ส่วนประกอบของโครงงานสังคมมีอะไรบ้างค่ะ??

ช่วยบอกทีน่ะค่ะ ตอนนี้มึนมากเลย

ใกล้ถึงเวลาส่งแล้วด้วย

ขอบคุณล่วงหน้าด้วยน่ะค่ะความคิดเห็นที่ 76


18 ธ.ค. 2553 20:16
 1. ทำเรื่องยุคสมัยสิครับบบบความคิดเห็นที่ 2

26 ม.ค. 2551 08:41
 1. ทำเรื่องเกี่ยวกับเอเชียสิความคิดเห็นที่ 5

14 มิ.ย. 2551 16:46
 1. ตอนนี้เราต้องทำโครงงานวิชาสังคมงงมากเลยไม่รู้ต้องทำไงเริ่มอารายก่อนความคิดเห็นที่ 1

bew-_-
30 ธ.ค. 2550 14:01
 1. ใจร้ายจัง
  ไม่มีคัยบอกเลยซักคนความคิดเห็นที่ 23

1 ธ.ค. 2551 15:24
 1. ไม่รู้น่ะ�� น่าจะ

  1. ส่วนประกอบของโครงงาน

  โครงงานประกอบด้วยส่วนสำคัญ 4 ส่วน คือ

  (1)�� ส่วนนำ

  (2)�� ส่วนเนื้อความ

  (3)�� ส่วนอ้างอิง

  (4)�� ภาคผนวก

  1.1 ส่วนนำ

  ในส่วนนำนี้ จะประกอบด้วยส่วนต่างๆ ตามลำดับดังนี้

  (ก)��� ปกหน้า ให้ใช้ปกอ่อนสีขาว เนื้อหาประกอบด้วยข้อความเกี่ยวกับชื่อโครงงานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผู้ทำโครงงาน รหัสประจำตัวนักศึกษา ชื่อปริญญา ภาควิชา และปีการศึกษา ที่ได้รับอนุมัติ

  (ข)���� ปกในหรือหน้าอนุมัติบรรจุรายละเอียดเหมือนปกหน้า แต่มีรายชื่อคณะกรรมการสอบโครงงาน พร้อมลงนาม

  (ค)��� กิติกรรมประกาศ คือข้อความที่กล่าวขอบคุณผู้ช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือในการทำงานค้นคว้า จนประสบความสำเร็จ

  (ง)���� บทคัดย่อ เป็นข้อความโดยสรุป กล่าวถึงจุดมุ่งหมายและขอบเขตของโครงงาน วิธีดำเนินงาน ตลอดจนผลสรุป บทคัดย่อนี้ให้เป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

  (จ)���� สารบัญ เป็นส่วนแจ้งถึงตำแหน่งหน้าของเนื้อหาของโครงงาน โดยเริ่มหมายเลขหน้าตั้งแต่บทคัดย่อจนถึงหน้าสุดท้าย ชื่อบทและหัวข้อที่ปรากฏในสารบัญจะต้องตรงกับที่ปรากฏในเนื้อหา

  (ฉ)��� สารบัญตาราง เป็นส่วนแจ้งตำแหน่งของตารางในโครงงาน

  (ช)���� สารบัญรูป เป็นส่วนแจ้งตำแหน่งหน้าของรูปภาพหรือแผนภูมิ

  บทสรุป

  ผลและการวิจารณ์

  อุปกรณ์และวิธีการ

  ทฤษฎีหรือหลักการที่เกี่ยวข้อง

  1.2 ส่วนเนื้อหา

  ������������ ในส่วนนี้บรรจุรายละเอียดของโครงงาน โดยแยกออกเป็นบทและกำกับด้วยหมายเลขพร้อมชื่อบท โดยแบ่งโครงสร้างตามลำดับต่อไปนี้

  (ก)��� บทนำ กำหนดให้เป็นบทที่ 1 และประกอบด้วยเนื้อหาที่อธิบายถึง ปัญหาและเหตุผลที่ทำโครงงานโดยเน้นความสำคัญของงาน วัตถุประสงค์ ตลอดจนขอบเขตของโครงงานให้ชัดเจน

  1.3 ส่วนอ้างอิง

  ��������������� ส่วนอ้างอิงหรือส่วนบรรณานุกรม ส่วนนี้บรรจุชื่อเอกสารที่ได้อ้างอิงไว้ในโครงงาน ซึ่งจะต้องเขียนให้ถูกต้องตามหลักการที่ได้กำหนดไว้

  1.4 ภาคผนวก

  ��������������� ภาคผนวกเป็นส่วนที่ให้รายละเอียดเพิ่มเติม เช่น การพิสูจน์สมการ ขั้นตอนวิธีการติดตั้งระบบ วิธีการใช้โปรแกรม เป็นต้น

  2. การเรียงลำดับส่วนประกอบโครงงาน

  การจัดส่วนต่างๆ เข้าเป็นรูปเล่ม ต้องให้เป็นไปตามลำดับต่อไปนี้

  (1)���� ปกหน้า

  (2)���� ปกในหรือหน้าอนุมัติ

  (3)���� กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)

  (4)���� บทคัดย่อภาษาไทย

  (5)���� บทคัดย่อภาษาอังกฤษ

  (6)���� สารบัญ

  (7)���� สารบัญรูป (ถ้ามี)

  (8)���� สารบัญตาราง (ถ้ามี)

  (9)���� เนื้อหาแยกออกเป็นบทๆ

  (10) เอกสารอ้างอิง

  (11) ภาคผนวก (ถ้ามี)
ความคิดเห็นที่ 22

20 พ.ย. 2551 21:04
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลคืออะไรคะ

  ช่วยด่วนนะคะ
  ส่งวันพรุ่งนี้แล้ว

  ขอคำตอบวันนี้! ตอนนี้เลยนะค้า!
ความคิดเห็นที่ 7

25 ก.ค. 2551 17:14
 1. โครตหว่ะ
ความคิดเห็นที่ 9

7 ส.ค. 2551 13:11
 1. เเอนตอเเหลมาก
ความคิดเห็นที่ 10

7 ส.ค. 2551 13:11
 1. ช่วยบอกหนูที่หนูทำไม่ได้
ความคิดเห็นที่ 11

7 ส.ค. 2551 13:12
 1. ทำไมต้องด่าแอนด้วย
ความคิดเห็นที่ 12

7 ส.ค. 2551 13:12
 1. ลาวตอเเหลม
ความคิดเห็นที่ 28

26 ม.ค. 2552 17:32
 1. เก่งมากครับ   ดีมาก
ความคิดเห็นที่ 25

14 ธ.ค. 2551 21:03
 1. หวัดดี
ความคิดเห็นที่ 26

14 ธ.ค. 2551 21:09
 1. บทที่2 3 4 5คืออะไรบ้าง
ความคิดเห็นที่ 16

22 ก.ย. 2551 15:57
 1. 5555+
ความคิดเห็นที่ 21

13 พ.ย. 2551 15:17
 1. เรน่าทาดทิสดเทาทืดาเทาส
ความคิดเห็นที่ 20

10 พ.ย. 2551 18:46
 1. ใจร้ายสุดๆๆๆๆๆ   ไม่ยอมบอกเลย

  เขาโกรธนะ    


                                          mint                                        
ความคิดเห็นที่ 27

15 ม.ค. 2552 13:56
 1. โครงงานสังคมทำอย่างไรคะ
ความคิดเห็นที่ 24

8 ธ.ค. 2551 14:52
 1. รักเทอคนเดียวความคิดเห็นที่ 77

23 ม.ค. 2554 17:38
 1. เราทำเรื่องโครงสร้างทางประวัติศาสตร์

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น