[ถาม] หลักคำสอนพุทธศาสนาในการดำรงชีวิต

คือว่าผมอยากทราบว่า แต่ละคนในนี้ยึดหลักคำสอนในพุทธศาสนาในข้อใดในการดำรงชีวิตแล้วก็ทำไมถึงเลือกใช้หลักข้อนี้[ผมต้องนำไปทำงานอะครับ ช่วยๆกันด้วยนะครับ]ขอบคุณทุกคนมากนะครับ . . .ความคิดเห็นที่ 32

yoshisuku
20 พ.ย. 2550 12:36
 1. อันนี้เป็นหลัก ที่ผมคิดขึ้นมาสดๆร้อนๆ ข้อ ที่สุดท้ายคือข้อเดียวกัน

  1. รู้ตัวเราเอง
  2. รู้สิ่งเเวดล้อม (คน สัตว์ สิ่งของ)
  3. ตัวเชื่อมโยง ระหว่าง ตัวเรา เเละ สิ่งเเวดล้อม ทั้งกระทบออก เเละ กระทบเข้า ( กาย คือ การกระทำ วาจา คือ การพูด ใจ คือ เจตนา )

  ทั้งหมดรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน... มีประโยชน์มากๆครับความคิดเห็นที่ 29

yoshisuku
17 ต.ค. 2550 19:02
 1. ผมไม่ได้ยึดหลักอะไรเป็นมั่นเป็นเหมาะเเต่มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ตามกาลเวลา ช่วงนี้ยึดหลักว่าเราถนัดอะไรก็ทำให้มันสุดๆ คงจะไปคล้ายกับเรื่องของความเพียร เเต่ผมเป็นพวกยึดติดจึงเพียรเเต่ในทางที่ตัวเองชอบ อะไรไม่ชอบ ไม่ค่อยถนัดก็ไม่ค่อยอยากจะเพียรสักเท่าไหร่นักความคิดเห็นที่ 11

17 ก.ย. 2550 21:38
 1. ถูกต้อง ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว หลักทำของโลกความคิดเห็นที่ 2

totoro
15 ก.ย. 2550 22:34
 1. โอลี่มาตอบให้เราบ้างจิ เราก้อต้องใช้เหมือนกานน้าความคิดเห็นที่ 27

11 ต.ค. 2550 22:05
 1. นี่เลย จะไปหาจากแหล่งอื่นอยู่ทำไม search หรือหาหนังสือเกี่ยวกับ "มงคลชีวิต 38 ประการมาอ่าน รับรองอาจารย์ชอบแน่ความคิดเห็นที่ 12

17 ก.ย. 2550 21:38
 1. ศีล5เลยจบ เเค่ศีล5ก็ยังยากเลยหุหุ..ความคิดเห็นที่ 13

17 ก.ย. 2550 21:38
 1. ก้ใช้ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอ่าน้ะเพราะว่ามันเข้าใจง่ายแล้วก้ใช้ได้จริงๆ

  อีกอย่างถ้าไม่พึ่งตัวเองจะไปพึ่งใครความคิดเห็นที่ 5

15 ก.ย. 2550 22:54
 1. ใช้หลัก อริยสัจ 4 ...

  เพราะ คนเราเกิดมา ย่อมมีความทุกข์เป็นสัจธรรมอยู่แล้ว ไม่ว่าเรื่องอารายก้ตาม

  ซึ่งหลักอริยสัจ 4 นี้ สอนให้คนรู้จักความทุกข์ รู้ถึงสาเหตุ เพื่อจะได้นำไปแก้ไขอุปสรรค

  ในการดำรงชีวิตด้วย..รวมทั้งยังสอนให้คนยึดทางสายกลาง ซึ่งเป็นหลักที่เหมาะสม

  และยังสอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วยความคิดเห็นที่ 18

18 ก.ย. 2550 18:41
 1. [tex]พรหมวิหาร4
  เพราะใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

  ^^[/tex]ความคิดเห็นที่ 22

19 ก.ย. 2550 19:23
 1. ก้อหิริโอตัปปะเพราะมันเปงความจิงอ่าถ้าม่ายช่วยตนเองใครจามาช่วยเราด้าย

  (ปล.มาตอบหั้ยเเลว้น้า)ความคิดเห็นที่ 31

SaLaSs
20 พ.ย. 2550 12:11
 1. ปล่อยมันไปตามแบบของมันความคิดเห็นที่ 30

20 พ.ย. 2550 11:26
 1. หลักธรรมคำสอนไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดก็ตามก็ล้วนสอนให้ทุกคนเป็นคนดีและเราสามรถนำหลักคำสอนของศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน
  เช่น การมีสัมมาคารวะต่อผู้ที่มีอายุมากกว่า
  การตัดสินใจในการจะทำความดีหรือการทำความชั่ว
  การที่เรารู้จักการตอบแทนบุญคุณต่อผู้ที่มีพระคุณ
  สุดท้ายนี้ก็อยากจะขอฝากไว้ว่ารทำความดีทำได้ทุกเวลาไม่ต้องคำนึงอยู่ว่าจะมีใครเห็นหรือไม่
  แต่ต้องคำนึงว่าการทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วความคิดเห็นที่ 23

19 ก.ย. 2550 19:24
 1. อื้อ เราคิดว่าถ้าเป็นเรานะทำแค่ศีลห้าให้ได้ก็น่าจะดีแล้ว

  เพราะคนทั่วไปส่วนใหญ่ยังลืมเลยว่าศีลห้านี่ต้องทำอะรัยบ้าง

  สู้ว่าเราทำสิ่งที่ง่ายที่สุดให้ดีก่อนแล้วอย่างอื่นค่อยว่ากันไปก็น่าจะดีนะความคิดเห็นที่ 25

19 ก.ย. 2550 22:41
 1. เรามาใช้หลักพิจารณาง่ายๆ กับการใช้ชีวิตเรา แค่นี้ก่อนดีม๊ะ.......
  มักน้อยจิตแจ่มใส คิดมากกำลังโทรม
  ดื่มน้อยไม่แปรปรวน ขันติไม่เสียทรัพย์
  ความเพียรให้ยศศักดิ์ ประหยัดทรัพย์เพิ่มพูล
  สุภาพอ่อนโยนให้ประโยชน์ โหดเหี้ยมพาภัยพิบัติ
  อย่าลอบปองร้ายคน ฉลาดเยี่ยงคมในฟัก
  ละเว้นขึ้นโรงศาล เพื่อนบ้านมิตรไมตรี
  เสงี่ยมตนพ้นบัดสี สร้างความดีด้วยบุญทานความคิดเห็นที่ 19

19 ก.ย. 2550 00:16
 1. สิ่งสำคัญของเราทุกคนคือการใช้สติ เพราะสติคือการทำให้เราตื่นตัวใน 1 วินาที หรือ 3หรือ 5 นาทีข้างหน้า เราจะทำอย่างไรให้ชีวิตเราผ่านอนาคตอันใกล้ที่สุดไปได้ จนหมดวัน ก็ต้องใช้สติ และการที่มีสติที่ตื่นตัวพอเหมาะพอดีต่อสถานการณ์ก็ทำให้เราใช้ความคิดด้านปัญญาไตร่ตรองต่อเหตุการนั้นไปที่ละเปราะ และสตินี้แหละทำให้เราเห็นในขณะนั้นว่า เรามีอุดมคติความเชื่อศรัทธาถูกต้องหรือไม่ ถ้าเรามีความเชื่อในทางที่ดี เช่น ทำดีต้องได้ดี แล้วทำให้เรามีกำลังใจ ต่อสู้ปัญหา เป็นต้น และเมื่อสติกับศรัทธาดี สมาธิคือวิถีความพิจารณาก็ย่อมปรับได้ดีไปตามภาวะความคิด จนเกิดปัญญาคือ ปิ้งได้ว่าต้องทำ หรือ แก้ไข ต่อสู้ อะไรได้ลุล่วง
  จำไว้นะ กำลังใจที่ดี ทำให้เกิดสติ สติที่ดีทำให้เกิดสมาธิ สมาธิที่ดีทำให้เกิดปัญญา ปัญญาที่ดีทำให้เกิดความชำนาญในความคิดความคิดเห็นที่ 20

19 ก.ย. 2550 00:24
 1. ฝากไว้เป็นแง่คิดอีกอย่างนะจ๊ะ
  จงอย่าทำสิ่งที่ไม่มีสิทธิ์ จงอย่าคิดสิ่งที่ไม่มีค่า
  จงอย่าหวังสิ่งที่ไม่มีมา จงอย่าคว้าสิ่งที่ "ไม่มีจริง"
  แค่นี้ บายความคิดเห็นที่ 8

gusso
17 ก.ย. 2550 21:28
 1. ความไม่ประมาท เป็นดีที่สุดแล้ว ตั่งตนอยู่บนความไม่ประมาท บุคคลนั้นย่อมมีสติสัมปชัญญะ
  เป็นธรรมที่มีอุปการมาก เป็มธรรมที่ทำให้ตื่นตัวอยู่เสมอ ทำให้ไม่เลินเล่อ ป้องกันความเสียหายเบื่องต้น เป็นเหตุให้ฉุดคิด ยับยั้งชั่งใจความคิดเห็นที่ 17

17 ก.ย. 2550 21:47
 1. อ่า ก้อคงศีล5หล่ะมั้งค่ะ><,,
  เริ่มจากสิ่งที่เล็กๆน้อยๆก่อนอ่าค่ะ
  เเต่เเค่ศีล5ยังทำไม่ค่อยจะได้เลย หุหุ
  เเต่ที่ดีที่สุดน่าจาเป็น
  **ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว**ดีที่สุดเเร้ววววว^^"ความคิดเห็นที่ 3

15 ก.ย. 2550 22:39
 1. ใช้ อริยสัจ 4 อ่ามั้ง

  ทามให้รู้ ว่าเรา ทุกข์รายอยู่ สาเหตุ ของการเกิดทุกข์ แล้วก็ แก้ไข อย่างไร

  มานทามให้เรามี สติ และแก้ปันหาได้ทุกต้องดีความคิดเห็นที่ 6

15 ก.ย. 2550 22:56
 1. คงเป็น อิทธิบาท 4

  เพราะจะทามให้เรา ประสบความสำเร็จได้

  โดย พอใจในสิ่งที่เป็นอยู่ พากเพียร เอาใจใส่ และสอดส่งเหตุและผลของความสำเร็จ

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น