มารู้จัก โรค พุ่มพวง (เอส แอลอี)

โรค SLE คืออะไร

คนปกติจะมีระบบต่อสู้กับเชื้อโรคเรียกภูมิคุ้มกัน ถ้าภูมิคุมกันของคนเสียจากเชื้อไวรัส HIV เรียกโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือโรค AIDS ร่างกายจะไม่สามารถสร้างภูมิต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมได้ ในทางตรงกันข้ามภูมิคุ้มกันของร่างกายทำงานมากเกินไปและจำเนื้อเยื่อตัวเองไม่ได้ทำให้ภูมิคุ้มกันทำลายเนื้อเยื่อตัวเราเรียก autoimmune disease ทำให้เนื้อเยื่อนั้นเกิดการอักเสบและถูกทำลาย โดยคำจำกัดความหมายถึงโรคเรื้อรังที่เกิดระบบภูมิคุ้มกันทำลายเนื้อเยื่อตัวเอง เนื้อเยื่อที่มักเกิดอาการได้แก่ ข้อ joint ,ผิวหนัง skin, ไต kidneys, หัวใจ heart, ปอด lungs, หลอดเลือด blood vessels, และสมอง brain.ผู้ป่วยจะมีอาการเป็นๆหายๆผู้ป่วย SLE รักษาไม่หายแต่สามารถมีคุณภาพีชีวิตใกล้เคียงคนปกติ ผู้ป่วยต้องทราบว่าโรคนี้จะมีบางช่วงที่ปราศจากอาการเรียก remission บางช่วงก็มีระยะที่เกิดโรคกำเริบเรียก flares ผู้ป่วยต้องเรียนรู้วิธีป้องกันโรคกำเริบและรู้วิธีรักษาโรคนี้มักจะเป็นในผู้หญิงแต่ไม่เป็นกรรมพันธุ์ โรค SLE มีได้หลายลักษณะดังนี้Systemic lupus erythematosus (SLE) หมายถึงโรคที่มีการทำอักเสบและมีการทำลายเนื้อเยื่อหลายอวัยวะ เช่น ผิวหนัง ไต ข้อ หัวใจ

Discoid lupus erythematosus โรคที่เป็นเฉพาะผิวหนังโดยเฉพาะบริเวณหน้า หนังศีรษะ ผู้ป่วยจำนวนไม่มากที่เปลี่ยนไปเป็น SLE

Drug-induced lupus เป็นกลุ่มโรคที่มีอาการเหมือน SLE เช่น มีผื่น ข้ออักเสบ มีไข้ แต่ไม่เป็นโรคไต เมื่อหยุดยาอาการต่างๆจะหายไป

Neonatal lupus ทารกที่เกิดจากแม่ที่เป็น SLE พบน้อยมาก

สาเหตุของ SLEสาเหตุที่แท้จริงไม่มีใครทราบแต่เชื่อว่าเกิดจากหลายสาเหตุเช่นพันธ์กรรม สิ่งแวดล้อมและระบบภูมิคุ้มกัน มักพบโรค SLE ในคู่แผดจากไข่ใบเดียวกัน มากกว่าแผดจากไข่คนละใบ นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า แสงแดด ความเครียด ยาบางชนิด การติดเชื้อบางชนิด เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดโรคในผู้ป่วยที่มีแนวโน้มโรคนี้ไม่สามารถติดต่อจากผู้ป่วยสู่คนอื่น ภูมิคุ้มกัน antibodies ของโรค SLE จะทำลายเนื้อเยื่อของตัวเองเรียก autoantibodies ทำให้เกิดการอักเสบของหลายอวัยวะ เกิดอาการ ปวด บวม แดง ร้อน ที่อวัยวะนั้น autoantibodiesบางส่วนจับกับสารในร่างกายเกิดเป็น immune complexes ซึ่งทำให้เกิดการอักเสบตามอวัยวะต่างๆอาการของโรค SLE

ผู้ป่วย SLE แต่ละคนจะมีอาการต่างกัน อาการมีตั้งแต่เป็นมาก บางรายเป็นน้อย อาการที่พบบ่อยได้แก่ อาการทางผิวหนังและอาการปวดข้อ อาการทางผิวหนังได้แก่มีผื่นโดยเฉพาะบริเวณที่ถูกแสงเรียกว่าแพ้แสงแดด Photosensitivity ผื่นมักจะเกิดมากบริเวณที่ถูกแสงแดด เช่นผื่นที่หน้าบริเวณโหนกแก้มและจมูกทำให้มีลักษณะคล้ายปีกผีเสื้อเรียก butterfly or malar rash นอกจากนั้นยังพบว่ามีอาการผมร่วงด้วย ส่วนอาการทางข้อได้แก่ ปวดข้อ บางครั้งอาจจะมีอาการข้ออักเสบ ข้อบวมและปวด ไข้สูง มีผื่น อาการอื่นที่พบได้แก่ แน่นหน้าอก ผมร่วง ถูกแสงแล้วมีผื่นที่ผิวหนัง ซีด ปลายนิ้วจะมีสีม่วงอ่อน บางรายปวดหัว ซึม ชักอาการที่พบบ่อยปวด บวม ของข้อ

ไข้ไม่ทราบสาเหตุ

อ่อนเพลียไม่มีแรง

ผื่นที่หน้าหายใจลึกๆจะเจ็บหน้าอก

ผมร่วง

ปลายนิ้วมีสีม่วงเมื่อถูกความเย็นแพ้แสงแดดบวมหลังเท้าผู้ป่วย SLE บางรายอาจมีการอักเสบเพียงระบบเดียว บางรายมีการอักเสบหลายระบบได้แก่ร้อยละ 90 จะมีอาการทั่วไป ได้แก่ไข้ อ่อนเพลีย ปวดข้อปวดกล้ามเนื้อ

ผู้ป่วยร้อยละ 90 จะมีอาการทางกล้ามเนื้อและข้อ จะมีอาการปวดข้อ ปวดกล้ามเนื้อ ข้อที่ปวดมักจะเป็นข้อนิ้วมือ proximal interphalangeal, metacarpophalangeal ข้อมือ ข้อเข่า

อากทารทางผิวหนังและเยื่อบุ ร้อยละ 30 ของผู้ป่วยจะมีแผลที่เพดานปาก แผลจะไม่เจ็บปวด แต่หากมีการติดเชื้อก็อาจจะทำให้เจ็บได้ แผลนี้ผู้ป่วยอาจจะไม่รู้ตัว ผื่นตามผิวหนังจะมีผื่นแพ้แสงแดดและผื่นที่หน้าดังได้กล่าวมาแล้ว ผู้ป่วยจะมีอาการผมร่วงซึ่งพบได้ร้อยละ 50 ผมจะร่วงช่วงที่โรคกำลังดำเนินงานแต่เมื่อโรคถูกควบคุมผมจะกลับสู่ปกติ นอกจากนั้นก็อาจจะมีอาการทางผิวหนังอื่น เช่น ลมพิษ Raynaud phenomenon

ไต มีการอักเสบของไต nephritis ทำให้ไตไม่สามารถเก็บไข่ขาวผู้ป่วยจะมีอาการบวม ในรายที่เป็นมากจะมีไตเสื่อมผู้ป่วยจะบวม ความดันโลหิตสูงขึ้น เนื่องจากผู้ป่วยที่ไตอักเสบเริ่มต้นจะไม่มีอาการ เราทราบได้จากการตรวจปัสสาวะพบไข่ขาวและเม็ดเลือดขาว

ระบบประสาท ผู้ป่วย SLE อาจมีอาการปวดศีรษะ ซึม อัมพาต ชัก ปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็น เส้นเลือดมีการอักเสบอาจจะทำให้เกิดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอ

ระบบไหลเวียน มีการอักเสบของหลอดเลือด vasculitis

เม็ดเลือด ผู้ป่วยจะมีจำนวณเม็ดเลือดลดลง เม็ดเลือดขาวต่ำลง เกร็ดเลือดต่ำลง ภูมิคุ้มกันทาลเม็ดเลือด

ระบบหายใจ จะมีเยื่อหุ้มปอดอักเสบ เจ็บหน้าอกเวลาหายใจเข้า

หัวใจ หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจมีการอักเสบทำให้เกิด กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ myocarditis เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ pericarditis ลิ้นหัวใจอักเสบ endocarditis

อาการทางตา อาจจะมีตาอักเสบ anterior uveitis or iridocyclitis หรือเส้นเลือดไปเลี้ยงตาอุดตันทำให้ตาบอด

ระบบทางเดินอาหารมีเยื่อบุช่องท้องอักเสบทำให้เกิดอาการปวดท้อง หรือต่อมน้ำเหลืองในท้องรวมท้องลำไส้อักเสบ

การวินิจฉัยโรค SLEไม่ง่ายอย่างที่คิดเนื่องจากอาการของโรคซับซ้อนการวินิจฉัยต้องอาศัยประวัติการเจ็บป่วยที่ค่อยข้างละเอียด และแพทย์ต้องระลึกถึงโรคนี้อยู่เสมอ การตรวจร่างกายถ้าพบลักษณะเฉพาะก็สามารถวินิจฉัยได้ นอกจากนั้นแพทย์จะเจาะเลือดเพื่อวินิฉัยดังนี้Antinuclear antibody คือตรวจหาว่ามีภูมิคุ้มกันของร่างกาย antibody ทำลาย nucleus ตัวเองหรือไม่ วิธีการโดยการหยด serum ของผู้ป่วยบนเซลล์ของตับหนู แล้วใช้ antihuman IgG ซึ่งฉาบสารเรืองแสงส่องกล้องจุลทรรศน์เรืองแสงจะพบความผิดปกติได้ ถ้าการตรวจให้ผลบวกแสดงว่าเป็น SLE

การตัดชิ้นเนื้อ biopsy ที่ผิวหนังและไตเพื่อตรวจหาภูมิคุ้มกันที่เกาะติดอวัยวะดังกล่าว

การตรวจหา VDRL ให้ผลบวกหลอก

การตรวจ CBC อาจจะพบว่าซีด หรือเม็ดเลือดขาวต่ำ หรือเกร็ดเลือดต่ำ

การตรวจปัสสาวะพบว่ามีไข่ขาวรั่วมากกว่า 0.5กรัม ต่อวันและบางรายอาจจะพบเซลล์เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาวในปัสสาวะด้วย ผู้ป่วยบางรายต้องมีการเจาะชิ้นเนื้อไตเพื่อตรวจสำหรับวางแผนการรักษา

ตรวจพบ LE cell ในเลือด

ตรวจ Erythrocyte sedimentation rate (ESR) ถ้ามีการอักเสบมากค่า ESR จะสูงค่าตัวนี้ใช้ติดตามการรักษา

เจาะหา Complement levels คือสารเคมีในร่างกายถ้าโรคเป็นมากค่านี้จะต่ำ

การรักษาโรค SLEหลังจากวินิจฉัยโรคได้แล้วแพทย์จะทำการรักษาซึ่งอาจจะใช้แพทย์เปลืองเนื่องจากต้องใช้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายสาขา เช่น แพทย์โรคข้อ rheumatologist แพทย์เชี่ยวชาญผิวหนัง dermatologists แพทย์เชี่ยวชาญโรคไต nephrologists แพทย์เชี่ยวโรคภูมิคุ้มกัน immunologists การรักษาผู้ป่วย SLE ขึ้นกับผู้ป่วยแต่ละคนเนื่องจากแต่ละคนเจ็บป่วยไม่เหมือนกัน ยาที่แพทย์มักจะเลือกใช้NSAIDs Used To Treat Lupus*

Generic Name

Ibuprofen

Naproxen

Sulindac

Diclofenac

Piroxicam

Ketoprofen

Diflunisal

Nabumetone

Etodolac

Oxaprozin

IndomethacinNonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) เป็นยาลดการอักเสบใช้รักษาไข้ ข้ออักเสบ ปวดข้อ ข้อบวม อาจใช้ร่วมกับยาชนิดอื่น ผลข้างเคียงของยาคือ โรคกระเพาะอาหาร ท้องเสีย และบวมยารักษามาลาเรีย มีการนำยารักษามาลาเรียมาใช้รักษา SLE โดยเฉพาะรักษาอากรเพลีย ปวดข้อ ผื่น และปอดอักเสบจาก SLE ได้แก่ยา hydrochloroquine

, chloroquine (Aralen), and quinacrine (Atabrine) ผลข้างเคียงคือแน่นท้อง ตามัวลง

Steroid อาจเป็นยากิน ยาทา หรือยาฉีดขึ้นกับความรุนแรงของโรค เนื่องจากยามีผลข้างเคียงจึงนิยมใช้ยาให้มีขนาดน้อยที่สุดที่สามารถรักษาคนไข้ ผลข้างเคียงในระยะสั้นได้แก่ เจริญอาหาร บวม ไม่ควรหยุดยากลุ่มนี้ทันทีเพราะจะเกิดอันตราย หากกินยานี้เป็นเวลานานจะเกิดผลข้างเคียงคือ กระดูกพรุน ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ต้อกระจก ติดเชื้อได้ง่าย ผู้ป่วยที่ได้ยา steroid ควรได้รับ แคลเซี่ยมและวิตามินดีเสริมเพื่อป้องกันโรคกระดูกพรุนimmunosuppressive หากไม่สามารถควบคุมโรคได้แพทย์จะใช้ยากลุ่มนี้เพื่อกดภูมิคุ้มกันได้แก่ยา azathioprine (Imuran) and

cyclophosphamide (Cytoxan) ,methotrexateเนื่องจากยามีผลข้างเคียงมากดั้งนั้นไม่ควรซื้อยารับประทานเองหรือหยุดยาเองเพราะอาจเกิดผลเสียสัญญาณเตือนภัยอ่อนเพลีย Increased fatigue

ปวดข้อ Pain

ผื่น Rash

ไข้ Fever

แน่นท้อง Stomach discomfort

ปวดศีรษะ Headache

มึนงง Dizzinessการป้องกันการกำเริบต้องเรียนรู้สัญญาณเตือนภัย

ต้องตรวจร่างกายอย่างสม่ำเสมอ

ตั้งเป้าหมายการรักษา

ต้องหลีกเลี่ยงแสงแดด

รักษาสุขภาพให้ดีและคุมอาหาร

หลีกเลี่ยงความเครียด

ต้องมีเวลาผักผ่อนเพียงพอ

ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอได้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วย SLEแม้ว่าอาการของโรค SLE จะมีมากและผลข้างเคียงของยาจะมีมากแต่ผู้ป่วยสามารถมีชีวิตอย่างมีความสุขได้หากเรียนรู้ถึงอาการเตือนของการกำเริบของโรค และสามารถรู้ถึงวิธีป้องกันโรค ผู้ป่วยควรไดัรับการตรวจจากแพทย์อย่างสม่ำเสมอโดยการตรวจร่างกาย และตรวจเลือด ไม่ควรพบแพทย์เมื่อมีอาการเนื่องจากการรักษาแต่เริ่มแรกจะให้ผลการรักษาได้ผลดีกว่าการรักษาเมื่อโรคเป็นมากแล้วผู้ป่วย SLE ควรได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีเช่น การตรวจเต้านม การตรวจภายใน การตรวจสุขภาพช่องปาก และการฉีดวัคซีน ผู้ป่วยที่รับประทานยา steroid หรือยารักษามาลาเรียควรได้รับการตรวจตาทุกปี
5 ก.ย. 2550 11:57
26 ความเห็น
103314 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 3  tumsri@matichon.com (Guest)

ผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้  มีวิธีปฏิบัติตัวอย่างไร และอาหารที่ไม่ควรกิน ของเค็ม ของหวาน  ถ้าเป็นผลไม้จะกินได้ตามปกติหรือเปล่า
2 เม.ย. 2551 09:49


ความคิดเห็นที่ 4 ฺBirs_boss@hotmail.com (Guest)

ดิฉันคิดว่าโรค Sle ต่างกันน่ะกับ Hiv เพราะโรคก้อบอกในข้างต้นแล้วถึงข้อแตกต่างกันโรคนี้น้อยคนจะรู้ตัวว่าตัวเองเป็น เพราะบางอย่างไม่ได้เกิดมาพร้อมผู้ป่วยอาจไม่รู้ว่าตัวเองเป็นก้อไปรักษาตามอาการที่เป้นโดยไม่ได้ตรวจได้ลึกซึ้งในห้องแล็ปตรวจผลเลือด โรค SLE เป้นโรคที่ใช้หมอเปลืองมากเพราะต้องใช้หมอแต่ละสาขามาช่วยในการรักษา ผู้ที่ป่วยเป้นSLE ต้องมีข้อบ่งชี้ ถึง 6 - 11 โรคขึ้นไปถึงจะะบุได้ว่าคุณป่วยเป็น SLE ได้
21 เม.ย. 2551 21:09


ความคิดเห็นที่ 5 ohhopox@hotmail.com (Guest)

ไม่ได้เป็นเองค่ะ พี่ชายเป็นอยู่ หาหมอมาเยอะมาก กว่าจะรู้ว่าเป็นเส้นเลือดฝอยอักเสบ ทรมานมากๆๆเพราะเค้าเป็นที่อวัยวะข้างในด้วย เส้นเลือดฝอยตรงไหนอักเสบอวัยวะนั้นก็จะอักเสบตาม เป็นที่กระเพาะ กระเพาะจะทะลุ เป็นที่ตับ ตับอักเสบ ตอนนี้เป็นที่ลำไส้ ตามตัวจะมีเม็ดเต็มไปหมด แม้กระทั่งตามหน้าตา หมอบอกว่าถ้าเส้นเลือดฝอยที่สมองอักเสบก็คงจะถึงที่สุดแล้ว เห็นแล้วทุกข์ใจและทรมานมาก ตอนนี้พี่ชายไม่มีกำลังใจที่จะรักษาแล้ว นอนรักษาที่รพ.เดือนละ 2 ครั้ง มีอาการและโรคแทรกซ้อนเยอะมาก มีใครพอจะรู้จักหมอเก่ง ๆและยาดี ๆ ไหมค่ะ ขอได้โปรดแจ้งที่ ohhopox@hotmail.com ขอบคุณมากคะ

1 พ.ค. 2551 13:57


ความคิดเห็นที่ 7 kanta_nok@hotmail.com (Guest)

ขอความอนุเคราะห์ผู้ที่มีความรู้ เรื่อง แพ้เม็ดเลือดขาวตัวเอง ให้ความรู้สำหรับดิฉันด้วยค่ะ

เพราะเพิ่งทราบจากคุณหมอว่าเป็น ที่สำคัญคือมีอาการผมร่วงเป็นกำ ๆ ดิฉันกลุ้มใจมาก ถามคุณหมอก็บอกว่า ตอบไม่ได้จะหายหรือเปล่า 50:50 ทำให้จิตตกมากค่ะ เพราะไม่รู้จะทำอย่างไรดูแลตัวเองอย่างไร และดิฉันไม่รู้จะพูดกับใคร เมื่อเวลาอยู่คนเดียว หลังจากอาบน้ำสระผม ผมจะร่วงเป็นกำ ดิฉันจะตกใจมาก และสับสนมากค่ะ ดิฉันจะหายจากผมร่วงหรือ ไม่ค่ะ ถ้าท่านใดมีประสบการณ์ หรือ มีความรู้เรื่องนี้ ขอความอนุเคราะห์แนะนำดิฉันด้วยค่ะ

ท่านจะได้บุญที่ทำให้ดิฉันรู้สึกดีขึ้นค่ะ ขณะนี้ดิฉันทุกข์มากค่ะ หรือจะส่งทาง mail ดิฉันก็ได้ค่ะ
8 ก.ค. 2551 08:27


ความคิดเห็นที่ 8 amphawan_12@hotmail.com (Guest)

สร้างภูมิคุมิกันให้กับร่างกายโดยการดูแลเซลล์ให้แข็งแรง ลดการใช้สเตียรอยด์ ทำให้ระบบการทำงานของร่างกายดีขึ้น

15 ก.ค. 2551 19:32


ความคิดเห็นที่ 9 veera_phat@hotmail.com (Guest)

แฟนน้องชายผมกำลังเป็นโรคนี้อยู่ ใครพอที่จะรู้สถานที่ที่จะรักษาและไม่เสียค่าใช้จ่ายมากไหมครับเพราะที่รักษอยู่บำบัดได้แค่กินยาอย่างเดียว ขอบคุณมากครับ

27 ก.ค. 2551 10:05


ความคิดเห็นที่ 10 jum_tato@hotmail.com (Guest)

ดิฉันป่วยเป็นSleมา5ปีแล้วอายุตอนนี้36ปี ทุกข์ทรมาณกับโรคนี้มากทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต ดิฉันไม่เคยท้อ อดทนและค้นคว้าข้อมูลทางการแพทย์และโภชนาการ พอได้ข้อมูลที่มีประโยชน์บ้างดังนี้ (หากจะได้ข้อมูลละเอียดขึ้นคุณต้องศึกษาเพิ่มเติมด้วยบางครั้งถึงจะรู้ว่าดิฉันบอกข้อมูลอะไรให้คุณ)
     ผู้ป่วยSLEส่วนใหญ่จะมีปัญหาโดยรวมดังนี้1.การใช้และควบคุมอินซูลินของร่างกายผิดปกติ (โดยไม่สามารถตรวจน้ำตาลในเลือดได้เพราะจะอยู่ในเกณฑ์ปกติ  ต้องสังเกตุอาการด้วยตัวเองแต่ต้องศึกษาข้อมูลให้ตัวเองรู้ว่าอาการจะแสดงอย่างไรว่าน้ำตาลในเลือดผิดปกติ)2.เมื่อร่างกายใช้น้ำตาลในกระแสเลือดไม่ได้หรือไม่ดี  พลังงานของร่างกายก็จะไม่พอ ร่างกายจะอ่อนเพลียมาก3.ร่างกายจะมีการดึงพลังงานของโปรตีนจากกล้ามเนื้อ มาใช้ทดแทน4.ใช้โปรตีนมากจน ขาดโปรตีนอย่างหนัก  ถึงขั้นเข้าภาวะโลหิตจาง5.หากอยู่ภาวะโลหิตจางนานๆ  จะทำให้การทำงานทุกระบบของร่างกายปั่นป่วนและติดเชื้อในที่สุด   ดิฉันไม่สามารถทราบถึงต้นเหตุของกลไกในร่างกายที่ผิดปกตินี้ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร  แต่ดิฉันศึกษาหาข้อมูลเพื่อช่วยตัวเอง และลูก  มีวิธีบรรเทาอาการให้ทะเลาลงและอยู่กับโรคSLEนี้ให้ได้สบายที่สุด  วิธีที่สำคัญก็คือ คุณต้องควบคุมอาหาร แบบคนที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ (คุณหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดนึง)เพื่อควบคุมอินซูลินให้อยู่ในกระแสเลือดไม่มากเกินไป ซึ่งเป็นภาวะอาการต้นเหตุของความผิดปกติของระบบร่างกาย   ดิฉันใช้วิธีนี้ทำให้ร่างกายสบายและเป็นสุขขึ้น การดูแลรักษาวิธีนี้ไม่ได้ทำให้โรคนี้หายไป  ไม่มีทาง  แต่ดิฉันอยู่กับมันแบบมิตรที่ดีต่อกัน  (การกินแบบนี้ไม่ได้ยากอะไร  แต่ก็ไม่ง่ายต้องปรับวิธีการกินอย่างมากกว่าจะลงตัวรู้ว่าควรกินอาหารชนิดไหน ,ปริมาณเท่าไร และอย่างไร และหากคุณรู้วิธีของคุณแล้ว พอคุณสบายตัวคุณจะทำได้อย่างไม่เบื่อ .....หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับอินซูลินมีผลกระทบกับร่างกายอย่างไร หรือ ภาวะน้ำตาลต่ำเป็นอย่างไร , หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับข้อมูลที่ดิฉันได้กล่าวมาอย่างคร่าวๆนี้ก็ติดต่อไปที่อีเมลย์ของดิฉันได้  ดิฉันยินดีจะช่วย..ให้ข้อมูล  ขอบคุณค่ะที่รับฟัง  jum_tato@hotmail.com

7 ส.ค. 2551 16:57


ความคิดเห็นที่ 12 syvp (Guest)

แม่ดิฉันก็เป็นค่ะ ให้แม่คั้นใบย่านาง15ใบกินทุกวันแม่หายท้องอืดและตาแม่เริ่มดีขึ้นดิฉันได้ซื้อน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นมาให้แม่กินและอมปากของแม่หายเป็นแผลและแม่ก็ไม่ต้องหยอดตาเพราะตาแม่ไม่เจ็บอีกแล้ว ตอนกินน้ำมันมะพร้าวแม่มีปํญหาคือกินตอนท้องว่างและหลังเครื่องดื่มแม่ปวดท้องมาก ท่านก็เลยเปลี่ยนมากินหลังอาหารซึ่งก็ไม่ปวดท้อง แม่กินแคลเซี่ยมไม่ได้ ก็ซื้องาดำป่นและจมูกข้าวสาลีมาให้ท่านชงกับเครื่องดื่มธัญญาหารกินตอนเช้าค่ธและท่านก็ต้องทานยาที่หมอสั่งด้วยค่ะแต่ท่านทรมานมากเมื่อกินยาของหมอ

19 ก.ย. 2552 15:25


ความคิดเห็นที่ 13 nutrawin_bua@hoimail.com (Guest)

หนูเป็นโรคเอสแอลอีมา10กว่าปีแล้วค่ะยังไม่มีวิธีให้หายเลยหมอที่หนูรักษาบอกว่าโรคนี้ไม่หายจริงหรือค่ะ ตอนนี้หนูอายุ17ปีแล้วร่างกายหนูจะไม่เหมือนคนอื่นหนูจะมีแขนเล็กขาเล็กกว่าคนอื่นค่ะพอจะมีวิธีทำให้แขนขาปกติใหมค่ะโรคนี้เป็นแล้วมันทรมานนะค่ะหนูอยากหายมากแต่ก็ไม่มีวิธีรักษาชักที่ช่วงนี้หนูก็ใส้เสือแขนยาวขายาวตลอดที่จริงหนูก็ยอมรับตัวเองนะค่ะแต่หนูรับไม่ได้ที่แขนหนูเล็กและมันเห็นเส้นเลือดเลยนะค่ะหนูอยากมีวิธีรักษาค่ะ
26 ม.ค. 2553 12:29


ความคิดเห็นที่ 14 major.43@hotmail.com (Guest)

เเฟนผมเป็นโรคนี้อยู่ครับ ใครพอที่จะรู้สถานที่ที่จะรักษาและไม่เสียค่าใช้จ่ายมากไหมครับเพราะที่รักษอยู่บำบัดได้แค่กินยาอย่างเดียว ขอบคุณมากครับ
13 ต.ค. 2553 21:37


ความคิดเห็นที่ 15 peacealp@gmail.com (Guest)

คุณแม่ของดิฉันเคยเป็นโรค SLE หรือโรคพุ่มพวงนี้ แล้วหายค่ะ ฉันจำได้ตอนนี้ฉันเรียนอยู่ปี3 ตอนนอนเฝ้าคุณแม่ที่โรงพยบาลเป็นเดือนๆ เมื่อปี37 ทานยาเยอะ มากๆๆๆๆ จนผมล่วง เกือบหมด ปัจจุบันคุณแม่หายจากการเป็นโรคนี้แล้วจากที่คุณหมอบอกว่าจะรักษาไม่หาย ผ่านไปไม่ถึงสิบปี เลยอยากแบ่งปันและเป็นกำลังใจให้กับคนที่เป็นโรคนี้นะค่ะ ว่าหายได้ค่ะ แต่ต้องมห้ความร่วมมือกับคุณหมอที่รักษาเรานะค่ะ และดูแลตัวเองด้วยค่ะ ใครสนใจ วิธีปฏิบัติตัว กับโรค E-mail คุยกันได้ค่ะ
1 พ.ย. 2553 18:47


ความคิดเห็นที่ 16 pakkad_nono@hotmail.com (Guest)

แม่ของดิฉันก็เป็นโรคนี้ค่ะพอดีได้ไปรู้จักกับยาตัวหนึ่งจึงนำมาใช้ในการรักษาปัจจุบันอาการดีขึ้นมากแล้ว มีหลายๆคนที่เป็นโรคนี้ก็ใช้เหมือนกันแล้วก็อาการดีขึ้นมาก ใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะคะ อยากช่วยคนที่เป็นโรคนี้จริงๆค่ะ pakkad_nono@hotmail.com
3 พ.ย. 2553 09:01


ความคิดเห็นที่ 17 pakkad_nono@hotmail.com (Guest)

ใครต้องการที่จะรักษาโรคSLEติดต่อมาได้นะคะ อยากช่วยจริงๆนัดคุยกันได้นะคะถ้าอยู่แถวภาคใต้ยินดีที่จะช่วยค่ะ
เบอร์โทร0805439528 ชื่อกวางค่ะ
3 พ.ย. 2553 09:08


ความคิดเห็นที่ 18 น้องโบว์ (Guest)

ดิฉันก็เปนคนนึงที่เปนโรค SLE ค่ะ เพิ่งทราบว่าเป็นเมื่อวันที่ 27 พย 53 ค่ะ ตอนแรกก็ไม่คิดอะไรมาก แต่พอมาลองหาข้อมูลเพิ่มเติมดู ตอนนี้ก็เลยเครียดมากกก แต่ก็ไม่ท้อค่ะ อาการของดิฉัน คือ มีผื่นแดงนูนขึ้นตามหน้า เต้มไปหมด น่าเกลียดดดสุด ๆ และมันก็ลามเร็วมากค่ะ และตามตัวของดิฉันที่โดนแสงแดดก็ขึ้นเม็ดตุ่มสีแดงเต็มไปหมดเลย ตอนนี้รู้สึกแย่มากกก แดดก็โดนไม่ได้ ต้องใส่เสื้อแขนยาว กางเกงขายาวจิง ๆ แล้วใช่ไหม
28 พ.ย. 2553 12:25


ความคิดเห็นที่ 19 โดย Ouroboros

เป็นกำลังใจให้ครับ แม้โรคนี้จะยังรักษาให้หายขาดไม่ได้ แต่สามารถบรรเทาอาการจนไม่รู้สึกว่าป่วยได้ ขอให้ดูแลสุขภาพให้ดี สำรวจตัวเองอยู่เสมอ สำหรับคนที่เปนโรคในลักษณะนี้มักจะพยายามเสาะแสวงหาวิธีรักษาโรคอยู่เสมอ ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดี แต่อยากจะให้ใช้วิจารณญาณ คิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล เพื่อไม่ห้ตกเป็นเหยื่อของผู้ที่คิดหาผลประโยชน์จากความอ่อนแอของคนอื่น ซึ่งมีอยู่มากในสังคมครับ

28 พ.ย. 2553 12:37


ความคิดเห็นที่ 20 Bo (Guest)

สามารถรักษาหายได้ทุกคนหรือเปล่าค่ะ พอดีพี่สาวเป็นอยู่แล้วทางบ้านกำลังเครียดมากค่ะ กลัวพี่เป็นอะไร โรงพยาบาลที่ไหนที่รักษาโดยตรงบ้างค่ะ
11 มี.ค. 2554 19:13


ความคิดเห็นที่ 21 โดย pepee

มีเพื่อนคุณแม่ เค้าเป็นอยู่ค่ะ ทรมานมาหลายปีแล้ว ตอนที่เป็นนั้นเค้าจะผอมและโทรมมาก แต่ตอนนี้อาการดีขึ้นมาแล้ว หน้าตาแจ่มใส สุขภาพดีขึ้นมากก สภาพร่างกายเหมือนคนปกติธรรมดา ยังไงเมล์มาคุยรายละเอียดเกี่ยวกับการรักษาได้น่ะค่ะ อยากแชร์ประสบการณ์ให้ฟัง pear_twin@hotmail.com
เป็นกำลังใจให้ทุกคน ...สู้ ๆ ^______^

25 มี.ค. 2554 15:17


ความคิดเห็นที่ 22 jartjar@hotmail.com (Guest)

สวัสดีค่ะ ตอนนี้เป็น sle ได้1กว่าแล้วตอนนี้กินยาแล้วอาการดีขึ้นแต่หน้าบวมมาก
แม่บอกว่าอาจจะไม่ให้กินยาแล้วเพราะหน้าบวม
เราจะตัดยาเองได้ป่าวค่ะ
9 เม.ย. 2554 19:43


ความคิดเห็นที่ 23 monmuk_@hatmail.com (Guest)

ท่านที่ท้อแท้ กับการรักษาโรคพุ่มพวง ไม่ต้องท้อแท้แล้วหมอมุขสับเส้นมียารักษา คือยาสมุนไพร เป็นแคบซู กับยาน้ำ กินแล้วอาการจะดีขึ้นพายใน2-3วัน และทานยาต่อเนื่อง ก็จะหาย คนที่กินหายโทคุยได้ 0882003625 คุณฝน ต้องการรักษา ติดต่อที่หมอมุขสับเส้น 0856506788 รักษากันจริงๆ
25 เม.ย. 2555 21:11


ความคิดเห็นที่ 24 cartoonnyna@gmail.com (Guest)

สวัสดีค่ะ
จะขอรบกวนถามหน่อยนะค่ะ
คือ ไปหาหมอหลายทีแล้วค่ะ (หมอที่รักษาประกันสังคม)
ให้แต่ยา + กับยาทามาเท่านั้นไม่มีเจาะเลือดไปตรวจเลยค่ะ
คืออาการ มันมีผื่นคันขึ้น เวลาที่นอนดึก ต้องทานยาแก้แพ้ทุกคืน จนเริ่มเป็นหนักค่ะ เหมือนตื่นมาก้อคัน
ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไร เป็นโรคเกี่ยวกับอะไร และมีวิธีแก้ไหมค่ะ
อยากทราบจริงๆค่ะ
รบกวนด้วยนะค่ะ
ขอบพระคุณมากค่ะ
19 มี.ค. 2557 14:34

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น