วิชาการดอทคอม ptt logo

สนุกกับไฟฟ้าสถิต

โพสต์เมื่อ: 02:49 วันที่ 20 ธ.ค. 2550         ชมแล้ว: 121,446 ตอบแล้ว: 41
วิชาการ >> กระทู้ >> ครูอาจารย์
เอากระดาษ Tissue มาถูกับหลอดกาแฟพลาสติก จะเกิดประจุไฟฟ้าลบที่หลอดกาแฟ และเกิดประจุบวกที่กระดาษ Tissue

เอาเข็มหมุดมาเสียบหลอดกาแฟแล้วนำไปวางบนหลอดกาแฟอีกอันหนึ่งเพื่อให้หมุนได้คล่องใแนวราบ เอากระดาษ Tissue มาถูกับหลอดกาแฟอีกอันหนึ่ง แล้วนำมาไว้ใกล้ๆกัน สังเกตการเปลี่ยนแปลง
67950


แขชนะ
ร่วมแบ่งปัน6448 ครั้ง - ดาว 451 ดวง

จำนวน 36 ความเห็น, หน้าที่ | -1-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 1 20 ธ.ค. 2550 (02:50)
67951
หลอดกาแฟพลาสติกที่มีประจุไฟฟ้าลบอยู่ทั้ง 2 หลอด จะผลักกันเนื่องจากมีประจุเดียวกัน จึงทำให้หลอดกาแฟหมุนไปได้รอบๆแกนหากเราต้องการทดสอบประจุไฟฟ้าที่เราสร้างขึ้นมา เช่น ใช้หวีหวีผม (หรือวัสดุอื่นๆ) และอยากรู้ว่าที่หวีมีประจุอะไร เราก็สามารถนำมาทดสอบกับหลอดกาแฟที่มีประจุลบนี้ได้ ถ้าหวีผลักหลอดกาแฟ แสดงว่าหวีมีประจุลบ ถ้าหวีดูดกับหลอดกาแฟ ก็แสดงว่าที่หวีมีประจุบวก
แขชนะ
ร่วมแบ่งปัน6448 ครั้ง - ดาว 451 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 2 20 ธ.ค. 2550 (02:52)
67952
เราทราบว่าการสัมผัสกันของวัตถุต่างกัน 2 ชนิด จะเกิดการโยกย้ายถ่ายเทประจุ ทำให้เกิดการกระจายของประจุไม่เท่ากันบนวัตถุทั้งสอง เช่น แท่งแก้วถูกับผ้าขนสัตว์ หรือ ที่เราทดลองข้างต้นคือ ใช้กระดาษ Tissue ถูกับหลอดกาแฟพลาสติก จะเกิดการแยกประจุบวก และประจุลบออกไปอยู่บนวัสดุทั้งสอง เป็นต้นอันที่จริงวัสดุทั้งสองไม่จำเป็นจะต้องเป็นฉนวนไฟฟ้าทั้งคู่ อาจเป็นฉนวนกับตัวนำไฟฟ้าก็ได้ ดังการทดลองที่จะนำเสนอต่อไปนี้ แต่ในการทดลองนี้เราต้องเตรียมวัสดุบางอย่างเพื่อใช้ในการทดลอง ได้แก่1. ตลับพลาสติกหรือฝาขวด ที่ติดเทปกาวสองหน้า ดังรูป

2. แผ่นอลูมิเนียมบางๆ หากหาไม่ได้ อาจใช้เหรียญโลหะ เช่น เหรียญ 10 บาทแทนได้ ลอกเทปกาวสองหน้าในข้อ 1. ออก แล้วเอาแผ่นอลูมิเนียมบางๆ หรือ เหรียญโลหะไปแปะติดบนตลับพลาสติกหรือฝาขวดในข้อ 1.

3. แผ่นโฟมแผ่นเล็กๆ

4. หลอดนีออนขนาดเล็ก (หาซื้อได้ตามร้านขายอะหลั่ยวิทยุ) เป็นหลอดบรรจุแก๊สนีออน มีขั้ว 2 ขั้ว แต่ไม่มีไส้หลอด
แขชนะ
ร่วมแบ่งปัน6448 ครั้ง - ดาว 451 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 3 20 ธ.ค. 2550 (02:53)
67953
หลอดนีออนขนาดเล็ก เป็นหลอดบรรจุแก๊สนีออน ไม่มีไส้หลอด แต่มีขั้ว 2 ขั้ว หลอดจะติดสว่างได้ ก็ต่อเมื่อต่อเข้ากับไฟฟ้าแรงสูงที่ทำให้แก๊สนีออนในหลอดแตกตัวเป็นไอออนและเปล่งแสงสีส้มออกมา
แขชนะ
ร่วมแบ่งปัน6448 ครั้ง - ดาว 451 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 4 20 ธ.ค. 2550 (02:54)
67954
เมื่อต่อหลอดนีออนขนาดเล็กนี้เข้ากับไฟฟ้าแรงสูง ทำให้แก๊สนีออนในหลอดแตกตัวเป็นไอออนและเปล่งแสงสีส้มออกมา คลิบหนีบสีดำต่อกับไฟแรงสูงขั้วลบ และคลิบหนีบสีแดงต่อกับไฟแรงสูงขั้วบวก จะสังเกตเห็นว่าขั้วหลอดข้างที่ต่อกับไฟฟ้าลบจะติดข้างเดียว โดยดูจากแสงสีส้มที่ปรากฏบนขั้วโลหะในหลอด

ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า อิเล็กตรอนซึ่งเบาและคล่องตัวกว่าประจุบวกจะเคลื่อนที่จากขั้วลบไปยังขั้วบวก เนื่องจากมีความต่างศักย์ ขณะที่อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ออกมาจากขั้วโลหะนั้นมันจะชนกับโมเลกุลของแก๊สนีออน ทำให้โมเลกุลของแก๊สนีออนแตกตัวและเปล่งแสงสีส้มออกมาในบริเวณขั้วลบ

ดังนั้นเราอาจใช้หลอดนีออนนี้เป็นเครื่องวัดขั้วไฟฟ้าได้ แต่ถ้าหลอดนีออนนี้ให้แสงสว่างทั้งสองขั้วก็แสดงว่า ไฟฟ้าที่ต่ออยู่นั้นเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ
แขชนะ
ร่วมแบ่งปัน6448 ครั้ง - ดาว 451 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 5 20 ธ.ค. 2550 (02:54)
67955
ถ้านำแผ่นอลูมิเนียมที่ติดอยู่บนตลับพลาสติกมาถูกับแผ่นโฟม จะเกิดประจุไฟฟ้าสถิตบนแผ่นอลูมิเนียมเช่นกัน แต่เป็นประจุชนิดตรงข้ามกับที่อยู่บนแผ่นโฟม ประจุบนแผ่นอลูมิเนียมสามารถทำให้หลอดนีออนเล็กๆสว่างได้ ทดลองได้โดยจับขาข้างหนึ่งของหลอดนีออนแล้วเอาแผ่นอลูมิเนียมมาสัมผัสขาอีกข้างหนึ่ง จะเกิดแสงไฟสีส้มวาบเป็นเวลาสั้นๆ ที่เป็นดังนี้เพราะอิเล็ตรอนจะเคลื่อนที่ผ่านหลอดนีออนผ่านตัวเราเพื่อให้ครบวงจร เมื่อประจุผ่านตัวเราจนหมด ไฟสีส้มก็จะดับ เนื่องจากประจุมีจำนวนน้อย หลอดจึงสว่างเป็นเวลาสั้นๆ จากการทดลองวัดคร่าวๆพบว่า เราสามารถทำให้เกิดไฟฟ้าบนแผ่นอลูมิเนียมขนาดประมาณ 10000 โวลต์ แต่เนื่องจากกระแสไฟฟ้ามีขนาดน้อยมาก เราจึงไม่รู้สึกและไม่เป็นอันตราย

สังเกตดูให้ดีจะเห็นว่าขั้วหลอดข้างที่สัมผัสกับแผ่นอลูมิเนียมจะสว่างข้างเดียว แสดงว่าประจุที่อยู่บนแผ่นอลูมิเนียมนี้เป็นประจุลบ จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
แขชนะ
ร่วมแบ่งปัน6448 ครั้ง - ดาว 451 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 6 21 ธ.ค. 2550 (15:47)
เยี่ยมเลยครับมีทั้งความรู้และภาพประกอบชัดเจน^^
Tanmodify
ร่วมแบ่งปัน843 ครั้ง - ดาว 257 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 7 26 ธ.ค. 2550 (19:46)
น่าสนุกครับ
MAGA CLEVER
ร่วมแบ่งปัน792 ครั้ง - ดาว 166 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 10 17 พ.ค. 2551 (19:44)

เก่งจัง  แล้วก็น่าทดลองดู 


tears
ร่วมแบ่งปัน2 ครั้ง - ดาว 49 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 11 18 มิ.ย. 2551 (18:18)
<P>น่า..........</P>
rer (IP:125.25.197.127)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 13 9 ก.ค. 2551 (22:39)
การทดลองเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต พอจะสามารถทำในที่ที่มีความชื้นได้บ้างมั้ยคะ คือเคยลองทำหลังจากฝนตก แล้วไม่เกิดอะไรเลยค่ะ


คือถ้าจำเป็นต้องทำการทดลองนี้ในหน้าฝนอีก ใครพอจะมีแนวทางการแก้ปัญหานี้ได้บ้างไหมคะ


รบกวนด้วยค่ะ
คนๆนึง
ร่วมแบ่งปัน2015 ครั้ง - ดาว 786 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 14 10 ก.ค. 2551 (17:28)

ที่เป่าผม หรือที่เป่าลมร้อน ช่วยได้แยะครับ
มันจะช่วยลดปริมาณละอองน้ำในอากาศได้

ลองดู ได้ผลอย่างไรแล้วเอาเล่าด้วยนะ


นิรันดร์
ร่วมแบ่งปัน27127 ครั้ง - ดาว 1014 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 15 10 ก.ค. 2551 (22:04)

ขอบคุณสำหรับแนวทางค่ะ
แต่ต้องเป่าไปด้วยระหว่างทำหรือคะ คือจะไปทำค่ายค่ะ ต้องทำเป็นการทดลองให้ดู แล้วให้น้องทำตามอ่ะค่ะ ปัญหาคือ ถ้าต้องเป่าลมไปด้วยก็คงลำบากพอสมควรเวลาให้เด็กๆทำ แล้วก็คงต้องเพิ่มอุปกรณ์อีกเยอะเลยค่ะ เพราะถ้าจะไปหาที่โรงเรียนของน้องก็คงยาก

ยังไงก็เดี๋ยวจะลองไปทำดูเองก่อนนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะ (ถ้ามันยากนักเดี๋ยวก็เปลี่ยนการทดลองซะเลย 55)


คนๆนึง
ร่วมแบ่งปัน2015 ครั้ง - ดาว 786 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 16 10 ก.ค. 2551 (22:12)

เอ่อ.. คืออยากถามอีกอย่างค่ะ
ทำไมไฟฟ้าสถิตถึงแทบไม่สามารถเกิดในที่ชื้นได้หรอคะ ตอนลองทำเอง ทำกันยังไงมันก็ไม่เกิดอะไรเลยค่ะ
เผื่อถ้ารู้สาเหตุที่มันไม่เกิด จะได้ลองหาวิธีแก้ดูค่ะ (หรือคิดวิธีแก้มันจะยากกว่าแบกไดร์เป่าผมไปด้วยเป็น100เท่า) ^^


คนๆนึง
ร่วมแบ่งปัน2015 ครั้ง - ดาว 786 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 17 10 ก.ค. 2551 (22:18)

67950

ผมทดลองตามรูปข้างบนนี้ในห้องเรียนธรรมดาที่ไม่ใช่ห้องปรับอากาศ และฝนกำลังตก ก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรครับ ทำไม่ไม่ลองทำดูก่อนล่ะครับ หลอดกาแฟก็หาง่าย กระดาษ Tissue ก็หาง่าย ใช้เวลาเพียงนาทีเดียวก็รู้เรื่องแล้วครับ อย่ามัวมาถามว่าจะทำได้หรือไม่ เสียเวลาแสวงหาความรู้ (ซึ่งก็ไม่นานเลย)เปล่าๆครับ ผมรู้สึกแปลกใจมากกับนักเรียนไทย กระทู้ส่วนใหญ่มักจะเข้ามาถามว่าจะทำได้หรือไม่ แต่ทำไมไม่สนใจทดลองดูเอง จะได้ทั้งความสนุก และความรู้จากประสบการณ์ที่จะจดจำไปได้นาน


แขชนะ
ร่วมแบ่งปัน6448 ครั้ง - ดาว 451 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 18 10 ก.ค. 2551 (22:24)

ลองทำดูแล้วค่ะ แต่ตอนนั้นมันไม่เกิดอะไรเลย เห็นว่าฝนตก เลยนึกว่าเกี่ยวกับความชื้น ถ้าอย่างนั้นหนูคงจะทำผิดพลาดเองค่ะ แล้วจะลองพยายามทำใหม่นะคะ ขอบคุณสำหรับคำแนะนำมากๆค่ะ


คนๆนึง
ร่วมแบ่งปัน2015 ครั้ง - ดาว 786 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 19 10 ก.ค. 2551 (22:56)

เป่าให้พออุ่น ๆ ไล่ความชื่นออกไปจากอุปกรณ์ทั้งหลาย จะช่วยได้มากครับ
หากไม่เป่าด้วยลมร้อน ก่อนทดลอง หากมีแดดดี ผมก็จะเอาเครื่องมือไปตากแดดสักพัก

กระดาษชำระเป็นเครื่องมือที่สร้างประจุไฟฟ้าสถิตได้ดี
นอกจากหลอดกาแฟ(ที่ใช้ดูดน้ำอัดลม)แล้ว ท่อพีวีซี ที่ใช้เดินน้ำประปา
ก็สามารถใช้คู่กันได้ดี

เวลาผมสาธิตไฟฟ้าสถิตให้เด็กดูในชั้นเรียน
อุปกรณ์สุดวิเศษก็คือแผ่นใสที่ใช้เขียนบนโปรเจกเตอร์นั่นแหละครับ
บางครั้งแค่โบกไปโบกมากับอากาศก็ใช้ได้
หากไม่รู้จะถูกับอะไร(ที่จริงก็รู้แต่แกล้งหาไม่เจอ) ผมก็เอามันถูกับเส้นผม
ที่หงอกประปรายบนหัวนี่แหละ(ทีจริงก็คือ วันนั้นต้องเตรียมการมาก่อน
โดยสระผมให้สะอาดไม่ใส่ครีมนวด) ล้างหวีให้สะอาด(ลองนึกว่างัดหวีออก
มาแล้วมันดำเขรอะหน้าห้องดูซี)


นิรันดร์
ร่วมแบ่งปัน27127 ครั้ง - ดาว 1014 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 20 13 ก.ค. 2551 (14:22)
ขอบคุณมากๆค่ะ ตอนนี้ลองทำได้แล้ว หวังว่าตอนที่ต้องสาธิตจริง คงจะราบรื่นเช่นเดียวกัน (แป็กต่อหน้าน้องๆ ขายหน้าแย่เลยค่ะ 55)Ps.แสดงว่าโดยปกติแล้วหวีของอาจารย์ ... ไม่น่าเชื่อ!!
คนๆนึง
ร่วมแบ่งปัน2015 ครั้ง - ดาว 786 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 21 13 ก.ค. 2551 (15:35)

ลองเล่าหน่อยสิครับว่าจะสาธิตอะไรบ้าง แล้วก็ที่ไหน
เผื่อว่ามีโอกาสจะได้แวะไปดูบ้าง

อะฮึ่ม อะฮึ่ม หวีเป็นเรื่องส่วนตั๊วส่วนตัวจ๊ะหลานตา


นิรันดร์
ร่วมแบ่งปัน27127 ครั้ง - ดาว 1014 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 22 13 ก.ค. 2551 (21:39)

ขอส่งเป็นsmsไปให้นะคะ กลัวมีคนผ่านไปผ่านมาแล้วความลับหลายๆอย่างจะแตกค่ะ ^^

ถ้ามีอะไรช่วยแนะนำจะขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ เพราะตอนนี้ตื้อๆคิดไม่ออกยังไงไม่ทราบ พรุ่งนี้จะสอบด้วย แต่ต้องทำหนังสือค่ายอยู่ แงงงงงงง T_T


คนๆนึง
ร่วมแบ่งปัน2015 ครั้ง - ดาว 786 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 23 13 ก.ค. 2551 (22:06)

ตอบ SMS แล้วนะ
อย่างไรก็ขอให้โชคดีในการสอบด้วย
เอาแค่เต็มก็พอจ๊ะ


นิรันดร์
ร่วมแบ่งปัน27127 ครั้ง - ดาว 1014 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 24 13 ก.ค. 2551 (22:36)

สาาาาาาาาาาาาาาธุ ขอบคุณมากๆค่ะ
พรุ่งนี้สอบฟิสิกส์ซะด้วย จะพยายามทำก็แล้วกันค่ะ
จริงๆผ่านก็บุญแล้ว ไม่ต้องถึงขั้นเต็ม (แต่ได้ก็ดี 55)

ว่างๆแวะเปิดดูsms หน่อยนะคะ ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือมากๆค่ะ


คนๆนึง
ร่วมแบ่งปัน2015 ครั้ง - ดาว 786 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 25 19 ส.ค. 2551 (18:19)

นำมาฝาก ดร.แขชนะ (เพื่ออ่าน วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นและให้ความรู้)

  จะแก้ไฟฟ้าสถิตย์ในตัวยังไงคะ จับอะไรก็โดนดูดไปหมด

  เวลาไปเดินห้างกับเพื่อน เจอแอร์เย็นๆ เดินแขนชนกันไม่ได้เลย เพื่อนก็เจ็บ ฉันเองก็เจ็บ
  บางที เพื่อนก็ไล่ให้ไปเดินไกลๆเลย เพราะมันไม่อยากโดนไฟดูด

  เวลาเข้าลิฟท์ จะยืนพิงกำแพงหน่อย โดนขอบเหล็กด้านในลิฟท์ ก็โดนดูดอีก
  เวลาไปวิ่ง บนลู่วิ่งที่มีพัดลมเล็กๆ 2 ข้าง จับเหล็กที่วัดการเต้นหัวใจไม่ไดเลย
  โดนราวเหล็กข้างๆก็ไม่ได้ โดนดูดอีก โต๊ะทำงานบางที ถ้าแตะโดนนิดๆก็ดูด

  มันทั้งเจ็บ ทั้งรำคาญตัวเองมากเลย โดนอะไรนิดอะไรหน่อย ที่เป็นเหล็กๆไม่ได้เลย

  ถ้าเพราะสาเหตุผิวแห้ง ก็ต้องบอกว่า ทาโลชั่นทุกวันนะคะ แต่ว่าบางทีมันโดนที่มือ
  มือก็ทาแต่ว่า ล้างมือไปโลชั่นก็หมดแล้ว จะมานั่งทาทั้งวันก็กะไรอยู่
  บางทีทาแล้วไปโดน ก็ยังโดนดูดอยู่เลย

  มีวิธีแก้ ทางอื่นมั๊ยคะ ทั้งเจ็บ รำคาญตัวเองเหมือนกัน

  จากคุณ : ..ฟ้าใส..   - [ 19 ส.ค. 51 10:11:06

   
 
 

ต้นตออยู่ที่นี่ http://www.pantip.com/cafe/lumpini/topic/L6904114/L6904114.html


NpEducate
ร่วมแบ่งปัน915 ครั้ง - ดาว 193 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 26 20 ส.ค. 2551 (13:32)

ผมผละออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์จะไปล้างมือ
พอมือแตะกับก๊อกน้ำ มีอาการเหมือนถูกไฟจากวงจรทำออด ดูด (ไฟฟ้าดูดเบาๆ)

มีอีกครั้งหนึ่ง ผละออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์จะไปเปิดประตูบ้าน(เป็นเหล็ก)
พอมือสัมผัสเขาควาย(ลูกบิดประตู) มีอาการเหมือนถูกไฟดูดและมีประกายไฟด้วย

อยากจะเรียนถาม ดร.แขชนะ ว่า ไฟฟ้าสถิตที่อยู่ในตัวเรา  เกิดได้อย่างไร
เป็นอันตรายหรือไม่


NpEducate
ร่วมแบ่งปัน915 ครั้ง - ดาว 193 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 27 20 ส.ค. 2551 (13:51)

ขออนุญาตินะครับพี่ Np

วัตถุทุกชนิด รวมทั้งตัวคน ต่างก็มีประจุไฟฟ้าในตัวด้วยกันทั้งนั้น
แต่โดยทั่งไปแล้ว ประจุไฟฟ้าเหล่านี้ จะสมดุลกัน คืออำนาจมันจะหักล้างกันหมด
แต่หากว่าเกิดไม่สมดุล มันก็จะพยายามเคลื่อนที่เพื่อปรับเข้าสู่สมดุล
การเคลื่อนที่นี้แหละครับที่เป็นเหตุแห่งไฟดูดแปล้บ ๆ

ผมเคยเล่นแบบนี้
เอาแผ่นยางหรือพลาสติดใหญ่ ๆ ปูไว้หน้าเครื่องรับโทรทัศน์
(หากพี่ Np สังเกตจะพบว่าหน้าจอนั้นมักจะดูเส้นขนเราได้ เพราะมันมีประจุไฟฟ้า)
ผมก็จะขึ้นไปยืนบนแผ่นพลาสติกดังกล่าว เอามือลูบไล้หน้าจอให้ทั่ว
แล้วก็จะเรียกลูกมายืนใกล้ ๆ แล้วก็เอานิ้วชี้ไปที่แขนลูก
แปล้บ  ฟ้าแลบเล็ก ๆ ออกจากปลายนิ้วทันที

ตัวการที่ทำให้ไฟดูดก็คือไฟฟ้าในตัวเราลงดินไม่ได้ เมื่อมันค้างในตัวเรา
มันก็จะหาโอกาสลงดิน
วิธีแก้ไขก็คือ ทำให้มันลงดินไปเรื่อย ๆ ไม่ค้างในตัว
การที่ไฟฟ้ารั่วลงดินไปเรื่อย ๆ จะไม่ทำให้ไฟฟ้ากระโดดทีละมาก ๆ ในคราวเดียว
ซึ่งทำให้เราสะดุ้งหรือรำคาญ
หากรองเท้าเราหรือพื้นเป็นฉนวนที่ดีมากเกินไป เราก็จะต้องรำคาญกับไฟฟ้าสถิต
มันมักเกิดกับห้องแอร์ที่แห้ง พื้นที่ปูพรม สวมรองเท้าที่เป็นฉนวนดีเกินไป

ลองสังเกตดูว่า เป็นอย่างที่ผมกล่าวมาบ้างหรือเปล่านะครับ
ดร.แขชนะ มีความเห็นเป็นอย่างไรบ้างครับ


นิรันดร์
ร่วมแบ่งปัน27127 ครั้ง - ดาว 1014 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 28 5 พ.ย. 2551 (17:14)

อยากทราบวิธีแก้นะครับผม ทีออฟฟิต สกิดโดนตัวกันแทบไม่ได้เลยครับ
ยิ่งประตูลูกบิดนี่มีประกายไปแลบออกมาด้วย


Sant /d_wasant@hotmail.com (IP:202.176.88.136)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 29 16 ก.พ. 2552 (22:25)

จะทำแผ่นที่ดาวเอง ต้องทำแบบไหน ช่วยบอกวิธีทำหน่วยค่ะ


kalee_3232@hatmail.com (IP:222.123.139.42)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 30 8 เม.ย. 2552 (05:33)
140178

ตอนนี้ผมอยู่ที่รัสเซียครับ อุณหภูมิติดลบ อากาศแห้งมาก สวมเสื้อไหมพรม หรือขนสัตว์ สวมรองเท้ายาง เดินๆไปไฟฟ้าสถิตสปาร์คที่มืออยู่เรื่อย เลยเอาหลอดนีออนเล็กมาถือเล่น คอยจี้ที่โน่นที่นี่ หลอดนีออนสว่างวาบอยู่เรื่อย สนุกดีครับ


แขชนะ
ร่วมแบ่งปัน6448 ครั้ง - ดาว 451 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 31 9 เม.ย. 2552 (15:23)

ผมเคยเล่นอย่างนี้ เอาแผ่นพลาสติกหนาปู้หน้าทีวี(จอ CRT) แล้วยืนบนนั้น


เอามือลูบไล้จอให้ทั่ว หลังจากนั้น เมื่อมีใครเดินมาใกล้ เราก็จะเอาปลายนิ้วชี้ไปที่ผิวเนื้อ
เขาก็จะถูกไฟดูด สังเกตให้ดี จะมีไฟกระโดดจากปลายนิ้วด้วย


นิรันดร์
ร่วมแบ่งปัน27127 ครั้ง - ดาว 1014 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 32 9 เม.ย. 2552 (16:33)

อยากเก่งๆแบบอาจารย์จังเลยครับ
โตขึ้นผมจะเป็นคนเก่ง ....ครับ {#emotions_dlg.d4}


teerapongx

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 33 14 ก.ย. 2552 (10:38)

เมื่อเอากระดาษทิชชูไปถูกับหลอดกาแฟจะได้ประจุลบบนหลอดกาแฟ ถ้าเราจับปลายหลอดนีออนข้างหนึ่งแล้วเอาอีกข้างหนึ่งไปถูบนหลอดกาแฟเพื่อรับประจุผ่านหลอดนีออน เราก็จะเห็นแสงไฟสีส้มแวบขึ้นมาได้ครับ

67950


67953
67954
แขชนะ
ร่วมแบ่งปัน6448 ครั้ง - ดาว 451 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 34 19 พ.ย. 2552 (17:10)

ช่วงนี้อากาศเริ่มหนาวแล้ว อากาศแห้งๆแบบนี้เหมาะจะทดลองเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตมากครับ


แขชนะ
ร่วมแบ่งปัน6448 ครั้ง - ดาว 451 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 35 13 ม.ค. 2553 (06:03)

thank you ไว้จะลองทำครับ


arkscore@hotmail.com (IP:203.156.25.141)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 36 21 ม.ค. 2553 (14:43)
ทำไมอากาศแห้งจึงเกิดไฟฟ้าสถิตมากกว่าอากาศชื้น (กระดาษสองแผ่นยังดูดติดกันได้) ต้องการทราบมากค่ะ ขอบคุณท่านผู้รู้ทุกท่านค่ะ
boodsaka (IP:203.130.145.98)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 37 21 ม.ค. 2553 (15:24)
อากาศชื้นมักจะมีละอองน้ำในอากาศครับ

ละอองน้ำนี้ มักจะพาประจุไฟฟ้าไปจากวัตถุทดลองของเรา

ทำให้เก็บประจุไฟฟ้าไม่ค่อยอยู่

ลองใช้ที่เป่าผม เป่าลมร้อนใส่วัตถุที่ทดลอง

จะทำให้แห้งเหลือความชื้นน้อยลง การทดลองจะทำได้ดีขึ้นครับ
นิรันดร์
ร่วมแบ่งปัน27127 ครั้ง - ดาว 1014 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 38 8 มี.ค. 2553 (12:47)
ผมขอพักกระทู้ของผมไว้เพียงเท่านี้ครับ ไม่อยากสร้างปัญหาให้กับเว็ปวิชาการเพิ่ม และคงไม่กลับเข้ามาอีก จนกว่า "วิชาการ.คอม" จะจัดระบบให้เรียบร้อยก่อน หรือ ไม่ก็ "ปิดบอร์ด" หวังว่าคงได้พบกันอีกในเว็ปอื่นถ้ามีโอกาส สวัสดีครับ
แขชนะ
ร่วมแบ่งปัน6448 ครั้ง - ดาว 451 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 41 22 เม.ย. 2553 (22:26)

ผมเลิกสนทนาบน "วิชาการ.คอม" แล้วครับ หากอยากคุยต่อเรื่องไฟฟ้าสถิตเชิญมาพบกันที่นี่ครับ


>>> http://curric.net/elearning/mod/forum/discuss.php?d=213


 


แขชนะ
ร่วมแบ่งปัน6448 ครั้ง - ดาว 451 ดวง

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม