วิชาการดอทคอม ptt logo

และเพลงรำวงมาตรฐานทั้ง 10

โพสต์เมื่อ: 22:27 วันที่ 2 พ.ย. 2550         ชมแล้ว: 646,771 ตอบแล้ว: 251
วิชาการ >> กระทู้ >> ทั่วไป
วันนี้น้า (เราชื่อมิว) จะมาแบ่งบันความรู้กะเพื่อนๆกานน้า เรารักการรำวงม๊ากมาก โตขึ้นกะทำรำวงด้วยแหละ เจ๋วดีว่ามั้ย55+ มาหุ้นกันได้นะ และอย่าลืมเราชื่อ มิว!
ประวัติ
รำวงมาตรฐาน ในปัจจุบันนี้เป็นศิลปะแห่งการรำวงที่งดงาม ซึ่งในสมัยก่อนยังมิได้มีคำว่า "มาตรฐาน" จะเรียกกันเพียงว่า "รำวง" เท่านั้น การรำวงนี้เป็นการละเล่นพื้นบ้านอย่างหนึ่งที่บ่อบอกถึงความสนุกสนาน การเล่นรำวงนั้นสืบเนื่องมาจากการเล่นรำโทน นั้นเพราะในสมัยก่อนเครื่องดนตรีหลักที่ใช้ประกอบจังหวะก็คือ โทน ฉิ่ง และกรับ โดยจังหวะการฟ้อนรำจะมีเสียงโทนเป็นเสียงหลักตีตามจังหวะหน้าทับ จึงเรียกกันว่า "รำโทน" ในด้านของบทร้องจะเป็นบทร้องที่มีภาษาเรียบง่าย ไม่พิถีพิถันในเรื่องถ้อยคำและสัมผัสวรรคตอนแต่อย่างใด ตามลักษณะของเพลงพื้นบ้าน เนื้อหาของเพลงจะออกมาในลักษณะกระเซ้าเย้าแหย่ การเกี้ยวพาราสีหยอกล้อของหนุ่มสาว การเชิญชวน ตลอดจนการชมโฉมความงามของหญิงสาว เป็นต้น ทั้งนี้ก็เพื่อความสนุกสนานในการเล่น ในเรื่องของเครื่องแต่งกายในสมัยก่อนก็ไม่เน้นถึงความพิถีพิถันมากนัก เน้นเพียงความสะดวกสบายของชาวบ้านเอง ไม่ได้ประณีตแต่อย่างใด

เมื่อประมาณ พ.ศ. 2488 ชาวบ้านนิยมเล่นรำโทนกันอย่างแพร่หลาย ด้วยเหตุความนิยม
เป็นอย่างมากนี้เองจึงได้มีผู้คิดแต่งบทร้องและทำนองขึ้นใหม่เป็นจำนวนมาก แต่ทั้งนี้ก็ยังคงจังหวะหน้าทับของโทนไว้เช่นเดิม ส่วนเนื้อร้องใดที่นิยมก็จะร้องกันอยู่ได้นาน เพลงใดเนื้อร้องไม่เป็นที่นิยมก็จะไม่นำมาร้องเท่าใดนักและก็จะเป็นที่ลืมเลือนไปในที่สุด จากนั้นก็จะมีเนื้อเพลงใหม่ ๆ ขึ้นมาแทนที่

ในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2484 - 2488 เป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ทหารญี่ปุ่นได้ยกพลขึ้นที่ตำบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2484 เพื่อเจรจาขอตั้งกองทัพในประเทศไทย โดยใช้เส้นทางต่าง ๆ ในแผ่นดินไทยลำเรียงเสบียงอาหาร อาวุธและกำลังพล เพื่อใช้ในการต่อสู้กับประเทศสัมพันธมิตร ซึ่งในขณะนั้นประเทศไทยมี จอม พล ป. (แปลก) พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ตัดสินใจยอมให้ประเทศญี่ปุ่นเข้ามาตั้งฐานทัพในประเทศไทย เพราะเกรงว่าหากปฏิเสธคงจะถูกปราบปรามแน่ ด้วยเหตุนี้เองประเทศไทยจึงได้รับผลกระทบจากการรุกรานของฝ่ายสัมพันธมิตร ที่ส่งกองทัพเข้ามาโจมตีฐานทัพญี่ปุ่นทางอากาศโดยเฉพาะในยามที่เป็นคืนเดือนหงาย จะมองเห็นจุดยุทธศาสตร์ได้ง่าย ข้าศึกมักจะเข้ามาโจมตีอย่างหนักด้วยการทิ้งระเบิด ซึ่งสร้างความเสียหายทำลายชีวิตและทรัพย์สินบ้านเรือนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ใกล้กับฐานทัพญี่ปุ่น

เมื่อช่วงคืนเดือนหงายผ่านไป คืนเดือนมืดเข้ามา ข้าศึกจะมองเห็นจุดยุทธศาสตร์ไม่ชัดเจนจึงพักการรุกราน ประชาชนชาวไทย ได้รับความเดือนร้อน ต่างอยู่ในสถานการณ์ที่หวาดกลัวเป็นอย่างมาก จึงได้หาวิธีการผ่อนคลายความตึงเคลียด ความหวาดผวา ด้วยการนำศิลปะพื้นบ้านที่ซบเซาไป กลับมาร้องรำทำเพลง นั้นก็คือ "การเล่นรำโทน" คำร้อง ทำนองและการแต่งกาย ก็ยังคงเรียบง่ายเน้นความสะดวกสบาย สนุกสนาน เช่นเดิม เพลงที่นิยมได้แก่ เพลงใกล้เข้าไปอีกนิด ช่อมาลี ตามองตา ยวนยาเหล เป็นต้น

ต่อมารัฐบาลได้เล็งเห็นศิลปะพื้นบ้านอันสวยงามของไทยที่มีอยู่อย่างแพร่หลายควรที่จะเชิดชูให้มีระเบียบแบบแผนตามแบบนาฏศิลป์ไทย เพราะหากชาวต่างชาติมาพบเห็นจะตำหนิได้ว่าศิลปะการฟ้อนรำของไทยนี้มิได้มีความสวยงาม ประณีตแต่อย่างใด รวมถึงไม่มีศิลปะที่แสดงออกว่าเป็นชาติที่มีวัฒนธรรม จึงได้มอบให้ กรมศิลปากรเป็นผู้รับผิดชอบในการปรับปรุงและพัฒนาการรำ (รำโทน) ขึ้นใหม่ให้มีระเบียบ แบบแผน มีความงดงามมากยิ่งขึ้น ทั้งทางด้านเนื้อร้อง ทำนอง ตลอดจนเครื่องแต่งกาย

เมื่อประมาณ พ.ศ. 2487 กรมศิลปากรได้แต่งบทร้องขึ้นมาใหม่ 4 บทคือ " เพลง งามแสงเดือน" "เพลงชาวไทย" "เพลงรำซิมารำ" "เพลงคืนเดือนหงาย" ต่อมาท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม ได้แต่งบทร้องขึ้นมาใหม่อีก 6 บท คือ " เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ" "เพลงดอกไม้ของชาติ" "เพลงหญิงไทยใจงาม" "เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า" "เพลงยอดชายในหาญ" "เพลงบูชานักรบ" ในด้านทำนองนั้นรับผิดชอบโดยกรมศิลปากรและกรมประชาสัมพันธ์ ส่วนท่ารำนั้นนาฏศิลปินอาวุโสของกรมศิลปากร คือ จมื่นมานิตย์นเรศ (เฉลิม เศวตนันท์) และนางลมุล ยมะคุปต์ ร่วมกันคิดท่ารำขึ้นประกอบการรำโดยนำท่ารำมาจากการรำ "แม่บท" และต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อเรียกการ "รำโทน" เป็น "รำวง" ตามลักษณะของการเล่น ซึ่งวิธีการเล่นนั้นจะเล่นรวมกันเป็นวง และเคลื่อนย้ายเวียนกันไปเป็นวงทวนเข็มนาฬิกา เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง ชาวไทยก็ยังคงให้ความนิยมการเล่นรำวง สืบมาจนถึงปัจจุบัน และชาวต่างชาติก็นิยมเล่นกันอย่างแพร่หลาย ทั้งในงานเต้นรำต่าง ๆ จนกระทั้งมีนักประพันธ์ผู้หนึ่งเป็นชาวอเมริกัน ที่ชื่อว่า Foubion Bowers ที่ได้มาพบเห็นศิลปะการรำวงของไทย และนำไปกล่าวไว้ในหนังสือ Theatre in the East ซึ่งมีสำเนียงการเรียก "รำวง" เพี้ยนไปบ้างเล็กน้อยเป็น "รำบอง" (Rombong) ( อมรา กล่ำเจริญ , 2531 : 111)

แต่อย่างไรก็ดี วัตถุประสงค์ของกรมศิลปากร ในการปรับปรุงศิลปะการรำวงทั้งหมด 10 เพลง ก็เพื่อเป็นศิลปะการรำวงที่มีระเรียบแบบแผน ทั้งคำร้อง ทำนอง ท่ารำ ตลอดจนการแต่งกายให้เป็นแบบฉบับมาตรฐาน สะดวกในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของไทยและสืบสานต่อไป ด้วยเหตุผลนี้ เราจึงเรียก "รำวง" ที่มีศิลปะเป็นแบบฉบับมาตรฐาน ว่า "รำวงมาตรฐาน" สืบมาจนถึงปัจจุบันนี้
เพลงรำวงมาตรฐาน
1.เพลงงามแสงเดือน-ท่าสอดสร้อยมาลา
2.เพลงชาวไทย-ท่าชักแป้งผักหน้า
3.เพลงรำมาซิมารำ-ท่ารำส่าย
4.เพลงคืนเดือนหงาย-ท่าสอดสร้อยมาลาแปลง
5.เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ-ท่าแขกเต้าเข้ารัง-ท่าผาลาเพียงไหล่
6.เพลงดอกไม้ของชาติ-ท่ารำยั่ว
7.เพลงหญิงไทยใจงาม-ท่าพรหมสี่หน้า-ท่ายูงฟ้อนหาง
8.เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า-ท่าช้างประสานงา-ท่าจันทร์ทรงกลด
9.เพลงยอดชายใจหาญ-ท่าชะนีร่ายไม้-ท่าจ่อเพลิงกาฬ
10.เพลงบูชานักรบ-ท่าขัดจางนาง-ท่าจันทร์ทรงกลด


miu~~(125.24.88.28)

จำนวน 232 ความเห็น, หน้าที่ | 1| 2| -3-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 147 16 ต.ค. 2552 (12:41)
อยากให้เพิ่มสีสันให้น่าอ่านหน่อยค่ะ
นิพาพร (IP:61.19.86.131)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 148 1 พ.ย. 2552 (06:51)
ดีนะแต่ถ้ามีนื้อเพลงจะดีมากก่านี้อาจารย์ให้หาเนื้อเพลงและท่ารำนะ
ruk_ruk19@hotmail.com (IP:180.183.128.19)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 149 12 พ.ย. 2552 (19:59)
อยากได้เพลงรำวงมาตรฐาน
jirakuni@hotmail.com (IP:113.53.209.215)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 150 18 พ.ย. 2552 (15:29)

อยากได้เนื้อเพลงรำวงมาตรฐานให้ลูกชายส่งคุณครูพรุ่งนี้เช้าช่วยป้าด้วยนะคะ


nangai_ped@hotmail.com (IP:61.90.102.68)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 151 18 พ.ย. 2552 (19:55)

dddddddจ๊า


si (IP:125.27.105.124)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 152 22 พ.ย. 2552 (16:30)
ดีมาก
ดา (IP:114.128.140.153)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 153 23 พ.ย. 2552 (13:24)

อยากให้โลกสดใส


ploy18476@hotmail.com (IP:118.173.65.117)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 154 23 พ.ย. 2552 (17:15)
เป็นเนื้อหาที่ดีเลยทีเดียว
พลอย (IP:112.142.149.131)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 155 5 ธ.ค. 2552 (16:35)

ขอบคุณค่ะ  เเต่อยากได้เนื้อเพลง


fafar@zaza.hotmail (IP:118.173.66.130)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 156 12 ธ.ค. 2552 (17:23)
ถ้ามีเนื้อเพลงน่าจะดีนะ
zeeroaot@hotmail.com (IP:117.47.154.145)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 157 13 ธ.ค. 2552 (18:04)
Thank You very much
ผู้ผ่านมา (IP:58.136.93.129)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 158 14 ธ.ค. 2552 (21:40)
ขอบคุณมากๆๆๆๆๆๆๆครับถ้ามีรูปนี่แหล่มเลย ทำรายงานอ่ะครับ
pubpab2007@hotmail.com (IP:125.26.211.0)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 159 16 ธ.ค. 2552 (07:40)
ถ้ามีเนื้อเพลงจะดีนะคะ
nam_lovesly10@hotmail.com (IP:61.7.182.213)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 161 16 ม.ค. 2553 (12:19)
อยากฟังเพลงยวนย่าเหล่จังเลยค่ะ
kittyow@hotmail.com (IP:110.164.138.153)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 162 22 ม.ค. 2553 (10:13)
เนื้อหาดี


เน้นใจความสำคัญ
Moma_30721@hotmail.com (IP:114.128.193.193)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 163 2 ก.พ. 2553 (20:48)
ชื่อเหมือนราวเลย มิวนะ
lovemeifyoucan@live (IP:125.27.224.37)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 164 5 ก.พ. 2553 (13:28)
อยากให้มีเพลงมากกว่านี้จังเลยค่ะ
bombam (IP:118.175.222.240)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 165 7 ก.พ. 2553 (08:24)
หนุกดี
nneeww@gmail.com (IP:58.9.46.123)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 166 12 ก.พ. 2553 (12:42)
ช่วยส่งเพลงรำวงมาตรฐานมาให้หน่อยจะเอามาทำรายงานจะขอบคุณมาก
suchet18@hotmail.com (IP:115.67.124.6)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 167 16 ก.พ. 2553 (21:20)
เนื้อหาไม่ค่อยเป็นจิงเลย5+5+5โง่หาให้เป็นหน่อย
นู๋ฟิล์ม (IP:180.183.228.90)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 168 18 ก.พ. 2553 (10:14)
ไม่หนุกเอามาลงทำไมไม่ได้ใจจัดมาทำไม
เหา (IP:118.172.53.231)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 169 18 ก.พ. 2553 (16:47)
ท่าก็ไม่มี เอามาลงทำไม แหวะ!
lll (IP:202.143.164.3)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 170 20 ก.พ. 2553 (12:08)
หนูก็เรียนอยู่ค่ะใกล้จะจบแล้วเหลืออีกแค่สามเพลงเท่านั้นค่ะ
1.เพลงงามแสงเดือน งามแสงเดือนมาเยือนส่องหล้า งามใบหน้าเมื่ออยู่วงรำ (2 เที่ยว)
เราเล่นเพื่อสนุก เปลื้องทุกข์มิวายระกำ ขอให้เล่นฟ้อนรำ เพื่อสามัคคีเอย (ใช้ท่ารำสอดสร้อยมาลา)
2.เพลงชาวไทย ชาวไทยเจ้าเอ๋ย ขออย่าละเลยในการทำหน้าที่การที่เราได้เล่นสนุกเปลื้องทุกข์สบายอย่างนี้เพราะชาติเราได้เสรี มีเอกราชสมบูรณ์เราจึงควรช่วยชูชาติ ให้เก่งกาจเจิดจำรูญเพื่อความสุขเพิ่มพูน ของชาวไทยเราเอย(ใช้ท่ารำชักแป้งผัดหน้า)
3.เพลงรำซิมารำ รำซิมารำเริงระบำกันให้สนุก ยามงานเราทำงานกันจริง ไม่ละไม่ทิ้งจเกิดเข็ญทุกข์ ถึงยามว่างเราจึงรำเล่น ตามเชิงเช่นเพื่อให้สร่างทุกข์ ตามเยี่ยงอย่างตามยุค เล่สนุอย่างวัฒนธรรม เล่นอะไรให้มีระเบียบ ให้งามให้เรียบจึงจะคมขำ มาซิมาเจ้าเอ๋ยมาฟ้อนรำ
มาเล่นระบำของไทยเราเอย (ใช้ท่ารำ ท่ารำส่าย )
4.เพลงคืนเดือนหงาย ยามกลางเดือนหงาย เย็นพระพายโบกพริ้วปลิวมา เย็นอะไรก็ไม่เย็นจิต เท่าเย็นผูกมิตรไม่เบื่อระอา เย็นร่มธงไทยโบกไปทั่วหล้า เย็นยิ่งน้ำฟ้ามาประพรมเอย (ใช้ท่ารำท่าสอดสร้อยมาลาแปลง)
5.เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ ดวงจันทร์วันเพ็ญ ลอยเด่นอยู่ในนภา ทรงกลดสดสี รัศทแสงงามตา แสงจันทร์อร่าม ฉายงามส่องฟ้า ไม่งามเท่าหน้า นวลน้องยองใย งามเอยแสนงาม งาจริงยอดหญิงชาติไทย งามวงพักตร์ยิ่งดวงจันทรา จริตกิริยานิ่มนวลละไม วาจากังวาน อ่อหวานจับใจ รูปทรงสมส่วน ยั่วยวนหทัย สมเป็นดอกไม้ ขวัญใจชาติเอย (ใช้ท่ารำ ท่าแขกเต้าเข้ารัง และท่าผาลาเพียงไหล่ )
6.เพลง ดอกไม้ของชาติ (สร้อย) ขวัญใจดอกไม้ของชาติ งามวิลาศนวยนาดร่ายรำ(ซ้ำ) เอวองค์อ่อนงาม ตามแบบนาฎศิลป์ ชี้ชาติไทยเนาว์ถิ่น เจริญวัฒนธรรม (สร้อย) งามทุกสิ่งสามารถ สร้างชาติช่วยชาย ดำเนินตามนโยบาย สู้ทนเหนื่อยยากตรากตรำ (สร้อย) (ใช้ท่ารำ ท่ารำยั่ว)
7.เพลงหญิงไทยใจงาม เดือนพราวดาวแวววาวระยับ แสงดาวประดับ ส่องให้เดือนงามเด่น
ดวงหน้า โสภาเพียงเดือนเพ็ญ คุณความดีที่เห็น เสริมให้เด่นเลิศงาม ขวัญใจ หญิงไทยส่องศรีชาติ รูปงามพิลาศ ใจกล้ากาจเรืองนาม เกียรติยศ ก้องปรากฎทั่วคาม หญิงไทยใจงาม ยิ่งเดือนดาวพราวแพรว (ใช้ท่ารำท่าพรหมสี่หน้า และท่ายูงฟ้อนหาง)
8.เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า ดวงจันทร์ขวัญฟ้า ชื่นชีวาขวัญพี่ จันทร์ประจำราตรี แต่ขวัญพี่ประจำใจ ที่เทิดทูนคือชาติ เอกราชอธิปไตย ถนอมแนบสนิทใน คือขวัญใจพี่เอย
(ใช้ท่ารำ ท่าช้างประสานงา และท่าจันทร์ทรงกลด )
9.เพลงยอดชายใจหาญ โอ้ยอดชายใจหาญ ขอสมานไมตรี น้องมาร่วมชีวี กอบกรณีกิจชาติ แม้สุดยากลำเค็ญ ไม่ขอเว้นเดินตาม น้องจักสู้พยายาม ทำเต็มความสามารถ (ใช้ท่ารำชะนีร่ายไม้ และท่าจ่อเพลิงกาฬ)
10.เพลงบูชานักรบ น้องรักรักบูชาพี่ ที่มั่นคงที่มั่นคงกล้าหาญ เป็นนักสู้เชี่ยวชาญ
สมศักดิ์ชาตินักรบ น้องรักรักบูชาพี่ ที่มานะที่มานะอดทน หนักแสนหนักพี่ผจญ เกียรติพี่ขจรจบ น้องรักรักบูชาพี่ ที่ขยันที่ขยันกิจการ บากบั่นสร้างหลักฐาน ทำทุกด้านทำทุกด้านครันครบ น้องรักบูชาพี่ ที่รักชาติที่รักชาติยิ่งชีวิต เลือดเนื้อที่พลีอุทิศ ชาติคงอยู่คงอยู่คู่พิภพ
( เที่ยวแรก ฝ่ายหญิงใช้ท่ารำขัดจางนาง ฝ่ายชายใช้ท่ารำจันทร์ทรงกลด
เที่ยวที่สอง ฝ่ายหญิงใช้ท่ารำท่าล่อแก้ว ฝ่ายชายใช้ท่ารำท่าขอแก้ว )
tunesrijanyom@windowslive.com (IP:118.172.123.230)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 171 25 ก.พ. 2553 (18:40)
ชอบมากคะ...*-*.....
อิง (IP:124.157.217.190)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 172 27 เม.ย. 2553 (14:36)
อืมได้ความรู้เยอะจังแฮะ
รัย (IP:118.174.16.206)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 173 15 พ.ค. 2553 (22:04)
ขอบคุณนะ ที่ทำให้เราทำการบ้านถูกหมด
ฟ้า (IP:118.173.129.3)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 174 19 พ.ค. 2553 (17:35)
ก้อทามหัยเราได้ความรู้
suttinan_ploy@hotmail.com (IP:124.157.200.118)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 175 27 พ.ค. 2553 (21:08)
205710
เรากะลังทามรายงานพอดีส่งครูพอดีเยยอะขอบคุนคัฟเราใด้รับทำงานชิ้นเนี้ยพอดีเยยงับเจ่งมากๆคัฟ
folkasd102
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 176 5 มิ.ย. 2553 (20:25)
V O คOบ คุJ น้oJ มิ้วมักมักกกกกกกกกกน๊คร๊~
เออ......แต่ว่าเราอยากได้ท่ารำด้วยอ๊T^T^^T^T^T^T^T^T^T^T^T^T^T^T^T
แต่ยังงัยก๊ขอบคุงน๊ค๊
เกตร.ร. ราชินี 1/7 (IP:110.49.103.211)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 177 11 มิ.ย. 2553 (10:07)
ขอคุณนะคะที่มีให้ค้นหา จุ๊บๆ
คนดีของชาติ (IP:61.19.66.152)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 178 3 ก.ค. 2553 (14:41)
ขอบคุณมากเลยมิว ส่งงานทันพอดีเลย
s.j (IP:124.120.47.225)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 179 4 ก.ค. 2553 (21:16)
ถ้ามี คนร้อง
เพลงก้อ ดีสินะคะ
อยากหั้ยพี่มิว ลงหั้ยหน่อยนะ
เวลาอ่านประวัติรำวงมาตฐานจะได้ฟัง.
เพลงด้วยนะคะเเต่ก้อนะคะที่ยังมีการบอก
ประวัติความเป็นมาทำให้นัธได้อะไรเยอะ
เลยอะไรก้อตามที่ทุกคนที่เม้นมาขอ
พี่มิวทำตามที่ทุกคนขอมาด้วย
นะคะเพราะทุกคนที่ขอมา
เค้าต้องการจริงนะคะ
ยังไงขอให้พี่มิว
มีความสุข
นะคะ
V
นัธ nisan_2502@hotmil.com (IP:110.49.205.130)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 180 5 ก.ค. 2553 (16:33)
ThX จร้า
bim_lucifer@hotmail.com (IP:119.63.78.253)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 181 10 ก.ค. 2553 (12:49)
5555555++
tvxqjaejoong112@hotmail.com (IP:125.25.221.174)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 182 12 ก.ค. 2553 (19:46)
ต้องใช้ทำการบ้านอยู่พอดีเลย ขอบคุณคะ
เมย์ (IP:115.67.250.0)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 183 13 ก.ค. 2553 (14:12)
ขอบคุณสำหรับเพลงรำวงมาตรฐานและท่ารำ
ขอความกรุณา...มีเสียงร้องเพลงและท่ารำประกอบเพิ่มอีก...จะดีมากๆๆๆๆๆๆๆๆเลยค่ะ
นักเรียนชั้นป.5 (IP:113.53.93.116)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 184 27 ก.ค. 2553 (14:49)
yyt
moda (IP:222.123.192.107)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 185 2 ส.ค. 2553 (21:08)
ดีมากเลยค่ะ ช่วยได้มากเลยค่ะ
22_55@hotmail.co.th (IP:119.31.121.90)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 186 3 ส.ค. 2553 (17:51)
Lต้eครัU Oยาnได้LUOร์ไkมล่ะ
Lต้e (IP:117.47.132.43)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 187 3 ส.ค. 2553 (17:54)
Lต้e
085683961X (IP:117.47.132.43)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 188 15 ส.ค. 2553 (14:01)
พี่ครับน่าจะมีหลายๆเพลงให้เลือกนะครับ
panawat_dragon@hotmail.com (IP:183.89.35.71)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 189 25 ส.ค. 2553 (11:31)
ขอบคุณมากมายเลยล่ะ......

แต่ถ้าจะสมบูรณ์ น่าจะมี รูปท่ารำให้ด้วยอ่ะ

แต่ก็เยี่ยมเลยๆๆๆๆๆ..........^^
lookked (IP:119.31.121.93)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 190 1 ก.ย. 2553 (11:21)
อยากได้ความหมาย เพลงดอกไม้ของชาติ
จ๋ยส์ (IP:61.19.236.226)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 191 7 ก.ย. 2553 (19:05)
ขอบคุณมากนะ พอดีต้องการเพราะจะเอาเพลงไปสอบ
za (IP:119.31.121.90)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 192 22 ก.ย. 2553 (11:05)
ขอขอบคุณมากคับจะเอาเพลงไปสอบ
top (IP:124.121.108.5)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 193 24 ก.ย. 2553 (16:52)
พี่อยากให้พี่เป็นกำลังใจให้ค่ะหนูอยู่ป.6หนูกำลังจะประกวดรำทั่วประเทศ
บีม (IP:202.176.82.102)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 194 26 ก.ย. 2553 (09:39)
มีเนื้อหาเยอะจังเลยค่ะ........ (:
lovelion8765@hotmail.com (IP:58.11.76.154)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 195 29 ต.ค. 2553 (20:21)
ขอบคุณมากๆครับกำลังทำงานส่งครูพอดี ใจมากม๊ากกกกกกกกกกกกกก..........ก
oat111111@hotmail.com (IP:58.9.123.15)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 196 1 พ.ย. 2553 (13:10)
ดีจัง กำลังจะสอบร้องพอดีเลย ขอบใจนะมิว
แป้ง เด็กe y ร้าย (IP:182.93.180.21)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 197 1 พ.ย. 2553 (19:35)
good
g (IP:223.206.188.133)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 198 2 พ.ย. 2553 (15:09)
ไถหำไดเกพำไพ
พไดหกด (IP:203.172.141.82)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 199 2 พ.ย. 2553 (16:31)
ส้นๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
memo_yuro@hotmail.com (IP:125.26.218.253)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 200 6 พ.ย. 2553 (14:06)
ขอบใจจ้า!!


ถ้าไม่ได้เวปนี้ คงตกวิชา ดนตรี-นาฏศิลป์ เลย TT
ไม่อยากระบุ เด๋วคนแอดมา = ='' (IP:113.53.22.61)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 201 8 พ.ย. 2553 (18:24)
ดีจัง

พอดีว่าทำรายงาน ส่งครูพออะ
:)
iqzaa1234@hotmail.com (IP:118.172.26.5)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 202 10 พ.ย. 2553 (20:31)
ขอบคุงคร้า

ถ้าไม่ได้เวฟนี้โดนแน่
uyhiojp (IP:119.31.126.66)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 203 11 พ.ย. 2553 (13:40)
อยากมีเพื่อนคุย
JASMINE_2012@hotmail.co.th
ชื่อฟางค่ะ
JASMINE_2012@hotmail.co.th (IP:182.93.210.51)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 204 11 พ.ย. 2553 (15:37)
อยากได้มากกว่านี้นะ
tong_tonglovek-otic@hotmail.com (IP:118.173.41.241)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 205 11 พ.ย. 2553 (16:42)
ดีคะ มีประวัติด้วย
mydlri_jaen@hotmail.com (IP:124.157.211.217)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 206 12 พ.ย. 2553 (12:34)
ขอบใจจ๊ะ อาจารย์ให้ทำพอดีเลยTeX
คนน่ารัก (IP:125.26.64.251)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 207 13 พ.ย. 2553 (11:31)
ไม่มีท่ารำเลยเหรอ เซ็ง
เนย (IP:124.122.114.132)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 208 25 พ.ย. 2553 (05:44)
ไม่มีการแต่ยเลยครับ คนสวย !
minza1911@hotmail.com (IP:125.26.227.213)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 209 25 พ.ย. 2553 (20:17)
ทามการบ้านหัยเพิ่ล
อีฟ (IP:110.49.40.187)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 210 7 ธ.ค. 2553 (19:24)
เรา ก้อ ชื่อ มิว น๊ะ
mew/mewk1@hotmail.com (IP:113.53.67.186)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 211 7 ธ.ค. 2553 (21:12)
Thx :)
pink (IP:58.8.54.87)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 212 14 ธ.ค. 2553 (16:16)
นาจะมีรูปให้ดู และ เพลงให้ฟังด้วยนะอึม อิ อิ ^-^
weelove5555@hotmail.co.th (IP:180.180.144.249)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 213 18 ธ.ค. 2553 (11:03)
LOVE ICE FOREVER
pheem (IP:119.31.121.89)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 214 19 ธ.ค. 2553 (15:45)
อยากให้มีความหมายของท่ารำเพลงรำซิมารำ
เด็กน้อยตาดำๆ (IP:124.121.32.235)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 215 12 ม.ค. 2554 (12:32)
ntryhtip98rhytuguiuy
htohmo'g
tay547 (IP:182.52.215.241)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 217 16 ม.ค. 2554 (12:42)
ขอบคุณมากคะ
game (IP:118.173.134.251)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 218 24 ม.ค. 2554 (17:37)
วันนี้น้า (เราชื่อมิว) จะมาแบ่งบันความรู้กะเพื่อนๆกานน้า เรารักการรำวงม๊ากมาก โตขึ้นกะทำรำวงด้วยแหละ เจ๋วดีว่ามั้ย55+ มาหุ้นกันได้นะ และอย่าลืมเราชื่อ มิว!

ประวัติ

รำวงมาตรฐาน ในปัจจุบันนี้เป็นศิลปะแห่งการรำวงที่งดงาม ซึ่งในสมัยก่อนยังมิได้มีคำว่า "มาตรฐาน" จะเรียกกันเพียงว่า "รำวง" เท่านั้น การรำวงนี้เป็นการละเล่นพื้นบ้านอย่างหนึ่งที่บ่อบอกถึงความสนุกสนาน การเล่นรำวงนั้นสืบเนื่องมาจากการเล่นรำโทน นั้นเพราะในสมัยก่อนเครื่องดนตรีหลักที่ใช้ประกอบจังหวะก็คือ โทน ฉิ่ง และกรับ โดยจังหวะการฟ้อนรำจะมีเสียงโทนเป็นเสียงหลักตีตามจังหวะหน้าทับ จึงเรียกกันว่า "รำโทน" ในด้านของบทร้องจะเป็นบทร้องที่มีภาษาเรียบง่าย ไม่พิถีพิถันในเรื่องถ้อยคำและสัมผัสวรรคตอนแต่อย่างใด ตามลักษณะของเพลงพื้นบ้าน เนื้อหาของเพลงจะออกมาในลักษณะกระเซ้าเย้าแหย่ การเกี้ยวพาราสีหยอกล้อของหนุ่มสาว การเชิญชวน ตลอดจนการชมโฉมความงามของหญิงสาว เป็นต้น ทั้งนี้ก็เพื่อความสนุกสนานในการเล่น ในเรื่องของเครื่องแต่งกายในสมัยก่อนก็ไม่เน้นถึงความพิถีพิถันมากนัก เน้นเพียงความสะดวกสบายของชาวบ้านเอง ไม่ได้ประณีตแต่อย่างใดเมื่อประมาณ พ.ศ. 2488 ชาวบ้านนิยมเล่นรำโทนกันอย่างแพร่หลาย ด้วยเหตุความนิยม

เป็นอย่างมากนี้เองจึงได้มีผู้คิดแต่งบทร้องและทำนองขึ้นใหม่เป็นจำนวนมาก แต่ทั้งนี้ก็ยังคงจังหวะหน้าทับของโทนไว้เช่นเดิม ส่วนเนื้อร้องใดที่นิยมก็จะร้องกันอยู่ได้นาน เพลงใดเนื้อร้องไม่เป็นที่นิยมก็จะไม่นำมาร้องเท่าใดนักและก็จะเป็นที่ลืมเลือนไปในที่สุด จากนั้นก็จะมีเนื้อเพลงใหม่ ๆ ขึ้นมาแทนที่ในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2484 - 2488 เป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ทหารญี่ปุ่นได้ยกพลขึ้นที่ตำบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2484 เพื่อเจรจาขอตั้งกองทัพในประเทศไทย โดยใช้เส้นทางต่าง ๆ ในแผ่นดินไทยลำเรียงเสบียงอาหาร อาวุธและกำลังพล เพื่อใช้ในการต่อสู้กับประเทศสัมพันธมิตร ซึ่งในขณะนั้นประเทศไทยมี จอม พล ป. (แปลก) พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ตัดสินใจยอมให้ประเทศญี่ปุ่นเข้ามาตั้งฐานทัพในประเทศไทย เพราะเกรงว่าหากปฏิเสธคงจะถูกปราบปรามแน่ ด้วยเหตุนี้เองประเทศไทยจึงได้รับผลกระทบจากการรุกรานของฝ่ายสัมพันธมิตร ที่ส่งกองทัพเข้ามาโจมตีฐานทัพญี่ปุ่นทางอากาศโดยเฉพาะในยามที่เป็นคืนเดือนหงาย จะมองเห็นจุดยุทธศาสตร์ได้ง่าย ข้าศึกมักจะเข้ามาโจมตีอย่างหนักด้วยการทิ้งระเบิด ซึ่งสร้างความเสียหายทำลายชีวิตและทรัพย์สินบ้านเรือนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ใกล้กับฐานทัพญี่ปุ่นเมื่อช่วงคืนเดือนหงายผ่านไป คืนเดือนมืดเข้ามา ข้าศึกจะมองเห็นจุดยุทธศาสตร์ไม่ชัดเจนจึงพักการรุกราน ประชาชนชาวไทย ได้รับความเดือนร้อน ต่างอยู่ในสถานการณ์ที่หวาดกลัวเป็นอย่างมาก จึงได้หาวิธีการผ่อนคลายความตึงเคลียด ความหวาดผวา ด้วยการนำศิลปะพื้นบ้านที่ซบเซาไป กลับมาร้องรำทำเพลง นั้นก็คือ "การเล่นรำโทน" คำร้อง ทำนองและการแต่งกาย ก็ยังคงเรียบง่ายเน้นความสะดวกสบาย สนุกสนาน เช่นเดิม เพลงที่นิยมได้แก่ เพลงใกล้เข้าไปอีกนิด ช่อมาลี ตามองตา ยวนยาเหล เป็นต้นต่อมารัฐบาลได้เล็งเห็นศิลปะพื้นบ้านอันสวยงามของไทยที่มีอยู่อย่างแพร่หลายควรที่จะเชิดชูให้มีระเบียบแบบแผนตามแบบนาฏศิลป์ไทย เพราะหากชาวต่างชาติมาพบเห็นจะตำหนิได้ว่าศิลปะการฟ้อนรำของไทยนี้มิได้มีความสวยงาม ประณีตแต่อย่างใด รวมถึงไม่มีศิลปะที่แสดงออกว่าเป็นชาติที่มีวัฒนธรรม จึงได้มอบให้ กรมศิลปากรเป็นผู้รับผิดชอบในการปรับปรุงและพัฒนาการรำ (รำโทน) ขึ้นใหม่ให้มีระเบียบ แบบแผน มีความงดงามมากยิ่งขึ้น ทั้งทางด้านเนื้อร้อง ทำนอง ตลอดจนเครื่องแต่งกายเมื่อประมาณ พ.ศ. 2487 กรมศิลปากรได้แต่งบทร้องขึ้นมาใหม่ 4 บทคือ " เพลง งามแสงเดือน" "เพลงชาวไทย" "เพลงรำซิมารำ" "เพลงคืนเดือนหงาย" ต่อมาท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม ได้แต่งบทร้องขึ้นมาใหม่อีก 6 บท คือ " เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ" "เพลงดอกไม้ของชาติ" "เพลงหญิงไทยใจงาม" "เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า" "เพลงยอดชายในหาญ" "เพลงบูชานักรบ" ในด้านทำนองนั้นรับผิดชอบโดยกรมศิลปากรและกรมประชาสัมพันธ์ ส่วนท่ารำนั้นนาฏศิลปินอาวุโสของกรมศิลปากร คือ จมื่นมานิตย์นเรศ (เฉลิม เศวตนันท์) และนางลมุล ยมะคุปต์ ร่วมกันคิดท่ารำขึ้นประกอบการรำโดยนำท่ารำมาจากการรำ "แม่บท" และต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อเรียกการ "รำโทน" เป็น "รำวง" ตามลักษณะของการเล่น ซึ่งวิธีการเล่นนั้นจะเล่นรวมกันเป็นวง และเคลื่อนย้ายเวียนกันไปเป็นวงทวนเข็มนาฬิกา เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง ชาวไทยก็ยังคงให้ความนิยมการเล่นรำวง สืบมาจนถึงปัจจุบัน และชาวต่างชาติก็นิยมเล่นกันอย่างแพร่หลาย ทั้งในงานเต้นรำต่าง ๆ จนกระทั้งมีนักประพันธ์ผู้หนึ่งเป็นชาวอเมริกัน ที่ชื่อว่า Foubion Bowers ที่ได้มาพบเห็นศิลปะการรำวงของไทย และนำไปกล่าวไว้ในหนังสือ Theatre in the East ซึ่งมีสำเนียงการเรียก "รำวง" เพี้ยนไปบ้างเล็กน้อยเป็น "รำบอง" (Rombong) ( อมรา กล่ำเจริญ , 2531 : 111)แต่อย่างไรก็ดี วัตถุประสงค์ของกรมศิลปากร ในการปรับปรุงศิลปะการรำวงทั้งหมด 10 เพลง ก็เพื่อเป็นศิลปะการรำวงที่มีระเรียบแบบแผน ทั้งคำร้อง ทำนอง ท่ารำ ตลอดจนการแต่งกายให้เป็นแบบฉบับมาตรฐาน สะดวกในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของไทยและสืบสานต่อไป ด้วยเหตุผลนี้ เราจึงเรียก "รำวง" ที่มีศิลปะเป็นแบบฉบับมาตรฐาน ว่า "รำวงมาตรฐาน" สืบมาจนถึงปัจจุบันนี้

วิธีเล่นรำวงมาตรฐาน
1. แสดงเป็นคู่ ชาย – หญิง จะใช้กี่คู่ก็ได้ขึ้นอยู่กับสถานที่
2. ก่อนเริ่มรำ หญิง – ชาย ทำความเคารพกันด้วยการไหว้ หรือ หญิงพนมมือไหว้ ชายโค้ง
3. ก่อนรำแต่ละเพลง ดนตรีนำ 1 วรรค เพื่อให้การเดินเท้าในจังหวะแรกพร้อมเพรียงกัน
4. มีความพร้อมเพรียงในการรำ ระยะคู่ไม่ห่างหรือชิดกันเกินไป
5. ใช้ท่ารำตามที่กำหนดไว้ในแต่ละเพลง
6. พนมมือไหว้ซึ่งกันและกัน ก่อนที่จะออกจากวงรำ

ลักษณะการแต่งกายรำวงมาตรฐาน
การแต่งกายรำวงมาตรฐานแต่งได้ 3 แบบ คือ
1. แบบพื้นเมือง
ชาย นุ่งผ้าโจงกระเบน สวมเสื้อคอกลม มีผ้าคาดเอว
หญิง นุ่งผ้าโจงกระเบน ห่มสไบอัดจีบ คาดเข็มขัด

ลักษณะการแต่งกายรำวงมาตรฐานแบบพื้นเมือง
(ภาพจากหนังสือ “วิพิธทัศนา” โดย กรมศิลปากร)
2. แบบไทยพระราชนิยม
ชาย สวมกางเกงขายาว ใส่เสื้อพระราชทาน (แขนยาวหรือสั้นก็ได้) สวมรองเท้า (แบบที่ 1)
ชาย นุ่งผ้าโจงกระเบน ใส่เสื้อราชประแตน สวมรองเท้า ถุงเท้ายาว (แบบที่ 2)
หญิง แต่งชุดไทยเรือนต้น และชุดไทยสมัยรัชกาลที่ 5 สวมรองเท้า

3. แบบสากลนิยม
ชาย แต่งชุดสูทสากล สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาว ผูกเนคไท สวมรองเท้า
หญิง ชุดไทย

เพลงรำวงมาตรฐานและท่ารำที่ใช้

เพลงและท่ารำที่ใช้ประกอบการเล่นรำวงมาตรฐาน ทั้ง 10 เพลง มีดังนี้
เพลงรำวงมาตรฐาน
1.เพลงงามแสงเดือน-ท่าสอดสร้อยมาลา

งามแสงเดือนมาเยือนส่องหล้า งามใบหน้าเมื่ออยู่วงรำ (2 เที่ยว)
เราเล่นเพื่อสนุก เปลื้องทุกข์มิวายระกำ ขอให้เล่นฟ้อนรำ เพื่อสามัคคีเอย (ใช้ท่ารำสอดสร้อยมาลา)


ท่าสอดสร้อยมาลา
อธิบายท่ารำ
มือซ้ายจีบหงายที่ชายพก(ระดับหัวเข็มขัด)มือขวาตั้งวงสูง
ระดับหางคิ้ว(ชายตั้งวงระดับศรีษะ)เอียง
เลื่อนมือซ้ายที่จีบให้ห่างออกจากลำตัวเล็กน้อย
แล้วปล่อยจีบเป็นมือแบหงายมือขวาจีบคว่ำ
มือซ้ายพลิกข้อมือขึ้นตั้งวงมือขวาเลื่อนวงลงข้างลำตัว
เล็กน้อยแล้วเปลี่ยนจากวงเป็นจีบหงายที่ชายพกเปลี่ยนเป็นเอียงขวา
ก้าวเท้าซ้ายเป็นจังหวะที่ ๑ ก้าวขวาเป็นจังหวะที่ ๒ แล้วจรดส้นเท้า
ซ้ายสองครั้งเป็นจังหวะที่๓และ๔เท้าซ้ายถอยหลังเป็นจังหวะที่๕
พร้อมทั้งเปลี่ยนเป็นมือขวาตั้งวงต่ำมือซ้ายจีบส่งหลัง
ศรีษะเอียงขวารำเช่นนี้ไปจนจบเพลง

2.เพลงชาวไทย-ท่าชักแป้งผักหน้า
ชาวไทยเจ้าเอ๋ย ขออย่าละเลยในการทำหน้าที่
การที่เราได้เล่นสนุก เปลื้องทุกข์สบายอย่างนี้
เพราะชาติเราได้เสรี มีเอกราชสมบูรณ์
เราจึงควรช่วยชูชาติ ให้เก่งกาจเจิดจำรูญ
เพื่อความสุขเพิ่มพูน ของชาวไทยเราเอย
(ใช้ท่ารำชักแป้งผัดหน้า)
ท่าชักแป้งผัดหน้า
อธิบายท่ารำ
จีบมือขวาลักษณะจีบปรกข้างระดับศรีษะมือซ้ายวงหน้าอยู่ระดับปาก เอียงขวาลดแขนเลื่อนมือขวาลงมาอยู่ระดับอกปล่อย
จีบ เป็นมือแบ มือซ้ายจีบคว่ำ จีบมือขวาลักษณะจีบปรกข้างระดับศรีษะมือซ้ายวงหน้าอยู่ระดับปาก เอียงขวาลดแขนเลื่อนมือขวาลงมาอยู่ระดับอกปล่อย
จีบ เป็นมือแบ มือซ้ายจีบคว่ำ
มือซ้ายเลื่อนมาเป็นจีบปรกข้างด้านซ้าย
ส่วนมือขวาตั้งวงหน้าเอียงซ้าย มือซ้ายเลื่อนมาเป็นจีบปรกข้างด้านซ้าย
ส่วนมือขวาตั้งวงหน้าเอียงซ้าย
ลดแขนเลื่อนมือมาอยู่ระอก มือซ้ายปล่อยจีบเป็นมือ
หงายมือขวาจีบคว่ำทำเช่นนี้สลับไปมาจนจบเพลงส่วนเท้าย่ำไป
ทุกจังหวะของเพลงเปลี่ยนมือทุกจังหวะที่ ๗ ลดแขนเลื่อนมือมาอยู่ระอก มือซ้ายปล่อยจีบเป็นมือ
หงายมือขวาจีบคว่ำทำเช่นนี้สลับไปมาจนจบเพลงส่วนเท้าย่ำไป
ทุกจังหวะของเพลงเปลี่ยนมือทุกจังหวะที่ ๗
เพลงรำซิมารำ

เนื้อเพลงรำซิมารำ
รำซิมารำ เริงระบำกันไห้สนุก
ยามงานเราทำงานอย่างจริงจัง ไม่ละไม่ทิ้งจะเกิดเข็ญขุก
ถึงยามว่างเราจึงรำเล่น ตามเชิงเช่นเพื่อให้สร่างทุกข์
ตามเยี่ยงอย่างตามยุค เล่นสนุกอย่างวัฒนธรรม
เล่นอะไรให้มีระเบียบ ให้งามให้เรียบจึ่งจะคมขำ
มาซิเจ้าเอ๋ยมาฟ้อนรำ มาเล่นระบำของไทยเราเอย.


ท่ารำส่าย
อธิบายท่ารำ
แขนทั้งสองตึงโดยมือซ้ายอยู่ระดับไหล่ มือขวาคว่ำอยู่ระดับเอว
แขนทั้งสองตึงโดยมือซ้ายอยู่ระดับไหล่ มือขวาคว่ำอยู่ระดับเอว
มือซ้ายวาดแขนลงอยู่ระดับเอว พร้อมกับพลิกมือขวาหงายขึ้นระดับไหล่
สลับกันเช่นนี้จนจบเพลง ส่วนเท้าก้าวตามจังหวะเมื่อถึงเนื้อเพลงที่ว่า"เล่นอะไร
ให้มีระเบียบให้งามให้เรียบจึงจะคมขำ"ให้ฝ่ายหญิงกลับหลังหันตามจังหวะเพลง
หมุนตัวทางซ้ายเดินเปลี่ยนที่กับฝ่ายชายเป็นรูปครึ่งวงกลมเมื่อถึงเนื้อเพลง
"มาซิมาเจ้าเอ๋่ยมาฟ้อนรำมาเล่นระบำของไทยเราเอย"ให้ฝ่ายหญิงหมุนตัวกลับหลัง
หันทางด้านขวาเดินกลับที่เดิม ฝ่ายชายก็เดินตามฝ่ายหญิงต่อไป
มือซ้ายวาดแขนลงอยู่ระดับเอว พร้อมกับพลิกมือขวาหงายขึ้นระดับไหล่
สลับกันเช่นนี้จนจบเพลง ส่วนเท้าก้าวตามจังหวะเมื่อถึงเนื้อเพลงที่ว่า"เล่นอะไร
ให้มีระเบียบให้งามให้เรียบจึงจะคมขำ"ให้ฝ่ายหญิงกลับหลังหันตามจังหวะเพลง
หมุนตัวทางซ้ายเดินเปลี่ยนที่กับฝ่ายชายเป็นรูปครึ่งวงกลมเมื่อถึงเนื้อเพล

เนื้อเพลงคืนเดือนหงาย

ยามกลางคืนเดือน เย็นพระพายโบกพริ้วปลิวมา
เย็นอะไรก้ไม่เย็นจิต ( เย็นจิต ) เท่าเย็นผูกมิตรไม่เบื่อระอา
เย็นร่มธงไทยปกไทยทั่วหล้า เย็นยิ่งน้ำฟ้ามาประพรม เอย.

________________________________________

ท่าสอดสร้อยมาลา "แปลง"
อธิบายท่ารำ
แปงมาจากท่าสอดสร้อยมาลาในเพลงงามแสงเดือนท่าเตรียม
โดยยืนเท้าชิดกันมือซ้ายตั้งวงบนมือขวาจีบหงาย
ที่ชายพกศรีษะเอียงขวาพอเริ่มเพลงมือขวาที่
จีบหงายที่ชายพกโบกขึ้นไปตั้งวงบนโดยไม่ต้องสอดหรือม้วนมือ
มือซ้ายลดวงลงแล้วพลิกข้อมือเป็นจีบหงายที่ชายพก เปลี่ยนมาเอียงซ้าย
มือซ้ายลดวงลงแล้วพลิกข้อมือเป็นจีบหงายที่ชายพก เปลี่ยนมาเอียงซ้าย
มือซ้ายยกขึ้นไปตั้งวงบน มือขวาลดวงลงแล้วพลิกข้อมือเป็นจีบหงายที่ชายพก
เอียงขวาทำเช่นนี้สลับกันจนจบเพลงการเก้าเท้าเริ่มก้าวเท้าขวาตรงคำว่า"คืน"
ก้าวซ้ายตรงคำว่า"เดือน"เท้าขวาวางหลังด้วยจมูกเท้าตรงคำว่า"หงาย"
เท้าขวาเหยียบหนักลงไปตรงคำว่า"เย็น"แล้วก้าวซ้ายตรงคำว่า"พระพาย"
ก้าวขวาตรงคำว่า"พริ้ว"แล้วเท้าซ้ายวางหลังตรงคำว่า"มา"เอียงศรีษะข้างมือจีบ และเท้าที่วางหลังก็ข้างเดียวกับมือจีบเสมอเพลงคืนเดือนหงายเพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ

เนื้อเพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ

ดวงจันทร์วันเพ็ญ ลอยเด่นอยู่ในนภา
ทรงกลดสดสี รัศมีทอแสงงามตา
แสงจันทร์อร่าม ฉายงามส่องฟ้า
ไม่งามเท่าหน้า นวลน้องยองใย
งามเอยแสนงาม งามจิตยอดหญิงชาติไทย
งามวงพักตร์ดังดวงจันทรา จริตกิริยานิ่มนวลละไม
วาจากังวาน อ่อนหวานจับใจ
รูปทรงสมส่วน ยั่วยวนหทัย
สมเป็นดอกไม้ ขวัญใจชาติ เอย.

________________________________________
ท่าผาลาเพียงไหล่
อธิบายท่ารำ
ท่าแขกเต้าเข้ารัง มือขวาจีบสูงมือซ้ายจีบอยู่ใต้ศอกขวา เท้าซ้ายแตะเท้าขวา เอียงซ้าย
มือซ้ายจีบสูง มือขวาจีบอยู่ใต้ศอกซ้าย เท้าขวาแตะเท้าซ้าย เอียงขวา
ใช้เท้าขวาที่แตะหมุนไปทางขวา มือขวาที่จีบอยู่ใต้ศอกเปลี่ยนเป็นจีบปรกข้าง
มือซ้ายที่จีบสูงเปลี่ยนเป็นตั้งวง เอียงขวา ก้าวเท้าซ้ายไขว้เท้าขวา
หมุนตัวถอยเท้าขวาลงวางหลังหันหน้ากลับที่เดิม
ท่าผาลา มือขวาตั้งวง มมือซ้ายแบหงายต่ำระดับเอว เอียงขวา ใช้เท้าซ้ายแตะเท้าขวา เอียงขวา
ท่าแขกเต้าเข้ารัง มือซ้ายจีบสูุุุง มือขวาจีบอยู่ใต้ศอกซ้าย เท้าขวาแตะเท้าซ้าย เอียงขวา
มือขวาจีบสูง มือซ้ายจีบอยู่ใต้ศอกขวา เอียงซ้าย
ใช้เท้าซ้ายที่แตะหมุนตัวไปทางซ้าย มือซ้ายที่จีบอยู่ใต้ศอกเปลี่ยนเป็นจีบปรกข้างมือขวาที่จีบสูงเปลี่ยนเป็นนตั้งวง เอียงซ้าย ก้าวเท้าขวาไขว้เท้าซ้าย

หมุนตัว ถอยเท้าซ้ายลงวางหลังหันหน้ากลับที่เดิม
ท่าผาลา มือซ้ายตั้งวง มือขวาแบหงายต่ำระดับเอว เอียงซ้าย ใช้เท้าขวาแตะเท้าซ้าย เอียงซ้าย
**ทำท่าเช่นนี้สลับหมุนซ้ายขวาไปจนจบเพลง

หญิงหมุนตังไปทางด้านซ้ายแล้วเปลี่ยนมือคำว่า"เราเล่น"มือซ้ายจีบคว่ำ
มือขวาแบมือหงายคำว่า"เพื่อสนุก"มือซ้ายยกขึ้นตั้งวงมือขวาจีบที่ชายพกเดินไป
ครึ่งวงกลม ๔ จังหวะ คำว่า"ขอให้เล่น"มือขวาจีบคว่ำ มือซ้ายแบมือหงาย
คำว่า"ฟ้อนรำ"มือขวายกขึ้นตั้งวง มือซ้ายจีบหงายที่ชายพก
เพลงดอกไม้ของชาติ


เนื้อเพลงดอกไม้ของชาติ

ขวัญใจดอกไม้ของชาติ งามวิลาสนวยนาฎร่ายรำ ( ๒ เที่ยว )
๑. เอวองค์อ่อนงาม ตามแบบนาฎศิลป์
ชี้ชาติไทยเนาถิ่น เจริญวัฒนธรรม
๒.งามทุกสิ่งสามารถ สร้างชาติช่วยชาย
ดำเนินตามนโยบาย สู้ทนเหนื่อยยากตรากตรำ.

________________________________________

ท่ารำยั่ว
อธิบายท่ารำ

มือซ้ายตั้งวงล่างมือขวาจีบส่งหลังเอียงศรีษะด้านเดียวกับวงชายหญิงหัน หน้าเข้าหากันโดยชายก้าวเท้าขวาออกนอกวงรำก่อน
คำร้องเเล็กน้อยเพลงหญิงไทยใจงาม

เนื้อเพลงหญิงไทยใจงาม

เดือนพราว แวววาวระยับ
แสงดาวประดับส่งให้เดือนงามเด่น
ดวงหน้าโสภาเพียเดือนเพ็ญ
คุณความดีที่เห็นเสริมให้เด่น เลิศงาม
ขวัญใจหญิงไทยส่งศรีชาติ
รูปงามพิลาสใจกล้ากาจเรืองงาม
เกียรติยศก้องปรากฎทั่าคาม
หญิงไทยใจงามยิ่งเดือนดาวพราวแพรว.
________________________________________

ท่าพรหมสี่หน้าและท่ายูงฟ้อนหาง
อธิบายท่ารำ
ท่าเชื่อมคือ มือทั้งสองจีบคว่ำระดับวงกลาง
แล้วสอดจีบขึ้นไปตั้งวงบัวบาน เรียกว่าท่าพรหมสี่หน้า
จากนั้นมือททั้งสองค่อยๆลดวงบัวบานลงมาส่งมือทั้งสองไปด้านหลังแขน ตึงคว่ำมือปลายนิ้วเชิดขึ้นเป็นท่ายุงฟ้อนหางแล้วเปลี่ยนเป็นท่าเชื่อม
คือจีบคว่ำ การเก้าเท้าเช่นเดียวกับเพลง"คืนเดือนหงาย"
เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า

เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า

ดวงจันทร์ขวัญฟ้า ชื่นชีวาขวัญพี่
จันทร์ประจำราตรี แต่ขวัญพี่ประจำใจ
ที่เทิดทูนคือชาติ เอกราชอธิปไตย
ถนอมแนบสนิทใน คือขวัญใจพี่ เอย.
________________________________________

ท่าจันทร์ทรงกลด
อธิบายท่ารำ
ท่าเชื่อม มือทั้งสองจีบคว่ำด้านหน้า เอียงซ้าย
จีบมือหงายทั้งสองข้างเหยียดแขนตึงไปข้างหน้า
เสมอไหล่เป็นท่า"ช้างประสานงา"
ท่าเชื่อมปล่อยจีบลงเป็นแบมือหงาย
ปลายนิ้วตกลงอย่างรวดเร็ว
พลิกข้อมือทั้งสองขึ้น เป็นวงหน้าให้ปลายนิ้วชี้ขึ้นระดับคิ้ว หย่อนข้อศอกพองามเป็นท่า"จันทร์ทรงกลด" การเก้าเท้าเช่นเดียวกับเพลง คืนเดือนหงาย โดยก้าวเท้าขวา เก้าเท้าซ้าย แล้วใช้เท้าขวาวางหลัง ก้าวเท้าซ้าย ก้าวเท้าขวา ใช้เท้าซ้ายวางหลัง ทำเช่นนี้จนจบเพลงเพลงยอดชายใจหาญ


เนื้อเพลงยอดชายใจหาญ

โอ้ยอดชายใจหาญ ขอสมานไมตรี
น้องขอร่วมชีวี กอบกรณีกิจชาติ
แม้สุดยากลำเค็ญ ไม่ขอเว้นเดินตาม
น้องจักสู ้พยายาม ทำเต็มความสามารถ.

________________________________________

ท่าหญิง "ชะนีร่ายไม้" ท่าชาย "จ่อเพลิงกาฬ"
อธิบายท่ารำ
(หญิง)มือขวาตั้งวงบนมือซ้ายแบหงายระดับไหล่แล้วพลิกข้อมือ
เป็นมือตั้งเปลี่ยนเป็นมือหงายสลับกันไปตามจังหวะของเพลง
ลักษณะเหมือนรำส่ายเป็นท่า "ชะนีร่ายไม้"
(ชาย)มือซ้านตั้งวงบนมือขวาจีบหงายระดับต่ำกว่าวงกลาง
เล็กน้อยและงอแขนเล็กน้อยเป็นท่า"ก่อเพลิงกาฬ"
(หญิง)มือซ้ายตั้งวงบนมือขวาแบหงายระดับไหล่แล้วพลิก
ข้อมือเป็นมือตั้งเปลี่ยนเป็นมือหงายสลับกันไป
(ชาย)มือขวาตั้งวงบนมือซ้ายจีบหงายระดับต่ำกว่าวงกลาง
ทำท่าเช่นนี้สลับกันจนจบเพลงส่วนการเก้าเท้าจะเก้าเท้า
ไปเรื่อยๆตามจังหวะของเพลงและเดินเบี่ยงตัวออกนอกวงรำ
เพลงบูชานักรบ

เนื้อเพลงบูชานักรบ

น้องรักรักบูชาพี่ ที่มั่นคงที่มั่นคงกล้าหาญ
เป็นนักสู้เชี่ยวชาญ สมศักดื์ชาตินักรบ
น้องรักรักบูชาพี่ ที่มานะที่มานะอดทน
หนักแสนหนักพี่ผจญ เกียรติพี่ขจรจบ
น้องรักรักบูชาพี่ ที่ขยันที่ขยันกิจการ
บากบั่นสร้างหลักฐาน ทำทุกด้านทำทุกด้านครันครบ
น้องรักรักบูชาพี่ ที่รักชาติที่รักชาติยิ่งชีวิต
เลือดเนื้อพี่พลีอุทิศ ชาติยงอยู่ยงอยู่คู่พิภพ.

________________________________________

ท่าหญิง "ขัดจางนาง" ท่าชาย "จันทร์ทรงกลด"
อธิบายท่ารำ
เที่ยวที่ ๑ท่าหญิง"ขัดจางนาง"ท่าชาย"จันทร์ทรงกลด"
(หญิง)มือทั้งสองจีบคว่ำ
(ชาย)มือทั้งสองจีบคว่ำระดับวงกลาง
(หญิง)พลิกข้อมือเป็นจีบหงายไขว้กันมือขวาทับซ้ายอยู่ระดับ
วงล่างเอียงล่าง
(ชาย)พลิกข้อมือเป็นจีบหงายระดับวงกลางงอแขนเล็กน้อย
(หญิง)สลัดจีบเป็นมือแบหงายปลายนิ้วตก
(ชาย)สลัดจีบเป็นมือแบหงายปลายนิ้วตกระดับวงกลาง
(หญิง)พลิกมือขึ้นตั้งวงล่าง มือยังไขว้กันอยู่เอียงซ้ายเป็นท่า
"ขัดจางนาง"
(ชาย)พลิกมือขึ้นตั้งวงกลางเป็นท่า"จันทร์ทรงกลด"
การก้าวเท้าเท้าขวาก้าวข้างก้าวเท้าซ้ายไขว้ก้าวเท้าขวา
แล้วจรดจมูกเท้าซ้ายย่อเข่าลงจากนั้นเท้าซ้ายก้าวข้างเท้าขวา
ก้าวไขว้เท้าขวาจรดจมูกเท้าแล้วย่อเข่าทำเช่นนี้สลับกันตาม
จังหวะจนจบหนึ่งรอบ
เที่ยวที่ ๒ ท่าหญิง"ล่อแก้ว"ท่าชาย"ขอแก้ว"
(หญิง)จังหวะที่๑มือซ้ายเลื่อนขึ้นไปตั้งวงบนมือขวาจีบล่อ
แก้วคว่ำแล้วเปลี่ยนเป็นจีบล่อแก้วหงายหักข้อมือเข้าลำแขน
แขนตึงต่ำกว่าไหล่เล็กน้อยการก้าวเท้าเหมือนกันโดยเท้าขวา
หนักหลังก่อนเริ่มก้าวเท้าซ้าย ก้าวเท้าขวา เท้าซ้ายวางหลัง
(หญิง)จังหวะที่๒ปล่อยจีบล่อแก้วลงเป็นแบมือหงาย
ปลายนิ้วตกแล้วยกขึ้นตั้งวงบนมือซ้ายจีบล่อแก้วคว่ำ
ระดับวงบนแล้วเปลี่ยนเป็นจีบล่อแก้วหงาย
(ชาย)มือขวาเปลี่ยนไปเป็นตั้งวงบนมือซ้ายแบมือยื่นออก
ไปรับแก้วของหญิงและดำเนินการรำไปเช่นนี้จนจบเพลง
การก้าวเท้า เท้าซ้ายหนักหลังก่อนแล้วก้าวเท้าขวา
ก้าวเท้าซ้ายเท้าขวาวางหลัง
xxxxx@hotmail.com (IP:118.174.171.199)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 219 26 ม.ค. 2554 (19:23)
อยากได้เนื้อเพลงมานานแล้วค้า
aom (IP:118.172.164.133)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 220 26 ม.ค. 2554 (19:25)
เย้ จะได้ไปส่งครูแล้ว ขอบคุณครับ
วรัชญ์ (IP:223.207.49.65)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 221 26 ม.ค. 2554 (19:30)
จะบอกให้ว่าผมชอบใครห้ามบอกใครนะชื่อว่า ด.ญ.ธัญชนก ทองใหม่ ชื่อเล่นว่า นาน่า ห้ามบอกใครละ OK
วรัชญ์ (IP:223.207.49.65)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 222 26 ม.ค. 2554 (19:35)
เขาก็ชอบผมละเขาบอกเพื่อนผมแล้วเพื่อนผมเอามาบอกคนที่บอกเป็นเพื่อนสนิทผมชื่อว่า ด.ช.สิรวิชญ์ ขันธรักษวงค์ ชื่อเล่นว่า อองฟอง
วรัชญ์ (IP:223.207.49.65)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 223 27 ม.ค. 2554 (17:24)
อยากได้ท่ารำค่ะ
ใครก้อม่ายรู้ (IP:223.205.73.78)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 225 6 ก.พ. 2554 (09:37)
ขอบคุรแต่คราวหลังไม่ต้อง
รักนะจุ๊บุ ๆ (IP:223.205.73.141)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 226 9 ก.พ. 2554 (18:38)
ดีดดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดดดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีด
www.gyuijkidfrtg.com (IP:180.183.177.26)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 227 16 ก.พ. 2554 (12:31)
THX หล๊ายหลายย !! >< } ก็อ่าห๊ะ ! 'จารย์ แกให้ ทำประวัติรำวงมาตรฐาน เพลงรำวงมาตรฐาน ๑๐เพลง พร้อมประวัติ ใครแต่ง ใครใส่ทำนอง ท่ารำ เนื้อเพลง ความหมาย และก็...ที่มาอ่า สุดยอดดด { 'จารย์ชั้นน =o=
WL'nooNz (IP:125.26.29.208)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 228 24 พ.ค. 2554 (18:21)
ขอบคุนๆๆๆๆๆๆๆค๊าๆๆๆๆๆๆ ยากสันหาคำขอบคุนๆๆๆ ^^
nut_nuntasen@hotmail.com (IP:49.229.64.105)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 230 3 มิ.ย. 2554 (21:27)
ขอบคุณมากๆครับ
armemy54@hotmail.com (IP:49.229.121.201)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 232 5 ก.ค. 2554 (18:06)
ไม่อยากพูด
...........
.............
...............
.....................
............................
..................................
............................................
...................................................
...............................................................
..........................................................................
............................55555555555555555++++++++++++..............
zxasqw123123@hotmail.com (IP:124.120.237.197)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 233 5 ก.ค. 2554 (18:28)
kjighyfnmkn./kolhuifyhnm./l.45743142
nook.2468. (IP:182.232.231.52)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 234 21 ก.ค. 2554 (08:16)

ไฟล์แสดงท่ารำ-พร้อมคำร้องทำนองเพลงรำวงมาตรฐาน


01 งามแสงเดือน-สอดสร้อยมาลา


http://www.youtube.com/watch?v=3__YH_L_SS0&feature=related


02 ชาวไทย-ชักแป้งผัดหน้า


http://www.youtube.com/watch?v=oy9jPBcghVo&feature=related


03 รำมาซิมารำ-รำส่าย


http://www.youtube.com/watch?v=cWKXJdNRsI0&feature=related


04 กลางคืนเดือนหงาย-สอดสร้อยมาลาแปลง


http://www.youtube.com/watch?v=uIfqv_WxbL4&feature=related


05 ดวงจันทร์วันเพ็ญ-แขกเต้าเข้ารัง,ผาลาเพียงไหล่


http://www.youtube.com/watch?v=G5I9WO3e3O4&feature=related


06 ดอกไม้ของชาติ-รำยั่ว


http://www.youtube.com/watch?v=yPvqK943WVA&feature=related


07 หญิงไทยใจงาม-พรหมสี่หน้า,ยูงฟ้อนหาง


http://www.youtube.com/watch?v=mvl028SR580&feature=related


08 ดวงจันทร์ขวัญฟ้า-ช้างประสานงา,จันทร์ทรงกลด


http://www.youtube.com/watch?v=IB8E1BqwEpk&feature=related


09 ยอดชายใจหาญ-ชะนีร่ายไม้,จ่อเพลิงกาฬ


http://www.youtube.com/watch?v=2os5HtptbvY&feature=related


10 บูชานักรบ-ขัดจางนาง,จันทร์ทรงกลด-ล่อแก้ว,ขอแก้ว


http://www.youtube.com/watch?v=3aDuvgMpf1g&feature=related


jirapant
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 235 31 ก.ค. 2554 (13:10)
เพลงรำวงมาตรฐาน

1.เพลงงามแสงเดือน-ท่าสอดสร้อยมาลา

2.เพลงชาวไทย-ท่าชักแป้งผักหน้า

3.เพลงรำมาซิมารำ-ท่ารำส่าย

4.เพลงคืนเดือนหงาย-ท่าสอดสร้อยมาลาแปลง

5.เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ-ท่าแขกเต้าเข้ารัง-ท่าผาลาเพียงไหล่

6.เพลงดอกไม้ของชาติ-ท่ารำยั่ว

7.เพลงหญิงไทยใจงาม-ท่าพรหมสี่หน้า-ท่ายูงฟ้อนหาง

8.เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า-ท่าช้างประสานงา-ท่าจันทร์ทรงกลด

9.เพลงยอดชายใจหาญ-ท่าชะนีร่ายไม้-ท่าจ่อเพลิงกาฬ

10.เพลงบูชานักรบ-ท่าขัดจางนาง หญิง - ท่าจันทร์ทรงกลด ชาย
-ท่าล่อแก้ว หญิง - ท่าขอแก้ว ชาย
AL (IP:27.130.82.232)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 236 1 ส.ค. 2554 (19:01)
ไม่มีเนื้อเพลงเลยเสียดายจัง
wave (IP:110.49.249.59)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 237 2 ส.ค. 2554 (20:34)
ดีมากครับ
malt12@hotmail.com (IP:124.122.233.198)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 238 11 ส.ค. 2554 (17:47)
แล้วเพลงคืนเดือนหงาย อยู่เพลงที่เท่าไรอะครับบบบบ>
film_za_2003@hotmail.com (IP:223.204.34.111)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 239 1 ก.ย. 2554 (20:17)

      1  เนื้อเพลง งามแสงเดือน
                งามแสงเดือนมาเยือนส่องหล้า       งามใบหน้าเมื่ออยู่วงรำ(ซ้ำ)
        เราเล่นเพื่อสนุก                               เปลื้องทุกข์วายระกำ
        ขอให้เล่นฟ้อนรำ                              เพิ่อสามัคคีเอยยย
  
2 เพลง ชาวไทย
                ชาวไทยเจ้าเอ๋ย           ขออย่าละเลยในการทำงานหน้าที่
การทีเราได้เล่นสนุก            เปลื้องทุกข์สบายอย่างนี้
เพราะชาติเราได้เสรี    มีเอกราชสมบูรณ์
เราจึงควรช่วยชูชาติ      ให้เก่งกาจเจิดจำรูญ
เพื่อความสุขเพิ่มพูน         ของชาวไทยเรา เอยย


3 เพลง รำมาซิมารำ
รำมาซิมารำ       เริงระบำกันให้สนุก
ยามงานเราทำงานจริง    ไม่ละไม่ทิ้งจะเกิดเข็ญขลุก
ถึงยามว่างเราจึงเล่น        ตาใชงเช่นเพื่อให้สร้างทุกข์
ตามเยื่องอย่างตามยุค  เล่นสนุกอย่างวัฒนธรรม
เล่นอะไรให้มีระเบียบ       ให้งามให้เรียบจีงจะจะคมขำ
มาซิมาเจ้าเอ๋ยมาฟ้อนรำ   มาเล่นระบำของไทยเราเอย

4 เพลง คืนเดือนหงาย
ยามกลางคืนเดือนหงาย     เย็นพระพายโบกพริ้วปลิวมา
เย็นอะไรก็ไม่เย็นจิต        เท่าเย็นผูกมิตรไม่เบื่อระอา
เย็นร่มธงไทยปกไปทั่วหล้า   เย็นยิ่งน้ำฟ้ามาประพรมเอยย

5 เพลง ดวงจันทร์วันเพ็ญ
           ดวงจันทร์วันเพ็ญ   ลอยเด่นอยู่ในนภา
      ทรงกลดสดสี             รัศมีทอแสงงามตา
  แสงจันทร์อร่าม            ฉายงามส่องฟ้า
ไม่งามเท่าหน้า             นวลน้องยองใย
            งามเอยแสนงาม            งามจริงยอดหญิงชาติไทย
งามพักตร์ยิ่งยดวงจันทรา         จริตกิริยานิ่มนวลละไม
วาจากังวาน                 อ่อนหวานจับใจ
           รูปทรงสมส่วนยั่วยวนหทัย      สมเป็นดอกไม้ขวัญใจชาติเอย

6 เพลง ดอกไม้ของชาติ
     (สร้อย)ขวัญใจดอกไม้ของชาติ  งามวิลาสนวยนาดร่ายรำ(ซ้ำ)
เอวองค์อ่อนงาม           ตามแบบนาฏศิลป์
ชี้ชาติไทยเนาว์ถิ่น    เจริญวัฒนธรรม
    (สร้อย)
งานทุกสิ่งสามารถ          สร้างชาติช่วยช่าย
ดำเนินตามนโยบาย              สู้ทนเหนื่อยยากตรากรำ
    (สร้อย)


7 เพลง หญิงไทยใจงาม
เดือนพราว     ดาวแวววาวระยับ
แสงดาวประดับ       ส่องให้ถึงเดือนงามเด่น
ดวงหน้า             โสภาเพียงเดือนเพ็ญ
คุณความดีที่เห็น   เสริมให้เด่นเลิศงาม
ขวัญใจ            หญิงไทยส่งศรีชาติ
รูปงามวิลาส       ใจกล้ากาจเรืองนาม
เกียรติยศ          ก้องปรากฎทั่วคาม
หญิงไทยใจงาม   ยิ่งเดือนพราวแพรว


8 เพลง ดวงจันทร์ขวัญฟ้า
ดวงจันทร์ขวัญฟ้า ชื่นชีวาขวัญพี่
   จันทร์ประจำตรี       แต่ขวัญพี่ประจำใจ
ที่เทิดทูนคือชาติ    เอกราชอธิปไตย
        ถนอมแนบสนิทใน  คือขวัญใจพี่เอยย   


9 เพลง ยอดชายใจหาญ 
โอ้ยอดชายใจหาญ ขอสมานไมตรี
น้องขอร่วมชีวี        กอบกรณีกิจชาติ
แม้สุดยากลำเค็ญ    ไม่ขอเว้นเดินตาม
น้องจักสู้พยายาม           ทำเต็มความสามารถ  

 10 เพลง บูชานักรบ 
น้องรักรักบูชาพี่    ที่มั่นคงกล้าหาญ
เป็นนักสู้เชี่ยวชาญ    สมศักดิ์ชาตินักรบ
น้องรักรักบูชาพี่     ที่มานะที่มานะอดทน
หนักแสนหนักที่พี่ผจญ    เกีรติพี่ขจรจบ
น้องรักรักบูชาพี่    ที่ขยันที่ขยันกิจการ
บากบั่บสร้างหลักฐาน    ทำทุกด้านทำทุกด้านครบครัน
น้องรักรักบูชาพี่    ที่รักชาติที่รักชาติยิ่งชีวิต
    เลือดพี่นี้พลีอุทิศ    ชาติยงอยู่ยงอยู่คู่พิภพ


demolisher
ร่วมแบ่งปัน3 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 240 1 ก.ย. 2554 (20:19)

พิมพืเองนะเนี่ย เฮ้อออ


demolisher
ร่วมแบ่งปัน3 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 241 6 ก.ย. 2554 (17:42)
ดีมากค่ะและกำลังเรียนกำลังเรียนอยู่เลยค่ะ :)
june-jam @hotmail.com (IP:110.77.200.209)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 242 21 ก.ย. 2554 (16:22)
ขอบคุณ มากเพราะพรุ่งนี้สอบพอดี ครุไม่ได้สอน ครุให้มาดู
ขอบคุณมาก ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
ปิ่น (IP:124.121.184.218)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 243 22 ก.ย. 2554 (16:48)
ขอบคุณคร้า กำลังหาพอดี ฮู้เสร้จแล้วโว๊ย
mimi (IP:110.77.163.230)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 244 27 ก.ย. 2554 (20:46)
วันพรุ่งสอบพอดี เเค่นี้ก่อสบายใจเเล้ว
pan love yamamoto (IP:182.52.48.142)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 245 3 ต.ค. 2554 (13:02)
เนื้อหาดีมากเลย
ดรีม/แม็ธ (IP:203.172.138.172)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 246 6 ธ.ค. 2554 (19:52)
เจอแว้วววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววว
นรินทร์ เข็มกลัดมุกต์ (IP:113.53.184.90)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 247 18 ธ.ค. 2554 (13:58)
ข้อมูลอะไรก็ไม่รู้มีแต่ข้อมูลซำกันทั้งนั้น
leeminho33333+++++++++++ (IP:182.232.242.70)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 248 3 ม.ค. 2555 (12:06)
โชคช่วยถ้าไม่ได้เว้บนี้ต้องโดนตีเลย
bua (IP:182.232.113.32)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 249 24 ม.ค. 2555 (20:31)
ขอบคุนคร้า...
ต้องทำใบงานหาในหนังสือได้แค่ 2 เอง แต่มาหาตรงนี้เลยไดเยอะขอบคุนค่ะ จะเสร็จแล้วคร้าาาา......
ขอบคุนจริงนะคร้า...
ดี (IP:58.8.217.158)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 250 24 ม.ค. 2555 (20:33)
ใช่ ไม่ได้เว็บนี้ชะตาขาดแน่....
ดี (IP:58.8.217.158)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 251 29 พ.ย. 2555 (18:55)
ดีนะค่ะมีรายละเอียดเยอะดีค่ะ
thanida_1227@hotmail.com (IP:115.67.166.27)

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม