ขอความอนุเคราะห์แผนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ช่วงชั้นที่ 1 - 3

อยากได้แผนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ช่วงชั้นที่ 1 ถึง ช่วงชั้นที่ 3yupin thanoi E-mail yupinth99@gmail.com


ความคิดเห็นที่ 16

thaworn-tar@hotmail.com (Guest)
5 พ.ค. 2552 08:25
 1. อยากได้แผนการสอนวิชาภาษาไทยช่วงชั้นที่1ค่ะ
ความคิดเห็นที่ 15

ngor_5282@hotmail.com (Guest)
25 เม.ย. 2552 21:59
 1. อยากขอความอนุเคราะห์ช่วยส่งแผนการสอนวิชาคอม  (เพิ่มเติม)ช่วงชั้นที่ 3  วิเคราะห์หลักสูตร สาระที่ 4 เทคโนโลยีสาระสนเทศ
ความคิดเห็นที่ 5

www.maiwilaiwan@gmail.com (Guest)
22 ส.ค. 2551 15:04
 1. อยากให้ส่งแผนการสอนมาให้หน่อยค่ะ ขอคุณมาก ๆความคิดเห็นที่ 6

www.maiwilaiwan@gmail.com (Guest)
22 ส.ค. 2551 15:06
 1. อยากให้ส่งแผนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ม.1 และม.2 และแผนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ม.1-ม.3 ขอบคุณมาก ๆ เลยค่ะความคิดเห็นที่ 7

www.w.harirak@gmail.com (Guest)
22 ส.ค. 2551 15:09
 1. อยากให้ส่งแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ม.1-3 ให้หน่อยค่ะ

  หานานแล้วไม่ได้ซักที ขอคุณค่ะความคิดเห็นที่ 54

tuisunisa@hotmail.com (Guest)
8 เม.ย. 2553 10:21
 1. สวัสดีค่ะ ดิฉันเป็นครูใหม่เหมือนกัน ขอความอนุเคราะห์โครงสร้างและแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.1-6 ของBWD ปี 51 ด้วยนะค่ะ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยค่ะความคิดเห็นที่ 113

new.newsdu@hotmail.com (Guest)
12 ก.พ. 2554 23:32
 1. รบกวนขอตัวอย่างแผนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ป.1-ป.6 ด้วยคับช่วยส่งให้หน่อย ขอบคุณคับความคิดเห็นที่ 114

mitrschool@gmail.com (Guest)
17 มี.ค. 2554 19:36
 1. ขอแผนการสอนคอมพิวเตอร์ อนุบาล1-3 ครับขอบคุณครับความคิดเห็นที่ 61

jintara.d@hotmail.com (Guest)
25 เม.ย. 2553 21:26
 1. อยากขอความอนุเคราะห์แผนการสอน ใบงาน แบบทดสอบ วิชาคอมพิวเตอร์ ระดับอนุบาล 2-3 ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) ด้วยค่ะ
  ขอบพระคุณมากค่ะความคิดเห็นที่ 3

somsean@chaiyo.com (Guest)
14 มิ.ย. 2551 01:34
 1. <P>ผมฝึกสอนคอมต้องทำไงครับ แผนการสอนอย่างไร ช่วยด้วยครับ</P>ความคิดเห็นที่ 14

annja_ja@hotmail.com (Guest)
27 ม.ค. 2552 08:32
 1. อยากได้แผนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ช่วงชั้นที่ 1 ถึงช่วงชั้นที่ 3 ค่ะ
  ขอบคุณมากๆนะคะ
ความคิดเห็นที่ 115

vasana_pum
25 มี.ค. 2554 17:49
 1. ขอตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ ม.1,ม.2 ขอบคุณค่ะ
ความคิดเห็นที่ 51

boo (Guest)
2 เม.ย. 2553 12:04
 1. สวัสดีครับ ผมเป็นครูใหม่ ขอความอนุเคราะห์แผนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ช่วงชั้นที่ 3 ด้วยนะครับ ส่งได้ที่ boo_bu14@hotmail.com ขอบคุณมากๆครับความคิดเห็นที่ 52

krupong25@gmail.com (Guest)
4 เม.ย. 2553 11:15
 1. ขอความอนุเคราะห์แผนการจัดการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.1-6 ครับ ขอบคุณคับความคิดเห็นที่ 53

pontip_soda@yahoo.co.th (Guest)
4 เม.ย. 2553 15:12
 1. ขอความกรุณาส่งแผนการจัดการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.1-6 ให้ด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะความคิดเห็นที่ 55

pkajae/pkajae@hotmail.com (Guest)
11 เม.ย. 2553 19:28
 1. ผมไม่ได้จบเอกคอมพิวเตอร์มาโดยตรงครับ

  แต่ได้รับสอนคอมพิวเตอร์ ป.1- ม.3 ใครพอช่วยได้

  ช่วยส่งแผนการสอนและสื่อการสอนให้ด้วยนะครับ

  ส่งได้ที่ pkajae@hotmail.com

  ขอบคุณมากมายครับความคิดเห็นที่ 8

ta_mouse
5 ก.ย. 2551 11:31
 1.    อยากได้แผนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ช่วงชั้นที่ 1 ถึง ช่วงชั้นที่ 3

   E-mail ta_mouse2005@hotmail.com  ขอบคุณล่วงหน้าครับ
ความคิดเห็นที่ 117

habib_jewea@hotmail.com (Guest)
4 พ.ค. 2554 14:48
 1. ขอความอนุเคราะห์แผนการจัดการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.1-6 ครับ ขอบคุณคับความคิดเห็นที่ 112

st2527
3 ก.พ. 2554 13:33
 1. แจกฟรี...แผนจัดการเรียนรู้ / แผนการสอน  วิชาฟิสิกส์ ช่วงชั้นที่ 4 รหัส ว 31101
  แผนการสอน วิชาฟิสิกส์  ชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 1
   ดาวน์โหลดฟรี  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
    เรื่อง  การเคลื่อนที่   
    http://www.ziddu.com/download/11966875/1.rar.html
    ดาวน์โหลดฟรี  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
    เรื่อง  สนามของแรง 
    http://www.ziddu.com/download/11966926/2.rar.html
   ดาวน์โหลดฟรี  หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
    เรื่อง  คลื่น 
    http://www.ziddu.com/download/11966927/3.rar.html
   ดาวน์โหลดฟรี  หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
    เรื่อง  กัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์ 
    http://www.ziddu.com/download/11966925/4.rar.html
   ดาวน์โหลดเพิ่มเติม  วิเคราะห์หลักสูตร
    http://www.ziddu.com/download/11967061/222.rar.html
   ดาวน์โหลดเพิ่มเติม  แบบทดสอบ
    http://www.ziddu.com/download/11967032/111.rar.html  แจกฟรี...แผนจัดการเรียนรู้ / แผนการสอน  วิชาฟิสิกส์ ช่วงชั้นที่ 4 รหัส ว 32101
  แผนการสอน วิชาฟิสิกส์  ชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 2
   
   http://www.ziddu.com/download/12147832/3A.rar.html
  แจกกันไปใช้ครับ  เอกสารประกอบการเรียนฟิสิกส์ ระดับมัธยมปลาย มีทั้งแบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะ แบบทดสอบ
  ใช้ประกอบการเรียนการสอนได้ดีมาก  โหลดไปใช้กันเลยครับ
     
   เรื่องที่ 1 การวัด
    http://www.ziddu.com/download/11967097/1.pdf.html
   เรื่องที่ 2 การเคลื่อนที่
    http://www.ziddu.com/download/11967177/2.pdf.html
   เรื่องที่ 3 กฎการเคลื่อนที่
    http://www.ziddu.com/download/11967173/3.pdf.html
   เรื่องที่ 4 การเคลื่อนที่แบบต่างๆ
    http://www.ziddu.com/download/11967174/.pdf.html
   เรื่องที่ 5 งานและพลังงาน
    http://www.ziddu.com/download/11967175/5.pdf.html
   เรื่องที่ 6 โมเมนตัม
    http://www.ziddu.com/download/11967176/6.pdf.html
   เรื่องที่ 7 การเคลื่อนที่แบบหมุน
    http://www.ziddu.com/download/11967263/.pdf.html
   เรื่องที่ 8   สภาพสมดุลยืดหยุ่น
    http://www.ziddu.com/download/11967264/.pdf.html
   เรื่องที่ 9   ของไหล
    http://www.ziddu.com/download/11967265/10.pdf.html
   เรื่องที่ 10  ความร้อน
    http://www.ziddu.com/download/11967266/9.pdf.html
   เรื่องที่ 11  คลื่นกล
    http://www.ziddu.com/download/11967267/11.pdf.html
   เรื่องที่ 12  เสียง
    http://www.ziddu.com/download/11967388/12.pdf.html
   เรื่องที่ 13  แสง
    http://www.ziddu.com/download/11967391/13.pdf.html
   เรื่องที่ 14  ทัศนอุปกรณ์
    http://www.ziddu.com/download/11967389/14.pdf.html 
   เรื่องที่ 15  ไฟฟ้าสถิตย์
    http://www.ziddu.com/download/11967392/15.pdf.html
   เรื่องที่ 16  แม่เหล็กไฟฟ้า 1
    http://www.ziddu.com/download/11967390/16.pdf.html
   เรื่องที่ 17  แม่เหล็กไฟฟ้า 2
    http://www.ziddu.com/download/11967549/.pdf.html
   เรื่องที่ 18  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
    http://www.ziddu.com/download/11967550/.pdf.html
   เรื่องที่ 19  ฟิสิกส์อะตอม
    http://www.ziddu.com/download/11967551/19.pdf.html
   เรื่องที่ 20  ฟิสิกส์นิวเคลียร์
    http://www.ziddu.com/download/11967552/17.pdf.html


  แบ่งปันกันไปใช้นะครับ 


  แจกกันไปใช้ครับ  คณิตศาสตร์ล้วนๆ  
  เอกสารประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีทั้งแบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะ แบบทดสอบ
  ใช้ประกอบการเรียนการสอนได้ดีมาก  โหลดไปใช้กันเลยครับ
     
   เรื่องที่ 1 เซต
    http://www.ziddu.com/download/12118508/1.pdf.html
   เรื่องที่ 2 ตรรกศาสตร์
    http://www.ziddu.com/download/12118526/2..pdf.html
   เรื่องที่ 3 การแจกแจงปกติ
    http://www.ziddu.com/download/12118614/3..pdf.html
   เรื่องที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล
    http://www.ziddu.com/download/11967174/.pdf.html
   เรื่องที่ 5 กำหนดการเชิงเส้น
    http://www.ziddu.com/download/12118703/5..pdf.html
   เรื่องที่ 6 ความน่าจะเป็น
    http://www.ziddu.com/download/12118705/6..pdf.html
   เรื่องที่ 7 ความสัมพันธ์
    http://www.ziddu.com/download/12118704/7..pdf.html
   เรื่องที่ 8   ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชั่น
    http://www.ziddu.com/download/12118706/.pdf.html
   เรื่องที่ 9   แคลคูลัส
    http://www.ziddu.com/download/12118707/.pdf.html
   เรื่องที่ 10  จำนวนจริง
    http://www.ziddu.com/download/12119104/10..pdf.html
   เรื่องที่ 11  จำนวนเชิงซ้อน
    http://www.ziddu.com/download/12119105/11..pdf.html
   เรื่องที่ 12  ทฤษฎีกราฟ
    http://www.ziddu.com/download/12119102/12..pdf.html
   เรื่องที่ 13  ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ
    http://www.ziddu.com/download/12119101/.pdf.html
   เรื่องที่ 14  เมตริกซ์
     http://www.ziddu.com/download/12119103/14..pdf.html
   เรื่องที่ 15  เรขาคณิต
     http://www.ziddu.com/download/12119151/15..pdf.html
   เรื่องที่ 16  ลอการิทึม
     http://www.ziddu.com/download/12119150/16..pdf.html
   เรื่องที่ 17  ลำดับอนุกรม
    http://www.ziddu.com/download/12119149/17..pdf.html
   เรื่องที่ 18  เวกเตอร์
    http://www.ziddu.com/download/12119148/18..pdf.html


  แบ่งปันกันไปใช้นะครับ  เป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอนที่น่าใช้มากครับ  เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาโลก ดาราศาสตร์ อวกาศ
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีทั้งแบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะ แบบทดสอบ
     
   เรื่องที่  1  บทนำเกี่ยวกับวิชาดาราศาสตร์  
    http://www.ziddu.com/download/12147209/.pdf.html
   เรื่องที่  2  เอกภพ
    http://www.ziddu.com/download/12147210/3..pdf.html
   เรื่องที่  3  ระบบสุริยะ
     http://www.ziddu.com/download/12147211/2..pdf.html


  เป็นการสรุปเนื้อหาที่เข้าใจง่ายมากครับ  แผนการสอน  แผนจัดการเรียนรู้วิชาโลก  ดาราศาสตร์  อวกาศ
   ใช้ได้ทั้งมัธยมต้นและมัธยมปลายครับ  ดาวน์โหลดไปใช้ฟรี...
   
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  http://www.ziddu.com/download/12147327/11.rar.html
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  http://www.ziddu.com/download/12147326/22.rar.html
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  http://www.ziddu.com/download/12147324/33.rar.html
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  http://www.ziddu.com/download/12147325/44.rar.html
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  http://www.ziddu.com/download/12147428/55.rar.html
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 6  http://www.ziddu.com/download/12147429/77.rar.html
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 7  http://www.ziddu.com/download/12147430/66.rar.html


  แจกหลักสูตรสาระการเรียนรู้
   
  หลักสูตรสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  http://www.ziddu.com/download/12147566/1A.rar.html


   หลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ http://www.ziddu.com/download/12147578/2A.rar.html  เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาเคมี
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีทั้งแบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะ แบบทดสอบ
    เรื่องที่  1  กรดเบส 
    http://www.ziddu.com/download/12147954/1B.pdf.html
   เรื่องที่  2  ปริมาณสารสัมพันธ์
    http://www.ziddu.com/download/12147953/2B.pdf.html
   เรื่องที่  3  ไฟฟ้าเคมี
     http://www.ziddu.com/download/12147951/3B.pdf.html
   เรื่องที่  4  สมดุลเคมี
    http://www.ziddu.com/download/12147950/4B.pdf.html
   เรื่องที่  5  อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
      http://www.ziddu.com/download/12147952/5B.pdf.html


  แจกกันไปใช้  รวมแบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น  โหลดเลยจ้า


   ข้อสอบคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
    http://www.ziddu.com/download/12285710/1mat.rar.html
   ข้อสอบคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
    http://www.ziddu.com/download/12285712/2mat.rar.html
   ข้อสอบคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
    http://www.ziddu.com/download/12285711/3mat.rar.html
   รวมข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
    http://www.ziddu.com/download/12285558/4mat.rar.html


  แผนการจัดการเรียนรู้  แผนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น
   แผนการสอนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1  ภาคเรียนที่ 1
    http://www.ziddu.com/download/12315238/1matb1.rar.html
   แผนการสอนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1  ภาคเรียนที่ 2
      http://www.ziddu.com/download/12316014/1matb2.rar.html
   แผนการสอนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1  ภาคเรียนที่ 1
      http://www.ziddu.com/download/12656817/1matp1.rar.html


   


  แผนจัดการเรียนรู้  แผนการสอนวิชาฟิสิกส์ ระดับชั้น ม.4  ภาคเรียนที่ 2
   เป็นไฟล์เอกสารสามารถแก้ไขได้  มีใบความรู้และแบบฝึกทักษะ


  แผนจัดการเรียนรู้ที่  7    เรื่อง  การหาแรงลัพธ์และการรวมเวกเตอร์โดยวิธีสร้างรูป
    http://www.ziddu.com/download/12329996/7.docx.html
  แผนจัดการเรียนรู้ที่  8    เรื่อง  การแยกแรงและการหาแรงลัพธ์โดยวิธีการคำนวณ
   http://www.ziddu.com/download/12330090/8.docx.html
  แผนจัดการเรียนรู้ที่  9    เรื่อง  สมดุลกลและสมดุลการเลื่อนที่
     http://www.ziddu.com/download/12330368/9.docx.html
  แผนจัดการเรียนรู้ที่  10   เรื่อง  สมดุลของแรงเสียดทาน
   http://www.ziddu.com/download/12331677/10.docx.html
  แผนจัดการเรียนรู้ที่  11   เรื่อง  ศูนย์กลางมวลและศูนย์ถ่วง
   http://www.ziddu.com/download/12343493/11.docx.html
  แผนจัดการเรียนรู้ที่  12   เรื่อง  สมดุลต่อการหมุน
    http://www.ziddu.com/download/12343597/12.docx.html
  แผนจัดการเรียนรู้ที่  13   เรื่อง  สมดุลสัมบูรณ์ 
   http://www.ziddu.com/download/12343623/13.docx.html
  แผนจัดการเรียนรู้ที่  14   เรื่อง  การนำหลักการสมดุลไปประยุกต์และเครื่องกล
   http://www.ziddu.com/download/12343622/14.docx.html
  แผนจัดการเรียนรู้ที่  15   เรื่อง  ทบทวนอีกครั้งย้ำความเข้าใจ
   http://www.ziddu.com/download/12343748/15.docx.html
  แผนจัดการเรียนรู้ที่  16   เรื่อง   งาน
   http://www.ziddu.com/download/12343749/16.docx.html
  แผนจัดการเรียนรู้ที่  17   เรื่อง   กำลัง
    http://www.ziddu.com/download/12345079/17.docx.html
  แผนจัดการเรียนรู้ที่  18   เรื่อง   พลังงาน
   http://www.ziddu.com/download/12345110/18.docx.html
  แผนจัดการเรียนรู้ที่  19   เรื่อง   พลังงานจลน์
   http://www.ziddu.com/download/12345111/19.docx.html
  แผนจัดการเรียนรู้ที่  20   เรื่อง   พลังงานศักย์โน้มถ่วง
   http://www.ziddu.com/download/12345109/20.docx.html
  แผนจัดการเรียนรู้ที่  21   เรื่อง   พลังงานศักย์ยืดหยุ่น
   http://www.ziddu.com/download/12356485/21.docx.html
  แผนจัดการเรียนรู้ที่  22   เรื่อง     กฎการอนุรักษ์พลังงาน
   http://www.ziddu.com/download/12356486/22.docx.html
  แผนจัดการเรียนรู้ที่  23   เรื่อง   เครื่องกลและเครื่องใช้ไฟฟ้า
   http://www.ziddu.com/download/12356483/23.docx.html
  แผนจัดการเรียนรู้ที่  24   เรื่อง   หลักการทำงานของเครื่องกล
   http://www.ziddu.com/download/12356487/24.docx.html
  แผนจัดการเรียนรู้ที่  25   เรื่อง  ทบทวนอีกครั้งย้ำความเข้าใจ
   http://www.ziddu.com/download/12356484/25.docx.html
  แผนจัดการเรียนรู้ที่  26   เรื่อง   ความหมายของโมเมนตัม
  แผนจัดการเรียนรู้ที่  27   เรื่อง   แรงและการเปลี่ยนโมเมนตัม
  แผนจัดการเรียนรู้ที่  28   เรื่อง   การดลและแรงดล
  แผนจัดการเรียนรู้ที่  29   เรื่อง   การคำนวณการดลและแรงดล
  แผนจัดการเรียนรู้ที่  30   เรื่อง   การชน 1
  แผนจัดการเรียนรู้ที่  31   เรื่อง   การชน 2
  แผนจัดการเรียนรู้ที่  32   เรื่อง   การชน 3
  แผนจัดการเรียนรู้ที่  33   เรื่อง   การคำนวณเกี่ยวกับการชน
  แผนจัดการเรียนรู้ที่  34   เรื่อง   กฎการอนุรักษ์โมเมนตัม
  แผนจัดการเรียนรู้ที่  35   เรื่อง  การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
  แผนการเรียนรู้ที่ 26 - 35 
   http://www.ziddu.com/download/12356546/3.doc.html


  แผนการสอนวิชา ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
   http://www.ziddu.com/download/12361403/art1.rar.html
  แผนการสอนวิชา ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
   http://www.ziddu.com/download/12361492/art2.rar.html
  แผนการสอนวิชา ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
   http://www.ziddu.com/download/12361430/art3.rar.html  นิทานลูกเสือ
   http://www.ziddu.com/download/12642719/A1.rar.html
ความคิดเห็นที่ 13

naparat_0228@hotmail.com (Guest)
25 ธ.ค. 2551 10:24
 1. อยากได้แผนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ช่วงชั้นที่ 1 ถึงช่วงชั้นที่ 3 ค่ะ
  ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ


แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น