งานว่าวไทยและว่าวนานาชาติ ครั้งที่ 10

10th Thailand International Kite Festival
8-9 มีนาคม 2551
ณ ค่ายพระรามหก อ.ชะอำ


ความคิดเห็นที่ 1

rocketo
1 ก.พ. 2551 15:01
 1. กิจกรรมหลัก
  1. การแสดงว่าวไทย 4 ภาค และว่าวสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น
  2. การแสดงว่าวนานาชาติในระดับนานาชาติ
  3. การแสดงว่าวกลางคืนในระดับนานาชาติ
  4. สาธิต นิทรรศการว่าวไทย
  5. สาธิตการแข่งขันว่าวจุฬาและปักเป้า
  6. การแข่งขันและสาธิตว่าวผาดโผน (Stunt Kite)
  7. การแสดงว่าวจุฬาส่ายเร็ว
  8. การแสดงว่าวต่อสู้
  9. การประกวดว่าวแผง
  10. การประดิษฐ์ว่าวสร้างสรรค์
  11. การประกวดแผงว่าว
  12. คลีนิค และตลาดนัดว่าว
  13. กิจกรรมด้านศิลปะสำหรับเด็ก
  14. การออกร้านจำหน่ายอาหารและหัตถกรรมความคิดเห็นที่ 2

rocketo
1 ก.พ. 2551 15:02
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์บน web ของการท่องเที่ยวฯ  ว่าวไทยและว่าวนานาชาติ ครั้งที่ 10 http://thai.tourismthailand.org/festival-event/grand-content-2698.htmlความคิดเห็นที่ 3

rocketo
1 ก.พ. 2551 15:04
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์บน web ของ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)  งานว่าวไทยและว่าวนานาชาติ ครั้งที่ 10

  10th Thailand International Kite Festival

  8-9 มีนาคม 2551 http://space.gistda.or.th/10thaiinterkitefestival/ความคิดเห็นที่ 4

rocketo
1 ก.พ. 2551 15:05
 1. กิจกรรมเสริม
  1. การแสดงกระโดดร่ม
  2. การแสดงและแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ
  3. ท่องเที่ยวพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
  4. แรลลี่นำเที่ยวชมงานว่าวใน Theme “แดนฝันทะเลวัง” เส้นทาง กทม.-ชะอำ-หัวหินความคิดเห็นที่ 5

rocketo
1 ก.พ. 2551 15:07
 1. วันอังคาร-พุธที่ 11-12 มีนาคม 2551
  “การแสดงว่าวไทยปะทะว่าวนานาชาติ บริเวณสนามหลวง กรุงเทพมหานคร
  (การแสดงนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในงานว่าวไทยและกีฬาไทย)ความคิดเห็นที่ 6

rocketo
1 ก.พ. 2551 15:08
 1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

  1. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

  2. จังหวัดเพชรบุรี

  3. กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ค่ายนเรศวร

  4. กองกำกับการ 1 กองบังคับการฝึกพิเศษ ค่ายพระรามหก

  5. มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

  6. มูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

  7. สมาคมกีฬาไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์

  8. เมืองชะอำ

  9. สมาคมนักบินว่าวประเทศไทย

  10. กรุงเทพมหานครความคิดเห็นที่ 7

rocketo
1 ก.พ. 2551 15:15
 1. ขอแนะนำ web page เรื่องว่าว ครับ

  web หลัก คือ

  ว่าวกับการสำรวจระยะไกล http://funscience.gistda.or.th/kite/kite.htmlความคิดเห็นที่ 8

rocketo
1 ก.พ. 2551 15:15
 1. web page เรื่อง ว่าวอื่นๆ  ว่าวแสนง่ายสำหรับ ห้องเรียน http://funscience.gistda.or.th/kite/easykite/easykite.html

  ว่าวไอพ่นจากถุงพลาสติก http://funscience.gistda.or.th/kite/plasticsled/plasticsled.html

  ว่าวธีออส http://space.gistda.or.th/theos/theoskite.html

  เตตระฮีดรอน http://funscience.gistda.or.th/tetrahedron/tetrahedron.html

  KAP - Kite Aerial Photography http://funscience.gistda.or.th/kap/kap.htmlความคิดเห็นที่ 9

rocketo
1 ก.พ. 2551 15:16
 1. web กิจกรรมว่าวในประเทศไทย  งานว่าวไทยและว่าว นานาชาติ ครั้งที่ 10

  10th Thailand International Kite Festival

  8-9 มีนาคม 2551 http://space.gistda.or.th/10thaiinterkitefestival/

  กิจกรรมครอบครัวสุดสนุก กับดาวเทียมธีออส

  สวนวชิรเบญจทัศ? (สวนรถไฟ)

  วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2550 http://space.gistda.or.th/spacescience/kite2007/event.html

  งานว่าวไทยและว่าว นานาชาติ ครั้งที่ 9

  11-12 มีนาคม 2549 http://funscience.gistda.or.th/9thaiinterkitefestival/event.html  ว่าวดาวเทียมธีออสกับงาน เทศกาลกีฬาไทย 2548

  5 มีนาคม - 2 เมษายน 2548 http://space.gistda.or.th/kite48/event.htmlความคิดเห็นที่ 10

KNowarp
1 ก.พ. 2551 15:31
 1. น่าไปเที่ยวจัง เด็กๆคงชอบ

  แต่ไม่ค่อยมีรูปว่าวไทยเลยความคิดเห็นที่ 11

rocketo
1 ก.พ. 2551 15:38
 1. ว่าวไทยมีแน่ครับ
  แต่บังเอิญว่าภาพประกอบที่ได้มา
  มาจาก press release ที่ทางคุณ Ron ทำเพื่อประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศครับ http://funscience.gistda.or.th/9thaiinterkitefestival/thaikites.htmlความคิดเห็นที่ 12

KNowarp
1 ก.พ. 2551 18:03
 1. ขอบคุณคะ

  และก็ขอบคุณอีกครั้งสำหรับเ็ว็บต่างๆ ที่เกี่ยวกับว่าว

  ทำให้นีกถีงตอนเด็กๆวิ่งเล่นว่าวตามทุ่ง

  นานแสนนาน

  ตาทำว่าวจุฬา ไม่รู้หายไปไหนแ้ล้ว

  จะไม่หายได้อย่างไร เกือบ 40 ปีแล้วมั่งความคิดเห็นที่ 13

rocketo
6 ก.พ. 2551 12:11
 1. ภาพถ่ายทางอากาศจากว่าว พระราชนิเวศน์มฤคทายวันความคิดเห็นที่ 14

rocketo
6 ก.พ. 2551 12:15
 1. ปากคลองบางตราน้อย มีกังหันผลิตไฟฟ้ากำลังลม ด้วยครับความคิดเห็นที่ 15

rocketo
8 ก.พ. 2551 10:14
 1. ภาพสนามที่จัดงานว่าวฯ
  ถ่ายภาพเมื่อวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551ความคิดเห็นที่ 16

rocketo
8 ก.พ. 2551 10:21
 1. คลองบางตราน้อย คดเคี้ยวจากมุมซ้ายล่าง ไปยังตรงกลางภาพด้านบนความคิดเห็นที่ 17

rocketo
8 ก.พ. 2551 10:25
 1. กำแพงกันคลื่น (jetty) ที่สร้างเป็นระยะๆ ช่วยป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง และทำให้ทรายเกิดการทับถมตัว เกิดเป็นชายหาดขึ้นมาใหม่ความคิดเห็นที่ 18

rocketo
8 ก.พ. 2551 10:26
 1. ภาพกังหันผลิตไฟฟ้าจากพลังลม บริเวณปากคลองบางตราน้อยความคิดเห็นที่ 19

rocketo
8 ก.พ. 2551 10:30
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภวรรณ�พันธุ์จันทร์ จาก ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก แจ้งว่าจะเข้าร่วมงานฯ ด้วยครับ  นิทรรสการฯ ประกอบด้วย ว่าวพื้นบ้านของจังหวัดพิษณุโลก ว่าวอีลุ้ม ว่าวจุฬา ว่าวงู ว่าวผ้า มีปราชญ์ชาวบ้านที่มีภูมิรู้เรื่องการทำว่าวไทยไปสาธิตการทำว่าว และแจกว่าวเป็นที่ระลึกในงาน

  รูปแบบการจัดนิทรรศการเป็นข้อมูลเสนอความรู้เรื่องว่าวในแผ่นไวนิลทั้งภาษาไทยและอังกฤษ และนิทรรศการแบบมีส่วนร่วม  พิพิธภัณฑ์ว่าว ณ ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาลัยเขตพิษณุโลก http://funscience.gistda.or.th/kite/culturalcenter/welcome.htmlความคิดเห็นที่ 20

rocketo
8 ก.พ. 2551 10:46
 1. ทางเดิน และ สะพานไม้ ทอดผ่านพื้นที่ฟื้นฟูป่าชายเลนระยะที่ 1

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น