วิชาการดอทคอม ptt logo

สอบวัดระดับภาษาเกาหลี

โพสต์เมื่อ: 14:44 วันที่ 20 ธ.ค. 2550         ชมแล้ว: 67,864 ตอบแล้ว: 13
วิชาการ >> กระทู้ >> ทั่วไป
คือ ผมอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการ "สอบวัดระดับภาษาเกาหลี" อะครับ

- ว่า เค้าสมัครกันช่วงไหน แล้วสมัครกันยังไง

- สอบช่วงไหน ปีหนึ่งมีสอบกี่หน (ถ้าเป็นไปได้ไม่อยากสอบช่วงปลายกันยาเลย เพราะมันช่วงสอบไฟนอล)

- แล้ว มีกี่ระดับ สมารถสอบข้ามระดับเลยได้ไหม แบบไม่ต้องเริ่มสอบระดับแรก

- แต่ละระดับใช้เกณต์อะไรในการวัดความรู้

- สถานที่สอบมีที่ไหนมั่ง

และรายละเอียดอื่นๆ อีก ผมจะไปหาข้อมูลได้จากไหน

ใครรู้ ช่วยบอกผมด้วยครับ

ขอบคุณครับ


deaw_wing1@hotmail.com(202.28.117.232)

จำนวน 10 ความเห็น, หน้าที่ | -1-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 1 25 ธ.ค. 2550 (07:00)
การทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลี

ครั้งที่ 12 / 2550

วัตถุประสงค์ เพื่อเสนอแนวทางการศึกษาภาษาเกาหลีให้กับชาวต่างชาติและชาวเกาหลีที่อาศัยอยู่ใน

ต่างประเทศ ซึ่งไม่ใช้ภาษาเกาหลีเป็นภาษาแม่ และเพื่อขยายภาษาเกาหลีให้แพร่หลายไปทั่วโลก อีกทั้ง

เพื่อวัดและประเมินผลความสามารถในการใช้ภาษาเกาหลีที่จำเป็นในการศึกษาและการปฏิบัติงานใน

ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

รายละเอียดในการเกี่ยวกับกำหนดการดำเนินการทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลีครั้งที่ 12

ประจำปี 2550 ในประเทศไทย มีดังต่อไปนี้

วันที่สอบ : วันที่ 16(วันอาทิตย์) กันยายน 2550 เวลา 09:00-17:30

สนามสอบ : ในประเทศไทย มีสนามสอบ 2 แห่ง คือ กรุงเทพมหานคร และ ปัตตานี

- กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนนานาชาติเกาหลีกรุงเทพฯ(02-543-6981/ 2)

- ปัตตานี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (073-331-304)

Prince of Songkhla University

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาภาษาตะวันออก แผนกวิชาภาษาเกาหลี

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ : เป็นชาวต่างชาติหรือชาวเกาหลีที่อาศัยอยู่ต่างประเทศ

หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ (หรือกำลังศึกษาอยู่)

ประเภทของการสอบ

• การทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลีทั่วไป

- การวัดและประเมินถึงความสามารถทางภาษาเกาหลีที่จำเป็นต่อความเข้าใจถึงวัฒนธรรม

เกาหลี และการศึกษาต่อ เป็นต้น

• การทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลีเชิงธุรกิจ

- การวัดและประเมินถึงความสามารถการใช้ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันและที่จำเป็นในการ

ทำงานในสถานประกอบการเกาหลี

การรับสมัคร

- ระยะ เวลาการรับสมัคร : วันอาทิตย์ ที่ 1 กรกฎาคม 2550

ถึง วันอังคาร ที่ 31 กรกฎาคม 2550 เวลา 08:00 -14:00 น.

/ หยุดวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

- วิธีการสมัครสอบ : สมัครด้วยตัวเอง

- ดาวน์โหลดใบสมัครสอบ : www.kisbangkok.co.kr / www.pn.psu.ac.th

• รูปถ่ายที่ใช้ในการสมัครสอบต้องเป็นรูปที่ถ่ายมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน หรือเป็นรูปสแกน รูป

กล้องดิจิตอล

จำนวน 2 ใบ

ข้อควรทราบ

• ค่าสมัครสอบ 300 บาท

• ซองเอกสาร 1 ซอง (เขียนชื่อ ที่อยู่ พร้อมปิดแสตมป์)

เวลาสอบ

ระดับที่สอบ ชั่วโมงที่ 1 ชั่วโมงที่ 2

คำศัพท์ / ไวยกรณ์ / การ

เขียน

การฟัง / การอ่าน

หมายเหตุ

ระดับ

เบื้องต้น

09:00 – 10:30(90 นาที) 11:00 – 12:30(90 นาที) เช้า

ระดับกลาง 14:00 – 15:30(90 นาที) 16:00 –17:30(90 นาที) บ่าย

การทดสอบ

ภาษาเกาหลี

ทั่วไป

ระดับสูง 09:00 – 10:30(90 นาที) 11:00 – 12:30(90 นาที) เช้า

การทดสอบภาษาเกาหลีเชิง

ธุรกิจ

14:00 – 15:30(90 นาที) 16:00 –17:30(90 นาที) บ่าย

ประกาศผลสอบ : วันที่ 1 พฤศจิกายน 2550

• การทดสอบภาษาเกาหลีทั่วไป

- สามารถทราบคะแนนผลการสอบในแต่ละระดับ และคะแนนเฉลี่ยได้ทางอินเตอร์เน็ต

- เกียรติบัตรจะมอบให้กับผู้ที่ผ่านการสอบในแต่ละระดับเท่านั้น

• การทดสอบภาษาเกาหลีเชิงธุรกิจ

- สามารถทราบคะแนนผลการสอบในแต่ละระดับ และคะแนนเฉลี่ยได้ทางอินเตอร์เน็ต

- เกียรติบัตรจะมอบให้กับผู้ที่ผ่านการสอบในแต่ละระดับเท่านั้น

ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้สมัครสอบ

- ต้องนำบัตรผู้เข้าสอบไปแสดงในวันสอบ

- ต้องแสดงหนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชนแก่กรรมการประจำห้องสอบในวันที่สอบ ใน

กรณีที่ไม่แสดงบัตรจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

- การสอบ ผู้เข้าสอบต้องเข้าสอบตามสถานที่ที่ได้สมัครสอบไว้เท่านั้น

- ในวันสอบ สถาบันฯ จะแจกปากกาคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้เข้าสอบ และในการทำข้อสอบจะต้อง

ใช้ปากกาที่แจกให้เท่านั้น

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

- โรงเรียนนานาชาติเกาหลีกรุงเทพฯ (02-543-6981/2)

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (073-331-304)

สถาบันพัฒนาหลักสูตรแห่งประเทศเกาหลี
ตอบโดยคนตั้งกระทู้เอง (IP:202.28.117.231)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 2 25 ธ.ค. 2550 (07:02)
ถามตั้งนานไม่มีใครตอบ

ผมหาเอง แล้ว ก็เอามาตอบเองเลย

เผื่อจะมีประโยชน์แก่คนที่ต้องการสอบภาษาเกาหลีมั่ง
ตอบเองเลยครับ (IP:202.28.117.231)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 5 6 ก.ค. 2551 (02:38)

ขอบคุณมากๆ เลยค่ะ เป็นประโยชน์มากจริงๆ ค่ะ


se7en (IP:124.121.199.140)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 6 11 ธ.ค. 2551 (21:42)

อยากถามว่าจะหาผลสอบวัดระดับภาษาเกาหลีย้อนหลังได้ยังไงค่ะ
สอบครั้งที่ 15 ประกาศผลเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2550
แต่ไม่รู้ว่าจะหาคะแนนสอบได้จากที่ไหน
ช่วยตอบด้วย ด่วนค่ะ
ขอบคุณมาก


nuch_060747@hotmail.com (IP:222.123.149.149)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 7 11 ธ.ค. 2551 (21:43)

อยากถามว่าจะหาผลสอบวัดระดับภาษาเกาหลีย้อนหลังได้ยังไงค่ะ
สอบครั้งที่ 12 ประกาศผลเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2550
แต่ไม่รู้ว่าจะหาคะแนนสอบได้จากที่ไหน
ช่วยตอบด้วย ด่วนค่ะ
ขอบคุณมาก
(อันบนพิมพ์ผิด)


nuch_060747@hotmail.com (IP:222.123.149.149)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 8 19 พ.ค. 2552 (17:33)

11


yy (IP:58.8.17.111)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 10 11 ก.ย. 2552 (16:37)

วันอาทิตย์จาไปสอบวัดระดับทางภาษาแล้ว

ข้อสอบเหมือนจายากมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

เครียดจัดอ่ะ

กลัวสอบไม่ผ่าน


pp_kr20@hotmail.com (IP:58.147.85.3)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 11 16 ก.พ. 2553 (15:32)
เรียนภาษาเกาหลี กับ Apple Say Hi
โทร 02-663-6499 ที่สุขุมวิท BTSพร้อมพงษ์
เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.applesayhi.com
pingguo
ร่วมแบ่งปัน107 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 12 31 มี.ค. 2553 (10:15)
อยากทราบว่าคนที่สอบผ่านเมื่อประมาณปี 2549 แล้วผู้คัดเลือกไปปี 2551 แต่ไม่ได้ไปเลย แล้วมีสิทธิไปสอบใหม่ได้หรือไม่ค่ะ แล้วมีสอบอีกทีวันไหน รบกวนโทรแจ้งกลับมาด้วย 087-9213398
waeenn_jang@hotmail.com (IP:58.147.21.149)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 13 25 พ.ค. 2554 (10:04)
อยากทราบว่าสอบครั้งที่ 11 พ.ศ. 54 จะรับสมัครวันที่เท่าไรค่ะ
amporl22@hotmail.com (IP:61.7.177.152)

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม