ช่วยแปลภาษาอังกฤษเป็นไทยให้หน่อยนะค่ะ (ขอร้อง)ส่งพรุ่งนี้แล้ว

I want to an Intermet cafe with my fried.I met a teenger from England. He spake with me. was it good to speak with him or not?Intaradech chantaramanon. Harpra school Chiang Mai.

(why not? There is cerfainly no reason why you shouldn't spesk with him. There is no better

way to practise your English than communicating with a native speaker. Besides having a chance to word on your English,this was agreat opportunity to show our hospitality and eaplore adifferent culture-Ed.


ความคิดเห็นที่ 9


29 ม.ค. 2551 10:44
 1. ช่วยแปลหน่อยได้มั้ยคะ จะส่งแล้ว ช่วยด้วย Universal Disign for Learning: meeting the challenge of individual learning differences through a neurocognitive perspective Abstract The traditional " one-size-fits-all " approach to curriculum denies the vast individaul differences in learning strengths, challenges, and interests. The focus of this article is a novel approach. called Universal Design for Learning, to addressing the challenge of individual learner difrences. Cognitive science research suggests the joint action of three broad sets of neural networks in cognition and learning: one that recognizes patterns, one that plans and generates patterns and one that determines which patterns are important. These network, referred to in this paper as recognition, strategic, and affective network, are subject to individual differences that impact how individual students learn. This paper describes that these network and how the Universal Design for Learning framework makes use of this networks-based perspective to structure the consideration of individual learner differences and guide the design of a flexible, technology-rich curriculum that provides rich options for meeting diverse student needs.

ความคิดเห็นที่ 10

unity sun power
30 ม.ค. 2551 13:45
 1. ผมจะแปลคำว่า 'คนดีสู่สังคม" ให้สวย ๆ ว่าอย่างไรดีครับ

ความคิดเห็นที่ 12

2 มิ.ย. 2551 20:40
 1. <P><FONT face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">ช่วยแปลให้หน่อยค่ะพรุ่งนี้ต้องส่งแล้วฮือๆ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </FONT></P> <P><FONT face=Verdana>at present Iam attending Banglampoo High Scool in the sixth grade</FONT></P> <P>&nbsp;</P>

ความคิดเห็นที่ 13

20 มิ.ย. 2551 11:40
 1. <P><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dead Poetry Society</FONT></P> <P><FONT face=Arial>John keation&nbsp; is am English profess or and he teach poetry too.Heteacher at and all boy boarding school.He helps them stech their mind and exercietheir right defiant acts of love forlive and poetry .</FONT></P> <P><FONT face=Arial>one shy todd anderson has been sent to the school.Hit&nbsp; roommate Neil altough bring and popular.he is un der&nbsp;&nbsp; of his overbearing&nbsp;&nbsp; father&nbsp; the to along with others fried meet profess keation&nbsp; their new english twacher&nbsp; who tell thernto reach their dream wncourages them do thing that they like is in their own way .Neil dream to be an actor but is parents do&nbsp;not allow him because th&nbsp;</FONT></P>

ความคิดเห็นที่ 14

20 มิ.ย. 2551 13:05
 1. คนดีศรีสังคม

ความคิดเห็นที่ 15

2 ส.ค. 2551 13:11
 1. ช่วยแปลเรื่องนี้ให้หน่อย A lot carbon dioxide. comes from modern machines-cars and aeroplanes,from example. But not all carbon dioxide goes up into the atmosphere. Trees and plants need carbon dioxide when they grow,so they use a lot of it. But we are cutting down a lot of trees. So what will happen ? More carben dioxide will go up into the atmosphere. Perhaps our climate will change and the world will get hotter. ช่วยแปลให้หน่อยจะส่งพรุ่งนี้แล้ว

ความคิดเห็นที่ 16

ศานติ
2 ส.ค. 2551 21:17
 1. ถ้าคุณลองแปลเองก่อน ส่งมาจะช่วยแก้ให้modern machines = เครื่องกลสมัยปัจจุบันatmosphere = บรรยากาศcutting down a lot of trees = ตัดต้นไม้กันมากclimate will change = ภูมิอากาศ


ความคิดเห็นที่ 17

BJ
2 ส.ค. 2551 22:42
 1. A lot carbon dioxide comes from modern machines-cars and aeroplanes,for example.จะช่วยแปลประโยคแรกให้ก็แล้วกัน(เดี๋ยวท่านศานติ V Team จะดุเอา)   ปริมาณคาร์บอน ไดออกไซด์จำนวนมากมีแหล่งกำเหนิดมาจากเครื่องยนต์สมัยใหม่ เช่น รถยนต์ และ เครื่องบิน เป็นต้น


ความคิดเห็นที่ 18

15 ต.ค. 2551 09:42
 1. พี่ๆ ครับ ช่วยแปลเนื้อเรื่องภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยให้หน่อยนะครับ ด่วนด้วยครับ  มีทั้งหมด 5 เรื่องครับ ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

  1. A Greedy monkey

  Once, there was a greedy monkey which went around stealing food from houses, shops and school canteens.

  One day, the monkey saw a jar in the backyard of a house which stood on top of a hill.

  “The old woman must have put something out to dry in the sun”.  Thought the monkey to itself.  Then it entered the backyard and crept up to the jar.  There was something in it and the monkey quickly put one of its hands inside.

  “Help ! Help ! It shouted, pulling out its hand quickly.  There were thousands of red ants in the jar and they had bitten its hand.  The monkey ran down the hill shouting, crying and scratching.  From that day onwards, the greedy monkey never stole food again.

  2. A Good boy

  Somchai is a boy of ten.  He lives with his parents in a flat at Din Daeng.  He goes to a school nearby.  Somchai is a polite and friendly boy and his school-mates like him.

  Somchai is the youngest in the family.  He has two sisters and two brothers.  Every day, when he comes home from school, he has to look after the house because his brothers and sisters are schooling and both his parents are at work.  His father is a carpenter who works in a furniture factory.  His mother is a nurse who works in a private clinic.

  Somchai likes to collect stamps and plays table tennis well.

  3. The Clever mouse

  Milky, the cat was very hungry.  He was happy when he caught the mouse, Blandy.  He said, “You make a delicious meal.”

  “You must wash your face first, “said the clever mouse, Blandy.

  “All right, I will wash my face, “said Milky the cat.

  So Milky went to wash his face.  As he opened his hands, the mouse jumped and ran away.4. Charles Meryman is a doctor.  Charles Meryman is a doctor. But he is not a doctor who helps sick people.  He helps fish.

  People who live in Charles’ town call him “The Fish Doctor.  If their pet fish get sick, they call him on the telephone.” Charles drives his truck to the people’s houses.  In the truck, he has medicine to help the sick fish get better,

  Sometimes, Charles is called by a pet store.  When there are sick fish.  Wherever he goes. “The fish Doctor” is always welcome.

  5. Elephants

  The elephant is the largest living land animal. The African elephant may reach up to 3.5 metres tall and weigh as much as 5,000 kilograms.     The Indian one is smaller but it is gentler and more easily trained to work for man.  The  elephant’ s  most  useful  limb  is  its  trunk,   which  is  very  strong  and  can  lift  a  heavy  log.   It  breathes  through  the  trunk  and  uses  it  to  suck  up  water  when  it  wants  a  shower.    The  trunk  is  also  used  to  bring  food  to  its  mouth.  The  bulls  have  huge  tusks  which  can  grow  up  to  3  meters  long.    They  use  the  tusks  for  digging  up  roots  to  eat  and  earring  things.    The  cows  have  tusks  too,     but  they  are  much  smaller.

   


ความคิดเห็นที่ 21

14 มิ.ย. 2552 15:39
 1.   dear editorFor the past month it has been very cold. in Sydney and when i left Thailand i didn't bring enough_____with me. Two week ago there was a clothing sale in the city and i went to the____to see if i cold find a bargain. they had lots of warm winter clothes in every shape and form - i knew i would find a bargain. i did -a red jacket with a hood-it fitted perfec'tly. the_____wanted S 10 or Bt220, but i bargainned him down to S9. I was very pround of my purchase and it was warm when i______it. that was until i washed it. it was too delicate for the washing machine and now it has a tear down the side. i wonder what will happen, next time i wash it.Dear DebbsMany people believe if you pay very_____for something you do not get quality.if a friend complains about a_______product and she paid very little for it you could say : "You get what you______for"ช่วยกรุณาแปลเป็นไทยด้วยครับขอบคุณมากครับบบบ ปล. ที่เว้นไว้ไม่ต้องแปลนะครับ จะส่ง อจ. อาทิตย์นี้แล้วครับ ช่วยที


ความคิดเห็นที่ 23

30 ก.ค. 2552 19:22
 1. ช่วยหาข่าวอังกฤษแล้วแปลเป็นไทยให้หน่อยค่าจะต้องส่งแล้วงะ

ความคิดเห็นที่ 24

1 ส.ค. 2552 10:48
 1. ช่วยแปลเนื้อเรื่องนี้ให้หน่อยนะค่ะ จะส่งแล้ว     shopping at the supermarket can be a real chore. what do shoppers hate most about it ? queues at the checkout. but now they wouldn't need to queue if supermarkets used this latest idea in shopping.

           this idea is the smart store. The smart store would replace check out assistants with computer technology, and queues at the checkouts would disappear. how would the smart store work ? when you entered the smart supermarket ,you’d collect a small electronic pen from an assistant. then you'd run  the pen over the bar code  on the goods before you  put them in your trolley, and the pen  would record your purchases. At the checkout, you wouldn’t meet a checkout assistant, instead you’d find a checkout console. You’d put the pen into the console

  and the computer in the console would show the total cost. To pay, you’d pass a credit card through a slot on the console. Then you’d put your hand or finger on a scanner. This would identify you, so you couldn’t use someone else’s credit card. you’d leave the shop through a security arch like the ones at airports.  lf you didn’t scan everything in your trolley, an alarm would ring.


ความคิดเห็นที่ 25

8 ส.ค. 2552 11:51
 1. GOD made a wonderful mother,A mother who never grows old;He made her smile of the sunshine,And He molded her heart of pure gold;In her eyes He placed bright shining stars,In her cheeks, fair roses you see;God made a wonderful mother,And He gave that dear mother to me.   ช่วยแปลให้หน่อยได้มั้ยคะส่งมาทางเมวก้อได้


ความคิดเห็นที่ 29

9 พ.ย. 2552 10:47
 1. Villagers storm nuclear forum • Published: 3/11/2009 at 12:00 AM • Newspaper section: News SURAT THANI : Electricity Generating Authority of Thailand staff have been forced to abruptly end a forum on nuclear power plants after villagers stormed a community hall in protest at not being invited.About 200 villagers from tambon Kantuli in Tha Chana district, viewed as one of 16 possible plant sites, yesterday berated the Egat officials and demanded they leave the area immediately.Egat has proposed the construction of two nuclear power plants to generate a combined 2,000 megawatts between 2021 and 2022.It sent experts equipped with drilling equipment to survey the area at tambon Kantuli, but "did not inform all villagers and landowners", protester Kalaya Maison said.The survey team, headed by ACM Pinet Sukornwan, was invited to give details of the project to tambon and village heads at the local community hall. But the villagers were blocked from entering the hall and left standing outside with banners written in Thai and English slamming the project.The forum was then interrupted when Boonyong Jaratjaroonrit, a former member of the council of the provincial administration organisation, rushed to the stage and grabbed a microphone to invite villagers to come inside.The survey team's leader and Tha Chana district chief Santad na Nakhon tried to stop him by snatching back the microphone, which led to a tussle.The protesters then broke through a flimsy line of security staff and surrounded the stage, demanding Mr Santad abort the meeting. He agreed to do so.Mr Santad said the forum was intended to educate tambon and village heads on nuclear fuel so they could pass on correct information to other villagers.Yesterday's protest followed an attempt by angry villagers on Friday to block the survey work by cordoning off a drill site in Ban Kuan Lay in tambon Kantuli, he said.In September, Ms Kalaya said, the surveyors began drilling in Ban Don Talay in the same tambon, but only a small group of villagers were informed.Slammed for not having told the people about the project, Ban Don Talay's village head decided the villagers should meet the survey team on Sept 8 for clarification on whether the project would affect the local ecology and the locals' fishing livelihoods."There was no clarification from the team," Ms Kalaya said. "They just showed the villagers a video presentation of nuclear power plants."Mr Boonyong said the villagers wanted Egat to hold a national public hearing on nuclear power before going any further as well as withdrawing its surveyors from their neighbourhood.The protesters dispersed when a drilling vehicle was driven away from the village.

ความคิดเห็นที่ 30

9 พ.ย. 2552 10:49
 1. ช่วยแปลให้หน่อยนะค่ะ ส่งวันศุกแระ ฝากด้วยนะ

ความคิดเห็นที่ 34

6 ก.พ. 2553 13:20
 1. Indonesia may seek delays to tariff cuts Indonesia may lodge a formal request with Southeast Asian neighbours to delay some tariff reductions under a free trade agreement with China , an official from the country’s trade ministry said on Monday. The pact between China and Asean covers about 7,000 product lines and came into force this year. But Indonesia has led resistance after sectors such as textiles and garments complained that the agreement left them vulnerable to cheap Chinese imports. Iman Pambagyo,director of regional co-operation at Indonesia’s trade ministry, said Jakata was considering asking for implementation of the pact to be delayed for some sectors. “It has been discussed among the ministers and will be brought to the president soon. The cabinet decision will be in January , I am confident about that ,” he said. Indonesia’s co- ordinating minister for the economy , Hatta Rajasa , said last week that a team had been set up to investigate whether the pact would damage the economy. “ If it’s unfair , we can reject it. We’lldo something to protect our national interest,” he said. Under the pact , Indonesia , Malaysia , Brunei , the Philippines , Singapore and Thailand have to reduce to zero tariffs on about 90% of imported goods Laos , Vietnam , Cambodia and Burma have up until 2015 to make the cuts. Manufacturers of goods such as textiles , footwear and steel in countries such as Thailand , Vietnam , Cambodia and Indonesia appear vulnerable to cheap Chinese imports. Ahmad Trimiko Indra , of Asean’s External Economic Relations Division , said checks would soon start to ensure signatories to the pact had complied. Indonesia’s customs and excise unit has warned the agreement could lose the state 15 trillion rupiah ($1.61 billion) 2010 , Bisnis Indonesia reported on Saturday. The paper also quoted Finance Minister Sri Mulyani Indrawati as saying she was not revenue but wanted to ensure manufacturing was supported “with a comprehensive policy package” Bambang Soesatyo , chairman of the domestic trade committee at the Indonesian Chamber of Commerce and Industry , said the agreement could threaten 1 million jobs in the country. “If the small and medium enterprises sector is allowed to die , as is currently happening , the people of Indonesia will be nothing more than consumers of Chinese – manufactured products ,” he told Reuters.

ความคิดเห็นที่ 35

26 มี.ค. 2553 12:41
 1. กีฬาที่ทำให้ร่างกายแข็งแรงและสุขภาพดีฉันคิดว่าคงมีหลายประเภท เช่น ว่ายน้ำ ขี่จักรยาน หรือการเดินขึ้นบันไดแท การขึ้นลิตฟ์ เป็นต้น แต่ฉันขอแนะนำกีฬาว่ายน้ำที่น่าจะเห็นผลชักเจนที่สุดสำหรับฉันคือกีฬาว่ายน้ำมันเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่สามารถทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงได้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นส่วนแขน ขา และปอดด้วยก็แค่เราว่ายน้ำวันละ2-3ชั่งโมงหรือถ้าไม่มีเวลาว่างมากนักก็อาทิตย์ละ1ครึ่งก็ได้แคนี้ก็ช่วยให้ร่งกายของเรามีสุขภาพที่แข็งแรงได้แล้วละ

ความคิดเห็นที่ 36

26 มี.ค. 2553 12:49
 1. มเห็นเพิ่มเติมที่ 35 26 มี.ค. 2553 (12:41) กีฬาที่ทำให้ร่างกายแข็งแรงและสุขภาพดีฉันคิดว่าคงมีหลายประเภท เช่น ว่ายน้ำ ขี่จักรยาน หรือการเดินขึ้นบันไดแทน การขึ้นลิตฟ์ เป็นต้น แต่ฉันขอแนะนำกีฬาว่ายน้ำที่น่าจะเห็นผลชักเจนที่สุดสำหรับฉันคือกีฬาว่ายน้ำมันเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่สามารถทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงได้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นส่วนแขน ขา และปอดด้วยก็แค่เราว่ายน้ำวันละ2-3ชั่งโมงหรือถ้าไม่มีเวลาว่างมากนักก็อาทิตย์ละ1ครึ่งก็ได้แคนี้ก็ช่วยให้ร่งกายของเรามีสุขภาพที่แข็งแรงได้แล้วละ ช่วยแปลเป็นภาษาอังกฤษให้ด้วยนะคะส่งวันนี้แล้วตอนบ่ายโมงครึ่งคะช่วยหน่อยนะคะส่งมาที่เมล์หนูก็ได้(boo.chu@hotmail.com)ช่วยหน่อยนะคะ

ความคิดเห็นที่ 37

25 พ.ค. 2553 22:46
 1. JAPAN Background Legislative authority in Japan rests with the Kokkai, the bicameral diet, which consists of a 480-member House of Representatives and a 247-member House of Councillors. Members of the House of Representatives serve a four-year term. The House of Councillors elects half of its members every three years for a six -year term. In 1868, groups of feudal lords, known as samurai, and aristocrats over-threw the military government and installed an imperial government under the Meiji Empire. This ended Japan’s self-isolation policy and led to rapid eco-nomic change. Prior to World War II, the Japanese economy was dominated by zaibatsu (family financial combines). They derived their power from both eco-nomic strength and political affiliations. Each of these conglomerates usually included a major bank as the source of finance for the group. During the post-war occupation of Japan by the allied forces, zaibatsu were dissolved by the Anti-Monopoly Low of 1947. However, when the allied forces left Japan in 1952, the old conglomerates started to reappear under a different name, keiretsu. Douthett and Jung describe the disappearance of zaibatsu and the reappearance of keiretsu as follows: An interesting aspect of Japanese ownership structure is the industrial groupings known as the keiretsu. The keiretsu is a successor of pre-war zaibatsu, which origi-nated as family-controlled concerns such as Yasuda banking complex, Mitsubishi shipping conglomerate, and Mitsui trading company, and existed as early as the 1870s. After the zaibatsu were dissolved by the Anti-Monopoly Law (1947) during the occupation of Japan by the allied forces following World War II, the pre-existing inter-firm relations gradually re-emerged as keiretsu through coordination by the previous zaibatsu banks and other large commercial banks. After the occupation forces left Japan in April 1952, Ministry of International Trade and Industry (MITI) began to permit formation of cartels among the small businesses as an exception to the anti-Monopoly Law….As result, the old zaibatsu names were restored and MITI encouraged the formation of keiretsu. Banks continued to be the major nexus of inter-locking shareholding ties in these “financial keiretsu.” The main banking groups of Mitsubishi, Sumitomo, Mitsui and Fuyo as Well as the newer groups of Sanwa and Dai-ichi kangyo Group (DKB) were the ini-tial six financial keiretsu. These financial keiretsu are referred to as horizontal keirets since the member firms have common ties with a main bank, including shared stockholdings as well as normal banking relations. In contrast, a vertical keiretsu normally involves a very large trading company with many small, subservient companies such as Toyota Motor Corporation.43 A unique aspect of Japanese business is cross-corporate ownership. About 70 percent of the equity shares of listed firms in Japan are cross-owned by Corporate shareholders such as financial institutions and other companies. Keiretsu Control about a half of the top 200 firms in Japan through cross-corporate shareholdings, which amount to more than 25 percent of all the assets in Japan.44 The manner in which business is organized in Japan reflected its cultural value of collectivism. The ways in which businesses are financed influences financial reporting and attitudes of interested parties toward accounting information.The main sources of finance for Japanese business are through bank credit and cross-corporate ownership. Unlike in the United States, outside equity financing is relatively minor. In addition to providing credit, banks also have control over major porents’ of corporate equity capital. As “insiders,” banks have access to their clients’ financial information, so there is less pressure for public disclosure. This helps to explain the relatively low level of information disclosure in the annual reports of Japanese companies. The heavy reliance on bank credit and the long-term nature of cross- corporate equity ownership also lead to a weaker emphasis on short-term earnings in Japanese companies compared to those in the United States. Corporate earning are regarded as the source of funds that can be distributed, at the discretion of the shareholders , and not as a measure of corporate performance. In the 1990s, however, as their ability to raise capital from domestic sources contracted significantly, Japanese companies were compelled to look beyond the national borders to raise capital. This was due to the major recessionary pressures experienced by the Japanese economy during this period involving large-scale capital losses of among Japanese banks and other financial companies, as well as the collapse of Japanese asset prices, including stock prices.45 As the need to attract foreign investment grew, Japanese businesses and regulators found it necessary to respond to the demands of the international capital markets. Accounting Profession The certified Public Accountants Law of 1948 established the Japanese Institute of Certified Public Accountants (JICPA). This can be considered the beginning of the modern accounting profession in Japan. The JICPA has been heavily involved in the international harmonization process, being one of the nine founding members of the IASC. Compared to the AICPA in the United States, the influence of the JICPA on financial reporting in Japan has been minor. Its traditional role has been Basically to implement the decisions made by the Ministry of Finance (MoF). 43 E.B. Douthett and K. Jung, “Japanese Corporate Groupings (Keiretsu) and the Informativeness of Earnings” Journal of International Financial Management and Accounting 12,no. 1 (2001), pp. 135-36. 44 L. Jiang and J. Kim, “Cross-Corporate Ownership, Information Asymmetry and the Usefulness of Accounting Performance Measures in Japan, ”International Journal of Accounting 35,on. 1 (2000), p. 96. 45 W.R. Singleton and S. Globerman, :The Nature of Financial Disclosure in Japan,” International Journal of Accounting 37 (2202), pp. 95-111. EXHIBIT 5.8 (Continued) Liabilities and Shareholders’ Equity Japanese Yen (Millions) March 31,2004 March 31,2003 Amount % Amount % Increase/decrease Current liabilities: Notes and accounts payable ¥ 83,961 ¥ 53,113 ¥ 30,848 Short-term borrowings 86,944 65,496 21,448 Current portion of long-term debt 1,650 3,349 (1,699) Current portion of convertible bonds _ 5,027 (5,027) Income taxes payable 3,790 3,045 745 Deferred income taxes 48 0 48 Accrued bonus to employees 4,670 3,325 1,345 Other current liabilities 23,489 19,129 4,360 Total current liabilities 204,554 47.2 152,485 49.9 52,069 Non-current liabilities: Corporate bonds 30,000 _ 30,000 Convertible bonds 9,274 9,279 (5) Long-term debt 3,008 5,187 (2,179) Deferred income taxes 2,730 1,192 1,538 Accrued severance benefit costs 25,701 9,081 16,620 Accrued retirement benefit costs to directors 1,921 1,255 666 Other non-current liabilities 2,524 811 1,713 Total non-current liabilities 75,161 17.3 26,807 8.8 48,354 Total liabilities 279,716 64.5 179,293 58.7 100,423 Minority interests 49,308 11.4 35,882 11.8 13,426 Shareholders’ equity Common stock 28,994 6.7 26,485 8.7 2,509 Additional paid-in capital 32,378 7.4 26,360 8.6 6,018 Retained earnings 53,639 12.4 44,282 14.5 9,357 Land revaluation reserve (701) (0.2) (701) (0.2) _ Net unrealized loss on securities 1,966 0.4 (561) (0.2) 2,527 Foreign currency translation adjustment (11,473) (2.6) (5,656) (1.9) (5,817) Treasury stock (123) (0.0) (65) (0.0) (58) Total shareholders’ equity 104,681 24.1 90,142 29.5 14,539 Total liabilities and shareholders’ equity ¥433,706 100.0 ¥305,318 100.0 ¥128,388

ความคิดเห็นที่ 38

28 พ.ค. 2553 14:28
 1. Fruits of the rainforest in a profitable harvest by Andrea Walsh For cenuries the residents of Maues , a tree covered area the size of Belgium on the Amazon River, have cultivated a bright-red , caffeine loaded berry called guarand. Locals pick the berries, then slowly toast the seeds to remove all traces of bit-berness Flnally, they are ground to a fine powder or-pressed into bars, which can later be dissolved in water The fuuit's energy-giving qualities have made it a popular ingredient it a popular drinks around the world Now though a new guarana venture demonstrates how smart Brazilian producers are trying to add value at home and sell branded products over seas AmBev, the Brazilian beverage company that buys most of the guarana produced in Maues, uses it to make Guarana Antarctica the top-selling soft drink that is something of a national passion and a symbol of national pride like supermodel Giscle and football great Ronaldo Now AmBev managere are aiming to capitalise on the unique-ly Brazilian qualities new customers around the world initially in spain, portugal and Japan. However the obstacles are tremendous the global soft-drinks indus-try is dominated by such companies as Coca-Cola, Pepsi and Cadbury Schweppes, which all have huge marketing budgets Another challenge lies in the fact that most energy drinks, with the exception of Austeia's Red Bull,contain guarana most of them also contain vitamins and stimulants such as sugar ginseng and caffeine So AmBev is working hard to distinguish its product from the rest by emphasising its use of traditional guarana from Maues while for other soft drinks guarana is only one of many ingredients Going global may prove difficult, but at least for guarana there will always be 180 million enthusiastic consumers in Brazil The nation is already the world's third largest soft-drinks market and its population is growing more repidly than that of Western Europe For the inhabitants of Maues their local speciality will be in high demamd in years to come

ความคิดเห็นที่ 41

29 มิ.ย. 2553 19:30
 1. Earth's History: Freeze and Fry Today’s rapid climate change is undoubtedly the result of greenhouse gases produced by humans. But extraordinary swings in our planet’s past climate have been caused by changes in its interior and influences from deep space In the winter of 1780, New York harbour froze over: people walked across the ice from Manhattan to Staten Island. Around the same time, the French invaded the Netherlands over frozen rivers, while on a lighter note Londoners held Frost Fairs on the iced-up River Thames This was the period of the Little Ice Age. The world was then about one degree cooler than the average for the twentieth century. The Solar Connection Meteorologists aren’t the only people to pick out this period as unusual: they’re joined by astronomers who study sunspots (pictured, below). Today, these dark patches marking magnetic storms on the Sun come and go in an 11year cycle. But there was a complete dearth of dark spots on the Sun from 1645 to 1715, the time that the Earth plunged into the Little Ice Age. This apparent link between the Sun’s magnetic activity and the Earth’s climate could be coincidence. But German researcher Sami Solanski has confirmed the effect. Based at the Max Planck Institute for Solar System Research, in Katlenburg-Lindau, Solanski has pushed the Sun’s magnetic record back to 9000 BC. No-one was observing sunspots then, of course, but the Sun’s activity shows up in certain isotopes carbon-14 and beryllium-10 - that are preserved in ancient pieces of wood and deep in the ice of Greenland and Antarctica. Solanski has found that the Sun’s magnetism and the Earth’s temperature march hand-in-hand over the millennia. When the Sun is violent, our temperatures go up. When the Sun is dormant (as in the Little Ice Age), our temperatures drop. He finds, however, that this correlation stops around 1970, when manmade global warming starts to kick in. Solanski reckons that solar activity can account for only 30%, at best, of the Earth’s warming in the past 40 years. Volcanic Cool In 1783, the inhabitants of Iceland were treated to the spectacle of a wall of fire spouting from the ground. It was accompanied by the greatest lava outpouring in history, along with lethal gases, such as acidic sulphur dioxide. A quarter of Iceland’s population died. And the following winter, Benjamin Franklin then in Paris noted the exceptionally cold conditions, and was astute enough to blame the eruption in Iceland. The great explosions of the Indonesian volcanoes Tambora in 1815 and Krakatoa in 1883 each lowered Earth’s temperature by more than a degree. But in the geological past, eruptions had an even more dire effect. At the Siberian Traps in Russia, some 250 million years ago, the Earth witnessed its largest ever outpouring of lava enough to cover the entire planet with three metres of molten rock. The ash and dust first cooled the planet to freezing point; then greenhouse gases heated it up. The toxic gases from the eruption, followed by the freeze/fry cycle, killed 95% of species on Earth.

ความคิดเห็นที่ 42

9 ส.ค. 2553 15:24
 1. Hundreds of stars in the pretty sky, Hundreds of shells on the shore together, Hundreds of birds that go singing by, Hundreds of lambs in the sunny weather, Hundreds of dewdrops to greet the dawn, Hundreds of bees in the purple clover, Hundreds of butter on the lawn, But only one mother the world wide over.

ความคิดเห็นที่ 43

20 ส.ค. 2553 12:47
 1. IN 1969, THE WOODSTOCK MUSIC AND ART FESTIVAL OPENS IH NEW YORK. ALMOST HALF A MILLION PEOPLE ATTEND THE THREE-DAY EVENT. ช่วยบอกทีค่ะอญษฏได้เดียวนี้

ความคิดเห็นที่ 44

25 ส.ค. 2553 18:05
 1. อัสสาลามูอาลัยกุม ด้วยพระนามของอัลลอฮ ผู้ทรงเมตตากรุณาเสมอ ในฐานะที่เป็นอิสลามคนหนึ่ง อยากจะขออวยพรให้ชาวมุสลิมทุกท่านมีความสุขกับวันฮารีรายอที่จะมาถึงนี้ หนึ่งพันถ้อยคำไม่เท่ากับหนึ่งคำมาอัฟจากชาวมุสลิมด้วยกัน อยากจะขอมาอัฟทุกๆท่าน อยากจะมาอัฟครูบาอาจารย์ทุกท่าน มาอัฟเพื่อนๆทุกคน มาอัฟทุกๆคนที่เป็นอิสลาม สุดท้ายนี้อยากจะอวยพรอีกครั้งสำหรับชาวมุสลิมอยากให้มีความสุขกับวันฮารีรายอ มีจิตใจต่อชาวมุสลิมด้วยกัน

ความคิดเห็นที่ 45

29 ส.ค. 2553 21:26
 1. Thai people put great emphasis on good manners and politeness so it will help if you understand some of their customs and beliefs. also, should you have a problem of any kind remember, a smile will be of more help than a scowl. when entering a thai home , or temple, it is customary to remove your shoes. this is not simply a religious custom but has practical implications. also, do not point your feet at anyone or use them to indicate anything. any insult to the buddhist religion or buddha icons or images can carry heavy penalties. therefore, respect must be shown at all times and, when visiting temples, appropriate clothing must be worn. when entering a temple you are requested to dress appropriately. singlet and shots are not acceptable. also, touching any part of a monk, or his robes, is strictly taboo. A ' Wai ' is when hands are put in front of the face as a gesture of greeting or respect. it has many meanings and visitors are advised only to reply to a ' Wai ' rather than ' lead the way ' . It is never proper to ' Wai ' to servants or children although it is appropriate to return to wai. แปลให้หน่อยนะครับบบบบ T^T

ความคิดเห็นที่ 46

6 ก.ย. 2553 10:35
 1. ช่วยนู่น่อยนะค่ะส่งต้อนเที่ยงนี่แล้วอ่ะค่ะ ช่วยน่อยนะค่ะทุกคนๆๆมี เวอป อยู่ในประโยคครบทุกเวอป นะคะ ขอบคุณค่ะ นี่เป้นบทความนะ ถนนคนเดินจังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถานที่ได้รับความนิยมกันมากในปัจจุบัน เป็นแหล่งรวมศิลปวัฒนธรรมของชาวล้านนา และเป็นที่ขายของมากมายของชาวเชียงใหม่ สิ่งของที่ขายในถนนคนเดินเชียงใหม่มีมากมาย เช่น กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า หรือ ของกินมากมาย ถนนคนเดินเชียงใหม่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สนุก และ อิ่มไปตามริมทาง ถนนคนเดินจังหวัดเชียงใหม่ จึงเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวอย่างมาก ทั้งคนไทย คนเหนือ คนกรุงเทพ และคนต่างประเทศ

ความคิดเห็นที่ 47

12 ก.ย. 2553 17:31
 1. ช่วยแปลหน่อยนะคะ ต้องใช้วันจันทร์นี้แล้ว (ขอบคุนล่วงหน้าคะ) While desertification has received tremendous publicity by the political and news media, there are still many things that we don't know about the degradation of productive lands and the expansion of deserts. In 1988 Ridley Nelson pointed out in an important scientific paper that the desertification problem and processes are not clearly defined. There is no consensus among researchers as to the specific causes, extent, or degree of desertification. Contrary to many popular reports, desertification is actually a subtle and complex process of deterioration that may often be reversible. Local Remedies At the local level, individuals and governments can help to reclaim and protect their lands. In areas of sand dunes, covering the dunes with large boulders or petroleum will interrupt the wind regime near the face of the dunes and prevent the sand from moving. Sand fences are used throughout the Middle East and the United States, in the same way snow fences are used in the north. Placement of straw grids, each up to a square meter in area, will also decrease the surface wind velocity. Shrubs and trees planted within the grids are protected by the straw until they take root. In areas where some water is available for irrigation, shrubs planted on the lower one-third of a dune's windward side will stabilize the dune. This vegetation decreases the wind velocity near the base of the dune and prevents much of the sand from moving. Higher velocity winds at the top of the dune level it off and trees can be planted atop these flattened surfaces.

ความคิดเห็นที่ 48

5 มี.ค. 2554 10:33
 1. อืมมมมม น้อง ๆ ที่ฝากข้อความเอาไว้ให้ช่วยแปลให้นี่ พี่ว่า ช่วยแปลกันเองมาก่อนแล้วค่อยมาให้ตรวจทานดีกว่าไหมคะ เพราะว่า มาฝากข้อความให้คนอื่นช่วยแปลให้แบบนี้ มันก็ไม่ต่างอะไรกับให้คนอื่นทำการบ้านให้หรอกเนอะ เข้าใจว่ายาก แต่ถ้าหากไม่ลองทำเองแล้วเมื่อไหร่จะเก่งหล่ะคะ ด้วยความปรารถนาดี

ความคิดเห็นที่ 49

5 มี.ค. 2554 16:32
 1. แล้ว tik จะขุดขึ้นมาทำไมล่ะ ให้มาโพสต์ขอต่องั้น?

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น