โปรแกรมบัญชีออโต้ไฟล์ท www.autoflight.co.th เรียนฟรี

ความรู้เพิ่มเติมเพื่อสมัครงาน โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Autoflight ยินดีสนับสนุน ในการให้

ความรู้เพิ่มเติม สำหรับนิสิต-นักศึกษา ที่กำลังจะจบการศึกษา และต้องการความรู้ ด้าน ERP Management โดยการใช้ โปรแกรมบัญชี AutoFlight เพื่อการบริหารงานการซื้อ--ขาย-จ่าย-รับ-บัญชี-สินทรัพย์ โทร 02-860 6600ชื่อหนังสือ : การใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปเพื่อจัดทำบัญชี

จาก : โปรแกรมบัญชี ออโต้ไฟล์ทนั้นเนื้อหาเล่ม ประกอบมุ่งเน้นการปูพื้นการใช้งานในระบบต่างๆ เช่น ระบบบัญชีแยกประเภท

ระบบบัญชีธุรกิจงานบริการ ระบบบัญชีใบรับจองสินค้า ระบบบัญชีเพื่องานขาย/ออกบิล ระบบบัญชีเพื่อ

วิเคราะห์การขาย ระบบบัญชีเพื่อจัดทำใบสั่งจองสินค้า ระบบบัญชีเพื่อระบบจัดซื้อ ระบบบัญชีเพื่อวิเคราะห์การซื้อ ระบบบัญชีเพื่อจัดทำระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ระบบบัญชีเพื่อจัดทำระบบบัญชีลูกหนี้ ระบบบัญชี เพื่อจัดทำระบบเจ้าหนี้และรับวางบิล ระบบบัญชีเพื่อจัดทำเช็คและเอกสารธนาคาร ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง ระบบบัญชีเพื่อควบคุมงบประมาณ ระบบบัญชีเพื่อจัดทำค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ รวมถึงการออกแบบจัดการระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อองค์กร
6 ส.ค. 2550 18:03
3 ความเห็น
8065 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 3  pantiwa_25@hotmail.com (Guest)

พี่ค่ะหนูต้องการการใช้งานในระบบต่างๆ ของระบบโปรแกรมออโต้ไฟล์ททั้งหมดเลยค่ะเช่น การเริ่มใช้โปรแกรม ระบบบัญชี ระบบสต็อค ระบบการจัดซื้อ หรือระบบเจ้าหนี้ ระบบเช็คและเงินฝาก ระบบสินทรัพย์และค่าเสื่อม การบันทึกยอดยกมาแต่ละระบบ การกำหนดรูปแบบการบันทึกบัยชีระบบขายและลุกหนี้ การบันทึกบัญชีในสมุดรายวัน การบันทึกเอกสารประกอบการลงบัยชีด้วยหน้า link พิมพ์รายงานการตรวจสอบ เรียงหมายเลขสำคัญลงบัญชี การปิดบัญชี และจัดทำงบการเงิน
19 ส.ค. 2553 11:41

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น