สารแทนนิน คืออะไร?

อยากรู้ว่าสารแทนนิน คืออะไร เป็นอย่างไร

ใครรู้ช่วยตอบด้วยนะคะ

หรือจะเป็นลิงค์ก็ได้

ขอเป็นภาษาไทยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ
19 ส.ค. 2550 11:33
6 ความเห็น
25629 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1 ngoon_ja@hotmail.com (Guest)

<P>อยากทราบโทษของแทนนินคะ</P>

<P>ใครมีข้อมูลช่วยด้วยนะคะ</P>

<P>ขอบคุณมากๆคะ</P>
10 ก.พ. 2551 09:28


ความคิดเห็นที่ 4 โดย amalia603@hotmail.com

คำว่าแทนนินมีขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1796 เพื่อใช้อธิบายถึงสารประกอบเคมีชนิดหนึ่งที่พบในน้ำยาสกัดจากต้นพืช สารประกอบเคมีดังกล่าวมีคุณสมบัติที่สามารถรวมตัวกับโปรตีนของหนังสัตว์ ทั้งนี้ยังสามารถป้องกันไม่ให้เกอดการเน่าเปื่อย ตลอดจนการเปลี่ยนสภาพของหนังดิบสดๆให้กลายมาเป็นหนังฟอกได้

การสกัดและการแยก
1.นำพืชต้มกับน้ำ
2.กรอง
3.เติม NaCl เพื่อให้เกิดการตกตะกอน
4.สกัดด้วย Acetone
5.จะได้ชั้นน้ำและชั้น Acetone ให้เอาชั้นน้ำทิ้งไป เอาแต่ชั้น Acetone
6.นำชั้นของ Acetone มาสกัดด้วย Ether จะได้ชั้นของ Ether และ Acetone เก็บเอาเฉพาะชั้น Acetone
7.เติม NaCl จะได้ตะกอนของ Tannin

พืชที่มีแทนนิน เช่น witch hazel leaves (พืชเมืองนอกเค้า), สีเสียด,แก่นฝาง,เปลือกมังคุด,โกฐน้ำเต้า


แทนนินมีคุณสมบัติเป็นยาฝาดสมาน(Astringent) แต่แทนนินของแทนนิน คือ
1.ใช้ในอุตสาหกรรมฟอกหนัง
2.ใช้เป็นยาฝาดสมาน เช่น tannic acid ใช้เป็นส่วนผสมของยาแก้ท้องเสีย หรือใช้กับบาดแผลที่ผิวหนัง
3.ใช้เป็น antidotes สำหรับ alkaloids
4.แทนนินสามารถรวมตัวกับเกลือของธาตุเหล็ก ได้สารประกอบสีเขียว สีน้ำเงิน จึงใช้ในอุตสาหกรรมการย้อมสีและทำหมึก

การจำแนกประเภทของแทนนิน
การจำแนกโดยอาศัยน้ำหนักโมเลกุลของแทนนิน แบ่งออกเป็น
- True tannins มีน้ำหนักโมเลกุล 1,000-3,000 ซึ่งแบ่งย่อยออกได้เป็น
    - Hydrolysable tannins
    - Condense tannins

- Pseudo tannins  มีขนาดโมเลกุลน้อยกว่า 1,000 เป็นสารตั้งต้นของ true tannins

Hydrolysable tannins
- ทำปฏิกิริยากับ FeCl3 ได้สีน้ำเงิน
- สารกลุ่มนี้อาจเรียกว่า gallotannins หรือ pyrogallol tannins
- แทนนินที่มีโครงสร้างเป็นพวก Polyphenol ที่ซับซ้อน ซึ่งจะสลายตัวได้เมื่อทำการแยกสลายด้วยน้ำ
- เกิดจาก Gallic acid, Ellagic acid หรืออนุพันธ์ จับกันเป็นโมเลกุลใหญ่โดยมีการ esterified อยู่กับ glucose
- สามารถถูก hydrolysed ด้วยกรดหรือเอนไซม์ tannase ได้เป็น acid กับ glucose
- มีลักษณะเป็น Amorphous สีเหลืองหรือสีน้ำตาล
- ละลายในน้ำร้อนได้เป็น Colloidal dispersion

การทดสอบเบื้องต้น
- การทดสอบกับน้ำยา FeCl3 ได้ตะกอนสีน้ำเงิน สีน้ำเงินคล้ำ สีน้ำเงินม่วง
- การทดสอบกับน้ำปูนใส (lime water) จะได้ตะกอนเกิดขึ้น และตะกอนที่เกิดขึ้นอาจมีสีเทาแกมน้ำเงิน
- การทดสอบกับน้ำยาทดสอบโบรมีนให้ผลการทดสอบเป็นลบ

Condense tannins
- แทนนินที่มีโครงสร้างเป็นพวกสาร Polyphenol ที่ซับซ้อน แตกตัวหรือสลายด้วยน้ำได้ยากกว่าแทนนินชนิดสลายตัวได้ เพราะในโครงสร้างโมเลกุลไม่มีน้ำตาลอยู่ด้วยจึงสลายตัวได้ยากและละลายน้ำได้น้อย
- ได้จากการ condensation ของ flavan-3, 4 diols เช่น leucocyanindin
- เมื่อถูกกรด tannins ชนิดนี้การเกิด Polymerization ได้สารสีแดงที่ไม่ละลายน้ำ เรียกว่า Phlobaphenes หรือ tannin red
- เมื่อนำมากลั่นแบบแห้งหรือผ่านความร้อนจะได้สารประกอบ Catechols จึงเรียกแทนนินกลุ่มนี้ว่า Catechol tannins หรือ Cathechin tannins หรือ Phobatannins
- กรดร้อนสามารถทำให้พันธะ carbon ของสารกลุ่มนี้แตกออกได้ anthocyanidin จึงเรียกสารกลุ่มนี้ว่า proanthocyanindin

การทดสอบ
- การทดสอบกับน้ำยาทดสอบโบรมีนให้ตะกอนสีเหลืองอ่อน
- การทดสอบกับน้ำยา FeCl3 ได้ตะกอนสีเขียวหรือสีเขียวแกมน้ำตาล
- การทดสอบกับน้ำยาโบรมีน จะให้ตะกอนเกิดขึ้นและตะกอนที่เกิดขึ้นจะมีสีเหลืองอ่อน
- การทดสอบกับน้ำยา Vanillin-HCl การทดสอบจะให้สีชมพูหรือสีแดง (crimson color)
- การทดสอบการน้ำยา Formaldehyde-HCl จะได้ตะกอนสีแดงหรือสีชมพูเกิดขึ้น และตะกอนนี้จะไม่ละลายในน้ำร้อน แอลกอฮอล์ หรือ 5% KOH
- การทดสอบกับน้ำปูนใส (lime water) จะได้ผลลบ

9 พ.ย. 2551 15:38


ความคิดเห็นที่ 5 โดย amalia603@hotmail.com

ส่วนเนื้อหาเพิ่มเติมจากนี้ลองไปดูในหนังสือเภสัชเวทของอาจารวันดี คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล น่ะคับ

9 พ.ย. 2551 15:40

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น