วิถีประชาธิปไตยคือ?

อยากทราบคำจำกัดความของวิถีประชาธิปไตย<br /><br />

<br /><br />

และมีแนวทางปฏิิบัติอย่างไรคะ


ความคิดเห็นที่ 1


14 ก.ค. 2551 19:52
  1. ขอเนื้อเพิ่ม

ความคิดเห็นที่ 2

14 ก.ค. 2551 19:59
  1. โบ่วววว..ความเห็นเพิ่มเติมที่1น่ะไปตายซระ


ความคิดเห็นที่ 3

15 ก.ค. 2551 09:07
  1.  การประพฤติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  คือ การปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ยึดมั่นในหลักศีลธรรมและคุณธรรมของศาสนา  มีหลักการทางประชาธิปไตยในการดำรงชีวิต  ปฏิบัติตนตามกฎหมาย  ดำรงตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ให้เป็นสังคมและประเทศประชาธิปไตยอย่างแท้จริง 


ความคิดเห็นที่ 4

10 พ.ย. 2551 17:05
  1. ขอแค่"วิถีประชาธิปไตย"อย่างเดียวอ่ะค่ะไม่ต้องมีการปฏิบัติตนอ่ะค่ะขอความหมายนะคะ


ความคิดเห็นที่ 5

27 ก.ค. 2552 20:05
  1. ขอบคุณมากค่ะ

ความคิดเห็นที่ 6

8 ก.ย. 2552 13:21
  1. ขอบคุณค่ะ


ความคิดเห็นที่ 7

12 ธ.ค. 2552 18:27
  1. ดีมากคับ


แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น