วิชาการดอทคอม ptt logo

เกรกอร์ เมนเดล (Gregor Mendel)

โพสต์เมื่อ: 17:37 วันที่ 9 พ.ย. 2550         ชมแล้ว: 87,087 ตอบแล้ว: 29
วิชาการ >> กระทู้ >> ทั่วไป
โยฮันน์ เกรกอร์ เมนเดล (Gregor Mendel)
บทนำ
ต้องยอมรับว่านี่คือ “ยุคแห่งพันธุศาสตร์” เพราะในช่วง 50 ปีที่ผ่านมานี้ การค้นคว้าและความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพได้เติบโตอย่างก้าวกระโดด นั่นก็เพราะความต้องการแก้ปัญหาด้านสุขภาพ และต้องการไขปริศนาธรรมชาติในกระบวนการสร้างสิ่งมีชีวิตต่างๆ ทำให้มวลมนุษย์เดินหน้าหาวิธีการต่างๆ เพื่อให้ร่างกายสามารถพิชิตโรคภัย และดำรงตนอยู่ในโลกยุคใหม่อย่างสบายใจไร้ทุกข์ ด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นมาถึงระดับเทคโนโลยี

ประวัติ
โยฮันน์ เกรกอร์ เมนเดล เกิดในปี ค.ศ.1822 เป็นบาทหลวงชาวออสเตรีย และในขณะเดียวกันเขาก็เป็นอาจารย์สอนหนังสือให้แก่นักเรียน สอนนักเรียน ถึงเรื่องพันธุ์กรรมด้วย เมนเดลมีความสนใจศึกษาด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะ ด้านพันธุศาสตร์ เขาได้ใช้สถานที่ภายในบริเวณวัดเพื่อทำการทดลองสิ่งต่างๆ ที่เขาสนใจ เมนเดลเริ่มต้นทดลองเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ.1856 เรื่องที่เขาทำการทดลองคือ การรวบรวมต้นถั่วหลายๆพันธุ์นำมาผสมกันหลายๆวิธีเขาใช้เวลาทดลองต่อเนื่องถึง 7 ปี จนได้ข้อมูลมากเพียงพอ ในปี ค.ศ.1865 เมนเดล จึงได้ รายงานผลการทดลอง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการผสมพันธุ์ ต้นถั่ว ให้แก่ที่ประชุม Natural History Society ในกรุงบรุนน์ ( Brunn ) ผลงานของเขาได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ออกไปทั่วทวีปยุโรปและ อเมริกาในปีต่อมาคือปี ค.ศ.1866 ผลงานของเขาถูกปล่อยไว้นานถึง 34 ปี จนกระทั่งปี ค.ศ.1900 ได้มีนัก ชีววิทยา 3 ท่าน คือ ฮูโก เดฟรีส์ ชาวฮอลันดา คาร์ล คอเรนส์ ชาวเยอรมันและ เอริช ฟอน แชร์มาค ชาวออสเตรเลีย ได้ทดลองผสมพันธุ์พืชชนิดอื่นๆ และได้ผลการทดลองตรงกับที่เมนเดลเคยรายงานไว้ ทำให้เมนเดลเป็นที่รู้จัก ในวงการพันธุศาสตร์นับแต่นั้นเป็นต้นมา และ เมนเดลยังได้รับการยกย่องว่า เป็นบิดาแห่งวิชาพันธุศาสตร์อีกด้วย เมนเดลเสียชีวิตลงในปี ค.ศ.1884 ถึงแม้เป็นความจริง เขาจะไม่ได้รับการ ยอมรับนับถือในฐานะนักวิทยาศาสตร์มากนัก แต่ประชาชนทั่วไปก็นับถือเขาและมีความศรัทธาในฐานะนักบวชเป็นอย่างมาก
ต้องยอมรับว่านี่คือ “ยุคแห่งพันธุศาสตร์” เพราะในช่วง 50 ปีที่ผ่านมานี้ การค้นคว้าและความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพได้เติบโตอย่างก้าวกระโดด นั่นก็เพราะความต้องการแก้ปัญหาด้านสุขภาพ และต้องการไขปริศนาธรรมชาติในกระบวนการสร้างสิ่งมีชีวิตต่างๆ ทำให้มวลมนุษย์เดินหน้าหาวิธีการต่างๆ เพื่อให้ร่างกายสามารถพิชิตโรคภัย และดำรงตนอยู่ในโลกยุคใหม่อย่างสบายใจไร้ทุกข์ ด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นมาถึงระดับเทคโนโลยี
สัปดาห์นี้ผู้จัดการวิทยาศาสตร์จึงนำสุดยอดการค้บพบทางวิทยาศาสตร์ที่นำเสนอโดยรายการ"ไซน์แชนแนล" (Science Channel) ทางช่อง "ดิสคัฟเวอร์รี" (Discovery Channel) ในประเด็น “การค้นพบทางพันธุกรรม” โดยสรุป 13 ข้อค้นพบเด่นที่ขับเคลื่อนให้วงการเทคโนโลยีชีวภาพก้าวไกลมาได้ถึงขนาดนี้
1. “กฎของเมนเดล” (Rules of Heredity หรือกฎของการสืบสายเลือด) ในช่วงปี 1850
แน่นอนว่า...ประวัติศาสตร์แห่งวงการพันธุศาสตร์ต้องเริ่มต้นจาก บาทหลวงชาวออสเตรียที่เป็นนักพฤกษศาสตร์นามว่า “เกรเกอร์ โยฮัน เมนเดล” (Gregor Mendel) ที่ได้ค้นพบข้อมูลการถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากรุ่นสู่รุ่น โดยเมนเดลได้ทดลองกับพืชตระกูลถั่ว เขาสังเกตว่าลักษณะบางอย่างของต้นถั่วรุ่นลูก อย่างเช่นความสูง การแสดงถึงลักษณะเด่นเหล่านี้จะแตกต่างกันไป
โดยกฎแห่งการสืบสายเลือด หรือกฎของเมนเดลนั้นจะมีลักษณะเด่น (Dominant) และลักษณะด้อย (Recessive) เมื่อพ่อกับแม่ที่มีลักษณะเด่นมาผสมกัน ก็จะได้ลูกเด่นทั้งหมด แต่ถ้านำด้อยมาผสมกันก็จะได้ลูกลักษณะด้อยทั้งหมดเช่นกัน แต่ถ้านำเด่นกับด้อยมาผสมกันผลที่ได้ในรุ่นลูกคือ “เด่น” ทั้งหมด แต่ถ้านำไปผสมกันในรุ่นหลานก็จะได้ เด่นแท้-ด้อยแท้-เด่นไม่แท้ ในลักษณะ 1-1-2 ส่วน ลองดูตามตัวอย่าง ให้ถั่วต้นสูง (T) เป็นลักษณะเด่น และต้นเตี้ย (t) เป็นลักษณะด้อย
1) ถั่วต้นสูง (T) + ถั่วต้นสูง (T) = ลูกสูงทั้งหมด (TT)
2) ถั่วต้นเตี้ย (t) + ถั่วต้นเตี้ย (t) = ลูกเตี้ยทั้งหมด (tt)
3) ถั่วต้นสูง (T) + ถั่วต้นเตี้ย (t) = ลูกสูงทั้งหมด (Tt)
4) เอาลูกที่ได้จากข้อ 3
ลูกสูงทั้งหมด (Tt) + ลูกสูงทั้งหมด (Tt) = ลูกสูงแท้ (TT) 25% , ลูกเตี้ยแท้ (tt) 25% ,ลูกสูงไม่แท้ (Tt) 50%
5) เมื่อเอาเมล็ดถั่วสูงแท้ (TT) จากข้อ 4 ไปปลูกจะได้ลูกสูงหมด (TT) และเอาเมล็ดถั่วต้นเตี้ย (tt) ไปปลูก จะได้ลูกเตี้ยหมด (tt) เอาเมล็ดถั่วต้นสูงไม่แท้ (Tt) จะได้ถั่วชั้นลูกเหมือนกับข้อ 4
เมนเดลได้ใช้เวลาทั้งชีวิตค้นคว้าในเรื่องนี้จนกระทั่งสิ้นใจ โดยหารู้ไม่ว่าสิ่งที่เขาค้นพบทำให้เขากลายเป็น “บิดาแห่งพันธุกรรม” ในเวลาต่อมา

ผลงาน
เมนเดลได้ใช้เวลาทั้งชีวิตค้นคว้าในเรื่องนี้จนกระทั่งสิ้นใจ โดยหารู้ไม่ว่าสิ่งที่เขาค้นพบทำให้เขากลายเป็น “บิดาแห่งพันธุกรรม” ในเวลาต่อมา

เอกสารอ้างอิง http://www.mgronline.com/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9470000089123
61839


สุพัตรา กลิ่นไกล
ร่วมแบ่งปัน4 ครั้ง - ดาว 153 ดวง

จำนวน 28 ความเห็น, หน้าที่ | -1-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 1 12 พ.ย. 2550 (22:53)
ดีเเล้ววววววววว.............
เเป้ง (IP:125.24.213.82)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 2 16 พ.ค. 2551 (20:18)
ขอบคุงนะ
*-* (IP:117.47.209.248)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 3 8 มิ.ย. 2551 (12:04)
<P>อยากรู้มากว่านี้จัง</P>

<P>อยากรู้เรื่องตารางพันเน็ตต์</P>

<P>&nbsp;</P>
เนม (IP:117.47.113.73)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 4 11 ก.ย. 2551 (14:42)
ดีจัง
ดีจังครับ (IP:125.24.93.241)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 5 14 พ.ย. 2551 (16:52)

ขอบคุณน่ะคร่ะ

มั๊กๆๆๆๆๆๆๆมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ด้วย


k_love-pn@hotmail.com (IP:203.118.80.231)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 6 13 ธ.ค. 2551 (22:43)

เก่งมากมายเลย
นับถือๆสมกับเป้นบิดา
ความรู้ที่ท่านให้เรามา
ขอบคุณท่านมากมายที่ผลการศึกษาของท่าน
ทำให้เราได้ความรู้
รักท่านเมนเดล     บิดาของเรา


bungkei_b1@hotmail.com (IP:115.67.12.155)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 7 4 ก.ย. 2552 (20:32)

ขอบคุณมากนะคะ ที่ให้ความกระจ่าง


varisara4@hotmail.com (IP:115.67.165.36)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 8 29 พ.ย. 2552 (16:42)
รักนะ
เก (IP:125.26.252.105)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 9 17 พ.ค. 2553 (15:24)
ดีมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
arm.email/at..com (IP:203.172.248.22)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 10 28 พ.ค. 2553 (19:09)
ขอบคุณค่ะ
ที่ได้ให้ข้อมูลหนูเอาไปส่งการบ้านคุณครูวิทยาศาสตร์ ป.3 ค่ะ
(ครูปราณี)
น้องดิสค์ (IP:114.128.47.200)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 11 6 มิ.ย. 2553 (09:26)
ขอบคุณ คราฟ
12 (IP:110.164.221.84)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 12 18 ก.ค. 2553 (17:15)
อยากดูในรูปแบบของตารางการถ่ายทอดพันธุกรรม
ตารางพันเนต
r_twin3@hotmail.com (IP:125.24.176.124)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 13 26 ส.ค. 2553 (11:06)
ได้รู้ว่าการผสมพันธุ์เป็นอย่างไร
as456789@hotmail.com (IP:183.89.218.62)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 14 31 ธ.ค. 2553 (14:13)
ใช้ได้
vongola10 (IP:118.173.241.134)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 15 31 ธ.ค. 2553 (17:38)
เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเกรเกอร์ เมนเดล เป็นบิดาแห่งพันธุกรรม จากการศึกษาของเขาก็ทำให้พวกเราได้รับความรู้และได้ศึกษาเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากเพราะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ เช่น การพัฒนาลักษณะทางพันธุกรรมให้ดีขึ้น
Keskanok Tienlek (IP:115.67.218.196)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 16 15 เม.ย. 2554 (17:38)
รักเก็ตมากน่ะ
ฟาง (IP:49.229.96.151)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 17 10 มิ.ย. 2554 (19:19)
ขอกคุงมาคๆเลอ ^^
อาหมวย (IP:118.173.111.198)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 18 10 มิ.ย. 2554 (19:21)
ดั้สมินคิด 555


กำลังฮิด
บัวแมน (IP:118.173.111.198)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 19 20 ก.ค. 2554 (01:50)
-ขอบคุณ ค่ะ- มีความรู้เยอะดี อิอิ- เจ๋งไปเลย
adsuiogk@hotmail.com (IP:124.121.54.133)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 20 20 ก.ค. 2554 (08:07)
เก่งจริง อะไรจริง คิดได้ไง...
BB (IP:180.183.190.241)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 21 20 ก.ค. 2554 (08:39)
Happy Birthday...

ท่าน โยฮันน์ เกรกอร์ เมนเดล (Gregor Mendel)...
DERO (IP:61.90.67.221)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 22 20 ก.ค. 2554 (09:43)
ไหนบอกว่า 13 ข้อ ทำไมนำเสนอแค่เรื่องเดียวละครับ
torr (IP:118.175.31.146)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 23 20 ก.ค. 2554 (09:52)
เก่งจัง
w_chaladdee@hotmail.com (IP:123.242.139.217)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 24 20 ก.ค. 2554 (10:22)
เก่งจังเลยค่ะ Happy Birthday ค่ะท่าน โยฮันน์ เกรกอร์ เมนเดล (Gregor Mendel)
need_not_to_know.pp@hotmail.com (IP:180.183.63.26)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 26 20 ก.ค. 2554 (15:42)
HBD ท่าน Gregor Mendel ^^
kung51590031@gmail.com (IP:118.175.133.120)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 27 20 ก.ค. 2554 (20:07)
HBD คับ
12345@hotmail.com (IP:110.171.38.53)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 28 20 ก.ค. 2554 (21:40)
Happy Birthday ครับ
ิิbangkokcom@hotmail.com (IP:1.47.202.5)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 29 20 ก.ค. 2554 (22:16)
Happy Birthday คร้าาา
kao-pa@hotmail.com (IP:49.49.82.175)

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม