หน้าที่ของปวงชนชาวไทย

1. หน้าที่รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองระบบประชาธิปไตย

2. หน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย

3. หน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

กรณีผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และไม่ได้แจ้งเหตุอันควร หรือแจ้งแต่ไม่ใช้เหตุอันควร

จะเสียสิทธิ 8 ประการ

3.1 สิทธิยื่นร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น

3.2 สิทธิร้องคัดค้านการเลือกกำนันและผู้ใหญ่บ้าน

3.3 สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น

3.4 สิทธิสมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน

3.5 สิทธิเข้าชื่อร้องขอเพื่อให้รัฐสภาพิจารณากฎหมาย

3.6 สิทธิเข้าชื่อร้องขอให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่น

3.7 สิทธิเข้าชื่อร้องขอเพื่อให้วุฒิสภามีมติถอดถอนบุคคล

3.8 สิทธิเข้าชื่อร้องให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น

4. หน้าที่ป้องกันประเทศ

5. หน้าที่รับราชการทหาร

6. หน้าที่เสียภาษีอากร

7. หน้าที่ช่วยเหลือราชการ

8. หน้าที่รับการศึกษาอบรม

9. หน้าที่พิทักษ์ปกป้องและสืบสานศิลปะวัฒนธรรมของชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

10. หน้าที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ความคิดเห็นที่ 1

มินตรา (Guest)
31 ต.ค. 2551 12:00
 1. อยากให้คนไทยรักกัน
ความคิดเห็นที่ 2

NpEducate vcharkarn veditor
31 ต.ค. 2551 12:33
 1. อยากให้คนไทยทำตามหน้าที่ของปวงชนชาวไทย เช่น

  1. หน้าที่รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองระบบประชาธิปไตย  เช่น ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย ไม่กระทำการนอกรัฐธรรมนูญ
  ไม่ก่อม็อบ ไม่ใช้กฎหมู่อยู่เหนือกฏหมาย

  2. หน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น ไม่ปิดถนน ไม่บุกยึดสถานที่ทำงานของรัฐ  ขัดขวางการแถลงนโยบายของรัฐบาลซึ่งเป็นไปตามกลไกของประชาธิปไตย
  ไม่พกอาวุธ  ไม่ใช้อำนาจเถื่อน ม่ขัดขวางการจับกุม ฯลฯ
  ฯลฯ
ความคิดเห็นที่ 3

รักD (Guest)
29 พ.ย. 2551 11:59
 1. LONG LIVE THE KING
ความคิดเห็นที่ 4

THE WINNER (Guest)
29 พ.ย. 2551 12:01
 1. I LOVE SIAZAAA MY ZHEZA
ความคิดเห็นที่ 5

NpEducate vcharkarn veditor
29 พ.ย. 2551 17:27
 1. ต่อจากความเห็ยเพิ่มเติมที่ 2

  ไม่ปิดสนามบิน ไม่ขัดขวางการเดินทางของคนไทยและต่างประเทศ
  ปฏิบัติไม่ให้ขัดกับรัฐธรรมนูญ เช่น ไม่กล่าวหาว่าคนนั้นคนนี้ทำผิด โกงชาติ และต่อต้านขับไล่คนกระทำผิด แต่ให้ดำเนินการกระบวนการยุติธรรมและหลักของรัฐธรรมนูญ  เช่น  ให้ผู้แทนราษฎรอภิปรายไม่ไว้วางใจ  หรือเข้าชื่อเสนอถอดถอน
  ไม่ใช่ก่อม็อบชุมนุมถอดถอนหรือขับไล่เสียเอง

  การกล่าวหาว่าคนนั้นผิดคนนี้ผิด จะก่อให้เกิดความวุ่นวาย ควบคุมไม่ได้ เหมือนบ้านเมืองไม่มีขื่อไม่มีแป  ไม่ควรตัดสินความผิดของคนด้วยตนเอง

  ต้องฟ้องศาลเพื่อให้ดำเนินการกระบวนยุติธรรม
ความคิดเห็นที่ 6

NpEducate vcharkarn veditor
29 พ.ย. 2551 19:36
 1. การตัดสินปัญหากันเอง  ส่วนมากมักจะคิดว่าตัวเองไม่ผิด และคิดว่าฝ่ายตรงข้ามเป็นฝ่ายผิด  ดังนั้นจึงตกลงกันไม่ได้และนำไปสู่การทะเลาะกันอย่างรุนแรง

  ปัญหาของชาติในขณะนี้ก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน
  บ้านเมืองมีขื่อมีแป แต่เราไม่คำนึงถึง  และตัดสินความถูกผิดกันเอง
  จึงเกิดความวุ่นวาย เช่นในปัจจุบัน
ความคิดเห็นที่ 8

yhaa_yhee@hotmail.com (Guest)
29 พ.ย. 2551 21:34
 1. คนไทยต้องรักกันไว้นะคะ  คิดถึงส่วนรวมเป็นหลักค่ะ
ความคิดเห็นที่ 9

NpEducate vcharkarn veditor
29 พ.ย. 2551 22:00
 1. มีคนไม่น้อย หลายหมื่นหลายแสน เห็นดีเห็นงามไปกับจำลอง และแกนนำม็อบ
  บางคนก็สับสนว่า ฝ่ายใดถูก ฝ่ายใดผิด  จะเข้าข้างฝ่ายไหนดี
  เราจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ว่า อะไรผิด อะไรถูก

  ในด้านจริยธรรม เราก็นึกถึงศีล 5 และหลักศาสนา คื่อ
  สพฺพปาปสฺส อกรณํ
  กุสลัสฺสูปสมฺปทา
  สจิตฺตปริโยทปน๋
  เอตงฺพุทธานสาสนํ
  (ขออภัย ถ้าพิมพ์ผิด)

  และถ้าจะให้ได้ข้อเดียว ก็คือการไม่ทำให้ผู้อื่นและตนเองเดือดร้อน

  การปิดสนามบิน นี่มันเดือดร้อนกันไปทั่วโลก นะครับ

  ถ้าจะคำนึงถึงหลักกฎหมาย
  การที่จะไปกล่าวหาใครแล้วขับไล่ คงไม่ได้
  แม้กระทั่ง มีคนมาด่าเรา แล้วเราทำร้ายเขา ก็ยังผิดกฎหมาย
  ต้อใช้กระบวนการตามความยุติธรรม คือไปแจ้งวความก่อน

  ในด้านการเมือง ถ้านักการเมืองทำผิด  รัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนไว้ว่าให้ชุมนุม ก่อความวุ่นวายในบ้างเมืองเพื่อกดดันให้ลาออก
  แต่ให้ สส.ยื่นอภิปรายขับไล่  หรือประชาชนลงชื่อยื่นถอดถอน
ความคิดเห็นที่ 10

TM
30 พ.ย. 2551 17:47
 1. เดือดร้อนไปทั่วโลกจริง ๆ  เพราะเอาเครื่องบินของฝรั่งมาเก็บไว้ในไทย  ฝรั่งเลยทำมาหากินไม่ได้  เดือดร้อนจริง ๆ   สภาโจ๊กเวิกร์กว่าสภาจริง
ความคิดเห็นที่ 11

punnarat101@chaiyo.com (Guest)
3 พ.ค. 2553 18:54
 1. ประเทศ ไทยจะเจริญ ต้องอาศัยความสามัคคี *-* เเละต้องเลือกคนดีเป็นผู้นำที่เเท้ จริงความคิดเห็นที่ 12

balloon2541@gmail.com (Guest)
28 มิ.ย. 2553 15:10
 1. โคตเหงานั่งคนเดียว ความคิดเห็นที่ 13

มิ้น มินทร์ธิตรากาณ (Guest)
20 พ.ค. 2554 16:24
 1. ถ้าหากคนไทยทำได้ตามหน้าที่ของปวงชนชาวไทยเหตุทุกอย่างคงไม่เกิดขึ้น

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น