ขอเชิญร่วมถวายพระพรเนื่องในอภิลักขิตสมัย สมเด็จพระเทพรัตนฯทรงเจริญพระชนมายุครบ ๔ รอบ
"พระสถิตอยู่ในใจประชา"พระทรงเป็นเจ้าฟ้าสง่ายศ

เกริกพระเกียรติปรากฎก้องแหล่งหล้า

พระสถิตอยู่ในใจประชา

พระกรุณาแผ่ปกผสกนิกรสมเด็จพระบรมราชกุมารี

ดุจมณีรุ้งรัตน์ประภัสสร

ราชกิจเกริกไกรในนาคร

ทรงอาทรโอบเอื้อเกื้อกูลชนทรงเป็นปราชญ์ศาสตร์ศิลป์ระบิลหล้า

ทุกสาขาเชี่ยวชาญตระกาลผล

คีตการวรรณกรรมเรืองสกล

ทวยราษฎร์น้อมกมลอภิวันท์"รัตนศิลปิน" ศิลป์วิศิษฎ์

รังสฤษฎิ์เลิศยิ่งพระมิ่งขวัญ

ทรงเป็นปิ่นศลป์สยามงามนิรันดร์

ทรงสร้างสรรค์อุปถัมภ์ศิลป์ดำรงสี่รอบชนมายุบรรลุเลิศ

ปวงชนเทิดทูนขวัญสรรค์ประสงค์

พระบารมีปกเกล้าทุกเผ่าพงศ์

ถวายพระพรขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า กลุ่มสมาชิกห้องเรือนไทย

(คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ ผู้ประพันธ์)


ความคิดเห็นที่ 11


10 เม.ย. 2554 21:06
  1. hghk.เนื่องในวโรกาศวันพระราชสมภพขอพระองศ์ทรงมีสุขภาพพลานมัยแข็งแรงสมบรูณ์ รวมทั้งพระบรมวงศาทุกพระองศ์ในราชวงศ์จักรีขอให้ทรงพระเกษมสำราญ อยู่เป็นมิ่งขวัญของประชาชนชาวไทยนานเท่านาน ด้วยสำนึกในพระราชกรุณาด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ความคิดเห็นที่ 10

2 เม.ย. 2554 13:04
  1. ในวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๕๔ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ถวายพระพรขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้าครอบครัวปิงเมือง พร้อมกับ ครอบครัวทองนุ่ม

ความคิดเห็นที่ 9

7 ม.ค. 2554 12:52
  1. ได้โปรดด้วยเถิดขอพระองค์เสด็จมาด้วยเถิด พระองค์ผู้เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าขอพระองค์ได้โปรดเสด็จมาสดับพระธรรมอันประเสริฐนี้ด้วยเถิด ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมดงชมพูเทพนิมิต อ.สุวรรณภูมิ จ. ร้อยเอ็ด ขอได้โปรดพระองค์โปรดเสด็จมาด้วยเถิดกระหม่อมขอภาวนาขอให้ข่าวนี้แพร่ไปถึงพระเนตรพระกรรณด้วยเถิดแล้วพระองค์จะช่วยประชาชนได้ประชาชนจะจงรักภักดีตลอดกาล

ความคิดเห็นที่ 8

7 ม.ค. 2554 12:43
  1. กระหม่อมขอถวายพระพรขอพระองค์จงเสด้จมาที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมดงขมพูเทพนิมิตด้วยเถิดเจ้าคะ เนื่องจากว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบซึ่งหาไม่มีอีกแล้วในประเทศไทยกระหม่อมจึงมีความพยามยามเพื่อประสงค์ให้พระองค์เสด็จมาอุ้มชูพระธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยเถิด นอกจากพระองค์แล้วไม่มีใครจะทำได้ เพราะพระองค์เป็นผู้มีบุญวาสนาสูงส่งสมควรแก่จะสดับรับฟังพระธรรมอันสูงส่งเช่นนี้ ถ้าพระองค์เสด็จมาแล้วพระองค์จะสามารถช่วยประชาชนได้เลยทีเดียวซึ่งตอนนี้ประชาชนกำลังรอความหวังจากพระองค์เพื่อจะได้ช่วยเหลือเขาอย่างถุกทางและหมดไปซึ่งปัญหาของประเทศได้เลยทีเดียว ควรมิควรก็ได้โปรดมีพพระมหากรุณาเสด็จมาฟังพระธรรมนี้ด้วยเถิดเจ้าคะ

ความคิดเห็นที่ 7

7 ม.ค. 2554 12:29
  1. กระหม่อมขอถวายพระพรขอให้เป็นมิ่งขวัญชาวไทยตลอดไป รวมทั้งขออนุญาตบอกบุญมาด้วยนะเจ้าคะ คือกระหม่อมได้พบพระสงฆ์องค์หนึ่งได้ศึกษาพระธรรมของพระองค์แล้วเป็นพระธรรมที่สูงส่งมากคนธรรมดาไม่มีวาสนาจะไม่สามารถรับธรรมนี้ได้จึงคิดว่าน่าจะมีพระองค์เท่านั้นจะรับได้และมีบารมีนำพระธรรมนี้ไปชี้แนะประชาชนได้ดีทำให้ประชาชนมีความสุขได้ จึงขอชี้ทางให้พระองค์ควรมิควรแล้วแต่จะพิจารณา ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมดงชมพูเทพนิมิต บ้านหมอตา ต.ดอกไม้ อ.สุวรรภูมิ จ.ร้อยเอ็ด นอกจากพระองค์แล้วไม่มีใครจะวาสนาพอที่จะมาสดับรับฟังพระธรรมนี้แล้ว

ความคิดเห็นที่ 6

15 ต.ค. 2553 11:41
  1. ขอจงทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ความคิดเห็นที่ 4

นนทิรา
2 เม.ย. 2546 22:34
  1. ขอจงทรงพระเจริญ ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบชั่วกาลนาน

ความคิดเห็นที่ 3

นิลกังขา
2 เม.ย. 2546 21:30
  1. ขอจงทรงพระเจริญ

ความคิดเห็นที่ 2

paganini
2 เม.ย. 2546 20:45
  1. ขอถวายพระพรด้วยครับ

ความคิดเห็นที่ 1

เทาชมพู
2 เม.ย. 2546 10:26
  1. [[19164]] เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ข้าพระพุทธเจ้า ในนามทีมงานวิชาการ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และอัญเชิญพระบรมเดชานุภาพแห่งพระบูรพมหากษัตริยาธิราช โปรดดลบันดาลให้ทรงพระเกษมสำราญ เป็นมิ่งขวัญแห่งพระราชจักรีวงศ์ และปวงชนชาวไทย ตลอดกาลนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น