อยากทราบรายละเอียดแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับที่10

ตามคำถามข้างต้นนะคะ อยากทราบว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้างคะ


ความคิดเห็นที่ 1

ต้อม / tom1174@hotmail.com (Guest)
4 มี.ค. 2551 03:02
 1. <P>ไม่ทราบว่าจะเข้าใจตรงกันหรือเปล่านะ</P>

  <P>เรื่องแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 10 ถ้ารวมลำดับตามความเป็นจริงจะได้ดังนี้</P>

  <P>แผนการศึกษาชาติ เริ่มมีตั้งแต่สมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)&nbsp; เดิมทีเราเรียกแต่เพียงว่า โครงการศึกษา พ.ศ. 2441 เป็นฉบับแรก</P>

  <P>ต่อจากนี้ เป็นฉบับปี 2445 พอฉบับที่ 3 โครงการศึกษาชาติ พ.ศ. 2450 - 2452 - 2456 - 2464 ฉบับที่ 8 เปลียนแต่เพียงชื่อเป็น แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2475 - 2479 - 2494 (ฉบับที่ 10) ฉบับที่ 11 เป็นต้นมา ใช้ชื่อว่า แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2503 - 2520 - 2535 ปัจจุบัน สนองนโยบายพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2442 ได้จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2545-2549) ถือเป็นฉบับปัจจุบัน แต่จริงๆ แล้ว ปัจจุบันนี้คงกำลังจัดทำอยู่ เพราะเนื่องจากว่าปีนี้ตรงกับ ปีพุทธศักราช 2551 ซึ่งถือว่าฉบับล่าสุดเป็นฉบับที่ล้าหลังไปแล้ว</P>

  <P>ถ้าใช่ฉบับดังกล่าว (แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 10) ก็คงจะต้องไปค้นได้ที่หอสมุดแห่งชาติ น่าจะมีบ้าง ตามหนังสือที่ว่าด้วยการบริหารการศึกษา หรือหนังสือที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา เป็นต้น</P>

  <P>สรุปง่ายๆ ฉบับปัจจุบันจริงๆ ก็ต้องเป็นฉบับที่ 14 แล้ว</P>

  <P>คงไม่สายเกินไปนะสำหรับการตอบกระทู้ในครั้งนี้ แต่มันก็ผ่านมาเป็นปีด้วยสิ.</P>



ความคิดเห็นที่ 4

ศักดิ์ (Guest)
9 ธ.ค. 2551 14:32
 1. แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ที่ถึงฉบับที่ 8 เท่านั้น  ไม่มีฉบับที่ 9 และที่ 10 เนื่องจาก สกศ. เห็นว่าควรจะเป็นแผนการศึกษาแห่งชาติ จึงได้จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2545-2559) เป็นแผนระยะยาว 15 ปี




ความคิดเห็นที่ 5

prathai-4-11-6@hotmail.com (Guest)
8 ก.ค. 2552 14:38
 1. ขอบคุงมากๆครับ




ความคิดเห็นที่ 6

Surai@chaiyo.com (Guest)
9 ก.ค. 2552 12:22
 1. อยากรู้เรื่องของแผนการศึกษาต่างๆ จนถึง พ.ศ.2535



ความคิดเห็นที่ 7

terd_sung@hotmail.com (Guest)
10 ส.ค. 2552 21:49
 1. อยากทราบความหมายของแผนการศึกษา / แผนการศึกษาแห่งชาติ / แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับต่าง ๆ ตั้งแต่อดีต - ปัจจุบัน ท่านผู้ใดทราบแหล่งข้อมูลขอความอนุเคราะห์หน่อยครับ ขณะนี้กำลังศึกษา ป.โท ครับ




ความคิดเห็นที่ 8

terd_sung@hotmail.com (Guest)
18 ส.ค. 2552 21:02
 1. อยากได้ข้อมูล ระบบการศึกษาไทยในอดีต
  ระบบการศึกษาไทยในอดีต
  - ก่อนมีแผนการศึกษาชาติ
  - แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2475
  - แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2479
  - แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2494
  - แผนการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2503
  - แผนการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2520
  - แผนการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2535
  - แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ.2504 – 2509)
  - แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ.2510 – 2514)
  - แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 3 (พ.ศ.2515 – 2519)
  - แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 4 (พ.ศ.2520 – 2524)
  - แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 5 (พ.ศ.2525 – 2529)
  - แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 6 (พ.ศ.2530 – 2534)
  - แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ.2535 – 2539)
  - แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540 – 2544)
  - แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545 – 2549)
  - แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่10 (พ.ศ.2550 – 2554)
  ขอความอนุเคราะห์ช่วยบอกแหล่งข้อมูลค้นหาหน่อยครับ
                                             ขอบพระคุณมากครับ 087  918 4212




ความคิดเห็นที่ 9

www.ratnah@thaimail.com (Guest)
22 ส.ค. 2552 13:09
 1. อยากทราบแผนการศึกษา พ.ศ.




ความคิดเห็นที่ 10

www.ratnah@thaimail.com (Guest)
22 ส.ค. 2552 13:12
 1. อยากทราบแผนการศึกษา พ.ศ. 2464



ความคิดเห็นที่ 11

gunner_101_2@hotmail.com (Guest)
5 ธ.ค. 2553 15:26
 1. อยากได้ข้อมูล เนื้อหาเกี่ยวกับ

  แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 5 (พ.ศ.2525 – 2529)

  หนูจะเอาไปทำรายงานส่งอาจารย์คร่ะ

  ช่วยหน่อยน่ะค่ะ



ความคิดเห็นที่ 12

Wannapanana@hotmail.co.th (Guest)
28 ก.ค. 2556 14:31
 1. - แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ.2504 – 2509)
  - แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ.2510 – 2514)
  - แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 3 (พ.ศ.2515 – 2519)
  - แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 4 (พ.ศ.2520 – 2524)
  - แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 5 (พ.ศ.2525 – 2529)
  - แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 6 (พ.ศ.2530 – 2534)
  - แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ.2535 – 2539)
  - แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540 – 2544)
  - แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545 – 2549)
  - แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่10 (พ.ศ.2550 – 2554)
  ขอความอนุเคราะห์ช่วยบอกแหล่งข้อมูลค้นหาหน่อยค่ะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น