ทำไมการตกอิสระไม่คิดน้ำหนัก

ทำไมครับ


ความคิดเห็นที่ 1


18 ก.ค. 2545 22:04
  1. มวลก็ยังมีเหมือนเดิมนะ เพียงแต่สสารกับตาชั่งมันตกลงมาด้วยความเร่งเท่ากันแรงที่กระทำต่อกันให้เข็มของตาชั่งเบี่ยงเบนจึงน้อยมาก

ความคิดเห็นที่ 2

19 ก.ค. 2545 19:43
  1. พูดง่ายๆคือมันอยู่ในสภาวะไรน้ำหนัก จึงไม่คิดน้ำหนัก

ความคิดเห็นที่ 3

19 ก.ค. 2545 23:52
  1. มวลกับตาชั่งตกลงมาพร้อมๆกัน ความเร็วเท่ากัน จึงไม่มีการกระแทกกันหรือพูดว่าไม่มีแรงกระทำต่อกันจึงอ่านค่าน้ำหนักจากตาชั่งไม่ได้

ความคิดเห็นที่ 4

24 ก.ค. 2545 12:28
  1. mg = ma g = a

ความคิดเห็นที่ 5

4 ส.ค. 2545 02:54
  1. กำกวมนะ

ความคิดเห็นที่ 6

4 ส.ค. 2545 02:54
  1. กำกวมนะ

ความคิดเห็นที่ 7

นกแสก
25 ก.ค. 2551 09:52
  1.    วัตถุทุกชนิด  เมื่อถูกปล่อยให้ตกลงมาอย่างอิสระในแนวดิ่ง  จะมีนําหนักเป็นศูนย์  เพราะว่าค่าของแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทําต่อวัตถุ  (w = mg)  มีค่าเท่ากับค่าของแรงที่วัตถุกระทําต่อโลกและมีทิศทางในแนวเดียวกัน  ฉะนั้นเมื่อไม่มีอะไรไปต้านไว้  (เช่น เครื่องชั่งนำหนัก)  จะไม่มีแรงหรือนําหนักปรากฏแก่ผู้สังเกตุ   ค่าของแรงหรือนําหนักจึงเป็นศูนย์                               mg  =  ma                       mg - ma  =  0 


แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น