อยากได้ ประวัติของ ราชวงศ์สุโขทัยคะ ด่วน!!!

อยากได้ประวัติของราชวงศ์สุโขทัยคะ อ.สั่งมางานด่วน
19 พ.ย. 2550 16:56
4 ความเห็น
15747 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 2 หวาน (Guest)

1.  สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช  หรือ  สมเด็จพระศรีสรรเพชญที่  1  (พระมหาธรรมราชา  ประสูติ  พ.ศ.  2057)  พ.ศ.  2112-2133  (21  ปี  ยอมขึ้นกับพม่า  15  ปี  พระโอรสนเรศวรกู้อิรสภาพ)


 


2.  สมเด็จพระนเรศวรมหาราชาธิราช  หรือ  พระศรีสรรเพชญที่  2  (พระนเรศวรประสูติ  พ.ศ.  2099)  พ.ศ  2133-2144  (15  ปี)


 


3.  สมเด็จพระเอกาทศรถ  หรือ  สมเด็จพระศรีสรรเพชญที่  3  (พระเอกาทศรถ)  พ.ศ.  2148-2163  (15  ปี)  บ้างว่า  พ.ศ.  2148-2153  (5  ปี)


 


4.  สมเด็จพระศรีเสาวภาคย์  หรือ  สมเด็จพระศรีสรรเพชญที่  4  (พระศรีเสาวภาคย์)  พ.ศ.2163  (ไม่ถึงปีถูกชิงอำนาจ)-บ้างว่า  พ.ศ.2153


 


5.  สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม  หรือสมเด็จพระบรมราชาที่  1  (พระเจ้าทรงธรรม  ประสูติ  พ.ศ.2134)  พ.ศ.2163-2170  (8  ปี)  บ้างว่า  2153-2171  (8  ปี)


 


6.  สมเด็จพระเชษฐาธิราช  หรือ  สมเด็จพระบรมราชาที่  2  (พระเชษฐาธิราช)  พ.ศ.2171-2172  (1  ปี  6  เดือนถูกปลงพระชนม์)


 


7.  สมเด็จพระอาทิตย์วงศ์  (พระอาทิตย์วงศ์  ประสูติ  2165)  พ.ศ.  2172  (36  วัน  ถูกถอดจากราชบัลลังก์และถูกปลงพระชนม์ต่อมา

18 ส.ค. 2552 17:19


ความคิดเห็นที่ 3 หวาน (Guest)

 พระมหาธรรมราชา ทรงเป็นกษัตริย์องค์ที่ 18 ทรงเป็นเชื้อสายของราชวงศ์สุโขทัยทางพระราชบิดาและเป็นเชื้อสายของราชวงศ์สุพรรณบุรีทางพระราชมารดา ทรงมีชื่อเสียงปรากฏในประวัติศาสตร์ว่าเป็นผู้สถาปนาราชวงศ์สุโขทัย ให้เป็นใหญ่อีกครั้งหนึ่งและทรงได้ร่วมกับพม่าในการยึดกรุงศรีอยุธยา พระองค์ปกครองอยุธยาในฐานะเมืองขึ้นของพม่าเป็นเวลา 15 ปีราชโอรสของพระองค์ คือ พระนเรศวร เป็นผู้กอบกู้อิสรภาพให้กับอยุธยา รวมแล้วพระองค์ทรงครองราชย์สมบัติเป็นเวลา 21 ปี
     พระมหาธรรมราชา เดิมเป็นขุนนางรับราชการอยู่ในราชการ มีบรรดาศักดิ์เดิมว่า “ขุนพิเรนทรเทพ” พระมหาธรรมราชาเป็นกำลังสำคัญในการยึดอำนาจร่วมกับพระมหาจักรพรรดิ และจากความดีความชอบนั้นทำให้ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าเมืองพิษณุโลก และได้เสกสมรสกับพระราชธิดาของพระมหาจักรพรรดิ คือ พระวิสุทธิกษัตริย์ มีพระโอรสและธิดา 3 องค์ตามลำดับคือ พระสุพรรณกัลยา พระนเรศวร และพระเอกาทศรถ
      เมื่อพระเจ้าตองอู สถาปนาความเป็นใหญ่ขึ้นในพม่าได้แล้ว พระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้ได้ยกกองทัพมาตีอยุธยาเป็นครั้งแรก ทางอยุธยาสามารถป้องกันเมืองไว้ได้ แต่ก็เสียพระสุริโยทัย(มเหสีของพระมหาจักรพรรดิในสงคราม) และผลสงครามในช่วงนี้ทำให้พม่าสามารถยึดอาณาจักรต่างๆเป็นเมืองขึ้นได้ เช่น อาณาจักรมอญที่หงสาวดี อาณาจักรไทยใหญ่ในรัฐฉาน รวมทั้งเชียงใหม่ที่เป็นเมืองขึ้นของพม่าในปี พ.ศ. 2099 (และได้สิ้นสุดของราชวงศ์ของพญาเม็งราย ทำให้ล้านนาอยู่ใต้อิทธิพลของพม่านานถึง 200 ปี) ทางหลวงพระบางก็ถูกคุกคามจนต้องย้ายเมืองหลวงไปอยู่เวียงจันทร์
     ในสงครามครั้งที่ 2 (ห่างจากครั้งแรก 14 ปี) ซึ่งรู้จักกันในนาม “สงครามช้างเผือก” ครั้งนั้นบุเรงนองของพม่าได้ยกกองทัพมาทางเหนือ ได้กำลังสนับสนุนจากเชียงใหม่ และสามารถยึดเมืองพิษณุโลกและจับพระมหาธรรมราชาได้ พระมหาธรรมราชาหันไปเข้ากับพม่า ทรงส่งโอรสองค์โตคือพระนเรศวรไปเป็นตัวประกัน(ในฐานะบุตรบุญธรรมของบุเรงนองกษัตริย์พม่า) ทรงร่วมกับทัพพม่าโจมตีอยุธยา ดูเหมือนว่าพระธรรมราชามุ่งหวังครองบัลลังก์อยุธยาด้วยและเมื่อทางอยุธยาพยายามที่สร้างสัมพันธมิตรกับลาว โดยที่พระมหาจักรพรรดิทรงส่งพระราชธิดาคือพระเทพกษัตรีย์ (ซึ่งเป็นน้องมเหสีของพระธรรมราชา) ไปเพื่อให้อภิเสกสมรสกับพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช (กษัตริย์ลาว) พระมหาธรรมราชาก็ทำการขัดขวางโดยแจ้งให้กองทัพพม่ามาแย่งชิงพระเทพกษัตรีย์ไป
     ดังนั้นในสงครามครั้งที่ 3 อยุธยาก็ตกอยู่ในฐานะลำบาก พิษณุโลกซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญก็หันไปเข้ากับพม่า ขอความช่วยเหลือทางลาวก็ไม่ได้ และเมื่อพม่ายึดอยุธยาได้เมื่อ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2112 พระธรรมราชาก็ได้รับการสถาปนาเป็นกษัตริย์ตามที่ทรงคาดหวังไว้ พระธรรมราชาทรงครองอยุธยาในฐานะเมืองขึ้นของพม่าถึง 15 ปี และต้องส่งพระราชธิดาคือพระสุพรรณกัลยาไปแลกคืนพระนเรศวรเมื่อ พ.ศ. 2114 ดังนั้นราชวงศ์สุพรรณบุรีก็หมดอำนาจลงในอยุธยา และเริ่มต้นของราชวงศ์สุโขทัย

18 ส.ค. 2552 17:22


ความคิดเห็นที่ 4 win_0816097490@hotmail.com (Guest)

สมเด็จพระเอกาทศรถมีประวัติอย่างไร
ตอบ
17 ส.ค. 2553 21:10

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น