ขอเชิญร่วมถวายพระพรเนื่องในอภิลักขิตสมัย สมเด็จพระเทพรัตนฯทรงเจริญพระชนมายุครบ ๔ รอบ


"พระสถิตอยู่ในใจประชา"

พระทรงเป็นเจ้าฟ้าสง่ายศ
เกริกพระเกียรติปรากฎก้องแหล่งหล้า
พระสถิตอยู่ในใจประชา
พระกรุณาแผ่ปกผสกนิกร

สมเด็จพระบรมราชกุมารี
ดุจมณีรุ้งรัตน์ประภัสสร
ราชกิจเกริกไกรในนาคร
ทรงอาทรโอบเอื้อเกื้อกูลชน

ทรงเป็นปราชญ์ศาสตร์ศิลป์ระบิลหล้า
ทุกสาขาเชี่ยวชาญตระกาลผล
คีตการวรรณกรรมเรืองสกล
ทวยราษฎร์น้อมกมลอภิวันท์

"รัตนศิลปิน" ศิลป์วิศิษฎ์
รังสฤษฎิ์เลิศยิ่งพระมิ่งขวัญ
ทรงเป็นปิ่นศลป์สยามงามนิรันดร์
ทรงสร้างสรรค์อุปถัมภ์ศิลป์ดำรง

สี่รอบชนมายุบรรลุเลิศ
ปวงชนเทิดทูนขวัญสรรค์ประสงค์
พระบารมีปกเกล้าทุกเผ่าพงศ์
ถวายพระพรขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า กลุ่มสมาชิกห้องเรือนไทย
(คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ ผู้ประพันธ์)


ความคิดเห็นที่ 1

เทาชมพู vcharkarn vmaster
2 เม.ย. 2546 10:26

 1. เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
  สยามบรมราชกุมารี
  ข้าพระพุทธเจ้า ในนามทีมงานวิชาการ
  ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย
  และอัญเชิญพระบรมเดชานุภาพแห่งพระบูรพมหากษัตริยาธิราช
  โปรดดลบันดาลให้ทรงพระเกษมสำราญ
  เป็นมิ่งขวัญแห่งพระราชจักรีวงศ์ และปวงชนชาวไทย
  ตลอดกาลนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมความคิดเห็นที่ 2

paganini
2 เม.ย. 2546 20:45
 1. ขอถวายพระพรด้วยครับความคิดเห็นที่ 3

นิลกังขา vcharkarn veditor
2 เม.ย. 2546 21:30
 1. ขอจงทรงพระเจริญความคิดเห็นที่ 4

นนทิรา
2 เม.ย. 2546 22:34
 1. ขอจงทรงพระเจริญ ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบชั่วกาลนานความคิดเห็นที่ 6

ฟ้าสดใส (Guest)
15 ต.ค. 2553 11:41
 1. ขอจงทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะความคิดเห็นที่ 7

ben18_2505@hotmail.com (Guest)
7 ม.ค. 2554 12:29
 1. กระหม่อมขอถวายพระพรขอให้เป็นมิ่งขวัญชาวไทยตลอดไป รวมทั้งขออนุญาตบอกบุญมาด้วยนะเจ้าคะ คือกระหม่อมได้พบพระสงฆ์องค์หนึ่งได้ศึกษาพระธรรมของพระองค์แล้วเป็นพระธรรมที่สูงส่งมากคนธรรมดาไม่มีวาสนาจะไม่สามารถรับธรรมนี้ได้จึงคิดว่าน่าจะมีพระองค์เท่านั้นจะรับได้และมีบารมีนำพระธรรมนี้ไปชี้แนะประชาชนได้ดีทำให้ประชาชนมีความสุขได้ จึงขอชี้ทางให้พระองค์ควรมิควรแล้วแต่จะพิจารณา ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมดงชมพูเทพนิมิต บ้านหมอตา ต.ดอกไม้ อ.สุวรรภูมิ จ.ร้อยเอ็ด นอกจากพระองค์แล้วไม่มีใครจะวาสนาพอที่จะมาสดับรับฟังพระธรรมนี้แล้วความคิดเห็นที่ 8

ben18_2505@hotmail.com (Guest)
7 ม.ค. 2554 12:43
 1. กระหม่อมขอถวายพระพรขอพระองค์จงเสด้จมาที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมดงขมพูเทพนิมิตด้วยเถิดเจ้าคะ เนื่องจากว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบซึ่งหาไม่มีอีกแล้วในประเทศไทยกระหม่อมจึงมีความพยามยามเพื่อประสงค์ให้พระองค์เสด็จมาอุ้มชูพระธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยเถิด นอกจากพระองค์แล้วไม่มีใครจะทำได้ เพราะพระองค์เป็นผู้มีบุญวาสนาสูงส่งสมควรแก่จะสดับรับฟังพระธรรมอันสูงส่งเช่นนี้ ถ้าพระองค์เสด็จมาแล้วพระองค์จะสามารถช่วยประชาชนได้เลยทีเดียวซึ่งตอนนี้ประชาชนกำลังรอความหวังจากพระองค์เพื่อจะได้ช่วยเหลือเขาอย่างถุกทางและหมดไปซึ่งปัญหาของประเทศได้เลยทีเดียว ควรมิควรก็ได้โปรดมีพพระมหากรุณาเสด็จมาฟังพระธรรมนี้ด้วยเถิดเจ้าคะความคิดเห็นที่ 9

ben18_2505@hotmail.com (Guest)
7 ม.ค. 2554 12:52
 1. ได้โปรดด้วยเถิดขอพระองค์เสด็จมาด้วยเถิด พระองค์ผู้เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าขอพระองค์ได้โปรดเสด็จมาสดับพระธรรมอันประเสริฐนี้ด้วยเถิด ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมดงชมพูเทพนิมิต อ.สุวรรณภูมิ จ. ร้อยเอ็ด ขอได้โปรดพระองค์โปรดเสด็จมาด้วยเถิดกระหม่อมขอภาวนาขอให้ข่าวนี้แพร่ไปถึงพระเนตรพระกรรณด้วยเถิดแล้วพระองค์จะช่วยประชาชนได้ประชาชนจะจงรักภักดีตลอดกาลความคิดเห็นที่ 10

r.pingmuang@gmail.com (Guest)
2 เม.ย. 2554 13:04
 1. ในวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๕๔ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ถวายพระพรขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้าครอบครัวปิงเมือง พร้อมกับ ครอบครัวทองนุ่มความคิดเห็นที่ 11

นางสาวจุฬารัตน์ จึงเจริญ (Guest)
10 เม.ย. 2554 21:06
 1. hghk.เนื่องในวโรกาศวันพระราชสมภพขอพระองศ์ทรงมีสุขภาพพลานมัยแข็งแรงสมบรูณ์ รวมทั้งพระบรมวงศาทุกพระองศ์ในราชวงศ์จักรีขอให้ทรงพระเกษมสำราญ อยู่เป็นมิ่งขวัญของประชาชนชาวไทยนานเท่านาน ด้วยสำนึกในพระราชกรุณาด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น