การใช้ make และ do

make และ do นี้จะใช้ได้กับอะไรบ้าง และใช้อย่างไรความคิดเห็นที่ 9


16 มิ.ย. 2552 22:06
 1. ขอบคุณมากๆนะค่ะ
ความคิดเห็นที่ 4

22 ม.ค. 2552 15:40
 1. ดีมากคลับ
ความคิดเห็นที่ 5

22 ม.ค. 2552 15:42
 1. หง้าด้ดเสาสด่วสด่าวสด่าสวด่สาวด่าวสด่าวสด่าสวด่าสด่าด่ดาสด้วาสด่สาด่าส
ความคิดเห็นที่ 8

สร
16 ก.พ. 2552 05:46
 1. We need more "time machine operators" to help us in our journey from now into the future and back in the past. Sadly, we have not been very successful in developing time skills in Thailand. The fact that Thai is an automatic language (so much so that 'tenses' are minor considerations) and time is implied or understood by context.

  Maybe learning Paali as a second language would help us to understand how important is to be able to control time. English is one language that we must manually change verb forms to specify not only time and intention but also 'person' and 'plurality'.
ความคิดเห็นที่ 6

15 ก.พ. 2552 21:37
 1. แล้ว makesกับmadeใช่งัยล่ะ
ความคิดเห็นที่ 3

14 ก.ย. 2551 18:04
 1. ขอบคุณมากค่ะ
ความคิดเห็นที่ 2

13 ส.ค. 2550 05:13
 1. I recall:

  "do make" = try hard (e.g. do make a real effort)

  "make do" = use what available (e.g. we made do with the scraps)

  Anyone care to help me with more examples?ความคิดเห็นที่ 1

ศานติ
6 ส.ค. 2550 09:52
 1. do ใช้กับการทำงาน ทำหน้าที่ หรือประกอบกิจกรรม เช่น do the laundry (ซักผ้า) do the ironing (รีดผ้า) นอกจากนั้นแล้ว do มักใช้กับงานชนิดต่างๆ เช่น do your homework, do your job, do your work สังเกตุว่าการกระทำเหล่านี้ไม่ได้เกิดอะไรเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมา  do ยังใช้เวลาพูดถึงการกระทำที่ไม่ได้กล่าวว่าทำอะไร I was not doing anything yesterday. She does everything around the house. They are doing nothing. มักควบไปกับคำว่า anything, nothing, everything  คำบางคำใช้ควบกับคำว่า do อันนี้ต้องท่อง do badly, do business, do a favour, do good, do harm, do well, do your best, do your hair (ทำผม), do my nails (ทำเล็บ)  ส่วนคำว่า make ใช้ในเมื่อสร้าง ประดิษฐ์ สิ่งของ เช่น make a dress, make a dessert, make some icecream ใช้ make กับอาหารมาก สังเกตุว่า make ทำแล้วเป็นชิ้นเป็นอัน  นอกจากนั้นแล้วมีชการใช้คำว่า make ชนิดที่ต้องท่อง เช่น make arrangement, make a choice, make a comment, make a decision, make a difference, make an effort, make inquiries, make an excuse, make a fortune, make friends, make a fuss, make a journey, make love, make a mess, make a mistake, make money, make a move, make a noise, make a phone call, make a plan, make a point, make a profit, make a remark, make a sound, make a speech, make a suggestion, make time, make a visit  ลอกมาจาก http://www.learnenglish.de/grammar/doormake.htmความคิดเห็นที่ 7

ศานติ
15 ก.พ. 2552 22:17
 1. make หรือ makes ใช้ใน present tense จะเลือกคำไหนแล้วแต่ประธานเป็นบุรุษที่ ๑ ๒ หรือ ๓ กับเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์

  I make             We make
  You make      you เป็นได้ทั้งพหูพจน์กับเอกพจน์
  He/she makes  They make

  แบบเดียวกับ run - I run, we run, you run, he runs, they run

  ส่วน made ใช้กับ past tense หรือ past perfect, present perfect

  She makes delicious cookies. They make delicious cakes. เป็น present tense.
  She made delicious cookies. They made delicious cakes. เป็น simple past tense
  She has made delicious cookies. They have delicious cakes. เป็น present perfect
  She had made delicious cookies. They had made lelicious cakes. เป็น past perfect
ความคิดเห็นที่ 10

25 มิ.ย. 2552 23:00
 1. ขอบคุณมาครับ พรุ่งนี้จะสอบยังไม่ค่อยร้เรื่องเลยมาอ่าน อิอิความคิดเห็นที่ 11

13 ก.ค. 2552 22:31
 1.   ดีเลยครับขอบคุณมากกำลังอยากรู้พอดีเลย
ความคิดเห็นที่ 12

21 ธ.ค. 2552 20:19
 1. thank
ความคิดเห็นที่ 13

23 พ.ย. 2553 11:47
 1. dew ป.ว.ความคิดเห็นที่ 14

23 พ.ย. 2553 11:59
 1. Aom ป.วความคิดเห็นที่ 15

23 พ.ย. 2553 12:01
 1. นู๋ส้ม ป.ว. 5/2ความคิดเห็นที่ 16

23 พ.ย. 2553 12:03
 1. มุกรักหลวงทุกวันความคิดเห็นที่ 17

23 พ.ย. 2553 12:05
 1. ยุ้ยควนหม้าย

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น