รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน (พ.ศ.2550)

ท่านคิดว่าควรจะแก้ไขหรือเพิ่มเติมอะไรบ้าง พร้อมให้เหตุผลประกอบ


แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น