อยากได้ประวัติวรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร์ ด่วนมากเลย

พยายามค้นหาจากเน็ต แต่ไม่เจอ ช่วยหน่อยนะครับความคิดเห็นที่ 20


13 พ.ค. 2551 10:23
 1. อยากรู้เรื่องวรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร์โว้ยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆความคิดเห็นที่ 31

9 ม.ค. 2552 00:09
 1. วรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

  ลักษณะทั่วไปของวรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
        เมื่อบ้านเมืองรุ่งเรืองและสงบสุขอีกครั้ง กิจการด้านศิลปวัฒนธรรมก็ย่อยเจริญรุ่งเรืองตามด้วย วรรณกรรมและวรรณคดีจำนวนมากได้รีบการฟื้นฟู ซึ่งที่จริงก็ได้มีการฟื้นฟูมาบ้างแล้วในสมัยกรุงธนบุรี ครั้นถึงสมัยรัชกาลที่ ๑ ก็ได้รับการฟื้นฟูต่อไปอีก เพราะทรงเห็นว่าพระนครที่สร้างขึ้นใหม่จะขาดสิ่งสำคัญคือวรรณกรรมและวรรณคดีไม่ได้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ประชุมนักปราชญ์ราชบัณฑิต ทั้งพระสงฆ์และฆราวาสช่วยกันสร้างสรรค์งานวรรณกรรมอย่างรีบด่วน ใครถนัดด้านใดก็ให้ขวนขวายทำทางนั้น
         ที่มาของรูปแบบ เนื้อหา แนวคิด อุดมคติ และจุดมุ่งหมายของวรรณกรรมและวรรณคดีไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์มีส่วนสืบเนื่องและมีที่มาสำคัญจากวรรณกรรมและวรรณคดีสมัยกรุงศรีอยุธยา ผลงานจำนวนมากปรากฏแบบแผนและวิธีการทุกประเภทเด่นชัดตามแบบอย่างกรุงศรีอยุธยา ดังจะได้กล่าวต่อไปนี้
  วรรณคดีไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๑
  ๑.พระไตรปิฎก ฉบับสังคายนา
  พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกหมาราช
  ๒.กฎหมายตราสามดวง
  กวีในสมัยรัชกาลที่ ๑ รวบรวมตามพระราชโองการ
  ใช้คำประพันธ์ ร้อยแก้ว
  เพื่อเป็นกฎหมายสำหรับบ้านเมือง
  ๓.บทละครรำเรื่อง รามเกียรติ์ อุณรุท ดาหลัง และอิเหนาในรัชกาลที่ ๑ รบพม่าที่เมืองนครศรีธรรมราช
  พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกหมาราช
  ใช้คำประเภทร้อยกรองประเภทกลอนบทละคร
  รามเกียรติ์ เพื่อรวบรวมเรื่องรามเกียรติ์และเพื่อเฉลิมพระนคร
  อุณรุทเพื่อฟื้นฟูวรรณคดีและนาฏศิลป์
  ดาหลังเพื่อแต่งวรรณคดีที่สูญหายไป
  อิเหนาเพื่อซ่อมแซ่มเรื่องเดิม
  ๔.กลอนนิราศรบพม่าที่ท่าดินแดง
  พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
  ใช้คำประพันธ์ ร้อยกรองประเภทกลอนเพลงยาว
  เพื่อบันทึกเรื่องราวการเดินทาง
  ๕.เพลงยาวนิราศรบพม่าที่นครศรีธรรมราช
  ประพันธ์โดย กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท
  ใช้คำประพันธ์ ร้อยกรองประเภทเพลงยาว
  เพื่อบันทึกการเดินทาง
  ๖.ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดร กัณฑ์กุมาร กัณมัทรี และกัณฑ์มหาพน
  ประพันธ์โดย เจ้าพระยาพระคลัง (หน)
  ใช้คำประพันธ์ ร้อยกรองประเภทร่ายยาว
  เพื่อซ่อมแซ่มวรรณคดีเก่า
  ๗.กากีคำกลอน
  ประพันธ์โดย เจ้าพระยาพระคลัง (หน)
  ใช้คำประพันธ์ ร้อยกรองประเภทเพลงยาว
  เพื่อขับร้องในการบรรเลงมโหรี
  ๘โคลงพยุหยาตราเพชรพวง ลิลิตเพชรมงกุฎ และ
  ประพันธ์โดย เจ้าพระยาพระคลัง (หน)
  โคลงพยุหยาตราเพชรพวง ใช้คำประพันธ์ ร้อยกรองประเภทสี่สุภาพ
  โคลงพยุหยาตราเพชรพวง ลิลิตพระศรีวิชัยชาดกใช้คำประพันธ์ ร้อยกรองประเภทลิลิต
  โคลงพยุหยาตราเพชรพวง เพื่อบันทึกภาพกระบวนพยุหยาตราไปนมัสการพระพุทธบาทที่จังหวัดสระบุรี
  ลิลิตพระศรีวิชัยชาดก เพื่อ เล่านิทานชาดก
  ๙.สมบัติอมรินทร์คำกลอน
  ประพันธ์โดย เจ้าพระยาพระคลัง (หน)
  ใช้คำประพันธ์ ร้อยกรองประเภทกลอนเพลงยาว
  เพื่อเล่านิทานเรื่องพระอินทร์
  ๑๐.ร่ายและกลอนจารึกเรื่องสร้างภูเขาทองวัดราชคฤห์
  ประพันธ์โดย เจ้าพระยาพระคลัง (หน)
  ใช้คำประพันธ์ ร้อยกรองประเภทกลอนและร่าย
  เพื่อบันทึกเรื่อง
  ๑๑.นิพพานวังหน้า
  ประพันธ์โดย พระองค์เจ้าหญิงกัมพุชฉัตร
  ใช้คำประพันธ์ ร้อยกรองประเภทต่างๆ เช่น ร่าย โคลง กาพย์ และกลอนเพลงยาว
  เพื่อพรรณนาถึงกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาทเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบิดา
  ๑๒.นิราศตลาดเกรียบ
  ประพันธ์โดย พระเทพโมลี (กลิ่น)
  ใช้คำประพันธ์ ร้องกรองประเภทโคลงสี่สุภาพ
  เพื่อบันทึกการเดินทาง
  ๑๓.เรื่องแปล ได้แก่ สามก๊ก ไซฮั่น และราชาธิราช
  สามก๊ก เจ้าพระยาพระคลัง (หน)
  ไซฮั่น กรมพระราชวังหลัง เจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศร์
  ราชาธิราช เจ้าพระยาพระคลัง (หน) และขุนนางอีก ๓ คน
  ใช้คำประพันธ์ ร้อยแก้ว
  เพื่อเล่านิทาน
  ๑๔.ไตรภูมิโลกวินิจฉัย
  ประพันธ์โดย พระยาธรรมปรีชา (แก้ว)
  ใช้คำประพันธ์ ร้อยแก้ว
  เพื่อแทนไตรภูมิพระร่วง ให้ความรู้เกี่ยวกับโลกที่ ๓
ความคิดเห็นที่ 11

4 พ.ย. 2550 12:16
 1. อยากได้ประวัติวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนต้น ด่วนมากคะความคิดเห็นที่ 35

29 ม.ค. 2552 17:30
 1. ไม่มีแหล่งข้อมูลไม่รู้จะเปิดไปทำไมปิดทำการไปเถอะ
ความคิดเห็นที่ 16

22 ธ.ค. 2550 12:07
 1. ท่านผู้อ่านใจดีขอความอนุเคราะห์คนที่มีประวัติวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนต้นได้โปรดส่งมาให้หน่อยนะคร๊าบท...ด่วนม๊ากๆครับความคิดเห็นที่ 19

12 ก.พ. 2551 21:17
 1. <FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">อยากได้ประวัติวรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร์มากมากเลยครับ</FONT>ความคิดเห็นที่ 14

22 พ.ย. 2550 18:55
 1. ขอประวัติวรรณคดีสมัยอยุธายาหน่อยคร้าบความคิดเห็นที่ 15

22 พ.ย. 2550 18:57
 1. ขอประวัติวรรณคดีสมัยอยุธายาหน่อยคร้าบ ด่วนนะคร้าบ ขอขุณคร้าบความคิดเห็นที่ 43

16 ม.ค. 2554 14:18
 1. ขอคำกลอนอุเทนคำฉันท์เเบบด่วนๆๆๆๆๆ เลยความคิดเห็นที่ 5

20 ส.ค. 2550 18:00
 1. อยากรู้ความเป็นมาของรัตนโกสินทร์ตอนปลาย
  ด่วนมากกกกกกเลยคะ
  ใครมีก็ช่วยส่งมาที่winniethepooh_benz@hotmail.com
  ขอบคุณล่วงหน้าคะความคิดเห็นที่ 36

10 ก.พ. 2552 16:44
 1. อยากได้ประวัติศาสตร์รัตรโกสินทร์

  ด่วนมาก

  ขอบคุณค่ะ
ความคิดเห็นที่ 24

8 ก.ย. 2551 21:22
 1. ไม่ช่วยไรเลย
ความคิดเห็นที่ 29

19 ธ.ค. 2551 19:47
 1. อยากด้ายประวัติวรรณคดีสมัยอยุธยา  ตอนปลายค่ะ

  หายากมาก

  ช่วยหน่อยนะคะ

  ขอบคุณล่วงหน้านะคะ
ความคิดเห็นที่ 4

กุลดา
19 ส.ค. 2550 17:01
 1. ลองดูในกลูเกิ้ลคำว่า วรรณคดีไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นะคะ มีทั้งตอนต้นตอนปลาย ที่เด่นๆมี ร.4 ร.6 มีจำนวนมาก ไปค้นดูจะได้มากกว่าเยอะ ตัวอย่างเช่น

  วรรณคดีไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ร. ๔
  -.นิราศทวาราวดี นิราศพระปถวี นิราศของหลวงจักรปาณี
  นิราศพระปฐม และโคลงนิราศกรุงเก่า
  โดย หลวงจักรปราณี (มหาฤกษ์)
  -สุธนคำฉันท์ สุธนูคำฉันท์ และอุเทนคำฉันท์
  ประพันธ์โดย พระยาอิศรานุภาพ
  เป็น ร้อยกรองประเภทคำฉันท์
  -เสภาเรื่องอาบูหะซัน
  โดย หลวงจักรปราณี (มหาฤกษ์)

  -บทละครรามเกียรติ์ ตอน พระรามเดินดง
  พระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  -ร่ายาวมหาเวสสันดรชาดก ๓ กัณฑ์ คือ จุลพน กัณฑ์วนปเวสน และสักกบรรพ
  พระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  -.อิศรญาณภาษิต
  ประพันธ์-จดหมายเหตุราชทูตไทยไปอังกฤษ และกลอนนิราศลอนดอน
  โดย หม่อมราโชทัย
  จดหมายเหตุราชทูตไทยไปอังกฤษความคิดเห็นที่ 7

2 ก.ย. 2550 20:46
 1. อยากได้เหมือนกันคับความคิดเห็นที่ 27

10 พ.ย. 2551 21:25
 1. อยากได้มากจะส่งแล้วด้วยอ่ะ


  ทามไงดีอ่ะ
ความคิดเห็นที่ 28

19 ธ.ค. 2551 16:32
 1. อยากได้เรื่องนิราศพระปถวี  เอาเนื้อหาทั้งหมดเลย  จะทำรายงาน
ความคิดเห็นที่ 21

18 มิ.ย. 2551 09:22
 1. <P>อยากได้สภาพแวดล้อมเกี่ยวกับกรุงรัตนดกสินทร์ตอนต้นมากเลย</P>ความคิดเห็นที่ 25

17 ก.ย. 2551 12:11
 1. หยิบกระดาษขึ้นมาเขียน 1-10 ห้ามแอบดูเฉลยนะ ห้ามโกงเดขาด ! 1.คุณมีผมสีเข็มหรือสีอ่อน 2.ถ้าเกิดมีเดทคุณจะเลือกไป กินข้าว2ต่อ2 หรือไปปาร์ตี้ 3.สีโปรดของคุณคือสีอะไรระหว่าง สี ชมพู เหลือง ฟ้าอ่อน หรือสีเขียวน้ำทะเล 4.กิจกรรมที่คุณโปรกปรานที่สุดระหว่าง โต้คลื่น,เสก็ดหรือ สกี 5.ถ้าจะเลือกท่าเรือระหว่าง เรือรบเก่า อู่แปชิฟิก หรืออูวิคตอเรีย ชีเค็ท คุณจะเลือกอันไหน 6.รัฐที่คุณชอบที่สุดระหว่าง รัฐแคลิเฟร์อเนีย ฟอริดา หรือ โอไฮโอ 7.ฤดูร้อนคุณจะไปทะเลหรือที่เย็นกว่านี้ 8.เกิดเดือนอะไร 9.คุณจะนั้งอืดอยู่บ้านหรือไปเที่ยวกับเพื่อน 10.ชื่อคนที่เป็นเพศตรงข้ามกับคุณ -=====อฐิษาน======- *เริ่มเลย* ********** ******** ******* ****** ***** **** *** ** * **หยุด** *คำตอบ* 1.สีเข็ม-เซ็กชี่~สีอ่อน-น่ารัก 2.กินข้าว 2ต่อ2-โรแมนติก ~ ปาร์ตี้-ขี้เล่น 3.ชมพู-น่ารัก ~ เหลือง-เสียงดัง ~ ฟ้าอ่อน-ใจเย็น ~สีเขียวนำทำเล-แข็งแกร่ง 4.โต้คลื่น-ว่องไวคล่องแคล่ว ~เสก็ด-เด็ดเดี่ยว ~ สกี-กล้าหาญ 5.เรือรบเก่า-น่ากลัว ~ อู่แปชิฟิก-สนุกสนาน ~อูวิคตอเรีย ชีเค็ท-เซ็กชี่ 6. แคลิเฟร์อเนีย-คุณชอบอยู่กับคนมากๆ ~ฟลอริดา -ปาร์ตี้ในความร้อน ~โอไฮโอ-เงียบเย็น 7.ทะเล-ผิวสีแทน ชอบพระอาทิตย์ ~ เย็นกว่านี้-ผิวสีขาวและหัวโบราณ 8.มกราคม-โด่งดัง ~กุภาพันธ์-น่ารัก ~มีนายน-เสียงดัง ~เมษายน -ขี้เล่น ~พฤษพาคม- ใจเย็นมาก ~มิถุนายน-อาร์มดี ~กรกฏาคม-เรียบง่าย ~สิงหาคม -สนุกสนาน ~กันยายน- เงียบ ~ตุลาคม-กล้าแสดงออก~ พฤษจิกายน-ชอบยุ่งเรื่องคนอื่น(ทั้งดีและไม่ดี) ~ธันวาคม- อบอุ่น 9.อืดอยู่กับบ้าน-น่าเบื่อ ~ ไปเที่ยวกับเพื่อนๆ-บ้า บอๆ 10. คนนั้นจะตกหลุมรักคุณ ! ถ้าคุณโพสกระทู้นี้ไปเว็บอื่น 0 เวป คำอฐิษานคุณจะไม่เป็นจริง 1-5 เวป คำอฐิฐานคุณจะเป็นจริงใน 6 เดือน 6-10 คำอฐิฐานคุณจะเป็นจริงภายใย2อาทิตย์ 11ขึ้นไป คำอฐิฐานคุณจะเป็นจริงเร็วมากๆๆๆๆๆๆ
ความคิดเห็นที่ 13

20 พ.ย. 2550 20:56
 1. อยากได้ประวัติวรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร์ด่วนมากมากเลยใครใจดีช่วยส่งให้หน่อย ขอบคุณ มาก ค่ะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น