วิชาการดอทคอม ptt logo

แก้โจทย์แคล โดยการ ดิฟ ทีค่ะ ทำไม่ได้เลย (หมูงิ)

โพสต์เมื่อ: 23:45 วันที่ 8 ส.ค. 2550         ชมแล้ว: 22,834 ตอบแล้ว: 11
วิชาการ >> กระทู้ >> การบ้านแบบฝึกหัด
แก้โจทย์แคล โดยการ ดิฟ ทีค่ะ ทำไม่ได้เลย ขอแบบวิธีทำ เพราะจะได้ตรวจคำตอบ ค่ะ
48035


poychan
ร่วมแบ่งปัน0 ครั้ง - ดาว 150 ดวง

จำนวน 11 ความเห็น, หน้าที่ | -1-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 1 9 ส.ค. 2550 (08:05)
เทคนิคการทำไม่อยากนะครับลองเปิดสูตรดูอีกทีครับ

1.dy/dx=(dy/du)(du/dx)

2.d(sinx)/dx= cosx

3.....

4.....

ไม่อยากเกินไปครับ
แก้ว2
ร่วมแบ่งปัน14 ครั้ง - ดาว 150 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 2 19 ส.ค. 2550 (22:50)
ไม่ยากจริงๆครับ ผมอยากจะทำให้นะแต่ไม่รู้จะเขียนลงไปยังไงดี -*-
eiei (IP:125.26.249.173)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 3 9 ม.ค. 2553 (18:47)
เศษส่วนไม่ต้องดิฟ ดิฟเฉพาะ U คือพวก lnx หรือตัวในวงเล็บ แล้วนำมาตัดกับเศษส่วนถ้าตัดไม่ได้ติดไว้งั้นแหละ ถ้าเช็คคำตอบ นำคำตอบดิฟมาอินทิเกรตกลับจะได้โจทย์ดิฟเหมือนเดิม เพราะมันสัมพันธ์กัน
วิศวเครื่องกล (IP:125.25.231.151)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 4 9 ม.ค. 2553 (23:20)

1.      «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mfrac»«mn»1«/mn»«mn»5«/mn»«/mfrac»«mo»$nbsp;«/mo»«mi»ln«/mi»«mfenced close=¨|¨ open=¨|¨»«mi»x«/mi»«/mfenced»«/math»

      «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mfrac»«mi»d«/mi»«mi»dx«/mi»«/mfrac»«mfrac»«mn»1«/mn»«mn»5«/mn»«/mfrac»«mi»ln«/mi»«mfenced close=¨|¨ open=¨|¨»«mi»x«/mi»«/mfenced»«/math»  =  «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mfrac»«mn»1«/mn»«mn»5«/mn»«/mfrac»«mo»$nbsp;«/mo»«mfrac»«mi»d«/mi»«mi»dx«/mi»«/mfrac»«mi»ln«/mi»«mfenced close=¨|¨ open=¨|¨»«mi»x«/mi»«/mfenced»«/math»
                        =  «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mfrac»«mn»1«/mn»«mn»5«/mn»«/mfrac»«mo»$#183;«/mo»«mfrac»«mn»1«/mn»«mi»x«/mi»«/mfrac»«/math»
                        =  «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mfrac»«mn»1«/mn»«mrow»«mn»5«/mn»«mi»x«/mi»«/mrow»«/mfrac»«/math» 


2.
       «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mtable columnalign=¨left¨ rowspacing=¨0¨»«mtr»«mtd»«mfrac»«mn»3«/mn»«mn»10«/mn»«/mfrac»«mi»ln«/mi»«mfenced close=¨|¨ open=¨|¨»«mrow»«mn»8«/mn»«mo»+«/mo»«mn»5«/mn»«msup»«mi»x«/mi»«mn»2«/mn»«/msup»«/mrow»«/mfenced»«/mtd»«/mtr»«mtr»«mtd/»«/mtr»«mtr»«mtd»«mfrac»«mi»d«/mi»«mi»dx«/mi»«/mfrac»«mfrac»«mn»3«/mn»«mn»10«/mn»«/mfrac»«mi»ln«/mi»«mfenced close=¨|¨ open=¨|¨»«mrow»«mn»8«/mn»«mo»+«/mo»«mn»5«/mn»«msup»«mi»x«/mi»«mn»2«/mn»«/msup»«/mrow»«/mfenced»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»=«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mfrac»«mn»3«/mn»«mn»10«/mn»«/mfrac»«mfrac»«mi»d«/mi»«mi»dx«/mi»«/mfrac»«mi»ln«/mi»«mfenced close=¨|¨ open=¨|¨»«mrow»«mn»8«/mn»«mo»+«/mo»«mn»5«/mn»«msup»«mi»x«/mi»«mn»2«/mn»«/msup»«/mrow»«/mfenced»«/mtd»«/mtr»«mtr»«mtd/»«/mtr»«mtr»«mtd»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»=«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mfrac»«mn»3«/mn»«mn»10«/mn»«/mfrac»«mo»$#183;«/mo»«mfrac»«mn»1«/mn»«mrow»«mn»8«/mn»«mo»+«/mo»«mn»5«/mn»«msup»«mi»x«/mi»«mn»2«/mn»«/msup»«/mrow»«/mfrac»«mfrac»«mi»d«/mi»«mi»dx«/mi»«/mfrac»«mo»(«/mo»«mn»8«/mn»«mo»+«/mo»«mn»5«/mn»«msup»«mi»x«/mi»«mn»2«/mn»«/msup»«mo»)«/mo»«/mtd»«/mtr»«mtr»«mtd/»«/mtr»«mtr»«mtd»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»=«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mfrac»«mn»3«/mn»«mrow»«mn»80«/mn»«mo»+«/mo»«mn»50«/mn»«msup»«mi»x«/mi»«mn»2«/mn»«/msup»«/mrow»«/mfrac»«mo»$#183;«/mo»«mn»5«/mn»«mo»$#183;«/mo»«mn»2«/mn»«mi»x«/mi»«/mtd»«/mtr»«mtr»«mtd/»«/mtr»«mtr»«mtd»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»=«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«mfrac»«mrow»«mn»30«/mn»«mi»x«/mi»«/mrow»«mrow»«mn»80«/mn»«mo»+«/mo»«mn»50«/mn»«msup»«mi»x«/mi»«mn»2«/mn»«/msup»«/mrow»«/mfrac»«/mtd»«/mtr»«/mtable»«/math»

3.      «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mfrac»«mrow»«mo»-«/mo»«msup»«mn»7«/mn»«mrow»«mn»3«/mn»«mi»x«/mi»«/mrow»«/msup»«/mrow»«mrow»«mn»3«/mn»«mo»$nbsp;«/mo»«mi»ln«/mi»«mo»$nbsp;«/mo»«mn»7«/mn»«/mrow»«/mfrac»«/math»

        «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mfrac»«mi»d«/mi»«mi»dx«/mi»«/mfrac»«/math» «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mfrac»«mrow»«mo»-«/mo»«msup»«mn»7«/mn»«mrow»«mn»3«/mn»«mi»x«/mi»«/mrow»«/msup»«/mrow»«mrow»«mn»3«/mn»«mo»$nbsp;«/mo»«mi»ln«/mi»«mo»$nbsp;«/mo»«mn»7«/mn»«/mrow»«/mfrac»«/math»  =  «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mfrac»«mrow»«mn»3«/mn»«mo»$nbsp;«/mo»«mi»ln«/mi»«mo»$nbsp;«/mo»«mn»7«/mn»«mo»$nbsp;«/mo»«mfrac»«mi»d«/mi»«mi»dx«/mi»«/mfrac»«mo»(«/mo»«mo»-«/mo»«mn»7«/mn»«msup»«mo»)«/mo»«mrow»«mn»3«/mn»«mi»x«/mi»«/mrow»«/msup»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»-«/mo»«mo»(«/mo»«mo»-«/mo»«mn»7«/mn»«msup»«mo»)«/mo»«mrow»«mn»3«/mn»«mi»x«/mi»«/mrow»«/msup»«mfrac»«mi»d«/mi»«mi»dx«/mi»«/mfrac»«mo»(«/mo»«mn»3«/mn»«mo»$nbsp;«/mo»«mi»ln«/mi»«mo»$nbsp;«/mo»«mn»7«/mn»«mo»)«/mo»«/mrow»«mrow»«mo»(«/mo»«mn»3«/mn»«mo»$nbsp;«/mo»«mi»ln«/mi»«mo»$nbsp;«/mo»«mn»7«/mn»«msup»«mo»)«/mo»«mn»2«/mn»«/msup»«/mrow»«/mfrac»«/math»
                            =  «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mfrac»«mrow»«mo»-«/mo»«mn»3«/mn»«mo»$nbsp;«/mo»«mi»ln«/mi»«mo»$nbsp;«/mo»«mn»7«/mn»«mo»$#183;«/mo»«msup»«mn»7«/mn»«mrow»«mn»3«/mn»«mi»x«/mi»«/mrow»«/msup»«mo»$nbsp;«/mo»«mi»ln«/mi»«mo»$nbsp;«/mo»«mn»7«/mn»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»+«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«msup»«mn»7«/mn»«mrow»«mn»3«/mn»«mi»x«/mi»«/mrow»«/msup»«mo»$#183;«/mo»«mn»3«/mn»«mo»$#183;«/mo»«mfrac»«mn»1«/mn»«mn»7«/mn»«/mfrac»«/mrow»«mrow»«mn»9«/mn»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»(«/mo»«mi»ln«/mi»«mo»$nbsp;«/mo»«mn»7«/mn»«msup»«mo»)«/mo»«mn»2«/mn»«/msup»«/mrow»«/mfrac»«/math»

                            =  «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mfrac»«mrow»«mo»-«/mo»«mn»3«/mn»«mo»(«/mo»«mi»ln«/mi»«mo»$nbsp;«/mo»«mn»7«/mn»«msup»«mo»)«/mo»«mn»2«/mn»«/msup»«mo»$#183;«/mo»«msup»«mn»7«/mn»«mrow»«mn»3«/mn»«mi»x«/mi»«/mrow»«/msup»«mo»+«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«msup»«mn»7«/mn»«mrow»«mn»3«/mn»«mi»x«/mi»«mo»-«/mo»«mn»1«/mn»«/mrow»«/msup»«mo»$#183;«/mo»«mn»3«/mn»«/mrow»«mrow»«mn»9«/mn»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»(«/mo»«mi»ln«/mi»«mo»$nbsp;«/mo»«mn»7«/mn»«msup»«mo»)«/mo»«mn»2«/mn»«/msup»«/mrow»«/mfrac»«/math»

                            =  «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mfrac»«mrow»«mn»3«/mn»«mo»[«/mo»«mo»-«/mo»«msup»«mn»7«/mn»«mrow»«mn»3«/mn»«mi»x«/mi»«/mrow»«/msup»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»(«/mo»«mi»ln«/mi»«mo»$nbsp;«/mo»«mn»7«/mn»«msup»«mo»)«/mo»«mn»2«/mn»«/msup»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»+«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«msup»«mn»7«/mn»«mrow»«mn»3«/mn»«mi»x«/mi»«mo»-«/mo»«mn»1«/mn»«/mrow»«/msup»«mo»]«/mo»«/mrow»«mrow»«mn»9«/mn»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»(«/mo»«mi»ln«/mi»«mo»$nbsp;«/mo»«mn»7«/mn»«msup»«mo»)«/mo»«mn»2«/mn»«/msup»«/mrow»«/mfrac»«/math»

                            =  «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mfrac»«mrow»«mo»-«/mo»«msup»«mn»7«/mn»«mrow»«mn»3«/mn»«mi»x«/mi»«/mrow»«/msup»«mo»$nbsp;«/mo»«mo»(«/mo»«mi»ln«/mi»«mo»$nbsp;«/mo»«mn»7«/mn»«msup»«mo»)«/mo»«mn»2«/mn»«/msup»«mo»+«/mo»«mo»$nbsp;«/mo»«msup»«mn»7«/mn»«mrow»«mn»3«/mn»«mi»x«/mi»«mo»-«/mo»«mn»1«/mn»«/mrow»«/msup»«/mrow»«mrow»«mn»3«/mn»«mo»(«/mo»«mi»ln«/mi»«mo»$nbsp;«/mo»«mn»7«/mn»«msup»«mo»)«/mo»«mn»2«/mn»«/msup»«/mrow»«/mfrac»«/math»


                          


           
      
         

        


นกแสก
ร่วมแบ่งปัน5721 ครั้ง - ดาว 251 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 5 14 มี.ค. 2553 (23:53)
ข้อ3 ผิด นะ

ข้างลล่าง ไม่มี x มัน แปลว่า

ดิฟ แต่ ข้างบนน+++

แต่คิดไง ก็ คงรู้นะ
จากผู้ ที่คิดว่า เฉลย ผิด (IP:124.157.129.104)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 6 24 ก.ค. 2553 (20:14)
ปวดหัว ววววว

สอบอาทิตย์หน้า

อ้ากก กกกก
assanai_el09@hotmail.com (IP:110.164.137.143)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 7 25 ส.ค. 2553 (23:50)

ใช่ ข้อ 3 ผิดครับ  ข้างล่าง 3 ln 7 เป็นค่าคงที่นะ  ดึงไปนอกเลยครับ  ดิฟแต่


-73x


 


ใช้สูตร   ดิฟ  au


 


 


tutor kaset
ร่วมแบ่งปัน47 ครั้ง - ดาว 48 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 8 28 ก.ค. 2554 (22:26)

งั้นถ้า In เป็นค่าคงที่ก็คือดิฟทิ้งได้เลยใช่มะฮะ (สอบพรุ้งนี้ เพิ่งรู้ว่าอาจมี In แซก 555)


 


nut042322430
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 9 11 ก.ค. 2557 (02:37)
ถูกผิดขอโทษด้วยนะครับ
4 sin (x+5)
diff cos =>-sin dy by dx
5 1/6 sec^5x secx tanx - 1/4 sec^3x secx tanx
diff sec =>sec tan dy by dx
6ดึงตัวร่วม 1/4ออก และใช้สุตรdiff=>-sin dy by dx
1/4 (2-cos2x (2) )
7ข้อนี้กวนนิดๆครับ ได้ lnx =*=ดิฟเลียงตัวใช้สุตรดิฟผลคุน มันได้ lnx+1 ดิฟด้านหลังมันได้ -1ตัดกันพอดี...
nickname (IP:171.96.244.153)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 10 11 ก.ค. 2557 (02:43)
ปล ข้างบน ข้อ6พิมพ์ผิด เปลี่ยน cosเป้น sinนะครับ คห8ผมเข้าใจว่าหลายปีละนะครับแต่ตอบมาเผื่อมีไครเข้ามาดู ทำไม่ได้ครับ lnบลา มันคือ f(x) ครับห้ามใช้เป้นค่าคงที่เด็ดขาดถ้ามีxห้อยหลังแต่ถ้าไม่มีก็ใช้ได้ครับเช่น lne ln1 ln2 ln3 ...^^
nickname (IP:171.96.244.153)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 11 12 ก.ค. 2557 (01:58)


^*^


ไข่มุกราณี
ร่วมแบ่งปัน3869 ครั้ง - ดาว 15 ดวง

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม