วิชาการดอทคอม ptt logo

รวมเสียงธรรมะหลวงพ่อฤาษีลิงดำอ เผยแพร่พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเคารพ

โพสต์เมื่อ: 13:37 วันที่ 2 ก.ย. 2550         ชมแล้ว: 89,997 ตอบแล้ว: 32
วิชาการ >> กระทู้ >> บุคคลสำคัญ
http://tamma.homeip.net/

รวมเสียงธรรมะหลวงพ่อฤาษีลิงดำอ เผยแพร่พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเคารพ
ธรรมะหลวงพ่อฤาษีลิงดำ
ก.พระวินัยย่อและธรรมปฏิบัติฯ
ข.มหาสติปัฏฐานสูตร
ค.กรรมฐาน 40
ง.การฝึกอารมณ์ให้เข้าถึงความเป็นพระอริยะแบบสุกขวิปัสสโก
จ.เทศน์ถวายเรื่องจริต 6 และวิธีใช้กรรมฐานให้ถูกกับจริต
ฉ.บารมี 10 ทัศและวิปัสสนาญาณ 9
ช.การฝึกปฏิบัติแบบเตวิชโช
ซ.การฝึกปฏิบัติแบบฉฬภิญโญ
ฌ.การฝึกปฏิบัติแบบปฏิสัมภิทัปปัตโต
ญ.ผลแห่งการทำบาปอกุศล
ฎ.ประสบการณ์ฝึกมโนมยิทธิของรัชนี เจนรถา
ฏ.ปกิณกธรรม
ฐ.ธรรมะจากพระสูตร
ฒ.บุคคลตัวอย่างที่ควรยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัต
ิณ.พระสูตรเพื่อการศึกษาปฏิบัติธรรม
ด.มหาชาดก (ทศชาติ)
ต.สอนพระกรรมฐานในพรรษาปี 2521
ถ.หมวดฝึกมโนมยิทธิ
ท.เทปออกใหม่ ปี 2527ธ.เทปออกใหม่ชุดกรรมฐาน 40 (ย่อ) ปี 2531
น.เทปบันทึกลงหนังสืออ่านเล่น
บ.หมวดทั่วไป
51940


chpu
ร่วมแบ่งปัน221 ครั้ง - ดาว 159 ดวง

จำนวน 31 ความเห็น, หน้าที่ | -1-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 1 2 ก.ย. 2550 (15:53)
51941
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ
chpu
ร่วมแบ่งปัน221 ครั้ง - ดาว 159 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 2 2 ก.ย. 2550 (15:54)
51942
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน / หลวงพ่อฤาษีลิงดำ
chpu
ร่วมแบ่งปัน221 ครั้ง - ดาว 159 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 3 2 ก.ย. 2550 (15:55)
51943
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน / หลวงพ่อฤาษีลิงดำ
chpu
ร่วมแบ่งปัน221 ครั้ง - ดาว 159 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 4 2 ก.ย. 2550 (15:56)
51944
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน / หลวงพ่อฤาษีลิงดำ
chpu
ร่วมแบ่งปัน221 ครั้ง - ดาว 159 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 5 2 ก.ย. 2550 (15:56)
51945
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน / หลวงพ่อฤาษีลิงดำ
chpu
ร่วมแบ่งปัน221 ครั้ง - ดาว 159 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 6 2 ก.ย. 2550 (15:57)
51946
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน / หลวงพ่อฤาษีลิงดำ
chpu
ร่วมแบ่งปัน221 ครั้ง - ดาว 159 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 7 2 ก.ย. 2550 (15:58)
51947
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน / หลวงพ่อฤาษีลิงดำ
chpu
ร่วมแบ่งปัน221 ครั้ง - ดาว 159 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 8 2 ก.ย. 2550 (15:59)
51948
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน / หลวงพ่อฤาษีลิงดำ
chpu
ร่วมแบ่งปัน221 ครั้ง - ดาว 159 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 9 2 ก.ย. 2550 (16:00)
51949
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน / หลวงพ่อฤาษีลิงดำ
chpu
ร่วมแบ่งปัน221 ครั้ง - ดาว 159 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 10 2 ก.ย. 2550 (16:01)
51950
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน / หลวงพ่อฤาษีลิงดำ
chpu
ร่วมแบ่งปัน221 ครั้ง - ดาว 159 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 11 2 ก.ย. 2550 (16:01)
51951
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน / หลวงพ่อฤาษีลิงดำ
chpu
ร่วมแบ่งปัน221 ครั้ง - ดาว 159 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 12 2 ก.ย. 2550 (16:02)
51952
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน / หลวงพ่อฤาษีลิงดำ
chpu
ร่วมแบ่งปัน221 ครั้ง - ดาว 159 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 13 2 ก.ย. 2550 (16:03)
51953
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน / หลวงพ่อฤาษีลิงดำ
chpu
ร่วมแบ่งปัน221 ครั้ง - ดาว 159 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 14 2 ก.ย. 2550 (16:04)
51954
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน / หลวงพ่อฤาษีลิงดำ
chpu
ร่วมแบ่งปัน221 ครั้ง - ดาว 159 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 15 2 ก.ย. 2550 (16:04)
51955
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน / หลวงพ่อฤาษีลิงดำ
chpu
ร่วมแบ่งปัน221 ครั้ง - ดาว 159 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 16 3 ก.พ. 2552 (20:16)

ขอร่วมอนุโมทนาด้วยนะครับ
ด.ช. ธนะศักดิ์ กาีวีวน
9/1 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000
สาธุ...สาธุ...สาธุ...


ไวท์ (IP:125.25.197.15)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 17 25 มี.ค. 2552 (17:57)

ท่านที่สนใจ..DVD..ธรรมของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ  วัดท่าซุง  จ.อุทัยธานี  สามารถ  รับได้ที่.. คุณกฤชณัท  ปัญสุทธิ์ เลขที่ 703 หมู่บ้านเสน่าวิลล่า 84  คลองจั่น  บางกะปิ  กทม 10240 แจ้งขอพร้อม DVD แสตม์จำนวน 5 บาท ระบุชื่อผู้สนใจให้ชัดเจนในซอง...จะได้รับภายใน 7 วัน


chpu
ร่วมแบ่งปัน221 ครั้ง - ดาว 159 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 19 12 เม.ย. 2552 (08:28)

พระธาตุหลังการทำบุญในวันที่10เมษายน52


 


พระพุทธเจ้าที่...มีพระธาตุ...เสด็จมา...ในวันที่ 10 เมษายน 2552 หลังจากทำบุญสังขทานพนักงาน ฝ่ายรักษาความสะอาด และช่วงเย็นรดน้ำ ดำหัว ช่วงเย็นเช้าวันที่ 11 เมษายน 2552 เวาลประมาณ 9.00 น พระพระที่ได้รับจากพระที่นำมาสังขทาน ภายในบริษัทฯ ในตลาดสี่มุมเมืองพบในองค์พระเป็นพระธาตุ...ขึ้นมาในองค์พระ..โดยทั่ว จำนวนมากว่า 50 องค์http://mail0009.blogspot.com/

ซึ้งกระผมนำมา...ออกมาจากกระเป๋าเพรากลัว...และนำไปไว้ที่องค์พระของฝ่ายฯ
chpu
ร่วมแบ่งปัน221 ครั้ง - ดาว 159 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 20 4 ก.ค. 2552 (15:15)
ส่งให้เเอ็บ
JUGARIN_2527@HOTMAIL.COM (IP:118.173.240.198)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 21 16 ก.ค. 2552 (13:52)

วานท่านผู้ได้มโนมยิทธิแล้วช่วยสงเคราะห์ผมหน่อยนะครับ อยากจะฝึกแต่ไม่มีครูสอน สงเคราะห์ผมด้วยนะครับ tachi07@hotmail.com


tachi07@hotmail.com (IP:124.121.150.52)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 22 7 ส.ค. 2552 (20:06)

ดีมากครับ� เวปนี้� ทุกอย่างที่มากระทบย่อมเป็นไปตามบารมีครับ


ปาน /panpong@ yahoo.com (IP:114.128.38.160)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 23 25 พ.ย. 2552 (14:45)

คิดถึงหลวงพ่อเหลือเกิน พ่อไม่เคยทอดทิ้งลูกคนไหนไว้เบื้องหลังก็จริงแต่ตอนนี้คิดถึงพ่อเหลือเกิน(อ่อนแอแล้วนะ)แต่ก่อนเมื่อเรามีความสุขจะเห็นรอยเท้าบนพื้นสองคู่เข้าใจนั่นคือรอยเท้าของเรากับของพ่อเดินประคองเราไป แต่เมื่อเผชิญกับทุกข์หนักบางครั้งทนไม่ไหวก้มมองเห็นรอยเท้าเหลือคู่เดียว(พ่อทิ้งลูกแล้วหรือ)แท้ที่จริงรอยเท้าที่เหลือคู่เดียวนั้นไม่ใช่รอยเท้าเราแต่เป็นรอยเท้าพ่อที่อุ้มเราอยู่แล้วท่านพาเราเดินไป(ตามรอยเท้าพ่อ)


kanung (IP:180.183.211.171)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 24 10 ส.ค. 2553 (15:49)
อยากได้ซีด๊ รวมคำสอนหลวงพ่อฤาษีลิงดำ จากหมู่ก้อง
kongkiat_stg@hotmail.com (IP:124.157.156.217)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 25 6 พ.ย. 2553 (07:11)
ท่านสนใจคำสอนของท่านหลวงพ่อ สามารถส่งจดหมาย ขอรับได้ฟรี

กรุณาส่ง ว่าที่ร.ต.กฤชณัท ปัญสุทธิ์
เลขที่ 703 หมู่บ้านเสน่าวิลล่า 84
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10240
( เสียงหลวงพ่อฤาษีลิงดำ )
chputhai@gmail.com (IP:27.130.65.44)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 26 20 ธ.ค. 2553 (13:45)
อนุโมทนาในกุศลทั้งหมด
039981@turemail.co.th (IP:110.168.32.166)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 27 31 ม.ค. 2554 (13:20)
อยากได้ ซีดีค่ะ ถ้าไม่เป็นการรบกวนเกินไป กรุณาเมลล์ตอบหน่อยก้อได้นะค่ะ จะไม่รบกวนให้ส่งหรอกค่ะ จะให้ เมสเซนเจอร์ไปรับเองก้อได้ค่ะ

ขอบคุณค่ะ
pockats001@hotmail.com (IP:125.24.215.102)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 28 30 พ.ค. 2554 (22:45)
อนุโมทนา ในความดีของท่านทั้งหลาย
paporntipa (IP:125.24.196.168)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 29 6 มิ.ย. 2554 (09:54)
อนุโมทนา ในความดีของท่านทั้งหลายด้วยคับ
kaibangon@hotmail.com (IP:58.11.74.2)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 30 11 ธ.ค. 2554 (10:12)
ขอรับ CD หรือ DVD ของหลวงพ่อด้วยได้ใหมครับแล้วรับได้ที่ไหนครับ
ชวยกรุณาตอบกลับมาที่ email: lotte7754@gmail.com
lotte7754@gmail.com (IP:203.170.244.42)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 31 29 ธ.ค. 2554 (13:22)
luangpor.com เข้าไปท่องเวปนี้ฟังได้เหมือน CDหรือเลย ท่านลองเข้าไปท่องดู
j_mcot9275@hotmail.com (IP:61.19.226.253)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 32 21 ส.ค. 2555 (04:45)
257023

สามารถขอรับได้ที่...กฤชณัท  ปัญสุทธิ์  


703 หมู่บ้านเาสน่าวิลล่า84 


คลองจั่น  บางกะปิ  กทม 10240  หรือส่งชื่อที่อยู่ให้ชัดเจนส่งไปที่ CHPUTHAI@GMAIL.COM


ผมจะรีบดำเนินงานตามคิวนะคับ...ขอให้เจริญในธรรมทุกท่าน.


chpu0008
ร่วมแบ่งปัน21 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม