อยากได้ความหมาย-ประโยชน์ของแบบฝึกทักษะ

ช่วยตอบหนูด้วย อยากจะได้เนื้อหาของการจะทำแบบฝึกทักษะและความหมายรวมทั้งประโยชน์ของแบบฝึกทักษะ ไปทำรายงาน ขอบคุณค่ะ


ความคิดเห็นที่ 2


25 ก.ย. 2551 11:01
 1. ขอบตุณที่ให้ความรู้จะเยี่ยมชมอีก


ความคิดเห็นที่ 3

17 ต.ค. 2551 20:56
 1. ขอบคุณที่ให้ความรู้ ขอข้อมูลบรรณานุกรมด้วยนะคะ 


ความคิดเห็นที่ 4

27 ต.ค. 2551 15:20
 1. อยากให้รวบรวมหวเร่องปริญญานิพนธ์ที่เกี่ยวกับการศึกษาด้วยค่ะ


ความคิดเห็นที่ 5

7 พ.ย. 2551 20:46
 1. ข้อมูลใหม่ดีมาก อยากได้บรรณานุกรมด้วยได้ไหมคะ


ความคิดเห็นที่ 6

12 พ.ย. 2551 13:23
 1. ขอบรรณานุกรมด้วยครับ ขอบพระคุณล่วงหน้าครับผม


ความคิดเห็นที่ 7

17 พ.ย. 2551 14:36
 1. อยากได้บรรณานุกรมด้วยคน ขอบคุณค่ะ


ความคิดเห็นที่ 8

21 พ.ย. 2551 23:51
 1. ข้อมูลใหม่มาก ใช้ประโยชน์ได้ดีมากค่ะ รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยค่ะขอบคุณมากๆ ค่ะ


ความคิดเห็นที่ 9

24 พ.ย. 2551 16:11
 1. ข้อมูลมีประโยชน์มากเลยค่ะ ขอบคุณที่ให้ความรู้แต่ขอรบกวนขอบรรณานุกรมด้วยคนค่ะ ขอบคุณค่ะ


ความคิดเห็นที่ 10

28 พ.ย. 2551 12:48
 1. อยากได้บรรณานุกรมด้วยคน ขอบคุณค่ะ


ความคิดเห็นที่ 11

5 ธ.ค. 2551 16:52
 1. เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ดิฉันและผู้ที่มีความต้องการเป็นอย่างมาก ขอรบกวนบรรณานุกรมนะคะจะเป็นพระคุณยิ่ง...ขอบคุณค่ะ


ความคิดเห็นที่ 13

15 ก.พ. 2552 14:35
 1. ช่วยด้วยค่ะ จะเอาไปทำผลงานอยากทราบพัฒนาการของเด็กวัยรุ่นตอนกลาง (13-17ปี)


ความคิดเห็นที่ 14

15 ก.พ. 2552 14:39
 1. อยากได้ความหมาย-ประโยชน์ของแบบฝึกทักษะ ขอบรรณานุกรมด้วยค่ะขอบคุณค่ะ


ความคิดเห็นที่ 15

15 ก.พ. 2552 14:41
 1. ขอด้วยคนค่ะพัฒนาการเด็กทั้งวัยรุ่นตอนกลางและตอนปลาย ขอบรรณานุกรมด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ


ความคิดเห็นที่ 16

15 ก.พ. 2552 14:47
 1. ขอด้วยค่ะ


ความคิดเห็นที่ 20

14 เม.ย. 2552 18:27
 1. ขอบคุณค่ะ  มีประโยชน์มาก


ความคิดเห็นที่ 21

ภากร
14 เม.ย. 2552 19:12
 1. แบบฝึกทักษะ นอกจากทำแล้วได้ความรู้แล้ว

  ยังช่วยให้ได้คะแนนรายงานด้วย{#emotions_dlg.d6}(แซวเล่นครับ)

  ยังไงก็สู้ต่อไปครับ


ความคิดเห็นที่ 22

15 เม.ย. 2552 23:28
 1. ขอบคุณสำหรับความรู้และข้อมูลที่น่าสนใจค่ะ


ความคิดเห็นที่ 23

teacher_noi
5 ก.ค. 2552 18:03
 1. อยากได้ความหมายของแบบฝึกเสริมทักษะ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ความคิดเห็นที่ 25

11 ก.ค. 2552 12:24
 1. อยากได้ความหมายแบบฝึกทักษะ ประโยชน์ของแบบฝึกทักษะ ความสำคัญของแบบฝึกทักษะและลักษณะของแบบฝึกทักษะที่ดีขอบรรณานุกรมด้วยค่ะขอบคุณค่ะ


ความคิดเห็นที่ 26

26 ก.ค. 2552 08:56
 1. อยากได้บรรณานุกรมด้วยค่ะ


ความคิดเห็นที่ 27

30 ก.ค. 2552 21:21
 1. ขอด้วยนะคะ ตอนนี้ทำวิจัยให้แม่อยู่คะ

ความคิดเห็นที่ 28

11 ส.ค. 2552 21:07
 1. ขอความหมาย ประโยชน์ ความสำคัญและบรรณานุกรมด้วยครับ ขอบพระคุณ


ความคิดเห็นที่ 29

11 ส.ค. 2552 21:25
 1. ขอบรรณานุกรมด้วยนะครับ 


ความคิดเห็นที่ 30

18 ส.ค. 2552 10:53
 1. หาไม่ได้งับ รักเทอน้ากที่ร้าก

ความคิดเห็นที่ 31

7 ก.ย. 2552 21:28
 1. อยากได้ความหมายแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ประโยชน์ของแบบฝึกทักษะ ความสำคัญของแบบฝึกทักษะ และลักษณะของแบบฝึกทักษะที่ดี ขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 32

7 ก.ย. 2552 21:33
 1. อยากได้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ของแบบฝึกทักษะคณิศาสตร์ด้วยค่ะ  ขอบคุณ


ความคิดเห็นที่ 33

23 ก.ย. 2552 09:20
 1. LuXฟางมากคับ


ความคิดเห็นที่ 34

23 ก.ย. 2552 09:25
 1. รักฟางมากคับ

ความคิดเห็นที่ 35

30 ก.ย. 2552 22:41
 1. อยากได้ความหมายแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ประโยชน์ของแบบฝึกทักษะ ความสำคัญของแบบฝึกทักษะ และลักษณะของแบบฝึกทักษะที่ดี ขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 38

27 ต.ค. 2552 20:40
 1. อยากได้ความหมายแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ประโยชน์ของแบบฝึกทักษะ ความสำคัญของแบบฝึกทักษะ และลักษณะของแบบฝึกทักษะที่ดี ขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 40

13 ธ.ค. 2552 22:44
 1. ช่วยหน่อยค่ะ อยากได้ประเภทของแบบฝึกทักษะ  ลักษณะที่ดีของแบบฝึกทักษะ ต้องทำรายงานส่งอาจารย์ ใครที่รู้ช่วยตอบที่นะค่ะ  ขอบคุณค่ะ


ความคิดเห็นที่ 41

1 พ.ค. 2553 18:29
 1. ขอบรรณานุกรม ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2543 , 490) กล่าวว่า แบบฝึกปฏิบัติ หมายถึง สิ่งที่นักเรียนจะต้องใช้ควบคู่ไปกับการเรียน มีลักษณะเป็นแบบฝึกครอบคลุมกิจกรรมการเรียนที่ผู้เรียนพึงกระทำจะแยกเป็นแต่ละหน่วย หรือรวมเป็นเล่มก็ได้

ความคิดเห็นที่ 42

4 มิ.ย. 2553 14:21
 1. อยากได้ความหมายและความแตกต่างของแบบฝึกหัดกับแบบฝึกทักษะทั้งบรรณานุกรมและทฤษฎีค่ะ

ความคิดเห็นที่ 43

14 ก.ค. 2553 18:29
 1. ขอบรรณานุกรม ชวศร ดีชัยยา (2550 ) สรุปความหมาย แบบฝึก คือ งานหรือกิจกรรมที่ครู สร้างขึ้น โดยมีรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย มีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น และช่วยฝึกทักษะต่าง ๆ ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง อาจจะให้นักเรียนทำแบบฝึกขณะเรียนหรือหลังจากจบบทเรียนไปแล้วก็ได้ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 44

17 ก.ค. 2553 15:19
 1. ขอบรรณานุกรมของ กระทรวงศึกษาธิการ (ถวัล มาศจรัส,2548, หน้า 18), ชวศร ดีชัยยา (2550 ) และกุศยา แสงเดช ( 2545, หน้า 5 ) ด้วยค่ะ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้

ความคิดเห็นที่ 45

18 ก.ย. 2553 16:46
 1. อยากได้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความคิดเห็นค่ะ

ความคิดเห็นที่ 46

8 ต.ค. 2553 10:57
 1. อยากได้ความหมายแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ประโยชน์ของแบบฝึกทักษะ เจตคติที่ดีต่อแบบฝึกทักษะ และลักษณะของแบบฝึกทักษะที่ดี ขอบรรณานุกรมด้วยค่ะช่วยส่งมาที่ kru.gee@hotmail.com ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 48

nawapat
19 ต.ค. 2553 07:41
 1. ขอความช่วยเหลือหน่อยคะ  อยากได้-----------ลักษณะของแบบฝึกที่ดีหลักจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบฝึกการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกรบกวนส่งไปที่เมลด้วยนะคะnawapat2009@hotmail.comขอบคุณมาก ๆ คะ


ความคิดเห็นที่ 49

22 ต.ค. 2553 08:17
 1. อยากได้ความหมายของคำว่า ชุดแบบฝึกเสริมความรู้ กรุณาช่วยด้วยครับ ถ้าได้จะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

ความคิดเห็นที่ 50

30 ต.ค. 2553 09:52
 1. อยากได้ 1.ความหมาย แนวคิดและหลักการพื้นฐานของแบบฝึกทักษะ 2. ประโยชน์ของแบบฝึกทักษะ 3. ลักษณะของแบบฝึกทักษะที่ดี 4. องค์ประกอบของแบบฝึกทักษะ 5. ขั้นตอนในการสร้างแบบฝึกทักษะ พร้อมบรรณานุกรมด้วยครับ ส่งไปที่ taothaisong@gmail.com ขอบคุณอย่างสูงครับ

ความคิดเห็นที่ 51

4 พ.ย. 2553 15:18
 1. รบกวนขอ -ความหมายของแบบฝึกทักษะ -หลักการของแบบฝึกทักษะ -แนวคิดในการสร้างแบบฝึกทักษะ -ประเภทของแบบฝึกทักษะ -องค์ประกอบของแบบฝึกทักษะ พร้อมบรรณานุกรมด้วยนะคะ รบกวนส่งมาที่ ookeoo@hotmail.com ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 54

5 ธ.ค. 2553 12:23
 1. ตอนนี้กำลังทำวิจัยในชั้นเรียน แต่หาแล้วไม่เจอ รบกวนช่วยส่ง... -ความหมายของแบบฝึกทักษะ -หลักการของแบบฝึกทักษะ -แนวคิดในการสร้างแบบฝึกทักษะ -ประเภทของแบบฝึกทักษะ -องค์ประกอบของแบบฝึกทักษะ -ประโยชน์ของแบบฝึกทักษะ -ข้อจำกัดของแบบฝึกทักษะ พร้อมบรรณานุกรมด้วยนะคะ รบกวนส่งมาที่ Benzto_6@hotmail.com ขอบคุณมากค่ะ (ปีที่อ้าง ต้องไม่เกิน 10 ปี)

ความคิดเห็นที่ 55

5 ธ.ค. 2553 22:01
 1. -ความหมายของแบบฝึกทักษะ -หลักการของแบบฝึกทักษะ -แนวคิดในการสร้างแบบฝึกทักษะ -ประเภทของแบบฝึกทักษะ -องค์ประกอบของแบบฝึกทักษะ -ประโยชน์ของแบบฝึกทักษะ -ข้อจำกัดของแบบฝึกทักษะ พร้อม บรรณานุกรมด้วยนะคะ รบกวนส่ง warapron08@live.com

ความคิดเห็นที่ 56

7 ธ.ค. 2553 14:27
 1. -ความหมายของแบบฝึกทักษะ -หลักการของแบบฝึกทักษะ -แนวคิดในการสร้างแบบฝึกทักษะ -ประเภทของแบบฝึกทักษะ -องค์ประกอบของแบบฝึกทักษะ -ประโยชน์ของแบบฝึกทักษะ -ข้อจำกัดของแบบฝึกทักษะ พร้อม บรรณานุกรมด้วยนะคะ รบกวนส่ง koonai@hotmail.com

ความคิดเห็นที่ 57

14 ธ.ค. 2553 15:45
 1. ขอบรรณานุกรมของ กระทรวงศึกษาธิการ (ถวัล มาศจรัส,2548, หน้า 18), ชวศร ดีชัยยา (2550 ) และกุศยา แสงเดช ( 2545, หน้า 5 ) ด้วยค่ะ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ รบกวนส่ง a_aeed@hotmail.com

ความคิดเห็นที่ 58

19 ธ.ค. 2553 21:12
 1. คือว่ารบกวนข้อมูลเกี่ยวกับแบบฝึกหน่อยน่ะค่ะ เพราะที่มีอยู่ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าปีพ.ศ.มันเก่าไปหน่ะค่ะ รบกวนช่วยหน่อยค่ะจักเป็นพระคุณยิ่งค่ะ ความหมายของแบบฝึกทักษะ -หลักการของแบบฝึกทักษะ -แนวคิดในการสร้างแบบฝึกทักษะ -ประเภทของแบบฝึกทักษะ -องค์ประกอบของแบบฝึกทักษะ -ประโยชน์ของแบบฝึกทักษะ -ข้อจำกัดของแบบฝึกทักษะ พร้อม บรรณานุกรมด้วยนะคะ รบกวนส่ง yui_aubonrat@hotmail.com

ความคิดเห็นที่ 59

25 ม.ค. 2554 17:16
 1. หาเหมือนกันค่ะ

ความคิดเห็นที่ 60

21 ก.พ. 2554 09:06
 1. กำลังหาอยู่.........

ความคิดเห็นที่ 62

8 มี.ค. 2554 20:46
 1. คือว่ารบกวนข้อมูลเกี่ยวกับแบบฝึกหน่อยน่ะค่ะ เพราะที่มีอยู่ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าปีพ.ศ.มันเก่าไปหน่ะค่ะ รบกวนช่วยหน่อยค่ะจักเป็นพระคุณยิ่งค่ะ ความหมายของแบบฝึกทักษะ ความสำคัญของแบบฝึก -หลักการสร้างแบบฝึกทักษะ -แนวคิดในการสร้างแบบฝึกทักษะ -ประเภทของแบบฝึกทักษะ -องค์ประกอบของแบบฝึกทักษะ -ประโยชน์ของแบบฝึกทักษะ -ข้อจำกัดของแบบฝึกทักษะ พร้อม บรรณานุกรมด้วยนะคะ รบกวนส่ง worawan_suchja@hotmail.com

ความคิดเห็นที่ 63

12 มี.ค. 2554 21:31
 1. ขอความหมายที่เกี่ยวข้องกับ -แบบฝึกทักษะ -แบบฝึกเสริมทักษะ หน่อยค่ะ ช่วยส่งมาที่ mart_lovebee@hotmail.com **ด่วนเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 64

15 เม.ย. 2554 14:19
 1. ขอความหมาย เอาสการงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทยเกี่ยวกับเรื่องการอ่านด้วยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 65

15 เม.ย. 2554 14:59
 1. ขอความอนุเคราะห์ เนื่องจากผลงานที่ส่งไปกรรมการติงว่ามันล้าสมัยเกินไป -ความหมายของแบบฝึกทักษะ -หลักการของแบบฝึกทักษะ -แนวคิดในการสร้างแบบฝึกทักษะ -ประเภทของแบบฝึกทักษะ -องค์ประกอบของแบบฝึกทักษะ -ประโยชน์ของแบบฝึกทักษะ -ข้อจำกัดของแบบฝึกทักษะ พร้อม บรรณานุกรมด้วยนะคะ รบกวนส่งมาที่ tuy2275@hotmail.com ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

ความคิดเห็นที่ 66

21 เม.ย. 2554 17:23
 1. คล้ายกัน บนความแตกต่าง ขอความอนุเคราะห์ เนื่องจากผลงานที่ส่งไปกรรมการติงว่ามันล้าสมัยเกินไป -ความหมายของแบบฝึกทักษะ -หลักการของแบบฝึกทักษะ -แนวคิดในการสร้างแบบฝึกทักษะ -ประเภทของแบบฝึกทักษะ -องค์ประกอบของแบบฝึกทักษะ -ประโยชน์ของแบบฝึกทักษะ -ข้อจำกัดของแบบฝึกทักษะ พร้อม บรรณานุกรมด้วยนะคะ รบกวนส่งมาที่ watanyu.ya@gmail.com

ความคิดเห็นที่ 67

21 พ.ค. 2554 17:19
 1. เหมือนกันเลยค่ะ ขอความอนุเคราะห์ เนื่องจากผลงานที่ส่งไปกรรมการติงว่ามันล้าสมัยเกินไป -ความหมายของแบบฝึกทักษะ -หลักการของแบบฝึกทักษะ -แนวคิดในการสร้างแบบฝึกทักษะ -ประเภทของแบบฝึกทักษะ -องค์ประกอบของแบบฝึกทักษะ -ประโยชน์ของแบบฝึกทักษะ -ข้อจำกัดของแบบฝึกทักษะ พร้อม บรรณานุกรมด้วยนะคะ รบกวน ส่งที่ nidnapa06_@hotmail.com ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ความคิดเห็นที่ 68

6 มิ.ย. 2554 22:54
 1. รบกวนข้อมูลเกี่ยวกับแบบฝึกหน่อยน่ะค่ะ เพราะที่มีอยู่ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าปีพ.ศ.มันเก่าไปหน่ะค่ะ รบกวนช่วยหน่อยค่ะ -ความหมายของแบบฝึกทักษะ -ความสำคัญของแบบฝึก -หลักการสร้างแบบฝึกทักษะ -แนวคิดในการสร้างแบบฝึกทักษะ -ประเภทของแบบฝึกทักษะ -องค์ประกอบของแบบฝึกทักษะ -ประโยชน์ของแบบฝึกทักษะ -ข้อจำกัดของแบบฝึกทักษะ พร้อม บรรณานุกรมด้วยนะคะ รบกวนส่ง niratchadab@yahoo.com ขอบคุณคะ

ความคิดเห็นที่ 70

8 มิ.ย. 2554 21:23
 1. อยากได้... -ความหมายของแบบฝึกทักษะ -ความสำคัญของแบบฝึก -หลักการสร้างแบบฝึกทักษะ -แนวคิดในการสร้างแบบฝึกทักษะ -ประเภทของแบบฝึกทักษะ -องค์ประกอบของแบบฝึกทักษะ -ประโยชน์ของแบบฝึกทักษะ -ข้อจำกัดของแบบฝึกทักษะ ช่วยส่งมาให้หน่อยนะค่ะ กำลังทำผลงานค่ะ..ครูเชียงใหม่

ความคิดเห็นที่ 71

juy2011
3 ก.ค. 2554 08:54
 1. -ความหมายของแบบฝึกทักษะ-หลักการของแบบฝึกทักษะ-แนวคิดในการสร้างแบบฝึกทักษะ-ประเภทของแบบฝึกทักษะ-องค์ประกอบของแบบฝึกทักษะ-ประโยชน์ของแบบฝึกทักษะ-ข้อจำกัดของแบบฝึกทักษะพร้อม บรรณานุกรมด้วยนะคะ รบกวนส่ง worapol.sr@gmail.com


ความคิดเห็นที่ 73

17 ก.ย. 2554 16:52
 1. ความหมายของแบบฝึกทักษะ ความสำคัญของแบบฝึก -หลักการสร้างแบบฝึกทักษะ -แนวคิดในการสร้างแบบฝึกทักษะ -ประเภทของแบบฝึกทักษะ -องค์ประกอบของแบบฝึกทักษะ -ประโยชน์ของแบบฝึกทักษะ -ข้อจำกัดของแบบฝึกทักษะ พร้อม บรรณานุกรมด้วยนะคะ รบกวนส่ง asuya191@hotmail.com อันบนก้อบเขามา อยากได้เหมือนเขาเลย อันนี้ขอเองครับ แล้วมีแบบฝึก อะไรที่เกี่ยวกับดนตรีไหมครับ ผมกำลังทำเรื่อง แบบฝึกทักษะของกีตาร์อะครับ ไม่รู้จะหาที่ไหนแล้ว ประเทศไทย เมืองนอกหาไม่เป็นครับ เพราะไม่เก่งอังกฤษ ขอความกรุณา ขอบคุณมากครับ

ความคิดเห็นที่ 74

2 ต.ค. 2554 16:10
 1. -ความหมายของแบบฝึกทักษะ -หลักการของแบบฝึกทักษะ -แนวคิดในการสร้างแบบฝึกทักษะ -ประเภทของแบบฝึกทักษะ -องค์ประกอบของแบบฝึกทักษะ -ประโยชน์ของแบบฝึกทักษะ -ข้อจำกัดของแบบฝึกทักษะ พร้อม บรรณานุกรมด้วยนะคะ รบกวนส่ง มาให้หน่อยนะคะกำลังทำผลงานอยู่ส่งมาที่ nong.uk@windowslive.com ขอบคุณมากนะตะ

ความคิดเห็นที่ 75

9 ต.ค. 2554 15:37
 1. ขอรบกวนด้วยคน....อยากได้เหมือนกันค่ะ -ความหมายของแบบฝึกทักษะ -หลักการของแบบฝึกทักษะ -แนวคิดในการสร้างแบบฝึกทักษะ -ประเภทของแบบฝึกทักษะ -องค์ประกอบของแบบฝึกทักษะ -ประโยชน์ของแบบฝึกทักษะ -ข้อจำกัดของแบบฝึกทักษะ พร้อม บรรณานุกรม รบกวนส่งมาให้ด้วยน่ะค่ะ พอดีทำวิจัยในชั้นเรียนอยู่ค่ะ gurudaadaa@gmail.com

ความคิดเห็นที่ 76

11 ต.ค. 2554 18:49
 1. ขอความอนุเคราะห์ เนื่องจากผลงานที่ส่งไปกรรมการติงว่ามันล้าสมัยเกินไป -ความหมายของแบบฝึกเสริมทักษะ -หลักการของแบบฝึกเสริมทักษะ -แนวคิดในการสร้างแบบฝึกเสริมทักษะ -ประเภทของแบบฝึกเสริมทักษะ -องค์ประกอบของแบบฝึกเสริมทักษะ -ประโยชน์ของแบบฝึกเสริมทักษะ -ข้อจำกัดของแบบฝึกเสริมทักษะ พร้อม บรรณานุกรมด้วยนะครับ รบกวนส่งมาที่ narathip.13@gmail.com ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงคiy[

ความคิดเห็นที่ 77

17 ต.ค. 2554 14:07
 1. ขอความอนุเคราะห์ ข้อมูลดังต่อไปนี้ -ความหมายของแบบฝึกเสริมทักษะ -หลักการของแบบฝึกเสริมทักษะ -แนวคิดในการสร้างแบบฝึกเสริมทักษะ -ประเภทของแบบฝึกเสริมทักษะ -องค์ประกอบของแบบฝึกเสริมทักษะ -ประโยชน์ของแบบฝึกเสริมทักษะ -ข้อจำกัดของแบบฝึกเสริมทักษะ พร้อม บรรณานุกรมด้วยนะคะ รบกวนส่งมาที่ supat_an3809@hotmail.com ขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

ความคิดเห็นที่ 79

29 ต.ค. 2554 03:05
 1. รบกวนข้อมูลเกี่ยวกับแบบฝึกด้วยค่ะกำลังทำผลงานอยู่ค่ะวิชาภาษาไทย ที่มีอยู่ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าปีพ.ศ.มันเก่าไปค่ะ รบกวนด้วยนะคะขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ ความหมายของแบบฝึกทักษะ ความสำคัญของแบบฝึก -หลักการสร้างแบบฝึกทักษะ -แนวคิดในการสร้างแบบฝึกทักษะ -ประเภทของแบบฝึกทักษะ -องค์ประกอบของแบบฝึกทักษะ -ประโยชน์ของแบบฝึกทักษะ -ข้อจำกัดของแบบฝึกทักษะ พร้อม บรรณานุกรมด้วยนะคะ

ความคิดเห็นที่ 80

11 พ.ค. 2555 06:13
 1. รบกวนขอความหมายของแบบฝึกทักษะ ความสำคัญของแบบฝึก -หลักการสร้างแบบฝึกทักษะ -แนวคิดในการสร้างแบบฝึกทักษะ -ประเภทของแบบฝึกทักษะ -องค์ประกอบของแบบฝึกทักษะ -ประโยชน์ของแบบฝึกทักษะ -ข้อจำกัดของแบบฝึกทักษะ พร้อม บรรณานุกรมด้วยนะคะ ส่งมาที่ patcha009@hotmai.com ด่วนนะคะ จะส่งผลงาน วันที่ 18 พ.ค.2555นี้แล้ว

ความคิดเห็นที่ 81

3 ก.ค. 2556 10:22
 1. ขอรบกวนหน่อยนะคะ ดิฉันอยากได้ความหมายของแบบฝึกทักษะ ความสำคัญของแบบฝึก -หลักการสร้างแบบฝึกทักษะ -แนวคิดในการสร้างแบบฝึกทักษะ -ประเภทของแบบฝึกทักษะ -องค์ประกอบของแบบฝึกทักษะ -ประโยชน์ของแบบฝึกทักษะ -ข้อจำกัดของแบบฝึกทักษะ พร้อม บรรณานุกรมด้วยนะคะ อ้างอิงตั้งแต่ปี 2546 มานะคะ ส่งมาที่ taka@windowslive.com ด่วนนะคะ ขอขอบพระคุณไว้ล่วงหน้าคะ

ความคิดเห็นที่ 82

9 พ.ย. 2556 14:38
 1. ขอรบกวนหน่อยนะคะ ดิฉันอยากได้ความหมายของแบบฝึกทักษะ ความสำคัญของแบบฝึก -หลักการสร้างแบบฝึกทักษะ -แนวคิดในการสร้างแบบฝึกทักษะ -ประเภทของแบบฝึกทักษะ -องค์ประกอบของแบบฝึกทักษะ -ประโยชน์ของแบบฝึกทักษะ -ข้อจำกัดของแบบฝึกทักษะ พร้อม บรรณานุกรมด้วยนะคะ อ้างอิงตั้งแต่ปี 2546 มานะคะ ส่งมาที่ rudchada-mo@hotmail.co.th ด่วนนะคะ ขอขอบพระคุณไว้ล่วงหน้าคะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น