แผนการจัดการเรียนรู้(ฉบับคศ.3)

มีวิชาสังคมฯ ป.3 ,ป6.

วิชาคณิต ป.1

อังกฤษ ม.1

ทั้ง 4 วิชา สมบูรณ์แบบเกณฑ์คศ.3 ตลอดปีการศึกษา

มีใบความรู้ ใบงาน ทดสอบก่อน-หลังเรียน แบบประเมิน

และวิเคราะห์หลักสูตรใครสนใจติดต่อได้นะคะ

โดยเมลล์มาคุยกันได้จ้า


ความคิดเห็นที่ 2


11 เม.ย. 2551 16:40
 1. ไม่ทราบว่ามีงานวิจัย5บทวิชาภาษาอังกฤษช่วงชั้น.1บ้างไหม

ความคิดเห็นที่ 3

pp_soft
18 เม.ย. 2551 15:15
 1. มีแผนคอมพิวเตอร์ทุกระดับชั้น  ทั้งสายสามัญและอาชีพ

  และผลงานวิชาการ อ.3 แผนการสอน  งานวิจัย5บท

  สนใจติดต่อได้ pp_soft@hotmail.com


ความคิดเห็นที่ 4

16 ก.ค. 2551 20:43
 1. อยากได้วิทย์ ป.5 ครบชุด สังคม ป.5 ครบชุด


ความคิดเห็นที่ 5

24 ก.ย. 2551 16:13
 1. อยากได้ค่ะ จะได้เตรียมทำไว้แต่เนิ่น ๆ ขอบคุณค่ะ


ความคิดเห็นที่ 10

20 พ.ค. 2552 13:00
 1. ต้องการวิชาสังคมป.6ค่ะ ช่วยติดต่อกลับหน่อยค่ะ


ความคิดเห็นที่ 11

2 ส.ค. 2552 07:53
 1. อยากได้แผนการสอนระมัธยม วิชาภาษาอังกฤษ� 1 ภาคการศึกษา�ค่ะ กำลังเรียนครูต้องทำรายงานไม่ทราบจะไปหาข้อมูลที่ไหน ใครมีช่วยแนะนำด้วยนะคะ


ความคิดเห็นที่ 12

26 ส.ค. 2552 14:20
 1. ผมกำลังฝึกสอน ป.5 วิชาสังคมศึกษา  สาระภูมิศาสตร์ อยากทราบเกี่ยวกับแผนการสอน และใบความรู้แบบทดสอบครับ / ขอบคุณครับ


ความคิดเห็นที่ 13

nga09
4 ก.ย. 2552 15:48
 1. ตอนนี้กำลังจะทำแผนการสอนของวิชาภาษาไทยม. 3 ใครมีแผนอยู่ขอความกรุณาอนุเคราะห์ให้หน่อยได้ไหมค่ะ

ความคิดเห็นที่ 14

10 ต.ค. 2552 18:06
 1. ขอความอนุเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้Backward Design ม.1 ถ้ามีแบบฝึกทักษะต่างๆให้ด้วยพร้อมจะดีมากค่ะ

ความคิดเห็นที่ 16

5 พ.ย. 2552 23:04
 1. อยากได้แผนภาษาอังกฤษม.1 ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 17

11 พ.ย. 2552 20:28
 1. กำลังเรียน ป.บัณฑิต อยากได้แผนการเรียนรู้ ใบงานวิชาคณิตศาสตร์ค๋ะ


ความคิดเห็นที่ 19

6 ธ.ค. 2552 12:41
 1. ดิฉันสอนสาระประวัติศาสตร์ต้องการแผนการเรียนรู้ชั้นป.5ค่ะกรุณาหน่อยค่ะ


ความคิดเห็นที่ 20

11 ธ.ค. 2552 11:48
 1. อยากได้แผนสังคม ป.3 ครับ...

ความคิดเห็นที่ 21

Kongnakorn
12 ธ.ค. 2552 07:58
 1. อยากได้แผนการสอนเทคนิค SQ4R


ความคิดเห็นที่ 22

15 ธ.ค. 2552 07:13

ความคิดเห็นที่ 23

15 ธ.ค. 2552 22:46
 1. วิชาสังงคม ช่วงชั้น 3 สมบูรณ์แบบเกณฑ์คศ.3 ตลอดปีการศึกษา มีใบความรู้ ใบงาน ทดสอบก่อน-หลังเรียน แบบประเมิน และวิเคราะห์หลักสูตร

ความคิดเห็นที่ 24

16 ธ.ค. 2552 19:53
 1. อยากได้แผนภาษาอังกฤษ ม.1 - 3 ค่ะ


ความคิดเห็นที่ 25

20 ธ.ค. 2552 23:04
 1. ขอความอนุเคราะห์ขอแผนการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมป.3-6 ด้วยนะคะ ขอขอบคุณคะ

ความคิดเห็นที่ 26

22 ธ.ค. 2552 10:50
 1. ช่วยหน่อยนะคะคืออยากได้แผนการสอนประวัติศาสตร์ป.1-ป.6คะและใบความรู้ ใบงาน ด้วยค่ะ


ความคิดเห็นที่ 27

22 ธ.ค. 2552 15:44
 1. ขอความอนุเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษม.1 กับ ม.2 ค่ะขอบพระคุณล่วงหน้า


ความคิดเห็นที่ 29

30 ม.ค. 2553 21:49
 1. อยากได้แผนการสอนพระพุทธศาสนาชั้น ป.5

ความคิดเห็นที่ 30

7 ก.พ. 2553 06:29
 1. ช่วยหน่อยนะคะ อยากได้แผนการสอนภาษาอังกฤษ สมบูรณ์แบบเกณฑ์คศ.3 ตลอดปีการศึกษา มีใบความรู้ ใบงาน ทดสอบก่อน-หลังเรียน แบบประเมิน และวิเคราะห์หลักสูตร ของ ป.6 ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 31

12 ก.พ. 2553 16:02
 1. อยากได้แผนการจัดการเรียนรู้วิชาสังคม ประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 ค่ะ เพราะไปหามาตามร้านหนังสือแล้วแต่ไม่พบ

ความคิดเห็นที่ 32

16 ก.พ. 2553 23:22
 1. ต้องการแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ป.6 ด่วนมาก ๆ เลยค่ะ เพราะกำลังฝึกสอนอยู่

ความคิดเห็นที่ 33

17 ก.พ. 2553 06:19
 1. ถึง คุณอีเมล์ windy_rm0610@hotmail.com ดิฉันขอแผนอังกฤษ ม.1 สมบูรณ์แบบเกณฑ์คศ.3 ตลอดปีการศึกษา มีใบความรู้ ใบงาน ทดสอบก่อน-หลังเรียน แบบประเมิน และวิเคราะห์หลักสูตร นะคะ กำลังทำแผนฯ ม.3 เพื่อใช้เป็นตัวอย่าง ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 34

18 ก.พ. 2553 10:19
 1. ขอความอนุเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาประวัติศาสตร์ ป.6 ด้วยคะ เพราะหาซื้อในจังหวัดไม่มีค่ะ อาจเป็นเพราะเป็นจังหวัดเล็ก ๆ

ความคิดเห็นที่ 35

18 ก.พ. 2553 10:53
 1. อยากได้ แผนอังกฤษ ม.1 และ ป.6 ค่ะ ขอบคุณล่วงหน้านะคะ

ความคิดเห็นที่ 36

18 ก.พ. 2553 20:42
 1. อยากได้แผนสังคม ประวัติ และพุทธ ป.6

ความคิดเห็นที่ 37

19 ก.พ. 2553 09:12
 1. แผนการสอนของ ม.ปลายมีบ้างไหม อยากได้จัง

ความคิดเห็นที่ 38

22 ก.พ. 2553 00:44
 1. อยากได้แผนอังกฤษ ม้าก ....มาก ค่ะ ขอขอบคุณล่วงหน้านะคะ

ความคิดเห็นที่ 39

24 ก.พ. 2553 20:36
 1. อยากได้ แผนอังกฤษ ป.5 และ ป.6 ค่ะ พร้อมใบความรู้ ใบงาน ทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน แบบประเมิน และวิเคราะห์หลักสูตร ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ความคิดเห็นที่ 40

1 มี.ค. 2553 09:57
 1. ขอคว ามอนุเคราะห์แผนการสอนbackward design วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1

ความคิดเห็นที่ 43

22 มี.ค. 2553 13:25
 1. อยากได้แผนการสอนภาษาอังกฤษ สมบูรณ์แบบเกณฑ์คศ.3 ตลอดปีการศึกษา มีใบความรู้ ใบงาน ทดสอบก่อน-หลังเรียน แบบประเมิน และวิเคราะห์หลักสูตร ของ ป.6 ค่ะ ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 45

22 มี.ค. 2553 23:32
 1. เป็นครูสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นม. 1 อยากได้แผนภาษาอังกฤษ ม.1 สมบูรณ์แบบเกณฑ์คศ.3 ตลอดปีการศึกษา พร้อมใบความรู้ ใบงาน แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน แบบประเมิน และวิเคราะห์หลักสูตร นะคะ ช่วยส่งให้ด่วนเลยนะคะ ขอขอบคุณค่ะ ครูจงรักษ์

ความคิดเห็นที่ 46

26 มี.ค. 2553 10:32
 1. อยากได้แผนการสอนภาษาอังกฤษ สมบูรณ์แบบเกณฑ์ใหม่ คศ.3 ตลอดปีการศึกษา มีใบความรู้ ใบงาน ทดสอบก่อน-หลังเรียน แบบประเมิน และวิเคราะห์หลักสูตร ของ ป.5 ขอบคุณล่วงหน้าครับ

ความคิดเห็นที่ 47

7 เม.ย. 2553 15:56
 1. ขอแผนอังกฤษ ม.1ด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

ความคิดเห็นที่ 48

9 เม.ย. 2553 04:42
 1. อยากได้แผนการสอนสาระสังคมสมบูรณ์แบบเกณฑ์ใหม่ คศ. 3 ตลอดปีการศึกษา มีใบความรู้ ทดสอบก่อน-หลังเรียน แบบประเมินและวิเคราะห์หลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ขอบคุณล่วงหน้านะครับ

ความคิดเห็นที่ 49

10 พ.ค. 2553 05:48
 1. อยากได้แผนการจัดการเรียนรู้วิชาสังคม ประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 ค่ะ เพราะไปหามาตามร้านหนังสือแล้วแต่ไม่พบ

ความคิดเห็นที่ 51

14 พ.ค. 2553 16:07
 1. ขอความกรุณาด้วยนะคะ อยากได้แผนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ป.5 ค่ะขอบพระคุณล่วงหน้านะคะ

ความคิดเห็นที่ 52

14 พ.ค. 2553 17:31
 1. อยากได้แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ป.4- ป.6 ค่ะ ไม่ทราบว่ามีหรือเปล่า อยากได้มากค่ะ ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 53

14 พ.ค. 2553 21:21
 1. อยากได้แผนคณิตศาสตร์ม.1 พื้นฐาน ม.1 เพิ่มเติม ม.2เพิ่มเติม ม.3เพิ่มเติม หนูเป็นครูฝึกสอนแต่ทำหลายแผนเลยงง

ความคิดเห็นที่ 54

19 พ.ค. 2553 10:18
 1. ขอความกรุณาด้วยนะคะ อยากได้แผนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 ค่ะขอบพระคุณล่วงหน้านะคะ ถ้ามีใบงานแนบมาด้วยก็จะเป็นความกรุณาอย่างสูงเลยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 55

31 พ.ค. 2553 12:55
 1. รี

ความคิดเห็นที่ 56

1 มิ.ย. 2553 21:03
 1. อยากได้แผนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ป.1 มากค่ะ ขอความกรุณาด้วยนะคะ

ความคิดเห็นที่ 57

10 มิ.ย. 2553 23:09
 1. อยากได้ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนภาษาอังกฤษม.1 หลักสูตร 2551 โฟโน

ความคิดเห็นที่ 58

15 มิ.ย. 2553 14:11
 1. อยากได้ใบความรู้วิชาสังคม ป.3 และคณิตศาสตร์ ป.4 ถ้าใครมีช่วยส่ง mail ให้ด้วย ค่ะ ขอบคุณค่ะ noshnu@gmail.com

ความคิดเห็นที่ 59

16 มิ.ย. 2553 07:40
 1. อยากได้แผนจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษช่วงชั้นที่ 3 ครับ...ถ้าใครมีกรุณาส่งให้ผมด้วยนะครับ.....ขอบคุณล่วงหน้าครับ

ความคิดเห็นที่ 62

7 ก.ค. 2553 14:54
 1. ขอความอนุเคราะห์ ขอแผนการจัดการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ ป.1-ป.3 ทั้ง 5 สาระ มีใบงาน ใบความรู้ด้วยนะคะ อิงหลักสูตร 51 ค่ะ อาจารย์จะมานิเทศ อาทิตย์นี้แล้ว ยังไม่มีแผนเลยคร้า ต้องการ ^^ด่วนที่สุด^^ ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

ความคิดเห็นที่ 63

21 ก.ค. 2553 14:11
 1. ขอความอนุเคราะห์ ขอแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ ป.1-ม.3 ใบความรู้ ใบงาน ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

ความคิดเห็นที่ 64

26 ก.ค. 2553 13:31
 1. ต้องการศึกษาตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ หลักสูตร 2551 ค่ะ ขอความอนุเคราะห์ส่งให้ดูหลายๆแผนค่ะ ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 65

29 ก.ค. 2553 21:18
 1. อยากได้แผนการสอนสังคมและพระพุทธศาสนา ช่วยส่งเคราะห์หน่อยจ้า

ความคิดเห็นที่ 66

29 ก.ค. 2553 21:21
 1. อยากได้แผนการสอนสังคมและพระพุทธศาสนา ป.3 ช่วยส่งเคราะห์หน่อยจ้า

ความคิดเห็นที่ 67

21 ส.ค. 2553 13:46
 1. ต้องการมากเลยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้า

ความคิดเห็นที่ 68

21 ส.ค. 2553 22:18
 1. อยากได้แผนอิงมาตรฐานสาระสังคมศึกษา ป.2- ป.3 มีใบความรู้ ใบงาน และแผนอิงมาตรฐานสาระประวัติศาสตร์ป.2- ป.3 ด้วยค่ะ ช่วยอนุเคราะห์ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 69

22 ส.ค. 2553 11:47
 1. ต้องการดูการวิเคราะหหลักสูตรภาษาไทย ชั้น ม.1 และตัวอย่างแผนการสอนเรื่อง ชนิดของคำ

ความคิดเห็นที่ 70

30 ส.ค. 2553 20:32
 1. อยากได้แผนการสอนภาษาอังกฤษ สมบูรณ์แบบเกณฑ์ใหม่ คศ.3 ตลอดปีการศึกษา มีใบความรู้ ใบงาน ทดสอบก่อน-หลังเรียน แบบประเมิน และวิเคราะห์หลักสูตร ของ ป.5 ขอบคุณล่วงหน้าครับ

ความคิดเห็นที่ 71

14 ก.ย. 2553 18:45
 1. อยากได้ใบงานวิชาสังคมประวัติศาสน์ ป.3 ป.4 และภาษาไทย ป.3-ป.4 ค่ะตอนนี้กำลังฝึกสอนอยู่ค่ะรบกวนช่วยส่งให้ด้วยนะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 72

18 ก.ย. 2553 15:39
 1. pllo iwij

ความคิดเห็นที่ 73

23 ก.ย. 2553 14:15
 1. ขอแผนภาษาอังกฤษ ม.1 - 3 ค่ะ และวิชาสังคมค่ะ ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 74

23 ก.ย. 2553 19:45
 1. เป็นครูสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นม. 1 อยากได้แผนภาษาอังกฤษ ม.1 สมบูรณ์แบบเกณฑ์คศ.3 หลักสูตร 2544ตลอดปีการศึกษา พร้อมใบความรู้ ใบงาน แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน แบบประเมิน และวิเคราะห์หลักสูตร นะคะ ช่วยส่งให้ด่วนเลยนะคะ ขอขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 75

19 ต.ค. 2553 17:01
 1. อยากได้แผนการจัดการเรียนรู้สังคมชั้น ป.3 คับ ขอหน่อยนะคับ งัยก้อแอดมาพูดกันได้นะคับ gappy_lovelove@hotmail.com ผมจะรอนะคับ

ความคิดเห็นที่ 76

22 ต.ค. 2553 21:21
 1. สวัสดีค่ะ ตอนนี้ต้องรับบทหนักทำแผนวิชาภาษาอังกฤษเสริมทักษะ ม.3 ค่ะ ไม่มีแนวหรือเนื้อหาเป็นตัวอย่างเลย ถ้ามีแผนของเทอม 2 รบกวนช่วยอนุเคราะห์ส่งมาให้ดูเป็นแนวบ้างนะคะ ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 77

22 ต.ค. 2553 23:14
 1. อยากได้แผนการสอนอ่านภาษาอังกฤษแบบสกิมมิงและสกินนิง หรือแผนการสอนตามหลักสูตรใหม่ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 78

23 ต.ค. 2553 20:20
 1. อยากได้แผนสังคมชั้น ป.6 กับ ม.1 ใครมีช่วยกรุณาส่งทางเมลให้ด้วยน่ะค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

ความคิดเห็นที่ 79

2 พ.ย. 2553 14:36
 1. ต้องการ แผนฯวิชาสังคม ป.6 ค่ะ ช่วยติดต่อกลับด้วยน่ะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 81

9 พ.ย. 2553 13:16
 1. อยากได้แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Backward design ชั้น ป.4 หลักสูตร 2551ขอบคุณมาก

ความคิดเห็นที่ 82

13 พ.ย. 2553 17:27
 1. อยากได้แผนวิชาประวัติศาสตร์ ไทย สังคม คณิต แบบสมบูรณ์แบบ ทำคศ 3 ได้จะดีที่สุดค่ะ มีช่วยส่งมาด้วยนะคะ สอน ป1 ครู กทม ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 83

17 พ.ย. 2553 15:03
 1. รบกวนขอแผนวิชาภาษาอังกฤษ ม. 1 หน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 84

22 พ.ย. 2553 15:46
 1. รบกวนขอแผนภาษาอังกฤษ ม.1 ค่ะ ขอขอบคุณล่วงหน้า

ความคิดเห็นที่ 85

25 พ.ย. 2553 17:56
 1. อยากได้แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ป.1-ป.3 คะ ขอความกรุณาด้วยนะคะ

ความคิดเห็นที่ 88

2 ธ.ค. 2553 14:02
 1. อยากได้วิชาสังคมศึกษาป.6 จังเรยค่ะขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 89

17 ธ.ค. 2553 07:52
 1. ยากได้แผนวิชาสังคม ป.1-3 มีใบความรู้ ใบงาน ด้วยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 90

3 ม.ค. 2554 07:57
 1. อยากได้แผนภาษาอังกฤษมากๆ คะ่

ความคิดเห็นที่ 91

4 ม.ค. 2554 15:09
 1. วิเคราะห์หลักสูตร หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ป. 6 เวลา 100 ชั่วโมง พร้อมแบบทดสอบก่อน/หลังเรียนและแบบประเมินประจำหน่วยการเรียนรู้ สามารถจัดหาหรือจัดซื้อได้ที่ไหน ช่วยบอกให้ทราบด้วย ขอบคุณมากๆ

ความคิดเห็นที่ 92

24 ก.พ. 2554 16:16
 1. ต้องการแผนการสอนสังคม ป.6 มากๆครับ ทั้ง 4 หน่วยเลยติดต่อได้ที่ไหนครับผมต้องการจริงๆครับ

ความคิดเห็นที่ 93

28 มี.ค. 2554 18:41
 1. อยากได้แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.สอง หลักสูตรปี2544

ความคิดเห็นที่ 94

29 มี.ค. 2554 10:06
 1. อยากได้แผนวิชาสังคมศึกษา ชั้น ม.5 ทั้งหมดครับ พิเศษการปกครองส่วนท้องถิ่น

ความคิดเห็นที่ 95

7 เม.ย. 2554 13:38
 1. ผมอยากได้แผนฯสังคมป.6ครับ ถ้ามีจักขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 96

14 เม.ย. 2554 11:28
 1. ต้องการแผนฯสังคม ป.3 ขอบคุณมากค่ะ

ความคิดเห็นที่ 97

23 เม.ย. 2554 16:57
 1. อยากดูเป็นตัวอย่างครับแผนวิชาอะไรก็ได้

ความคิดเห็นที่ 98

8 พ.ค. 2554 09:26
 1. ขอดูตัวอย่างการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐานเพื่อมาทำผลงานวิชาการแบบฝึกทักษะ วิชาอะไรก็ได้ค่ะ แต่สอนภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ค่ะ ขอขอบพระคุณล่วงหน้าทำผลงานตกมา 2 ครั้งแล้วค่ะ

ความคิดเห็นที่ 99

SaKoL@CEI
10 พ.ค. 2554 13:03
 1. อยากได้ ภาษาอังกฤษ ม.1 ครับ


ความคิดเห็นที่ 100

10 พ.ค. 2554 21:22
 1. ขอแผน ภาษาอังกฤษ ม.1-2ด้วยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 101

21 พ.ค. 2554 11:39
 1. ขอแผนอังกฤษพื้นฐานและเพิ่มเติม ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ชั้น ม. ๒ ม. ๓ และ ม.๖ หลักสูตร ๕๑ ค่ะ ต้องการใช้ด่วนค่ะ ผอ.จะตรวจแผนทุกแผนสัปดาห์หน้าค่ะ

ความคิดเห็นที่ 102

24 พ.ค. 2554 12:32
 1. ขอความอนุเคราะห์แผนภาษาอังกฤษ ม. 1 ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 103

25 พ.ค. 2554 13:53
 1. ขอแผนการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นม.1-3 พร้อมกับใบความรู้ด้วยครับ

ความคิดเห็นที่ 104

1 มิ.ย. 2554 16:53
 1. ต้องการแผนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ป.1 หลักสูตร 51

ความคิดเห็นที่ 105

24 มิ.ย. 2554 14:33
 1. อยากได้แผนสังคมป 3 หลักสูตร 51 คศ 3 ช่วยจัดส่งให้ด้วยครับ จะใช้สอนเด็ก ขอบคุณ

ความคิดเห็นที่ 106

4 ก.ค. 2554 09:26
 1. ขอความอนุเคราะห์แผนการสอนและใบงานสังคม ป.2 - 3 ค่ะ เพราะโดนบังคับให้เปลี่ยนวิฃาสอน ขอบคุณมมากค่ะ

ความคิดเห็นที่ 108

21 ส.ค. 2554 19:28
 1. ขอแนวแผนการสอน คำอธิบายรายวิชา วิเคราะห์หลักสูตร กำหนดการสอน 20 คาบ ประกอบแบบฝึกทักษะ ดนตรีไทย วงเครื่องสาย รายวิชาเพิ่มเติม ระดับม.2 (หลักสูตร 2544) นับถือ อาลักษณ์ คานแก้ว 085 - 6199929

ความคิดเห็นที่ 109

1 พ.ย. 2554 15:27
 1. เป็นครูสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นม. 1 อยากได้แผนภาษาอังกฤษ ม.1 สมบูรณ์แบบเกณฑ์คศ.3 หลักสูตร 2544ตลอดปีการศึกษา พร้อมใบความรู้ คำอธิบายรายวิชา วิเคราะห์หลักสูตร ใบงาน แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน แบบประเมิน และวิเคราะห์หลักสูตร นะคะ ช่วยส่งให้ด่วนเลยนะคะ ขอขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 110

11 ม.ค. 2555 23:23
 1. ขอแผนการสอนภาษาอังกฤษม.1 ครบชุดนะคะ พอดีกำลังเรียนครูปี4 น่ะค่ะ ขอบคุณนะตะ

ความคิดเห็นที่ 111

21 ก.พ. 2555 20:48
 1. ขอแผนสังคมและภาษาไทย ป.6 ถ้าจะกรุณาก็ขอทั้งกำหนดการสอนและโครงสร้างวิชาด้วยนะค่ะ ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ความคิดเห็นที่ 112

10 มี.ค. 2555 12:15
 1. ผมอยากได้ตัวอย่างแผนการสอน คศ.3 ครับเพื่อที่จะนำมาเป็นตัวอย่างในการเขียนขอความอนุเคราะห์ด้วยนะครับ

ความคิดเห็นที่ 113

11 ก.ย. 2555 22:11
 1. รับเป็นที่ปรึกษางานเลื่อนวิทยฐานะ คศ.3 คศ.4 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ สาระนิพนธ์ โดยอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย ให้คำปรึกษาทุกขั้นตอนอย่างละเอียดสามารถนำไปใช้ทำด้วยตัวเองได้ รวมถึงงานนวัตกรรมและออกแบบสื่อมัลติมีเดียต่างๆ รับประกันผลงานคุณภาพ ติดต่อ ใหญ่ 083-4715393,084-1708831

ความคิดเห็นที่ 114

4 ต.ค. 2555 09:11
 1. อยากได้ แผนอังกฤษ ป.6 ค่ะ พร้อมใบความรู้ ใบงาน ทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน แบบประเมิน และวิเคราะห์หลักสูตร ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ความคิดเห็นที่ 115

23 มี.ค. 2556 17:51
 1. ดิฉันอยากได้ตัวอย่างแผนการสอน คศ.3 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 เพื่อที่จะนำมาเป็นแนวในการเขียนขอความอนุเคราะห์ด้วยนะคะ ขอบคุณคะ

ความคิดเห็นที่ 116

21 เม.ย. 2556 18:02
 1. ขอแผนการสอน ม.1 ถึง ม.3 ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

ความคิดเห็นที่ 117

21 เม.ย. 2556 18:07
 1. ขอแผนการสอน ม.1 วิชาภาษาอังกฤษ ค่ะ ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 118

24 เม.ย. 2556 13:24
 1. ขอแผนการสอนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้น ม.4 เต็มรูปแบบค่ะ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการทำผลงาน ทำมาหลายครั้งแล้วยังไม่สำเร็จเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 119

1 พ.ค. 2556 01:57
 1. ขอแผนการสอนภาษาอังกฤษม. 1 ค่ะ ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 120

10 มิ.ย. 2556 13:57
 1. ขอตัวอย่างแผนการสอน คศ.3 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 เพื่อที่จะนำมาเป็นแนวในการเขียนขอความอนุเคราะห์ด้วยนะคะ ขอบคุณคะ

ความคิดเห็นที่ 121

31 ก.ค. 2556 20:46
 1. อตัวอย่างแผนการสอน คศ.3 วิชาคณิต ป.4 เรื่องการคูณ เพื่อที่จะนำมาเป็นแนวในการเขียนขอความอนุเคราะห์ด้วยนะคะ ขอบคุณคะ

ความคิดเห็นที่ 122

25 ก.ย. 2556 09:15
 1. ขอความอนุเคราะห์แผนการสอนและใบงานสังคม ป.6 ครับ เพราะโดนบังคับให้เปลี่ยนวิชาสอน ช่วยหน่อยนะครับ ขอบคุณมากๆครับ

ความคิดเห็นที่ 123

15 ต.ค. 2556 09:57
 1. ขอความอนุเคราะห์ขอแผนการสอน ม.1 วิชาภาษาอังกฤษ ค่ะ ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 124

2 พ.ค. 2557 18:12
 1. ขอตัวอย่างแผนการสอนคณิตศาสตร์ การคูณ ป.2 คศ.3 ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 125

4 พ.ค. 2557 14:36
 1. ขอแผนการสอนคณิต ป.6 ขอขอบพระคุณมากครับ

ความคิดเห็นที่ 126

23 พ.ค. 2557 14:50
 1. ขอแผนการสอนภาษาอังกฤษ ม.1 ค่ะ ไม่ได้จบเอกอังกฤษแต่จำเป็นต้องได้สอน ไม่รู้จะทำงัยดี

ความคิดเห็นที่ 127

23 พ.ค. 2557 15:34
 1. เป็นครูสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นม. 1 อยากได้แผนภาษาอังกฤษ ม.1 สมบูรณ์แบบเกณฑ์คศ.3 หลักสูตร 2551ตลอดปีการศึกษา พร้อมใบความรู้ คำอธิบายรายวิชา วิเคราะห์หลักสูตร ใบงาน แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน แบบประเมิน และวิเคราะห์หลักสูตร นะคะ ช่วยส่งให้ด่วนเลยนะคะ ขอขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 128

30 พ.ค. 2557 13:43
 1. ขอแผนภาษาอังกฤษชั้นม. 1 อยากได้แผนภาษาอังกฤษ ม.1 สมบูรณ์แบบเกณฑ์คศ.3 หลักสูตร 2551ตลอดปีการศึกษา พร้อมใบความรู้ คำอธิบายรายวิชา วิเคราะห์หลักสูตร ใบงาน แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน แบบประเมิน และวิเคราะห์หลักสูตร นะคะ ช่วยส่งให้ด่วนเลยนะคะ ขอขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 130

21 ก.ค. 2557 14:14
 1. น้อง ครูผู้ช่วย ฯ ส่งเพื่อผ่านการประเมิน 2 ปี ขอแผนภาษาอังกฤษชั้น ม. 1 สมบูรณ์แบบเกณฑ์คศ.3 หลักสูตร 2551 ตลอดปีการศึกษา พร้อมใบความรู้ คำอธิบายรายวิชา วิเคราะห์หลักสูตร ใบงาน แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน แบบประเมิน และวิเคราะห์หลักสูตร เห็นแล้วสงสาร ครู(สมัยใหม่)..ทำอะไรก้อไม่เป็น เครียดจนเป็นกรดไหลย้อน ส่งแผน กับงานตามเกณฑ์ แต่ผู้ตรวจ ส่งคืนให้แก้ใหม่หมด อนุเคราะห์น้องเขาหน่อยนะคะ ขอบคุณมาก

ความคิดเห็นที่ 131

23 ก.ค. 2557 15:28
 1. ขอแผนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อทำคศ.๓ ครับไงก็ส่งข่าวหรือให้ดูตัวอย่างก่อนก็ได้ครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ

ความคิดเห็นที่ 132

24 ก.ค. 2557 14:14
 1. อยากได้แผนการสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้น ป.5 และ ป.6 มากๆเลยค่ะกำลังฝึกสอนอยู่อยากได้แนวทางในการเขียนแผนนะค่ะ อยากได้แบบครบสมบูรณ์พร้อมใบงาน แบบวัดประเมินผลด้วยค่ะ ขอความอนุเคราะห์หน่อยนะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 133

31 ส.ค. 2557 21:49
 1. ขอแผนวิชาสังคมทุกชั้นเลยค่ะ ขอบคุณนะค่ะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น