อยากรู้ประวัติของ พระยาโกษาธิบดี (ปาน) คะ

คือมีการบ้านให้ทำอะคะแล้วลองหาดูแล้ว ไม่ค่อยเจอเลยอยากรบกวนผู้รู้ช่วยให้ความรู้หน่อยนะคะขอบคุนล่วงหน้านะคะ


ความคิดเห็นที่ 17

mook-sarawut (Guest)
18 ธ.ค. 2551 19:25
 1. ประเทศฝรั่งเศส
ความคิดเห็นที่ 26

new (Guest)
8 พ.ค. 2552 20:36
 1. ถามว่าอยากรู้อะไรหรอช่วยเราประวัติโกษาธิบดีเหล็กหน่อยได้ปะ
ความคิดเห็นที่ 43

nim (Guest)
6 ม.ค. 2554 16:25
 1. เจ้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน) เป็นบุตรของ พระนมเจ้าแม่วัดดุสิต (บัว) ซึ่งเป็นพระนมใน สมเด็จพระนารายณ์มหาราช กับ ขุนนางเชื้อสายมอญ ท่านเกิดในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ท่านเป็นเอกอัครราชทูตคนสำคัญ และท่านได้เดินทางไปพร้อมกับ เชอวาเลีย เดอ โชมองต์ โดยตอนนั้นเองท่านได้รับบรรดาศักดิ์เป็นออกพระวิสุทธิสุนทร โดยท่านได้อยู่ฝรั่งเศสเป็นเวลา 6 เดือนท่านจึงกลับไทย ภายหลังท่านถึงแก่อนิจกรรมในสมัยสมเด็จพระเพทราชา

  เจ้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน) เป็นน้องชายของ เจ้าพระยาโกษาธิบดี (เหล็ก) ท่านเป็นบิดาของเจ้าพระยาวรวงษาธิราช (ขุนทอง) และเป็นปู่ของ พระยาราชนิกูล (ทองคำ) ซึ่งเป็นบิดาของสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก และเป็นพระปฐมวงศ์ของพระมหากษัตริย์ไทยในพระบรมราชวงศ์จักรี

  ออกญาโกษาธิบดี (ปาน)

  ออกญาโกษาธิบดี มีชื่อเดิมว่า ปาน เป็นบุตรของเจ้าแม่วัดดุสิต พระนมของสมเด็จพระนารายณ์กษัตริย์องค์ที่ ๒๘ ของอยุธยา และเป็นน้องชายของออกญาโกษาธิบดี (เหล็ก) ซึ่งดำรงตำแหน่งพระคลังระหว่างปี พ.ศ. ๒๒๐๐-๒๒๒๖ ต่อมาได้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นพระวิสุทธสุนทร (ปาน) ในสมัยที่โกษาปานดำรงตำแหน่งเป็นพระวิสูตรสุนทรได้รับแต่งตั้งให้เป็นทูตออก ไปเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส ในสมัยดังกล่าวฝรั่งเศสมีอิทธิพลในราชสำนักของพระนารายณ์มาก จุดประสงค์ของฝรั่งเศส คือ การเผยแพร่คริสต์ศาสนา และพยายามให้พระนารายณ์เข้ารีตเป็นคริสต์ชนด้วย รวมทั้งยังพยายามมีอำนาจทางการเมืองในอยุธยา ด้วยการเจราจาขอตั้งกำลังทหารของตนที่เมืองบางกอกและเมืองมะริด ในปลายสมัยของพระนารายณ์มีความรู้สึกต่อต้านชาวต่างชาติ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝรั่งเศส) ในหมู่ขุนนางไทยและพระสงฆ์ พระเพทราชา กรมเจ้าช้าง (ซึ่งต่อมาเป็นกษัตริย์องค์ที่ ๒๙ ของอยุธยา) ทรงเป็นผู้นำในการต่อต้านครั้งนี้ โกษาปานได้เข้าเป็นฝ่ายของพระเพทราชา เมื่อพระเพทราชาปราบดาภิเษกขึ้นเป็นกษัตริย์ โกษาปานได้รับหมอบหมายให้เป็นผู้เจรจากับนายพลฝรั่งเศสที่คุมป้อมอยู่ที่ เมืองบางกอกให้ถอนทหารออกไปจากอาณาจักรไทยได้สำเร็จ โกษาปานเดินทางไปกับเรือฝรั่งเศสเมื่อธันวาคม พ.ศ. ๒๒๒๘ ได้เข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ เมื่อ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๒๒๙ และเดินทางกลับเมื่อ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๒๓๐ รวมเดินทางไปกลับอยุธยาฝรั่งเศสทั้งหมด ๑ ปี ๙ เดือน โกษาปานเป็นนักการทูตที่สุขุม ไม่พูดมาก ละเอียดลออในการจดบันทึกที่ได้พบเห็นในการเดินทางครั้งนั้น สำหรับการเข้าเฝ้าในครั้งนี้ ออกพระวิสุทธสุนทร (ปาน) ได้กระทำหน้าที่เป็นผู้แทนของราชสำนักอยุธยาอย่างถูกต้องตามขนบธรรมเนียม ประเพณีการเข้าเฝ้า จนชาวฝรั่งเศสได้กล่าวยกย่องชื่นชมคณะทูตไทย ซึ่งถือว่าการไปเจริญสัมพันธไมตรีครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง เพราะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น การเจริญสัมพันธไมตรีของพระวิสูตรสุนทร (ปาน) และคณะราชทูตในครั้งนั้นได้สร้างชื่อเสียงเป็นที่เลื่องลือในทวีปยุโรป เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่พระเจ้าแผ่นดินทางด้านตะวันออกแต่งคณะราชทูตไปยัง สำนักฝรั่งเศสพระเจ้าหลุยส์ทรงจัดการรับรองคณะราชทูตจากกรุงศรีอยุธยาอย่าง สมเกียรติยศ และโปรดให้จัดทำเหรียญที่ระลึก และมีการเขียนรูปราชทูตไทยเข้าเฝ้า พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ของฝรั่งเศสเป็นที่ระลึกด้วย พระยาโกษาธิบดี (ปาน) เป็นชายหนุ่มที่มีรูปงาม กิริยามารยาทเรียบร้อย มีไหวพริบดีรู้จักโต้ตอบ ได้ถูกเรื่องราวและกาลเทศะ ไม่มีอาการประหม่าสะทกสะเทิ้นเขินอาย เป็นคนช่างสังเกตจดจำสิ่งที่พบเห็นได้ทุกอย่างเมื่อเปลี่ยนแผ่นดินเป็น สมเด็จพระเพทราชานั้น พระยาโกษาธิบดี (ปาน ) นั้นได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าพระยาโกษาธิบดี แต่ด้วยเหตุที่เป็นคนซื่อสัตย์ต่อสมเด็จพระนารายณ์ฯ ดังนั้นเมื่อเห็นว่าสมเด็จพระเพทราชากระทำการไม่สมควรกรณี แต่ตั้งทั้งพระมเหสีและพระขนิษฐาของสมเด็จพระนารายณ์เป็นพระมเหสี จึงทำให้สมเด็จพระเพทราชานั้นทรงกริ้วเป็นอันมาก จึงหาเหตุให้ต้องพระราชทานอาญา เมื่อ พ.ศ.๒๒๔๓ ภรรยาตลอดจนทรัพย์สมบัติของท่านก็ถูกริบหมด และมีโทษโบยด้วยเชือกจนสลบ เล่ากันว่าหลังนั้นไม่มีเนื้อดีจนมีการกล่าวกันว่า เข้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน) นั้นมีความเกรงกลัวพระราชอาญาเสียจนไม่กล้าที่จะกราบทูลเรื่องสำคัญๆ จนในที่สุดถึงแก่สัญกรรม ด้วยความดันโทมนัสที่ถูกพระราชอาณาและต้องโทษโบยอยู่เสมอ ส่วนครอบครัวของท่านก็ได้แตกฉานซ่านเซ็นไปอยู่คนละทิศละทาง เมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าครั้งสุดท้าย คุณทองดีซึ่งเป็นหลานปู่ของโกษาปานได้อพยพไปอยู่กับเจ้าพระยาพิษณุโลก ต่อมาเมื่อเหตุการณ์สงบได้มาตั้งนิวาสสถานอยู่ ณ ตำบลสะแกกรัง เมืองอุทัยธานี ท่านผู้นี้ปรากฏว่าเป็นบิดาของสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์ในราชวงศ์จักรีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

  ออกญาโกษาธิบดี (ปาน) ได้รับการยกย่องสรรเสริญในเรื่องความสามารถทำให้ไทยเป็นที่รู้จักของชาวต่าง ชาติ และจากบุคลิกของท่านที่เฉลียวฉลาด มีมารยาทเรียบร้อย ช่างสังเกต ช่างจดจำ พูดจาหลักแหลมคมคาย ทำให้ท่านประสบความสำเร็จในการประกาศชื่อเสียง และเกียรติคุณของประเทศชาติ จากผลงาน การเป็นหัวหน้าคณะราชทูตไทยไปเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศฝรั่งเศสจนประสบผล สำเร็จของออกญาโกษาธิบดี (ปาน) ทำให้ไทยรอดพ้นจากการคุกคามของฮอลันดาความคิดเห็นที่ 1

ใหม่ (Guest)
23 ม.ค. 2551 17:04
 1. เลวมากความคิดเห็นที่ 20

สาสาส (Guest)
18 ม.ค. 2552 11:37
 1. สาสาส
ความคิดเห็นที่ 8

6514 (Guest)
21 ต.ค. 2551 11:38
 1. ดีครับดีๆความคิดเห็นที่ 25

aom_arisara@hotmail.com (Guest)
11 มี.ค. 2552 18:29
 1. โกษาปาน หรือ พระยาโกษาธิบดี(ปาน) เกิดในพ.ศ.2176 มีคุณบัวเป็นแม่ ส่วน
  พ่อไม่ทราบว่าเป็นใครแต่มีข้อมูลมาว่าเป็นขุนนางมอญ มีพี่ชายชื่อ ออกญาโกษาธิบดี(เหล็ก)  คุณปานเป็นคนที่เก่งในด้านภาษามาก จนได้รับความไว้วางใจจากสมเด็จพระนารายณ์ จนได้เป็นออกพระวิสุทธสุนทรและไปเจริญสัมพันธ์ไมตรี กับฝรั่งเศล ตลอด 7 เดือน (พระเจ้าหลุยส์ที่ 14)  และได้ทำการจดบันทึกเอาไว้
  และได้ชายาว่า "ราชทูตลิ้นทอง" และได้ถึงอนิจกรรมในสมเด็จพระเพทราชา
ความคิดเห็นที่ 12

cha_101
6 ธ.ค. 2551 20:21
 1. ทำไมถามการบ้านล่ะ หือ
ความคิดเห็นที่ 27

watunyuta_porill@hotmail.com (Guest)
20 พ.ค. 2552 15:24
 1. ทำไมไม่มีล่ะ
ความคิดเห็นที่ 21

zgo (Guest)
5 ก.พ. 2552 18:27
 1. อยากรู้ความคิดเห็นที่ 13

qwertys (Guest)
7 ธ.ค. 2551 10:39
 1. บ่ฮู่
ความคิดเห็นที่ 22

natza00638@hotmail.com (Guest)
24 ก.พ. 2552 17:26
 1. ง่าๆๆ งง
ความคิดเห็นที่ 2

หพเ (Guest)
29 เม.ย. 2551 11:17
 1. กด้ หิ กิความคิดเห็นที่ 7

กิ๊ฟ ชญานุตน์ แหลมคม chayanut laemkhom (Guest)
15 ต.ค. 2551 09:21
 1. ไม่เห็นจะมีอะไรเลยความคิดเห็นที่ 5

chayanut_7414@yahoo.co.th (Guest)
14 ต.ค. 2551 11:16
 1. อยากรู้ว่าพระยาโกษาธิบดี(ปาน)เป็นราชทูตไปเจริยสัมพันธ์ไมตรีที่ประเทศอะไรหรือคะความคิดเห็นที่ 6

กิ๊ฟ ชญานุตน์ แหลมคม chayanut laemkhom (Guest)
14 ต.ค. 2551 11:19
 1. เหมือนเดิมคะความคิดเห็นที่ 11

รู้ที่คนอื่นไม่รู้ ไม่รู้ที่คนอื่นรู้ (Guest)
6 ธ.ค. 2551 11:25
 1. ฝรั่งเศสค่า หนูรู้มั้งคะ
ความคิดเห็นที่ 15

รู้ที่คนอื่นไม่รู้ ไม่รู้ที่คนอื่นรู้ (Guest)
10 ธ.ค. 2551 13:08
 1. เจ้าพระยาโกษาธิบดีปานเกิดเมื่อประมาณปี พ.ศ.2176 ในสมัยพระเจ้าปราสาททอง พระมารดาของท่านชื่อบัว เป็นสนมของสมเด็จพระนารายณ์และได้รับสถาปนาเลื่อนยศเป็นพระองค์เจ้าบัว พระสนมเอกบิดาของท่านเป็นขุนนางมอญ ไม่ปรากฏนาม รับราชการอยู่ในสมัยพระเจ้าปราสาททอง
  อยากรู้เรื่องไรคะ จะได้ตอบให้ค่ะ 
ความคิดเห็นที่ 16

รู้ที่คนอื่นไม่รู้ ไม่รู้ที่คนอื่นรู้ (Guest)
10 ธ.ค. 2551 13:14
 1. คุณปานเป็นคนเฉลียวฉลาด มีนิสัยใฝ่รู้ สนใจทางด้านภาษาและวิชาการสมัยใหม่ชอบคบหากับคนต่างชาติ สามารถเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสจากบาทหลวงเหล่านั้นจนสามารถพูดและเขียนภาษาของชาวตะวันตกได้ความสามารถพิเศษอันเกิดจากนิสัยใฝ่รู้และการมองเห็นการณ์ไกล ที่ทำให้ท่านได้รับการแต่งตั้ง ให้เป็นผู้ออกไปต้อนรับท่านราชทูต เดอ โชมองต์ ผู้มีดวงตาอันแหลมคม มองเห็นอัจฉริยภาพของคุณปาน ถึงกับออกปากแนะนำออกญาวิไชเยนทร์ว่าท่านมีการส่งราชทูตไปฝรั่งเศสขอให้ส่งคุณปานไป
ความคิดเห็นที่ 18

087342213 (Guest)
21 ธ.ค. 2551 09:33
 1. เก่งมาก
แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น