“สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย เปิดอบรมหลักสูตรวิทยากรและครูนวดไทย ประจำปี 2550”

“สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย เปิดอบรมหลักสูตรวิทยากรและครูนวดไทย ประจำปี 2550”เรียน ท่านผู้อ่านที่เคารพด้วยสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่อาคาร DMS 6 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดดำเนินการตั้งแต่ ปี พ.ศ.2540 เป็นระยะเวลา 10 ปีมาแล้วที่สมาคมฯ ได้ดำเนินงานด้านการแพทย์แผนไทย เพื่อส่งเสริมความรู้ทางด้านการแพทย์แผนไทยให้กับประชาชนทั่วไป ประกอบด้วย คณะครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจในการศึกษาทางด้านการแพทย์

แผนไทย โดยจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาวตามแขนงสาขาต่างๆ ตามที่กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการกำหนด อาทิ หลักสูตรเภสัชกรรมไทย (พท.ภ.) เวชกรรมไทย (พท.ว.) การนวดไทยเพื่อสุขภาพ การนวดไทยแก้อาการ การนวดกดจุดสะท้อนเท้า การนวดสปา การดูแลสตรีหลังคลอด เป็นต้น

ในการนี้สมาคมฯ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนการแพทย์แผนไทย

ชีวกโกมารภัจจ์ศาสตร์ มูลนิธิชีวิตพัฒนา ในพระอุปถัมถ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยา

นิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินทร์ และวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จัดโครงการยกระดับวิทยากรครูนวดไทยประจำปี 2550 ระหว่างวันที่ 19-23 พฤศจิกายน 2550 ณ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนไทย ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ อาทิ นายกสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย รศ.ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ (หัวหน้าภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ม.มหิดล) รศ.สยาม อรุณศรีมรกต (คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)

ผศ.นักรบ ระวังการณ์ (มหาวิทยาลัยมหิดล) ผศ.ดร.ชุติระ ระบอบ (มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์)

ดร.ประเสริฐ ลิ่มประเสริฐ (ที่ปรึกษาสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย) นายจิรชัย

มูลทองโร่ย (ผอ.กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สคบ.) อาจารย์ลักษณ์ เรขานิเทศ ผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ และผู้ทรงคุณวุฒิ อื่นๆ กว่า 20 ท่าน ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร เพื่อรับรองการเป็นวิทยากรครูนวดไทยจาก 5 สถาบัน ในการประกอบอาชีพวิทยากรสอนการนวด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองอำนวยการประชาสัมพันธ์โครงการฯ

ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย ศาลายา (ตรงข้ามวิทยาลัยนาฏศิลป์) ใกล้กับ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โทร 0-2482-1195, 085-9222240, 085-8222280 (คุณฉัตรชัย) และกราบขออภัยทุกท่าน

ที่คณะทำงานฯ ขอรับจำนวนผู้เข้ารับการอบรมจำกัด โดยเปิดรับการลงทะเบียนตั้งแต่ วันที่

24 กันยายน 2550 เป็นต้นไปคุณสมบัติผู้สมัคร

ประเภทที่ 1 ผ่านการอบรมการนวดไทยมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 150 ชั่วโมง ลงทะเบียน 6,000 บาท

ประเภทที่ 2 ประเภทบุคคลทั่วไป ลงทะเบียน 6,000 บาท

ประเภทที่ 3 นักเรียน/นักศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี ลงทะเบียน 4,000 บาท

การจองโควต้าการลงทะเบียน /ชำระค่าลงทะเบียน

1. สมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย ศาลายา เลขที่ 129 หมู่ 3

ถ.สุขาภิบาล ศาลายา ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร. 0-2482-1191-4

2. โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ เลขที่130-1-23252-3 ชื่อบัญชี นายสุกษม อามระดิษ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา อุรุพงษ์ และส่งสำเนาใบ PAY-IN ทางโทรสาร หมายเลข 0-2482-1193

ด้วยความเคารพอย่างสูงนายฉัตรชัย เหล็กนวล

ผู้จัดการโรงเรียนแพทย์แผนไทย ชีวกโกมารภัจจ์ศาสตร์
25 ต.ค. 2550 09:53
1 ความเห็น
6435 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1  chaba92.75@hotmail.com (Guest)

ไม่ทราบว่าจะมีการจัดอบรมครูนวดไทยอีกเมื่อไหร่คะ

ถ้าจัดอบรมที่มหิดลได้ยิ่งดีคะเพราะสะดวกกับคนต่างจังหวัดมาเลย

กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยนะคะจะเป็นพระคุณยิ่ง
23 พ.ค. 2553 13:18

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น