วิจัยในชั้นเรียน

อยากดูตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียนแบบหน้าเดียวจังเลยใครช่วยได้รบกวนหน่อยคะความคิดเห็นที่ 67 

tonee.
19 ธ.ค. 2551 21:52
 1. อยากได้วิจัยหน้าเดียว สาระพระพุทธศาสนา ป.3
ความคิดเห็นที่ 66

s.suksua
25 พ.ค. 2551 10:41
 1. ขอตัวอย่างงานวิจัยสาระภาษาอังกฤษ ชั้น ป.5  หน่อยครับความคิดเห็นที่ 64

sareepat
6 พ.ค. 2551 15:47
 1. ตอนนี้กำลังจะเริ่มทำวิจัยในชั้นเรียนค่ะ  ใครพอจะมีตัวอย่างงานวิจัย ช่วงชั้นที่ 3 รายวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศ   ช่วยกรุณาส่งมาที่เมลนี่นะคะ ขอบคุณคะ  pah_pee_23@hotmail.com
ความคิดเห็นที่ 77

khumpeera@windowslive.com (Guest)
14 ธ.ค. 2553 17:44
 1. ดิฉันอยากได้ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียนวิชาสังคมศึกษาระดับประถมศึกษาพอมีตัวอย่างบ้างไหมคะต้องการด่วนคะความคิดเห็นที่ 63

kan01
29 ม.ค. 2551 19:49
 1. อยากได้วิจัยในชั้นเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชั้น ม1-ม2 (วิจัยหน้าเดียว) ช่วยหน่อยนะค่ะ

  variprakan@hotmail.comความคิดเห็นที่ 47

ครูชนบท (Guest)
23 ก.ย. 2549 21:49
 1. อยากเห็นจริงๆว่างานวิจัยในชั้นเรียนช่วงชั้นที่ 2 ที่มี 5 บท

  หน้าตาเป็นอย่างไร วิทยานิพนธ์พอหาดูได้ครับความคิดเห็นที่ 32

โมลี (Guest)
2 มิ.ย. 2549 15:21
 1. อยากได้หนังสือเกี่ยวกับการวิจัยแบบง่ายๆ อยากทำวิจัยในชั้นเรียนมากแต่ตอนนี้ขาดความเข้าใจในกระบวนการทำวิจัยในชั้นเรียนความคิดเห็นที่ 60

คุณรัตน์
10 มิ.ย. 2550 22:19
 1. มีงานวิจัยในชั้นเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รายงานการหาประสิทธิภาพหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ และตัวอย่างหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 ( 5 เล่ม) ซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับการอนุมัติเป็นอาจารย์3 (ปีพศ.2546)ไว้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับสมาชิกวิชาการทุกท่านค่ะความคิดเห็นที่ 58

nampk@hotmail.com (Guest)
18 พ.ย. 2549 09:02
 1. มีตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียนไหมค่ะ อยากได้ตัวอย่างวิชาคอมพิวเตอร์ ช่วงชั้น 2 ถ้าใครมีช่วยส่งให้หน่อยนะค่ะ ขอบคุณมาก ๆๆๆ ค่ะความคิดเห็นที่ 11

MG (Guest)
15 ต.ค. 2548 07:47
 1. เท่าที่ผมศึกษาคร่าวๆ  การทำวิจัยในชั้นเรียน  เป็นการฝึกสังเกต คุณภาพการเรียนการสอนในชั้นเรียน  มุ่งที่การแก้ปัญหาเฉพาะอย่างที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน  มุ่งที่จะหาทางแก้ไข ให้ทันที และทันการณ์  แต่ก็ต้องมีการจัดทำอย่างเป็นระเบียบแบบแผน  ในขั้นเริ่มต้น จะยึดเอาตัวผู้สอนเป็นสำคัญ  จัดทำโดยผู้สอนคนเดียว  แต่อาจจะมีใครเข้ามาช่วยก็ได้ ถ้าสามารถทำได้

  เช่นการให้เพื่อนครูอีกคนเป็นผู้ช่วยสังเกตการณ์บางอย่าง  หรือช่วยในการประเมิน เป็นต้น

  ถ้าผมเข้าใจผิด ช่วยแนะเพิ่มเติมด้วยครับความคิดเห็นที่ 48

thawankesmala
24 ก.ย. 2549 09:20
 1. แล้วแต่ความนิยมของหน่วยงานนะครับ โดยหลัก ๆ แล้ว บทต่าง ๆ จะกล่าวถึงเรื่องเหล่านี้ (รูปแบบเต็ม)  บทที่ 1 คำนำ

  อธิบายคร่าว ๆ ย่อ ๆ ว่าทำไมถึงทำ ปัญหาการวิจัยคืออะไร สมมุติฐานคืออะไร จะได้ประโยชน์อะไร  บทื่ 2 การตรวจเอกสาร

  ส่วนนี้เป็นส่วนทบทวนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานที่เราทำ เพื่อชี้ให้เห็นว่าสถานภาพของการวิจัยในเรื่องที่เราสนใจเป็นอย่างไร อะไรที่มีคำตอบชัดเจนแล้ว อะไรที่ต้องศึกษาต่อ ข้อมูลทางวิชาการตรงนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการออกแบบการวิจัยของเรา  บทที่ 3 วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ

  ส่วนนี้เป็นส่วนของการออกแบบกาวิจัย ต้องมีรายละเอียดทุกขั้นตอน อธิบายให้ชัดเจนว่าทำอย่างไร ใช้เคื่องมืออะไร คุณภาพเป็นอย่างไร (เช่น ความเที่ยงตรง ความแน่นอน) วัดตัวแปรอะไร ทำกี่ซ้ำ ใช้สถิติอะไร ประมวลผลโดยวิธีใด เขียนให้คนที่ต้องการทำซ้ำสามารถทำตามได้โดยไม่ผิดพลาด  บทที่ 4 ผลการศึกษา

  แสดงค่าสถิติต่าง ๆ ที่ได้จากการประมวลผล เป็นตาราง รูปภาพ แบละเขียนคำอธิบาบผลประกอบ  บทที่ 5 วิจารณ์

  บทวิจารณ์แสดงความลุ่มลึกของความรู้ความเข้าใจที่เรามีต่องานวิจัยของเรา ส่วนนี้จะไม่ทวนผลการทดลองแต่จะหยิบยกประเด็นของผงการทดลองว่า สอดคล้องหรือสนับสนุนกฏเกณฑ์หรือทฤษฎีหรือไม่ อย่างไร เราค้นพบอะไรที่เด่น ๆ มีคุณค่าทางวิชาการบ้าง และผลการวิจัยของเราแตกต่าง เหมือน คล้าย กับผลการวิจัยที่มีผู้ศึกษาไว้อย่างไร อธิบายด้วยว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้น การวิจัยของเรามีข้อจำกัดอะไร ผลการวิจัยนี้สามารถสรุปได้กว้างขางเพียงใด มีประเด็นอะไรที่ผลการวิจัยนี้อธิบายได้ดี อะไรที่อธิบายไม่ได้ แนะนำด้วยว่าประเด็นใดบ้างที่ควรวิจัยต่อไปเพื่อหาคำตอบ และสรุปสั้น ๆความคิดเห็นที่ 52

thawankesmala
26 ก.ย. 2549 11:03
 1. ใหม่ ๆ ก็ ติดขัดบ้างครับ เดี๋ยวก็จะคล่องไปเองความคิดเห็นที่ 50

thawankesmala
25 ก.ย. 2549 09:42
 1. คุณ santareeya1@thaimail.com เข้าไปดูที่นี่สิครับ


  http://www.moe.go.th/wijai/profile1.htmlความคิดเห็นที่ 39

toyamail@sanook.com (Guest)
20 ก.ค. 2549 10:29
 1. อยากทราบหัวข้อที่เป็นไปได้สำหรับการทำวิจัยหน้าเดียวในรายวิชาชีววิทยาความคิดเห็นที่ 16

ครูแมว (Guest)
15 พ.ย. 2548 23:56
 1. วิจัยเชิงทดลอง เกี่ยวกับการสอนวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา หาบทความได้จากที่ใดบ้างช่วยบอกทีความคิดเห็นที่ 62

ช้างป่า_kalasin
10 พ.ย. 2550 14:06
 1. ยังมีครูยุคนี้ที่ยังไม่เข้าใจคำว่า"การสอนแบบท่องจำ" (เยอะเลยจ้า)ไปเหมารวมเอาว่าห้ามสอนให้เด็กท่องสูตรคูณ ห้ามสอนให้เด็กจำสูตร-สมการ แค่ดูโฆษณาเมื่อหลายปีที่แล้วก็ตีความกันไปคนละทิศละทาง แล้วอย่างนี้เมื่อไรการศึกษาไทยจะพัฒนาได้

  ช่วยจัดเวทีสร้างความกระจ่างชัด จูนคลื่นสมองให้ตรงกันหน่อยน่าจะดี เจ้าข้า..ความคิดเห็นที่ 6

tonmelb (Guest)
17 ก.พ. 2546 15:30
 1. ขอบคุณทุกท่านที่ถามคําถามนี้  ขอบคุณคุณครูบ้านนอก เเละครูไผ่  ผมสนใจเรื่องการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมปีที่ 5-6 มากครับ ในขณะนี้ผมมีหนังสือ(ฝากเพื่อนซื้อ) ๒ เล่ม  ๑ Primary English Grammar Pratom 5& 6 by อ วัจนา พิพัฒน์ทศพร เเละ อ อมรรัตน์ เเกมทอง  ผมจะลองเขียนเเนวที่อยากจะสอน child-centred learning method/approach เอื้ออํานวยอยู่เเล้วครับ  ถ้าท่านใดจะเเนะนําเวปหรือหนังสือสอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมปีที่ 5-6 ขอบคุณครับ  มุ่งมั่นที่จะเดินทางสายกลาง ระหว่างการทํางานสร้่างตัวเเละทําอะไรก้ได้เพื่อตอบเเทนเเผ่นดิน (คือจะเป็นครู + ทํา Eng Workshop เล็กๆด้วยครับ )  ผมคนตรงนะ ขอพูดว่าเงินเดือนครูน้อยเกินไปเเละผมมีศรัทธาต่อระบบราชการน้อยมาก ปััญหาระบบมันเยอะ ผมไม่ทน เเต่จะไม่หนี เพราะอยากเป็นครูมากๆๆๆ ผมเลยต้องเลือกเเบบนี้ (ทํา ๒ งาน)  +++ ฉบับใหม่ A drop in the ocean คืนนี้น่าจะได้อ่านนะครับความคิดเห็นที่ 9

pia04_nida@yahoo.com (Guest)
3 ต.ค. 2548 23:33
 1. ขอตัวอย่างงานวิจัยหน้าเดียว ในวิชาสังคมฯระดับม.ต้นด้วยค่ะไม่ทราบว่าเขาใช้เครื่องมือแบบใดความคิดเห็นที่ 23

yungying_ka@hotmail.com (Guest)
4 ก.พ. 2549 11:19
 1. ตอนนี้กำลังฝึกสอนอยู่คะ และต้องส่งงานวิจัยแบบกระทันหัน(ด่วน) ใครพอจะมีตัวอย่างงานวิจัยของเด็กช่วงชั้นที่ 3 เรื่องการอ่าน เขียนภาษาไทยไม่คล่องบ้างคะ หรือจะเป็นแบบฝึกการอ่านก็ได้คะ ช่วยกรุณาส่งมาที่เมลนี้นะคะ ขอบคุณคะความคิดเห็นที่ 1

ไพจิตร (Guest)
22 พ.ย. 2545 21:56
 1. เชืญที่ http://www.geocities.com/inno_thai ค่ะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น