ฟิสิกส์ของไหซอง

1


ความคิดเห็นที่ 1

แขชนะ
16 ก.ค. 2550 23:42
 1. [[46013]]
  Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz เป็นทั้งแพทย์และนักฟิสิกส์ชาวเยอรมัน เกิดที่เมือง Potsdamใกล้กับกรุง Berlin มีความรอบรู้ในศาสตร์หลายแขนง เป็คนแรกที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับคลื่นเสียงโดยใช้อุปกรณ์ที่มีลักษณะคล้ายไห ดังแสดงในรูป อุปกรณ์นี้เรียกว่า ตัวกำทอนของ Helmholtz หรือ Helmholtz resonator และได้ตีพิมพ์หนังสือเล่มหนึ่งในปี ค.ศ.1863 ชื่อ On the Sensations of Tone as a Physiological Basis for the Theory of Music เป็นหนังสือเกี่ยวกับการรับรู้สียงในทางฟิสิกส์ หนังสือเล่มนี้มีอิทธิพลต่อนักดนตรีในศตวรรษที่ 20 เป็นอันมากความคิดเห็นที่ 2

แขชนะ
16 ก.ค. 2550 23:45
 1. [[46014]]
  Helmholtz resonator มีลักษณะคล้ายไหซองของไทยเรา ถ้าเราให้กำเนิดเสียงที่ปากไห โดยการเป่า หรือ การดีดหนังสะติ๊กที่พาดอยู่บนปากไห จะมีการสั่นในหลายๆความถี่ แต่เราจะได้ยินเสียงดังมากที่การสั่นความถี่หนึ่งที่เราเรียกว่า ความถี่สั่นพ้อง (Resonant Frequency) ซึ่งจะขึ้นอยู่กับตัวแปรหลายตัว ดังสมการที่แสดงในรูป ความถี่ที่คำนวณได้จากสูตรของ Helmholtz นี้จะมีหน่วยเป็น เรเดียน ต่อ วินาที เราต้องหารด้วย 2 พาย ก่อนจึงจได้ค่าความถี่ในหน่วย Hertzความคิดเห็นที่ 3

แขชนะ
15 พ.ค. 2551 01:36ความคิดเห็นที่ 6

แขชนะ
12 ส.ค. 2551 02:00
 1.  
ความคิดเห็นที่ 8

แขชนะ
12 ส.ค. 2551 11:16
 1. [[105279]]

  นี่คือไหจิ๋วที่เคยเล่นตอนเรียนที่โรงเรียนวัดพลับพลาชัย มันไม่ได้ให้เสียงเพลงหรอกครับ แต่มันสามารถกำเนิด Shock wave ที่ดังมาก ถ้าเอาไปดีดแรงๆใกล้หู อาจทำให้ ear drum หรือเยื่อแก้วหูทะลุได้ครับ อันตราย !{#emotions_dlg.d2}
ความคิดเห็นที่ 5

Tanmodify
15 พ.ค. 2551 13:19
 1. ฝาขวดเครื่องดื่มชูกำลัง 1 ฝา + ถุงพลาสติก 1 ถุง + ยาง 1 เส้น


  ก็ได้ไหจิ๋วแล้ว 1 อัน


  ชอบเล่นไหจิ๋วตอนเด็กๆ
ความคิดเห็นที่ 4

นิรันดร์
15 พ.ค. 2551 12:48
 1. คิดถึงความหลังครั้งยังเด็กความคิดเห็นที่ 7

นิรันดร์
12 ส.ค. 2551 10:57
 1. ส่งรูปไหจิ๋วให้ดูเป็นขวัญตาหน่อยครับ
ความคิดเห็นที่ 9

นิรันดร์
12 ส.ค. 2551 12:50
 1. ขอบคุณครับ


แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น