อยากได้ประวัติวรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร์ ด่วนมากเลย

พยายามค้นหาจากเน็ต แต่ไม่เจอ ช่วยหน่อยนะครับ


ความคิดเห็นที่ 17


11 ม.ค. 2551 16:45
 1. [tex]อยากได้ประวัติวรรณคดีในสมัยรัตนโกสินทร์[/tex]

ความคิดเห็นที่ 18

31 ม.ค. 2551 17:11
 1. อยากได้ประวัติวรรณคดีในสมัยอยุธยาตอนต้นจังค่ะ ด่วนจี๋

ความคิดเห็นที่ 19

12 ก.พ. 2551 21:17
 1. <FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">อยากได้ประวัติวรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร์มากมากเลยครับ</FONT>

ความคิดเห็นที่ 20

13 พ.ค. 2551 10:23
 1. อยากรู้เรื่องวรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร์โว้ยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ความคิดเห็นที่ 21

18 มิ.ย. 2551 09:22
 1. <P>อยากได้สภาพแวดล้อมเกี่ยวกับกรุงรัตนดกสินทร์ตอนต้นมากเลย</P>

ความคิดเห็นที่ 22

12 ก.ค. 2551 11:10
 1. เราก็อยากได้เหมือนกันเราขี้เกียจเขียนมัเยอะอยากได้อันที่ว่าได้ง่ายๆเราเคยเขียมาแล้วหนือยเลยอยากได้ที่งายๆ


ความคิดเห็นที่ 26

1 พ.ย. 2551 20:03
 1. อยากได้ประวัติวรรณคดีในสมัยอยุธยาตอนต้นจังคับ ด่วนจี๋


ความคิดเห็นที่ 28

19 ธ.ค. 2551 16:32
 1. อยากได้เรื่องนิราศพระปถวี  เอาเนื้อหาทั้งหมดเลย  จะทำรายงาน


ความคิดเห็นที่ 29

19 ธ.ค. 2551 19:47
 1. อยากด้ายประวัติวรรณคดีสมัยอยุธยา  ตอนปลายค่ะหายากมากช่วยหน่อยนะคะขอบคุณล่วงหน้านะคะ


ความคิดเห็นที่ 30

19 ธ.ค. 2551 19:50
 1. ขอประวัติการค้าต่อต่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์ตอนปลายหน่อยค่ะ


ความคิดเห็นที่ 31

9 ม.ค. 2552 00:09
 1. วรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

  ลักษณะทั่วไปของวรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร์      เมื่อบ้านเมืองรุ่งเรืองและสงบสุขอีกครั้ง กิจการด้านศิลปวัฒนธรรมก็ย่อยเจริญรุ่งเรืองตามด้วย วรรณกรรมและวรรณคดีจำนวนมากได้รีบการฟื้นฟู ซึ่งที่จริงก็ได้มีการฟื้นฟูมาบ้างแล้วในสมัยกรุงธนบุรี ครั้นถึงสมัยรัชกาลที่ ๑ ก็ได้รับการฟื้นฟูต่อไปอีก เพราะทรงเห็นว่าพระนครที่สร้างขึ้นใหม่จะขาดสิ่งสำคัญคือวรรณกรรมและวรรณคดีไม่ได้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ประชุมนักปราชญ์ราชบัณฑิต ทั้งพระสงฆ์และฆราวาสช่วยกันสร้างสรรค์งานวรรณกรรมอย่างรีบด่วน ใครถนัดด้านใดก็ให้ขวนขวายทำทางนั้น       ที่มาของรูปแบบ เนื้อหา แนวคิด อุดมคติ และจุดมุ่งหมายของวรรณกรรมและวรรณคดีไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์มีส่วนสืบเนื่องและมีที่มาสำคัญจากวรรณกรรมและวรรณคดีสมัยกรุงศรีอยุธยา ผลงานจำนวนมากปรากฏแบบแผนและวิธีการทุกประเภทเด่นชัดตามแบบอย่างกรุงศรีอยุธยา ดังจะได้กล่าวต่อไปนี้วรรณคดีไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๑๑.พระไตรปิฎก ฉบับสังคายนาพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกหมาราช๒.กฎหมายตราสามดวงกวีในสมัยรัชกาลที่ ๑ รวบรวมตามพระราชโองการใช้คำประพันธ์ ร้อยแก้วเพื่อเป็นกฎหมายสำหรับบ้านเมือง๓.บทละครรำเรื่อง รามเกียรติ์ อุณรุท ดาหลัง และอิเหนาในรัชกาลที่ ๑ รบพม่าที่เมืองนครศรีธรรมราชพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกหมาราชใช้คำประเภทร้อยกรองประเภทกลอนบทละครรามเกียรติ์ เพื่อรวบรวมเรื่องรามเกียรติ์และเพื่อเฉลิมพระนครอุณรุทเพื่อฟื้นฟูวรรณคดีและนาฏศิลป์ดาหลังเพื่อแต่งวรรณคดีที่สูญหายไปอิเหนาเพื่อซ่อมแซ่มเรื่องเดิม๔.กลอนนิราศรบพม่าที่ท่าดินแดงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชใช้คำประพันธ์ ร้อยกรองประเภทกลอนเพลงยาวเพื่อบันทึกเรื่องราวการเดินทาง๕.เพลงยาวนิราศรบพม่าที่นครศรีธรรมราชประพันธ์โดย กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาทใช้คำประพันธ์ ร้อยกรองประเภทเพลงยาวเพื่อบันทึกการเดินทาง๖.ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดร กัณฑ์กุมาร กัณมัทรี และกัณฑ์มหาพนประพันธ์โดย เจ้าพระยาพระคลัง (หน)ใช้คำประพันธ์ ร้อยกรองประเภทร่ายยาวเพื่อซ่อมแซ่มวรรณคดีเก่า๗.กากีคำกลอนประพันธ์โดย เจ้าพระยาพระคลัง (หน)ใช้คำประพันธ์ ร้อยกรองประเภทเพลงยาวเพื่อขับร้องในการบรรเลงมโหรี๘โคลงพยุหยาตราเพชรพวง ลิลิตเพชรมงกุฎ และประพันธ์โดย เจ้าพระยาพระคลัง (หน)โคลงพยุหยาตราเพชรพวง ใช้คำประพันธ์ ร้อยกรองประเภทสี่สุภาพโคลงพยุหยาตราเพชรพวง ลิลิตพระศรีวิชัยชาดกใช้คำประพันธ์ ร้อยกรองประเภทลิลิตโคลงพยุหยาตราเพชรพวง เพื่อบันทึกภาพกระบวนพยุหยาตราไปนมัสการพระพุทธบาทที่จังหวัดสระบุรีลิลิตพระศรีวิชัยชาดก เพื่อ เล่านิทานชาดก๙.สมบัติอมรินทร์คำกลอนประพันธ์โดย เจ้าพระยาพระคลัง (หน)ใช้คำประพันธ์ ร้อยกรองประเภทกลอนเพลงยาวเพื่อเล่านิทานเรื่องพระอินทร์๑๐.ร่ายและกลอนจารึกเรื่องสร้างภูเขาทองวัดราชคฤห์ประพันธ์โดย เจ้าพระยาพระคลัง (หน)ใช้คำประพันธ์ ร้อยกรองประเภทกลอนและร่ายเพื่อบันทึกเรื่อง๑๑.นิพพานวังหน้าประพันธ์โดย พระองค์เจ้าหญิงกัมพุชฉัตรใช้คำประพันธ์ ร้อยกรองประเภทต่างๆ เช่น ร่าย โคลง กาพย์ และกลอนเพลงยาวเพื่อพรรณนาถึงกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาทเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบิดา๑๒.นิราศตลาดเกรียบประพันธ์โดย พระเทพโมลี (กลิ่น)ใช้คำประพันธ์ ร้องกรองประเภทโคลงสี่สุภาพเพื่อบันทึกการเดินทาง๑๓.เรื่องแปล ได้แก่ สามก๊ก ไซฮั่น และราชาธิราชสามก๊ก เจ้าพระยาพระคลัง (หน)ไซฮั่น กรมพระราชวังหลัง เจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศร์ราชาธิราช เจ้าพระยาพระคลัง (หน) และขุนนางอีก ๓ คนใช้คำประพันธ์ ร้อยแก้วเพื่อเล่านิทาน๑๔.ไตรภูมิโลกวินิจฉัยประพันธ์โดย พระยาธรรมปรีชา (แก้ว)ใช้คำประพันธ์ ร้อยแก้วเพื่อแทนไตรภูมิพระร่วง ให้ความรู้เกี่ยวกับโลกที่ ๓


ความคิดเห็นที่ 32

10 ม.ค. 2552 16:29
 1. อยากได้ลักษณะฉันทลักษณ์สมัยรัตนโกสินทร์

   


ความคิดเห็นที่ 33

11 ม.ค. 2552 11:22
 1. อยากได้ประวัติวรรณคดีสมัยอยุทยาจังเลยค่ะ.......(*_*)..pang


ความคิดเห็นที่ 34

26 ม.ค. 2552 17:02
 1. อยากอ่านบทนิราศลอนดอนทั้งหมดครับ


ความคิดเห็นที่ 35

29 ม.ค. 2552 17:30
 1. ไม่มีแหล่งข้อมูลไม่รู้จะเปิดไปทำไมปิดทำการไปเถอะ


ความคิดเห็นที่ 36

10 ก.พ. 2552 16:44
 1. อยากได้ประวัติศาสตร์รัตรโกสินทร์ด่วนมากขอบคุณค่ะ


ความคิดเห็นที่ 37

17 ก.ค. 2552 11:17
 1. อยากได้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับรัตนโกสินทร์เหมือนอ่า....ใครใจดีช่วยๆ  หน่อยนะคะ


ความคิดเห็นที่ 39

21 ก.ค. 2553 18:25
 1. หายากมากช่วยค้นหาให้หน่อยค่ะใครชอยได้

ความคิดเห็นที่ 40

6 ส.ค. 2553 18:41
 1. อยากได้ประวัติวรรณคดีไทย สมัยกรุงรัตนโกสินทร์มากๆๆๆๆๆๆๆๆเลยครับ ถ้าใครได้แล้วช่วยส่งมาที่(ด่วนมากๆๆๆๆ) gun_liver@hotmail.com ขอบคุณล่วงหน้าคับ ขอบคุณมากคับ

ความคิดเห็นที่ 41

22 ก.ย. 2553 19:22
 1. หาอยู่เหมือนกัน ช่วยด้วย

ความคิดเห็นที่ 43

16 ม.ค. 2554 14:18
 1. ขอคำกลอนอุเทนคำฉันท์เเบบด่วนๆๆๆๆๆ เลย

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น