งานว่าวไทยและว่าวนานาชาติ ครั้งที่ 10

10th Thailand International Kite Festival
8-9 มีนาคม 2551
ณ ค่ายพระรามหก อ.ชะอำ
1 ก.พ. 2551 14:55
71 ความเห็น
49293 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1 โดย rocketo

กิจกรรมหลัก
1. การแสดงว่าวไทย 4 ภาค และว่าวสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น
2. การแสดงว่าวนานาชาติในระดับนานาชาติ
3. การแสดงว่าวกลางคืนในระดับนานาชาติ
4. สาธิต นิทรรศการว่าวไทย
5. สาธิตการแข่งขันว่าวจุฬาและปักเป้า
6. การแข่งขันและสาธิตว่าวผาดโผน (Stunt Kite)
7. การแสดงว่าวจุฬาส่ายเร็ว
8. การแสดงว่าวต่อสู้
9. การประกวดว่าวแผง
10. การประดิษฐ์ว่าวสร้างสรรค์
11. การประกวดแผงว่าว
12. คลีนิค และตลาดนัดว่าว
13. กิจกรรมด้านศิลปะสำหรับเด็ก
14. การออกร้านจำหน่ายอาหารและหัตถกรรม
1 ก.พ. 2551 15:01


ความคิดเห็นที่ 2 โดย rocketo

ข่าวประชาสัมพันธ์บน web ของการท่องเที่ยวฯว่าวไทยและว่าวนานาชาติ ครั้งที่ 10 http://thai.tourismthailand.org/festival-event/grand-content-2698.html
1 ก.พ. 2551 15:02


ความคิดเห็นที่ 3 โดย rocketo

ข่าวประชาสัมพันธ์บน web ของ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)งานว่าวไทยและว่าวนานาชาติ ครั้งที่ 10

10th Thailand International Kite Festival

8-9 มีนาคม 2551 http://space.gistda.or.th/10thaiinterkitefestival/
1 ก.พ. 2551 15:04


ความคิดเห็นที่ 4 โดย rocketo

กิจกรรมเสริม
1. การแสดงกระโดดร่ม
2. การแสดงและแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ
3. ท่องเที่ยวพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
4. แรลลี่นำเที่ยวชมงานว่าวใน Theme “แดนฝันทะเลวัง” เส้นทาง กทม.-ชะอำ-หัวหิน
1 ก.พ. 2551 15:05


ความคิดเห็นที่ 5 โดย rocketo

วันอังคาร-พุธที่ 11-12 มีนาคม 2551
“การแสดงว่าวไทยปะทะว่าวนานาชาติ บริเวณสนามหลวง กรุงเทพมหานคร
(การแสดงนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในงานว่าวไทยและกีฬาไทย)
1 ก.พ. 2551 15:07


ความคิดเห็นที่ 6 โดย rocketo

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

2. จังหวัดเพชรบุรี

3. กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ค่ายนเรศวร

4. กองกำกับการ 1 กองบังคับการฝึกพิเศษ ค่ายพระรามหก

5. มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

6. มูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

7. สมาคมกีฬาไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์

8. เมืองชะอำ

9. สมาคมนักบินว่าวประเทศไทย

10. กรุงเทพมหานคร
1 ก.พ. 2551 15:08


ความคิดเห็นที่ 7 โดย rocketo

ขอแนะนำ web page เรื่องว่าว ครับ

web หลัก คือ

ว่าวกับการสำรวจระยะไกล http://funscience.gistda.or.th/kite/kite.html
1 ก.พ. 2551 15:15


ความคิดเห็นที่ 8 โดย rocketo

web page เรื่อง ว่าวอื่นๆว่าวแสนง่ายสำหรับ ห้องเรียน http://funscience.gistda.or.th/kite/easykite/easykite.html

ว่าวไอพ่นจากถุงพลาสติก http://funscience.gistda.or.th/kite/plasticsled/plasticsled.html

ว่าวธีออส http://space.gistda.or.th/theos/theoskite.html

เตตระฮีดรอน http://funscience.gistda.or.th/tetrahedron/tetrahedron.html

KAP - Kite Aerial Photography http://funscience.gistda.or.th/kap/kap.html
1 ก.พ. 2551 15:15


ความคิดเห็นที่ 9 โดย rocketo

web กิจกรรมว่าวในประเทศไทยงานว่าวไทยและว่าว นานาชาติ ครั้งที่ 10

10th Thailand International Kite Festival

8-9 มีนาคม 2551 http://space.gistda.or.th/10thaiinterkitefestival/

กิจกรรมครอบครัวสุดสนุก กับดาวเทียมธีออส

สวนวชิรเบญจทัศ? (สวนรถไฟ)

วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2550 http://space.gistda.or.th/spacescience/kite2007/event.html

งานว่าวไทยและว่าว นานาชาติ ครั้งที่ 9

11-12 มีนาคม 2549 http://funscience.gistda.or.th/9thaiinterkitefestival/event.htmlว่าวดาวเทียมธีออสกับงาน เทศกาลกีฬาไทย 2548

5 มีนาคม - 2 เมษายน 2548 http://space.gistda.or.th/kite48/event.html
1 ก.พ. 2551 15:16


ความคิดเห็นที่ 10 โดย KNowarp

น่าไปเที่ยวจัง เด็กๆคงชอบ

แต่ไม่ค่อยมีรูปว่าวไทยเลย
1 ก.พ. 2551 15:31


ความคิดเห็นที่ 11 โดย rocketo

ว่าวไทยมีแน่ครับ
แต่บังเอิญว่าภาพประกอบที่ได้มา
มาจาก press release ที่ทางคุณ Ron ทำเพื่อประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศครับ http://funscience.gistda.or.th/9thaiinterkitefestival/thaikites.html
1 ก.พ. 2551 15:38


ความคิดเห็นที่ 12 โดย KNowarp

ขอบคุณคะ

และก็ขอบคุณอีกครั้งสำหรับเ็ว็บต่างๆ ที่เกี่ยวกับว่าว

ทำให้นีกถีงตอนเด็กๆวิ่งเล่นว่าวตามทุ่ง

นานแสนนาน

ตาทำว่าวจุฬา ไม่รู้หายไปไหนแ้ล้ว

จะไม่หายได้อย่างไร เกือบ 40 ปีแล้วมั่ง
1 ก.พ. 2551 18:03


ความคิดเห็นที่ 13 โดย rocketo

ภาพถ่ายทางอากาศจากว่าว พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
6 ก.พ. 2551 12:11


ความคิดเห็นที่ 14 โดย rocketo

ปากคลองบางตราน้อย มีกังหันผลิตไฟฟ้ากำลังลม ด้วยครับ
6 ก.พ. 2551 12:15


ความคิดเห็นที่ 15 โดย rocketo

ภาพสนามที่จัดงานว่าวฯ
ถ่ายภาพเมื่อวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551
8 ก.พ. 2551 10:14


ความคิดเห็นที่ 16 โดย rocketo

คลองบางตราน้อย คดเคี้ยวจากมุมซ้ายล่าง ไปยังตรงกลางภาพด้านบน
8 ก.พ. 2551 10:21


ความคิดเห็นที่ 17 โดย rocketo

กำแพงกันคลื่น (jetty) ที่สร้างเป็นระยะๆ ช่วยป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง และทำให้ทรายเกิดการทับถมตัว เกิดเป็นชายหาดขึ้นมาใหม่
8 ก.พ. 2551 10:25


ความคิดเห็นที่ 18 โดย rocketo

ภาพกังหันผลิตไฟฟ้าจากพลังลม บริเวณปากคลองบางตราน้อย
8 ก.พ. 2551 10:26


ความคิดเห็นที่ 19 โดย rocketo

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภวรรณ�พันธุ์จันทร์ จาก ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก แจ้งว่าจะเข้าร่วมงานฯ ด้วยครับนิทรรสการฯ ประกอบด้วย ว่าวพื้นบ้านของจังหวัดพิษณุโลก ว่าวอีลุ้ม ว่าวจุฬา ว่าวงู ว่าวผ้า มีปราชญ์ชาวบ้านที่มีภูมิรู้เรื่องการทำว่าวไทยไปสาธิตการทำว่าว และแจกว่าวเป็นที่ระลึกในงาน

รูปแบบการจัดนิทรรศการเป็นข้อมูลเสนอความรู้เรื่องว่าวในแผ่นไวนิลทั้งภาษาไทยและอังกฤษ และนิทรรศการแบบมีส่วนร่วมพิพิธภัณฑ์ว่าว ณ ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาลัยเขตพิษณุโลก http://funscience.gistda.or.th/kite/culturalcenter/welcome.html
8 ก.พ. 2551 10:30


ความคิดเห็นที่ 20 โดย rocketo

ทางเดิน และ สะพานไม้ ทอดผ่านพื้นที่ฟื้นฟูป่าชายเลนระยะที่ 1
8 ก.พ. 2551 10:46

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น