การออกแบบผลิตภัณฑ์

การออกแบบผลิตภัณฑ์การออกแบบผลิตภัณฑ์ [product design] คือการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ เพื่อนำมาใช้สอยในชีวิตประจำวัน โดยเน้นการผลิตจำนวนมาก ในรูปสินค้า เพื่อให้ผ่านไปยังผู้บริโภค[consumer]ในวงกว้าง โดยที่รูปแบบและคุณภาพของผลิตภัณฑ์จะเป็นปัจจัยสำคัญ ชักจูงผู้บริโภคให้เกิดความกระหายที่จะจ่ายเงินซ้อผลิตภัณฑ์นั้น

จากข้อสรุปข้างต้น การออกแบบผลิตภัณฑ์จึงเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลายด้านซึ่งควรจะได้พิจารณาคือ

1.การออกแบบที่สัมพันธ์กับคุณภาพของผลิตภัณฑ์

2.การออกแบบที่สัมพันธ์กับวัสดุและกระบวนการผลิต

3. การออกแบบที่สัมพันธ์กับความต้องการของผู้บริโภค

4.การออกแบบที่มีคุณค่าทางความงาม

การออกแบบที่สัมพันธ์กับคุณภาพของผลิตภัณฑ์

การออกแบบผลิตภัณฑ์ ควรต้องพิจารณาถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นประการแรกเพื่อจะได้ออกแบบให้ได้ความคงทนถาวรมากน้อย หรือให้เหมาะสมกับการใช้เพียงชั่วคราวของผลิตภัณฑ์นั้น เพราะการออกแบบจะต้องคำนึงถึงวัสดุและเวลาการผลิตไปพร้อมกัน ถ้าออกแบบโดยไม่ได้ศึกษาถึงคุณภาพตามเป้าหมายของการผลิตแล้ว ก็ไม่สามารถออกแบบที่เหมาะสมได้

การออกแบบที่สัมพันธ์กับวัสดุและกระบวนการผลิต

ในที่นี้ใคร่ขอย้ำทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยตรง ด้วยการผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ กำลังการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์จำนวนมาก มีความจำเป็นยิ่ง เครื่องมือที่ใช้ในการผลิตเช่น เครื่องจักรกล หรือเครื่องทุ่นแรงอื่นๆ ย่อมเหมาะสมกับวัสดุอย่างหนึ่ง ทำให้การออกแบบผลิตภัณฑ์ต้องพิจารณาถึงวัสดุและกระบวนการผลิตไปพร้อมกัน

การออกแบบที่สัมพันธ์กับหน้าที่ใช้สอย

หน้าที่ใช้สอยของผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้น เป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้ออกแบบจะต้องพิจารณา แม้การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องกลไกซับซ้อน ผู้ออกแบบจะไม่รู้ระบบการทำงานของผลิตภัณฑ์นั้นทั้งหมด ก็ควรจะรู้การทำงานของผลิตภัณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ หรือแม้แต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเครื่องกลไก ผู้ออกแบบจะต้องทำความเข้าใจกับหน้าที่ใช้สอยเป็นประการสำคัญด้วย

การออกแบบที่สัมพันธ์กับความต้องการของผู้บริโภค

อาจจะพิจารณาได้ 2 แง่คือความต้องการที่สอดคล้องกับชีวิตความเป็นอยู่ กับการสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ

ความต้องการที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่เป็นความต้องการที่เหมาะสมกับสภาพวัฒนธรรม รสนิยม และการใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆความต้องการของผู้บริโภคยังเกี่ยวข้องกับสภาพเศรษฐกิจโดยตรงอีกด้วย ถ้าสภาพสังคมที่กำลังเศรษฐกิจตกต่ำการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ราคาสูง สินค้าฟุ่มเฟือย หรือเน้นความงามทางการออกแบบมากจนผลิตภัณฑ์นั้นราคาสูง การออกแบบเช่นนี้ อาจจะไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคได้

การออกแบบที่มีคุณค่าทางความงาม

เพื่อให้ผู้ออกแบบตระหนักถึงความงามที่เด่นชัดร่วมสมัย และมีความคิดสร้างสรรค์แทรกอยู่ในการออกแบบแต่ละชิ้น ความประณีตบรรจงในการออกแบบหรือในผลิตภัณฑ์เป็นคุณค่าส่วนหนึ่งของความงามอีกด้วย nn
nn
27 ก.ย. 2550 13:12
18 ความเห็น
88525 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 5 moo_aun_aun@hotmail.com (Guest)

อยากได้รูปภาพของการออกแบบผลิตภัณฑ์จังเลยค่ะ
25 ส.ค. 2551 15:27


ความคิดเห็นที่ 6 kew_sayonara@hotmail.com (Guest)

ใช่ครับผมพึ่งปี1 เรียนสายนี้ด้วย
อยากช่วยชี้เเนะด้วยนะครับ

30 ต.ค. 2551 10:48


ความคิดเห็นที่ 7 tukta_150@hotmail.com (Guest)

พี่ฮะถ้าจะเรียนสายนี้

มันต้องสอบอะไรบ้างคับ

แนวข้อสอบเปนงัยคับ

30 ต.ค. 2551 13:16


ความคิดเห็นที่ 8 sarocha_moo@hotmail.com (Guest)

ช่วยแนะนำการออกแบบกล่องใส่ผลิตภัณฑ์หน่อยค่ะ
23 พ.ย. 2551 21:18


ความคิดเห็นที่ 9 noo-fa-rag@hotmall.com (Guest)

อยากได้รู้ผลิตภัณ์จังและช่วยแนะนำการออกกบบดต็แบบเก๋เก๋หน่อย

11 ม.ค. 2552 11:48


ความคิดเห็นที่ 10 koy_artdesign@windowslive.com (Guest)

กำลังเตรียมตัวสอบออกแบบช่วยแนะนำหน่อยได้ป่ะ
9 ก.ย. 2552 16:08


ความคิดเห็นที่ 11 www.nanzaza 78 @ hotmail.com (Guest)

อยากออกแบบผลิตภ์ที่ใช้งานได้ง่าย
9 ส.ค. 2553 15:29


ความคิดเห็นที่ 12 เดี่ยว (Guest)

ผมรับสอนอยู่นะครับ สนใจติดต่อ0820963843 เดี่ยว
28 ก.ย. 2553 20:39


ความคิดเห็นที่ 13 ตาล (Guest)

อยากเรียนจังเลย
1 ต.ค. 2553 12:34


ความคิดเห็นที่ 15 ple5233@hotmail.com (Guest)

ยากเปงบางอย่าง
ที่จะเรียนสายนี้ต้องรักนะ
ไม่อย่างนั่นเรียนไม่รอดแน่
20 ธ.ค. 2553 06:38


ความคิดเห็นที่ 16 j_chaichan@hotmail.com (Guest)

เปิดรับสมัครนักศึกษาค้ดเลือกเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2552 (เพิ่มเติมรอบ2) จำหน่ายใบสมัครและสมัครด้วยตนเองที่งานทะเบียนวัดผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนันทา วันที่ 24 มีนาคม - 7 พฤษภาคม 2552

ประกาศรายชื่อและห้องสอบที่ www.ssru.ac.th 12 พฤษภาคม 2552
สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ 15 พฤษภาคม 2552

โดยเปิดรับเฉพาะสาขาเพิ่มเติ่มคือ สาขาออกแบบหัตถศิลป์สร้างสรรค์ (ออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม)

หรือสนใจเข้าไปถามตอบในเวปบอร์ดของสาขาได้ครับ
www.ccd.ssru.ac.th
14 มี.ค. 2554 10:01


ความคิดเห็นที่ 17 เก็ต (Guest)

อยากรู้ว่าถ้าอยากเรียนการออกแบบผลิตภัณฑ์ต้องเลือกเรียนสายไหน ช่วยบอกทีตอนนี้งง มากเลยคะเพราะม.4ต้องเลือกแล้วจะได้เรียนต่ยอดเลย

ขอบคุณคะ
24 มิ.ย. 2554 19:45


ความคิดเห็นที่ 18 rasrimin (Guest)

ขอบคุณนะ

ลังต้องการเลย
31 ต.ค. 2554 21:56

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น