วิชาการดอทคอม ptt logo

CBC คืออะไรต้องหาคำตอบ

โพสต์เมื่อ: 15:10 วันที่ 21 ก.ย. 2550         ชมแล้ว: 30,188 ตอบแล้ว: 2
วิชาการ >> กระทู้ >> สุขภาพ
CBC

หรือ complete blood count เป็นการตรวจที่บ่อยที่สุดโดยการตรวจวัดเซลล์ต่างๆในเลือดได้แก่ เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือดโดยอาจจะตรวจด้วยเครื่องหรือโดยการส่องกล้องซึ่งจะตรวจ

เกี่ยวกับเม็ดเลือดแดงแพทย์จะตรวจ

จำนวนเม็ดเลือดแดง Red blood cell (RBC) count
ความเข็มของเลือด Hematocrit
Hemoglobin
MCV
MCH
MCHC
เกี่ยวกับเม็ดเลือดขาวแพทย์จะตรวจ

เม็ดเลือดขาว White blood cell
อัตราส่วนเม็ดเลือดขาว Differential blood count (Diff)
เกี่ยวกับเกร็ดเลือด

จำนวนเกร็ดเลือด Platelet count
การตรวจเม็ดเลือดแดง

จำนวนเม็ดเลือดแดง Red blood cell (RBC) count
เป็นการนับจำนวนเม็ดเลือดแดงในกระแสเลือด ถ้าจำนวนน้อยก็คือภาวะโลหิตจาง (anemia ) ถ้าจำนวนมากเกินไปเรียก ( polycythemia) ปกติจะมีปริมาณ 4.2 - 5.9 million cells/cmm นอกจากจะดูจำนวนแล้วยังดูขนาดของเม็ดเลือดแดง ความเข็มของ Hemoglobin ผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะมีโลหิตจางเนื่องเสียเลือดจากประจำเดือน

ความเข็มของเลือด Hematocrit

เป็นการวัดความเข็มข้นของเลือดอีกแบบหนึ่งโดยเปรียบเทียบปริมาตรของเม็ดเลือดต่อปริมาตราของเลือด ถ้าต่ำกว่า 30%ถือว่ามีภาวะโลหิตจาง

hematocrit ต่ำพบได้ในภาวะ

โรคโลหิตจาง
เสียเลือด
bone marrow failure (e.g., due to radiation, toxin, fibrosis, tumor)
destruciton of red blood cells
leukemia
malnutrition or specific nutritional deficiency
multiple myeloma
rheumatoid arthritis
hematocrit สูงพบได้ในภาวะ

ขาดน้ำจาก
ไฟไหม้
ท้องร่วง
erythrocytosis (excessive red blood cell production)
polycythemia vera
สาเหตุของภาวะโลหิตจาง Anemia

ขาดธาตุเหล็ก Iron deficiency anemia
ผู้ใหญ่ส่วนใหญ่เกิดจากเสียเลือดเช่น เสียเลือดจากประจำเดือน เสียเลือดจากแผลในกระเพาะ เสียเลือดจากรีดสีดวงทวาร เป็นต้น
ในเด็กเกิดจากขาดธาตุเหล็กในอาหาร
เสียเลือดเป็นจำนวนมาก เช่นเสียเลือดจากแผลในกระเพาะอาหาร เสียเลือดจากอุบัติเหตุ
โรคทางพันธุกรรม เช่น โรค thalassemia
Hemoglobin เป็นส่วนประกอบสำคัญในเม็ดเลือดแดงทำหน้าที่นำ oxygen จากปอดไปยังเนื้อเยื่อและนำ Carbodioxide จากเนื้อเยื่อไปฟอกที่ปอด ค่าปกติจะอยู่ระหว่าง 12-16 gram%พบว่าถ้ามีน้อยถือเป็นภาวะโลหิตจาง สาเหตุเหมือนกับภาวะโลหิตจาง

MCV เป็นการวัดขนาดของเม็ดเลือดแดง เป็นอัตราส่วนระหว่า Hct และเม็ดเลือดแดงค่าปกติจะอยู่ระหว่าง 86-98 femtoliters
Mean cell hemoglobin (MCH). เป็นการวัดปริมาณ hemoglobin ในแต่ละเซลล์ของเม็ดเลือดแดงหรือเป็นการคำนวณระหว่างปริมาณ hemoglobin และปริมาณเม็ดเลือดแดงค่าปกติ 27 - 32 picograms
Mean cell hemoglobin concentration (MCHC). เป็นการวัดความเข็มข้นของ hemoglobin ซึ่งคำนวณได้จาก hemoglobin และ Hct
เม็ดเลือดขาว White blood cell

การตรวจเม็ดเลือดขาวแบ่งการตรวจได้เป็น

จำนวนเม็ดเลือดขาว White blood cell count {WBC] มีจำนวนน้อยกว่าเม็ดเลือดแดงมาก เม็ดเลือดขาวทำหน้าที่ต่อต้านเชื้อโรค เมื่อมีการติดเชื้อร่างกายจะสร้างเม็ดเลือดขาวจากไขกระดูกทำให้เม็ดเลือกขาวเพิ่ม คนที่มีเม็ดเลือดขาวต่ำจะติดเชื้อได้ง่าย ปกติจะมีจำนวณ 4300-10800/ cubic millimeter

เม็ดเลือดขาวต่ำ พบได้ในภาวะ การติดเชื้ออย่างรุนแรง AIDS มะเร็ง คนที่ได้รับเคมีบำบัด

เม็ดเลือดขาวสูง พบได้ในภาวะ ติดเชื้อ มะเร็งเม็ดเลือดขาว

Differential blood count (Diff) คือการหาอัตราส่วนของเม็ดเลือดขาวแต่ละชนิดโดยการนับเม็ดเลือดขาวแต่ละชนิดว่ามีกี่% เม็ดเลือดขาวมีอยู่ 5 ชนิดดังนี้

neutrophils


lymphocytes


monocytes


eosinophils


basophilsหน้าที่ต่อสู้โรคติดเชื้อ
สร้างภูมิคุ้มกัน
ี่สร้างภูมิคุ้มกัน
หน้าที่สร้างสารภูมิแพ้
เกี่ยวกับเรื่องภูมิแพ้


จำนวนเกร็ดเลือด Platelet count

เกร็ดเลือดมีหน้าที่อุดปากแผลเวลาได้รับบาดเจ็บ ปกติจะมีเกร็็ดเลือด 100000-300000 / cubic millimeter ถ้าเกร็ดเลือดต่ำทำให้ผิวเกิดจ้ำเลือด และจุดเลือดออก เกร็ดเลือดต่ำพบได้ในภาวะ มะเร็งบางชนิด ได้รับเคมีบำบัด ไข้เลือดออก SLE

ค่าปกติของการตรวจ CBC

RBC (varies with altitude):
ชาย: 4.7 to 6.1 million cells/mcL
หญิง: 4.2 to 5.4 million cells/mcL
WBC : 4,500 to 10,000 cells/mcL
Hematocrit (varies with altitude):
ชาย: 40.7 to 50.3 %
หญิง: 36.1 to 44.3 %
Hemoglobin (varies with altitude):
ชาย: 13.8 to 17.2 gm/dL
หญิง: 12.1 to 15.1 gm/dL
MCV: 80 to 95 femtoliter
MCH: 27 to 31 pg/cell
MCHC: 32 to 36 gm/dL
Note:
cells/mcL = cells per microliter
gm/dL = grams per deciliter
pg/cell = picograms per cell

การแปลผล

หากมีจำนวณเม็ดเลือดแดงสูงหมายถึง

ภาวะที่มี oxygen ในเลือดต่ำ
โรคหัวใจแต่กำเนิด
โรคหัวใจวายเนื่องจากโรคปอด
พังผืดในปอด
Polycythemia vera
ขาดน้ำเช่นท้องร่วงอย่างแรง
โรคไตที่มีการสร้าง erythropoietin
จำนวณเม็ดเลือดแดงน้อยพบได้ในภาวะ

เสียเลือด
ทางเดินอาหาร
อื่นๆเช่นประจำเดือน
ไขกระดูกไม่ทำงานเช่น (การฉายแสง, สารพิษ, fibrosis, เนื้องอกในไขกระดูก)
โรคไตวายเรื้อรัง
เม็ดเลือดแดงแตกง่าย
มะเร็งเม็ดเลือด
Multiple myeloma
ขาดอาหาร (เช่นขาดธาตุเหล็ก iron, กรดโฟลิก folate, วิตามิน vitamin B12, or vitamin B6)
เม็ดเลือดขาวต่ำพบได้ในโรคหรือภาวะ

ไขกระดูกไม่ทำงาน (for example, due to infection, tumor or fibrosis)
มีสารพิษ
โรคแพ้ภูมิเช่น SLE
โรคตับและม้าม
การฉายแสง
เม็ดเลือดขาวสูงพบได้ในภาวะหรือโรค

โรคติดเชื้อ
การอักเสบเช่นโรค rheumatoid arthritis
มะเร็งเม็ดเลือดขาว Leukemia
ความเครียด
เนื้อเยื่อมีการตายเช่นไฟไหม้
hematocrit ต่ำพบได้ในภาวะ

โลหิตจาง Anemia (various types)
เสียเลือด
ไขกระดูกไม่ทำงาน (for example, due to radiation, toxin, fibrosis, tumor)
เม็ดเลือดแดงแตกHemolysis (RBC destruction) related to transfusion reaction
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
ขาดสารอาหาร
ข้ออักเสบ
ภาวะความเข็มข้นในเลือดสูง( hematocrit )พบได้ในภาวะ

ขาดน้ำจาก
ไฟไหม้
ท้องร่วง
Polycythemia vera
ภาวะoxygen ในเลือดต่ำเช่น สูบบุหรี่ โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด อาศัยในที่สูง
hemoglobin ต่ำพบได้ในภาวะ

anemia (various types)
erythropoietin deficiency (from kidney disease)
red blood cell destruction associated with transfusion reaction
เสียเลือด
สารตะกั่วเป็นพิษ
ขาดอาหาร
nutritional deficiencies of iron, folate, vitamin B-12, vitamin B-6
ได้รับน้ำเกลือมากเกินไป
hemoglobin สูงพบได้ในภาวะ

โรคหัวใจแต่กำเนิด congenital heart disease
โรคหัวใจวายจากโรคปอด
โรคพังผืดในปอด pulmonary fibrosis
polycythemia vera
increased RBC formation associated with excess erythropoietin


yut(124.157.181.123)

จำนวน 2 ความเห็น, หน้าที่ | -1-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 1 19 มี.ค. 2553 (00:47)
ขอบคุณมากกกกกกกกกกกกกกกกค่ะ
socoolly_nat@hotmail.com (IP:118.174.24.186)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 2 8 มิ.ย. 2554 (14:58)
กระผมไปตรวจเลือดมา ผลออกมาอย่างอื่นปรกติ แต่ wbc count low 3800 อยู่เกนณ์ปรกติหรือปล่าวคับ
uknow_pp_vin@hotmail.com (IP:110.164.252.2)

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม