อยากรู้ประวัติของ พระยาโกษาธิบดี (ปาน) คะ

คือมีการบ้านให้ทำอะคะแล้วลองหาดูแล้ว ไม่ค่อยเจอเลยอยากรบกวนผู้รู้ช่วยให้ความรู้หน่อยนะคะขอบคุนล่วงหน้านะคะความคิดเห็นที่ 17


18 ธ.ค. 2551 19:25
 1. ประเทศฝรั่งเศส
ความคิดเห็นที่ 26

8 พ.ค. 2552 20:36
 1. ถามว่าอยากรู้อะไรหรอช่วยเราประวัติโกษาธิบดีเหล็กหน่อยได้ปะ
ความคิดเห็นที่ 9

2 พ.ย. 2551 18:56
 1. เน€เธ›เน‡เธ™เธฃเธฒเธŠเน„เธ›เน€เธˆเธฃเธดเธเธชเธฑเธกเธžเธฑเธ™เธ˜เนŒเน„เธกเธ•เธฃเธตเธ—เธตเนˆเธ›เธฃเธฐเน€เธ—เธจเธญเธฐเน„เธฃความคิดเห็นที่ 43

6 ม.ค. 2554 16:25
 1. เจ้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน) เป็นบุตรของ พระนมเจ้าแม่วัดดุสิต (บัว) ซึ่งเป็นพระนมใน สมเด็จพระนารายณ์มหาราช กับ ขุนนางเชื้อสายมอญ ท่านเกิดในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ท่านเป็นเอกอัครราชทูตคนสำคัญ และท่านได้เดินทางไปพร้อมกับ เชอวาเลีย เดอ โชมองต์ โดยตอนนั้นเองท่านได้รับบรรดาศักดิ์เป็นออกพระวิสุทธิสุนทร โดยท่านได้อยู่ฝรั่งเศสเป็นเวลา 6 เดือนท่านจึงกลับไทย ภายหลังท่านถึงแก่อนิจกรรมในสมัยสมเด็จพระเพทราชา เจ้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน) เป็นน้องชายของ เจ้าพระยาโกษาธิบดี (เหล็ก) ท่านเป็นบิดาของเจ้าพระยาวรวงษาธิราช (ขุนทอง) และเป็นปู่ของ พระยาราชนิกูล (ทองคำ) ซึ่งเป็นบิดาของสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก และเป็นพระปฐมวงศ์ของพระมหากษัตริย์ไทยในพระบรมราชวงศ์จักรี ออกญาโกษาธิบดี (ปาน) ออกญาโกษาธิบดี มีชื่อเดิมว่า ปาน เป็นบุตรของเจ้าแม่วัดดุสิต พระนมของสมเด็จพระนารายณ์กษัตริย์องค์ที่ ๒๘ ของอยุธยา และเป็นน้องชายของออกญาโกษาธิบดี (เหล็ก) ซึ่งดำรงตำแหน่งพระคลังระหว่างปี พ.ศ. ๒๒๐๐-๒๒๒๖ ต่อมาได้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นพระวิสุทธสุนทร (ปาน) ในสมัยที่โกษาปานดำรงตำแหน่งเป็นพระวิสูตรสุนทรได้รับแต่งตั้งให้เป็นทูตออก ไปเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส ในสมัยดังกล่าวฝรั่งเศสมีอิทธิพลในราชสำนักของพระนารายณ์มาก จุดประสงค์ของฝรั่งเศส คือ การเผยแพร่คริสต์ศาสนา และพยายามให้พระนารายณ์เข้ารีตเป็นคริสต์ชนด้วย รวมทั้งยังพยายามมีอำนาจทางการเมืองในอยุธยา ด้วยการเจราจาขอตั้งกำลังทหารของตนที่เมืองบางกอกและเมืองมะริด ในปลายสมัยของพระนารายณ์มีความรู้สึกต่อต้านชาวต่างชาติ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝรั่งเศส) ในหมู่ขุนนางไทยและพระสงฆ์ พระเพทราชา กรมเจ้าช้าง (ซึ่งต่อมาเป็นกษัตริย์องค์ที่ ๒๙ ของอยุธยา) ทรงเป็นผู้นำในการต่อต้านครั้งนี้ โกษาปานได้เข้าเป็นฝ่ายของพระเพทราชา เมื่อพระเพทราชาปราบดาภิเษกขึ้นเป็นกษัตริย์ โกษาปานได้รับหมอบหมายให้เป็นผู้เจรจากับนายพลฝรั่งเศสที่คุมป้อมอยู่ที่ เมืองบางกอกให้ถอนทหารออกไปจากอาณาจักรไทยได้สำเร็จ โกษาปานเดินทางไปกับเรือฝรั่งเศสเมื่อธันวาคม พ.ศ. ๒๒๒๘ ได้เข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ เมื่อ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๒๒๙ และเดินทางกลับเมื่อ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๒๓๐ รวมเดินทางไปกลับอยุธยาฝรั่งเศสทั้งหมด ๑ ปี ๙ เดือน โกษาปานเป็นนักการทูตที่สุขุม ไม่พูดมาก ละเอียดลออในการจดบันทึกที่ได้พบเห็นในการเดินทางครั้งนั้น สำหรับการเข้าเฝ้าในครั้งนี้ ออกพระวิสุทธสุนทร (ปาน) ได้กระทำหน้าที่เป็นผู้แทนของราชสำนักอยุธยาอย่างถูกต้องตามขนบธรรมเนียม ประเพณีการเข้าเฝ้า จนชาวฝรั่งเศสได้กล่าวยกย่องชื่นชมคณะทูตไทย ซึ่งถือว่าการไปเจริญสัมพันธไมตรีครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง เพราะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น การเจริญสัมพันธไมตรีของพระวิสูตรสุนทร (ปาน) และคณะราชทูตในครั้งนั้นได้สร้างชื่อเสียงเป็นที่เลื่องลือในทวีปยุโรป เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่พระเจ้าแผ่นดินทางด้านตะวันออกแต่งคณะราชทูตไปยัง สำนักฝรั่งเศสพระเจ้าหลุยส์ทรงจัดการรับรองคณะราชทูตจากกรุงศรีอยุธยาอย่าง สมเกียรติยศ และโปรดให้จัดทำเหรียญที่ระลึก และมีการเขียนรูปราชทูตไทยเข้าเฝ้า พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ของฝรั่งเศสเป็นที่ระลึกด้วย พระยาโกษาธิบดี (ปาน) เป็นชายหนุ่มที่มีรูปงาม กิริยามารยาทเรียบร้อย มีไหวพริบดีรู้จักโต้ตอบ ได้ถูกเรื่องราวและกาลเทศะ ไม่มีอาการประหม่าสะทกสะเทิ้นเขินอาย เป็นคนช่างสังเกตจดจำสิ่งที่พบเห็นได้ทุกอย่างเมื่อเปลี่ยนแผ่นดินเป็น สมเด็จพระเพทราชานั้น พระยาโกษาธิบดี (ปาน ) นั้นได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าพระยาโกษาธิบดี แต่ด้วยเหตุที่เป็นคนซื่อสัตย์ต่อสมเด็จพระนารายณ์ฯ ดังนั้นเมื่อเห็นว่าสมเด็จพระเพทราชากระทำการไม่สมควรกรณี แต่ตั้งทั้งพระมเหสีและพระขนิษฐาของสมเด็จพระนารายณ์เป็นพระมเหสี จึงทำให้สมเด็จพระเพทราชานั้นทรงกริ้วเป็นอันมาก จึงหาเหตุให้ต้องพระราชทานอาญา เมื่อ พ.ศ.๒๒๔๓ ภรรยาตลอดจนทรัพย์สมบัติของท่านก็ถูกริบหมด และมีโทษโบยด้วยเชือกจนสลบ เล่ากันว่าหลังนั้นไม่มีเนื้อดีจนมีการกล่าวกันว่า เข้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน) นั้นมีความเกรงกลัวพระราชอาญาเสียจนไม่กล้าที่จะกราบทูลเรื่องสำคัญๆ จนในที่สุดถึงแก่สัญกรรม ด้วยความดันโทมนัสที่ถูกพระราชอาณาและต้องโทษโบยอยู่เสมอ ส่วนครอบครัวของท่านก็ได้แตกฉานซ่านเซ็นไปอยู่คนละทิศละทาง เมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าครั้งสุดท้าย คุณทองดีซึ่งเป็นหลานปู่ของโกษาปานได้อพยพไปอยู่กับเจ้าพระยาพิษณุโลก ต่อมาเมื่อเหตุการณ์สงบได้มาตั้งนิวาสสถานอยู่ ณ ตำบลสะแกกรัง เมืองอุทัยธานี ท่านผู้นี้ปรากฏว่าเป็นบิดาของสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์ในราชวงศ์จักรีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ออกญาโกษาธิบดี (ปาน) ได้รับการยกย่องสรรเสริญในเรื่องความสามารถทำให้ไทยเป็นที่รู้จักของชาวต่าง ชาติ และจากบุคลิกของท่านที่เฉลียวฉลาด มีมารยาทเรียบร้อย ช่างสังเกต ช่างจดจำ พูดจาหลักแหลมคมคาย ทำให้ท่านประสบความสำเร็จในการประกาศชื่อเสียง และเกียรติคุณของประเทศชาติ จากผลงาน การเป็นหัวหน้าคณะราชทูตไทยไปเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศฝรั่งเศสจนประสบผล สำเร็จของออกญาโกษาธิบดี (ปาน) ทำให้ไทยรอดพ้นจากการคุกคามของฮอลันดาความคิดเห็นที่ 3

17 ส.ค. 2551 17:11
 1. จงปังญาอ่ะ
ความคิดเห็นที่ 10

6 ธ.ค. 2551 10:06
 1. ก้ออยากรุเหมือนกานอะนะ
ความคิดเห็นที่ 1

23 ม.ค. 2551 17:04
 1. เลวมากความคิดเห็นที่ 20

18 ม.ค. 2552 11:37
 1. สาสาส
ความคิดเห็นที่ 8

21 ต.ค. 2551 11:38
 1. ดีครับดีๆความคิดเห็นที่ 25

11 มี.ค. 2552 18:29
 1. โกษาปาน หรือ พระยาโกษาธิบดี(ปาน) เกิดในพ.ศ.2176 มีคุณบัวเป็นแม่ ส่วน
  พ่อไม่ทราบว่าเป็นใครแต่มีข้อมูลมาว่าเป็นขุนนางมอญ มีพี่ชายชื่อ ออกญาโกษาธิบดี(เหล็ก)  คุณปานเป็นคนที่เก่งในด้านภาษามาก จนได้รับความไว้วางใจจากสมเด็จพระนารายณ์ จนได้เป็นออกพระวิสุทธสุนทรและไปเจริญสัมพันธ์ไมตรี กับฝรั่งเศล ตลอด 7 เดือน (พระเจ้าหลุยส์ที่ 14)  และได้ทำการจดบันทึกเอาไว้
  และได้ชายาว่า "ราชทูตลิ้นทอง" และได้ถึงอนิจกรรมในสมเด็จพระเพทราชา
ความคิดเห็นที่ 24

25 ก.พ. 2552 20:18
 1. byebye
ความคิดเห็นที่ 12

cha_101
6 ธ.ค. 2551 20:21
 1. ทำไมถามการบ้านล่ะ หือ
ความคิดเห็นที่ 27

20 พ.ค. 2552 15:24
 1. ทำไมไม่มีล่ะ
ความคิดเห็นที่ 14

10 ธ.ค. 2551 09:15
 1. เป็นคนไมเดีเลยนะ
ความคิดเห็นที่ 21

5 ก.พ. 2552 18:27
 1. อยากรู้ความคิดเห็นที่ 13

7 ธ.ค. 2551 10:39
 1. บ่ฮู่
ความคิดเห็นที่ 22

24 ก.พ. 2552 17:26
 1. ง่าๆๆ งง
ความคิดเห็นที่ 2

29 เม.ย. 2551 11:17
 1. กด้ หิ กิความคิดเห็นที่ 7

15 ต.ค. 2551 09:21
 1. ไม่เห็นจะมีอะไรเลยความคิดเห็นที่ 5

14 ต.ค. 2551 11:16
 1. อยากรู้ว่าพระยาโกษาธิบดี(ปาน)เป็นราชทูตไปเจริยสัมพันธ์ไมตรีที่ประเทศอะไรหรือคะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น