. 2550 21:41
 1. 1. ค
  2. ง
  3. ก
  4. ค
  5. ข
  6. ค
  7. ก
  8. ง
  9. ขความคิดเห็นที่ 16

6 พ.ค. 2552 20:00
 1. 84. ง.
  85. ค.
  86. ข.
ความคิดเห็นที่ 6

29 ก.ค. 2550 16:10
 1. 1.ค.
  2.ง
  3.ง
  4.ค
  5.ข
  6.ค
  7.ก
  8.ง
  9.ค
  10.ขความคิดเห็นที่ 14

Gracellll
23 มี.ค. 2551 20:40
 1. ของ ม.ต้นเองเหรอคะ ยากนะคะ เหมือนของม.4เลยความคิดเห็นที่ 12

25 ก.ย. 2550 21:44
 1. 1.ค
  2.ง
  3.ก
  4.ค
  5.ข
  6.ค
  7.ก
  8.ง
  9.ค
  10.ข

  84.ง
  85.ค
  86.ขความคิดเห็นที่ 11

13 ส.ค. 2550 16:07
 1. 1.ค
  2.ง
  3.ก
  4.ค
  5.ข
  6.ค
  7.ก
  8.ง
  9.ค
  10. พี่ไม่รู้...ง่ะ

  84. น่าจะ ง.
  85.ค
  86.ขความคิดเห็นที่ 33

14 เม.ย. 2553 01:01
 1. 1.ค 2.ง 3.ก 4.ค 5.ข 6.ค 7.ก 8.ง 9.ค 10.ค ไม่ก็ ง ไม่แน่ใจความคิดเห็นที่ 9

11 ส.ค. 2550 17:28
 1. 84. ง
  85. ค
  86. กความคิดเห็นที่ 10

11 ส.ค. 2550 17:29
 1. น่าจะใช่นะครับความคิดเห็นที่ 1

15 ก.ค. 2550 22:46
 1. ไปสอบมาเหมือนกัน
  1.ง
  2.ค
  3.ไม่รู้
  4.ค
  5.ข
  6.ค
  7.ไม่รู้
  8.กความคิดเห็นที่ 19

Special_Boss
3 มิ.ย. 2552 20:56
 1. ปวดหัวกับภาษาอังกฤษ
ความคิดเห็นที่ 15

24 มี.ค. 2551 18:15
 1. <P>1. ค</P>
  <P>2.ง</P>
  <P>3.ง </P>
  <P>4.ค</P>
  <P>5.ข</P>
  <P>6.ค</P>
  <P>7.ก</P>
  <P>8.ง</P>
  <P>9.ค</P>
  <P>10.ค</P>ความคิดเห็นที่ 2

bluesky_bee
15 ก.ค. 2550 23:32
 1. ไปสอบมาเหมือนกันค่ะคนิดศาสตร์ยากมากเลยความคิดเห็นที่ 5

17 ก.ค. 2550 11:33
 1. TOT ทำไมปีนี้สอบเร็วจังเลย ไม่เห็นรู้เรื่องเลย เสียดายง่า

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น