วิจัยในชั้นเรียน

อยากดูตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียนแบบหน้าเดียวจังเลยใครช่วยได้รบกวนหน่อยคะ


ความคิดเห็นที่ 1


22 พ.ย. 2545 21:56
 1. เชืญที่ http://www.geocities.com/inno_thai ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 2

ครูบ้านนอก
22 พ.ย. 2545 23:19
 1. ลองที่นี่ด้วยนะครับ http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~jutumpor/ ผมมีงานส่วนตัวอยู่ถ้าสนใจ เมล์มาถามได้นะครับ sompoat@yahoo.com [[18954]]

ความคิดเห็นที่ 3

ครูไผ่
21 ธ.ค. 2545 01:54
 1. คุณครูบ้านนอกสนใจที่จะเผยแพร่งานส่วนตัวใน http://www.geocities.com/inno_thai ไหมคะ? ถ้าสนใจส่งไฟล์งานไปที่ inno_thai@hotmail.com ได้ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 4

16 ก.พ. 2546 14:41
 1. อยากขอความช่วยเหลือในเรื่องการทำวิจัยในชั้นเรียน ( อยากได้ตัวอย่าง ) ของวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมปีที่ 6 มีใครพอจะช่วยได้บ้างไหมคะ

ความคิดเห็นที่ 5

ครูไผ่
17 ก.พ. 2546 13:05
 1. นี่เลยค่ะ ตัวอย่าง การวิจัยเรื่อง การใช้แบบฝึกในการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โดย นางจันฑิตา กุศลวัฒนะ อาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองอุทัยธานี สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี อ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.geocities.com/educonstruct/action1.htm เป็นวิชาภาษาอังกฤษพอดีเลยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 6

17 ก.พ. 2546 15:30
 1. ขอบคุณทุกท่านที่ถามคําถามนี้ ขอบคุณคุณครูบ้านนอก เเละครูไผ่ ผมสนใจเรื่องการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมปีที่ 5-6 มากครับ ในขณะนี้ผมมีหนังสือ(ฝากเพื่อนซื้อ) ๒ เล่ม ๑ Primary English Grammar Pratom 5& 6 by อ วัจนา พิพัฒน์ทศพร เเละ อ อมรรัตน์ เเกมทอง ผมจะลองเขียนเเนวที่อยากจะสอน child-centred learning method/approach เอื้ออํานวยอยู่เเล้วครับ ถ้าท่านใดจะเเนะนําเวปหรือหนังสือสอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมปีที่ 5-6 ขอบคุณครับ มุ่งมั่นที่จะเดินทางสายกลาง ระหว่างการทํางานสร้่างตัวเเละทําอะไรก้ได้เพื่อตอบเเทนเเผ่นดิน (คือจะเป็นครู + ทํา Eng Workshop เล็กๆด้วยครับ ) ผมคนตรงนะ ขอพูดว่าเงินเดือนครูน้อยเกินไปเเละผมมีศรัทธาต่อระบบราชการน้อยมาก ปััญหาระบบมันเยอะ ผมไม่ทน เเต่จะไม่หนี เพราะอยากเป็นครูมากๆๆๆ ผมเลยต้องเลือกเเบบนี้ (ทํา ๒ งาน) +++ ฉบับใหม่ A drop in the ocean คืนนี้น่าจะได้อ่านนะครับ

ความคิดเห็นที่ 7

9 ก.ย. 2548 14:37
 1. ต้องการตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียนวิชาสังคมแบบเป็นเกมส์

ความคิดเห็นที่ 8

22 ก.ย. 2548 21:08
 1. ต้องการตัวอย่างและแนวทางการวิจัยในชั้นเรียนกลุ่มสาระคณิตฯชั้น ป.1 และคอมพิวเตอร์ ชั้น ป. 5 มากๆคะ ท่านใดมีหรือชี้แนะได้ ขอความอนุเคราะห์ส่งมาทางเมล์ให้ด้วยจักเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่ง ขอขอบพระคุณล่วงหน้า คะ

ความคิดเห็นที่ 9

3 ต.ค. 2548 23:33
 1. ขอตัวอย่างงานวิจัยหน้าเดียว ในวิชาสังคมฯระดับม.ต้นด้วยค่ะไม่ทราบว่าเขาใช้เครื่องมือแบบใด

ความคิดเห็นที่ 10

14 ต.ค. 2548 21:57
 1. ขอตัวอย่างวิจัยของภาษาไทยชั้นป.5 หน่อยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 12

21 ต.ค. 2548 18:26
 1. ต้องการความช่วยเหลือและคำแนะนำจากท่านดังนี้ค่ะ 1. ชื่อเรื่องของงานวิจัยในชั้นเรียน 1.1 เรื่อง การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารโดยการฝึกจากประสบการณ์ตรง 1.2 เรื่อง การพัฒนาทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา คือว่า เทอมหน้าจะมีอาสาสมัครชาวอังกฤษเข้ามาสอนในระดับชั้นม. ปลาย เป็นเวลา 1 ภาคเรียน ผู้บริหารเลยอยากให้ทำวิจัยเพื่อศึกษาข้อมูลดูว่าได้ผลสัมฤทธิ์มากน้อยเพียงไร ( เผื่อว่าปีการศึกษา 2549 จะได้เสนอคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อพิจารณาจ้างครูต่างชาติ ) หรือถ้ามีชื่ออื่นที่เหมาะสมกว่านี้ก็กรุณา ให้คำแนะนำด้วย 2. อยากได้แหล่งข้อมูล หรือว่า web side ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยดังกล่าว 3. ถ้าจะกรุณาเรื่องเครื่องมือและวิธีการเก็บข้อมูลด้วยจะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง ขอขอบพระคุณในความกรุณาในครั้งนี้ ครูมือใหม่หัดทำวิจัย

ความคิดเห็นที่ 13

7 พ.ย. 2548 14:23
 1. ต้องการความช่วยเหลือและคำแนะนำจากท่านดังนี้ 1.ชื่อเรื่องงานวิจัยในชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษม.2 2.อยากได้แหล่งข้อมูลหรือ web side ที่เกี่ยวกับงานวิจัยวิชาภาษาอังกฤษ 3.ถ้าจะกรุณาเรื่องเครื่องมือและวิธีการเก็บข้อมูลด้วยก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง ขอขอบพระคุณในความกรุณาครั้งนี้

ความคิดเห็นที่ 14

14 พ.ย. 2548 08:29
 1. ตอนนี้กำลังฝึกสอนอยู่ค่ะ และต้องทำวิจัยด้วย พอจะมีตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของช่วงชั้นที่ 2- 3 บางไหมค่ะ และเว็บไซต์ ที่มีข้อมูลพอจะได้ศึกษาบางอยากจะศึกษาเพิ่มเติมให้มาก ๆ ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 15

15 พ.ย. 2548 16:29
 1. เอ้...ไม่รู้ว่าใครพอจะทราบรูปแบบการวิจัยในชั้นเรียนพร้อมกับตัวอย่างด้วยค่ะ หากมีช่วยส่งมาใหดู ด้ยนะค่ะ ก็การวิจัยหน้าเดียว, การวิจัยอย่างง่าย, การวิจัยที่สมบูรณ์,การวิจัยเพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา, การวิจัยเพื่อประยุกต์ทฤษฎีในการแก้ปัญหาและพัฒนา หากใครมีขอความกรุณ่ส่งมาให้ดูด้วยนะค่ะ เพราะยังไม่เข้าใจว่าเป็นอย่างงัยค่ะ จักขอบพระคุณยิ่ง

ความคิดเห็นที่ 16

15 พ.ย. 2548 23:56
 1. วิจัยเชิงทดลอง เกี่ยวกับการสอนวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา หาบทความได้จากที่ใดบ้างช่วยบอกที

ความคิดเห็นที่ 17

22 พ.ย. 2548 09:26
 1. ขอตัวอย่างการทำวิจัยในชั้นเรียนหน้าเดียว เกี่ยวกับวิชาคอมพิวเตอร์ ม.3 ด้วย

ความคิดเห็นที่ 18

8 ธ.ค. 2548 10:51
 1. ตอนนี้กำลังฝึกสอนอยู่ค่ะ และต้องทำวิจัยด้วย พอจะมีตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของช่วงชั้นที่ 2- 3 บางไหมค่ะ และเว็บไซต์ ที่มีข้อมูลพอจะได้ศึกษาบางอยากจะศึกษาเพิ่มเติมให้มาก ๆ ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 20

8 ธ.ค. 2548 22:22
 1. อยากดูตัวอย่าง วิจัยชั้นเรียน ป.1 ของชาวเขาคะ

ความคิดเห็นที่ 23

4 ก.พ. 2549 11:19
 1. ตอนนี้กำลังฝึกสอนอยู่คะ และต้องส่งงานวิจัยแบบกระทันหัน(ด่วน) ใครพอจะมีตัวอย่างงานวิจัยของเด็กช่วงชั้นที่ 3 เรื่องการอ่าน เขียนภาษาไทยไม่คล่องบ้างคะ หรือจะเป็นแบบฝึกการอ่านก็ได้คะ ช่วยกรุณาส่งมาที่เมลนี้นะคะ ขอบคุณคะ

ความคิดเห็นที่ 24

22 ก.พ. 2549 21:18
 1. ต้องการตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน วิชา สุขศึกษา หรือ สังคมศึกษา ชั้น ป.4,ป.5,ป.6 ใครมีช่วยกรุณาส่งมาให้ผมทีนะครับ ขอบคุนครับ

ความคิดเห็นที่ 25

26 ก.พ. 2549 20:36
 1. อยากได้วิจัยแผ่นเดีบยวเกี่ยวกับวิชาภาษาไทยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 26

27 ก.พ. 2549 17:50
 1. งานวิจัยภาษาอังกฤษหน้าเดี่ยวลองเข้า khajit's blog โดยค้นจาก google.co.th ก็ได้ครับ

ความคิดเห็นที่ 28

23 เม.ย. 2549 14:44
 1. การทำวิจัยหน้าเดียวเท่าที่ทราบมา เป็นการวิจัยที่ยังไม่ได้รับการยอมรับเท่าที่ควรนะคะ เนื่องจากว่าการทำวิจัยในชั้นเรียนเป็นการศึกษา ข้แมล เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนซึ่งจะต้องมีเครื่องมือในการวิจัย มีการวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล เสนอแนะเพื่อพัฒนาต่อไป ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้คงไม่สามารถทำให้จบเบ็ดเสร็จได้ในหน้าเดียวแน่ ๆ ทำวิจัยเต็มรูป 5 บทจะได้รับการยอมรับมากกว่านะคะ (ถ้าเข้าใจผิดพลาดเกี่ยวกับวิจัยหน้าเดียวต้องขอคำชี้แนะด้วยค่ะ)

ความคิดเห็นที่ 30

26 เม.ย. 2549 19:27
 1. อยากจะได้ตัวอย่างการวิจัยชั้นเรียน 5 บท วิชาวิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่ 1 หาได้จากที่ใดได้บ้างช่วยบอกหน่อยคะ

ความคิดเห็นที่ 31

30 พ.ค. 2549 21:08
 1. ขอความอนุเคราะห์ในเรื่องการทำวิจัยของสาระสังคมศึกษาของระดับช่วงชั้นที่ 3 ที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา หรืออื่น ๆ ที่พอจะเกี่ยวข้องกับสาระสังคม จักเป็นพระคุณอย่างมากเลยคะ ขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยคะ

ความคิดเห็นที่ 32

2 มิ.ย. 2549 15:21
 1. อยากได้หนังสือเกี่ยวกับการวิจัยแบบง่ายๆ อยากทำวิจัยในชั้นเรียนมากแต่ตอนนี้ขาดความเข้าใจในกระบวนการทำวิจัยในชั้นเรียน

ความคิดเห็นที่ 33

24 มิ.ย. 2549 19:04
 1. ผมอยากได้วิจัยหน้าเดียวคณิตศาสตร์ ม.ต้น ช่วยแนะนำด้วยครับ

ความคิดเห็นที่ 34

24 มิ.ย. 2549 19:23
 1. แก้ไขความคิดเห็นที่ 33 ครับ mail ผิด มันเบลอๆ

ความคิดเห็นที่ 35

9 ก.ค. 2549 12:53
 1. ช่วยส่งไฟล์ งานวิจัยเรื่องพละศึกษา

ความคิดเห็นที่ 36

14 ก.ค. 2549 11:16
 1. สั่งซื้อ CD วิจัยในชั้นเรียน ได้ที่ไหนครับ

ความคิดเห็นที่ 37

18 ก.ค. 2549 14:51
 1. ดิฉันสนใจวิจัยเกี่ยวกับห้องสมุดอย่างได้ตัวอย่างการวิจัยช่วยส่งให้ด้วยนะค่ะจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

ความคิดเห็นที่ 39

20 ก.ค. 2549 10:29
 1. อยากทราบหัวข้อที่เป็นไปได้สำหรับการทำวิจัยหน้าเดียวในรายวิชาชีววิทยา

ความคิดเห็นที่ 40

21 ก.ค. 2549 11:59
 1. อยากดูตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียนวิชาคณิตศาสตร์ค่ะ ใครมีเวป บ้างค่ะขอได้ไหมค่ะ

ความคิดเห็นที่ 41

22 ก.ค. 2549 00:45
 1. อยากทราบว่าพอมีตัวอย่างงานวิจัยวิชาคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับเรื่องความจำในการใช้คำสั่งการบันทึกงาน, คำสั่งคัดลอก/ย้าย ฯลฯ บ้างหรือเปล่าคะ ช่วยแนะนำหน่อยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 42

26 ก.ค. 2549 16:58
 1. อยากดูตัวอย่างงานวิจัยชั้นเรียนหรือ IEP สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ (เด็กพิการ) เพราะในห้องเรียนมี 2 คน

ความคิดเห็นที่ 43

26 ก.ค. 2549 17:03
 1. แก้ไข email ที่ 42 และอยากให้ท่านท่มีความรู้ช่วยแนะนำด้วย

ความคิดเห็นที่ 44

18 ส.ค. 2549 20:58
 1. อยากรู้การวิจัยในชั้นเรียนหน้าเดียว ของชั้นเรียนประถมศึกษาปี ที่ 1 เรื่อง การอ่านสะกดคำหรือการอ่านออกเสียง อยากได้ด่วน รีบส่งมาด่วน

ความคิดเห็นที่ 63

kan01
29 ม.ค. 2551 19:49
 1. อยากได้วิจัยในชั้นเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชั้น ม1-ม2 (วิจัยหน้าเดียว) ช่วยหน่อยนะค่ะ variprakan@hotmail.com

ความคิดเห็นที่ 64

sareepat
6 พ.ค. 2551 15:47
 1. ตอนนี้กำลังจะเริ่มทำวิจัยในชั้นเรียนค่ะ  ใครพอจะมีตัวอย่างงานวิจัย ช่วงชั้นที่ 3 รายวิชา

  เทคโนโลยีสารสนเทศ   ช่วยกรุณาส่งมาที่เมลนี่นะคะ ขอบคุณคะ

  pah_pee_23@hotmail.com


ความคิดเห็นที่ 65

bigtuyy
21 พ.ค. 2551 14:25
 1. ผมอยากได้ตัวอย่างงานวิจัยวิชาคอมพิวเตอร์ครับ

  ถ้าแผนบูรณาการด้วยยิ่งดีนะครับ ขอบคุณครับ


ความคิดเห็นที่ 67

tonee.
19 ธ.ค. 2551 21:52
 1. อยากได้วิจัยหน้าเดียว สาระพระพุทธศาสนา ป.3


ความคิดเห็นที่ 68

fah13
20 ต.ค. 2552 20:01
 1. อยากได้วิจัยเกี่ยวกับห้องสมุด ประมาณ 1 หน้ากระดาษอะค่ะช่วยหน่อยนะคะ *-*


ความคิดเห็นที่ 69

2 มิ.ย. 2553 13:40
 1. อยากได้ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียนวิชาคณิตศาสตร์, ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ ชั้น ป.1, ป.2 รบกวนช่วยส่งให้ ตาม e-mail : jiab26@hotmail.com ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

ความคิดเห็นที่ 70

9 มิ.ย. 2553 14:59
 1. หนูอยากได้วิจัยหน้าเดียวคณิตศาสตร์ ม.ต้นและทุกกลุ่มสาระ ช่วยแนะนำด้วยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 71

18 ก.ค. 2553 15:53
 1. ใครมีข้อมุลการทำวิจัยในชั้นเรียน ของวิชาสังคมศึกษา ประถมศึกาตอนปลายบ้างคะ ถ้ามีช่วยส่งมาที่ pacharaporn.j@gmail.com ต้องการความช่วยเหลือด่วนคะ ขอบคุรล่วงหน้านะคะ

ความคิดเห็นที่ 72

18 ก.ค. 2553 20:59
 1. อยากดูตัวอย่างวิจัยหน้าเดียววิชาสังคม ม.1 กรุณาส่งให้ดูด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 73

1 ก.ย. 2553 14:03
 1. อยากได้งานวิชาเกี่ยวกับวิชาคอมพิวเตอร์ ในระดับป.1 มีตัวอย่างให้ดูบ้างมั้ยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

ความคิดเห็นที่ 74

20 ก.ย. 2553 19:28
 1. อยากดูตัวอย่างการวิจัยในชั้นเรียน 5 บทวิชาพลศึกษา ช่วยส่งให้ดูหน่อยนะครับ ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 75

9 พ.ย. 2553 19:50
 1. ใกล้ประเมิน สมศ.รอบที่ 3อยากได้วิจัยชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 และ 3 เพราะมาใหม่ทำไม่ทันค่ะ

ความคิดเห็นที่ 76

10 พ.ย. 2553 10:11
 1. ดิฉันอยากได้ วิจัยเกียวกับพละศึกษา กีฬา พอจะมีหรือป่าวค่ะ

ความคิดเห็นที่ 77

14 ธ.ค. 2553 17:44
 1. ดิฉันอยากได้ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียนวิชาสังคมศึกษาระดับประถมศึกษาพอมีตัวอย่างบ้างไหมคะต้องการด่วนคะ

ความคิดเห็นที่ 78

16 ธ.ค. 2553 06:27
 1. สอนป.5 อยากได้งานวิจัยวิชาคอมพิวเตอร์ 5 บท ชั้นป.5 ไม่ทราบพอจะมีบ้างไหมคะ

ความคิดเห็นที่ 80

13 ม.ค. 2555 15:17
 1. อยากได้ตัวอย่างงาวิจัยวิชาฟิสิกค่ะ ถ้าพอจะมีกรุณาส่งมาที่ aom110533@hotmail.co.th ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 81

5 ก.พ. 2557 19:11
 1. อยากได้วิจัยในชั้นเรียน เรื่องอะไรก้ได้ เกี่ยวกับ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยม ม . ต้น หรือ ม. ปลาย ส่งมาที่ goodting_73@hotmail.com

ความคิดเห็นที่ 82

5 เม.ย. 2557 13:52
 1. อยากดูตัวอย่างการทำวิจัยในชั้นเรียนของเด็กพิการเรียนร่วมค่ะ กรุส่ง meil ตัวอย่างให้ศึกษาด้วยนะคะ ที่ E-Mail aree_99haohan@hotmail.com(ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ)

ความคิดเห็นที่ 83

20 ส.ค. 2557 21:05
 1. อยากได้วิจัยหน้าเดียว เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ ขึ้นต้นด้วยคำว่า การพัฒนา.... ชั้นไหนก็ได้ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ความคิดเห็นที่ 84

25 ส.ค. 2557 17:16
 1. อยากได้วิจัยในชั้นเรียนที่เป็นภาษาอังกฤษค่ะ ของชั้นประถม ขอความกรุณาส่งให้ศึกษาด้วยค่ะที่ y_yong_y741@hotmail.com ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น