อยากได้ประวัติวรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร์ ด่วนมากเลย

พยายามค้นหาจากเน็ต แต่ไม่เจอ ช่วยหน่อยนะครับ
30 ก.ค. 2550 11:53
43 ความเห็น
118846 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 17 Armeesky@hotmail.com (Guest)

[tex]อยากได้ประวัติวรรณคดีในสมัยรัตนโกสินทร์[/tex]
11 ม.ค. 2551 16:45


ความคิดเห็นที่ 18 เด็กฝาง เชียงใหม่ (Guest)

อยากได้ประวัติวรรณคดีในสมัยอยุธยาตอนต้นจังค่ะ ด่วนจี๋
31 ม.ค. 2551 17:11


ความคิดเห็นที่ 19 jcchen654@hotmail.com (Guest)

<FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">อยากได้ประวัติวรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร์มากมากเลยครับ</FONT>
12 ก.พ. 2551 21:17


ความคิดเห็นที่ 20 powpeng.life@hotmail.com (Guest)

อยากรู้เรื่องวรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร์โว้ยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
13 พ.ค. 2551 10:23


ความคิดเห็นที่ 21 poo77-pp@thaimail.com (Guest)

<P>อยากได้สภาพแวดล้อมเกี่ยวกับกรุงรัตนดกสินทร์ตอนต้นมากเลย</P>
18 มิ.ย. 2551 09:22


ความคิดเห็นที่ 22 latda2529@gmail.com (Guest)

เราก็อยากได้เหมือนกันเราขี้เกียจเขียน
มัเยอะอยากได้อันที่ว่าได้ง่ายๆเราเคยเขียมาแล้วหนือยเลยอยากได้ที่งายๆ

12 ก.ค. 2551 11:10


ความคิดเห็นที่ 26 homkaenjan@hotmail.com (Guest)

อยากได้ประวัติวรรณคดีในสมัยอยุธยาตอนต้นจังคับ ด่วนจี๋

1 พ.ย. 2551 20:03


ความคิดเห็นที่ 28 www.nas0287.hotmail.com (Guest)

อยากได้เรื่องนิราศพระปถวี  เอาเนื้อหาทั้งหมดเลย  จะทำรายงาน

19 ธ.ค. 2551 16:32


ความคิดเห็นที่ 29 same_twin-dd@hotmail.com (Guest)

อยากด้ายประวัติวรรณคดีสมัยอยุธยา  ตอนปลายค่ะ

หายากมาก

ช่วยหน่อยนะคะ

ขอบคุณล่วงหน้านะคะ

19 ธ.ค. 2551 19:47


ความคิดเห็นที่ 30 wanwan_yoshi@hotmail.com (Guest)

ขอประวัติ

การค้าต่อต่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์ตอนปลายหน่อยค่ะ

19 ธ.ค. 2551 19:50


ความคิดเห็นที่ 31 เชอร์รี่...kuk20 ดอนตูมซิตตี้ (Guest)

วรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ลักษณะทั่วไปของวรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
      เมื่อบ้านเมืองรุ่งเรืองและสงบสุขอีกครั้ง กิจการด้านศิลปวัฒนธรรมก็ย่อยเจริญรุ่งเรืองตามด้วย วรรณกรรมและวรรณคดีจำนวนมากได้รีบการฟื้นฟู ซึ่งที่จริงก็ได้มีการฟื้นฟูมาบ้างแล้วในสมัยกรุงธนบุรี ครั้นถึงสมัยรัชกาลที่ ๑ ก็ได้รับการฟื้นฟูต่อไปอีก เพราะทรงเห็นว่าพระนครที่สร้างขึ้นใหม่จะขาดสิ่งสำคัญคือวรรณกรรมและวรรณคดีไม่ได้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ประชุมนักปราชญ์ราชบัณฑิต ทั้งพระสงฆ์และฆราวาสช่วยกันสร้างสรรค์งานวรรณกรรมอย่างรีบด่วน ใครถนัดด้านใดก็ให้ขวนขวายทำทางนั้น
       ที่มาของรูปแบบ เนื้อหา แนวคิด อุดมคติ และจุดมุ่งหมายของวรรณกรรมและวรรณคดีไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์มีส่วนสืบเนื่องและมีที่มาสำคัญจากวรรณกรรมและวรรณคดีสมัยกรุงศรีอยุธยา ผลงานจำนวนมากปรากฏแบบแผนและวิธีการทุกประเภทเด่นชัดตามแบบอย่างกรุงศรีอยุธยา ดังจะได้กล่าวต่อไปนี้
วรรณคดีไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๑
๑.พระไตรปิฎก ฉบับสังคายนา
พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกหมาราช
๒.กฎหมายตราสามดวง
กวีในสมัยรัชกาลที่ ๑ รวบรวมตามพระราชโองการ
ใช้คำประพันธ์ ร้อยแก้ว
เพื่อเป็นกฎหมายสำหรับบ้านเมือง
๓.บทละครรำเรื่อง รามเกียรติ์ อุณรุท ดาหลัง และอิเหนาในรัชกาลที่ ๑ รบพม่าที่เมืองนครศรีธรรมราช
พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกหมาราช
ใช้คำประเภทร้อยกรองประเภทกลอนบทละคร
รามเกียรติ์ เพื่อรวบรวมเรื่องรามเกียรติ์และเพื่อเฉลิมพระนคร
อุณรุทเพื่อฟื้นฟูวรรณคดีและนาฏศิลป์
ดาหลังเพื่อแต่งวรรณคดีที่สูญหายไป
อิเหนาเพื่อซ่อมแซ่มเรื่องเดิม
๔.กลอนนิราศรบพม่าที่ท่าดินแดง
พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ใช้คำประพันธ์ ร้อยกรองประเภทกลอนเพลงยาว
เพื่อบันทึกเรื่องราวการเดินทาง
๕.เพลงยาวนิราศรบพม่าที่นครศรีธรรมราช
ประพันธ์โดย กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท
ใช้คำประพันธ์ ร้อยกรองประเภทเพลงยาว
เพื่อบันทึกการเดินทาง
๖.ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดร กัณฑ์กุมาร กัณมัทรี และกัณฑ์มหาพน
ประพันธ์โดย เจ้าพระยาพระคลัง (หน)
ใช้คำประพันธ์ ร้อยกรองประเภทร่ายยาว
เพื่อซ่อมแซ่มวรรณคดีเก่า
๗.กากีคำกลอน
ประพันธ์โดย เจ้าพระยาพระคลัง (หน)
ใช้คำประพันธ์ ร้อยกรองประเภทเพลงยาว
เพื่อขับร้องในการบรรเลงมโหรี
๘โคลงพยุหยาตราเพชรพวง ลิลิตเพชรมงกุฎ และ
ประพันธ์โดย เจ้าพระยาพระคลัง (หน)
โคลงพยุหยาตราเพชรพวง ใช้คำประพันธ์ ร้อยกรองประเภทสี่สุภาพ
โคลงพยุหยาตราเพชรพวง ลิลิตพระศรีวิชัยชาดกใช้คำประพันธ์ ร้อยกรองประเภทลิลิต
โคลงพยุหยาตราเพชรพวง เพื่อบันทึกภาพกระบวนพยุหยาตราไปนมัสการพระพุทธบาทที่จังหวัดสระบุรี
ลิลิตพระศรีวิชัยชาดก เพื่อ เล่านิทานชาดก
๙.สมบัติอมรินทร์คำกลอน
ประพันธ์โดย เจ้าพระยาพระคลัง (หน)
ใช้คำประพันธ์ ร้อยกรองประเภทกลอนเพลงยาว
เพื่อเล่านิทานเรื่องพระอินทร์
๑๐.ร่ายและกลอนจารึกเรื่องสร้างภูเขาทองวัดราชคฤห์
ประพันธ์โดย เจ้าพระยาพระคลัง (หน)
ใช้คำประพันธ์ ร้อยกรองประเภทกลอนและร่าย
เพื่อบันทึกเรื่อง
๑๑.นิพพานวังหน้า
ประพันธ์โดย พระองค์เจ้าหญิงกัมพุชฉัตร
ใช้คำประพันธ์ ร้อยกรองประเภทต่างๆ เช่น ร่าย โคลง กาพย์ และกลอนเพลงยาว
เพื่อพรรณนาถึงกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาทเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบิดา
๑๒.นิราศตลาดเกรียบ
ประพันธ์โดย พระเทพโมลี (กลิ่น)
ใช้คำประพันธ์ ร้องกรองประเภทโคลงสี่สุภาพ
เพื่อบันทึกการเดินทาง
๑๓.เรื่องแปล ได้แก่ สามก๊ก ไซฮั่น และราชาธิราช
สามก๊ก เจ้าพระยาพระคลัง (หน)
ไซฮั่น กรมพระราชวังหลัง เจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศร์
ราชาธิราช เจ้าพระยาพระคลัง (หน) และขุนนางอีก ๓ คน
ใช้คำประพันธ์ ร้อยแก้ว
เพื่อเล่านิทาน
๑๔.ไตรภูมิโลกวินิจฉัย
ประพันธ์โดย พระยาธรรมปรีชา (แก้ว)
ใช้คำประพันธ์ ร้อยแก้ว
เพื่อแทนไตรภูมิพระร่วง ให้ความรู้เกี่ยวกับโลกที่ ๓9 ม.ค. 2552 00:09


ความคิดเห็นที่ 32 Patchara304@hotmail.com (Guest)

อยากได้ลักษณะฉันทลักษณ์สมัยรัตนโกสินทร์


 

10 ม.ค. 2552 16:29


ความคิดเห็นที่ 33 pang_nid618@hotmail.com (Guest)

อยากได้ประวัติวรรณคดีสมัยอยุทยาจังเลยค่ะ.......(*_*)..pang

11 ม.ค. 2552 11:22


ความคิดเห็นที่ 34 armloveanna@hotmail.com (Guest)

อยากอ่านบทนิราศลอนดอนทั้งหมดครับ

26 ม.ค. 2552 17:02


ความคิดเห็นที่ 35 นาม (Guest)

ไม่มีแหล่งข้อมูลไม่รู้จะเปิดไปทำไมปิดทำการไปเถอะ

29 ม.ค. 2552 17:30


ความคิดเห็นที่ 36 recluse_nan@hotmail.com (Guest)

อยากได้ประวัติศาสตร์รัตรโกสินทร์

ด่วนมาก

ขอบคุณค่ะ

10 ก.พ. 2552 16:44


ความคิดเห็นที่ 37 luktalloykaw02@hotmail.com (Guest)

อยากได้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับรัตนโกสินทร์เหมือนอ่า....ใครใจดีช่วยๆ  หน่อยนะคะ

17 ก.ค. 2552 11:17


ความคิดเห็นที่ 39 kukkik444@hotmai.com (Guest)

หายากมากช่วยค้นหาให้หน่อยค่ะใครชอยได้
21 ก.ค. 2553 18:25


ความคิดเห็นที่ 40 gun_liver@hotmail.com (Guest)

อยากได้ประวัติวรรณคดีไทย
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์มากๆๆๆๆๆๆๆๆเลยครับ
ถ้าใครได้แล้วช่วยส่งมาที่(ด่วนมากๆๆๆๆ)
gun_liver@hotmail.com
ขอบคุณล่วงหน้าคับ
ขอบคุณมากคับ
6 ส.ค. 2553 18:41


ความคิดเห็นที่ 41 nana_vn56@hotmail.com (Guest)

หาอยู่เหมือนกัน ช่วยด้วย
22 ก.ย. 2553 19:22

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น