การหักเห

การหักเหคืออะไร สูตรที่ใช้คำนวนคืออะไรความคิดเห็นที่ 4

schuettmartin
23 ส.ค. 2550 09:08
 1. ขอบคุณสำหรับคำอธิบายที่ชัดเจนมาก ๆ ครับความคิดเห็นที่ 1

แขชนะ
18 ส.ค. 2550 01:51
 1. http://www.vcharkarn.com/include/vcafe/showkratoo.php?Pid=99663


  ทำไมแสงจึงหักเหเมื่อเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางต่างกัน 2 ชนิด

  เนื่องจากแสงเดินทางในตัวกลางต่างชนิดกันด้วยอัตราเร็วไม่เท่ากัน เช่น แสงเดินทางในอากาศหรือสูญญากาศมีอัตราเร็ว c แต่เคลื่อนที่ในน้ำด้วยอัตราเร็ว v ซึ่งน้อยกว่าเคลื่อนที่ในอากาศหรือสูญญากาศ ดูจากรูปจะเห็นว่า หน้าคลื่น (Wave front) จะเคลื่อนที่ช้าลงเมื่ออยู่ในน้ำ(บริเวณสีน้ำเงิน) ดังนั้นเราจึงเห็นหน้าคลื่นเคลื่อนที่หักเหไป ค่าดัชนีหักเห (n) หาได้จากอัตราส่วน c/v หรือ

  n = c/v นั่นเอง

  แสงแต่ละความยาวคลื่นก็จะเคลื่อนที่ในตัวกลางใดๆ ด้วยอัตราเร็วที่ไม่เท่ากัน แสงแต่ละสีก็จะหักเหไปด้วยมุมที่ไม่เท่ากัน ดังนั้นเมื่อแสงเคลื่อนที่ผ่านหยดน้ำ เช่น น้ำฝน เราจึงเห็นแสงความยาวคลื่นต่างๆหักเหด้วยมุมที่ไม่เท่ากัน เกิดการแยกเป็นสเปคตรัมของแสงสีรุ้งนั่นเองความคิดเห็นที่ 3

แขชนะ
23 ส.ค. 2550 07:13
 1. Hi Batominovski,

  Great to see you again. Sometime I saw your name in my activities. I am so curious how you understand the correspondances in Thai but you responded or gave some comments in English. You really have a "TEACHER MIND". Anyway, I just want to say hello to you.ความคิดเห็นที่ 6

แขชนะ
24 ส.ค. 2550 21:05
 1. I see. You are probably studying abroad. I did the same thing when I studied in Germany 20 years ago. As far as I know You got 1 Gold medal and 1 Silver medal from math Oympiads some years ago, right? I used to be one of the team leaders for Physics Olympiads when I worked as an assistant to the director of IPST 12 years ago.
  But your pen name sounds like an Russian.

  Cheers,
  JYความคิดเห็นที่ 2

22 ส.ค. 2550 03:34
 1. A little clarification from K' Khaechana's reply krub. $v$ can actually be greater than $c$. However, this does not contradict the theory of relativity at all, since v in this case is the 'phase velocity.' In many dielectric, the dispersion plays a significant role and therefore, the real velocity or the group velocity ($v_g$) can be calculated by $v_g = d(omega)/dk$, where $omega$ is the angular frequency and $k$ is the wave number. $v$ or the phase velocity is just $v = omega/k$, which in many cases appear to be greater than $c$.

  So, don't get confused if you find a substance with the reflective index n<1. This can happen! (Even complex reflective indices and bireflingence--double reflection--do exist.)ความคิดเห็นที่ 5

24 ส.ค. 2550 20:41
 1. Deak K'Khaechana,

  I have no problem with reading Thai (since I am Thai and the browser can decode Thai characters). However, I don't have a Thai keyboard. Because I don't remember where a Thai character is, so I have much difficulty typing in Thai. That's why I just reply in English, krub.ความคิดเห็นที่ 7

18 มี.ค. 2551 22:04
 1. Nice site!

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น