ดาวบริวารของดาวเคราะห์

      อยากทราบว่าดาวบริวารของดาวเคราะห์ในกาแล็กซีทางช้างเผือก(พุธ ศุกร์ โลก อังคาร พฤหัสบดี เสาร์ ยูเรนัส เนปจูน) แต่ละดวงมีกี่ดาวบริวารกี่ดวงค่ะ (ขอเป็นของปัจจุบันนะคะ)


ความคิดเห็นที่ 1

sosavar
19 มี.ค. 2551 16:30
 1. โลก 1  อังคาร 2  พฤหัสบดี 63  เสาร์ 60  ยูเรนัส 27  เนปจูน 13  พลูโต 3  อีริส 1
ความคิดเห็นที่ 2

pungkung_noi214@hotmail.com (Guest)
8 ก.ย. 2551 18:35
 1. ให้เพิ่มข้อความมากกว่านี้ครับและมีรูปอวกาศ

  อวกาศ หมายถึง บริเวณที่ว่างเปล่าที่อยู่นอกบรรยากาศของโลกออกไป หรือบริเวณที่มีความสูงจากผิวโลกประมาณ 800 กิโลเมตรขึ้นไป ประกอบด้วยดวงดาวต่างๆ มากมาย

  เนื่องจากอวกาศอยู่ไกลจากโลกเรามาก จึงไม่สามารถส่งแรงไปดึงดูดวัตถุต่างๆ ในอวกาศได้ ทำให้วัตถุต่างๆ อยู่ในสภาพที่ไร้น้ำหนัก วัตถุต่างๆ จะล่องลอยอยู่ในอวกาศโดยไม่ตกลงมาสู่โลก อุณหภูมิของอวกาศจะสูงและมีรังสีต่างๆ จากดวงอาทิตย์และดาวอื่นมากมาย

  นักดาราศาสตร์ได้กำหนดให้ใช้หน่วยวัดระยะทางในอวกาศเป็น ปีแสง โดยแสงจะเดินทางไปได้ไกลประมาณ 300,000 กิโลเมตรใน 1 วินาที และระยะทางที่แสงเดินทางได้ในระยะเวลา 1 ปี เรียกว่า 1 ปีแสง  ดวงอาทิตย์

  เป็นก้อนสสารขนาดใหญ่ที่มีอุณหภูมิสูงและแผ่รังสีออกโดยรอบ การเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ของก๊าซไฮโดรเจนที่อยู่ในใจกลางของดวงอาทิตย์เป็นต้นกำเนิดพลังงานที่ดวงอาทิตย์ส่งมาถึงโลกในรูปของความร้อนและแสงสว่าง ทำให้สิ่งมีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ได้  ระบบสุริยจักรวาล

  สมัยโบราณคนเราเข้าใจว่า โลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาลมีดวงอาทิตย์และดวงดาวต่างๆ เป็นบริวารหมุนโดยรอบ แต่ในปัจจุบันนี้เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปแล้วว่า โลกเป็นเพียงดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในจำนวน 9 ดวงของระบบสุริยจักรวาลซึ่งมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางเท่านั้น ดาวบริวารของดวงอาทิตย์ทั้ง 9 ดวงนี้ หมุนเวียนรอบดวงอาทิตย์ด้วยอัตราความเร็วคงที่ต่างๆ กันไป แต่ละดวงเมื่อเปรียบเทียบขนาดแล้ว นักดาราศาสตร์กล่าวว่าแม้จะเอาดาวเคราะห์ที่เป็นบริวารทั้ง 9 ดวงมารวมเข้าด้วยกันก็คงมีปริมาณได้เพียง 1 ใน 100 ของดวงอาทิตย์เท่านั้น ดาวเคราะห์ทั้ง 9 ดวงของระบบสุริยจักรวาล คือ ดาวพุธ ดาวศุกร์ โลก ดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ ดาวมฤตยู ดาวเนปจูน และดาวพลูโต แต่อย่างไรก็ตามในระบบสุริยจักรวาลใช่จะมีแต่ดาวเคราะห์ 9 ดวงนี้เท่านั้น หากยังมีบริวารอย่างอื่นๆ อีกหลายอย่าง เช่น ดวงจันทร์ซึ่งเป็นบริวารของดาวเคราะห์ ดวงจันทร์เหล่านี้หมุนเวียนรอบๆ ดาวเคราะห์ 5 ดวงด้วยกัน บริวารอย่างอื่นของดวงอาทิตย์ก็มี กลุ่มดาวเคราะห์น้อย มีทางโคจรอยู่ระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัสบดี ดาวหางนับจำนวนล้านที่นานๆ ก็โคจรมาใกล้โลกอยู่ชั่วระยะหนึ่งแล้วก็ลับหายไปกับสะเก็ดของดวงดาวต่างๆ นับจำนวนไม่ถ้วนซึ่งลอยล่องอยู่ในเวหาอันเวิ้งว้าง เมื่อผ่านเข้ามาใกล้แรงดึงดูดของโลกก็ถูกโลกดูดให้พุ่งผ่านบรรยากาศด้วยอัตราความเร็วสูงเสียดสีกับอากาศ จนเกิดความร้อนสว่างวาบเป็นทางในท้องฟ้าแล้วไหม้หมดไปดังที่เราเรียกว่า ดาวตกหรือผีพุ่งไต้ นั่นเอง สะเก็ดดาวเหล่านี้ถ้ามีขนาดใหญ่ ลุกไหม้ในบรรยากาศไม่หมดเหลือตกลงมาถึงผิวพื้นของโลกก็เรียกกันว่า อุกกาบาตความคิดเห็นที่ 3

aa (Guest)
7 ก.พ. 2552 17:15
 1.  อยากทราบว่าดาวบริวารของดาวเคราะห์ในกาแล็กซีทางช้างเผือก(พุธ ศุกร์ โลก อังคาร พฤหัสบดี เสาร์ ยูเรนัส เนปจูน) แต่ละดวงมีกี่ดาวบริวารกี่ดวงค่ะ (ขอเป็นของปัจจุบันนะคะ)
ความคิดเห็นที่ 5

phattarasuda07@hotmail.com (Guest)
11 มี.ค. 2552 22:26
 1. อยากทราบว่าดาวมฤตยูอีกชื่อนึงเรียกว่าอะไรคะ
ความคิดเห็นที่ 6

phattarasuda07@hotmail.com (Guest)
11 มี.ค. 2552 22:28
 1. อยากทราบว่าดาวมฤตยูอีกชื่อนึงเรียกว่าอไรคะ
ความคิดเห็นที่ 7

Than414
30 มี.ค. 2552 21:37
 1. ดาวมฤตยู เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าดาวยูเรนัสนะคะ

  เป็นดาวพระเคราะห์ใหม่ ที่นำมาใช้ในการพยากรณ์ของไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๔ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นต้นมา    และการที่นักดาราศาสตร์ เอาชื่อ ยูเรนัส อันเป็นชื่อของเทพเจ้าของกรีก และโรม มาใช้กับดาวดวงนี้ก็น่าแปลกตรงที่ว่า ประวัติของเทพเจ้ายูเรนัสบางตอน ก็คล้ายคลึงกับลักษณะของดาวค่ะ
ความคิดเห็นที่ 8

MOON (Guest)
22 ก.ย. 2552 09:21
 1. ประวัติเทพเจ้ายูเรนัสเป็นเช่นไรหรือ
ความคิดเห็นที่ 12

เอิร์น (Guest)
17 ส.ค. 2553 18:00
 1. อยากขึ้นไปบนท้องฟ้า ถ้าเป็นไปได้อยากจะไปสัมผัสดาวเสาร์ เเละพระอาทิตย์มากๆเลยค่ะความคิดเห็นที่ 13

ณ้องครีม.....(เด็กเรียน). (Guest)
4 พ.ย. 2553 19:30
 1. หนูและเพื่อนๆทราบว่าดาวเคราะห์ทั้ง 9 ดวงตั้งแต่ ดาวพุธ ดาวศุกร์ โลก ดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ ดาวมฤตยู ดาวเนปจูน ดาวพลูโต. ดาวทั้ง9ดวงนี้มีฉายานามหรือชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไรค่ะความคิดเห็นที่ 14

sasukae_bok@hotmail.com (Guest)
9 พ.ย. 2553 18:11
 1. ผมอยากทราบว่า ชื่อของดวงจันทร์ที่เป็นบริวารของดาวเคราะห์ต่างๆในระบบสุริยะมีชื่อว่าอ่ะไรบ้างครับความคิดเห็นที่ 15

tarn22202
22 พ.ย. 2553 17:23
 1. ******************************
  พุธ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า .............................
  ศุกร์ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ดาวประจำเมือง หรือ ดาวประกายพรึก
  โลก เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ดาวเคราะห์สีน้ำเงิน
  อังคาร เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ดาวเคราะห์สีแดง
  พฤหัส เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ดาวเคราะห์ยักษ์
  เสาร์ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ....................
  ยูเรนัส เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ดาวมฤตยู
  เนปจูน เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ดาวเกตุ
  พลูโต เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ดาวยม
  *******************************
ความคิดเห็นที่ 16

tarn22202
22 พ.ย. 2553 17:33
 1. ประวัติ ดาวพุธ
  ดาวพุธ (Mercury) เป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดเกือบเล็กที่สุด  และอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุด  ไม่มีดวงจันทร์เป็นบริวาร  ไม่มีบรรยากาศปลกคลุม ในเวลากลางวันอุณหภูมิจะสูงถึง 430 องศาเซลเซียส ส่วนเวลากลางคืออุณหภูมิจะต่ำถึง -170 องศาเซลเซียส

  เป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุด และเป็นดาวเคราะห์ที่เล็กที่สุดของระบบสุริยะ ใช้เวลาโคจรรอบดวงอาทิตย์ 88 วัน ดาวพุธมักปรากฏใกล้ดวงอาทิตย์ หรืออยู่ภายใต้แสงจ้าของดวงอาทิตย์ จึงสังเกตได้ไม่ง่ายนักด้วยกล้องโทรทรรศน์ ขณะทำมุมห่างมากที่สุดจะห่างจากดวงอาทิตย์ไม่เกิน 28.3° ดาวพุธไม่มีดาวบริวาร ยานอวกาศเพียงลำเดียวที่เคยสำรวจดาวพุธในระยะใกล้ คือ ยานมาริเนอร์ 10 เมื่อปี พ.ศ. 2517-2518 (ค.ศ. 1974-1975) และสามารถทำแผนที่พื้นผิวดาวพุธได้เพียง 40-45% เท่านั้น


  ดาวพุธมีสภาพพื้นผิวใกล้เคียงกับดวงจันทร์มาก มีพื้นผิวขรุขระเนื่องจากการพุ่งชนของอุกกาบาต ไม่มีดวงจันทร์เป็นบริวารรวมทั้งไม่มีแรงโน้มถ่วงมากพอที่จะสร้างชั้นบรรยากาศ ข้อแตกต่างประการเดียวระหว่างดวงจันทร์และดาวพุธคือ ดาวพุธมีแกนกลางเป็นเหล็กขนาดใหญ่ จึงทำให้เกิดสนามแม่เหล็กความเข้มประมาณ 1 เปอร์เซ็นต์ของสนามแม่เหล็กโลกล้อมรอบดาวพุธไว้


  ชื่อละตินของดาวพุธ (Mercury) มาจากคำเต็มว่า Mercurius เทพนำสารของพระเจ้า สัญลักษณ์แทนดาวพุธ คือ เป็นรูปคทาของเทพเจ้าเมอคิวรี ก่อนศตวรรษที่ 5 ดาวพุธมีสองชื่อ คือ เฮอร์เมส เมื่อปรากฏในเวลาหัวค่ำ และอพอลโล เมื่อปรากฏในเวลาเช้ามืด เชื่อว่าพีทาโกรัสเป็นคนแรกที่ระบุว่าทั้งสองเป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวกัน
ความคิดเห็นที่ 17

FAH21585@hotmail.com (Guest)
6 ธ.ค. 2553 15:47
 1. อยากทราบว่าดาวอังคารมีวงจันทร์เป็นบริวารทั้งหมดกี่ดวงคะความคิดเห็นที่ 18

kik_3738@hotmail.com (Guest)
16 ธ.ค. 2553 11:16
 1. น่าสนใจมากๆๆๆๆๆค๊าความคิดเห็นที่ 19

tutor (Guest)
29 ม.ค. 2554 00:39
 1. ดาว พุธ เตาไฟแช่แข็ง
  ดาวเสาร์ดาวประหลาดเพราะมีแหวน
  ศุกร์แฝดโลก

  ดาวอังคารมีบริวารสองดวง ชื่อ โฟบอส ไดมอสความคิดเห็นที่ 20

เกด/kad.99p@hotmail.com (Guest)
6 ก.พ. 2554 22:31
 1. วิกิพีเดียมีบอกชื่อดวงจันทร์หมด ไปดูเลยความคิดเห็นที่ 21

kad.99p@hotmail.com (Guest)
6 ก.พ. 2554 22:33
 1. โลกมีดวงจันทร์เป็นบริวาร 1 ดวง
  ดาวอังคารมีดวงจันทร์เป็นบริวาร 2 ดวง คือ โฟบอส และ ไดมอส
  ดาวพฤหัสบดีมีดวงจันทร์เป็นบริวาร 63 ดวง คือ มีทิส แอดรีสเทีย แอมัลเทีย ทีบี ไอโอ ยูโรปา แกนีมีด คาลลิสโต เทมิสโต ลีดา ไฮเมเลีย ไลซิเทีย เอลารา คาร์โป ยูพอเรีย เทลซิโนอี ยูแอนที เฮลิกี ออร์ทอเซีย ไอโอแคสตี
  แพรกซิดิกี ฮาร์แพลิกี นีมี เฮอร์มิปพี ไทโอนี อะแนงคี ไอต์นี เคลี เทย์จิที แคลดีนี แอรินอมี เออีดี คาลลิคอรี แคลิกี
  คาร์มี คาลลีโรอี ยูริโดมี พาซิเทีย ซิลีนี ยูเคลาดี พาซิเฟอี ฮิเจมอนี อาร์คี ไอซอโนอี ซิโนพี สปอนดี ออทอโนอี
  คอรี เมกาไคลตี
  ดาวเสาร์มีดวงจันทร์เป็นบริวารมากถึง 60 คือ แพน แดฟนิส แอตลัส โพรมีเทียส แพนดอรา เอพิมีเทียส เจนัส ไมมัส มีโทนี แอนที พาลลีนี เอนเซลาดัส ทีทิส เทเลสโต คาลิปโซ ไดโอนี เฮเลนี พอลีดีวซีส เรีย ไททัน
  ไฮพีเรียน ไอแอพิตัส คีเวียก อีเยราก ฟีบี พอเลียก สกาที แอลบีออริกซ์ เบวีนน์ แอร์รีแอปัส สกอลล์
  ซีอาร์นาก ทาร์เคก เกรป ฮีร็อกคิน ยาร์แซกซา ทาร์วัส มูลดิลแฟรี แบร์เยลมีร์ นาร์วี ซุตทุงการ์ ฮาตี ฟาร์
  เบาตี ทริมาลี ไอเออร์ เบสต์ลา เฟนรีร์ ซัวร์ เตอร์ คารี อีมีร์ ลอยเอ ฟอร์นยอต
  ดาวยูเรนัสมีดวงจันทร์เป็นบริวาร 27 ดวง คือ มิแรนดา แอเรียล อัมเบีรยล ทิทาเนีย โอเบอรอน
  ดาวเนปจูนมีดวงจันทร์เป็นบริวาร 13 ดวง คือ ทายตัน
  ดาวพลูโตมีดวงจันทร์เป็นบริวาร 3 ดวงเหมือนกับโลก ชื่อ ชารอน (Charon) นิกซ์ ไฮดราความคิดเห็นที่ 22

yuri-12323@hotmail.com (Guest)
24 ก.พ. 2554 20:42
 1. ชื่อจริงของดวงจันทร์ดาวบริวารของโลกความคิดเห็นที่ 23

nisarat_oae@hotmail.com (Guest)
3 พ.ย. 2555 21:41
 1. อยากทราบว่าดาวเคราะห์ที่ไม่มีดวงจันทร์เป็นบริวารมีอะไรบ้างความคิดเห็นที่ 24

น้องแอม (Guest)
28 ม.ค. 2557 17:52
 1. แล้วดาวเคราะอีกสองดวงละ

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น