เกรกอร์ เมนเดล (Gregor Mendel)

โยฮันน์ เกรกอร์ เมนเดล (Gregor Mendel)

บทนำ

ต้องยอมรับว่านี่คือ “ยุคแห่งพันธุศาสตร์” เพราะในช่วง 50 ปีที่ผ่านมานี้ การค้นคว้าและความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพได้เติบโตอย่างก้าวกระโดด นั่นก็เพราะความต้องการแก้ปัญหาด้านสุขภาพ และต้องการไขปริศนาธรรมชาติในกระบวนการสร้างสิ่งมีชีวิตต่างๆ ทำให้มวลมนุษย์เดินหน้าหาวิธีการต่างๆ เพื่อให้ร่างกายสามารถพิชิตโรคภัย และดำรงตนอยู่ในโลกยุคใหม่อย่างสบายใจไร้ทุกข์ ด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นมาถึงระดับเทคโนโลยีประวัติ

โยฮันน์ เกรกอร์ เมนเดล เกิดในปี ค.ศ.1822 เป็นบาทหลวงชาวออสเตรีย และในขณะเดียวกันเขาก็เป็นอาจารย์สอนหนังสือให้แก่นักเรียน สอนนักเรียน ถึงเรื่องพันธุ์กรรมด้วย เมนเดลมีความสนใจศึกษาด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะ ด้านพันธุศาสตร์ เขาได้ใช้สถานที่ภายในบริเวณวัดเพื่อทำการทดลองสิ่งต่างๆ ที่เขาสนใจ เมนเดลเริ่มต้นทดลองเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ.1856 เรื่องที่เขาทำการทดลองคือ การรวบรวมต้นถั่วหลายๆพันธุ์นำมาผสมกันหลายๆวิธีเขาใช้เวลาทดลองต่อเนื่องถึง 7 ปี จนได้ข้อมูลมากเพียงพอ ในปี ค.ศ.1865 เมนเดล จึงได้ รายงานผลการทดลอง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการผสมพันธุ์ ต้นถั่ว ให้แก่ที่ประชุม Natural History Society ในกรุงบรุนน์ ( Brunn ) ผลงานของเขาได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ออกไปทั่วทวีปยุโรปและ อเมริกาในปีต่อมาคือปี ค.ศ.1866 ผลงานของเขาถูกปล่อยไว้นานถึง 34 ปี จนกระทั่งปี ค.ศ.1900 ได้มีนัก ชีววิทยา 3 ท่าน คือ ฮูโก เดฟรีส์ ชาวฮอลันดา คาร์ล คอเรนส์ ชาวเยอรมันและ เอริช ฟอน แชร์มาค ชาวออสเตรเลีย ได้ทดลองผสมพันธุ์พืชชนิดอื่นๆ และได้ผลการทดลองตรงกับที่เมนเดลเคยรายงานไว้ ทำให้เมนเดลเป็นที่รู้จัก ในวงการพันธุศาสตร์นับแต่นั้นเป็นต้นมา และ เมนเดลยังได้รับการยกย่องว่า เป็นบิดาแห่งวิชาพันธุศาสตร์อีกด้วย เมนเดลเสียชีวิตลงในปี ค.ศ.1884 ถึงแม้เป็นความจริง เขาจะไม่ได้รับการ ยอมรับนับถือในฐานะนักวิทยาศาสตร์มากนัก แต่ประชาชนทั่วไปก็นับถือเขาและมีความศรัทธาในฐานะนักบวชเป็นอย่างมาก

ต้องยอมรับว่านี่คือ “ยุคแห่งพันธุศาสตร์” เพราะในช่วง 50 ปีที่ผ่านมานี้ การค้นคว้าและความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพได้เติบโตอย่างก้าวกระโดด นั่นก็เพราะความต้องการแก้ปัญหาด้านสุขภาพ และต้องการไขปริศนาธรรมชาติในกระบวนการสร้างสิ่งมีชีวิตต่างๆ ทำให้มวลมนุษย์เดินหน้าหาวิธีการต่างๆ เพื่อให้ร่างกายสามารถพิชิตโรคภัย และดำรงตนอยู่ในโลกยุคใหม่อย่างสบายใจไร้ทุกข์ ด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นมาถึงระดับเทคโนโลยี

สัปดาห์นี้ผู้จัดการวิทยาศาสตร์จึงนำสุดยอดการค้บพบทางวิทยาศาสตร์ที่นำเสนอโดยรายการ"ไซน์แชนแนล" (Science Channel) ทางช่อง "ดิสคัฟเวอร์รี" (Discovery Channel) ในประเด็น “การค้นพบทางพันธุกรรม” โดยสรุป 13 ข้อค้นพบเด่นที่ขับเคลื่อนให้วงการเทคโนโลยีชีวภาพก้าวไกลมาได้ถึงขนาดนี้

1. “กฎของเมนเดล” (Rules of Heredity หรือกฎของการสืบสายเลือด) ในช่วงปี 1850

แน่นอนว่า...ประวัติศาสตร์แห่งวงการพันธุศาสตร์ต้องเริ่มต้นจาก บาทหลวงชาวออสเตรียที่เป็นนักพฤกษศาสตร์นามว่า “เกรเกอร์ โยฮัน เมนเดล” (Gregor Mendel) ที่ได้ค้นพบข้อมูลการถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากรุ่นสู่รุ่น โดยเมนเดลได้ทดลองกับพืชตระกูลถั่ว เขาสังเกตว่าลักษณะบางอย่างของต้นถั่วรุ่นลูก อย่างเช่นความสูง การแสดงถึงลักษณะเด่นเหล่านี้จะแตกต่างกันไป

โดยกฎแห่งการสืบสายเลือด หรือกฎของเมนเดลนั้นจะมีลักษณะเด่น (Dominant) และลักษณะด้อย (Recessive) เมื่อพ่อกับแม่ที่มีลักษณะเด่นมาผสมกัน ก็จะได้ลูกเด่นทั้งหมด แต่ถ้านำด้อยมาผสมกันก็จะได้ลูกลักษณะด้อยทั้งหมดเช่นกัน แต่ถ้านำเด่นกับด้อยมาผสมกันผลที่ได้ในรุ่นลูกคือ “เด่น” ทั้งหมด แต่ถ้านำไปผสมกันในรุ่นหลานก็จะได้ เด่นแท้-ด้อยแท้-เด่นไม่แท้ ในลักษณะ 1-1-2 ส่วน ลองดูตามตัวอย่าง ให้ถั่วต้นสูง (T) เป็นลักษณะเด่น และต้นเตี้ย (t) เป็นลักษณะด้อย

1) ถั่วต้นสูง (T) + ถั่วต้นสูง (T) = ลูกสูงทั้งหมด (TT)

2) ถั่วต้นเตี้ย (t) + ถั่วต้นเตี้ย (t) = ลูกเตี้ยทั้งหมด (tt)

3) ถั่วต้นสูง (T) + ถั่วต้นเตี้ย (t) = ลูกสูงทั้งหมด (Tt)

4) เอาลูกที่ได้จากข้อ 3

ลูกสูงทั้งหมด (Tt) + ลูกสูงทั้งหมด (Tt) = ลูกสูงแท้ (TT) 25% , ลูกเตี้ยแท้ (tt) 25% ,ลูกสูงไม่แท้ (Tt) 50%

5) เมื่อเอาเมล็ดถั่วสูงแท้ (TT) จากข้อ 4 ไปปลูกจะได้ลูกสูงหมด (TT) และเอาเมล็ดถั่วต้นเตี้ย (tt) ไปปลูก จะได้ลูกเตี้ยหมด (tt) เอาเมล็ดถั่วต้นสูงไม่แท้ (Tt) จะได้ถั่วชั้นลูกเหมือนกับข้อ 4

เมนเดลได้ใช้เวลาทั้งชีวิตค้นคว้าในเรื่องนี้จนกระทั่งสิ้นใจ โดยหารู้ไม่ว่าสิ่งที่เขาค้นพบทำให้เขากลายเป็น “บิดาแห่งพันธุกรรม” ในเวลาต่อมาผลงาน

เมนเดลได้ใช้เวลาทั้งชีวิตค้นคว้าในเรื่องนี้จนกระทั่งสิ้นใจ โดยหารู้ไม่ว่าสิ่งที่เขาค้นพบทำให้เขากลายเป็น “บิดาแห่งพันธุกรรม” ในเวลาต่อมาเอกสารอ้างอิง http://www.mgronline.com/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9470000089123

ความคิดเห็นที่ 2


16 พ.ค. 2551 20:18
 1. ขอบคุงนะ

ความคิดเห็นที่ 3

8 มิ.ย. 2551 12:04
 1. <P>อยากรู้มากว่านี้จัง</P> <P>อยากรู้เรื่องตารางพันเน็ตต์</P> <P>&nbsp;</P>

ความคิดเห็นที่ 4

11 ก.ย. 2551 14:42
 1. ดีจัง

ความคิดเห็นที่ 5

14 พ.ย. 2551 16:52
 1. ขอบคุณน่ะคร่ะมั๊กๆๆๆๆๆๆๆมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆด้วย


ความคิดเห็นที่ 6

13 ธ.ค. 2551 22:43
 1. เก่งมากมายเลยนับถือๆสมกับเป้นบิดาความรู้ที่ท่านให้เรามาขอบคุณท่านมากมายที่ผลการศึกษาของท่านทำให้เราได้ความรู้รักท่านเมนเดล     บิดาของเรา


ความคิดเห็นที่ 7

4 ก.ย. 2552 20:32
 1. ขอบคุณมากนะคะ ที่ให้ความกระจ่าง


ความคิดเห็นที่ 9

17 พ.ค. 2553 15:24
 1. ดีมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

ความคิดเห็นที่ 10

28 พ.ค. 2553 19:09
 1. ขอบคุณค่ะ ที่ได้ให้ข้อมูลหนูเอาไปส่งการบ้านคุณครูวิทยาศาสตร์ ป.3 ค่ะ (ครูปราณี)

ความคิดเห็นที่ 11

6 มิ.ย. 2553 09:26
 1. ขอบคุณ คราฟ

ความคิดเห็นที่ 12

18 ก.ค. 2553 17:15
 1. อยากดูในรูปแบบของตารางการถ่ายทอดพันธุกรรม ตารางพันเนต

ความคิดเห็นที่ 13

26 ส.ค. 2553 11:06
 1. ได้รู้ว่าการผสมพันธุ์เป็นอย่างไร

ความคิดเห็นที่ 14

31 ธ.ค. 2553 14:13
 1. ใช้ได้

ความคิดเห็นที่ 15

31 ธ.ค. 2553 17:38
 1. เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเกรเกอร์ เมนเดล เป็นบิดาแห่งพันธุกรรม จากการศึกษาของเขาก็ทำให้พวกเราได้รับความรู้และได้ศึกษาเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากเพราะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ เช่น การพัฒนาลักษณะทางพันธุกรรมให้ดีขึ้น

ความคิดเห็นที่ 16

15 เม.ย. 2554 17:38
 1. รักเก็ตมากน่ะ

ความคิดเห็นที่ 17

10 มิ.ย. 2554 19:19
 1. ขอกคุงมาคๆเลอ ^^

ความคิดเห็นที่ 18

10 มิ.ย. 2554 19:21
 1. ดั้สมินคิด 555 กำลังฮิด

ความคิดเห็นที่ 19

20 ก.ค. 2554 01:50
 1. -ขอบคุณ ค่ะ- มีความรู้เยอะดี อิอิ- เจ๋งไปเลย

ความคิดเห็นที่ 20

20 ก.ค. 2554 08:07
 1. เก่งจริง อะไรจริง คิดได้ไง...

ความคิดเห็นที่ 21

20 ก.ค. 2554 08:39
 1. Happy Birthday... ท่าน โยฮันน์ เกรกอร์ เมนเดล (Gregor Mendel)...

ความคิดเห็นที่ 22

20 ก.ค. 2554 09:43
 1. ไหนบอกว่า 13 ข้อ ทำไมนำเสนอแค่เรื่องเดียวละครับ

ความคิดเห็นที่ 23

20 ก.ค. 2554 09:52
 1. เก่งจัง

ความคิดเห็นที่ 24

20 ก.ค. 2554 10:22
 1. เก่งจังเลยค่ะ Happy Birthday ค่ะท่าน โยฮันน์ เกรกอร์ เมนเดล (Gregor Mendel)

ความคิดเห็นที่ 26

20 ก.ค. 2554 15:42
 1. HBD ท่าน Gregor Mendel ^^

ความคิดเห็นที่ 27

20 ก.ค. 2554 20:07
 1. HBD คับ

ความคิดเห็นที่ 28

20 ก.ค. 2554 21:40
 1. Happy Birthday ครับ

ความคิดเห็นที่ 29

20 ก.ค. 2554 22:16
 1. Happy Birthday คร้าาา

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น