วิชาการดอทคอม ptt logo

ขอเชิญร่วมถวายพระพรเนื่องในอภิลักขิตสมัย สมเด็จพระเทพรัตนฯทรงเจริญพระชนมายุครบ ๔ รอบ

โพสต์เมื่อ: 20:44 วันที่ 1 เม.ย. 2546         ชมแล้ว: 14,580 ตอบแล้ว: 11
วิชาการ >> กระทู้ >> ทั่วไป
12078
"พระสถิตอยู่ในใจประชา"

พระทรงเป็นเจ้าฟ้าสง่ายศ
เกริกพระเกียรติปรากฎก้องแหล่งหล้า
พระสถิตอยู่ในใจประชา
พระกรุณาแผ่ปกผสกนิกร

สมเด็จพระบรมราชกุมารี
ดุจมณีรุ้งรัตน์ประภัสสร
ราชกิจเกริกไกรในนาคร
ทรงอาทรโอบเอื้อเกื้อกูลชน

ทรงเป็นปราชญ์ศาสตร์ศิลป์ระบิลหล้า
ทุกสาขาเชี่ยวชาญตระกาลผล
คีตการวรรณกรรมเรืองสกล
ทวยราษฎร์น้อมกมลอภิวันท์

"รัตนศิลปิน" ศิลป์วิศิษฎ์
รังสฤษฎิ์เลิศยิ่งพระมิ่งขวัญ
ทรงเป็นปิ่นศลป์สยามงามนิรันดร์
ทรงสร้างสรรค์อุปถัมภ์ศิลป์ดำรง

สี่รอบชนมายุบรรลุเลิศ
ปวงชนเทิดทูนขวัญสรรค์ประสงค์
พระบารมีปกเกล้าทุกเผ่าพงศ์
ถวายพระพรขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า กลุ่มสมาชิกห้องเรือนไทย
(คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ ผู้ประพันธ์)


จดิษฐ์ มหันปรเมตรพงษ์
ร่วมแบ่งปัน50 ครั้ง - ดาว 152 ดวง

จำนวน 10 ความเห็น, หน้าที่ | -1-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 1 2 เม.ย. 2546 (10:26)


19164
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

สยามบรมราชกุมารี

ข้าพระพุทธเจ้า ในนามทีมงานวิชาการ

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย

และอัญเชิญพระบรมเดชานุภาพแห่งพระบูรพมหากษัตริยาธิราช

โปรดดลบันดาลให้ทรงพระเกษมสำราญ

เป็นมิ่งขวัญแห่งพระราชจักรีวงศ์ และปวงชนชาวไทย

ตลอดกาลนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

เทาชมพู
ร่วมแบ่งปัน5218 ครั้ง - ดาว 220 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 2 2 เม.ย. 2546 (20:45)
ขอถวายพระพรด้วยครับ
paganini
ร่วมแบ่งปัน352 ครั้ง - ดาว 162 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 3 2 เม.ย. 2546 (21:30)
ขอจงทรงพระเจริญ
นิลกังขา
ร่วมแบ่งปัน936 ครั้ง - ดาว 156 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 4 2 เม.ย. 2546 (22:34)
ขอจงทรงพระเจริญ ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบชั่วกาลนาน
นนทิรา
ร่วมแบ่งปัน77 ครั้ง - ดาว 152 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 6 15 ต.ค. 2553 (11:41)
ขอจงทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ฟ้าสดใส (IP:58.9.7.162)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 7 7 ม.ค. 2554 (12:29)
กระหม่อมขอถวายพระพรขอให้เป็นมิ่งขวัญชาวไทยตลอดไป รวมทั้งขออนุญาตบอกบุญมาด้วยนะเจ้าคะ คือกระหม่อมได้พบพระสงฆ์องค์หนึ่งได้ศึกษาพระธรรมของพระองค์แล้วเป็นพระธรรมที่สูงส่งมากคนธรรมดาไม่มีวาสนาจะไม่สามารถรับธรรมนี้ได้จึงคิดว่าน่าจะมีพระองค์เท่านั้นจะรับได้และมีบารมีนำพระธรรมนี้ไปชี้แนะประชาชนได้ดีทำให้ประชาชนมีความสุขได้ จึงขอชี้ทางให้พระองค์ควรมิควรแล้วแต่จะพิจารณา ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมดงชมพูเทพนิมิต บ้านหมอตา ต.ดอกไม้ อ.สุวรรภูมิ จ.ร้อยเอ็ด นอกจากพระองค์แล้วไม่มีใครจะวาสนาพอที่จะมาสดับรับฟังพระธรรมนี้แล้ว
ben18_2505@hotmail.com (IP:49.228.38.5)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 8 7 ม.ค. 2554 (12:43)
กระหม่อมขอถวายพระพรขอพระองค์จงเสด้จมาที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมดงขมพูเทพนิมิตด้วยเถิดเจ้าคะ เนื่องจากว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบซึ่งหาไม่มีอีกแล้วในประเทศไทยกระหม่อมจึงมีความพยามยามเพื่อประสงค์ให้พระองค์เสด็จมาอุ้มชูพระธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยเถิด นอกจากพระองค์แล้วไม่มีใครจะทำได้ เพราะพระองค์เป็นผู้มีบุญวาสนาสูงส่งสมควรแก่จะสดับรับฟังพระธรรมอันสูงส่งเช่นนี้ ถ้าพระองค์เสด็จมาแล้วพระองค์จะสามารถช่วยประชาชนได้เลยทีเดียวซึ่งตอนนี้ประชาชนกำลังรอความหวังจากพระองค์เพื่อจะได้ช่วยเหลือเขาอย่างถุกทางและหมดไปซึ่งปัญหาของประเทศได้เลยทีเดียว ควรมิควรก็ได้โปรดมีพพระมหากรุณาเสด็จมาฟังพระธรรมนี้ด้วยเถิดเจ้าคะ
ben18_2505@hotmail.com (IP:49.228.38.5)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 9 7 ม.ค. 2554 (12:52)
ได้โปรดด้วยเถิดขอพระองค์เสด็จมาด้วยเถิด พระองค์ผู้เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าขอพระองค์ได้โปรดเสด็จมาสดับพระธรรมอันประเสริฐนี้ด้วยเถิด ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมดงชมพูเทพนิมิต อ.สุวรรณภูมิ จ. ร้อยเอ็ด ขอได้โปรดพระองค์โปรดเสด็จมาด้วยเถิดกระหม่อมขอภาวนาขอให้ข่าวนี้แพร่ไปถึงพระเนตรพระกรรณด้วยเถิดแล้วพระองค์จะช่วยประชาชนได้ประชาชนจะจงรักภักดีตลอดกาล
ben18_2505@hotmail.com (IP:49.228.38.5)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 10 2 เม.ย. 2554 (13:04)
ในวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๕๔ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ถวายพระพรขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้าครอบครัวปิงเมือง พร้อมกับ ครอบครัวทองนุ่ม
r.pingmuang@gmail.com (IP:125.27.195.84)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 11 10 เม.ย. 2554 (21:06)
hghk.เนื่องในวโรกาศวันพระราชสมภพขอพระองศ์ทรงมีสุขภาพพลานมัยแข็งแรงสมบรูณ์ รวมทั้งพระบรมวงศาทุกพระองศ์ในราชวงศ์จักรีขอให้ทรงพระเกษมสำราญ อยู่เป็นมิ่งขวัญของประชาชนชาวไทยนานเท่านาน ด้วยสำนึกในพระราชกรุณาด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
นางสาวจุฬารัตน์ จึงเจริญ (IP:125.25.60.49)

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม