หน้าที่ของปวงชนชาวไทย

1. หน้าที่รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองระบบประชาธิปไตย

2. หน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย

3. หน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

กรณีผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และไม่ได้แจ้งเหตุอันควร หรือแจ้งแต่ไม่ใช้เหตุอันควร

จะเสียสิทธิ 8 ประการ

3.1 สิทธิยื่นร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น

3.2 สิทธิร้องคัดค้านการเลือกกำนันและผู้ใหญ่บ้าน

3.3 สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น

3.4 สิทธิสมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน

3.5 สิทธิเข้าชื่อร้องขอเพื่อให้รัฐสภาพิจารณากฎหมาย

3.6 สิทธิเข้าชื่อร้องขอให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่น

3.7 สิทธิเข้าชื่อร้องขอเพื่อให้วุฒิสภามีมติถอดถอนบุคคล

3.8 สิทธิเข้าชื่อร้องให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น

4. หน้าที่ป้องกันประเทศ

5. หน้าที่รับราชการทหาร

6. หน้าที่เสียภาษีอากร

7. หน้าที่ช่วยเหลือราชการ

8. หน้าที่รับการศึกษาอบรม

9. หน้าที่พิทักษ์ปกป้องและสืบสานศิลปะวัฒนธรรมของชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

10. หน้าที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2 พ.ย. 2550 16:34
13 ความเห็น
41381 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1 มินตรา (Guest)

อยากให้คนไทยรักกัน

31 ต.ค. 2551 12:00


ความคิดเห็นที่ 2 โดย NpEducate

อยากให้คนไทยทำตามหน้าที่ของปวงชนชาวไทย เช่น

1. หน้าที่รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองระบบประชาธิปไตย  เช่น ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย ไม่กระทำการนอกรัฐธรรมนูญ
ไม่ก่อม็อบ ไม่ใช้กฎหมู่อยู่เหนือกฏหมาย

2. หน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น ไม่ปิดถนน ไม่บุกยึดสถานที่ทำงานของรัฐ  ขัดขวางการแถลงนโยบายของรัฐบาลซึ่งเป็นไปตามกลไกของประชาธิปไตย
ไม่พกอาวุธ  ไม่ใช้อำนาจเถื่อน ม่ขัดขวางการจับกุม ฯลฯ
ฯลฯ

31 ต.ค. 2551 12:33


ความคิดเห็นที่ 3 รักD (Guest)

LONG LIVE THE KING

29 พ.ย. 2551 11:59


ความคิดเห็นที่ 4 THE WINNER (Guest)

I LOVE SIAZAAA MY ZHEZA

29 พ.ย. 2551 12:01


ความคิดเห็นที่ 5 โดย NpEducate

ต่อจากความเห็ยเพิ่มเติมที่ 2

ไม่ปิดสนามบิน ไม่ขัดขวางการเดินทางของคนไทยและต่างประเทศ
ปฏิบัติไม่ให้ขัดกับรัฐธรรมนูญ เช่น ไม่กล่าวหาว่าคนนั้นคนนี้ทำผิด โกงชาติ และต่อต้านขับไล่คนกระทำผิด แต่ให้ดำเนินการกระบวนการยุติธรรมและหลักของรัฐธรรมนูญ  เช่น  ให้ผู้แทนราษฎรอภิปรายไม่ไว้วางใจ  หรือเข้าชื่อเสนอถอดถอน
ไม่ใช่ก่อม็อบชุมนุมถอดถอนหรือขับไล่เสียเอง

การกล่าวหาว่าคนนั้นผิดคนนี้ผิด จะก่อให้เกิดความวุ่นวาย ควบคุมไม่ได้ เหมือนบ้านเมืองไม่มีขื่อไม่มีแป  ไม่ควรตัดสินความผิดของคนด้วยตนเอง

ต้องฟ้องศาลเพื่อให้ดำเนินการกระบวนยุติธรรม

29 พ.ย. 2551 17:27


ความคิดเห็นที่ 6 โดย NpEducate

การตัดสินปัญหากันเอง  ส่วนมากมักจะคิดว่าตัวเองไม่ผิด และคิดว่าฝ่ายตรงข้ามเป็นฝ่ายผิด  ดังนั้นจึงตกลงกันไม่ได้และนำไปสู่การทะเลาะกันอย่างรุนแรง

ปัญหาของชาติในขณะนี้ก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน
บ้านเมืองมีขื่อมีแป แต่เราไม่คำนึงถึง  และตัดสินความถูกผิดกันเอง
จึงเกิดความวุ่นวาย เช่นในปัจจุบัน

29 พ.ย. 2551 19:36


ความคิดเห็นที่ 8 yhaa_yhee@hotmail.com (Guest)

คนไทยต้องรักกันไว้นะคะ  คิดถึงส่วนรวมเป็นหลักค่ะ

29 พ.ย. 2551 21:34


ความคิดเห็นที่ 9 โดย NpEducate

มีคนไม่น้อย หลายหมื่นหลายแสน เห็นดีเห็นงามไปกับจำลอง และแกนนำม็อบ
บางคนก็สับสนว่า ฝ่ายใดถูก ฝ่ายใดผิด  จะเข้าข้างฝ่ายไหนดี
เราจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ว่า อะไรผิด อะไรถูก

ในด้านจริยธรรม เราก็นึกถึงศีล 5 และหลักศาสนา คื่อ
สพฺพปาปสฺส อกรณํ
กุสลัสฺสูปสมฺปทา
สจิตฺตปริโยทปน๋
เอตงฺพุทธานสาสนํ
(ขออภัย ถ้าพิมพ์ผิด)

และถ้าจะให้ได้ข้อเดียว ก็คือการไม่ทำให้ผู้อื่นและตนเองเดือดร้อน

การปิดสนามบิน นี่มันเดือดร้อนกันไปทั่วโลก นะครับ

ถ้าจะคำนึงถึงหลักกฎหมาย
การที่จะไปกล่าวหาใครแล้วขับไล่ คงไม่ได้
แม้กระทั่ง มีคนมาด่าเรา แล้วเราทำร้ายเขา ก็ยังผิดกฎหมาย
ต้อใช้กระบวนการตามความยุติธรรม คือไปแจ้งวความก่อน

ในด้านการเมือง ถ้านักการเมืองทำผิด  รัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนไว้ว่าให้ชุมนุม ก่อความวุ่นวายในบ้างเมืองเพื่อกดดันให้ลาออก
แต่ให้ สส.ยื่นอภิปรายขับไล่  หรือประชาชนลงชื่อยื่นถอดถอน

29 พ.ย. 2551 22:00


ความคิดเห็นที่ 10 โดย TM

เดือดร้อนไปทั่วโลกจริง ๆ  เพราะเอาเครื่องบินของฝรั่งมาเก็บไว้ในไทย  ฝรั่งเลยทำมาหากินไม่ได้  เดือดร้อนจริง ๆ   สภาโจ๊กเวิกร์กว่าสภาจริง

30 พ.ย. 2551 17:47


ความคิดเห็นที่ 11 punnarat101@chaiyo.com (Guest)

ประเทศ ไทยจะเจริญ ต้องอาศัยความสามัคคี *-* เเละต้องเลือกคนดีเป็นผู้นำที่เเท้ จริง
3 พ.ค. 2553 18:54


ความคิดเห็นที่ 12 balloon2541@gmail.com (Guest)

 โคตเหงานั่งคนเดียว 
28 มิ.ย. 2553 15:10


ความคิดเห็นที่ 13 มิ้น มินทร์ธิตรากาณ (Guest)

ถ้าหากคนไทยทำได้ตามหน้าที่ของปวงชนชาวไทยเหตุทุกอย่างคงไม่เกิดขึ้น
20 พ.ค. 2554 16:24

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น