รวมเสียงธรรมะหลวงพ่อฤาษีลิงดำอ เผยแพร่พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเคารพ

http://tamma.homeip.net/รวมเสียงธรรมะหลวงพ่อฤาษีลิงดำอ เผยแพร่พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเคารพ

ธรรมะหลวงพ่อฤาษีลิงดำ

ก.พระวินัยย่อและธรรมปฏิบัติฯ

ข.มหาสติปัฏฐานสูตร

ค.กรรมฐาน 40

ง.การฝึกอารมณ์ให้เข้าถึงความเป็นพระอริยะแบบสุกขวิปัสสโก

จ.เทศน์ถวายเรื่องจริต 6 และวิธีใช้กรรมฐานให้ถูกกับจริต

ฉ.บารมี 10 ทัศและวิปัสสนาญาณ 9

ช.การฝึกปฏิบัติแบบเตวิชโช

ซ.การฝึกปฏิบัติแบบฉฬภิญโญ

ฌ.การฝึกปฏิบัติแบบปฏิสัมภิทัปปัตโต

ญ.ผลแห่งการทำบาปอกุศล

ฎ.ประสบการณ์ฝึกมโนมยิทธิของรัชนี เจนรถา

ฏ.ปกิณกธรรม

ฐ.ธรรมะจากพระสูตร

ฒ.บุคคลตัวอย่างที่ควรยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัต

ิณ.พระสูตรเพื่อการศึกษาปฏิบัติธรรม

ด.มหาชาดก (ทศชาติ)

ต.สอนพระกรรมฐานในพรรษาปี 2521

ถ.หมวดฝึกมโนมยิทธิ

ท.เทปออกใหม่ ปี 2527ธ.เทปออกใหม่ชุดกรรมฐาน 40 (ย่อ) ปี 2531

น.เทปบันทึกลงหนังสืออ่านเล่น

บ.หมวดทั่วไป


ความคิดเห็นที่ 1

chpu
2 ก.ย. 2550 15:53
 1. [[51941]]
  หลวงพ่อฤาษีลิงดำความคิดเห็นที่ 2

chpu
2 ก.ย. 2550 15:54
 1. [[51942]]
  หลวงพ่อพระราชพรหมยาน / หลวงพ่อฤาษีลิงดำความคิดเห็นที่ 3

chpu
2 ก.ย. 2550 15:55
 1. [[51943]]
  หลวงพ่อพระราชพรหมยาน / หลวงพ่อฤาษีลิงดำความคิดเห็นที่ 4

chpu
2 ก.ย. 2550 15:56
 1. [[51944]]
  หลวงพ่อพระราชพรหมยาน / หลวงพ่อฤาษีลิงดำความคิดเห็นที่ 5

chpu
2 ก.ย. 2550 15:56
 1. [[51945]]
  หลวงพ่อพระราชพรหมยาน / หลวงพ่อฤาษีลิงดำความคิดเห็นที่ 6

chpu
2 ก.ย. 2550 15:57
 1. [[51946]]
  หลวงพ่อพระราชพรหมยาน / หลวงพ่อฤาษีลิงดำความคิดเห็นที่ 7

chpu
2 ก.ย. 2550 15:58
 1. [[51947]]
  หลวงพ่อพระราชพรหมยาน / หลวงพ่อฤาษีลิงดำความคิดเห็นที่ 8

chpu
2 ก.ย. 2550 15:59
 1. [[51948]]
  หลวงพ่อพระราชพรหมยาน / หลวงพ่อฤาษีลิงดำความคิดเห็นที่ 9

chpu
2 ก.ย. 2550 16:00
 1. [[51949]]
  หลวงพ่อพระราชพรหมยาน / หลวงพ่อฤาษีลิงดำความคิดเห็นที่ 10

chpu
2 ก.ย. 2550 16:01
 1. [[51950]]
  หลวงพ่อพระราชพรหมยาน / หลวงพ่อฤาษีลิงดำความคิดเห็นที่ 11

chpu
2 ก.ย. 2550 16:01
 1. [[51951]]
  หลวงพ่อพระราชพรหมยาน / หลวงพ่อฤาษีลิงดำความคิดเห็นที่ 12

chpu
2 ก.ย. 2550 16:02
 1. [[51952]]
  หลวงพ่อพระราชพรหมยาน / หลวงพ่อฤาษีลิงดำความคิดเห็นที่ 13

chpu
2 ก.ย. 2550 16:03
 1. [[51953]]
  หลวงพ่อพระราชพรหมยาน / หลวงพ่อฤาษีลิงดำความคิดเห็นที่ 14

chpu
2 ก.ย. 2550 16:04
 1. [[51954]]
  หลวงพ่อพระราชพรหมยาน / หลวงพ่อฤาษีลิงดำความคิดเห็นที่ 15

chpu
2 ก.ย. 2550 16:04
 1. [[51955]]
  หลวงพ่อพระราชพรหมยาน / หลวงพ่อฤาษีลิงดำความคิดเห็นที่ 19

chpu
12 เม.ย. 2552 08:28
 1. พระธาตุหลังการทำบุญในวันที่10เมษายน52

   

  พระพุทธเจ้าที่...มีพระธาตุ...เสด็จมา...ในวันที่ 10 เมษายน 2552 หลังจากทำบุญสังขทานพนักงาน ฝ่ายรักษาความสะอาด และช่วงเย็นรดน้ำ ดำหัว ช่วงเย็น


  เช้าวันที่ 11 เมษายน 2552 เวาลประมาณ 9.00 น พระพระที่ได้รับจากพระที่นำมาสังขทาน ภายในบริษัทฯ ในตลาดสี่มุมเมือง


  พบในองค์พระเป็นพระธาตุ...ขึ้นมาในองค์พระ..โดยทั่ว จำนวนมากว่า 50 องค์


  http://mail0009.blogspot.com/

  ซึ้งกระผมนำมา...ออกมาจากกระเป๋าเพรากลัว...และนำไปไว้ที่องค์พระของฝ่ายฯ

ความคิดเห็นที่ 17

chpu
25 มี.ค. 2552 17:57
 1. ท่านที่สนใจ..DVD..ธรรมของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ  วัดท่าซุง  จ.อุทัยธานี  สามารถ  รับได้ที่.. คุณกฤชณัท  ปัญสุทธิ์ เลขที่ 703 หมู่บ้านเสน่าวิลล่า 84  คลองจั่น  บางกะปิ  กทม 10240 แจ้งขอพร้อม DVD แสตม์จำนวน 5 บาท ระบุชื่อผู้สนใจให้ชัดเจนในซอง...จะได้รับภายใน 7 วัน
ความคิดเห็นที่ 16

3 ก.พ. 2552 20:16
 1. ขอร่วมอนุโมทนาด้วยนะครับ
  ด.ช. ธนะศักดิ์ กาีวีวน
  9/1 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000
  สาธุ...สาธุ...สาธุ...
ความคิดเห็นที่ 27

31 ม.ค. 2554 13:20
 1. อยากได้ ซีดีค่ะ ถ้าไม่เป็นการรบกวนเกินไป กรุณาเมลล์ตอบหน่อยก้อได้นะค่ะ จะไม่รบกวนให้ส่งหรอกค่ะ จะให้ เมสเซนเจอร์ไปรับเองก้อได้ค่ะ ขอบคุณค่ะความคิดเห็นที่ 20

4 ก.ค. 2552 15:15
 1. ส่งให้เเอ็บ

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น