เกรกอร์ เมนเดล (Gregor Mendel)

โยฮันน์ เกรกอร์ เมนเดล (Gregor Mendel)
บทนำ
ต้องยอมรับว่านี่คือ “ยุคแห่งพันธุศาสตร์” เพราะในช่วง 50 ปีที่ผ่านมานี้ การค้นคว้าและความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพได้เติบโตอย่างก้าวกระโดด นั่นก็เพราะความต้องการแก้ปัญหาด้านสุขภาพ และต้องการไขปริศนาธรรมชาติในกระบวนการสร้างสิ่งมีชีวิตต่างๆ ทำให้มวลมนุษย์เดินหน้าหาวิธีการต่างๆ เพื่อให้ร่างกายสามารถพิชิตโรคภัย และดำรงตนอยู่ในโลกยุคใหม่อย่างสบายใจไร้ทุกข์ ด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นมาถึงระดับเทคโนโลยี

ประวัติ
โยฮันน์ เกรกอร์ เมนเดล เกิดในปี ค.ศ.1822 เป็นบาทหลวงชาวออสเตรีย และในขณะเดียวกันเขาก็เป็นอาจารย์สอนหนังสือให้แก่นักเรียน สอนนักเรียน ถึงเรื่องพันธุ์กรรมด้วย เมนเดลมีความสนใจศึกษาด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะ ด้านพันธุศาสตร์ เขาได้ใช้สถานที่ภายในบริเวณวัดเพื่อทำการทดลองสิ่งต่างๆ ที่เขาสนใจ เมนเดลเริ่มต้นทดลองเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ.1856 เรื่องที่เขาทำการทดลองคือ การรวบรวมต้นถั่วหลายๆพันธุ์นำมาผสมกันหลายๆวิธีเขาใช้เวลาทดลองต่อเนื่องถึง 7 ปี จนได้ข้อมูลมากเพียงพอ ในปี ค.ศ.1865 เมนเดล จึงได้ รายงานผลการทดลอง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการผสมพันธุ์ ต้นถั่ว ให้แก่ที่ประชุม Natural History Society ในกรุงบรุนน์ ( Brunn ) ผลงานของเขาได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ออกไปทั่วทวีปยุโรปและ อเมริกาในปีต่อมาคือปี ค.ศ.1866 ผลงานของเขาถูกปล่อยไว้นานถึง 34 ปี จนกระทั่งปี ค.ศ.1900 ได้มีนัก ชีววิทยา 3 ท่าน คือ ฮูโก เดฟรีส์ ชาวฮอลันดา คาร์ล คอเรนส์ ชาวเยอรมันและ เอริช ฟอน แชร์มาค ชาวออสเตรเลีย ได้ทดลองผสมพันธุ์พืชชนิดอื่นๆ และได้ผลการทดลองตรงกับที่เมนเดลเคยรายงานไว้ ทำให้เมนเดลเป็นที่รู้จัก ในวงการพันธุศาสตร์นับแต่นั้นเป็นต้นมา และ เมนเดลยังได้รับการยกย่องว่า เป็นบิดาแห่งวิชาพันธุศาสตร์อีกด้วย เมนเดลเสียชีวิตลงในปี ค.ศ.1884 ถึงแม้เป็นความจริง เขาจะไม่ได้รับการ ยอมรับนับถือในฐานะนักวิทยาศาสตร์มากนัก แต่ประชาชนทั่วไปก็นับถือเขาและมีความศรัทธาในฐานะนักบวชเป็นอย่างมาก
ต้องยอมรับว่านี่คือ “ยุคแห่งพันธุศาสตร์” เพราะในช่วง 50 ปีที่ผ่านมานี้ การค้นคว้าและความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพได้เติบโตอย่างก้าวกระโดด นั่นก็เพราะความต้องการแก้ปัญหาด้านสุขภาพ และต้องการไขปริศนาธรรมชาติในกระบวนการสร้างสิ่งมีชีวิตต่างๆ ทำให้มวลมนุษย์เดินหน้าหาวิธีการต่างๆ เพื่อให้ร่างกายสามารถพิชิตโรคภัย และดำรงตนอยู่ในโลกยุคใหม่อย่างสบายใจไร้ทุกข์ ด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นมาถึงระดับเทคโนโลยี
สัปดาห์นี้ผู้จัดการวิทยาศาสตร์จึงนำสุดยอดการค้บพบทางวิทยาศาสตร์ที่นำเสนอโดยรายการ"ไซน์แชนแนล" (Science Channel) ทางช่อง "ดิสคัฟเวอร์รี" (Discovery Channel) ในประเด็น “การค้นพบทางพันธุกรรม” โดยสรุป 13 ข้อค้นพบเด่นที่ขับเคลื่อนให้วงการเทคโนโลยีชีวภาพก้าวไกลมาได้ถึงขนาดนี้
1. “กฎของเมนเดล” (Rules of Heredity หรือกฎของการสืบสายเลือด) ในช่วงปี 1850
แน่นอนว่า...ประวัติศาสตร์แห่งวงการพันธุศาสตร์ต้องเริ่มต้นจาก บาทหลวงชาวออสเตรียที่เป็นนักพฤกษศาสตร์นามว่า “เกรเกอร์ โยฮัน เมนเดล” (Gregor Mendel) ที่ได้ค้นพบข้อมูลการถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากรุ่นสู่รุ่น โดยเมนเดลได้ทดลองกับพืชตระกูลถั่ว เขาสังเกตว่าลักษณะบางอย่างของต้นถั่วรุ่นลูก อย่างเช่นความสูง การแสดงถึงลักษณะเด่นเหล่านี้จะแตกต่างกันไป
โดยกฎแห่งการสืบสายเลือด หรือกฎของเมนเดลนั้นจะมีลักษณะเด่น (Dominant) และลักษณะด้อย (Recessive) เมื่อพ่อกับแม่ที่มีลักษณะเด่นมาผสมกัน ก็จะได้ลูกเด่นทั้งหมด แต่ถ้านำด้อยมาผสมกันก็จะได้ลูกลักษณะด้อยทั้งหมดเช่นกัน แต่ถ้านำเด่นกับด้อยมาผสมกันผลที่ได้ในรุ่นลูกคือ “เด่น” ทั้งหมด แต่ถ้านำไปผสมกันในรุ่นหลานก็จะได้ เด่นแท้-ด้อยแท้-เด่นไม่แท้ ในลักษณะ 1-1-2 ส่วน ลองดูตามตัวอย่าง ให้ถั่วต้นสูง (T) เป็นลักษณะเด่น และต้นเตี้ย (t) เป็นลักษณะด้อย
1) ถั่วต้นสูง (T) + ถั่วต้นสูง (T) = ลูกสูงทั้งหมด (TT)
2) ถั่วต้นเตี้ย (t) + ถั่วต้นเตี้ย (t) = ลูกเตี้ยทั้งหมด (tt)
3) ถั่วต้นสูง (T) + ถั่วต้นเตี้ย (t) = ลูกสูงทั้งหมด (Tt)
4) เอาลูกที่ได้จากข้อ 3
ลูกสูงทั้งหมด (Tt) + ลูกสูงทั้งหมด (Tt) = ลูกสูงแท้ (TT) 25% , ลูกเตี้ยแท้ (tt) 25% ,ลูกสูงไม่แท้ (Tt) 50%
5) เมื่อเอาเมล็ดถั่วสูงแท้ (TT) จากข้อ 4 ไปปลูกจะได้ลูกสูงหมด (TT) และเอาเมล็ดถั่วต้นเตี้ย (tt) ไปปลูก จะได้ลูกเตี้ยหมด (tt) เอาเมล็ดถั่วต้นสูงไม่แท้ (Tt) จะได้ถั่วชั้นลูกเหมือนกับข้อ 4
เมนเดลได้ใช้เวลาทั้งชีวิตค้นคว้าในเรื่องนี้จนกระทั่งสิ้นใจ โดยหารู้ไม่ว่าสิ่งที่เขาค้นพบทำให้เขากลายเป็น “บิดาแห่งพันธุกรรม” ในเวลาต่อมา

ผลงาน
เมนเดลได้ใช้เวลาทั้งชีวิตค้นคว้าในเรื่องนี้จนกระทั่งสิ้นใจ โดยหารู้ไม่ว่าสิ่งที่เขาค้นพบทำให้เขากลายเป็น “บิดาแห่งพันธุกรรม” ในเวลาต่อมา

เอกสารอ้างอิง http://www.mgronline.com/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9470000089123
9 พ.ย. 2550 17:37
29 ความเห็น
92743 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 2 *-* (Guest)

ขอบคุงนะ
16 พ.ค. 2551 20:18


ความคิดเห็นที่ 3 เนม (Guest)

<P>อยากรู้มากว่านี้จัง</P>

<P>อยากรู้เรื่องตารางพันเน็ตต์</P>

<P>&nbsp;</P>
8 มิ.ย. 2551 12:04


ความคิดเห็นที่ 4 ดีจังครับ (Guest)

ดีจัง
11 ก.ย. 2551 14:42


ความคิดเห็นที่ 5 k_love-pn@hotmail.com (Guest)

ขอบคุณน่ะคร่ะ

มั๊กๆๆๆๆๆๆๆมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ด้วย

14 พ.ย. 2551 16:52


ความคิดเห็นที่ 6 bungkei_b1@hotmail.com (Guest)

เก่งมากมายเลย
นับถือๆสมกับเป้นบิดา
ความรู้ที่ท่านให้เรามา
ขอบคุณท่านมากมายที่ผลการศึกษาของท่าน
ทำให้เราได้ความรู้
รักท่านเมนเดล     บิดาของเรา

13 ธ.ค. 2551 22:43


ความคิดเห็นที่ 7 varisara4@hotmail.com (Guest)

ขอบคุณมากนะคะ ที่ให้ความกระจ่าง

4 ก.ย. 2552 20:32


ความคิดเห็นที่ 9 arm.email/at..com (Guest)

ดีมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
17 พ.ค. 2553 15:24


ความคิดเห็นที่ 10 น้องดิสค์ (Guest)

ขอบคุณค่ะ
ที่ได้ให้ข้อมูลหนูเอาไปส่งการบ้านคุณครูวิทยาศาสตร์ ป.3 ค่ะ
(ครูปราณี)
28 พ.ค. 2553 19:09


ความคิดเห็นที่ 11 12 (Guest)

ขอบคุณ คราฟ
6 มิ.ย. 2553 09:26


ความคิดเห็นที่ 12 r_twin3@hotmail.com (Guest)

อยากดูในรูปแบบของตารางการถ่ายทอดพันธุกรรม
ตารางพันเนต
18 ก.ค. 2553 17:15


ความคิดเห็นที่ 13 as456789@hotmail.com (Guest)

ได้รู้ว่าการผสมพันธุ์เป็นอย่างไร
26 ส.ค. 2553 11:06


ความคิดเห็นที่ 14 vongola10 (Guest)

ใช้ได้
31 ธ.ค. 2553 14:13


ความคิดเห็นที่ 15 Keskanok Tienlek (Guest)

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเกรเกอร์ เมนเดล เป็นบิดาแห่งพันธุกรรม จากการศึกษาของเขาก็ทำให้พวกเราได้รับความรู้และได้ศึกษาเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากเพราะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ เช่น การพัฒนาลักษณะทางพันธุกรรมให้ดีขึ้น
31 ธ.ค. 2553 17:38


ความคิดเห็นที่ 16 ฟาง (Guest)

รักเก็ตมากน่ะ
15 เม.ย. 2554 17:38


ความคิดเห็นที่ 17 อาหมวย (Guest)

ขอกคุงมาคๆเลอ ^^
10 มิ.ย. 2554 19:19


ความคิดเห็นที่ 18 บัวแมน (Guest)

ดั้สมินคิด 555


กำลังฮิด
10 มิ.ย. 2554 19:21


ความคิดเห็นที่ 19 adsuiogk@hotmail.com (Guest)

-ขอบคุณ ค่ะ- มีความรู้เยอะดี อิอิ- เจ๋งไปเลย
20 ก.ค. 2554 01:50


ความคิดเห็นที่ 20 BB (Guest)

เก่งจริง อะไรจริง คิดได้ไง...
20 ก.ค. 2554 08:07


ความคิดเห็นที่ 21 DERO (Guest)

Happy Birthday...

ท่าน โยฮันน์ เกรกอร์ เมนเดล (Gregor Mendel)...
20 ก.ค. 2554 08:39


ความคิดเห็นที่ 22 torr (Guest)

ไหนบอกว่า 13 ข้อ ทำไมนำเสนอแค่เรื่องเดียวละครับ
20 ก.ค. 2554 09:43

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น