สอบวัดระดับภาษาเกาหลี

คือ ผมอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการ "สอบวัดระดับภาษาเกาหลี" อะครับ- ว่า เค้าสมัครกันช่วงไหน แล้วสมัครกันยังไง- สอบช่วงไหน ปีหนึ่งมีสอบกี่หน (ถ้าเป็นไปได้ไม่อยากสอบช่วงปลายกันยาเลย เพราะมันช่วงสอบไฟนอล)- แล้ว มีกี่ระดับ สมารถสอบข้ามระดับเลยได้ไหม แบบไม่ต้องเริ่มสอบระดับแรก- แต่ละระดับใช้เกณต์อะไรในการวัดความรู้- สถานที่สอบมีที่ไหนมั่งและรายละเอียดอื่นๆ อีก ผมจะไปหาข้อมูลได้จากไหนใครรู้ ช่วยบอกผมด้วยครับขอบคุณครับความคิดเห็นที่ 5


6 ก.ค. 2551 02:38
 1. ขอบคุณมากๆ เลยค่ะ เป็นประโยชน์มากจริงๆ ค่ะ
ความคิดเห็นที่ 3

26 เม.ย. 2551 14:55
 1. ขอบคุณมากเร้ยครับพี่  แล้วอย่างผมนี่  ปีหนึ่งเอง  จาสอบเล่นๆได้ไหมครับความคิดเห็นที่ 4

23 พ.ค. 2551 10:44
 1. <P>อยากทราบว่า สอบครั้งต่อไปเมื่อไหร่ค่ะ</P>
  <P>ยังไงช่วยแจ้งด้วยน่ะคะ</P>
  <P>ขอบคุณมากเลยค่ะ</P>ความคิดเห็นที่ 1

25 ธ.ค. 2550 07:00
 1. การทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลี
  ครั้งที่ 12 / 2550
  วัตถุประสงค์ เพื่อเสนอแนวทางการศึกษาภาษาเกาหลีให้กับชาวต่างชาติและชาวเกาหลีที่อาศัยอยู่ใน
  ต่างประเทศ ซึ่งไม่ใช้ภาษาเกาหลีเป็นภาษาแม่ และเพื่อขยายภาษาเกาหลีให้แพร่หลายไปทั่วโลก อีกทั้ง
  เพื่อวัดและประเมินผลความสามารถในการใช้ภาษาเกาหลีที่จำเป็นในการศึกษาและการปฏิบัติงานใน
  ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
  รายละเอียดในการเกี่ยวกับกำหนดการดำเนินการทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลีครั้งที่ 12
  ประจำปี 2550 ในประเทศไทย มีดังต่อไปนี้
  วันที่สอบ : วันที่ 16(วันอาทิตย์) กันยายน 2550 เวลา 09:00-17:30
  สนามสอบ : ในประเทศไทย มีสนามสอบ 2 แห่ง คือ กรุงเทพมหานคร และ ปัตตานี
  - กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนนานาชาติเกาหลีกรุงเทพฯ(02-543-6981/ 2)
  - ปัตตานี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (073-331-304)
  Prince of Songkhla University
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาภาษาตะวันออก แผนกวิชาภาษาเกาหลี
  คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ : เป็นชาวต่างชาติหรือชาวเกาหลีที่อาศัยอยู่ต่างประเทศ
  หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ (หรือกำลังศึกษาอยู่)
  ประเภทของการสอบ
  • การทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลีทั่วไป
  - การวัดและประเมินถึงความสามารถทางภาษาเกาหลีที่จำเป็นต่อความเข้าใจถึงวัฒนธรรม
  เกาหลี และการศึกษาต่อ เป็นต้น
  • การทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลีเชิงธุรกิจ
  - การวัดและประเมินถึงความสามารถการใช้ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันและที่จำเป็นในการ
  ทำงานในสถานประกอบการเกาหลี
  การรับสมัคร
  - ระยะ เวลาการรับสมัคร : วันอาทิตย์ ที่ 1 กรกฎาคม 2550
  ถึง วันอังคาร ที่ 31 กรกฎาคม 2550 เวลา 08:00 -14:00 น.
  / หยุดวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
  - วิธีการสมัครสอบ : สมัครด้วยตัวเอง
  - ดาวน์โหลดใบสมัครสอบ : www.kisbangkok.co.kr / www.pn.psu.ac.th
  • รูปถ่ายที่ใช้ในการสมัครสอบต้องเป็นรูปที่ถ่ายมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน หรือเป็นรูปสแกน รูป
  กล้องดิจิตอล
  จำนวน 2 ใบ
  ข้อควรทราบ
  • ค่าสมัครสอบ 300 บาท
  • ซองเอกสาร 1 ซอง (เขียนชื่อ ที่อยู่ พร้อมปิดแสตมป์)
  เวลาสอบ
  ระดับที่สอบ ชั่วโมงที่ 1 ชั่วโมงที่ 2
  คำศัพท์ / ไวยกรณ์ / การ
  เขียน
  การฟัง / การอ่าน
  หมายเหตุ
  ระดับ
  เบื้องต้น
  09:00 – 10:30(90 นาที) 11:00 – 12:30(90 นาที) เช้า
  ระดับกลาง 14:00 – 15:30(90 นาที) 16:00 –17:30(90 นาที) บ่าย
  การทดสอบ
  ภาษาเกาหลี
  ทั่วไป
  ระดับสูง 09:00 – 10:30(90 นาที) 11:00 – 12:30(90 นาที) เช้า
  การทดสอบภาษาเกาหลีเชิง
  ธุรกิจ
  14:00 – 15:30(90 นาที) 16:00 –17:30(90 นาที) บ่าย
  ประกาศผลสอบ : วันที่ 1 พฤศจิกายน 2550
  • การทดสอบภาษาเกาหลีทั่วไป
  - สามารถทราบคะแนนผลการสอบในแต่ละระดับ และคะแนนเฉลี่ยได้ทางอินเตอร์เน็ต
  - เกียรติบัตรจะมอบให้กับผู้ที่ผ่านการสอบในแต่ละระดับเท่านั้น
  • การทดสอบภาษาเกาหลีเชิงธุรกิจ
  - สามารถทราบคะแนนผลการสอบในแต่ละระดับ และคะแนนเฉลี่ยได้ทางอินเตอร์เน็ต
  - เกียรติบัตรจะมอบให้กับผู้ที่ผ่านการสอบในแต่ละระดับเท่านั้น
  ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้สมัครสอบ
  - ต้องนำบัตรผู้เข้าสอบไปแสดงในวันสอบ
  - ต้องแสดงหนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชนแก่กรรมการประจำห้องสอบในวันที่สอบ ใน
  กรณีที่ไม่แสดงบัตรจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
  - การสอบ ผู้เข้าสอบต้องเข้าสอบตามสถานที่ที่ได้สมัครสอบไว้เท่านั้น
  - ในวันสอบ สถาบันฯ จะแจกปากกาคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้เข้าสอบ และในการทำข้อสอบจะต้อง
  ใช้ปากกาที่แจกให้เท่านั้น
  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
  - โรงเรียนนานาชาติเกาหลีกรุงเทพฯ (02-543-6981/2)
  - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (073-331-304)
  สถาบันพัฒนาหลักสูตรแห่งประเทศเกาหลีความคิดเห็นที่ 2

25 ธ.ค. 2550 07:02
 1. ถามตั้งนานไม่มีใครตอบ
  ผมหาเอง แล้ว ก็เอามาตอบเองเลย
  เผื่อจะมีประโยชน์แก่คนที่ต้องการสอบภาษาเกาหลีมั่งความคิดเห็นที่ 12

31 มี.ค. 2553 10:15
 1. อยากทราบว่าคนที่สอบผ่านเมื่อประมาณปี 2549 แล้วผู้คัดเลือกไปปี 2551 แต่ไม่ได้ไปเลย แล้วมีสิทธิไปสอบใหม่ได้หรือไม่ค่ะ แล้วมีสอบอีกทีวันไหน รบกวนโทรแจ้งกลับมาด้วย 087-9213398ความคิดเห็นที่ 6

11 ธ.ค. 2551 21:42
 1. อยากถามว่าจะหาผลสอบวัดระดับภาษาเกาหลีย้อนหลังได้ยังไงค่ะ
  สอบครั้งที่ 15 ประกาศผลเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2550
  แต่ไม่รู้ว่าจะหาคะแนนสอบได้จากที่ไหน
  ช่วยตอบด้วย ด่วนค่ะ
  ขอบคุณมาก
ความคิดเห็นที่ 7

11 ธ.ค. 2551 21:43
 1. อยากถามว่าจะหาผลสอบวัดระดับภาษาเกาหลีย้อนหลังได้ยังไงค่ะ
  สอบครั้งที่ 12 ประกาศผลเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2550
  แต่ไม่รู้ว่าจะหาคะแนนสอบได้จากที่ไหน
  ช่วยตอบด้วย ด่วนค่ะ
  ขอบคุณมาก
  (อันบนพิมพ์ผิด)
ความคิดเห็นที่ 8

19 พ.ค. 2552 17:33
 1. 11
ความคิดเห็นที่ 13

25 พ.ค. 2554 10:04
 1. อยากทราบว่าสอบครั้งที่ 11 พ.ศ. 54 จะรับสมัครวันที่เท่าไรค่ะความคิดเห็นที่ 10

11 ก.ย. 2552 16:37
 1. วันอาทิตย์จาไปสอบวัดระดับทางภาษาแล้ว

  ข้อสอบเหมือนจายากมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

  เครียดจัดอ่ะ

  กลัวสอบไม่ผ่าน
ความคิดเห็นที่ 11

pingguo
16 ก.พ. 2553 15:32
 1. เรียนภาษาเกาหลี กับ Apple Say Hi โทร 02-663-6499 ที่สุขุมวิท BTSพร้อมพงษ์ เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.applesayhi.com

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น