อิสลามกับวาเลนไทน์

อิสลามกับวาเลนไทน์เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ จะมาถึง ทุกคนคงนึกถึงวันวาเลนไทน์ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมตะวันตก และพวกเขาถือให้เป็นวันแห่งความรัก หนุ่มสาวผู้เป็นมุสลิมย่อมหลีกเลี่ยงไม่พ้นต่อกระแสดังกล่าว ดังนั้น เราจึงสมควรตระหนักว่าอิสลามมีจุดยืนอย่างไรกับวัฒนธรรมดังกล่าวนี้

ความเป็นมาของวันวาเลนไทน์วันวาเลนไทน์ (Valentine day) เป็นวัฒนธรรมตะวันตกมีความเป็นมาอย่างไรและมีความลึกซึ้งแค่ไหน แม้แต่ชาวตะวันตกซึ่งเป็นเจ้าของวัฒนธรรมเองก็ยังไม่มีความชัดเจนดังที่พระเดชพระคุณพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ได้กล่าวไว้ในหนังสือ "จากวาเลนไทน์สู่ความเป็นไทย" ว่า "เรื่องราวเกี่ยวกับวันวาเลนไทน์นั้น ก็เป็นเรื่องที่คลุมเครือจะสืบหาประวัติที่แน่นอนอะไรก็ไม่ได้ ได้แต่สันนิษฐานกันไป ไม่มีต้นกำเนิดของเรื่องและความเป็นมาที่ชัดเจน ในหนังสือหลักๆ เท่าที่สันนิษฐานกัน พอสรุปได้ว่า1. วันวาเลนไทน์นี้ เดิมเป็นเทศกาลฉลองความเจริญพันธุ์ของพวกโรมันโบราณ ซึ่งเป็นการระลึกถึงเทพเจ้าลูเปอร์คุส (เทพแห่งความเจริญพันธุ์) ต่อมาภายหลังจึงได้รับเอาเข้ามาเป็นของคริสต์ศาสนา โดยโยงเข้ากับเรื่องการพลีชีพเพื่อศาสนาของนักบุญชื่อ วาเลนไทน์ ซึ่งมีวันฉลองใกล้กัน (ของเดิม 15 กุมภาพันธ์ ส่วนของนักบุญ วันที่ 14 กุมภาพันธ์)2. ว่ากันว่า เซนต์วาเลนไทน์ เป็นผู้พลีชีพเพื่อศาสนาคริสต์ ซึ่งถูกประหารชีวิตในกรุงโรม เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ประมาณ ค.ศ. 269 หรือ 270 และมีสองท่านชื่อซ้ำกันแต่ประวัติศาสตร์ของทั้งสองท่านเป็นเรื่องเล่ากันมาแบบปรัมปรา ซึ่งแท้จริงแล้วอาจเป็นเรื่องเล่าต่างกัน แต่ตัวบุคคลเป็นคนเดียวกัน3. การฉลองวันเลนไทน์เริ่มมีขึ้นในสมัยกลางของยุโรป แต่การที่ถือว่าเซนต์วาเลนไทน์เป็นนักบุญผู้อุดหนุนคู่รักเป็นเรื่องที่กลายมาในช่วงหลัง โดยถือว่า เป็นผู้ช่วยเหลือคนมีความรักที่ตกอยู่ในความทุกข์ถูกบังคับ4. การที่วันที่ระลึก เซนต์วาเลนไทน์ กลายมาเป็นวันแห่งความรัก เป็นเรื่องบังเอิญซึ่งที่จริงไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเซนต์วาเลนไทน์เลย แต่เรื่องมาโยงกันและกลายไป คงจะเนื่องจากชาวยุโรปสมัยกลาง มีความเชื่อว่านกเริ่มฤดูผสมพันธุ์ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์

อิสลามกับวันวาเลนไทน์

การปลูกฝังความรักในอิสลามไม่ได้จำกัดวันเพียงแค่วันใดวันหนึ่งเป็นพิเศษ อิสลามมีหลักการและข้อกำหนดเกี่ยวกับเรื่องความรัก การแสดงถึงความรักในอิสลามนั้น จะต้องไม่ขัดกับหลักการของศาสนาและต้องอยู่บนพื้นฐานของศาสนา ดังนั้น ความรัก อิสลามให้การส่งเสริม ได้จะได้รับผลการตอบแทน นั่นก็คือ การมีความรักต่ออัลเลาะฮ์ ร่อซูลของพระองค์ และบรรดามุสลิมีน

อัลเลาะฮฺ (ซ.บ.) ความว่า “ และบางส่วนจากมนุษย์ มีผู้ที่ยึดเอาอื่นจากอัลเลาะฮฺมาเป็นคู่เคียง (กับพระองค์) พวกเขารักสิ่งเหล่านั้น ประดุจเดียวกันเขารักอัลเลาะฮฺ และบรรดาผู้มีศรัทธาทั้งหลาย ย่อมมีความรักอันลึกซึ้งที่สุดต่ออัลเลาะฮฺ ” อัลบะกอเราะฮฺ 165

ท่านร่อซูลุลเลาะฮฺ (ซ.ล.) กล่าวว่า“ พวกท่านจงรักอัลเลาะฮฺ ด้วยสิ่งที่พระองค์ทรงประทานให้กับพวกท่าน จากบรรดาสิ่งอำนวยสุขต่าง ๆ ของพระองค์ และพวกท่านจงรักฉันเนื่องจากความรักของอัลเลาะฮฺที่มีต่อฉัน” รายงานโดยท่าน อัตติรมิซีย์ และอัลฮากิม

ท่านร่อซูลุลเลาะฮ์กล่าวว่า" คนหนึ่งจากพวกท่านยังไม่ศรัทธา นอกจากฉันจะเป็นที่รักยิ่งไปยัง มากกว่า ครอบครัวของเขา ทรัพย์สินของเขา และบรรดามนุษย์ทั้งหมด " รายงานโดย บุคคอรีย์ และมุสลิม“ขอสาบานด้วยผู้ที่ชิวิตข้าอยู่ในอำนาจของพระองค์ พวกท่านจะไม่ได้เข้าสวรรค์จนกว่าพวกท่านจะศรัทธา และพวกเจ้าจะไม่มีศรัทธาอย่างแท้จริง จนกว่าพวกเจ้าจะรักกัน เอาไหม ฉันจะบอกถึงสิ่งหนึ่งที่พวกเจ้าปฏิบัติแล้ว พวกเจ้าจะรักกัน นั่นคือ พวกเจ้าต้องให้สลามต่อกัน” รายงานโดย มุสลิม

ดังนั้น การแสดงความรักเป็นพิเศษในวันวาเลนไทน์ จึงเป็นการเลียนแบบวัฒนธรรมตะวันและเป็นการให้เกียรติแก่นักบวชที่มีนามว่า “วาเลนไทน์” ซึ่งดังกล่าวนี้ ไม่ใช่เป็นการกระทำที่อยู่บนหลักการของอิสลามท่านร่อซูลุลเลาะฮ์ ซ๊อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่า “ผู้ใดที่อุตริกรรมขึ้นมาใหม่ในการงานของเรานี้กับสิ่งที่ไม่มี(รากฐาน)มาจากมัน ย่อมถูกปฏิเสธ”

เพราะฉะนั้น การปลูกฝังความรักในอัลเลาะฮ์และร่อซูลของพระองค์ และการแสดงความรักสำหรับพี่น้องมุสลิมด้วยกัน เป็นฟัรดูในทุกเวลาและวโรกาส ไม่ใช่มาจำกัดความรักเพียงแค่วันวาเลนไทน์ วัลลอฮุอะลัมโดย..al-azhary

ขอขอบคุณ..http://www.sunnahstudent.com
3 ต.ค. 2550 16:19
1 ความเห็น
7434 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1 โดย gift4gift

ให้ความรู้ดีมากค่ะ


เสื้อคู่รัก ของขวัญ www.lovercorner.com


เสื้อคู่รัก ของขวัญ

8 ธ.ค. 2551 13:13

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น