สนุกกับไฟฟ้าสถิต

เอากระดาษ Tissue มาถูกับหลอดกาแฟพลาสติก จะเกิดประจุไฟฟ้าลบที่หลอดกาแฟ และเกิดประจุบวกที่กระดาษ Tissueเอาเข็มหมุดมาเสียบหลอดกาแฟแล้วนำไปวางบนหลอดกาแฟอีกอันหนึ่งเพื่อให้หมุนได้คล่องใแนวราบ เอากระดาษ Tissue มาถูกับหลอดกาแฟอีกอันหนึ่ง แล้วนำมาไว้ใกล้ๆกัน สังเกตการเปลี่ยนแปลง


ความคิดเห็นที่ 7

MAGA CLEVER
26 ธ.ค. 2550 19:46
 1. น่าสนุกครับความคิดเห็นที่ 10

tears
17 พ.ค. 2551 19:44
 1. เก่งจัง  แล้วก็น่าทดลองดู


   
ความคิดเห็นที่ 20

คนๆนึง
13 ก.ค. 2551 14:22
 1. ขอบคุณมากๆค่ะ ตอนนี้ลองทำได้แล้ว หวังว่าตอนที่ต้องสาธิตจริง คงจะราบรื่นเช่นเดียวกัน (แป็กต่อหน้าน้องๆ ขายหน้าแย่เลยค่ะ 55)

  Ps.แสดงว่าโดยปกติแล้วหวีของอาจารย์ ... ไม่น่าเชื่อ!!ความคิดเห็นที่ 1

แขชนะ
20 ธ.ค. 2550 02:50
 1. [[67951]]
  หลอดกาแฟพลาสติกที่มีประจุไฟฟ้าลบอยู่ทั้ง 2 หลอด จะผลักกันเนื่องจากมีประจุเดียวกัน จึงทำให้หลอดกาแฟหมุนไปได้รอบๆแกน

  หากเราต้องการทดสอบประจุไฟฟ้าที่เราสร้างขึ้นมา เช่น ใช้หวีหวีผม (หรือวัสดุอื่นๆ) และอยากรู้ว่าที่หวีมีประจุอะไร เราก็สามารถนำมาทดสอบกับหลอดกาแฟที่มีประจุลบนี้ได้ ถ้าหวีผลักหลอดกาแฟ แสดงว่าหวีมีประจุลบ ถ้าหวีดูดกับหลอดกาแฟ ก็แสดงว่าที่หวีมีประจุบวกความคิดเห็นที่ 2

แขชนะ
20 ธ.ค. 2550 02:52
 1. [[67952]]
  เราทราบว่าการสัมผัสกันของวัตถุต่างกัน 2 ชนิด จะเกิดการโยกย้ายถ่ายเทประจุ ทำให้เกิดการกระจายของประจุไม่เท่ากันบนวัตถุทั้งสอง เช่น แท่งแก้วถูกับผ้าขนสัตว์ หรือ ที่เราทดลองข้างต้นคือ ใช้กระดาษ Tissue ถูกับหลอดกาแฟพลาสติก จะเกิดการแยกประจุบวก และประจุลบออกไปอยู่บนวัสดุทั้งสอง เป็นต้น

  อันที่จริงวัสดุทั้งสองไม่จำเป็นจะต้องเป็นฉนวนไฟฟ้าทั้งคู่ อาจเป็นฉนวนกับตัวนำไฟฟ้าก็ได้ ดังการทดลองที่จะนำเสนอต่อไปนี้ แต่ในการทดลองนี้เราต้องเตรียมวัสดุบางอย่างเพื่อใช้ในการทดลอง ได้แก่

  1. ตลับพลาสติกหรือฝาขวด ที่ติดเทปกาวสองหน้า ดังรูป
  2. แผ่นอลูมิเนียมบางๆ หากหาไม่ได้ อาจใช้เหรียญโลหะ เช่น เหรียญ 10 บาทแทนได้ ลอกเทปกาวสองหน้าในข้อ 1. ออก แล้วเอาแผ่นอลูมิเนียมบางๆ หรือ เหรียญโลหะไปแปะติดบนตลับพลาสติกหรือฝาขวดในข้อ 1.
  3. แผ่นโฟมแผ่นเล็กๆ
  4. หลอดนีออนขนาดเล็ก (หาซื้อได้ตามร้านขายอะหลั่ยวิทยุ) เป็นหลอดบรรจุแก๊สนีออน มีขั้ว 2 ขั้ว แต่ไม่มีไส้หลอดความคิดเห็นที่ 3

แขชนะ
20 ธ.ค. 2550 02:53
 1. [[67953]]
  หลอดนีออนขนาดเล็ก เป็นหลอดบรรจุแก๊สนีออน ไม่มีไส้หลอด แต่มีขั้ว 2 ขั้ว หลอดจะติดสว่างได้ ก็ต่อเมื่อต่อเข้ากับไฟฟ้าแรงสูงที่ทำให้แก๊สนีออนในหลอดแตกตัวเป็นไอออนและเปล่งแสงสีส้มออกมาความคิดเห็นที่ 4

แขชนะ
20 ธ.ค. 2550 02:54
 1. [[67954]]
  เมื่อต่อหลอดนีออนขนาดเล็กนี้เข้ากับไฟฟ้าแรงสูง ทำให้แก๊สนีออนในหลอดแตกตัวเป็นไอออนและเปล่งแสงสีส้มออกมา คลิบหนีบสีดำต่อกับไฟแรงสูงขั้วลบ และคลิบหนีบสีแดงต่อกับไฟแรงสูงขั้วบวก จะสังเกตเห็นว่าขั้วหลอดข้างที่ต่อกับไฟฟ้าลบจะติดข้างเดียว โดยดูจากแสงสีส้มที่ปรากฏบนขั้วโลหะในหลอด
  ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า อิเล็กตรอนซึ่งเบาและคล่องตัวกว่าประจุบวกจะเคลื่อนที่จากขั้วลบไปยังขั้วบวก เนื่องจากมีความต่างศักย์ ขณะที่อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ออกมาจากขั้วโลหะนั้นมันจะชนกับโมเลกุลของแก๊สนีออน ทำให้โมเลกุลของแก๊สนีออนแตกตัวและเปล่งแสงสีส้มออกมาในบริเวณขั้วลบ
  ดังนั้นเราอาจใช้หลอดนีออนนี้เป็นเครื่องวัดขั้วไฟฟ้าได้ แต่ถ้าหลอดนีออนนี้ให้แสงสว่างทั้งสองขั้วก็แสดงว่า ไฟฟ้าที่ต่ออยู่นั้นเป็นไฟฟ้ากระแสสลับความคิดเห็นที่ 5

แขชนะ
20 ธ.ค. 2550 02:54
 1. [[67955]]
  ถ้านำแผ่นอลูมิเนียมที่ติดอยู่บนตลับพลาสติกมาถูกับแผ่นโฟม จะเกิดประจุไฟฟ้าสถิตบนแผ่นอลูมิเนียมเช่นกัน แต่เป็นประจุชนิดตรงข้ามกับที่อยู่บนแผ่นโฟม ประจุบนแผ่นอลูมิเนียมสามารถทำให้หลอดนีออนเล็กๆสว่างได้ ทดลองได้โดยจับขาข้างหนึ่งของหลอดนีออนแล้วเอาแผ่นอลูมิเนียมมาสัมผัสขาอีกข้างหนึ่ง จะเกิดแสงไฟสีส้มวาบเป็นเวลาสั้นๆ ที่เป็นดังนี้เพราะอิเล็ตรอนจะเคลื่อนที่ผ่านหลอดนีออนผ่านตัวเราเพื่อให้ครบวงจร เมื่อประจุผ่านตัวเราจนหมด ไฟสีส้มก็จะดับ เนื่องจากประจุมีจำนวนน้อย หลอดจึงสว่างเป็นเวลาสั้นๆ จากการทดลองวัดคร่าวๆพบว่า เราสามารถทำให้เกิดไฟฟ้าบนแผ่นอลูมิเนียมขนาดประมาณ 10000 โวลต์ แต่เนื่องจากกระแสไฟฟ้ามีขนาดน้อยมาก เราจึงไม่รู้สึกและไม่เป็นอันตราย
  สังเกตดูให้ดีจะเห็นว่าขั้วหลอดข้างที่สัมผัสกับแผ่นอลูมิเนียมจะสว่างข้างเดียว แสดงว่าประจุที่อยู่บนแผ่นอลูมิเนียมนี้เป็นประจุลบ จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นความคิดเห็นที่ 17

แขชนะ
10 ก.ค. 2551 22:18
 1. 67950

  ผมทดลองตามรูปข้างบนนี้ในห้องเรียนธรรมดาที่ไม่ใช่ห้องปรับอากาศ และฝนกำลังตก ก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรครับ ทำไม่ไม่ลองทำดูก่อนล่ะครับ หลอดกาแฟก็หาง่าย กระดาษ Tissue ก็หาง่าย ใช้เวลาเพียงนาทีเดียวก็รู้เรื่องแล้วครับ อย่ามัวมาถามว่าจะทำได้หรือไม่ เสียเวลาแสวงหาความรู้ (ซึ่งก็ไม่นานเลย)เปล่าๆครับ ผมรู้สึกแปลกใจมากกับนักเรียนไทย กระทู้ส่วนใหญ่มักจะเข้ามาถามว่าจะทำได้หรือไม่ แต่ทำไมไม่สนใจทดลองดูเอง จะได้ทั้งความสนุก และความรู้จากประสบการณ์ที่จะจดจำไปได้นาน
ความคิดเห็นที่ 12

แขชนะ
19 มิ.ย. 2551 21:34ความคิดเห็นที่ 8

แขชนะ
28 มี.ค. 2551 11:10ความคิดเห็นที่ 21

นิรันดร์
13 ก.ค. 2551 15:35
 1. ลองเล่าหน่อยสิครับว่าจะสาธิตอะไรบ้าง แล้วก็ที่ไหน
  เผื่อว่ามีโอกาสจะได้แวะไปดูบ้าง

  อะฮึ่ม อะฮึ่ม หวีเป็นเรื่องส่วนตั๊วส่วนตัวจ๊ะหลานตา
ความคิดเห็นที่ 6

Tanmodify
21 ธ.ค. 2550 15:47
 1. เยี่ยมเลยครับ

  มีทั้งความรู้และภาพประกอบชัดเจน

  ^^ความคิดเห็นที่ 11

18 มิ.ย. 2551 18:18
 1. <P>น่า..........</P>ความคิดเห็นที่ 23

นิรันดร์
13 ก.ค. 2551 22:06
 1. ตอบ SMS แล้วนะ
  อย่างไรก็ขอให้โชคดีในการสอบด้วย
  เอาแค่เต็มก็พอจ๊ะ
ความคิดเห็นที่ 19

นิรันดร์
10 ก.ค. 2551 22:56
 1. เป่าให้พออุ่น ๆ ไล่ความชื่นออกไปจากอุปกรณ์ทั้งหลาย จะช่วยได้มากครับ
  หากไม่เป่าด้วยลมร้อน ก่อนทดลอง หากมีแดดดี ผมก็จะเอาเครื่องมือไปตากแดดสักพัก

  กระดาษชำระเป็นเครื่องมือที่สร้างประจุไฟฟ้าสถิตได้ดี
  นอกจากหลอดกาแฟ(ที่ใช้ดูดน้ำอัดลม)แล้ว ท่อพีวีซี ที่ใช้เดินน้ำประปา
  ก็สามารถใช้คู่กันได้ดี

  เวลาผมสาธิตไฟฟ้าสถิตให้เด็กดูในชั้นเรียน
  อุปกรณ์สุดวิเศษก็คือแผ่นใสที่ใช้เขียนบนโปรเจกเตอร์นั่นแหละครับ
  บางครั้งแค่โบกไปโบกมากับอากาศก็ใช้ได้
  หากไม่รู้จะถูกับอะไร(ที่จริงก็รู้แต่แกล้งหาไม่เจอ) ผมก็เอามันถูกับเส้นผม
  ที่หงอกประปรายบนหัวนี่แหละ(ทีจริงก็คือ วันนั้นต้องเตรียมการมาก่อน
  โดยสระผมให้สะอาดไม่ใส่ครีมนวด) ล้างหวีให้สะอาด(ลองนึกว่างัดหวีออก
  มาแล้วมันดำเขรอะหน้าห้องดูซี)
ความคิดเห็นที่ 32

9 เม.ย. 2552 16:33
 1. อยากเก่งๆแบบอาจารย์จังเลยครับ
  โตขึ้นผมจะเป็นคนเก่ง ....ครับ {#emotions_dlg.d4}
ความคิดเห็นที่ 28

5 พ.ย. 2551 17:14
 1. อยากทราบวิธีแก้นะครับผม ทีออฟฟิต สกิดโดนตัวกันแทบไม่ได้เลยครับ
  ยิ่งประตูลูกบิดนี่มีประกายไปแลบออกมาด้วย
ความคิดเห็นที่ 9

แขชนะ
5 พ.ค. 2551 01:54ความคิดเห็นที่ 14

นิรันดร์
10 ก.ค. 2551 17:28
 1. ที่เป่าผม หรือที่เป่าลมร้อน ช่วยได้แยะครับ
  มันจะช่วยลดปริมาณละอองน้ำในอากาศได้

  ลองดู ได้ผลอย่างไรแล้วเอาเล่าด้วยนะ


แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น