ยาปฏิชีวนะกลุ่มเทททราซัยคลีน Tetracycline Antibiotics (the-tra-SIKE-lene)

ยาปฏิชีวนะกลุ่มเทททราซัยคลีน

Tetracycline Antibiotics (the-tra-SIKE-lene)ดีเมคลอซัยคลีน (Demeclocycline)

ดอกซิซัยคลีน ไฮโดรคลอไรด์ (Doxycycline Hydrochloride)

เมคลอซัยคลีน ซัลโฟซาลิซิเลต (Meclocyline Sulfosalicylate)

มิโนซัยคลีน ไฮโดรคลอไรด์ (Minocycline Hydrochloride)

ออกซิเทราซัยคลีน (Oxytetracycline)

เททราซัยคลีน ไฮโดรคลอไรด์ (Tetracycline Hydrochloride)สรรพคุณ

ใช้รักษาโรคติดเชื้อ เช่น หนองใน โรคติดเชื้อในปาก เหงือกและฟัน ไข้ผื่นภูเขาร็อกกี และไข้แบบอื่นซึ่งเกิดจากเห็บหรือหมัด รวมถึงโรคไลม์ (Lyme disease-โรคติดเชื้อแบคทีเรีย ทำให้เกิดโรคคล้ายโรคเรื้อนสุนัข) โรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะและโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ เช่น ปอดบวม หรือหลอดลมอักเสบ

ดอกซิซัยคลินใช้สำหรับป้องกันและรักษาโรคท้องเนขณะเดินทาง

เททราซัยคลีน ไฮโดรคลอไรด์ใช้สำหรับรักษาบิดอะมีบิก (บิดมีตัว)ข้อมูลทั่วไป

ยาปฏิชีวนะเททราซัยคลีนมีประสิทธิภาพในการใช้รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียได้อย่างกว้างขวาง และใช้ร่วมกับยาอื่นเพื่อรักษาดรคบิดอะมีบิกหรือบิดมีตัว

ยาปฏิชีวนะเททราซัยคลีนออกฤทธิ์ตัอวงจรในการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย ทำให้แบคทีเรียขยายพันธุ์ไม่ได้ ขณะเดียวกันร่างกายก็ขจัดเชื้อเหล่านั้นลงเอง กระบวนการนี้เรียกว่า การยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย

ยาปฏิชีวนะเททราซัยคลีนอาจใช้แทนยาเพนิซิลลินได้เมื่อคนไข้แพ้เพนิซิลลิน ยาเหล่านี้เคยใช้ได้ผลดีในการรักษาโรคติดเชื้อของผิวหนัง แต่ปัจจุบันถือว่าเป็นยาที่ไม่ควรเลือกใช้เพื่อการณ์นี้เป็นอันดับแรก

เททราซัยคลีน ไฮโดรคลอไรด์และเมคลอซัยคลีน ใช้ได้ดีสำหรับรักษาสิววัยรุ่น โดยใช้ยาขนาดต่ำเป็นระยะยาว ซึ่งการรักษาในลักษณะนี้ยังไม่เคยปรากฏว่าทำให้เกิดพิษหรือเกิดอาการแพ้แต่อย่างใดข้อควรระวังและคำเตือน

ห้ามให้ยาปฏิชีวนะเททราซัยคลีนแก่ผู้ที่เป็นโรคตับ หรือผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับไตหรือทางเดินปัสสาวะ

ถ้ายาปฏิชีวนะที่ผู้ขายยาจ่ายให้รักษาโรคไม่ได้ผล จะต้องมีหลายสิ่งที่ต้องพิจารณา เช่น กินยาไม่ครบงวดการรักษา อาจเกิดการติดเชื้ออื่นแทรกซ้อน ซึ่งส่วนมากมักเป็นเชื้อรา เชื้อราจึงเจริญในบริเวณที่มีการติดเชื้อแบคทีเรีย แต่เททราซัยคลีนไม่มีฤทธิ์ต่อเชื้อยา ถ้าการติดเชื้อเดิมกลับมากำเริบขึ้น หรือเกิดโรคิดเชื้อขึ้นใหม่ ผู้ขายยาเท่านั้นที่สามารถวินิจฉัยได้ว่าควรใช้ยาใดรักษาต่อไป

ควรหลีกเลี่ยงการถูกแสงเป็นเวลานานๆ ขณะที่กำลังกินยาปฏิชีวนะเททราซัยคลีนในขนาดสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งดีเมคลอซัยคลีน เนื่องจากยาเหล่านี้อาจขัดขวางกลไกของร่างกายในการกรองแสง ทำให้เกิดการเกรียมแดดอย่างรุนแรงได้ง่าย

ถ้าแพ้ยาปฏิชีวนะเททราซัยคลีนอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็มักจะแพ้ยาทุกชนิดในกลุ่มนี้ จึงห้ามใช้ยาปฏิชีวนะเททราซัยคลีนถ้าแพ้ยานี้

ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 8 ขวบใช้ยาปฏิชีวนะเททราซัยคลีน เพราะยาเหล่านี้ขัดขวางารเจริญเติบโตของกระดูกท่อนยาว เช่น กระดูกแขน กระดูกขา ทำให้การเจริญเติบโตของเด็กชะงัก และฟันเด็กอาจเปลี่ยนสีอย่างถาวร

ผู้ที่กินยาดีเมคลอซัยคลีนอาจเกิดภาวะเบาจืด(มีอาการกระหายน้ำจัด ปัสสาวะบ่อยและมากและอ่อนเพลีย) ความรุนแรงของภาวะเช่นนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณยาที่กิน และภาวะนี้จะหายไปเองหลังหยุดยา

มิโนซัยคลียอาจทำให้เกิดการขาดสติ ตาพร่า หรือเป็นลม ผู้ที่กินยานี้ต้องระมัดระวังในการขับขี่ การทำงานกับเครื่องจักรกลหรือไฟฟ้า หรืองานที่ทำต้องใช้สมาธิ

ยาปฏิชีวนะเททราซัยคลีนสามารถทำให้เกิดความดันในสมองเพิ่มสูง(มีอาการปวดศีรษะ และการมองเห็นพร่ามัว)พิษภัยที่อาจเกิดจากยา

พบบ่อยที่สุด : อึดอัดในท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเดิน ผื่นขึ้น และแพ้แดด

พบได้น้อย : ลิ้นเป็นขน คันและระคายบริเวณทวารหนักและช่องคลอด ถ้าเกิดอาการเหล่านี้ขึ้นต้องไปพบผู้ขายทันที ผู้ที่ใช้ยาปฏิชีวนะเททราซัยคลีนเป็นระยะยาว ต้องตรวจร่างกายและตรวจทางห้องปฏิบัติการเป็นระยะๆ

พบได้น้อยมาก : เบื่ออาหาร ผิงหนังลอก ไข้ขึ้น หนาวสั่น โลหิตจาง เกิดจุดสีน้ำตาลทีผิวหนัง ไตเสื่อมและตับถูกทำลายปฏิกิริยากับยาอื่น

- ยาปฏิชีวนะเททราซัยคลีนอาจทำลายฤทธิ์ซึ่งกันและกันกับยาปฏิชีวนะที่มีฤทธิ์ฆ่าแบคทีเรีย เช่น เพนิซิลลิน จึงห้ามใช้ยา 2 จำพวกนี้รักษาโรคติดเชื้อร่วมกัน

- ยาลดกรด แร่ธาตุเสริมอาหาร และวิตามินรวมผสมแร่ธาตุ เช่น บิสมัท แคลเซียม สังกะสี แมกนีเซียม หรือเหล็ก อาจลดระสิทธิภาพของยาปฏิชีวนะกลุ่มเททราซัยคลีน โดยขัดขวางการดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือด ยกเว้นดอกซิซัยคลีนและมิโนซัยคลีนโซเดียมไบคาร์บอเนตชนิดผงที่ใช้ในลักษณะยาลดกรดก็อาจให้ผลแบบเดียวกัน ต้องแยกกินยาลดกรด แร่ธาตุเสริมอาหาร วิตามินผสมแร่ธาตุ หรือโซเดียม ไบคาร์บอเนต ให้ห่างจากยาปฏิชีวนะในกลุ่มเททราซัยคลีนอย่างน้อย 2 ชั่วโมง

- ยาปฏิชีวนะในกลุ่มเททราซัยคลีนอาจเพิ่มฤทธิ์ยาลดความหนืดของเลือด เช่น วอร์ฟาริน ต้องปรึกษาผู้ขายยา เพราะอาจต้องปรับขนาดยาลดความหนืดของเลือดให้เหมาะสม

- บาร์บิทูเรต คาร์แบมาเซพีน และยาควบคุมอาการลมบ้าหมูกลุ่มไฮแดนโทอิน อาจเพิ่มอัตราการทำลายยาดอกซิซัยคลีนในตับ ทำให้ประสิทธิภาพลดลง อาจต้องปรับขนาดของยาดอกซิซัยคลีนเพิ่ม หรือเปลี่ยนไปใช้ยาปฏิชีวนะชนิดอื่น

- ซิเมทิดีน แรนิทิดีน และยาต้านฮิสตามีนเอช2 อื่นๆ อาจลดประสิทธิภาพของยาปฏิชีวนะกลุ่มเททราซัยคลีน

- ยาปฏีชีวนะกลุ่มเททราซัยคลีนอาจเพิ่มระดับยาดิจอกซินในเลือดของผู้ป่วยบางคน อาจทำให้พิษภัยของดีจอกซินเพิ่มขึ้น ผู้ที่ไวต่อปฏิกิริยานี้อาจมีผลต่อเนื่องไปเป็นเดือนหลังหยุดยาฏิชีวนะกลุ่มเททราซัยคลีน ผู้ที่ใช้ยาร่วมกันเช่นนี้ต้องไม่ประมาทต่อพิษภัยของดีจอกซิน หากเกิดขึ้นต้องคอยวัดระดับน้ำตาลในเลือดให้ดี

- ยาปฏิชีวนะกลุ่มเททราซัยคลีนอาจลดความต้องการอินซูลินเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดลง ถ้าใช้ยาร่วมกันแบบนี้ ต้องคอยวัดระดับน้ำตาลในเลือดให้ดี

- ยาปฏิชีวนะกลุ่มเททราซัยคลีนอาจเพิ่มหรือลดระดับยาลิเทียมในเลือด

- ยาเหล่านี้อาจลดประสิทธิภาพยาคุมกำเนิดชนิดรับประทานอาจมีประจำเดือนหรือเกิดการตั้งครรภ์ขึ้นได้ ต้องใช้วิธีคุมกำเนิดอย่างอื่นเสริม ยาคุมกำเนิดชนิดรับประทานขณะกินยาปฏิชีวนะกลุ่มเททราซัยคลีนปฏิกิริยากับอาหาร

กินยาปฏิชีวนะกลุ่มเททราซัยคลีน ยกเว้นดอกซิซัยคลีนและมิโนซัลคลีนเวลาท้องว่าง คือก่อนอาหาร 1 ชั่วโมง หรือหลังอาหาร 2 ชั่วโมงกับน้ำ 1 แก้วเต็ม

ฤทธิ์ในการขจัดเชื้อแบคทีเรียของยาปฏิชีวนะเหล่านี้ อาจถูกอาหารจากผลิตภัณฑ์นม เช่น นมหรือเนยแข็ง หรือยาลดกรด ทำลาย

ดอกซิซัยคลีนและมิโนซัยคลีนจะกินเวลาท้องว่าง หรือกินพร้อมอาหารหรือนมก็ได้ขนาดยาที่ใช้

ดีเมคลอซัยคลีน (Demeclocycline)

ผู้ใหญ่ : วันละ 600 มิลลิกรัม

เด็ก(อายุ 9 ขวบขึ้นไป) : 6.6-13.2 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อวัน

เด็ก(อายุต่ำกว่า 9 ขวบ) : ไม่แนะนำ

ดอกซิซัยคลีน ไฮโดรคลอไรด์ (Doxycycline Hydrochloride)

ผู้ใหญ่และเด็ก(อายุ 9 ขวบขึ้นไป หรือน้ำหนักตัวมากกกว่า 45 กิโลกรัม) : ขนาดเริ่มต้น 200 มิลลิกรัม กินยานี้มื้อละ 100 มิลลิกรัม ทุก 12 ชั่วโมง ขนาดพยุงการรักษา วันละ 100 มิลลิกรัม ให้ยาวันละ 1 มื้อ หรือแบ่งเป็น 2 มื้อ

ใช้รักษาโรคหนองใน ให้ยามื้อแรก 300 มิลลิกรัม และตามอีก 1 มื้อหลังมื้อแรก 1 ชั่วโมง 300 มิลลิกรัม

ซิฟิลิส ให้ยาวันละ 300 มิลลิกรัม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 วัน

เด็ก(อายุ 9 ขวบขึ้นไป แต่น้ำหนักตัวน้อยกว่า 45 กิโลกรัม) : ขนาดเริ่มต้น 4.4 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม แบ่งยาออกเป็น 2 มื้อ ขนาดพยุงการรักษา 2.2 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อวัน ให้ยาวันละ 1 มื้อ

ผู้ขายอาจให้ยาขนาดพยุงการรักษาเป็น 2 เท่าของขนาดที่กล่าวมาแล้วทั้งผู้ใหญ่และเด็ก สำหรับรักษาโรคติดเชื้อรุนแรง อาการพิษภัยของยาเพิ่มขึ้นเมื่อให้ยาเกินกว่าวันละ 200 มิลลิกรัม

เมคลอซัยคลีน ซัลโฟซาลิซิเลต (Meclocyline Sulfosalicylate)

ทายาบริเวณที่มีการติดเชื้อเวลาเช้าและก่อนนอน

มิโนซัยคลีน ไฮโดรคลอไรด์ (Minocycline Hydrochloride)

ผู้ใหญ่ : ขนาดเริ่มต้น 200 มิลลิกรัม ขนาดพยุงการักษา 100 มิลลิกรัม ทุก 12 ชั่วโมง หรือจะให้ยาอีกแบบคือ ขนาดเริ่มต้น 100-200 มิลลิกรัม และขนาดพยุงการรักษา 50 มิลลิกรัม วันละ 4 ครั้งก็ได้

เด็ก(อายุ 9 ขวบขึ้นไป) : ขนาดเริ่มต้น 4.4 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ขนาดพยุงอาการ 2.2 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ทุก 12 ชั่วโมง

เด็ก(อายุต่ำกว่า 9 ขวบ) : ไม่แนะนำ

ออกซิเทราซัยคลีน (Oxytetracycline) และ เททราซัยคลีน ไฮโดรคลอไรด์ (Tetracycline Hydrochloride)

ผู้ใหญ่ : 250-500 มิลลิกรัม วันละ 4 ครั้ง

เด็ก(อายุ 9 ขวบขึ้นไป) : 22-44 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อวันแบ่งยาออกเป็น 4 มื้อ

เด็ก(อายุ 9 ขวบ) : ไม่แนะนำ

ขี้ผึ้ง และยาน้ำเททราซัยคลีน ไฮโดรคลอไรด์

ทาบริเวณที่ติดเชื้อ เวลาเช้าและก่อนนอนการใช้ยาเกินขนาด

การใช้ยาปฏิชีวนะกลุ่มเททราซัยคลีนเกินขนาดน่าจะทำให้เกิดผลต่อกระเพาะอาหารและระบบการย่อยอาหาร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากศูนย์ควบคุมพิษหรือห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล ถ้าจะไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล อย่าลืมนำยาหรือขวดยาไปด้วยข้อมูลพิเศษ

ห้ามกินยาปฏิชีวนะกลุ่มเททราซัยคลีนทุกชนิดที่หมดอายุแล้วตามที่ระบุไว้ในฉลาก เพราะยาปฏิชีวนะกลุ่มเททราซัยคลีนที่สลายตัวแล้วจะทำให้เกิดสารใหม่ซึ่งเป็นพิษอย่างสูง และอายทำลายไตได้อย่างร้ายแรง

เนื่องจาประสิทธิภาพของยาปฏิชีวนะกลุ่มเททราซัยคลีนขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของยาในบริเวณที่มีการติดเชื้อ จึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ขายยาอย่างเคร่งครัด โดยใช้ยาตามเวลาจนกว่าจะครบงวดการรักษาตามที่ผู้ขายยาจ่ายให้

ไปพบผู้ขายยาถ้าเกิดอาการกระหายน้ำจัด ถ่ายปัสสาวะบ่อย อ่อนเพลีย ผิวหนังหรือชั้นเยื่อเมือกเปลี่ยนเป็นสีฟ้า-เทา(เมื่อกินยามิโนซัยคลีน) เบื่ออาหาร ปวดศีรษะ อาเจียน การมองเห็นผิดปกติ ปวดท้องพร้อมกับคลื่นไส้อาเจียนผิวหนังหรือตาขาวเป็นสีเหลือง หรือมีอาการพิษภัยอื่นที่คงอยู่นานหรือทนไม่ได้ เช่น ตาพร่า ขาดสติ หรือจิตใจหวั่นไหว กระเพาะอาหารแสบร้อน หรือเป็นตะคริว ท้องเดินพร้อมกับคลื่นไส้อาเจียนที่เรียกว่าทั้งลงทั้งราก หรือคันบริเวณปากทวารหนักหรือช่องคลอด ซึ่งเป้ฯสัญญาณที่บอกว่าเกิดการติดเชื้อแทรกซ้อนขึ้นแล้ว และต้องไปพบผู้ขายยาถ้าฟันของเด็กเปลี่ยนสี

ต้องหลีกเลี่ยงการถูกแสงขณะกินยาปฏิชีวนะกลุ่มเททราซัยคลีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งดีเมคลอซัยคลีน เพราะยาเหล่านี้อาจทำให้เกิดการแพ้แสงแดดได้

ยาปฏิชีวนะกลุ่มเททราซัยคลีนอาจทำให้เกิดอาการตาพร่า ขาดสติ หรือเป็นลม ต้องระมัดระวังในการขับขี่ การทำงานกัลป์เครื่องจักรกลหรือไฟฟ้า และงานที่ต้องใช้สมาธิ

ถ้าใช้ยาน้ำเททราซัยคลีน ไฮโดรคลอไรด์ หรือเมคลอซัยคลีน ซัลโฟซาลิซิเลต ทารักษาสิว ต้องทายาบริเวณที่ต้องการรักษาจนเปียก ซึ่งอายเกิดอาการเจ็บจี๊ด หรือร้อยอยุ่เพียงไม่กี่นาที ยาน้ำเททราซัยคลีนอาจเปื้อนผิวหนังเป็นสีเหลือง แต่สามารถล้างออกได้ง่ายๆ ห้ามทายาน้ำหรือครีมเข้าไปในลูกตา จมูก หรือปาก

ถ้าลืมใช้ยาปฏิชีวนะกลุ่มเททราซัยคลีน 1 ครั้ง ใช้ยาทันทีที่นึกได้ ถ้าใช้ยาวันละ 1 ครั้ง และนึกได้ใกล้เวลาใช้ครั้งต่อไป ใช้ยาครั้งที่ลืมทันที และแบ่งเวลาครั้งที่ล้มครั้งต่อไปให้ห่างกัน 10-12 ชั่วโมง แล้วกลับไปเริ่มต้นตามกำหนดเวลาเดิม ถ้าใช้เวลาวันละ 2 ครั้ง และนึกได้ใกล้เวลาใช้ยาครั้งต่อไป ใช้ยาครั้งที่ลืมทันที และใช้ยาอีกครั้งหลังจากนั้น 5-6 ชั่วโมง แล้วกลับไปเริ่มต้นใหม่ตามกำหนดเดิม ถ้าใช้ยาวันละ 3 ครั้งหรือมากกว่า 3 ครั้ง และนึกได้ใกล้เวลาใช้ยาครั้งต่อไป ใช้ยาทันที 1 ครั้ง และซ้ำอีกครั้งหลังจากนั้น 2- 4 ชั่วโมง แล้วกลับไปเริ่มต้นไม่ตามกำหนดเดิม ห้ามใช้ยาเป็น 2 เท่าของขนาดปกติเป็นอันขาดบุคคลพิเศษ

หญิงมีครรภ์/หญิงให้นมลูก

ห้ามหญิงมีมีครรภ์ใช้ยาปฏิชีวนะกลุ่มเททราซัยคลีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 5 เดือนหลังการตั้งครรภ์ เพราะยาเหล่านี้ขัดขวางการสร้างกะโหลกศีรษะและกระดูกโครงร่างของทารกในครรภ์

ยาปฏิชีวนะกลุ่มเททราซัยคลีนออกมากับน้ำนม ห้ามแม่ที่ให้นมลูกกินยาเหล่านี้เป็นอันขาด เพราะยาเหล่านี้เป็นอันขาด เพราะยาเหล่านี้ขัดขวางการเจริญเติบโตของกะโลกศีรษะ กระดูก และฟัน หากจำเป็นต้องกินยาเหล่านี้ ต้องเลี้ยงลูกด้วยนมขวด

ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุโดยเฉพาะที่เป็นโรคไตเสื่อม มักจะมีอาการพิษภัยที่เกิดได้น้อยหรือไม่น่าเกิด เกิดได้มากขึ้น

หมายเหตุ : โปรดสังเกตว่าในที่นี้ไม่มีการกล่าวถึงยาคลอร์เททราซัยคลีนทั้งๆที่เป็นยาที่มีต้นกำเนิดจาสหรัฐฯ ชาวบ้านนิยมซื้อกันมาก ครั้งละเม็ดสองเม็ด แต่ยานี้การดูดซึมไม่สู้ดี จึงมี่ประสิทธิภาพในการรักษาเท่าที่ควร


ความคิดเห็นที่ 5

solarlunar
26 ก.ย. 2551 17:29
  1. ทำไมอยากได้ข้อมูลแปลกๆ


    ที่ต้องกินทีละสองเม็ดก็เพราะมันมีtheraputic indexอยู่เท่านั้น


    ถ้าอยากได้ข้อมูลละเอียดขนาดน่าจะหา drug informationตามคณะเภสัชเอานะคะ


แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น