วิชาการดอทคอม ptt logo

หน้าที่ของปวงชนชาวไทย

โพสต์เมื่อ: 16:34 วันที่ 2 พ.ย. 2550         ชมแล้ว: 19,766 ตอบแล้ว: 13
วิชาการ >> กระทู้ >> เรียนต่อ
1. หน้าที่รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองระบบประชาธิปไตย
2. หน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย
3. หน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
กรณีผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และไม่ได้แจ้งเหตุอันควร หรือแจ้งแต่ไม่ใช้เหตุอันควร
จะเสียสิทธิ 8 ประการ
3.1 สิทธิยื่นร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น
3.2 สิทธิร้องคัดค้านการเลือกกำนันและผู้ใหญ่บ้าน
3.3 สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น
3.4 สิทธิสมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน
3.5 สิทธิเข้าชื่อร้องขอเพื่อให้รัฐสภาพิจารณากฎหมาย
3.6 สิทธิเข้าชื่อร้องขอให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
3.7 สิทธิเข้าชื่อร้องขอเพื่อให้วุฒิสภามีมติถอดถอนบุคคล
3.8 สิทธิเข้าชื่อร้องให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
4. หน้าที่ป้องกันประเทศ
5. หน้าที่รับราชการทหาร
6. หน้าที่เสียภาษีอากร
7. หน้าที่ช่วยเหลือราชการ
8. หน้าที่รับการศึกษาอบรม
9. หน้าที่พิทักษ์ปกป้องและสืบสานศิลปะวัฒนธรรมของชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
10. หน้าที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


chpu
ร่วมแบ่งปัน221 ครั้ง - ดาว 159 ดวง

จำนวน 12 ความเห็น, หน้าที่ | -1-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 1 31 ต.ค. 2551 (12:00)

อยากให้คนไทยรักกัน


มินตรา (IP:125.26.118.155)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 2 31 ต.ค. 2551 (12:33)

อยากให้คนไทยทำตามหน้าที่ของปวงชนชาวไทย เช่น

1. หน้าที่รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองระบบประชาธิปไตย  เช่น ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย ไม่กระทำการนอกรัฐธรรมนูญ
ไม่ก่อม็อบ ไม่ใช้กฎหมู่อยู่เหนือกฏหมาย

2. หน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น ไม่ปิดถนน ไม่บุกยึดสถานที่ทำงานของรัฐ  ขัดขวางการแถลงนโยบายของรัฐบาลซึ่งเป็นไปตามกลไกของประชาธิปไตย
ไม่พกอาวุธ  ไม่ใช้อำนาจเถื่อน ม่ขัดขวางการจับกุม ฯลฯ
ฯลฯ


NpEducate
ร่วมแบ่งปัน915 ครั้ง - ดาว 193 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 3 29 พ.ย. 2551 (11:59)

LONG LIVE THE KING


รักD (IP:61.7.170.187)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 4 29 พ.ย. 2551 (12:01)

I LOVE SIAZAAA MY ZHEZA


THE WINNER (IP:61.7.170.187)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 5 29 พ.ย. 2551 (17:27)

ต่อจากความเห็ยเพิ่มเติมที่ 2

ไม่ปิดสนามบิน ไม่ขัดขวางการเดินทางของคนไทยและต่างประเทศ
ปฏิบัติไม่ให้ขัดกับรัฐธรรมนูญ เช่น ไม่กล่าวหาว่าคนนั้นคนนี้ทำผิด โกงชาติ และต่อต้านขับไล่คนกระทำผิด แต่ให้ดำเนินการกระบวนการยุติธรรมและหลักของรัฐธรรมนูญ  เช่น  ให้ผู้แทนราษฎรอภิปรายไม่ไว้วางใจ  หรือเข้าชื่อเสนอถอดถอน
ไม่ใช่ก่อม็อบชุมนุมถอดถอนหรือขับไล่เสียเอง

การกล่าวหาว่าคนนั้นผิดคนนี้ผิด จะก่อให้เกิดความวุ่นวาย ควบคุมไม่ได้ เหมือนบ้านเมืองไม่มีขื่อไม่มีแป  ไม่ควรตัดสินความผิดของคนด้วยตนเอง

ต้องฟ้องศาลเพื่อให้ดำเนินการกระบวนยุติธรรม


NpEducate
ร่วมแบ่งปัน915 ครั้ง - ดาว 193 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 6 29 พ.ย. 2551 (19:36)

การตัดสินปัญหากันเอง  ส่วนมากมักจะคิดว่าตัวเองไม่ผิด และคิดว่าฝ่ายตรงข้ามเป็นฝ่ายผิด  ดังนั้นจึงตกลงกันไม่ได้และนำไปสู่การทะเลาะกันอย่างรุนแรง

ปัญหาของชาติในขณะนี้ก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน
บ้านเมืองมีขื่อมีแป แต่เราไม่คำนึงถึง  และตัดสินความถูกผิดกันเอง
จึงเกิดความวุ่นวาย เช่นในปัจจุบัน


NpEducate
ร่วมแบ่งปัน915 ครั้ง - ดาว 193 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 8 29 พ.ย. 2551 (21:34)

คนไทยต้องรักกันไว้นะคะ  คิดถึงส่วนรวมเป็นหลักค่ะ


yhaa_yhee@hotmail.com (IP:125.27.99.0)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 9 29 พ.ย. 2551 (22:00)

มีคนไม่น้อย หลายหมื่นหลายแสน เห็นดีเห็นงามไปกับจำลอง และแกนนำม็อบ
บางคนก็สับสนว่า ฝ่ายใดถูก ฝ่ายใดผิด  จะเข้าข้างฝ่ายไหนดี
เราจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ว่า อะไรผิด อะไรถูก

ในด้านจริยธรรม เราก็นึกถึงศีล 5 และหลักศาสนา คื่อ
สพฺพปาปสฺส อกรณํ
กุสลัสฺสูปสมฺปทา
สจิตฺตปริโยทปน๋
เอตงฺพุทธานสาสนํ
(ขออภัย ถ้าพิมพ์ผิด)

และถ้าจะให้ได้ข้อเดียว ก็คือการไม่ทำให้ผู้อื่นและตนเองเดือดร้อน

การปิดสนามบิน นี่มันเดือดร้อนกันไปทั่วโลก นะครับ

ถ้าจะคำนึงถึงหลักกฎหมาย
การที่จะไปกล่าวหาใครแล้วขับไล่ คงไม่ได้
แม้กระทั่ง มีคนมาด่าเรา แล้วเราทำร้ายเขา ก็ยังผิดกฎหมาย
ต้อใช้กระบวนการตามความยุติธรรม คือไปแจ้งวความก่อน

ในด้านการเมือง ถ้านักการเมืองทำผิด  รัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนไว้ว่าให้ชุมนุม ก่อความวุ่นวายในบ้างเมืองเพื่อกดดันให้ลาออก
แต่ให้ สส.ยื่นอภิปรายขับไล่  หรือประชาชนลงชื่อยื่นถอดถอน


NpEducate
ร่วมแบ่งปัน915 ครั้ง - ดาว 193 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 10 30 พ.ย. 2551 (17:47)

เดือดร้อนไปทั่วโลกจริง ๆ  เพราะเอาเครื่องบินของฝรั่งมาเก็บไว้ในไทย  ฝรั่งเลยทำมาหากินไม่ได้  เดือดร้อนจริง ๆ   สภาโจ๊กเวิกร์กว่าสภาจริง


TM
ร่วมแบ่งปัน472 ครั้ง - ดาว 172 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 11 3 พ.ค. 2553 (18:54)
ประเทศ ไทยจะเจริญ ต้องอาศัยความสามัคคี *-* เเละต้องเลือกคนดีเป็นผู้นำที่เเท้ จริง
punnarat101@chaiyo.com (IP:118.172.232.254)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 12 28 มิ.ย. 2553 (15:10)
 โคตเหงานั่งคนเดียว 

balloon2541@gmail.com (IP:119.42.82.90)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 13 20 พ.ค. 2554 (16:24)
ถ้าหากคนไทยทำได้ตามหน้าที่ของปวงชนชาวไทยเหตุทุกอย่างคงไม่เกิดขึ้น
มิ้น มินทร์ธิตรากาณ (IP:182.52.189.59)

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม