เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์

ขอเทคนิคการสอนวิชาคณิตศาสตร์แบบที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ ใครรู้หรือมีประสบการณ์ ช่วยหน่อยค่ะ


ความคิดเห็นที่ 7


15 ก.ค. 2548 09:43
  1. ขอเทคนิคการสอนวิชาคณิตศาสตร์แบบที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ ใครรู้หรือมีประสบการณ์ ช่วยหน่อยค่ะ ส่งมาที่เมลล์นี้นะคะ somkid2004@thaimail.com

ความคิดเห็นที่ 5

29 มิ.ย. 2548 21:08
  1. เทคนิคมีมากมาย ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเนื้อหา ความแตกต่างของนักเรียน ฯลฯ เทคนิคการสอนแบบค้นพบโดย นักเรียนเอง(จากสถานการณ์ที่ครูกำหนดให้) สามารถทำให้ นักเรียนเรียนสนุก ท้าทาย ภูมิใจ และจำได้นาน

ความคิดเห็นที่ 4

18 ก.ค. 2544 21:39
  1. สอนจากรูปธรรมไปสู่นามธรรม รูปทั่วไป (ทฤษฎี สุตร กฎ) คือนามธรรม ครูนำนามธรรมที่จะสอนมาแตกเป็นสถานการณ์เชิงรูปธรรม ในลักษณะของปัญหาที่เป็นตัวอย่างของนามธรรมอันนั้น หลาย ๆ ตัวอย่าง ให้นักเรียนแก้ปัญหาด้วยความรู้เดิมที่มีอยู่ก่อน จนนักเรียนสังเกตเห็นรูปแบบอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาสามารถลัดขั้นตอนได้ ได้วิธีคิดใหม่ที่มีประสิทธิภาพกว่าเดิม จึงค่อยสรุปวิธีนั้นให้อยู่ในรูปนามธรรมซึ่งเป็นความรู้ใหม่ แล้วสร้างสถานการณ์เชิงรูปธรรมให้นักเรียนนำความรู้ใหม่นั้นไปใข้จนเห็นรูปแบบบางอย่างที่มีประสิทธิภาพกว่าความรู้ใหม่อันนั้นอีก ก็สรุปเป็นนามธรรมที่ใหม่กว่า ดังนี้ ไปเรื่อย ๆ เชิญพบกับตัวอย่างเทคนิควิธีอันหนึ่งในการสอนให้ผู้เรียนค้นพบข้อสรุปความรู้ใหม่ด้วยตนเองที่ ตัวอย่างกิจกรรมสู่การค้นพบสูตรการคำนวณผลบวกของจำนวนนับตั้งแต่ 1 ถึง n เมื่อ n แทนจำนวนนับใด ๆ ที่ http://www.geocities.com/inno_thai ในรายการ Download บทเรียน CAI ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 3

30 มี.ค. 2544 23:34
  1. ผมคิดว่าครูควรดูพื้นฐานของนักเรียนแต่ละคนดูก่อนแล้วหากลวิธีการสอนให้เหมาะกับนักเรียน

ความคิดเห็นที่ 2

27 มี.ค. 2544 00:50
  1. ให้นักเรียนคิดและตัดสินใจกันเองว่าจะเรียนบทไหน เรื่องอะไร ที่ไหน (ในห้องสี่เหลี่ยม ใต้ต้นไม้หรือริมสระ)และเรียนอย่างไร ทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้การวางหมาก(แผน)ของครู ครูจะต้องคิดอย่างหนักเพื่อหาวิธิการว่าจะทำอย่างไรให้เด็กตัดสินใจเรียนเรื่องที่มีในหลักสูตร ครูต้องหาทางให้เด็กเรียนเอง ค้นคว้าหาความรู้เอง แล้วนำมาสอนกันเอง ครูจะสอนก็ต่อเมื่อมีเด็กมาอ้อนวอนให้สอนเท่านั้นแต่ต้องคอยคุมเกมให้เป็นไปตามจุดประสงค์หรือแผนที่ครูวางไว้ ถ้าเด็กไม่อยากเรียน ครูก็ต้องหาวิธีการให้เด็กอยากเรียนให้ได้(ครูเก่งอยู่แล้วไม่อยากเอามะพร้าวห้าวมาขาย ถ้าสงสัยก็ยกมาเป็นเรื่อง ๆ เพื่อคุยกันต่อไป) รายละเอียดมีมากว่านี้

ความคิดเห็นที่ 1

10 มี.ค. 2544 00:57
  1. Tell them what information from prob. make you think to solve in that way. Not just say how to solve a prob.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น