และเพลงรำวงมาตรฐานทั้ง 10

วันนี้น้า (เราชื่อมิว) จะมาแบ่งบันความรู้กะเพื่อนๆกานน้า เรารักการรำวงม๊ากมาก โตขึ้นกะทำรำวงด้วยแหละ เจ๋วดีว่ามั้ย55+ มาหุ้นกันได้นะ และอย่าลืมเราชื่อ มิว!

ประวัติ

รำวงมาตรฐาน ในปัจจุบันนี้เป็นศิลปะแห่งการรำวงที่งดงาม ซึ่งในสมัยก่อนยังมิได้มีคำว่า "มาตรฐาน" จะเรียกกันเพียงว่า "รำวง" เท่านั้น การรำวงนี้เป็นการละเล่นพื้นบ้านอย่างหนึ่งที่บ่อบอกถึงความสนุกสนาน การเล่นรำวงนั้นสืบเนื่องมาจากการเล่นรำโทน นั้นเพราะในสมัยก่อนเครื่องดนตรีหลักที่ใช้ประกอบจังหวะก็คือ โทน ฉิ่ง และกรับ โดยจังหวะการฟ้อนรำจะมีเสียงโทนเป็นเสียงหลักตีตามจังหวะหน้าทับ จึงเรียกกันว่า "รำโทน" ในด้านของบทร้องจะเป็นบทร้องที่มีภาษาเรียบง่าย ไม่พิถีพิถันในเรื่องถ้อยคำและสัมผัสวรรคตอนแต่อย่างใด ตามลักษณะของเพลงพื้นบ้าน เนื้อหาของเพลงจะออกมาในลักษณะกระเซ้าเย้าแหย่ การเกี้ยวพาราสีหยอกล้อของหนุ่มสาว การเชิญชวน ตลอดจนการชมโฉมความงามของหญิงสาว เป็นต้น ทั้งนี้ก็เพื่อความสนุกสนานในการเล่น ในเรื่องของเครื่องแต่งกายในสมัยก่อนก็ไม่เน้นถึงความพิถีพิถันมากนัก เน้นเพียงความสะดวกสบายของชาวบ้านเอง ไม่ได้ประณีตแต่อย่างใดเมื่อประมาณ พ.ศ. 2488 ชาวบ้านนิยมเล่นรำโทนกันอย่างแพร่หลาย ด้วยเหตุความนิยม

เป็นอย่างมากนี้เองจึงได้มีผู้คิดแต่งบทร้องและทำนองขึ้นใหม่เป็นจำนวนมาก แต่ทั้งนี้ก็ยังคงจังหวะหน้าทับของโทนไว้เช่นเดิม ส่วนเนื้อร้องใดที่นิยมก็จะร้องกันอยู่ได้นาน เพลงใดเนื้อร้องไม่เป็นที่นิยมก็จะไม่นำมาร้องเท่าใดนักและก็จะเป็นที่ลืมเลือนไปในที่สุด จากนั้นก็จะมีเนื้อเพลงใหม่ ๆ ขึ้นมาแทนที่ในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2484 - 2488 เป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ทหารญี่ปุ่นได้ยกพลขึ้นที่ตำบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2484 เพื่อเจรจาขอตั้งกองทัพในประเทศไทย โดยใช้เส้นทางต่าง ๆ ในแผ่นดินไทยลำเรียงเสบียงอาหาร อาวุธและกำลังพล เพื่อใช้ในการต่อสู้กับประเทศสัมพันธมิตร ซึ่งในขณะนั้นประเทศไทยมี จอม พล ป. (แปลก) พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ตัดสินใจยอมให้ประเทศญี่ปุ่นเข้ามาตั้งฐานทัพในประเทศไทย เพราะเกรงว่าหากปฏิเสธคงจะถูกปราบปรามแน่ ด้วยเหตุนี้เองประเทศไทยจึงได้รับผลกระทบจากการรุกรานของฝ่ายสัมพันธมิตร ที่ส่งกองทัพเข้ามาโจมตีฐานทัพญี่ปุ่นทางอากาศโดยเฉพาะในยามที่เป็นคืนเดือนหงาย จะมองเห็นจุดยุทธศาสตร์ได้ง่าย ข้าศึกมักจะเข้ามาโจมตีอย่างหนักด้วยการทิ้งระเบิด ซึ่งสร้างความเสียหายทำลายชีวิตและทรัพย์สินบ้านเรือนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ใกล้กับฐานทัพญี่ปุ่นเมื่อช่วงคืนเดือนหงายผ่านไป คืนเดือนมืดเข้ามา ข้าศึกจะมองเห็นจุดยุทธศาสตร์ไม่ชัดเจนจึงพักการรุกราน ประชาชนชาวไทย ได้รับความเดือนร้อน ต่างอยู่ในสถานการณ์ที่หวาดกลัวเป็นอย่างมาก จึงได้หาวิธีการผ่อนคลายความตึงเคลียด ความหวาดผวา ด้วยการนำศิลปะพื้นบ้านที่ซบเซาไป กลับมาร้องรำทำเพลง นั้นก็คือ "การเล่นรำโทน" คำร้อง ทำนองและการแต่งกาย ก็ยังคงเรียบง่ายเน้นความสะดวกสบาย สนุกสนาน เช่นเดิม เพลงที่นิยมได้แก่ เพลงใกล้เข้าไปอีกนิด ช่อมาลี ตามองตา ยวนยาเหล เป็นต้นต่อมารัฐบาลได้เล็งเห็นศิลปะพื้นบ้านอันสวยงามของไทยที่มีอยู่อย่างแพร่หลายควรที่จะเชิดชูให้มีระเบียบแบบแผนตามแบบนาฏศิลป์ไทย เพราะหากชาวต่างชาติมาพบเห็นจะตำหนิได้ว่าศิลปะการฟ้อนรำของไทยนี้มิได้มีความสวยงาม ประณีตแต่อย่างใด รวมถึงไม่มีศิลปะที่แสดงออกว่าเป็นชาติที่มีวัฒนธรรม จึงได้มอบให้ กรมศิลปากรเป็นผู้รับผิดชอบในการปรับปรุงและพัฒนาการรำ (รำโทน) ขึ้นใหม่ให้มีระเบียบ แบบแผน มีความงดงามมากยิ่งขึ้น ทั้งทางด้านเนื้อร้อง ทำนอง ตลอดจนเครื่องแต่งกายเมื่อประมาณ พ.ศ. 2487 กรมศิลปากรได้แต่งบทร้องขึ้นมาใหม่ 4 บทคือ " เพลง งามแสงเดือน" "เพลงชาวไทย" "เพลงรำซิมารำ" "เพลงคืนเดือนหงาย" ต่อมาท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม ได้แต่งบทร้องขึ้นมาใหม่อีก 6 บท คือ " เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ" "เพลงดอกไม้ของชาติ" "เพลงหญิงไทยใจงาม" "เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า" "เพลงยอดชายในหาญ" "เพลงบูชานักรบ" ในด้านทำนองนั้นรับผิดชอบโดยกรมศิลปากรและกรมประชาสัมพันธ์ ส่วนท่ารำนั้นนาฏศิลปินอาวุโสของกรมศิลปากร คือ จมื่นมานิตย์นเรศ (เฉลิม เศวตนันท์) และนางลมุล ยมะคุปต์ ร่วมกันคิดท่ารำขึ้นประกอบการรำโดยนำท่ารำมาจากการรำ "แม่บท" และต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อเรียกการ "รำโทน" เป็น "รำวง" ตามลักษณะของการเล่น ซึ่งวิธีการเล่นนั้นจะเล่นรวมกันเป็นวง และเคลื่อนย้ายเวียนกันไปเป็นวงทวนเข็มนาฬิกา เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง ชาวไทยก็ยังคงให้ความนิยมการเล่นรำวง สืบมาจนถึงปัจจุบัน และชาวต่างชาติก็นิยมเล่นกันอย่างแพร่หลาย ทั้งในงานเต้นรำต่าง ๆ จนกระทั้งมีนักประพันธ์ผู้หนึ่งเป็นชาวอเมริกัน ที่ชื่อว่า Foubion Bowers ที่ได้มาพบเห็นศิลปะการรำวงของไทย และนำไปกล่าวไว้ในหนังสือ Theatre in the East ซึ่งมีสำเนียงการเรียก "รำวง" เพี้ยนไปบ้างเล็กน้อยเป็น "รำบอง" (Rombong) ( อมรา กล่ำเจริญ , 2531 : 111)แต่อย่างไรก็ดี วัตถุประสงค์ของกรมศิลปากร ในการปรับปรุงศิลปะการรำวงทั้งหมด 10 เพลง ก็เพื่อเป็นศิลปะการรำวงที่มีระเรียบแบบแผน ทั้งคำร้อง ทำนอง ท่ารำ ตลอดจนการแต่งกายให้เป็นแบบฉบับมาตรฐาน สะดวกในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของไทยและสืบสานต่อไป ด้วยเหตุผลนี้ เราจึงเรียก "รำวง" ที่มีศิลปะเป็นแบบฉบับมาตรฐาน ว่า "รำวงมาตรฐาน" สืบมาจนถึงปัจจุบันนี้

เพลงรำวงมาตรฐาน

1.เพลงงามแสงเดือน-ท่าสอดสร้อยมาลา

2.เพลงชาวไทย-ท่าชักแป้งผักหน้า

3.เพลงรำมาซิมารำ-ท่ารำส่าย

4.เพลงคืนเดือนหงาย-ท่าสอดสร้อยมาลาแปลง

5.เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ-ท่าแขกเต้าเข้ารัง-ท่าผาลาเพียงไหล่

6.เพลงดอกไม้ของชาติ-ท่ารำยั่ว

7.เพลงหญิงไทยใจงาม-ท่าพรหมสี่หน้า-ท่ายูงฟ้อนหาง

8.เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า-ท่าช้างประสานงา-ท่าจันทร์ทรงกลด

9.เพลงยอดชายใจหาญ-ท่าชะนีร่ายไม้-ท่าจ่อเพลิงกาฬ

10.เพลงบูชานักรบ-ท่าขัดจางนาง-ท่าจันทร์ทรงกลด
2 พ.ย. 2550 22:27
251 ความเห็น
653979 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 22  วิว (Guest)

มีเพลงรำวงมาตรฐานให้เด็กได้ดูได้ฟังก็ดีนะจะได้มีความรู้มากๆอะเด็กสมัยนี้ไม้ค่อยจะมีพื้นฐานตรงนี้สักเท่าไรหรอกค่ะเพราะเดี่ยวนี้เค้าเป็นเด้กรุ่นใหม่กันหมดไม่ค่อยสนใจทางนี้หรอก
12 ม.ค. 2551 14:49


ความคิดเห็นที่ 23 ไม่ต้องรู้ (Guest)

หายากชิบหาย
19 ม.ค. 2551 11:28


ความคิดเห็นที่ 24 ฝนรำวงมาตรฐาน (Guest)

มีท่าประกอบด้วยได้ป่ะ
24 ม.ค. 2551 16:59


ความคิดเห็นที่ 26 big (Guest)

thank you
31 ม.ค. 2551 17:16


ความคิดเห็นที่ 27 ket_zezahotmail.com (Guest)

ดีมากเลยแล่มเลยสุดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
31 ม.ค. 2551 17:37


ความคิดเห็นที่ 28 ya_goo_bian@hotmail.com (Guest)

อยากได้ทำนองเพลงชาวไทยเจ้าเอ๋ย เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ เพลงดอกไม้ของชาติ

หญิงไทยใจงามป.ล. ยิ่งได้เร็วยิ่งดีจะขอบพระคุณอย่างสูง
1 ก.พ. 2551 20:19


ความคิดเห็นที่ 29 n_dog_@hotmail.com (Guest)

<FONT size=7>ขอบใจนะสำหรับข้อมูลจาก&nbsp; opal&nbsp; and </FONT>
7 ก.พ. 2551 09:26


ความคิดเห็นที่ 30 kedsadaporn@mukpakdee.com (Guest)

<FONT size=6>ชอบเพลงรำวงมาตรฐานม๊าก&nbsp; มากเลยค่ะ&nbsp;&nbsp;&nbsp; ชอบรำ&nbsp;&nbsp; ชอบฟัง&nbsp; และชอบนำไปเผยแผ่ให้แก่ผู้อื่นด้วยค่ะ</FONT>
14 ก.พ. 2551 19:11


ความคิดเห็นที่ 33 อัจฉรา ยาวงษ์ (Guest)

<P align=center><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ff0033">รักนะรักและคิดถึง</FONT></P>

<P align=center>&nbsp;</P>

<P align=center>&nbsp;</P>
22 ก.พ. 2551 10:11


ความคิดเห็นที่ 34 นุ๊ก (Guest)

อยากได้วิธีการรำวงมาตรฐานอ่ะ
23 ก.พ. 2551 11:27


ความคิดเห็นที่ 39 em 1616 (Guest)

<P><STRIKE><EM>ดีๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ</EM></STRIKE></P>
8 มี.ค. 2551 16:19


ความคิดเห็นที่ 40 ส่า (Guest)

<FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=5>เสีรนว้ะดเระกี่รนนีนยีน</FONT>
13 มี.ค. 2551 15:15


ความคิดเห็นที่ 41 เอหฟเ (Guest)

รยขจีรนีร้ดเเดเดกดหเกดเ6543222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222อออออออออออออออออออออออออออออออดหเฟเฟเ
13 มี.ค. 2551 15:17


ความคิดเห็นที่ 42 pay_sab@hotmail.com (Guest)

<P><FONT face="times new roman, times, serif" size=5>หวัดดีหะ</FONT></P>
16 มี.ค. 2551 13:25


ความคิดเห็นที่ 43 หญิงนิรนาม (Guest)

<P>อยากรำเก่ง</P>

<P>&nbsp;</P>

<P>&nbsp;</P>

<P>&nbsp;</P>

<P>&nbsp;</P>

<P>&nbsp;</P>

<P>&nbsp;</P>

<P>&nbsp;</P>

<P>&nbsp;</P>
28 เม.ย. 2551 17:03


ความคิดเห็นที่ 44 303 (Guest)

มีเนื้อเพลงมั้ย
15 พ.ค. 2551 18:01


ความคิดเห็นที่ 45 เทียน tain_meemi@hotmail.com (Guest)

<P align=center><FONT size=5><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #33ffff" color=#333399>น่าจะย่ออีกหน่อย</FONT><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ccff33" color=#cc0000><EM><U>เเต่ก็ดีเเล้วคะ</U></EM></FONT></FONT></P>
19 พ.ค. 2551 13:25


ความคิดเห็นที่ 47 nun-pan@hotmail.com (Guest)

<P>ขอบคุณค่า</P>
22 พ.ค. 2551 22:17


ความคิดเห็นที่ 49 มิ้นต์ค่ะ (Guest)

<P>พอดีอาจารย์ที่โรงเรียนท่านให้ทำงานเรื่องนี้อ่ะค่ะ</P>

<P>เลยอยากถามว่า เพลงรำวงมาตรฐานเนี่ยมีแค่ 10 เพลงหรอค่ะ</P>

<P>ทำไมตอนครูมิ้นต์สั่ง สั่งตั้ง 13 เพลงอ่ะค่ะ</P>

<P>ไม่รู้ว่ามิวจะรู้ป่าวอ่ะว่าอีก 3 เพลงคือไร??</P>

<P>&nbsp;</P>
28 พ.ค. 2551 17:20


ความคิดเห็นที่ 51 speed786_@hotmail.com (Guest)

.....
11 มิ.ย. 2551 19:17

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น