เกรกอร์ เมนเดล (Gregor Mendel)

โยฮันน์ เกรกอร์ เมนเดล (Gregor Mendel)
บทนำ
ต้องยอมรับว่านี่คือ “ยุคแห่งพันธุศาสตร์” เพราะในช่วง 50 ปีที่ผ่านมานี้ การค้นคว้าและความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพได้เติบโตอย่างก้าวกระโดด นั่นก็เพราะความต้องการแก้ปัญหาด้านสุขภาพ และต้องการไขปริศนาธรรมชาติในกระบวนการสร้างสิ่งมีชีวิตต่างๆ ทำให้มวลมนุษย์เดินหน้าหาวิธีการต่างๆ เพื่อให้ร่างกายสามารถพิชิตโรคภัย และดำรงตนอยู่ในโลกยุคใหม่อย่างสบายใจไร้ทุกข์ ด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นมาถึงระดับเทคโนโลยี

ประวัติ
โยฮันน์ เกรกอร์ เมนเดล เกิดในปี ค.ศ.1822 เป็นบาทหลวงชาวออสเตรีย และในขณะเดียวกันเขาก็เป็นอาจารย์สอนหนังสือให้แก่นักเรียน สอนนักเรียน ถึงเรื่องพันธุ์กรรมด้วย เมนเดลมีความสนใจศึกษาด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะ ด้านพันธุศาสตร์ เขาได้ใช้สถานที่ภายในบริเวณวัดเพื่อทำการทดลองสิ่งต่างๆ ที่เขาสนใจ เมนเดลเริ่มต้นทดลองเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ.1856 เรื่องที่เขาทำการทดลองคือ การรวบรวมต้นถั่วหลายๆพันธุ์นำมาผสมกันหลายๆวิธีเขาใช้เวลาทดลองต่อเนื่องถึง 7 ปี จนได้ข้อมูลมากเพียงพอ ในปี ค.ศ.1865 เมนเดล จึงได้ รายงานผลการทดลอง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการผสมพันธุ์ ต้นถั่ว ให้แก่ที่ประชุม Natural History Society ในกรุงบรุนน์ ( Brunn ) ผลงานของเขาได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ออกไปทั่วทวีปยุโรปและ อเมริกาในปีต่อมาคือปี ค.ศ.1866 ผลงานของเขาถูกปล่อยไว้นานถึง 34 ปี จนกระทั่งปี ค.ศ.1900 ได้มีนัก ชีววิทยา 3 ท่าน คือ ฮูโก เดฟรีส์ ชาวฮอลันดา คาร์ล คอเรนส์ ชาวเยอรมันและ เอริช ฟอน แชร์มาค ชาวออสเตรเลีย ได้ทดลองผสมพันธุ์พืชชนิดอื่นๆ และได้ผลการทดลองตรงกับที่เมนเดลเคยรายงานไว้ ทำให้เมนเดลเป็นที่รู้จัก ในวงการพันธุศาสตร์นับแต่นั้นเป็นต้นมา และ เมนเดลยังได้รับการยกย่องว่า เป็นบิดาแห่งวิชาพันธุศาสตร์อีกด้วย เมนเดลเสียชีวิตลงในปี ค.ศ.1884 ถึงแม้เป็นความจริง เขาจะไม่ได้รับการ ยอมรับนับถือในฐานะนักวิทยาศาสตร์มากนัก แต่ประชาชนทั่วไปก็นับถือเขาและมีความศรัทธาในฐานะนักบวชเป็นอย่างมาก
ต้องยอมรับว่านี่คือ “ยุคแห่งพันธุศาสตร์” เพราะในช่วง 50 ปีที่ผ่านมานี้ การค้นคว้าและความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพได้เติบโตอย่างก้าวกระโดด นั่นก็เพราะความต้องการแก้ปัญหาด้านสุขภาพ และต้องการไขปริศนาธรรมชาติในกระบวนการสร้างสิ่งมีชีวิตต่างๆ ทำให้มวลมนุษย์เดินหน้าหาวิธีการต่างๆ เพื่อให้ร่างกายสามารถพิชิตโรคภัย และดำรงตนอยู่ในโลกยุคใหม่อย่างสบายใจไร้ทุกข์ ด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นมาถึงระดับเทคโนโลยี
สัปดาห์นี้ผู้จัดการวิทยาศาสตร์จึงนำสุดยอดการค้บพบทางวิทยาศาสตร์ที่นำเสนอโดยรายการ"ไซน์แชนแนล" (Science Channel) ทางช่อง "ดิสคัฟเวอร์รี" (Discovery Channel) ในประเด็น “การค้นพบทางพันธุกรรม” โดยสรุป 13 ข้อค้นพบเด่นที่ขับเคลื่อนให้วงการเทคโนโลยีชีวภาพก้าวไกลมาได้ถึงขนาดนี้
1. “กฎของเมนเดล” (Rules of Heredity หรือกฎของการสืบสายเลือด) ในช่วงปี 1850
แน่นอนว่า...ประวัติศาสตร์แห่งวงการพันธุศาสตร์ต้องเริ่มต้นจาก บาทหลวงชาวออสเตรียที่เป็นนักพฤกษศาสตร์นามว่า “เกรเกอร์ โยฮัน เมนเดล” (Gregor Mendel) ที่ได้ค้นพบข้อมูลการถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากรุ่นสู่รุ่น โดยเมนเดลได้ทดลองกับพืชตระกูลถั่ว เขาสังเกตว่าลักษณะบางอย่างของต้นถั่วรุ่นลูก อย่างเช่นความสูง การแสดงถึงลักษณะเด่นเหล่านี้จะแตกต่างกันไป
โดยกฎแห่งการสืบสายเลือด หรือกฎของเมนเดลนั้นจะมีลักษณะเด่น (Dominant) และลักษณะด้อย (Recessive) เมื่อพ่อกับแม่ที่มีลักษณะเด่นมาผสมกัน ก็จะได้ลูกเด่นทั้งหมด แต่ถ้านำด้อยมาผสมกันก็จะได้ลูกลักษณะด้อยทั้งหมดเช่นกัน แต่ถ้านำเด่นกับด้อยมาผสมกันผลที่ได้ในรุ่นลูกคือ “เด่น” ทั้งหมด แต่ถ้านำไปผสมกันในรุ่นหลานก็จะได้ เด่นแท้-ด้อยแท้-เด่นไม่แท้ ในลักษณะ 1-1-2 ส่วน ลองดูตามตัวอย่าง ให้ถั่วต้นสูง (T) เป็นลักษณะเด่น และต้นเตี้ย (t) เป็นลักษณะด้อย
1) ถั่วต้นสูง (T) + ถั่วต้นสูง (T) = ลูกสูงทั้งหมด (TT)
2) ถั่วต้นเตี้ย (t) + ถั่วต้นเตี้ย (t) = ลูกเตี้ยทั้งหมด (tt)
3) ถั่วต้นสูง (T) + ถั่วต้นเตี้ย (t) = ลูกสูงทั้งหมด (Tt)
4) เอาลูกที่ได้จากข้อ 3
ลูกสูงทั้งหมด (Tt) + ลูกสูงทั้งหมด (Tt) = ลูกสูงแท้ (TT) 25% , ลูกเตี้ยแท้ (tt) 25% ,ลูกสูงไม่แท้ (Tt) 50%
5) เมื่อเอาเมล็ดถั่วสูงแท้ (TT) จากข้อ 4 ไปปลูกจะได้ลูกสูงหมด (TT) และเอาเมล็ดถั่วต้นเตี้ย (tt) ไปปลูก จะได้ลูกเตี้ยหมด (tt) เอาเมล็ดถั่วต้นสูงไม่แท้ (Tt) จะได้ถั่วชั้นลูกเหมือนกับข้อ 4
เมนเดลได้ใช้เวลาทั้งชีวิตค้นคว้าในเรื่องนี้จนกระทั่งสิ้นใจ โดยหารู้ไม่ว่าสิ่งที่เขาค้นพบทำให้เขากลายเป็น “บิดาแห่งพันธุกรรม” ในเวลาต่อมา

ผลงาน
เมนเดลได้ใช้เวลาทั้งชีวิตค้นคว้าในเรื่องนี้จนกระทั่งสิ้นใจ โดยหารู้ไม่ว่าสิ่งที่เขาค้นพบทำให้เขากลายเป็น “บิดาแห่งพันธุกรรม” ในเวลาต่อมา

เอกสารอ้างอิง http://www.mgronline.com/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9470000089123


ความคิดเห็นที่ 2

*-* (Guest)
16 พ.ค. 2551 20:18
 1. ขอบคุงนะความคิดเห็นที่ 3

เนม (Guest)
8 มิ.ย. 2551 12:04
 1. <P>อยากรู้มากว่านี้จัง</P>

  <P>อยากรู้เรื่องตารางพันเน็ตต์</P>

  <P>&nbsp;</P>ความคิดเห็นที่ 4

ดีจังครับ (Guest)
11 ก.ย. 2551 14:42
 1. ดีจังความคิดเห็นที่ 5

k_love-pn@hotmail.com (Guest)
14 พ.ย. 2551 16:52
 1. ขอบคุณน่ะคร่ะ

  มั๊กๆๆๆๆๆๆๆมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

  ด้วย
ความคิดเห็นที่ 6

bungkei_b1@hotmail.com (Guest)
13 ธ.ค. 2551 22:43
 1. เก่งมากมายเลย
  นับถือๆสมกับเป้นบิดา
  ความรู้ที่ท่านให้เรามา
  ขอบคุณท่านมากมายที่ผลการศึกษาของท่าน
  ทำให้เราได้ความรู้
  รักท่านเมนเดล     บิดาของเรา
ความคิดเห็นที่ 7

varisara4@hotmail.com (Guest)
4 ก.ย. 2552 20:32
 1. ขอบคุณมากนะคะ ที่ให้ความกระจ่าง
ความคิดเห็นที่ 9

arm.email/at..com (Guest)
17 พ.ค. 2553 15:24
 1. ดีมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกความคิดเห็นที่ 10

น้องดิสค์ (Guest)
28 พ.ค. 2553 19:09
 1. ขอบคุณค่ะ
  ที่ได้ให้ข้อมูลหนูเอาไปส่งการบ้านคุณครูวิทยาศาสตร์ ป.3 ค่ะ
  (ครูปราณี)ความคิดเห็นที่ 11

12 (Guest)
6 มิ.ย. 2553 09:26
 1. ขอบคุณ คราฟความคิดเห็นที่ 12

r_twin3@hotmail.com (Guest)
18 ก.ค. 2553 17:15
 1. อยากดูในรูปแบบของตารางการถ่ายทอดพันธุกรรม
  ตารางพันเนตความคิดเห็นที่ 13

as456789@hotmail.com (Guest)
26 ส.ค. 2553 11:06
 1. ได้รู้ว่าการผสมพันธุ์เป็นอย่างไรความคิดเห็นที่ 14

vongola10 (Guest)
31 ธ.ค. 2553 14:13
 1. ใช้ได้ความคิดเห็นที่ 15

Keskanok Tienlek (Guest)
31 ธ.ค. 2553 17:38
 1. เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเกรเกอร์ เมนเดล เป็นบิดาแห่งพันธุกรรม จากการศึกษาของเขาก็ทำให้พวกเราได้รับความรู้และได้ศึกษาเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากเพราะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ เช่น การพัฒนาลักษณะทางพันธุกรรมให้ดีขึ้นความคิดเห็นที่ 16

ฟาง (Guest)
15 เม.ย. 2554 17:38
 1. รักเก็ตมากน่ะความคิดเห็นที่ 17

อาหมวย (Guest)
10 มิ.ย. 2554 19:19
 1. ขอกคุงมาคๆเลอ ^^ความคิดเห็นที่ 18

บัวแมน (Guest)
10 มิ.ย. 2554 19:21
 1. ดั้สมินคิด 555


  กำลังฮิดความคิดเห็นที่ 19

adsuiogk@hotmail.com (Guest)
20 ก.ค. 2554 01:50
 1. -ขอบคุณ ค่ะ- มีความรู้เยอะดี อิอิ- เจ๋งไปเลยความคิดเห็นที่ 20

BB (Guest)
20 ก.ค. 2554 08:07
 1. เก่งจริง อะไรจริง คิดได้ไง...ความคิดเห็นที่ 21

DERO (Guest)
20 ก.ค. 2554 08:39
 1. Happy Birthday...

  ท่าน โยฮันน์ เกรกอร์ เมนเดล (Gregor Mendel)...ความคิดเห็นที่ 22

torr (Guest)
20 ก.ค. 2554 09:43
 1. ไหนบอกว่า 13 ข้อ ทำไมนำเสนอแค่เรื่องเดียวละครับ

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น