การออกแบบผลิตภัณฑ์

การออกแบบผลิตภัณฑ์

การออกแบบผลิตภัณฑ์ [product design] คือการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ เพื่อนำมาใช้สอยในชีวิตประจำวัน โดยเน้นการผลิตจำนวนมาก ในรูปสินค้า เพื่อให้ผ่านไปยังผู้บริโภค[consumer]ในวงกว้าง โดยที่รูปแบบและคุณภาพของผลิตภัณฑ์จะเป็นปัจจัยสำคัญ ชักจูงผู้บริโภคให้เกิดความกระหายที่จะจ่ายเงินซ้อผลิตภัณฑ์นั้น


จากข้อสรุปข้างต้น การออกแบบผลิตภัณฑ์จึงเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลายด้านซึ่งควรจะได้พิจารณาคือ


1.การออกแบบที่สัมพันธ์กับคุณภาพของผลิตภัณฑ์


2.การออกแบบที่สัมพันธ์กับวัสดุและกระบวนการผลิต


3. การออกแบบที่สัมพันธ์กับความต้องการของผู้บริโภค


4.การออกแบบที่มีคุณค่าทางความงาม


การออกแบบที่สัมพันธ์กับคุณภาพของผลิตภัณฑ์


การออกแบบผลิตภัณฑ์ ควรต้องพิจารณาถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นประการแรกเพื่อจะได้ออกแบบให้ได้ความคงทนถาวรมากน้อย หรือให้เหมาะสมกับการใช้เพียงชั่วคราวของผลิตภัณฑ์นั้น เพราะการออกแบบจะต้องคำนึงถึงวัสดุและเวลาการผลิตไปพร้อมกัน ถ้าออกแบบโดยไม่ได้ศึกษาถึงคุณภาพตามเป้าหมายของการผลิตแล้ว ก็ไม่สามารถออกแบบที่เหมาะสมได้


การออกแบบที่สัมพันธ์กับวัสดุและกระบวนการผลิต


ในที่นี้ใคร่ขอย้ำทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยตรง ด้วยการผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ กำลังการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์จำนวนมาก มีความจำเป็นยิ่ง เครื่องมือที่ใช้ในการผลิตเช่น เครื่องจักรกล หรือเครื่องทุ่นแรงอื่นๆ ย่อมเหมาะสมกับวัสดุอย่างหนึ่ง ทำให้การออกแบบผลิตภัณฑ์ต้องพิจารณาถึงวัสดุและกระบวนการผลิตไปพร้อมกัน


การออกแบบที่สัมพันธ์กับหน้าที่ใช้สอย


หน้าที่ใช้สอยของผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้น เป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้ออกแบบจะต้องพิจารณา แม้การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องกลไกซับซ้อน ผู้ออกแบบจะไม่รู้ระบบการทำงานของผลิตภัณฑ์นั้นทั้งหมด ก็ควรจะรู้การทำงานของผลิตภัณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ หรือแม้แต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเครื่องกลไก ผู้ออกแบบจะต้องทำความเข้าใจกับหน้าที่ใช้สอยเป็นประการสำคัญด้วย


การออกแบบที่สัมพันธ์กับความต้องการของผู้บริโภค


อาจจะพิจารณาได้ 2 แง่คือความต้องการที่สอดคล้องกับชีวิตความเป็นอยู่ กับการสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ


ความต้องการที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่เป็นความต้องการที่เหมาะสมกับสภาพวัฒนธรรม รสนิยม และการใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆความต้องการของผู้บริโภคยังเกี่ยวข้องกับสภาพเศรษฐกิจโดยตรงอีกด้วย ถ้าสภาพสังคมที่กำลังเศรษฐกิจตกต่ำการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ราคาสูง สินค้าฟุ่มเฟือย หรือเน้นความงามทางการออกแบบมากจนผลิตภัณฑ์นั้นราคาสูง การออกแบบเช่นนี้ อาจจะไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคได้


การออกแบบที่มีคุณค่าทางความงาม


เพื่อให้ผู้ออกแบบตระหนักถึงความงามที่เด่นชัดร่วมสมัย และมีความคิดสร้างสรรค์แทรกอยู่ในการออกแบบแต่ละชิ้น ความประณีตบรรจงในการออกแบบหรือในผลิตภัณฑ์เป็นคุณค่าส่วนหนึ่งของความงามอีกด้วย nn
nn


ความคิดเห็นที่ 18


31 ต.ค. 2554 21:56
 1. ขอบคุณนะ ลังต้องการเลย

ความคิดเห็นที่ 17

24 มิ.ย. 2554 19:45
 1. อยากรู้ว่าถ้าอยากเรียนการออกแบบผลิตภัณฑ์ต้องเลือกเรียนสายไหน ช่วยบอกทีตอนนี้งง มากเลยคะเพราะม.4ต้องเลือกแล้วจะได้เรียนต่ยอดเลย ขอบคุณคะ

ความคิดเห็นที่ 16

14 มี.ค. 2554 10:01
 1. เปิดรับสมัครนักศึกษาค้ดเลือกเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2552 (เพิ่มเติมรอบ2) จำหน่ายใบสมัครและสมัครด้วยตนเองที่งานทะเบียนวัดผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนันทา วันที่ 24 มีนาคม - 7 พฤษภาคม 2552 ประกาศรายชื่อและห้องสอบที่ www.ssru.ac.th 12 พฤษภาคม 2552 สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ 15 พฤษภาคม 2552 โดยเปิดรับเฉพาะสาขาเพิ่มเติ่มคือ สาขาออกแบบหัตถศิลป์สร้างสรรค์ (ออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม) หรือสนใจเข้าไปถามตอบในเวปบอร์ดของสาขาได้ครับ www.ccd.ssru.ac.th

ความคิดเห็นที่ 15

20 ธ.ค. 2553 06:38
 1. ยากเปงบางอย่าง ที่จะเรียนสายนี้ต้องรักนะ ไม่อย่างนั่นเรียนไม่รอดแน่

ความคิดเห็นที่ 13

1 ต.ค. 2553 12:34
 1. อยากเรียนจังเลย

ความคิดเห็นที่ 12

28 ก.ย. 2553 20:39
 1. ผมรับสอนอยู่นะครับ สนใจติดต่อ0820963843 เดี่ยว

ความคิดเห็นที่ 11

9 ส.ค. 2553 15:29
 1. อยากออกแบบผลิตภ์ที่ใช้งานได้ง่าย

ความคิดเห็นที่ 10

9 ก.ย. 2552 16:08
 1. กำลังเตรียมตัวสอบออกแบบช่วยแนะนำหน่อยได้ป่ะ

ความคิดเห็นที่ 9

11 ม.ค. 2552 11:48
 1. อยากได้รู้ผลิตภัณ์จังและช่วยแนะนำการออกกบบดต็แบบเก๋เก๋หน่อย


ความคิดเห็นที่ 8

23 พ.ย. 2551 21:18
 1. ช่วยแนะนำการออกแบบกล่องใส่ผลิตภัณฑ์หน่อยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 7

30 ต.ค. 2551 13:16
 1. พี่ฮะถ้าจะเรียนสายนี้มันต้องสอบอะไรบ้างคับแนวข้อสอบเปนงัยคับ


ความคิดเห็นที่ 6

30 ต.ค. 2551 10:48
 1. ใช่ครับผมพึ่งปี1 เรียนสายนี้ด้วยอยากช่วยชี้เเนะด้วยนะครับ


ความคิดเห็นที่ 5

25 ส.ค. 2551 15:27
 1. อยากได้รูปภาพของการออกแบบผลิตภัณฑ์จังเลยค่ะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น