งานว่าวไทยและว่าวนานาชาติ ครั้งที่ 10

10th Thailand International Kite Festival

8-9 มีนาคม 2551

ณ ค่ายพระรามหก อ.ชะอำ

ความคิดเห็นที่ 1

rocketo
1 ก.พ. 2551 15:01
 1. กิจกรรมหลัก 1. การแสดงว่าวไทย 4 ภาค และว่าวสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น 2. การแสดงว่าวนานาชาติในระดับนานาชาติ 3. การแสดงว่าวกลางคืนในระดับนานาชาติ 4. สาธิต นิทรรศการว่าวไทย 5. สาธิตการแข่งขันว่าวจุฬาและปักเป้า 6. การแข่งขันและสาธิตว่าวผาดโผน (Stunt Kite) 7. การแสดงว่าวจุฬาส่ายเร็ว 8. การแสดงว่าวต่อสู้ 9. การประกวดว่าวแผง 10. การประดิษฐ์ว่าวสร้างสรรค์ 11. การประกวดแผงว่าว 12. คลีนิค และตลาดนัดว่าว 13. กิจกรรมด้านศิลปะสำหรับเด็ก 14. การออกร้านจำหน่ายอาหารและหัตถกรรม [[74717]]

ความคิดเห็นที่ 2

rocketo
1 ก.พ. 2551 15:02
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์บน web ของการท่องเที่ยวฯ ว่าวไทยและว่าวนานาชาติ ครั้งที่ 10 http://thai.tourismthailand.org/festival-event/grand-content-2698.html

ความคิดเห็นที่ 3

rocketo
1 ก.พ. 2551 15:04
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์บน web ของ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) งานว่าวไทยและว่าวนานาชาติ ครั้งที่ 10 10th Thailand International Kite Festival 8-9 มีนาคม 2551 http://space.gistda.or.th/10thaiinterkitefestival/

ความคิดเห็นที่ 4

rocketo
1 ก.พ. 2551 15:05
 1. [[74718]] กิจกรรมเสริม 1. การแสดงกระโดดร่ม 2. การแสดงและแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ 3. ท่องเที่ยวพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน 4. แรลลี่นำเที่ยวชมงานว่าวใน Theme “แดนฝันทะเลวัง” เส้นทาง กทม.-ชะอำ-หัวหิน

ความคิดเห็นที่ 5

rocketo
1 ก.พ. 2551 15:07
 1. วันอังคาร-พุธที่ 11-12 มีนาคม 2551 “การแสดงว่าวไทยปะทะว่าวนานาชาติ บริเวณสนามหลวง กรุงเทพมหานคร (การแสดงนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในงานว่าวไทยและกีฬาไทย) [[74719]]

ความคิดเห็นที่ 6

rocketo
1 ก.พ. 2551 15:08
 1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 1. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 2. จังหวัดเพชรบุรี 3. กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ค่ายนเรศวร 4. กองกำกับการ 1 กองบังคับการฝึกพิเศษ ค่ายพระรามหก 5. มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร 6. มูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน 7. สมาคมกีฬาไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์ 8. เมืองชะอำ 9. สมาคมนักบินว่าวประเทศไทย 10. กรุงเทพมหานคร

ความคิดเห็นที่ 7

rocketo
1 ก.พ. 2551 15:15
 1. [[74722]] ขอแนะนำ web page เรื่องว่าว ครับ web หลัก คือ ว่าวกับการสำรวจระยะไกล http://funscience.gistda.or.th/kite/kite.html

ความคิดเห็นที่ 8

rocketo
1 ก.พ. 2551 15:15
 1. web page เรื่อง ว่าวอื่นๆ ว่าวแสนง่ายสำหรับ ห้องเรียน http://funscience.gistda.or.th/kite/easykite/easykite.html ว่าวไอพ่นจากถุงพลาสติก http://funscience.gistda.or.th/kite/plasticsled/plasticsled.html ว่าวธีออส http://space.gistda.or.th/theos/theoskite.html เตตระฮีดรอน http://funscience.gistda.or.th/tetrahedron/tetrahedron.html KAP - Kite Aerial Photography http://funscience.gistda.or.th/kap/kap.html

ความคิดเห็นที่ 9

rocketo
1 ก.พ. 2551 15:16
 1. web กิจกรรมว่าวในประเทศไทย งานว่าวไทยและว่าว นานาชาติ ครั้งที่ 10 10th Thailand International Kite Festival 8-9 มีนาคม 2551 http://space.gistda.or.th/10thaiinterkitefestival/ กิจกรรมครอบครัวสุดสนุก กับดาวเทียมธีออส สวนวชิรเบญจทัศ? (สวนรถไฟ) วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2550 http://space.gistda.or.th/spacescience/kite2007/event.html งานว่าวไทยและว่าว นานาชาติ ครั้งที่ 9 11-12 มีนาคม 2549 http://funscience.gistda.or.th/9thaiinterkitefestival/event.html ว่าวดาวเทียมธีออสกับงาน เทศกาลกีฬาไทย 2548 5 มีนาคม - 2 เมษายน 2548 http://space.gistda.or.th/kite48/event.html

ความคิดเห็นที่ 10

KNowarp
1 ก.พ. 2551 15:31
 1. น่าไปเที่ยวจัง เด็กๆคงชอบ แต่ไม่ค่อยมีรูปว่าวไทยเลย

ความคิดเห็นที่ 11

rocketo
1 ก.พ. 2551 15:38
 1. ว่าวไทยมีแน่ครับ แต่บังเอิญว่าภาพประกอบที่ได้มา มาจาก press release ที่ทางคุณ Ron ทำเพื่อประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศครับ http://funscience.gistda.or.th/9thaiinterkitefestival/thaikites.html [[74724]]

ความคิดเห็นที่ 12

KNowarp
1 ก.พ. 2551 18:03
 1. ขอบคุณคะ และก็ขอบคุณอีกครั้งสำหรับเ็ว็บต่างๆ ที่เกี่ยวกับว่าว ทำให้นีกถีงตอนเด็กๆวิ่งเล่นว่าวตามทุ่ง นานแสนนาน ตาทำว่าวจุฬา ไม่รู้หายไปไหนแ้ล้ว จะไม่หายได้อย่างไร เกือบ 40 ปีแล้วมั่ง

ความคิดเห็นที่ 13

rocketo
6 ก.พ. 2551 12:11
 1. ภาพถ่ายทางอากาศจากว่าว พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน [[75326]]

ความคิดเห็นที่ 14

rocketo
6 ก.พ. 2551 12:15
 1. ปากคลองบางตราน้อย มีกังหันผลิตไฟฟ้ากำลังลม ด้วยครับ [[75327]]

ความคิดเห็นที่ 15

rocketo
8 ก.พ. 2551 10:14
 1. ภาพสนามที่จัดงานว่าวฯ ถ่ายภาพเมื่อวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551 [[75621]]

ความคิดเห็นที่ 16

rocketo
8 ก.พ. 2551 10:21
 1. คลองบางตราน้อย คดเคี้ยวจากมุมซ้ายล่าง ไปยังตรงกลางภาพด้านบน [[75622]]

ความคิดเห็นที่ 17

rocketo
8 ก.พ. 2551 10:25
 1. กำแพงกันคลื่น (jetty) ที่สร้างเป็นระยะๆ ช่วยป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง และทำให้ทรายเกิดการทับถมตัว เกิดเป็นชายหาดขึ้นมาใหม่ [[75626]]

ความคิดเห็นที่ 18

rocketo
8 ก.พ. 2551 10:26
 1. ภาพกังหันผลิตไฟฟ้าจากพลังลม บริเวณปากคลองบางตราน้อย [[75628]]

ความคิดเห็นที่ 19

rocketo
8 ก.พ. 2551 10:30
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภวรรณ�พันธุ์จันทร์ จาก ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก แจ้งว่าจะเข้าร่วมงานฯ ด้วยครับ นิทรรสการฯ ประกอบด้วย ว่าวพื้นบ้านของจังหวัดพิษณุโลก ว่าวอีลุ้ม ว่าวจุฬา ว่าวงู ว่าวผ้า มีปราชญ์ชาวบ้านที่มีภูมิรู้เรื่องการทำว่าวไทยไปสาธิตการทำว่าว และแจกว่าวเป็นที่ระลึกในงาน รูปแบบการจัดนิทรรศการเป็นข้อมูลเสนอความรู้เรื่องว่าวในแผ่นไวนิลทั้งภาษาไทยและอังกฤษ และนิทรรศการแบบมีส่วนร่วม พิพิธภัณฑ์ว่าว ณ ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาลัยเขตพิษณุโลก http://funscience.gistda.or.th/kite/culturalcenter/welcome.html

ความคิดเห็นที่ 20

rocketo
8 ก.พ. 2551 10:46
 1. ทางเดิน และ สะพานไม้ ทอดผ่านพื้นที่ฟื้นฟูป่าชายเลนระยะที่ 1 [[75632]]

ความคิดเห็นที่ 21

rocketo
19 ก.พ. 2551 14:46
 1. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เข้าร่วมงานว่าวฯ : นำเสนอนิทรรศการทางดาราศาสตร์ เกี่ยวกับสถาบันฯ?, โลกร้อน และ นิทานดาว เรื่องดวงอาทิตย์ที่รัก ? ชมดวงอาทิตย์ผ่านกล้องดูดวงอาทิตย์ (กล้องไฮโดรเจน อัลฟ่า) : เป็นกิจกรรมในช่วงกลางวันให้ผู้เข้าร่วมงานได้ ดูและศึกษาดวงอาทิตย์จากกล้องดูดวงอาทิตย์หรือกล้องไฮโดรเจน อัลฟ่า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 มิลลิเมตร พร้อมวิทยากรจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ให้ความรู้และคำแนะนำ โดยปกติเราไม่สามารถมองดูดวงอาทิตย์ด้วยตาเปล่า จะทำให้ตาบอดได้ จึงต้องอาศัยกล้องดูดวงอาทิตย์มาช่วยในการศึกษาหาความรู้ กล้องตัวนี้จะเคลือบสารไฮโดรเจน อัลฟ่าไว้ที่บริเวณหน้าเลนส์ เพื่อช่วยกรองแสงจากดวงอาทิตย์ กิจกรรมกลางคืน : การดูดาวและวัตถุบนท้องฟ้า โดยมีวิทยากรจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ คอยให้คำแนะนำ ด้วยอุปกรณ์การดูดาว คือกล้องโทรทรรศน์ชนิดสะท้อนแสง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว และ กล้องโทรทรรศน์ชนิดหักเหแสง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ว่าวรูปน้องเอิรธ์และพี่กระต่าย : ทางสถาบัน ฯ นำว่าวจำนวน 200 ตัวเป็นรูปน้องเอิรธ์และพี่กระต่าย จากนิทานดาว เรื่อง ตำนานดวงอาทิตย์กับกระต่าย ไปแจกให้กับผู้ที่เข้าร่วมงาน พร้อมหนังสือการ์ตูนและซีดีนิทานดาว เรื่อง ตำนานดวงอาทิตย์กับกระต่าย และ นิทานดาว เรื่อง ดวงอาทิตย์ที่รัก ไปมอบให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานด้วย

ความคิดเห็นที่ 22

rocketo
19 ก.พ. 2551 14:52
 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก นิทรรศการในลักษณะเรือนชาน โดยเน้นว่าวพื้นบ้านของจังหวัดพิษณุโลก : ว่าวอีลุ้ม ว่าวจุฬา ว่าวงู ว่าวผ้า มีปราชญ์ชาวบ้านที่มีภูมิรู้เรื่องการทำว่าวไทย ไปสาธิตการทำว่าว และแจกว่าวเป็นที่ระลึกในงาน การปิ้งข้าวเกรียบว่าวแจกผู้เข้าร่วมงานฯ? ชมกังหันแบบบ้านกร่าง ของเล่นพลังลมแบบไทยๆ [[77722]]

ความคิดเห็นที่ 23

19 ก.พ. 2551 20:25
 1. <P>&nbsp;</P> <P>คุณตานุ่มไม่ได่มางานนี้แต่เป็นคุณตาปอนเก่งว่าวเท่าๆกัน</P> <P>คุณตานุ่มอายุ ๘๐ กว่า นั่งรถไกลจะเหนื่อย คุณตาปอน อายุ ๖๐ กว่าๆ มีความสุขกับการทำว่าวลองว่าว ละแวกนั้นบอกว่าเรื่องว่าวต้องตาปอนจริงไม่จริง มาชมงานกันคะ สนุกแน่ๆ </P> <P>การเมืองยุ่งจัง เอาความรู้สึกร้ายๆ ไปไกลๆ ให้ว่าวพาไป เอาความดีพัดพาเข้าประเทศไทยกันดีกว่า</P>

ความคิดเห็นที่ 24

rocketo
22 ก.พ. 2551 16:52
 1. สทอภ.(จิสด้า) เชิญเที่ยวงานว่าวไทยและว่าวนานาชาติครั้งที่ 10 วันเสาร์ที่ 8 - วันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม 2551 ณ ค่ายพระราม 6 อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี งานว่าวไทยและว่าวนานาชาติ ครั้งที่ 10 นับเป็นเทศกาลใหญ่ระดับนานาชาติ ที่จัดแสดง แข่งขัน ประกวด ว่าวของไทย และประเทศต่างๆ ทั่วโลก ในงานฯ นอกจากท่านจะได้ชม ว่าวขนาดใหญ่, ว่าวผาดโผน, และว่าวนานาชาติ รูปแบบต่างๆ แล้ว ยังมีกิจกรรมสอนประดิษฐ์ว่าว, สอนเล่นว่าวผาดโผน, การจำหน่ายว่าว, และ นิทรรศการต่างๆ ที่น่าสนใจยิ่ง เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา สทอภ.จะจัดแสดงว่าวดาวเทียมธีออส ว่าวดาวเทียมดวงแรกของโลก โดยคุณสมหมาย วัฒนมงคล นักประดิษฐ์ว่าวภาพและอนุรักษ์ว่าวไทยที่มีชื่อเสียง นอกจากการชมว่าวดาวเทียมธีออสแล้ว จิสด้าขอเชิญผู้ที่สนใจ ร่วมกิจกรรมประดิษฐ์และประกอบว่าวโครงสร้างอวกาศ "เตตระฮีดรอน" ที่สะท้อนให้เห็นถึงแก่นของคำกล่าวที่ว่า "สามัคคีคือพลัง" หรือ "Synergy" เพราะแม้ว่าหน่วยย่อยแต่ละหน่วยของเตตระฮีดรอนไม่สามารถบินได้ แต่เมื่อนำมารวมกันแล้ว ว่าวเตตระฮีดรอน กลับสามารถลอยขึ้นฟ้าได้อย่างสง่างาม นอกจากนี้ ยังมีการระบายสีว่าว และนำว่าวมาประกอบกันเป็นโค้งว่าว (Kite Arch) จัดแสดงอย่างต่อเนื่องภายในงานอีกด้วย สำหรับผู้ที่สนใจหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับดาวเทียมธีออส ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรดวงแรกของประเทศไทย สามารถแวะเยี่ยมชม นิทรรศการวิชาการ รวมถึงภาพดาวเทียมแสดงพื้นที่ของพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ภายในเต้นท์ของจิสด้า อันเป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปตระหนักถึงความสำคัญของ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวและมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมให้บุตรหลาน ร่วมเล่นเกมชิงรางวัลของที่ระลึกติดไม้ติดมือกลับไปบ้านได้ด้วย ก่อนกลับบ้านอย่าลืมถ่ายภาพ เป็นที่ระลึกกับ Mascot ธีออส และ พี่จิสด้าใจดี ========================================================================== งานว่าวไทยและว่าวนานาชาติ ครั้งที่ 10 10th Thailand International Kite Festival 8-9 มีนาคม 2551 http://space.gistda.or.th/10thaiinterkitefestival/ ========================================================================== Link งานว่าวปีที่ผ่านมา : กิจกรรมครอบครัวสุดสนุกกับดาวเทียมธีออส สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2550 http://space.gistda.or.th/spacescience/kite2007/event.html งานว่าวไทยและว่าวนานาชาติ ครั้งที่ 9 9th Thailand International Kite Festival 11-12 มีนาคม 2549 http://funscience.gistda.or.th/9thaiinterkitefestival/event.html ว่าวดาวเทียมธีออสกับงานเทศกาลกีฬาไทย 2548 5 มีนาคม - 2 เมษายน 2548 http://space.gistda.or.th/kite48/event.html ========================================================================== Link ที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับว่าว : ว่าวกับการสำรวจระยะไกล http://funscience.gistda.or.th/kite/kite.html ว่าวแสนง่ายสำหรับห้องเรียน http://funscience.gistda.or.th/kite/easykite/easykite.html ว่าวไอพ่นจากถุงพลาสติก http://funscience.gistda.or.th/kite/plasticsled/plasticsled.html ว่าวธีออส http://space.gistda.or.th/theos/theoskite.html KAP - Kite Aerial Photography http://funscience.gistda.or.th/kap/kap.html เตตระฮีดรอน http://funscience.gistda.or.th/tetrahedron/tetrahedron.html พิพิธภัณฑ์ว่าว ณ ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาลัยเขตพิษณุโลก http://funscience.gistda.or.th/kite/culturalcenter/welcome.html ดร.พิธาน สิงห์เสน่ห์ ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์โครงการดาวเทียมธีออส โครงการดาวเทียมธีออส สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) - สทอภ. web : www.gistda.or.th web : funscience.gistda.or.th โทรศัพท์ +66(0)-2940-5658,+66(0)-2940-6420-9 โทรสาร +66(0)-2940-5658,+66(0)-2561-3035 email : pitan@gistda.or.th

ความคิดเห็นที่ 25

rocketo
24 ก.พ. 2551 00:20
 1. กังหันลมบ้านกร่าง [[78525]]

ความคิดเห็นที่ 26

26 ก.พ. 2551 21:29
 1. <FONT face="courier new, courier, mono" color=#3300ff><STRONG>ผมก็สนใจงานนี้ ผมจะไปร่วมงานและเอาสิน้ค้าไปโชว์ในงานนี้ด้วย ว่าวบาติก จากปัตตานี</STRONG></FONT>

ความคิดเห็นที่ 27

28 ก.พ. 2551 00:40
 1. กรุงเทพมหานคร และ สมาคมกีฬาไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชม เทศกาลกีฬาไทย ชมการแข่งขัน ว่าวไทย ว่าวจุฬา-ปักเป้า ตะกร้อลอดห่วง กระบี่กระบอง ฟันดาบไทย หมากกระดาน 8 มีนาคม - 6 เมษายน 2551 ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟจตุจักร) สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว โทรศัพท์ 02-248-3588 แฟกซ์ 02-644-3298

ความคิดเห็นที่ 28

28 ก.พ. 2551 00:41
 1. คุณหญิงณัฐนนท ทวีศิลป์ นายกสมาคมกีฬาไทย เปิดเผยว่าจากการ ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ เมื่อ 17 ก.พ. ที่ผ่านมาร่วมกัน มีมติว่า เทศกาลการ แข่งขันกีฬาไทยซึ่งเคยจัดเป็นประจำทุกปีที่สนาม หลวงแต่ปีนี้จำเป็นต้องย้ายสถานที่แข่งขันนั้น จะย้ายไปจัดที่สวนรถไฟ หรือศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศเขตจตุจักร ของกทม. ระหว่าง 8 มี.ค. - 6 เม.ย. นี้ มีการแข่งขันกีฬาไทยเช่นทุกปีคือว่าวจุฬา, ว่าวปักเป้า, ฟันดาบไทย, กระบี่-กระบอง, หมากกระดาน (หมากฮอส, หมากรุก, สกา) และตะกร้อลอดห่วงซึ่งขณะนี้เฉพาะ ตะกร้อลอดห่วงมีทีมสมัครลงแข่งขันแล้วกว่า 80 ทีม แต่ปีนี้ไม่มีการแข่งขันมวยไทย ภาคค่ำเพราะศูนย์กีฬา วชิรเบญจทัศ ใช้ได้เฉพาะช่วงกลางวันแต่จะ มีการสาธิตเผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทยโดย อ.วิชิต ชี้เจริญ นอกจากนั้นกำลังพิจารณาว่าเฉพาะ การแข่งขันว่าวจุฬาสายเร็ว อาจต้องไปแข่งที่จ.สมุทรสาครหรือสมุทรสงคราม เพราะลม ที่กรุงเทพฯไม่พอโดยการจัดการแข่งขันปีนี้เน้นการจัดเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์การแข่งขันกีฬาไทย หนังสือพิมพ์คิกออฟ ฉบับ 3133

ความคิดเห็นที่ 29

rocketo
13 มี.ค. 2551 21:15
 1. ว่าวดาวเทียมธีออสในงานว่าวไทยและว่าวนานาชาติ ครั้งที่ 10 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : สทอภ. กระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ : สดร. และ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก เข้าร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรม ในงานว่าวไทยและว่าวนานาชาติ ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2551 ณ ค่ายพระรามหก อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี [[81237]]

ความคิดเห็นที่ 30

rocketo
13 มี.ค. 2551 21:16
 1. [[81238]] งานว่าวฯ ปี 2551 นี้ จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, จังหวัดเพชรบุรี, กองกำกับการสนับสนุนทางอากาศตำรวจตระเวนชายแดน (ค่ายนเรศวร), กองกำกับการ 1 กองบังคับการฝึกพิเศษ ค่ายพระรามหก, มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร, มูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน, สมาคมกีฬาไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, เมืองชะอำ และ สมาคมนักบินว่าวแห่งประเทศไทย และเพิ่มความยิ่งใหญ่ตระการตา ด้วยว่าวของ 16 ประเทศ ได้แก่ อังกฤษ, เบลเยี่ยม, ไต้หวัน, เยอรมนี, สหรัฐอเมริกา, ออสเตรเลีย, สาธารณรัฐประชาชนจีน, ญี่ปุ่น, ไทย, สเปน, นิวซีแลนด์, กัมพูชา, เกาหลีใต้, ฝรั่งเศส, มาเลเซีย, สิงคโปร์

ความคิดเห็นที่ 31

rocketo
13 มี.ค. 2551 21:17
 1. พิธีเปิดงานฯ จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2551 โดยมี นายประสงค์ พิทูรกิจจา ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์ ธนวัฒนากุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ณ บริเวณสนามโดดร่ม ค่ายพระรามหก ท่ามกลางสื่อมวลชนที่ให้ความสนใจอย่างคับคั่ง [[81240]]

ความคิดเห็นที่ 32

rocketo
13 มี.ค. 2551 21:18
 1. ในพื้นที่ของ สทอภ. ผู้เยี่ยมชมงานฯ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ นอกจากจะได้ชมว่าวดาวเทียมธีออส ซึ่งเป็นดาวเทียมสำรวจทรัพยากรดวงแรกของไทยแล้ว ยังได้ความรู้เกี่ยวกับดวงตาของชาติ จากนิทรรศการโครงการดาวเทียมธีออส, อ่านเกร็ดความรู้เรื่องประโยชน์ต่างๆ ของว่าว จากนิทรรศการว่าว, ชมว่าวไทยชนิดต่างๆ 17 แบบ ที่ประดิษฐ์โดยครูสวย เศียรกระโทก, ร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ว่าวปิระมิด เตตระฮีดรอน และระบายสีบนว่าว, ชมว่าวแผงขนาดใหญ่ลวดลายสีสวย ใน Theme “โลกร้อน” ที่แต่งแต้มสีโดย Artist ที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย ได้แก่ อาจารย์จุมพล ชินะประพัฒน์, อาจารย์ชนิศร์ หุตานนท์, อาจารย์ชลิต นาคพะวัน และ พ.ญ.พัชรินทร์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง ส่งท้ายด้วยการแสดงว่าวกลางคืน ในคืนวันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม เป็นการปิดงานว่าวฯ ปี 2551 อีกด้วย [[81242]]

ความคิดเห็นที่ 33

rocketo
13 มี.ค. 2551 21:19
 1. ในส่วนของ สดร. มีการจัดแสดงชุดนิทรรศการทางดาราศาสตร์ พร้อมกล้องดูดวงอาทิตย์ (กล้องไฮโดรเจน อัลฟ่า) อีกทั้งแจกว่าวรูปน้องเอริธ์และพี่กระต่าย สีสันสดสวย แก่เยาวชนที่เยี่ยมชม

ความคิดเห็นที่ 34

rocketo
13 มี.ค. 2551 21:19
 1. ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก จัดนิทรรศการในลักษณะเรือนชาน โดยมีปราชญ์ชาวบ้านที่มีภูมิรู้เรื่องการทำว่าวไทย สาธิตการทำว่าว และแจกว่าวเป็นที่ระลึกในงาน โดยเน้นว่าวพื้นบ้านของจังหวัดพิษณุโลก, การแสดงกังกันแบบบ้านกร่าง ของเล่นพลังลมแบบไทยๆ อีกทั้งมีการปิ้งข้าวเกรียบว่าวแจกผู้เข้าร่วมงานฯ ด้วย

ความคิดเห็นที่ 35

rocketo
13 มี.ค. 2551 21:20
 1. [[81244]] กิจกรรมต่างๆ ของ สทอภ. จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนทั่วไปตระหนักถึงความสำคัญของอวกาศ, เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์อวกาศที่มีต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน รวมทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์การส่ง ดาวเทียมธีออส ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรดวงแรกของไทย ขึ้นปฏิบัติงาน ณ วงโคจรรอบโลกในปี 2551

ความคิดเห็นที่ 36

rocketo
13 มี.ค. 2551 21:21
 1. ว่าวดาวเทียมธีออส ขึ้นลอยอยู่บนท้องฟ้า [[81245]]

ความคิดเห็นที่ 37

rocketo
13 มี.ค. 2551 21:26
 1. [[81248]] ว่าวดาวเทียมธีออสอยู่ในหมู่ว่าวอื่น

ความคิดเห็นที่ 38

rocketo
13 มี.ค. 2551 21:27
 1. [[81249]] ว่าวดาวเทียมธีออสกับว่าวปลาหมึกยักษ์

ความคิดเห็นที่ 39

rocketo
13 มี.ค. 2551 21:28
 1. การระบายสีว่าวแผง ขนาดกว้าง 1 เมตร สูง 2 เมตร [[81250]]

ความคิดเห็นที่ 40

rocketo
13 มี.ค. 2551 21:29
 1. ว่าวแผงทั้ง 4 ตัว ระบายสีใน THEME 'โลกร้อน' [[81251]]

ความคิดเห็นที่ 41

rocketo
13 มี.ค. 2551 21:30
 1. ว่าวเตตระฮีดรอน ขนาด 64 เซล ทำจากหลอดกาแฟ [[81252]]

ความคิดเห็นที่ 42

rocketo
13 มี.ค. 2551 21:32
 1. ว่าวเตตระฮีดรอน ทำจากไม้ไผ่ [[81253]]

ความคิดเห็นที่ 43

rocketo
13 มี.ค. 2551 21:33
 1. ว่าวกลางคืน [[81254]]

ความคิดเห็นที่ 45

rocketo
15 มี.ค. 2551 16:04
 1. ปีหน้ามีงานเล็กครับ ต้องปี 2553 ถึงมีงานใหญ่ ... งานนานาชาติ อีกครั้ง ถ้าไปเอง คงต้องไปขึ้นบริเวณที่เขาจัดไว้ให้ขึ้นว่าวทั่วไปที่ท้ายสนาม มาขึ้นกับพวกผมก็ได้ครับ

ความคิดเห็นที่ 46

rocketo
17 มี.ค. 2551 00:09
 1. ว่าวโทรโลไบท์ เป็นว่าวประเภทพองลม (Inflatable Kites) [[81607]]

ความคิดเห็นที่ 47

rocketo
17 มี.ค. 2551 00:11
 1. ว่าวโรเตอร์ (Rotor Kite) จัดอยู่ในกลุ่มว่าวหมุน (Rotating Kites) ยกตัวโดยอาศัยแรงยกที่เกิดจากการหมุน หรือที่เรียกว่า Magnus Effect [[81608]]

ความคิดเห็นที่ 48

rocketo
17 มี.ค. 2551 00:13
 1. Bol เป็นว่าวแบบ Rotating Kite เช่นกัน ตัวนี้มีขนาดใหญ่มากๆ ลองดูขนาดเมื่อเทียบกับตัวคนสิครับ [[81609]]

ความคิดเห็นที่ 49

rocketo
17 มี.ค. 2551 00:14
 1. ว่าวเรือใบของจีน ประดับไฟแวบๆ สำหรับเล่นในตอนกลางคืน เสียดายที่ลากให้ดูเพียงแค่รอบเดียว [[81610]]

ความคิดเห็นที่ 50

rocketo
17 มี.ค. 2551 00:17
 1. โค้งว่าวของ จิสด้า ประกอบด้วยว่าวขนาดเล็กเชื่อมต่อกันเป็นสายเดียวกัน ภาพวาดบนตัวว่าว อยู่ใน theme 'พระอาทิตย์' [[81611]]

ความคิดเห็นที่ 51

rocketo
17 มี.ค. 2551 00:20
 1. ว่าวยูเอฟโอ (UFO Kite) เป็นว่าวประเภทว่าวหมุน (Rotating Kites) คล้ายๆ กับว่าวโรเตอร์ [[81612]]

ความคิดเห็นที่ 52

rocketo
17 มี.ค. 2551 00:22
 1. ว่าวมังกร อยู่ในประเภทว่าวสาย หรือ ว่าวขบวน ว่าวตัวเล็กๆ ที่ต่อกันอยู่ จะช่วยกันยกขบวนว่าวทั้งหมดขึ้น รวมถึงหัวมังกรที่ค่อนข้างหนักด้วย [[81613]]

ความคิดเห็นที่ 53

rocketo
17 มี.ค. 2551 06:38
 1. ว่าวปลาหมึกยักษ์ ขึ้นให้ดูทีเดียว 6 ตัวรวด

ความคิดเห็นที่ 54

rocketo
17 มี.ค. 2551 06:39
 1. อ้าว...ลืมใส่ภาพ [[81614]]

ความคิดเห็นที่ 55

rocketo
17 มี.ค. 2551 06:40
 1. ดูจากด้านหลัง ก็สวยดี... [[81615]]

ความคิดเห็นที่ 56

rocketo
17 มี.ค. 2551 06:41
 1. เวลาอยู่บนพื้น หนวดกองระเกะระกะ ตอนดูก็สวยดีครับ แต่ตอนเก็บกะตอนขึ้นนี่เหนื่อยสุดๆ [[81616]]

ความคิดเห็นที่ 57

rocketo
17 มี.ค. 2551 06:42
 1. ว่าวจิ๋วของออสเตรเลีย น่ารักดี แกเดินลากไปทั่วสนามเลย [[81617]]

ความคิดเห็นที่ 58

rocketo
17 มี.ค. 2551 06:44
 1. ว่าว rokkaku ของญี่ปุ่น ตัวนี้รู้สึกจะใช้การ paint เอา [[81618]]

ความคิดเห็นที่ 59

rocketo
17 มี.ค. 2551 06:46
 1. คนจีนคนนี้เก่งมากครับ บังคับว่าวนกให้บินฉวัดเฉวียนไปมา เหมือนกับนกจริงๆ โดยใช้รอกมือ และใช้สายป่านบังคับเพียงเส้นเดียวครับ [[81619]]

ความคิดเห็นที่ 60

rocketo
17 มี.ค. 2551 06:49
 1. ว่าวของกัมพูชา มีตัวดุ่ย ทำเสียงคล้ายๆ ของไทยด้วย [[81620]]

ความคิดเห็นที่ 61

rocketo
17 มี.ค. 2551 10:02
 1. หลังจากทำ web มาประมาณ 1 สัปดาห์เต็มๆ ตอนนี้ภาพต่างๆ ได้คัดเลือกและนำลงเรียบร้อยแล้ว (เกือบ 100%) ถ้ามีเวลา ขอเชิญชมได้ครับ หากมีข้อแก้ไข หรือข้อแนะนำใดๆ กรุณาแจ้งด้วยครับ ขอบคุณครับ งานว่าวไทยและว่าวนานาชาติ ครั้งที่ 10 10th Thailand International Kite Festival 8-9 มีนาคม 2551 ค่ายพระรามหก อ.ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ภาพกิจกรรมวันงานฯ วันที่ 7-9 มีนาคม 2551 Pictures from the event, 7-9 March 2008 http://space.gistda.or.th/10thaiinterkitefestival/event/ พิธีเปิดงานฯ Opening Ceremony http://space.gistda.or.th/10thaiinterkitefestival/event/Opening_Ceremony.html http://space.gistda.or.th/10thaiinterkitefestival/event/Opening_Ceremony_2.html กิจกรรมต่างๆ ในเต้นท์ของจิสด้า GISTDA's Activities http://space.gistda.or.th/10thaiinterkitefestival/event/THEOS_Activities.html ว่าวดาวเทียมธีออส THEOS Kite วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2551 http://space.gistda.or.th/10thaiinterkitefestival/event/THEOS_Kite_7Mar08.html วันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2551 http://space.gistda.or.th/10thaiinterkitefestival/event/THEOS_Kite_8Mar08_1.html http://space.gistda.or.th/10thaiinterkitefestival/event/THEOS_Kite_8Mar08_2.html ว่าวเตตระฮีดรอน Tetrahedral Kites http://space.gistda.or.th/10thaiinterkitefestival/event/Tetrahedral.html ว่าวไทย และกลุ่มว่าวต่างๆ ของไทย Thai Kites and Thai Kite Groups http://space.gistda.or.th/10thaiinterkitefestival/event/Thai_Kites.html ว่าวศิลปะ Art Kites (Theme 'Global Warming') http://space.gistda.or.th/10thaiinterkitefestival/event/Art_Kites.html ว่าวนานาชาติ International Kites http://space.gistda.or.th/10thaiinterkitefestival/event/Inter_Kites_1.html http://space.gistda.or.th/10thaiinterkitefestival/event/Inter_Kites_2.html กิจกรรมของศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก RMUTL Activities http://space.gistda.or.th/10thaiinterkitefestival/event/RMUTL.html ว่าวกลางคืน Night Fly http://space.gistda.or.th/10thaiinterkitefestival/event/Night_Fly.html ภาพถ่ายทางอากาศจากว่าว Kite Aerial Photography - KAP วันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2551 http://space.gistda.or.th/10thaiinterkitefestival/event/KAP_8Mar08_1.html http://space.gistda.or.th/10thaiinterkitefestival/event/KAP_8Mar08_2.html http://space.gistda.or.th/10thaiinterkitefestival/event/KAP_8Mar08_3.html วันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม 2551 http://space.gistda.or.th/10thaiinterkitefestival/event/KAP_9Mar08.html กังหัน Windmills http://space.gistda.or.th/10thaiinterkitefestival/event/Windmills.html [[81641]]

ความคิดเห็นที่ 62

rocketo
17 มี.ค. 2551 10:17
 1. คนไทยใส่เสื้อญี่ปุ่น เล่นว่าวญี่ปุ่น [[81646]]

ความคิดเห็นที่ 63

rocketo
17 มี.ค. 2551 10:19
 1. ว่าว Rokkaku ติดกล้องบันทึกภาพจากที่สูง ระบบการบันทึกภาพเป็นระบบแบบงบประมาณต่ำครับ คือมัดกล้องกับสายว่าว แล้วตั้งกล้องให้บันทึกภาพตามช่วงเวลาที่กำหนด กล้องต้องมี function ที่เรียกว่า time-lapsed ด้วยนะครับ [[81647]]

ความคิดเห็นที่ 64

rocketo
17 มี.ค. 2551 16:38
 1. ว่าว rokkaku เป็นว่าวประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมเพื่อใช้ถ่ายภาพจากว่าว เนื่องจากเป็นว่าวที่มีความเสถียร (นิ่ง ไม่ส่ายไปมามาก) และขึ้นได้ในแรงลมหลายระดับ [[81711]]

ความคิดเห็นที่ 65

rocketo
17 มี.ค. 2551 16:39
 1. ว่าวปลาหมึกของไต้หวัน [[81712]]

ความคิดเห็นที่ 67

rocketo
20 มี.ค. 2551 10:25
 1. ว่าวไทยราคาถูกกว่าว่าวฝรั่งเยอะครับ ผมซื้อว่าวดุ๊ยดุ่ยจากพิษณุโลก ขนาดกว้าง 1 วา ราคาตัวละ 100 บาทเอง เทียบกับว่าว rokkaku ฝรั่ง ขนาดพอๆ กัน อย่างน้อยก็ต้องมีเกือบ 10,000 จะทำเอง ผ้า ripstop ในไทย ก็ผลิตเองไม่ได้ มีแต่ผ้า import ราคาน่าตกใจ บวกกับโครงคาร์บอนอีก ก้านเล็กๆ ยาว 1 เมตร ราคา 200 บาทเข้าไปแล้ว ...................

ความคิดเห็นที่ 68

rocketo
20 มี.ค. 2551 10:28
 1. เล่นว่าวเตตระฯ จะถูกตังค์หน่อยครับ ขี้เกียจเหลาไม้ไผ่ ก็เล่นซื้อไม้จิ้มหมูจากตลาดแบบคุณชิโนก็ได้ ใช้ joint ทำจากท่อยาง แปะกระดาษว่าว หรือ mylar ก็ได้ เล่น pattern ได้เยอะเลยครับ เสียแต่ว่ามีขนาดใหญ่ ขนลำบาก...

ความคิดเห็นที่ 69

18 พ.ย. 2551 21:37
 1. รอก่อนดีมาก�� ทำได้ง่ายดี


ความคิดเห็นที่ 70

18 ก.ย. 2552 18:17
 1. ได้สาระความรู้มากมายเลยครับ

ความคิดเห็นที่ 71

23 มี.ค. 2553 21:09
 1. ผมอยยากเล่นว่าวที่มีแบบสองสายนะครับไม่ทราบว่าจะหาซื้อได้ที่ไหนบ้างครับผมอยู่แถวมินบุรีนะครับ อยากเล่นว่าว ฺBnag...

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น