คณิตศาสตร์กับเศรษฐกิจพอเพียง

อยากให้ท่านอาจารย์ที่มีความรู้หรือได้รับประสบการณ์จากการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตโดยแทรกความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ช่วยให้ความรู้ในเรื่องนี้หน่อยค่ะว่ามีการจัดการเรียนรู้อย่างไร หรือท่านมีความคิดเห็นอย่างไร หรือถ้ามีเว็บไซด์ หรือหนังสิอที่เกี๋ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยสอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับวิชาคณิต ช่วยแนะนำหน่อยค่ะ
17 พ.ย. 2550 00:21
3 ความเห็น
13571 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 3  on_game99@hotmail.com (Guest)

เรื่องค่าเฉลี่ย ฐานนิยม มัธยฐาน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้กับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรค่ะ
4 มิ.ย. 2554 17:13

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น