วิถีประชาธิปไตยคือ?

อยากทราบคำจำกัดความของวิถีประชาธิปไตย<br /><br />

<br /><br />

และมีแนวทางปฏิิบัติอย่างไรคะ


ความคิดเห็นที่ 1 

dk_123698745@hotmail.com (Guest)
14 ก.ค. 2551 19:52
 1. ขอเนื้อเพิ่มความคิดเห็นที่ 2

zaladkai@hotmail.com (Guest)
14 ก.ค. 2551 19:59
 1. โบ่วววว..ความเห็นเพิ่มเติมที่1น่ะไปตายซระ
ความคิดเห็นที่ 3

jim_deen@hotmail.com (Guest)
15 ก.ค. 2551 09:07
 1.  การประพฤติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  คือ การปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ยึดมั่นในหลักศีลธรรมและคุณธรรมของศาสนา  มีหลักการทางประชาธิปไตยในการดำรงชีวิต  ปฏิบัติตนตามกฎหมาย  ดำรงตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ให้เป็นสังคมและประเทศประชาธิปไตยอย่างแท้จริง 
ความคิดเห็นที่ 4

ด.ญ.ศิรภัสสร จิวาภรณ์คุปต์ (Guest)
10 พ.ย. 2551 17:05
 1. ขอแค่"วิถีประชาธิปไตย"อย่างเดียวอ่ะค่ะ
  ไม่ต้องมีการปฏิบัติตนอ่ะค่ะ
  ขอความหมายนะคะ
ความคิดเห็นที่ 5

PPP_air@hotmail.com (Guest)
27 ก.ค. 2552 20:05
 1. ขอบคุณมากค่ะความคิดเห็นที่ 6

momojung@hotmail.com (Guest)
8 ก.ย. 2552 13:21
 1. ขอบคุณค่ะ
ความคิดเห็นที่ 7

popo_print@hotmail.com (Guest)
12 ธ.ค. 2552 18:27
 1. ดีมากคับ


แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น