ขอเชิญร่วมถวายพระพรเนื่องในอภิลักขิตสมัย สมเด็จพระเทพรัตนฯทรงเจริญพระชนมายุครบ ๔ รอบ


"พระสถิตอยู่ในใจประชา"

พระทรงเป็นเจ้าฟ้าสง่ายศ
เกริกพระเกียรติปรากฎก้องแหล่งหล้า
พระสถิตอยู่ในใจประชา
พระกรุณาแผ่ปกผสกนิกร

สมเด็จพระบรมราชกุมารี
ดุจมณีรุ้งรัตน์ประภัสสร
ราชกิจเกริกไกรในนาคร
ทรงอาทรโอบเอื้อเกื้อกูลชน

ทรงเป็นปราชญ์ศาสตร์ศิลป์ระบิลหล้า
ทุกสาขาเชี่ยวชาญตระกาลผล
คีตการวรรณกรรมเรืองสกล
ทวยราษฎร์น้อมกมลอภิวันท์

"รัตนศิลปิน" ศิลป์วิศิษฎ์
รังสฤษฎิ์เลิศยิ่งพระมิ่งขวัญ
ทรงเป็นปิ่นศลป์สยามงามนิรันดร์
ทรงสร้างสรรค์อุปถัมภ์ศิลป์ดำรง

สี่รอบชนมายุบรรลุเลิศ
ปวงชนเทิดทูนขวัญสรรค์ประสงค์
พระบารมีปกเกล้าทุกเผ่าพงศ์
ถวายพระพรขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า กลุ่มสมาชิกห้องเรือนไทย
(คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ ผู้ประพันธ์)
1 เม.ย. 2546 20:44
11 ความเห็น
17795 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1 โดย เทาชมพู


เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
ข้าพระพุทธเจ้า ในนามทีมงานวิชาการ
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย
และอัญเชิญพระบรมเดชานุภาพแห่งพระบูรพมหากษัตริยาธิราช
โปรดดลบันดาลให้ทรงพระเกษมสำราญ
เป็นมิ่งขวัญแห่งพระราชจักรีวงศ์ และปวงชนชาวไทย
ตลอดกาลนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
2 เม.ย. 2546 10:26


ความคิดเห็นที่ 2 โดย paganini

ขอถวายพระพรด้วยครับ
2 เม.ย. 2546 20:45


ความคิดเห็นที่ 3 โดย นิลกังขา

ขอจงทรงพระเจริญ
2 เม.ย. 2546 21:30


ความคิดเห็นที่ 4 โดย นนทิรา

ขอจงทรงพระเจริญ ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบชั่วกาลนาน
2 เม.ย. 2546 22:34


ความคิดเห็นที่ 6 ฟ้าสดใส (Guest)

ขอจงทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
15 ต.ค. 2553 11:41


ความคิดเห็นที่ 7 ben18_2505@hotmail.com (Guest)

กระหม่อมขอถวายพระพรขอให้เป็นมิ่งขวัญชาวไทยตลอดไป รวมทั้งขออนุญาตบอกบุญมาด้วยนะเจ้าคะ คือกระหม่อมได้พบพระสงฆ์องค์หนึ่งได้ศึกษาพระธรรมของพระองค์แล้วเป็นพระธรรมที่สูงส่งมากคนธรรมดาไม่มีวาสนาจะไม่สามารถรับธรรมนี้ได้จึงคิดว่าน่าจะมีพระองค์เท่านั้นจะรับได้และมีบารมีนำพระธรรมนี้ไปชี้แนะประชาชนได้ดีทำให้ประชาชนมีความสุขได้ จึงขอชี้ทางให้พระองค์ควรมิควรแล้วแต่จะพิจารณา ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมดงชมพูเทพนิมิต บ้านหมอตา ต.ดอกไม้ อ.สุวรรภูมิ จ.ร้อยเอ็ด นอกจากพระองค์แล้วไม่มีใครจะวาสนาพอที่จะมาสดับรับฟังพระธรรมนี้แล้ว
7 ม.ค. 2554 12:29


ความคิดเห็นที่ 8 ben18_2505@hotmail.com (Guest)

กระหม่อมขอถวายพระพรขอพระองค์จงเสด้จมาที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมดงขมพูเทพนิมิตด้วยเถิดเจ้าคะ เนื่องจากว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบซึ่งหาไม่มีอีกแล้วในประเทศไทยกระหม่อมจึงมีความพยามยามเพื่อประสงค์ให้พระองค์เสด็จมาอุ้มชูพระธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยเถิด นอกจากพระองค์แล้วไม่มีใครจะทำได้ เพราะพระองค์เป็นผู้มีบุญวาสนาสูงส่งสมควรแก่จะสดับรับฟังพระธรรมอันสูงส่งเช่นนี้ ถ้าพระองค์เสด็จมาแล้วพระองค์จะสามารถช่วยประชาชนได้เลยทีเดียวซึ่งตอนนี้ประชาชนกำลังรอความหวังจากพระองค์เพื่อจะได้ช่วยเหลือเขาอย่างถุกทางและหมดไปซึ่งปัญหาของประเทศได้เลยทีเดียว ควรมิควรก็ได้โปรดมีพพระมหากรุณาเสด็จมาฟังพระธรรมนี้ด้วยเถิดเจ้าคะ
7 ม.ค. 2554 12:43


ความคิดเห็นที่ 9 ben18_2505@hotmail.com (Guest)

ได้โปรดด้วยเถิดขอพระองค์เสด็จมาด้วยเถิด พระองค์ผู้เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าขอพระองค์ได้โปรดเสด็จมาสดับพระธรรมอันประเสริฐนี้ด้วยเถิด ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมดงชมพูเทพนิมิต อ.สุวรรณภูมิ จ. ร้อยเอ็ด ขอได้โปรดพระองค์โปรดเสด็จมาด้วยเถิดกระหม่อมขอภาวนาขอให้ข่าวนี้แพร่ไปถึงพระเนตรพระกรรณด้วยเถิดแล้วพระองค์จะช่วยประชาชนได้ประชาชนจะจงรักภักดีตลอดกาล
7 ม.ค. 2554 12:52


ความคิดเห็นที่ 10 r.pingmuang@gmail.com (Guest)

ในวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๕๔ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ถวายพระพรขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้าครอบครัวปิงเมือง พร้อมกับ ครอบครัวทองนุ่ม
2 เม.ย. 2554 13:04


ความคิดเห็นที่ 11 นางสาวจุฬารัตน์ จึงเจริญ (Guest)

hghk.เนื่องในวโรกาศวันพระราชสมภพขอพระองศ์ทรงมีสุขภาพพลานมัยแข็งแรงสมบรูณ์ รวมทั้งพระบรมวงศาทุกพระองศ์ในราชวงศ์จักรีขอให้ทรงพระเกษมสำราญ อยู่เป็นมิ่งขวัญของประชาชนชาวไทยนานเท่านาน ด้วยสำนึกในพระราชกรุณาด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
10 เม.ย. 2554 21:06

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น