แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น ม. 2

http://mathteacher.topcities.com/


ความคิดเห็นที่ 2


27 ก.ค. 2551 11:52
 1. 555+


ความคิดเห็นที่ 3

phangphon
30 ก.ย. 2551 21:53
 1. มีความประสงค์จัดทำแบบฝึกเสริมทักษะความน่าจะเป็น  ม. 3 ควรจะปรึกษาใครดี   อย่างไร   ที่ไหน


ความคิดเห็นที่ 4

21 ต.ค. 2552 15:28
 1. แผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมงม.2 เทอม2

ความคิดเห็นที่ 7

28 มี.ค. 2553 22:18
 1. ขอแผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ม.2เทอม 1 ใช้หลักสูตรการศึกษา2551

ความคิดเห็นที่ 9

11 มิ.ย. 2553 16:13
 1. ขอแผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.2 เทอม 1 หน่อยนะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 11

22 มิ.ย. 2553 13:09
 1. ขอแผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม. 2 และ ม. 5

ความคิดเห็นที่ 12

2 ก.ค. 2553 15:10
 1. ขอความกรุณาส่งแผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2 ให้หน่อยนะคะ

ความคิดเห็นที่ 13

27 ก.ค. 2553 21:17
 1. ขอความกรุณาส่งแผนการจัดการเรียนรู้คณิตพื้นฐาน ม.1 หลักสูตรการศึกษา 51 ให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูง

ความคิดเห็นที่ 14

5 ส.ค. 2553 07:07
 1. ขอแผนคณิต ม.ต้น หลักสูตร 2551

ความคิดเห็นที่ 15

19 ส.ค. 2553 20:08
 1. อ่านง่าย

ความคิดเห็นที่ 16

24 ส.ค. 2553 12:49
 1. ขอแผน ม.ต้น ครับ (หลักสูตรใหม่) ขอบคุณ คับๆๆๆ

ความคิดเห็นที่ 17

27 ส.ค. 2553 11:56
 1. ขอแผนคณิตศาสตร์ ม.1หน่อยครับ .....

ความคิดเห็นที่ 18

28 ส.ค. 2553 13:46
 1. ขอแผนคณิตม.2 หน่อยคะ ขอบคุณคะ

ความคิดเห็นที่ 19

6 ก.ย. 2553 10:30
 1. อยากได้แผนการสอนค่ะ

ความคิดเห็นที่ 20

6 ก.ย. 2553 10:55
 1. ขอแผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาตร์ม.2 หลักสูตร 2551 ด้วยค่ะ ขอความกรุณานะคะ

ความคิดเห็นที่ 21

17 ก.ย. 2553 17:03
 1. ขอตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์พื้นฐานและเพิ่มเติม ม. 2 เทอม 1 หน่อย อยากไว้ทดสอบตัวเองอ่ะ

ความคิดเห็นที่ 23

2 ต.ค. 2553 12:07
 1. ขอแผนคณิต ม.ต้นหลักสูตรใหม่ ขอบคุณมากค่ะ

ความคิดเห็นที่ 26

4 ม.ค. 2554 19:30
 1. รบกวนช่วยบอกแผนการวิชาคอม หน่อยค่ะ พร้อมมาตราฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด

ความคิดเห็นที่ 27

6 ม.ค. 2554 09:46
 1. ขอแผนม.2หน่อยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 28

6 ก.พ. 2554 20:58
 1. ขอแผนคณิตศาสตร์ ม.ต้น หลักสูตร 2551 ขอบคุณมากค่ะ

ความคิดเห็นที่ 30

7 เม.ย. 2554 22:04
 1. ขอแผนคณิตศาสตร์ ม.ต้น และป.6 หลักสูตร2551 คะ

ความคิดเห็นที่ 31

16 เม.ย. 2554 15:51
 1. ขอแผนคณิตศาสตร์BD ม.ต้น หลักสูตร 2551 ขอบคุณมากค่ะ

ความคิดเห็นที่ 32

14 พ.ค. 2554 20:17
 1. อยากได้แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หลักสูตร 51 ม.1 -3 ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 33

30 พ.ค. 2554 20:54
 1. ขอแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม. 2 หลักสูตร 2551

ความคิดเห็นที่ 34

pookmath
5 มิ.ย. 2554 20:27
 1. รบกวนขอ  แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หลักสูตร 51 ม.1 -3 ค่ะ  ขอบคุณค่ะ


ความคิดเห็นที่ 35

5 มิ.ย. 2554 21:19
 1. ขอแผนคณิตศาสตร์ ม.2 ทั้งพื้นฐานและเพิ่มเติม หลักสูตร 51 ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 36

6 มิ.ย. 2554 16:00
 1. ขอแผนการจัดการเรียนรู้ คณิตเพิ่มเติม ม.2 lungmann@chaiyo.com

ความคิดเห็นที่ 37

17 มิ.ย. 2554 22:21
 1. ขอแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม. 2พื้นฐาน 2ภาค หลักสูตร 2551

ความคิดเห็นที่ 38

4 ก.ค. 2554 14:24
 1. รบกวนขอ แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หลักสูตร 51 ม.1 -3 ค่ะ ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 39

27 ก.ค. 2554 22:12
 1. ขอความกรุณาส่งแผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม. 2 ทั้ง เทอม 1 และ 2 หลักสูตร 51 ด้วย ค่ะ และแผนของม.ปลายคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4-6 ทั้งสองเทอม จะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะ

ความคิดเห็นที่ 40

20 ส.ค. 2554 16:53
 1. รบกวนส่งแผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม. 2 ทั้ง เทอม 1 และ 2 หลักสูตร 51 ด้วยค่ะขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

ความคิดเห็นที่ 41

shanisa
29 ส.ค. 2554 15:50
 1. ขอแผนจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพิ่มเติมชั้นม.2ทั้งสองภาคเรียนขอบคุณค่ะ                                               ไปปรับให้สอดคล้องกับนวัตกรรมที่สร้างไว้ค่ะshanisa_buS@hotmail.com


ความคิดเห็นที่ 42

1 ก.ย. 2554 12:40
 1. ขอแผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ม.2เทอม 1 ใช้หลักสูตรการศึกษา2551 ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 43

9 ก.ย. 2554 21:59
 1. ขอแผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2 ทั้ง 2 ภาคเรียน หลักสูตร 2551 ขอขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 44

17 ต.ค. 2554 14:31
 1. ขอคู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.1 และ ม.2 ทั้ง 2เทอม หลักสูตร 2551 สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช ขอบคุณนะคะ

ความคิดเห็นที่ 45

31 ต.ค. 2554 09:41
 1. รบกวนขอแผนการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.2 เทอม 2 ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 46

11 มิ.ย. 2555 17:42
 1. ขอแผนคณิต เพิ่มเติม ม.ต้น ได้ไหมครับ 1-3 ทั้งสองเทอมเลย จะขอขอบพระคุณมาก ๆ เลย ค่ับ

ความคิดเห็นที่ 47

23 มิ.ย. 2555 23:02
 1. รบกวนขอแผนการสอนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1 และ ม.2 หน่อยคะ

ความคิดเห็นที่ 48

17 ธ.ค. 2556 00:24
 1. รบกวนขอแผนการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.2 เทอม 2 ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 49

20 มิ.ย. 2557 15:02
 1. ขอแผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ม.2เทอม1

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น