หน้าที่ของปวงชนชาวไทย

1. หน้าที่รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองระบบประชาธิปไตย

2. หน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย

3. หน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

กรณีผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และไม่ได้แจ้งเหตุอันควร หรือแจ้งแต่ไม่ใช้เหตุอันควร

จะเสียสิทธิ 8 ประการ

3.1 สิทธิยื่นร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น

3.2 สิทธิร้องคัดค้านการเลือกกำนันและผู้ใหญ่บ้าน

3.3 สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น

3.4 สิทธิสมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน

3.5 สิทธิเข้าชื่อร้องขอเพื่อให้รัฐสภาพิจารณากฎหมาย

3.6 สิทธิเข้าชื่อร้องขอให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่น

3.7 สิทธิเข้าชื่อร้องขอเพื่อให้วุฒิสภามีมติถอดถอนบุคคล

3.8 สิทธิเข้าชื่อร้องให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น

4. หน้าที่ป้องกันประเทศ

5. หน้าที่รับราชการทหาร

6. หน้าที่เสียภาษีอากร

7. หน้าที่ช่วยเหลือราชการ

8. หน้าที่รับการศึกษาอบรม

9. หน้าที่พิทักษ์ปกป้องและสืบสานศิลปะวัฒนธรรมของชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

10. หน้าที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ความคิดเห็นที่ 1


31 ต.ค. 2551 12:00
 1. อยากให้คนไทยรักกัน


ความคิดเห็นที่ 2

NpEducate
31 ต.ค. 2551 12:33
 1. อยากให้คนไทยทำตามหน้าที่ของปวงชนชาวไทย เช่น1. หน้าที่รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองระบบประชาธิปไตย  เช่น ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย ไม่กระทำการนอกรัฐธรรมนูญ ไม่ก่อม็อบ ไม่ใช้กฎหมู่อยู่เหนือกฏหมาย 2. หน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น ไม่ปิดถนน ไม่บุกยึดสถานที่ทำงานของรัฐ  ขัดขวางการแถลงนโยบายของรัฐบาลซึ่งเป็นไปตามกลไกของประชาธิปไตยไม่พกอาวุธ  ไม่ใช้อำนาจเถื่อน ม่ขัดขวางการจับกุม ฯลฯฯลฯ


ความคิดเห็นที่ 3

29 พ.ย. 2551 11:59
 1. LONG LIVE THE KING


ความคิดเห็นที่ 4

29 พ.ย. 2551 12:01
 1. I LOVE SIAZAAA MY ZHEZA


ความคิดเห็นที่ 5

NpEducate
29 พ.ย. 2551 17:27
 1. ต่อจากความเห็ยเพิ่มเติมที่ 2ไม่ปิดสนามบิน ไม่ขัดขวางการเดินทางของคนไทยและต่างประเทศปฏิบัติไม่ให้ขัดกับรัฐธรรมนูญ เช่น ไม่กล่าวหาว่าคนนั้นคนนี้ทำผิด โกงชาติ และต่อต้านขับไล่คนกระทำผิด แต่ให้ดำเนินการกระบวนการยุติธรรมและหลักของรัฐธรรมนูญ  เช่น  ให้ผู้แทนราษฎรอภิปรายไม่ไว้วางใจ  หรือเข้าชื่อเสนอถอดถอนไม่ใช่ก่อม็อบชุมนุมถอดถอนหรือขับไล่เสียเองการกล่าวหาว่าคนนั้นผิดคนนี้ผิด จะก่อให้เกิดความวุ่นวาย ควบคุมไม่ได้ เหมือนบ้านเมืองไม่มีขื่อไม่มีแป  ไม่ควรตัดสินความผิดของคนด้วยตนเองต้องฟ้องศาลเพื่อให้ดำเนินการกระบวนยุติธรรม


ความคิดเห็นที่ 6

NpEducate
29 พ.ย. 2551 19:36
 1. การตัดสินปัญหากันเอง  ส่วนมากมักจะคิดว่าตัวเองไม่ผิด และคิดว่าฝ่ายตรงข้ามเป็นฝ่ายผิด  ดังนั้นจึงตกลงกันไม่ได้และนำไปสู่การทะเลาะกันอย่างรุนแรงปัญหาของชาติในขณะนี้ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันบ้านเมืองมีขื่อมีแป แต่เราไม่คำนึงถึง  และตัดสินความถูกผิดกันเองจึงเกิดความวุ่นวาย เช่นในปัจจุบัน


ความคิดเห็นที่ 8

29 พ.ย. 2551 21:34
 1. คนไทยต้องรักกันไว้นะคะ  คิดถึงส่วนรวมเป็นหลักค่ะ


ความคิดเห็นที่ 9

NpEducate
29 พ.ย. 2551 22:00
 1. มีคนไม่น้อย หลายหมื่นหลายแสน เห็นดีเห็นงามไปกับจำลอง และแกนนำม็อบบางคนก็สับสนว่า ฝ่ายใดถูก ฝ่ายใดผิด  จะเข้าข้างฝ่ายไหนดีเราจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ว่า อะไรผิด อะไรถูกในด้านจริยธรรม เราก็นึกถึงศีล 5 และหลักศาสนา คื่อสพฺพปาปสฺส อกรณํกุสลัสฺสูปสมฺปทาสจิตฺตปริโยทปน๋เอตงฺพุทธานสาสนํ(ขออภัย ถ้าพิมพ์ผิด)และถ้าจะให้ได้ข้อเดียว ก็คือการไม่ทำให้ผู้อื่นและตนเองเดือดร้อนการปิดสนามบิน นี่มันเดือดร้อนกันไปทั่วโลก นะครับถ้าจะคำนึงถึงหลักกฎหมายการที่จะไปกล่าวหาใครแล้วขับไล่ คงไม่ได้แม้กระทั่ง มีคนมาด่าเรา แล้วเราทำร้ายเขา ก็ยังผิดกฎหมายต้อใช้กระบวนการตามความยุติธรรม คือไปแจ้งวความก่อนในด้านการเมือง ถ้านักการเมืองทำผิด  รัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนไว้ว่าให้ชุมนุม ก่อความวุ่นวายในบ้างเมืองเพื่อกดดันให้ลาออกแต่ให้ สส.ยื่นอภิปรายขับไล่  หรือประชาชนลงชื่อยื่นถอดถอน


ความคิดเห็นที่ 10

TM
30 พ.ย. 2551 17:47
 1. เดือดร้อนไปทั่วโลกจริง ๆ  เพราะเอาเครื่องบินของฝรั่งมาเก็บไว้ในไทย  ฝรั่งเลยทำมาหากินไม่ได้  เดือดร้อนจริง ๆ   สภาโจ๊กเวิกร์กว่าสภาจริง


ความคิดเห็นที่ 11

3 พ.ค. 2553 18:54
 1. ประเทศ ไทยจะเจริญ ต้องอาศัยความสามัคคี *-* เเละต้องเลือกคนดีเป็นผู้นำที่เเท้ จริง

ความคิดเห็นที่ 12

28 มิ.ย. 2553 15:10
 1. โคตเหงานั่งคนเดียว

ความคิดเห็นที่ 13

20 พ.ค. 2554 16:24
 1. ถ้าหากคนไทยทำได้ตามหน้าที่ของปวงชนชาวไทยเหตุทุกอย่างคงไม่เกิดขึ้น

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น