วิชาการดอทคอม ptt logo

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการไว้ทุกข์ในพระราชสำนักและภาพถ่ายการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระพี่นางเธอฯ สิ้นพระชนม์

โพสต์เมื่อ: 13:19 วันที่ 6 ม.ค. 2551         ชมแล้ว: 6,943 ตอบแล้ว: 2
วิชาการ >> กระทู้ >> ครูอาจารย์
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา เป็นพระธิดาพระองค์แรกในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประสูติเมื่อ วันอาทิตย์ที่ ๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๖๖ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการไว้ทุกข์ในพระราชสำนักและภาพถ่ายการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระพี่นางเธอฯ สิ้นพระชนม์
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการไว้ทุกข์ในพระราชสำนัก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริว่า ตามความนิยมที่เคยมีเป็นพระราชประเพณีมาแต่ก่อน ๆ ถ้ามีเหตุพระบรมวงษานุวงษ์พระองค์หนึ่งพระองค์ใดสิ้นพระชนม์ลง ในพระราชสำนักได้ไว้ทุกข์
ที่มา http://www.judiciary.go.th/index.php#
70931


chpu
ร่วมแบ่งปัน221 ครั้ง - ดาว 159 ดวง

จำนวน 2 ความเห็น, หน้าที่ | -1-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 1 6 ม.ค. 2551 (13:22)
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา เป็นพระธิดาพระองค์แรกในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประสูติเมื่อ วันอาทิตย์ที่ ๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๖๖ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ มีชื่อในสูติบัตรอังกฤษว่า "เมย์" (May) ต่อมา พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า "หม่อมเจ้ากัลยาณีวัฒนา" ทรงมีพระอนุชา ๒ พระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร มหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ในรัชกาลที่ ๗ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาเป็นพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากัลยาณิวัฒนา เมื่อ พุทธศักราช ๒๔๗๐ และในรัชกาลที่ ๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ทรงเฉลิมพระเกียรติยศเป็น สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา เมื่อพุทธศักราช ๒๔๗๘ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ทรงเริ่มการศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนราชินี กรุงเทพมหานคร ระดับมัธยมศึกษา ณ เมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ทรงได้รับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยโลซานน์สมเด็จเจ้าพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ทรงเริ่มปฏิบัติงานเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๕ โดยทรงเป็นอาจารย์พิเศษในคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทรงสอนวิชาวรรณคดี ฝรั่งเศส ใน พ.ศ. ๒๕๑๒ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กราบทูลขอพระราชทานพระกรุณา จึงทรงรับเป็นหัวหน้าสาขาภาษาต่างประเทศ อันประกอบด้วย ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน และญี่ปุ่น ภาษาจีน และรัสเซีย สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ทรงอุทิศเวลาให้แก่งานในหน้าที่ของพระองค์และงานสอนอย่างเต็มที่ ได้ทรงจัดระเบียบการปฏิบัติงานของอาจารย์สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสและภาษาต่างประเทศอื่นๆ ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

..

ข้าพเจ้าและครอบครัวขอให้พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยและ พระองค์จะสถิตย์อยู่ในใจของข้าพเจ้าและปวงชนชาวไทยตราบนิรันดร์
chpu
ร่วมแบ่งปัน221 ครั้ง - ดาว 159 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 2 6 ม.ค. 2551 (13:23)
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการไว้ทุกข์ในพระราชสำนักพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริว่า ตามความนิยมที่เคยมีเป็นพระราชประเพณีมาแต่ก่อน ๆ ถ้ามีเหตุพระบรมวงษานุวงษ์พระองค์หนึ่งพระองค์ใดสิ้นพระชนม์ลง ในพระราชสำนักได้ไว้ทุกข์เปนการแสดงความเคารพถวายแด่ผู้ที่สิ้นพระชนม์ บางพระองค์มีกำหนดถึง 100 วันเศษ หรือบางพระองค์ก็น้อยกว่านั้นบ้าง บัดนี้ ทรงพระราชดำริเห็นว่า ในสมัยนี้มีราชการแผ่นดินเปลี่ยนแปลงเจริญรุ่งเรืองขึ้น จำเป็นจะต้องแก้ไขพระราชประเพณีไว้ทุกข์ให้เหมาะแก่กาลสมัย เพื่อให้เป็นการสะดวกแก่ราชการที่ควรจะต้องจัดต้องประพฤติต่อไป จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาให้เป็นแบบฉบับสำหรับราชการตั้งแต่นี้ต่อไป ให้พระบรมวงษานุวงษ์และข้าราชการในพระราชสำนัก นับทั้งราชองครักษ์ด้วยมีกำหนดที่จะไว้ทุกข์ในเวลามีเหตุเมื่อพระบรมวงษานุวงษ์สิ้นพระชนม์ลง เป็นกำหนดดังต่อไปนี้

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธ 4 เดือน

พระเจ้าลูกยาเธอ 2 เดือน สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ 2 เดือน

สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ 2 เดือน พระเจ้าพี่ยาเธอ 1 เดือน

พระเจ้าน้องยาเธอ 1 เดือน สมเด็จพระเจ้าบรมวงษ์เธอทุกชั้น 1 เดือน

พระเจ้าบรมวงษ์เธอทุกชั้น 15 วัน

นอกจากนี้ พระบรมวงษานุวงษ์ที่นับเนื่องตามฐานว่าเป็นพระญาติใกล้ชิด จะทรงไว้ทุกข์เพิ่มเติมส่วนพระองค์อย่างบุคคลสามัญให้ซึ่งกันแะกันอีกช้านานไปเท่าใด ย่อมไม่มีข้อห้าม

พระราชกฤษฎีกานี้ ให้ถือว่าเปนระเบียบสำหรับไว้ทุกข์แต่เฉพาะพระบรมวงษานุวงษ์เพียงที่กำหนดพระเกียรติยศไว้ข้างต้นเท่านั้น และถ้าจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เพิ่มวันขึ้นถวายเป็นพระเกียรติยศพิเศษในคราวใดก็ได้ ตามแต่จะทรงพระราชดำริเห็นสมควร จะไม่เป็นการขัดขวางแก่พระราชกฤษฎีกานี้โดยอย่างหนึ่งอย่างใดพระบรมราชโองการดำรัสสั่งแต่วันที่ 22 สิงหาคม พระพุทธศักราช 2456 เป็นวันที่ 1016 ในรัชกาลปัจจุบันนี้ที่มา เรื่องการตั้งภาพถ่ายการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระพี่นางเธอฯ สิ้นพระชนม์ http://www.judiciary.go.th/index.php#
chpu
ร่วมแบ่งปัน221 ครั้ง - ดาว 159 ดวง

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม