และเพลงรำวงมาตรฐานทั้ง 10

วันนี้น้า (เราชื่อมิว) จะมาแบ่งบันความรู้กะเพื่อนๆกานน้า เรารักการรำวงม๊ากมาก โตขึ้นกะทำรำวงด้วยแหละ เจ๋วดีว่ามั้ย55+ มาหุ้นกันได้นะ และอย่าลืมเราชื่อ มิว!

ประวัติ

รำวงมาตรฐาน ในปัจจุบันนี้เป็นศิลปะแห่งการรำวงที่งดงาม ซึ่งในสมัยก่อนยังมิได้มีคำว่า "มาตรฐาน" จะเรียกกันเพียงว่า "รำวง" เท่านั้น การรำวงนี้เป็นการละเล่นพื้นบ้านอย่างหนึ่งที่บ่อบอกถึงความสนุกสนาน การเล่นรำวงนั้นสืบเนื่องมาจากการเล่นรำโทน นั้นเพราะในสมัยก่อนเครื่องดนตรีหลักที่ใช้ประกอบจังหวะก็คือ โทน ฉิ่ง และกรับ โดยจังหวะการฟ้อนรำจะมีเสียงโทนเป็นเสียงหลักตีตามจังหวะหน้าทับ จึงเรียกกันว่า "รำโทน" ในด้านของบทร้องจะเป็นบทร้องที่มีภาษาเรียบง่าย ไม่พิถีพิถันในเรื่องถ้อยคำและสัมผัสวรรคตอนแต่อย่างใด ตามลักษณะของเพลงพื้นบ้าน เนื้อหาของเพลงจะออกมาในลักษณะกระเซ้าเย้าแหย่ การเกี้ยวพาราสีหยอกล้อของหนุ่มสาว การเชิญชวน ตลอดจนการชมโฉมความงามของหญิงสาว เป็นต้น ทั้งนี้ก็เพื่อความสนุกสนานในการเล่น ในเรื่องของเครื่องแต่งกายในสมัยก่อนก็ไม่เน้นถึงความพิถีพิถันมากนัก เน้นเพียงความสะดวกสบายของชาวบ้านเอง ไม่ได้ประณีตแต่อย่างใดเมื่อประมาณ พ.ศ. 2488 ชาวบ้านนิยมเล่นรำโทนกันอย่างแพร่หลาย ด้วยเหตุความนิยม

เป็นอย่างมากนี้เองจึงได้มีผู้คิดแต่งบทร้องและทำนองขึ้นใหม่เป็นจำนวนมาก แต่ทั้งนี้ก็ยังคงจังหวะหน้าทับของโทนไว้เช่นเดิม ส่วนเนื้อร้องใดที่นิยมก็จะร้องกันอยู่ได้นาน เพลงใดเนื้อร้องไม่เป็นที่นิยมก็จะไม่นำมาร้องเท่าใดนักและก็จะเป็นที่ลืมเลือนไปในที่สุด จากนั้นก็จะมีเนื้อเพลงใหม่ ๆ ขึ้นมาแทนที่ในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2484 - 2488 เป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ทหารญี่ปุ่นได้ยกพลขึ้นที่ตำบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2484 เพื่อเจรจาขอตั้งกองทัพในประเทศไทย โดยใช้เส้นทางต่าง ๆ ในแผ่นดินไทยลำเรียงเสบียงอาหาร อาวุธและกำลังพล เพื่อใช้ในการต่อสู้กับประเทศสัมพันธมิตร ซึ่งในขณะนั้นประเทศไทยมี จอม พล ป. (แปลก) พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ตัดสินใจยอมให้ประเทศญี่ปุ่นเข้ามาตั้งฐานทัพในประเทศไทย เพราะเกรงว่าหากปฏิเสธคงจะถูกปราบปรามแน่ ด้วยเหตุนี้เองประเทศไทยจึงได้รับผลกระทบจากการรุกรานของฝ่ายสัมพันธมิตร ที่ส่งกองทัพเข้ามาโจมตีฐานทัพญี่ปุ่นทางอากาศโดยเฉพาะในยามที่เป็นคืนเดือนหงาย จะมองเห็นจุดยุทธศาสตร์ได้ง่าย ข้าศึกมักจะเข้ามาโจมตีอย่างหนักด้วยการทิ้งระเบิด ซึ่งสร้างความเสียหายทำลายชีวิตและทรัพย์สินบ้านเรือนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ใกล้กับฐานทัพญี่ปุ่นเมื่อช่วงคืนเดือนหงายผ่านไป คืนเดือนมืดเข้ามา ข้าศึกจะมองเห็นจุดยุทธศาสตร์ไม่ชัดเจนจึงพักการรุกราน ประชาชนชาวไทย ได้รับความเดือนร้อน ต่างอยู่ในสถานการณ์ที่หวาดกลัวเป็นอย่างมาก จึงได้หาวิธีการผ่อนคลายความตึงเคลียด ความหวาดผวา ด้วยการนำศิลปะพื้นบ้านที่ซบเซาไป กลับมาร้องรำทำเพลง นั้นก็คือ "การเล่นรำโทน" คำร้อง ทำนองและการแต่งกาย ก็ยังคงเรียบง่ายเน้นความสะดวกสบาย สนุกสนาน เช่นเดิม เพลงที่นิยมได้แก่ เพลงใกล้เข้าไปอีกนิด ช่อมาลี ตามองตา ยวนยาเหล เป็นต้นต่อมารัฐบาลได้เล็งเห็นศิลปะพื้นบ้านอันสวยงามของไทยที่มีอยู่อย่างแพร่หลายควรที่จะเชิดชูให้มีระเบียบแบบแผนตามแบบนาฏศิลป์ไทย เพราะหากชาวต่างชาติมาพบเห็นจะตำหนิได้ว่าศิลปะการฟ้อนรำของไทยนี้มิได้มีความสวยงาม ประณีตแต่อย่างใด รวมถึงไม่มีศิลปะที่แสดงออกว่าเป็นชาติที่มีวัฒนธรรม จึงได้มอบให้ กรมศิลปากรเป็นผู้รับผิดชอบในการปรับปรุงและพัฒนาการรำ (รำโทน) ขึ้นใหม่ให้มีระเบียบ แบบแผน มีความงดงามมากยิ่งขึ้น ทั้งทางด้านเนื้อร้อง ทำนอง ตลอดจนเครื่องแต่งกายเมื่อประมาณ พ.ศ. 2487 กรมศิลปากรได้แต่งบทร้องขึ้นมาใหม่ 4 บทคือ " เพลง งามแสงเดือน" "เพลงชาวไทย" "เพลงรำซิมารำ" "เพลงคืนเดือนหงาย" ต่อมาท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม ได้แต่งบทร้องขึ้นมาใหม่อีก 6 บท คือ " เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ" "เพลงดอกไม้ของชาติ" "เพลงหญิงไทยใจงาม" "เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า" "เพลงยอดชายในหาญ" "เพลงบูชานักรบ" ในด้านทำนองนั้นรับผิดชอบโดยกรมศิลปากรและกรมประชาสัมพันธ์ ส่วนท่ารำนั้นนาฏศิลปินอาวุโสของกรมศิลปากร คือ จมื่นมานิตย์นเรศ (เฉลิม เศวตนันท์) และนางลมุล ยมะคุปต์ ร่วมกันคิดท่ารำขึ้นประกอบการรำโดยนำท่ารำมาจากการรำ "แม่บท" และต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อเรียกการ "รำโทน" เป็น "รำวง" ตามลักษณะของการเล่น ซึ่งวิธีการเล่นนั้นจะเล่นรวมกันเป็นวง และเคลื่อนย้ายเวียนกันไปเป็นวงทวนเข็มนาฬิกา เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง ชาวไทยก็ยังคงให้ความนิยมการเล่นรำวง สืบมาจนถึงปัจจุบัน และชาวต่างชาติก็นิยมเล่นกันอย่างแพร่หลาย ทั้งในงานเต้นรำต่าง ๆ จนกระทั้งมีนักประพันธ์ผู้หนึ่งเป็นชาวอเมริกัน ที่ชื่อว่า Foubion Bowers ที่ได้มาพบเห็นศิลปะการรำวงของไทย และนำไปกล่าวไว้ในหนังสือ Theatre in the East ซึ่งมีสำเนียงการเรียก "รำวง" เพี้ยนไปบ้างเล็กน้อยเป็น "รำบอง" (Rombong) ( อมรา กล่ำเจริญ , 2531 : 111)แต่อย่างไรก็ดี วัตถุประสงค์ของกรมศิลปากร ในการปรับปรุงศิลปะการรำวงทั้งหมด 10 เพลง ก็เพื่อเป็นศิลปะการรำวงที่มีระเรียบแบบแผน ทั้งคำร้อง ทำนอง ท่ารำ ตลอดจนการแต่งกายให้เป็นแบบฉบับมาตรฐาน สะดวกในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของไทยและสืบสานต่อไป ด้วยเหตุผลนี้ เราจึงเรียก "รำวง" ที่มีศิลปะเป็นแบบฉบับมาตรฐาน ว่า "รำวงมาตรฐาน" สืบมาจนถึงปัจจุบันนี้

เพลงรำวงมาตรฐาน

1.เพลงงามแสงเดือน-ท่าสอดสร้อยมาลา

2.เพลงชาวไทย-ท่าชักแป้งผักหน้า

3.เพลงรำมาซิมารำ-ท่ารำส่าย

4.เพลงคืนเดือนหงาย-ท่าสอดสร้อยมาลาแปลง

5.เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ-ท่าแขกเต้าเข้ารัง-ท่าผาลาเพียงไหล่

6.เพลงดอกไม้ของชาติ-ท่ารำยั่ว

7.เพลงหญิงไทยใจงาม-ท่าพรหมสี่หน้า-ท่ายูงฟ้อนหาง

8.เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า-ท่าช้างประสานงา-ท่าจันทร์ทรงกลด

9.เพลงยอดชายใจหาญ-ท่าชะนีร่ายไม้-ท่าจ่อเพลิงกาฬ

10.เพลงบูชานักรบ-ท่าขัดจางนาง-ท่าจันทร์ทรงกลด


ความคิดเห็นที่ 22


12 ม.ค. 2551 14:49
 1. มีเพลงรำวงมาตรฐานให้เด็กได้ดูได้ฟังก็ดีนะจะได้มีความรู้มากๆอะเด็กสมัยนี้ไม้ค่อยจะมีพื้นฐานตรงนี้สักเท่าไรหรอกค่ะเพราะเดี่ยวนี้เค้าเป็นเด้กรุ่นใหม่กันหมดไม่ค่อยสนใจทางนี้หรอก

ความคิดเห็นที่ 23

19 ม.ค. 2551 11:28
 1. หายากชิบหาย

ความคิดเห็นที่ 24

24 ม.ค. 2551 16:59
 1. มีท่าประกอบด้วยได้ป่ะ

ความคิดเห็นที่ 26

31 ม.ค. 2551 17:16
 1. thank you

ความคิดเห็นที่ 27

31 ม.ค. 2551 17:37
 1. ดีมากเลยแล่มเลยสุดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ความคิดเห็นที่ 28

1 ก.พ. 2551 20:19
 1. อยากได้ทำนองเพลงชาวไทยเจ้าเอ๋ย เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ เพลงดอกไม้ของชาติ หญิงไทยใจงาม ป.ล. ยิ่งได้เร็วยิ่งดีจะขอบพระคุณอย่างสูง

ความคิดเห็นที่ 29

7 ก.พ. 2551 09:26
 1. <FONT size=7>ขอบใจนะสำหรับข้อมูลจาก&nbsp; opal&nbsp; and </FONT>

ความคิดเห็นที่ 30

14 ก.พ. 2551 19:11
 1. <FONT size=6>ชอบเพลงรำวงมาตรฐานม๊าก&nbsp; มากเลยค่ะ&nbsp;&nbsp;&nbsp; ชอบรำ&nbsp;&nbsp; ชอบฟัง&nbsp; และชอบนำไปเผยแผ่ให้แก่ผู้อื่นด้วยค่ะ</FONT>

ความคิดเห็นที่ 33

22 ก.พ. 2551 10:11
 1. <P align=center><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ff0033">รักนะรักและคิดถึง</FONT></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center>&nbsp;</P>

ความคิดเห็นที่ 34

23 ก.พ. 2551 11:27
 1. อยากได้วิธีการรำวงมาตรฐานอ่ะ

ความคิดเห็นที่ 39

8 มี.ค. 2551 16:19
 1. <P><STRIKE><EM>ดีๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ</EM></STRIKE></P>

ความคิดเห็นที่ 40

13 มี.ค. 2551 15:15
 1. <FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=5>เสีรนว้ะดเระกี่รนนีนยีน</FONT>

ความคิดเห็นที่ 41

13 มี.ค. 2551 15:17
 1. รยขจีรนีร้ดเเดเดกดหเกดเ6543222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222อออออออออออออออออออออออออออออออดหเฟเฟเ

ความคิดเห็นที่ 42

16 มี.ค. 2551 13:25
 1. <P><FONT face="times new roman, times, serif" size=5>หวัดดีหะ</FONT></P>

ความคิดเห็นที่ 43

28 เม.ย. 2551 17:03
 1. <P>อยากรำเก่ง</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P>

ความคิดเห็นที่ 44

15 พ.ค. 2551 18:01
 1. มีเนื้อเพลงมั้ย

ความคิดเห็นที่ 45

19 พ.ค. 2551 13:25
 1. <P align=center><FONT size=5><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #33ffff" color=#333399>น่าจะย่ออีกหน่อย</FONT><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ccff33" color=#cc0000><EM><U>เเต่ก็ดีเเล้วคะ</U></EM></FONT></FONT></P>

ความคิดเห็นที่ 47

22 พ.ค. 2551 22:17
 1. <P>ขอบคุณค่า</P>

ความคิดเห็นที่ 49

28 พ.ค. 2551 17:20
 1. <P>พอดีอาจารย์ที่โรงเรียนท่านให้ทำงานเรื่องนี้อ่ะค่ะ</P> <P>เลยอยากถามว่า เพลงรำวงมาตรฐานเนี่ยมีแค่ 10 เพลงหรอค่ะ</P> <P>ทำไมตอนครูมิ้นต์สั่ง สั่งตั้ง 13 เพลงอ่ะค่ะ</P> <P>ไม่รู้ว่ามิวจะรู้ป่าวอ่ะว่าอีก 3 เพลงคือไร??</P> <P>&nbsp;</P>

ความคิดเห็นที่ 51

11 มิ.ย. 2551 19:17
 1. .....

ความคิดเห็นที่ 52

11 มิ.ย. 2551 19:19
 1. <P>555+ไม่มีเนื้อเพลงเยย</P> <P>&nbsp;</P>

ความคิดเห็นที่ 53

bigkoocat
22 มิ.ย. 2551 10:39
 1. ผมอยากได้เนื้อเพลง  รำวงมาตรฐาน  ทุกเพลงคับ


ความคิดเห็นที่ 54

23 มิ.ย. 2551 19:05
 1. <P>อยากได้ท่ารำจะเอาข้อมูลไปส่งครู</P> <P>อะไรว่ะไม่มีโครตอารมณ์เสีย</P>

ความคิดเห็นที่ 56

30 มิ.ย. 2551 12:43
 1. อยากได้เนื้อเพลงอะ

ความคิดเห็นที่ 57

30 มิ.ย. 2551 12:46
 1. ประสาทแดก

ความคิดเห็นที่ 58

30 มิ.ย. 2551 12:48
 1. พรายเฮื้อย

ความคิดเห็นที่ 59

30 มิ.ย. 2551 17:44
 1. ขอบคุงมากค๊ะ

  มีงานส่งแร้วล้ะ

  บ๊าย บาย


ความคิดเห็นที่ 60

2 ก.ค. 2551 17:23
 1. อยากมีแฟน แก่แล้วยังไม่มีแฟน

ความคิดเห็นที่ 61

16 ก.ค. 2551 12:27
 1. อยากได้เพลงรำวงมาตรฐานและภาพ

ความคิดเห็นที่ 62

22 ก.ค. 2551 18:03
 1. ขอบคุงนะมิว

ความคิดเห็นที่ 63

26 ก.ค. 2551 18:10
 1. อยากได้เนื้อเพลงจาง ขอบคุนนะมิว (เราก้อชื่อมิวเหมือนกาน คนชื่อมิวย่อมน่าตาดี ว่าไหม)

ความคิดเห็นที่ 64

5 ส.ค. 2551 17:55
 1. ยนรยนรยบบบบชบลนีรยน


ความคิดเห็นที่ 65

เจ้าชายไซเบอร์
9 ส.ค. 2551 22:07
 1. [[104967]]

  เนื้อหาก็เยอะดีนะครับ แต่ผมอยากได้เนื้อเพลงน่ะครับ(ขอโทษนะครับ) ถ้าว่างก็มาแชทกันนะครับ Prince Cyber to Miw


ความคิดเห็นที่ 68

24 ส.ค. 2551 12:29
 1. เออ...............................อืม.........................ไม่มีอะไรจะพูดบาย

ความคิดเห็นที่ 71

2 ก.ย. 2551 13:38
 1. อยากแบบเนื้อเพลงทั้ง10 555+ *_*


ความคิดเห็นที่ 72

4 ก.ย. 2551 19:04
 1. ทำไมไม่เห็นมีเนื้อเพลงเลย โม่มมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม...............

ความคิดเห็นที่ 73

4 ก.ย. 2551 19:05
 1. ดี

ความคิดเห็นที่ 74

7 ก.ย. 2551 19:22
 1. 5555555++++++++ดีดดดดดด

ความคิดเห็นที่ 75

11 ก.ย. 2551 18:43
 1. เราก้อชื่อมิวเหมือนกัน เห็นด้วย คนชื่อมิวมักจะน่าตาดี 55+แต่เราอยากได้เนื้อเพลงอ่ะ


ความคิดเห็นที่ 76

13 ก.ย. 2551 19:05
 1. ใอควาย

ความคิดเห็นที่ 77

20 ก.ย. 2551 19:06
 1. 555+น่น่นเนเส


ความคิดเห็นที่ 78

30 ก.ย. 2551 20:14
 1. ไก่ย่าง

ความคิดเห็นที่ 80

15 ต.ค. 2551 21:10
 1. น่ารัก

ความคิดเห็นที่ 81

15 ต.ค. 2551 21:11
 1. เจ็งวะ

ความคิดเห็นที่ 82

15 ต.ค. 2551 21:13
 1. 111222333444555666777888999

ความคิดเห็นที่ 83

9 พ.ย. 2551 18:55
 1. ขอบคุนมากค่า  จำเปนต้องไช้ ช่วยได้ม่ากอิอิ


ความคิดเห็นที่ 84

10 พ.ย. 2551 20:28
 1. แต๊งค์ น๊า ค๊า พอดีว่าพุ่งเน้เราจาทามงานส่งอาจานอ่าคร่ะดีนะค๊ามีท่ารำมาไห้เราดั้ว คริคริ!! เรากามรังต้องกานค่าขอบคุนจิงๆน๊าค๊า              *//NIIEWz//*


ความคิดเห็นที่ 85

18 พ.ย. 2551 14:34
 1. ใช้ได้ 


ความคิดเห็นที่ 86

25 พ.ย. 2551 18:57
 1. ไปcopyมาจากไหนน่ะ


ความคิดเห็นที่ 87

26 พ.ย. 2551 11:36
 1. 007

ความคิดเห็นที่ 88

30 พ.ย. 2551 17:23
 1. ขอ บ คุน มั๊ค ค์ มา ย น๊า คร๊า ส์  ..  . กา ม ลัง ต้อ ง กา น อยุ่ พอ ดี   ^^


ความคิดเห็นที่ 89

14 ธ.ค. 2551 19:52
 1. ขอบคุณมากกกกกกกกกก


ความคิดเห็นที่ 90

18 ธ.ค. 2551 20:24
 1. ดี555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555+++++++++++++++++++++++++++++/////////////////

ความคิดเห็นที่ 91

18 ธ.ค. 2551 20:47
 1. นี่เนื้อเพลงนะ

  เพลงรำวงมาตรฐาน1.เพลงงามแสงเดือน-ท่าสอดสร้อยมาลา2.เพลงชาวไทย-ท่าชักแป้งผักหน้า3.เพลงรำมาซิมารำ-ท่ารำส่าย4.เพลงคืนเดือนหงาย-ท่าสอดสร้อยมาลาแปลง5.เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ-ท่าแขกเต้าเข้ารัง-ท่าผาลาเพียงไหล่6.เพลงดอกไม้ของชาติ-ท่ารำยั่ว7.เพลงหญิงไทยใจงาม-ท่าพรหมสี่หน้า-ท่ายูงฟ้อนหาง8.เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า-ท่าช้างประสานงา-ท่าจันทร์ทรงกลด9.เพลงยอดชายใจหาญ-ท่าชะนีร่ายไม้-ท่าจ่อเพลิงกาฬ10.เพลงบูชานักรบ-ท่าขัดจางนาง-ท่าจันทร์ทรงกลดเพลงงามแสงเดือนคำร้อง   จมื่นมานิตย์นเรศ (นายเฉลิม เศวตนันท์) หัวหน้ากองการสังคีต กรมศิลปากร (ประพันธ์ในนามกรมศิลปากร)ทำนอง   อาจารย์มนตรี  ตราโมท      งามแสงเดือนมาเยือนส่องหล้า    งามใบหน้าเมื่ออยู่วงรำ (ซ้ำ)     เราเล่นเพื่อสนุก    เปลื้องทุกข์วายระกำ     ขอให้เล่นฟ้อนรำ    เพื่อสามัคคีเอยความหมาย  ยามที่แสงจันทร์ส่องมายังโลกทำให้โลกนี้ดูสวยงาม  ผู้คนที่มาเล่นรำวงยามที่แสงจันทร์ส่อง ก็มีความงดงามด้วย  การรำวงนี้เพื่อให้มีความสนุกสนาน มีความสามัคคีกัน และละทิ้งความทุกข์ให้หมดสิ้นไปเพลงชาวไทยคำร้อง   จมื่นมานิตย์นเรศ (นายเฉลิม เศวตนันท์) หัวหน้ากองการสังคีต กรมศิลปากร (ประพันธ์ในนามกรมศิลปากร)ทำนอง   อาจารย์มนตรี  ตราโมท      ชาวไทยเจ้าเอ๋ย    ขออย่าละเลยในการทำหน้าที่     การที่เราได้เล่นสนุก    เปลื้องทุกข์สบายอย่างนี้     เพราะชาติเราได้เสรี    มีเอกราชสมบูรณ์     เราจึงควรช่วยชูชาติ    ให้เก่งกาจเจิดจำรูญ     เพื่อความสุขเพิ่มพูน    ของชาวไทยเรา เอย ความหมาย  หน้าที่ที่ชาวไทยพึงมีต่อประเทศชาตินั้น เป็นสิ่งที่ทุกคนควรกระทำ อย่าได้ละเลยไปเสีย  ในการที่เราได้มาเล่นรำวงกันอย่างสนุกสนาน ปราศจากทุกข์โศกทั้งปวงนี้ก็เพราะว่าประเทศไทยเรามีเอกราช ประชาชนมีเสรีในการคิดจะทำสิ่งใดๆ  ดังนั้น เราจึงควรช่วยกันเชิดชูชาติไทยให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป เพื่อความสุขยิ่งๆ ขึ้นของไทยเราตลอดไปเพลงรำซิมารำคำร้อง   จมื่นมานิตย์นเรศ (นายเฉลิม เศวตนันท์) หัวหน้ากองการสังคีต กรมศิลปากร (ประพันธ์ในนามกรมศิลปากร)ทำนอง   อาจารย์มนตรี  ตราโมท              รำซิมารำ    เริงระบำกันให้สนุก      ยามงานเราทำงานจริง ๆ     ไม่ละไม่ทิ้งจะเกิดเข็ญขลุก     ถึงยามว่างเราจึงรำเล่น    ตามเชิงเช่นเพื่อให้สร่างทุกข์     ตามเยี่ยงอย่างตามยุค    เล่นสนุกอย่างวัฒนธรรม     เล่นอะไรให้มีระเบียบ    ให้งามให้เรียบจึงจะคมขำ     มาซิมาเจ้าเอ๋ยมาฟ้อนรำ    มาเล่นระบำของไทยเราเอย ความหมาย  ขอพวกเรามาเล่นรำวงกันให้สนุกสนานเถิดในยามว่างเช่นนี้จะได้คลายทุกข์  ถึงเวลางานเราก็จะทำงานกันจริงๆ เพื่อจะได้ไม่ลำบาก และการรำก็จะรำอย่างมีระเบียบแบบแผน ตามวัฒนธรรมไทยของเราแล้วจะดูงดงามยิ่งเพลงคืนเดือนหงายคำร้อง   จมื่นมานิตย์นเรศ (นายเฉลิม เศวตนันท์) หัวหน้ากองการสังคีต กรมศิลปากร (ประพันธ์ในนามกรมศิลปากร)ทำนอง   อาจารย์มนตรี  ตราโมท      ยามกลางคืนเดือนหงาย    เย็นพระพายโบกพริ้วปลิวมา     เย็นอะไรก็ไม่เย็นจิต    เท่าเย็นผูกมิตรไม่เบื่อระอา     เย็นร่มธงไทยปกไปทั่วหล้า    เย็นยิ่งน้ำฟ้ามาประพรมเอย ความหมาย  เวลา กลางคืน เป็นคืนเดือนหงาย มีลมพัดมาเย็นสบายใจ แต่ก็ยังไม่สบายใจเท่ากับการที่ได้ผูกมิตรกับผู้อื่น และที่ร่มเย็นไปทั่ว ทุกแห่งยิ่งกว่าน้ำฝนที่โปรยลงมา ก็คือการที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นเอกราช มีธงชาติไทยเป็นเอกลักษณ์ ทำให้ร่มเย็นทั่วไปเพลงดวงจันทร์วันเพ็ญคำร้อง  ท่านผู้หญิงละเอียด  พิบูลสงครามทำนอง   อาจารย์มนตรี  ตราโมท      ดวงจันทร์วันเพ็ญ    ลอยเด่นอยู่ในนภา     ทรงกลดสดสี    รัศมีทอแสงงามตา     แสงจันทร์อร่าม    ฉายงามส่องฟ้า     ไม่งามเท่าหน้า    นวลน้องยองใย     งามเอยแสนงาม    งามจริงยอดหญิงชาติไทย     งามวงพักตร์ยิ่งดวงจันทรา    จริตกิริยานิ่มนวลละไม     วาจากังวาน    อ่อนหวานจับใจ     รูปทรงสมส่วนยั่วยวนหทัย    สมเป็นดอกไม้ขวัญใจชาติเอย ความหมาย  พระจันทร์เต็มดวงที่ลอยอยู่บนท้องฟ้านั้นช่างดูสวยงาม เพราะเป็นพระจันทร์ทรงกลด คือมีแสงเลื่อมกระจายออกรอบดวงจันทร์ทั้งดวง แต่ถึงจะงามอย่างไรก็ยังไม่เท่าความงามของดวงหน้าหญิงสาว ที่ดูผุดผ่องมีน้ำมีนวล อีกทั้งรูปร่างก็ดูสมส่วน กิริยาวาจาก็อ่อนหวานไพเราะ สมแล้วกับที่เปรียบว่าหญิงไทยนี้คือดอกไม้เพลงดอกไม้ของชาติ     (สร้อย)   ขวัญใจดอกไม้ของชาติ    งามวิลาสนวยนาดร่ายรำ (ซ้ำ)     เอวองค์อ่อนงาม    ตามแบบนาฎศิลป์     ชี้ชาติไทยเนาว์ถิ่น    เจริญวัฒนธรรม     (สร้อย)          งานทุกสิ่งสามารถ    สร้างชาติช่วยชาย     ดำเนินตามนโยบาย    สู้ทนเหนื่อยยากตรากตรำเพลงหญิงไทยใจงามคำร้อง   ท่านผู้หญิงละเอียด  พิบูลสงครามทำนอง  ครูเอื้อ  สุนทรสนาน     เดือนพราว    ดาวแวววาวระยับ     แสงดาวประดับ    ส่องให้เดือนงามเด่น     ดวงหน้า    โสภาเพียงเดือนเพ็ญ     คุณความดีที่เห็น    เสริมให้เด่นเลิศงาม     ขวัญใจ    หญิงไทยส่งศรีชาติ     รูปงามวิลาส    ใจกล้ากาจเรืองนาม     เกียรติยศ    ก้องปรากฎทั่วคาม     หญิงไทยใจงาม    ยิ่งเดือนดาวพราวแพรว ความหมาย  ดวง จันทร์ที่ส่องแสงอยู่บนท้องฟ้ามีความงดงามมาก  และยิ่งได้แสงอันระยิบระยับของดวงดาวด้วยแล้ว ยิ่งทำให้ดวงจันทร์นั้นงามเด่นยิ่งขึ้น เปรียบเหมือนกับดวงหน้าของหญิงสาวที่มีความงดงามอยู่แล้ว ถ้ามีคุณความดีด้วย ก็จะทำให้หญิงนั้นงามเป็นเลิศ  ผู้หญิงไทยนี้เป็นขวัญใจของชาติ เป็นที่เชิดหน้าชูตาของชาติ รูปร่างก็งดงาม จิตใจก็กล้าหาญ ดังที่มีชื่อเสียงปรากฏอยู่ทั่วไปเพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้าคำร้อง   ท่านผู้หญิงละเอียด  พิบูลสงครามทำนอง  ครูเอื้อ  สุนทรสนาน      ดวงจันทร์ขวัญฟ้า    ชื่นชีวาขวัญพี่     จันทร์ประจำราตรี    แต่ขวัญพี่ประจำใจ     ที่เทิดทูนคือชาติ    เอกราชอธิปไตย     ถนอมแนบสนิทใน    คือขวัญใจพี่เอย ความหมาย  ในเวลาค่ำคืนท้องฟ้ามีดวงจันทร์ประจำอยู่  ในใจของชายก็มีหญิงอันเป็นสุดที่รักประจำอยู่เช่นกัน  สิ่งที่เทิดทูนยกย่องไว้ก็คือชาติไทยที่เป็นเอกราช มีอิสระแก่ตนไม่ขึ้นกับใคร และสิ่งที่แนบสนิทอยู่ในใจของชายก็คือหญิงอันเป็นสุดที่รักเพลงยอดชายใจหาญคำร้อง   ท่านผู้หญิงละเอียด  พิบูลสงครามทำนอง  ครูเอื้อ  สุนทรสนาน


ความคิดเห็นที่ 92

28 ธ.ค. 2551 09:58
 1. ดีจ๊ะมิว เรา นานา น่ะ เราอยากได้ภาพประกอบด้วย ได้ป่ะขอเร็วๆน่ะไปล่ะ         จาก .. นานา


ความคิดเห็นที่ 93

13 ม.ค. 2552 17:02
 1. D D D D  ต้องใช้ทำรายงาน 


ความคิดเห็นที่ 94

20 ม.ค. 2552 22:00
 1. ขอบครุนคร่ะ ได้เนื้อเพลงเเล้ว

ความคิดเห็นที่ 96

Metroxylon
8 ก.พ. 2552 17:19
 1. ขอบคุณมิวมากนะครับ เรากำลังหาพอดีเลย แต่ถ้ามีภาพด้วยก็ดีน่ะ


ความคิดเห็นที่ 98

22 ก.พ. 2552 13:35
 1. ขอบคุณมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก     นะ


ความคิดเห็นที่ 99

24 ก.พ. 2552 19:13
 1. ดีนะที่มีรำวงมาตราฐานไม่งั่น.......ตกๆๆๆๆๆ


ความคิดเห็นที่ 101

28 ก.พ. 2552 20:11
 1. ดีอ่ะเราก้ออยากได้นะแต่พอดีส่งครูไปแล้วอ่ะให้เพื่อนมันหาให้อ่ะแบบว่าใช้เงินซื้อได้ทุกอย่าง555555555++++++++แต่ว่าเรื่องคนชื่อมิวน่าตาดีอ่ะเรื่องจริงนะพี่ที่ร.ร.อ่ะชื่อมิวโคตรหล่อเลยอ่ะ


ความคิดเห็นที่ 102

15 พ.ค. 2552 16:42
 1. ขอบคุนค่ะ� ^ ^


ความคิดเห็นที่ 103

5 มิ.ย. 2552 16:39
 1. บ่เหงจะมีทำนองเยยงิ แมร้ง เซงเป็ด


ความคิดเห็นที่ 104

9 มิ.ย. 2552 07:45
 1. นู๋อยากได้เนื้อเพลงมากกว่าอ่ะค่ะTT^TTมีแต่ชื่อแต่ก้อดีนะค่ะ


ความคิดเห็นที่ 105

15 มิ.ย. 2552 19:40
 1. yes!!


ความคิดเห็นที่ 106

15 มิ.ย. 2552 22:04
 1. ขอบคุณ คห.91 มากค่ะ


ความคิดเห็นที่ 107

17 มิ.ย. 2552 10:01
 1. ตัตๆๆบัเต้เบๆงเบถึๆ


ความคิดเห็นที่ 108

22 มิ.ย. 2552 14:59
 1. ขอบคุงมากกกก    ท่าไม่ได้ตายเเน่10 เพลง พอดีเลย     ต้นฉัตร  จ้า


ความคิดเห็นที่ 109

22 มิ.ย. 2552 20:34
 1. ขอบคุณนะ  (0.0)Vเราก็จะสอบเรื่องนี้อยู่พอดีเลย TWT


ความคิดเห็นที่ 110

25 มิ.ย. 2552 08:43
 1. ม่ายเหงมีอารายเยยอ่า

ความคิดเห็นที่ 111

25 มิ.ย. 2552 17:41
 1. น่า จ า  มีเ พ ล ง  ฟั ง ด้ ว ย อ ะ  . . .พ ร้ อ ม กั บ ใ ห้ ด า ว โ ห ล ด ด้ ว ย  ^ ^ "


ความคิดเห็นที่ 112

30 มิ.ย. 2552 15:19
 1. รักนะจุ๊บจุ๊บ

ความคิดเห็นที่ 113

30 มิ.ย. 2552 15:27
 1. ขอเบอร์น้อยครับ คนสวย

ความคิดเห็นที่ 114

30 มิ.ย. 2552 18:03
 1. อยากได้ทำนองเพลงชาวไทย

ความคิดเห็นที่ 115

7 ก.ค. 2552 12:46
 1. ทุกวันนี้หาเรียนยาก ครูสอนเอาเพลงวัยวุ่นทุกวันนี้ไปออกแสดงหาเงินดีกว่า


ความคิดเห็นที่ 116

8 ก.ค. 2552 22:12
 1. ขอบคุณคนที่โพสเว็บนี้นะครับ ผมเเทบใจหายว่าจะอดได้ชื่อท่ารำวงมาตรฐาน ผมรีบมาหาตอน 4 ทุ่ม เพราะรุ่งขึ้น ต้องนำไปส่งุคณครู ขอบคุณมากๆนะครับ

ความคิดเห็นที่ 118

19 ก.ค. 2552 17:11
 1. กำลังสอบพอดีเลยขอบคุนน่ะ


ความคิดเห็นที่ 119

19 ก.ค. 2552 20:19
 1. กำลังจดส่งครูพอดีเลยพอดยืนเพื่อนมาลอกอ่านลายมือมันไม่ออกอ่าจายมากจากจัยเดี๋ยวจะหุ้นด้วย5บาทน้า

ความคิดเห็นที่ 120

25 ก.ค. 2552 20:02
 1. ขอบคุณค่ะ ที่ช่วย อีแม่ใหญ่ จิราภร (ไม่รู้เขียนถูกไหม)  สั่งได้สั่งดี หาก็ยาก ขอบคุณอีกครั้งคะ


ความคิดเห็นที่ 121

27 ก.ค. 2552 19:13
 1. ขอให้หีแม่พวกมึงจับเกล็ด

ความคิดเห็นที่ 122

29 ก.ค. 2552 19:06
 1. ขอบคุนค่ะ   สำหรับข้อมูลนี้ขอบคุณอีกคั้ง


ความคิดเห็นที่ 123

29 ก.ค. 2552 19:51
 1. ขอบคุณ ค่ะ พอดีอาจารย์ให้ทำพอดีเลยหาได้       เลยเอาเพลงมาฝาก คร่า                                         

                                       เพลงคืนหงาย

  ยามกลางคืนเดือนหงาย                   เย็นพระพายโบกพลิ้วปลิวมา

  เย็นอะไรก็ไม่เย็นจิต                         เท่าเย็นผูกมิตรไม่เบื่อระอา

  เย็นร่มธงไทยปกไทยทั่วกล้า            เย็นยิ่งน้ำฟ้ามาประพรมเอย

   


ความคิดเห็นที่ 125

4 ส.ค. 2552 20:22
 1. อยากรู้เกี่ยวกับเพลงดวงจันทร์วันเพ็ญอ่าค่ะว่าการแต่งกายเป็นไงท่ารำทำยังไงด่วน ๆ มากค่ะขอบคุนล่วงหน้า


ความคิดเห็นที่ 126

5 ส.ค. 2552 20:29
 1. ขอบจัยม๊ากมากกกก พอดีต้องส่งรายงานด้วยง่าแต่ขาด(รูปภาพท่ารำ)แต่ม่ายเปนรัย  ขอบจัยอีกที  Loveมากมายคริคริ


ความคิดเห็นที่ 127

7 ส.ค. 2552 21:16
 1. ขอบคุนมากคะที่ให้ข้อมูน


ความคิดเห็นที่ 128

be_work
18 ส.ค. 2552 17:38
 1. ขอบคุณมั่กๆค่า ครูสั่งพอดีเลย


ความคิดเห็นที่ 129

19 ส.ค. 2552 13:16
 1. ♥น่าจะมีผู้แต่งผู้ให้ทำนองด้วยนะค่า♥


ความคิดเห็นที่ 130

19 ส.ค. 2552 13:17
 1. เออ.......................อือ.......................พูดอะไรไม่ได้นอกจากบ้ายบาย


ความคิดเห็นที่ 131

21 ส.ค. 2552 15:55
 1. อยากได้เนื้อเพลงรำวงมาตรฐานอ่ะทำไงดีช่วยหน่อยได้ปะขอบคุณนะที่ช่วย


ความคิดเห็นที่ 132

22 ส.ค. 2552 14:28
 1. ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 133

23 ส.ค. 2552 10:16
 1. ขอบคุณที่สอน


ความคิดเห็นที่ 134

28 ส.ค. 2552 18:13
 1. ขอบคุณมากนะครับที่ช่วยให้ผมทำรายงานได้นะครับ อยากคุยด้วยจัง ที่ anuthit@hotmail.com อยากรู้รหัสติดต่อที่ 035614298 นะครับเวลา 13.00น. วันเสาร์นะครับ

ความคิดเห็นที่ 135

29 ส.ค. 2552 18:20
 1. ขอบคุณมากเลยนะค่ะที่แบ่งปันความรู้ให้ แต่ถ้าจะให้ดีกว่านี้น่าจะมีเนื้อเพลงและก็คำอธิบายท่ารำด้วยนะคร้า......

ความคิดเห็นที่ 136

29 ส.ค. 2552 19:34
 1. ดีดี......แต่ขอให้มีเนื้อเพลงและก็คำอธิบายท่ารำด้วยได้มั๊ยครับ


ความคิดเห็นที่ 137

30 ส.ค. 2552 13:49
 1. ขอบคุนค้าบบบบบบบบ~


ความคิดเห็นที่ 138

31 ส.ค. 2552 19:54
 1. ช่วยในการทำงานมากเลยคร้าบ   แต่ก็ม่ายมากอ่ะคร้าบ    แต่ก้อยางดี


ความคิดเห็นที่ 139

1 ก.ย. 2552 16:52
 1. ยากได้เนื่อเพลง

ความคิดเห็นที่ 140

4 ก.ย. 2552 17:31
 1. ขอบคุณมากายแต่อยากได้เนื้อเพลง

ความคิดเห็นที่ 141

8 ก.ย. 2552 17:42
 1. ไม่มีเครื่องแต่งกายเลย


ความคิดเห็นที่ 142

9 ก.ย. 2552 12:46
 1. ดีทุกคนที่น่ารัก

ความคิดเห็นที่ 143

17 ก.ย. 2552 18:18
 1. ขอบคุงค๊าแต่ว่าอยากด้ายเนื้อเพลงค๊าเพราะต้องส่งอาจานค๊าถ้าม่ายมีม่ายเป็งรายค๊า


ความคิดเห็นที่ 144

20 ก.ย. 2552 10:44
 1. ต้องการความหมายของเพลงรำวงมาตรฐานทั้ง10เพลง    ทำไมไม่เห็นมีเลย


ความคิดเห็นที่ 145

7 ต.ค. 2552 07:13
 1. อยากได้ไฟล์เสียงเพลงรำวงมาตรฐานทั้ง สิบเพลงจังเลย จะได้เอาไปแสดงที่ฮาวาย ตอนนี้เรียนอยู่ฮาวาย ปีหน้าจะมีการแสดงวัฒนธรรม อยากแสดงการรำวงมาตรฐานจังเลย ใครมีไฟล์เสียงเพลงทั้งสิบช่วยส่งให้หน่อยได้ไหมค่ะ ที่ goong.d@hotmail.com


ความคิดเห็นที่ 148

1 พ.ย. 2552 06:51
 1. ดีนะแต่ถ้ามีนื้อเพลงจะดีมากก่านี้อาจารย์ให้หาเนื้อเพลงและท่ารำนะ

ความคิดเห็นที่ 149

12 พ.ย. 2552 19:59
 1. อยากได้เพลงรำวงมาตรฐาน

ความคิดเห็นที่ 150

18 พ.ย. 2552 15:29
 1. อยากได้เนื้อเพลงรำวงมาตรฐานให้ลูกชายส่งคุณครูพรุ่งนี้เช้าช่วยป้าด้วยนะคะ


ความคิดเห็นที่ 156

12 ธ.ค. 2552 17:23
 1. ถ้ามีเนื้อเพลงน่าจะดีนะ

ความคิดเห็นที่ 157

13 ธ.ค. 2552 18:04
 1. Thank You very much

ความคิดเห็นที่ 158

14 ธ.ค. 2552 21:40
 1. ขอบคุณมากๆๆๆๆๆๆๆครับถ้ามีรูปนี่แหล่มเลย ทำรายงานอ่ะครับ

ความคิดเห็นที่ 159

16 ธ.ค. 2552 07:40
 1. ถ้ามีเนื้อเพลงจะดีนะคะ

ความคิดเห็นที่ 162

22 ม.ค. 2553 10:13
 1. เนื้อหาดี เน้นใจความสำคัญ

ความคิดเห็นที่ 164

5 ก.พ. 2553 13:28
 1. อยากให้มีเพลงมากกว่านี้จังเลยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 165

7 ก.พ. 2553 08:24
 1. หนุกดี

ความคิดเห็นที่ 166

12 ก.พ. 2553 12:42
 1. ช่วยส่งเพลงรำวงมาตรฐานมาให้หน่อยจะเอามาทำรายงานจะขอบคุณมาก

ความคิดเห็นที่ 167

16 ก.พ. 2553 21:20
 1. เนื้อหาไม่ค่อยเป็นจิงเลย5+5+5โง่หาให้เป็นหน่อย

ความคิดเห็นที่ 168

18 ก.พ. 2553 10:14
 1. ไม่หนุกเอามาลงทำไมไม่ได้ใจจัดมาทำไม

ความคิดเห็นที่ 169

18 ก.พ. 2553 16:47
 1. ท่าก็ไม่มี เอามาลงทำไม แหวะ!

ความคิดเห็นที่ 170

20 ก.พ. 2553 12:08
 1. หนูก็เรียนอยู่ค่ะใกล้จะจบแล้วเหลืออีกแค่สามเพลงเท่านั้นค่ะ 1.เพลงงามแสงเดือน งามแสงเดือนมาเยือนส่องหล้า งามใบหน้าเมื่ออยู่วงรำ (2 เที่ยว) เราเล่นเพื่อสนุก เปลื้องทุกข์มิวายระกำ ขอให้เล่นฟ้อนรำ เพื่อสามัคคีเอย (ใช้ท่ารำสอดสร้อยมาลา) 2.เพลงชาวไทย ชาวไทยเจ้าเอ๋ย ขออย่าละเลยในการทำหน้าที่การที่เราได้เล่นสนุกเปลื้องทุกข์สบายอย่างนี้เพราะชาติเราได้เสรี มีเอกราชสมบูรณ์เราจึงควรช่วยชูชาติ ให้เก่งกาจเจิดจำรูญเพื่อความสุขเพิ่มพูน ของชาวไทยเราเอย(ใช้ท่ารำชักแป้งผัดหน้า) 3.เพลงรำซิมารำ รำซิมารำเริงระบำกันให้สนุก ยามงานเราทำงานกันจริง ไม่ละไม่ทิ้งจเกิดเข็ญทุกข์ ถึงยามว่างเราจึงรำเล่น ตามเชิงเช่นเพื่อให้สร่างทุกข์ ตามเยี่ยงอย่างตามยุค เล่สนุอย่างวัฒนธรรม เล่นอะไรให้มีระเบียบ ให้งามให้เรียบจึงจะคมขำ มาซิมาเจ้าเอ๋ยมาฟ้อนรำ มาเล่นระบำของไทยเราเอย (ใช้ท่ารำ ท่ารำส่าย ) 4.เพลงคืนเดือนหงาย ยามกลางเดือนหงาย เย็นพระพายโบกพริ้วปลิวมา เย็นอะไรก็ไม่เย็นจิต เท่าเย็นผูกมิตรไม่เบื่อระอา เย็นร่มธงไทยโบกไปทั่วหล้า เย็นยิ่งน้ำฟ้ามาประพรมเอย (ใช้ท่ารำท่าสอดสร้อยมาลาแปลง) 5.เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ ดวงจันทร์วันเพ็ญ ลอยเด่นอยู่ในนภา ทรงกลดสดสี รัศทแสงงามตา แสงจันทร์อร่าม ฉายงามส่องฟ้า ไม่งามเท่าหน้า นวลน้องยองใย งามเอยแสนงาม งาจริงยอดหญิงชาติไทย งามวงพักตร์ยิ่งดวงจันทรา จริตกิริยานิ่มนวลละไม วาจากังวาน อ่อหวานจับใจ รูปทรงสมส่วน ยั่วยวนหทัย สมเป็นดอกไม้ ขวัญใจชาติเอย (ใช้ท่ารำ ท่าแขกเต้าเข้ารัง และท่าผาลาเพียงไหล่ ) 6.เพลง ดอกไม้ของชาติ (สร้อย) ขวัญใจดอกไม้ของชาติ งามวิลาศนวยนาดร่ายรำ(ซ้ำ) เอวองค์อ่อนงาม ตามแบบนาฎศิลป์ ชี้ชาติไทยเนาว์ถิ่น เจริญวัฒนธรรม (สร้อย) งามทุกสิ่งสามารถ สร้างชาติช่วยชาย ดำเนินตามนโยบาย สู้ทนเหนื่อยยากตรากตรำ (สร้อย) (ใช้ท่ารำ ท่ารำยั่ว) 7.เพลงหญิงไทยใจงาม เดือนพราวดาวแวววาวระยับ แสงดาวประดับ ส่องให้เดือนงามเด่น ดวงหน้า โสภาเพียงเดือนเพ็ญ คุณความดีที่เห็น เสริมให้เด่นเลิศงาม ขวัญใจ หญิงไทยส่องศรีชาติ รูปงามพิลาศ ใจกล้ากาจเรืองนาม เกียรติยศ ก้องปรากฎทั่วคาม หญิงไทยใจงาม ยิ่งเดือนดาวพราวแพรว (ใช้ท่ารำท่าพรหมสี่หน้า และท่ายูงฟ้อนหาง) 8.เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า ดวงจันทร์ขวัญฟ้า ชื่นชีวาขวัญพี่ จันทร์ประจำราตรี แต่ขวัญพี่ประจำใจ ที่เทิดทูนคือชาติ เอกราชอธิปไตย ถนอมแนบสนิทใน คือขวัญใจพี่เอย (ใช้ท่ารำ ท่าช้างประสานงา และท่าจันทร์ทรงกลด ) 9.เพลงยอดชายใจหาญ โอ้ยอดชายใจหาญ ขอสมานไมตรี น้องมาร่วมชีวี กอบกรณีกิจชาติ แม้สุดยากลำเค็ญ ไม่ขอเว้นเดินตาม น้องจักสู้พยายาม ทำเต็มความสามารถ (ใช้ท่ารำชะนีร่ายไม้ และท่าจ่อเพลิงกาฬ) 10.เพลงบูชานักรบ น้องรักรักบูชาพี่ ที่มั่นคงที่มั่นคงกล้าหาญ เป็นนักสู้เชี่ยวชาญ สมศักดิ์ชาตินักรบ น้องรักรักบูชาพี่ ที่มานะที่มานะอดทน หนักแสนหนักพี่ผจญ เกียรติพี่ขจรจบ น้องรักรักบูชาพี่ ที่ขยันที่ขยันกิจการ บากบั่นสร้างหลักฐาน ทำทุกด้านทำทุกด้านครันครบ น้องรักบูชาพี่ ที่รักชาติที่รักชาติยิ่งชีวิต เลือดเนื้อที่พลีอุทิศ ชาติคงอยู่คงอยู่คู่พิภพ ( เที่ยวแรก ฝ่ายหญิงใช้ท่ารำขัดจางนาง ฝ่ายชายใช้ท่ารำจันทร์ทรงกลด เที่ยวที่สอง ฝ่ายหญิงใช้ท่ารำท่าล่อแก้ว ฝ่ายชายใช้ท่ารำท่าขอแก้ว )

ความคิดเห็นที่ 171

25 ก.พ. 2553 18:40
 1. ชอบมากคะ...*-*.....

ความคิดเห็นที่ 172

27 เม.ย. 2553 14:36
 1. อืมได้ความรู้เยอะจังแฮะ

ความคิดเห็นที่ 173

15 พ.ค. 2553 22:04
 1. ขอบคุณนะ ที่ทำให้เราทำการบ้านถูกหมด

ความคิดเห็นที่ 174

19 พ.ค. 2553 17:35
 1. ก้อทามหัยเราได้ความรู้

ความคิดเห็นที่ 175

folkasd102
27 พ.ค. 2553 21:08
 1. [[205710]] เรากะลังทามรายงานพอดีส่งครูพอดีเยยอะขอบคุนคัฟเราใด้รับทำงานชิ้นเนี้ยพอดีเยยงับเจ่งมากๆคัฟ

ความคิดเห็นที่ 176

5 มิ.ย. 2553 20:25
 1. V O คOบ คุJ น้oJ มิ้วมักมักกกกกกกกกกน๊คร๊~ เออ......แต่ว่าเราอยากได้ท่ารำด้วยอ๊T^T^^T^T^T^T^T^T^T^T^T^T^T^T^T แต่ยังงัยก๊ขอบคุงน๊ค๊

ความคิดเห็นที่ 177

11 มิ.ย. 2553 10:07
 1. ขอคุณนะคะที่มีให้ค้นหา จุ๊บๆ

ความคิดเห็นที่ 181

10 ก.ค. 2553 12:49
 1. 5555555++

ความคิดเห็นที่ 182

12 ก.ค. 2553 19:46
 1. ต้องใช้ทำการบ้านอยู่พอดีเลย ขอบคุณคะ

ความคิดเห็นที่ 183

13 ก.ค. 2553 14:12
 1. ขอบคุณสำหรับเพลงรำวงมาตรฐานและท่ารำ ขอความกรุณา...มีเสียงร้องเพลงและท่ารำประกอบเพิ่มอีก...จะดีมากๆๆๆๆๆๆๆๆเลยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 184

27 ก.ค. 2553 14:49
 1. yyt

ความคิดเห็นที่ 185

2 ส.ค. 2553 21:08
 1. ดีมากเลยค่ะ ช่วยได้มากเลยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 186

3 ส.ค. 2553 17:51
 1. Lต้eครัU Oยาnได้LUOร์ไkมล่ะ

ความคิดเห็นที่ 187

3 ส.ค. 2553 17:54
 1. Lต้e

ความคิดเห็นที่ 188

15 ส.ค. 2553 14:01
 1. พี่ครับน่าจะมีหลายๆเพลงให้เลือกนะครับ

ความคิดเห็นที่ 189

25 ส.ค. 2553 11:31
 1. ขอบคุณมากมายเลยล่ะ...... แต่ถ้าจะสมบูรณ์ น่าจะมี รูปท่ารำให้ด้วยอ่ะ แต่ก็เยี่ยมเลยๆๆๆๆๆ..........^^

ความคิดเห็นที่ 190

1 ก.ย. 2553 11:21
 1. อยากได้ความหมาย เพลงดอกไม้ของชาติ

ความคิดเห็นที่ 191

7 ก.ย. 2553 19:05
 1. ขอบคุณมากนะ พอดีต้องการเพราะจะเอาเพลงไปสอบ

ความคิดเห็นที่ 192

22 ก.ย. 2553 11:05
 1. ขอขอบคุณมากคับจะเอาเพลงไปสอบ

ความคิดเห็นที่ 193

24 ก.ย. 2553 16:52
 1. พี่อยากให้พี่เป็นกำลังใจให้ค่ะหนูอยู่ป.6หนูกำลังจะประกวดรำทั่วประเทศ

ความคิดเห็นที่ 195

29 ต.ค. 2553 20:21
 1. ขอบคุณมากๆครับกำลังทำงานส่งครูพอดี ใจมากม๊ากกกกกกกกกกกกกก..........ก

ความคิดเห็นที่ 196

1 พ.ย. 2553 13:10
 1. ดีจัง กำลังจะสอบร้องพอดีเลย ขอบใจนะมิว

ความคิดเห็นที่ 197

1 พ.ย. 2553 19:35
 1. good

ความคิดเห็นที่ 198

2 พ.ย. 2553 15:09
 1. ไถหำไดเกพำไพ

ความคิดเห็นที่ 199

2 พ.ย. 2553 16:31
 1. ส้นๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ความคิดเห็นที่ 200

6 พ.ย. 2553 14:06
 1. ขอบใจจ้า!! ถ้าไม่ได้เวปนี้ คงตกวิชา ดนตรี-นาฏศิลป์ เลย TT

ความคิดเห็นที่ 201

8 พ.ย. 2553 18:24
 1. ดีจัง พอดีว่าทำรายงาน ส่งครูพออะ :)

ความคิดเห็นที่ 202

10 พ.ย. 2553 20:31
 1. ขอบคุงคร้า ถ้าไม่ได้เวฟนี้โดนแน่

ความคิดเห็นที่ 203

11 พ.ย. 2553 13:40
 1. อยากมีเพื่อนคุย JASMINE_2012@hotmail.co.th ชื่อฟางค่ะ

ความคิดเห็นที่ 204

11 พ.ย. 2553 15:37
 1. อยากได้มากกว่านี้นะ

ความคิดเห็นที่ 205

11 พ.ย. 2553 16:42
 1. ดีคะ มีประวัติด้วย

ความคิดเห็นที่ 206

12 พ.ย. 2553 12:34
 1. ขอบใจจ๊ะ อาจารย์ให้ทำพอดีเลยTeX

ความคิดเห็นที่ 207

13 พ.ย. 2553 11:31
 1. ไม่มีท่ารำเลยเหรอ เซ็ง

ความคิดเห็นที่ 208

25 พ.ย. 2553 05:44
 1. ไม่มีการแต่ยเลยครับ คนสวย !

ความคิดเห็นที่ 209

25 พ.ย. 2553 20:17
 1. ทามการบ้านหัยเพิ่ล

ความคิดเห็นที่ 210

7 ธ.ค. 2553 19:24
 1. เรา ก้อ ชื่อ มิว น๊ะ

ความคิดเห็นที่ 211

7 ธ.ค. 2553 21:12
 1. Thx :)

ความคิดเห็นที่ 212

14 ธ.ค. 2553 16:16
 1. นาจะมีรูปให้ดู และ เพลงให้ฟังด้วยนะอึม อิ อิ ^-^

ความคิดเห็นที่ 213

18 ธ.ค. 2553 11:03
 1. LOVE ICE FOREVER

ความคิดเห็นที่ 214

19 ธ.ค. 2553 15:45
 1. อยากให้มีความหมายของท่ารำเพลงรำซิมารำ

ความคิดเห็นที่ 215

12 ม.ค. 2554 12:32
 1. ntryhtip98rhytuguiuy htohmo'g

ความคิดเห็นที่ 217

16 ม.ค. 2554 12:42
 1. ขอบคุณมากคะ

ความคิดเห็นที่ 219

26 ม.ค. 2554 19:23
 1. อยากได้เนื้อเพลงมานานแล้วค้า

ความคิดเห็นที่ 220

26 ม.ค. 2554 19:25
 1. เย้ จะได้ไปส่งครูแล้ว ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 221

26 ม.ค. 2554 19:30
 1. จะบอกให้ว่าผมชอบใครห้ามบอกใครนะชื่อว่า ด.ญ.ธัญชนก ทองใหม่ ชื่อเล่นว่า นาน่า ห้ามบอกใครละ OK

ความคิดเห็นที่ 222

26 ม.ค. 2554 19:35
 1. เขาก็ชอบผมละเขาบอกเพื่อนผมแล้วเพื่อนผมเอามาบอกคนที่บอกเป็นเพื่อนสนิทผมชื่อว่า ด.ช.สิรวิชญ์ ขันธรักษวงค์ ชื่อเล่นว่า อองฟอง

ความคิดเห็นที่ 223

27 ม.ค. 2554 17:24
 1. อยากได้ท่ารำค่ะ

ความคิดเห็นที่ 225

6 ก.พ. 2554 09:37
 1. ขอบคุรแต่คราวหลังไม่ต้อง

ความคิดเห็นที่ 226

9 ก.พ. 2554 18:38
 1. ดีดดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดดดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีด

ความคิดเห็นที่ 227

16 ก.พ. 2554 12:31
 1. THX หล๊ายหลายย !! >< } ก็อ่าห๊ะ ! 'จารย์ แกให้ ทำประวัติรำวงมาตรฐาน เพลงรำวงมาตรฐาน ๑๐เพลง พร้อมประวัติ ใครแต่ง ใครใส่ทำนอง ท่ารำ เนื้อเพลง ความหมาย และก็...ที่มาอ่า สุดยอดดด { 'จารย์ชั้นน =o=

ความคิดเห็นที่ 228

24 พ.ค. 2554 18:21
 1. ขอบคุนๆๆๆๆๆๆๆค๊าๆๆๆๆๆๆ ยากสันหาคำขอบคุนๆๆๆ ^^

ความคิดเห็นที่ 230

3 มิ.ย. 2554 21:27
 1. ขอบคุณมากๆครับ

ความคิดเห็นที่ 232

5 ก.ค. 2554 18:06
 1. ไม่อยากพูด ........... ............. ............... ..................... ............................ .................................. ............................................ ................................................... ............................................................... .......................................................................... ............................55555555555555555++++++++++++..............

ความคิดเห็นที่ 233

5 ก.ค. 2554 18:28
 1. kjighyfnmkn./kolhuifyhnm./l.45743142

ความคิดเห็นที่ 234

jirapant
21 ก.ค. 2554 08:16
 1. ไฟล์แสดงท่ารำ-พร้อมคำร้องทำนองเพลงรำวงมาตรฐาน

  01 งามแสงเดือน-สอดสร้อยมาลา

  http://www.youtube.com/watch?v=3__YH_L_SS0&feature=related

  02 ชาวไทย-ชักแป้งผัดหน้า

  http://www.youtube.com/watch?v=oy9jPBcghVo&feature=related

  03 รำมาซิมารำ-รำส่าย

  http://www.youtube.com/watch?v=cWKXJdNRsI0&feature=related

  04 กลางคืนเดือนหงาย-สอดสร้อยมาลาแปลง

  http://www.youtube.com/watch?v=uIfqv_WxbL4&feature=related

  05 ดวงจันทร์วันเพ็ญ-แขกเต้าเข้ารัง,ผาลาเพียงไหล่

  http://www.youtube.com/watch?v=G5I9WO3e3O4&feature=related

  06 ดอกไม้ของชาติ-รำยั่ว

  http://www.youtube.com/watch?v=yPvqK943WVA&feature=related

  07 หญิงไทยใจงาม-พรหมสี่หน้า,ยูงฟ้อนหาง

  http://www.youtube.com/watch?v=mvl028SR580&feature=related

  08 ดวงจันทร์ขวัญฟ้า-ช้างประสานงา,จันทร์ทรงกลด

  http://www.youtube.com/watch?v=IB8E1BqwEpk&feature=related

  09 ยอดชายใจหาญ-ชะนีร่ายไม้,จ่อเพลิงกาฬ

  http://www.youtube.com/watch?v=2os5HtptbvY&feature=related

  10 บูชานักรบ-ขัดจางนาง,จันทร์ทรงกลด-ล่อแก้ว,ขอแก้ว

  http://www.youtube.com/watch?v=3aDuvgMpf1g&feature=related


ความคิดเห็นที่ 235

31 ก.ค. 2554 13:10
 1. เพลงรำวงมาตรฐาน 1.เพลงงามแสงเดือน-ท่าสอดสร้อยมาลา 2.เพลงชาวไทย-ท่าชักแป้งผักหน้า 3.เพลงรำมาซิมารำ-ท่ารำส่าย 4.เพลงคืนเดือนหงาย-ท่าสอดสร้อยมาลาแปลง 5.เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ-ท่าแขกเต้าเข้ารัง-ท่าผาลาเพียงไหล่ 6.เพลงดอกไม้ของชาติ-ท่ารำยั่ว 7.เพลงหญิงไทยใจงาม-ท่าพรหมสี่หน้า-ท่ายูงฟ้อนหาง 8.เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า-ท่าช้างประสานงา-ท่าจันทร์ทรงกลด 9.เพลงยอดชายใจหาญ-ท่าชะนีร่ายไม้-ท่าจ่อเพลิงกาฬ 10.เพลงบูชานักรบ-ท่าขัดจางนาง หญิง - ท่าจันทร์ทรงกลด ชาย -ท่าล่อแก้ว หญิง - ท่าขอแก้ว ชาย

ความคิดเห็นที่ 236

1 ส.ค. 2554 19:01
 1. ไม่มีเนื้อเพลงเลยเสียดายจัง

ความคิดเห็นที่ 237

2 ส.ค. 2554 20:34
 1. ดีมากครับ

ความคิดเห็นที่ 238

11 ส.ค. 2554 17:47
 1. แล้วเพลงคืนเดือนหงาย อยู่เพลงที่เท่าไรอะครับบบบบ>

ความคิดเห็นที่ 239

demolisher
1 ก.ย. 2554 20:17
 1.       1  เนื้อเพลง งามแสงเดือน                งามแสงเดือนมาเยือนส่องหล้า       งามใบหน้าเมื่ออยู่วงรำ(ซ้ำ)        เราเล่นเพื่อสนุก                               เปลื้องทุกข์วายระกำ        ขอให้เล่นฟ้อนรำ                              เพิ่อสามัคคีเอยยย   2 เพลง ชาวไทย                ชาวไทยเจ้าเอ๋ย           ขออย่าละเลยในการทำงานหน้าที่การทีเราได้เล่นสนุก            เปลื้องทุกข์สบายอย่างนี้เพราะชาติเราได้เสรี    มีเอกราชสมบูรณ์เราจึงควรช่วยชูชาติ      ให้เก่งกาจเจิดจำรูญเพื่อความสุขเพิ่มพูน         ของชาวไทยเรา เอยย3 เพลง รำมาซิมารำรำมาซิมารำ       เริงระบำกันให้สนุกยามงานเราทำงานจริง    ไม่ละไม่ทิ้งจะเกิดเข็ญขลุกถึงยามว่างเราจึงเล่น        ตาใชงเช่นเพื่อให้สร้างทุกข์ตามเยื่องอย่างตามยุค  เล่นสนุกอย่างวัฒนธรรมเล่นอะไรให้มีระเบียบ       ให้งามให้เรียบจีงจะจะคมขำมาซิมาเจ้าเอ๋ยมาฟ้อนรำ   มาเล่นระบำของไทยเราเอย4 เพลง คืนเดือนหงายยามกลางคืนเดือนหงาย     เย็นพระพายโบกพริ้วปลิวมาเย็นอะไรก็ไม่เย็นจิต        เท่าเย็นผูกมิตรไม่เบื่อระอาเย็นร่มธงไทยปกไปทั่วหล้า   เย็นยิ่งน้ำฟ้ามาประพรมเอยย5 เพลง ดวงจันทร์วันเพ็ญ           ดวงจันทร์วันเพ็ญ   ลอยเด่นอยู่ในนภา      ทรงกลดสดสี             รัศมีทอแสงงามตา  แสงจันทร์อร่าม            ฉายงามส่องฟ้าไม่งามเท่าหน้า             นวลน้องยองใย            งามเอยแสนงาม            งามจริงยอดหญิงชาติไทยงามพักตร์ยิ่งยดวงจันทรา         จริตกิริยานิ่มนวลละไมวาจากังวาน                 อ่อนหวานจับใจ           รูปทรงสมส่วนยั่วยวนหทัย      สมเป็นดอกไม้ขวัญใจชาติเอย6 เพลง ดอกไม้ของชาติ     (สร้อย)ขวัญใจดอกไม้ของชาติ  งามวิลาสนวยนาดร่ายรำ(ซ้ำ)เอวองค์อ่อนงาม           ตามแบบนาฏศิลป์ชี้ชาติไทยเนาว์ถิ่น    เจริญวัฒนธรรม    (สร้อย)งานทุกสิ่งสามารถ          สร้างชาติช่วยช่ายดำเนินตามนโยบาย              สู้ทนเหนื่อยยากตรากรำ    (สร้อย)7 เพลง หญิงไทยใจงามเดือนพราว     ดาวแวววาวระยับแสงดาวประดับ       ส่องให้ถึงเดือนงามเด่นดวงหน้า             โสภาเพียงเดือนเพ็ญคุณความดีที่เห็น   เสริมให้เด่นเลิศงามขวัญใจ            หญิงไทยส่งศรีชาติรูปงามวิลาส       ใจกล้ากาจเรืองนามเกียรติยศ          ก้องปรากฎทั่วคามหญิงไทยใจงาม   ยิ่งเดือนพราวแพรว8 เพลง ดวงจันทร์ขวัญฟ้าดวงจันทร์ขวัญฟ้า ชื่นชีวาขวัญพี่   จันทร์ประจำตรี       แต่ขวัญพี่ประจำใจที่เทิดทูนคือชาติ    เอกราชอธิปไตย        ถนอมแนบสนิทใน  คือขวัญใจพี่เอยย   9 เพลง ยอดชายใจหาญ  โอ้ยอดชายใจหาญ ขอสมานไมตรีน้องขอร่วมชีวี        กอบกรณีกิจชาติแม้สุดยากลำเค็ญ    ไม่ขอเว้นเดินตามน้องจักสู้พยายาม           ทำเต็มความสามารถ   10 เพลง บูชานักรบ น้องรักรักบูชาพี่    ที่มั่นคงกล้าหาญเป็นนักสู้เชี่ยวชาญ    สมศักดิ์ชาตินักรบน้องรักรักบูชาพี่     ที่มานะที่มานะอดทนหนักแสนหนักที่พี่ผจญ    เกีรติพี่ขจรจบน้องรักรักบูชาพี่    ที่ขยันที่ขยันกิจการบากบั่บสร้างหลักฐาน    ทำทุกด้านทำทุกด้านครบครันน้องรักรักบูชาพี่    ที่รักชาติที่รักชาติยิ่งชีวิต    เลือดพี่นี้พลีอุทิศ    ชาติยงอยู่ยงอยู่คู่พิภพ


ความคิดเห็นที่ 240

demolisher
1 ก.ย. 2554 20:19
 1. พิมพืเองนะเนี่ย เฮ้อออ


ความคิดเห็นที่ 241

6 ก.ย. 2554 17:42
 1. ดีมากค่ะและกำลังเรียนกำลังเรียนอยู่เลยค่ะ :)

ความคิดเห็นที่ 242

21 ก.ย. 2554 16:22
 1. ขอบคุณ มากเพราะพรุ่งนี้สอบพอดี ครุไม่ได้สอน ครุให้มาดู ขอบคุณมาก ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ความคิดเห็นที่ 243

22 ก.ย. 2554 16:48
 1. ขอบคุณคร้า กำลังหาพอดี ฮู้เสร้จแล้วโว๊ย

ความคิดเห็นที่ 244

27 ก.ย. 2554 20:46
 1. วันพรุ่งสอบพอดี เเค่นี้ก่อสบายใจเเล้ว

ความคิดเห็นที่ 245

3 ต.ค. 2554 13:02
 1. เนื้อหาดีมากเลย

ความคิดเห็นที่ 246

6 ธ.ค. 2554 19:52
 1. เจอแว้วววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววว

ความคิดเห็นที่ 247

18 ธ.ค. 2554 13:58
 1. ข้อมูลอะไรก็ไม่รู้มีแต่ข้อมูลซำกันทั้งนั้น

ความคิดเห็นที่ 248

3 ม.ค. 2555 12:06
 1. โชคช่วยถ้าไม่ได้เว้บนี้ต้องโดนตีเลย

ความคิดเห็นที่ 249

24 ม.ค. 2555 20:31
 1. ขอบคุนคร้า... ต้องทำใบงานหาในหนังสือได้แค่ 2 เอง แต่มาหาตรงนี้เลยไดเยอะขอบคุนค่ะ จะเสร็จแล้วคร้าาาา...... ขอบคุนจริงนะคร้า...

ความคิดเห็นที่ 250

24 ม.ค. 2555 20:33
 1. ใช่ ไม่ได้เว็บนี้ชะตาขาดแน่....

ความคิดเห็นที่ 251

29 พ.ย. 2555 18:55
 1. ดีนะค่ะมีรายละเอียดเยอะดีค่ะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น