เลขยกกำลังสำหรับเด็กเริ่มเรียนจนถึงพหุนามดีกรีสาม และคณิตศาสตร์หรรษา ปัญหาเดียวกันสนุกได้หลายช่วงชั้น


ลองเขียนรูปต่อไปอีกสักหลาย ๆ รูปพร้อมคำบรรยายภาพดังตัวอย่าง

แล้วสรุปว่า ถ้ามี a แถว แถวละ a ชิ้น จะเป็นทั้งหมดกี่ชิ้น เมื่อ a แทนจำนวนนับใด ๆ

    


    


ใน 1 ชั้นมีกล่องอยู่ 2 x 2 ใบ

รวม 2 ชั้น มีกล่อง 2 x 2 x 2 = 23 ใบ


23 = 2 x 2 x 2 = 8
ลองนำกล่องมาวางซ้อนกันดังรูป
นับได้ 8 ใบ จริงหรือไม่

ลองนำกล่องมาวางซ้อนกันแบบความเห็นที่ 1, 2  โดยวางให้ได้ชั้นละ 4 x 4 ใบ  วางทั้งหมด 4 ชั้น  จะเป็นกล่องทั้งหมดกี่ใบ

นำเสนอผลการทดลองด้วยรูปภาพ หรือรูปถ่าย พร้อมคำบรรยายประกอบภาพดังตัวอย่างในความเห็นที่ 1, 2

ทดลองวางชั้นละ 5 x 5 ใบ ให้ได้ 5 ชั้น  จะได้กล่องทั้งหมดกี่ใบ แล้วนำเสนอดังตัวอย่าง

ทดลองต่อไป จนกว่าจะพอใจ

สรุป  ถ้าวางชั้นละ a x a ใบ ให้ได้ a ชั้น จะได้กล่องทั้งหมดกี่ใบ เมื่อ a แทนจำนวนนับใด ๆ

                          

                            

มีตะกร้าอยู่ 2 ใบ 

ในตะกร้า 1 ใบ มีกล่องอยู่ 2 กล่อง

ในตะกร้า 2 ใบ มีกล่องอยู่ 2 x 2 กล่อง 

ใน 1 กล่อง มี ขนมอยู่ 2 ชิ้น

ใน 2 x 2 กล่อง มีขนมอยู่ 2 x 2 x 2 ชิ้น

ขนม 1 ชิ้น มีไข่นกกระทา 2 ฟอง 

ขนม 2 x 2 x 2 ชิ้น มีไข่นกกระทา 2 x 2 x 2 x 2 = 24 ฟอง

ทั้งสองตะกร้ามีไข่นกกระทารวม 24 ฟอง

24 = 2 x 2 x 2 x 2 = 16

ลองคิดหาตัวอย่างอื่น ๆ ในทำนองนี้ที่มีสิ่งละ 3 หน่วย

แล้วนำเสนอเป็นแผนภาพ หรือรูปถ่าย พร้อมคำบรรยายประกอบภาพ

ยกตัวอย่างสิ่งอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ที่มีสิ่งละ 4 หน่วย

ยกตัวอย่างสิ่งอื่น ๆ ในทำนองเดียวกันนี้ต่อไปอีกจนกว่าจะพอใจ

แล้วสรุปให้อยู่ในรูปทั่วไป โดยใช้ตัวแปร เช่น a, n แทนจำนวนนับเทวดาองค์หนึ่ง มีนามว่า ไอยราวัณเทพบุตร เวลาพระอินทร์จะเสด็จไปที่ใด ไอยราวัณเทพบุตรจะแปลงกายเป็นช้างเอราวัณ เป็นช้างทรงสำหรับพระอินทร์ เอราวัณเป็นช้างเผือกที่มี ๓๓ เศียร เศียรหนึ่ง ๆ มีงา ๗ กิ่ง งากิ่งหนึ่ง ๆ มีสระ ๗ สระ สระหนึ่ง ๆ มีบัว ๗ กอ กอหนึ่ง ๆ มีบัว ๗ ดอก บัวดอกหนึ่ง ๆ มี ๗ กลีบ กลีบหนึ่ง ๆ มีเทพธิดา ๗ องค์ องค์หนึ่ง ๆ มีบริวาร ๗ นาง เอราวัณเป็นช้างที่สูงใหญ่มาก (
http://www.sakulthai.com/DSakulcolumndetailsql.asp?stauthorid=19&stcolcatid=2&stcolumnid=2790&stissueid=2578)

๑.  มีเทพธิดาอยู่บนเศียรหนึ่ง ๆ กี่องค์ (ตอบเป็นเลขยกกำลัง)
๒. มีนางบริวารของเทพธิดาอยู่บนเศียรหนึ่งๆ กี่นาง (ตอบเป็นเลขยกกำลัง)ความคิดเห็นที่ 111

สิง
6 ธ.ค. 2551 21:07
 1. เอา 2 ไปคูณท้ายตัวหารขั้นก่อน...น่าจะเป็นว่า
  เอา 2 ไปคูณผลลัพธ์ขั้นก่อน หรือเปล่าครับ {#emotions_dlg.d6}
ความคิดเห็นที่ 101

สิง
4 ธ.ค. 2551 23:02
 1. คห98  คุณNp ต้องย้อนไปดู คห.58 ของครูไผ่ครับ

  คห99 คุณคนๆนึงตอบแล้วว่า คห97 มีพื้นทีรวม เท่ากับ x2+y2 ครับ
ความคิดเห็นที่ 59

sss (Guest)
28 พ.ย. 2551 20:30
 1. x2-y2 = (x-y)(x+y)
ความคิดเห็นที่ 62

sss (Guest)
29 พ.ย. 2551 19:56
 1. พื้นที่สีฟ้าตอนแรก = พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสใหญ่ - พื้นที่่สี่เหลี่ยมจัตุรัสเล็ก
  พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส = ด้าน * ด้าน
  พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสใหญ่ มีด้านยาว = x
  ดังนั้น พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสใหญ่ = x * x = x2
  พื้นที่่สี่เหลี่ยมจัตุรัสเล็ก มีด้านยาว = y
  ดังนั้น พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสเล็ก = y * y = y2
  พื้นที่สีฟ้าตอนแรก จึง = x 2 -  y2

  พื้นที่สีฟ้าที่เปลี่ยนไป =  ด้านกว้าง * ด้านยาว
  ด้านกว้าง = x - y
  ด้านยาว = x + y
  พื้นที่สีฟ้าที่เปลี่ยนไป  จึง = (x-y)(x+y)

  พื้นที่สีฟ้าตอนแรก = พื้นที่สีฟ้าที่เปลี่ยนไป 

  ดังนั้น...
  x2-y2 = (x-y)(x+y)
ความคิดเห็นที่ 106

สิง
6 ธ.ค. 2551 10:29
 1. ? ต้องเป็น 2x...

  คห.97 พื้นที่ทั้งหมดถ้าตอบว่า = (x-y)2+2xy ก็น่าจะได้หรือเปล่าครับ
ความคิดเห็นที่ 116

PangzaKung
8 ธ.ค. 2551 23:26
 1. รูป (x+y)3 ครับ
ความคิดเห็นที่ 18

เด็กมีปัญหา (Guest)
21 ก.ค. 2551 17:25

 1. มีรัยจาถามอ่า

  2,550-1+2,5512 เท่ากับเท่าไหร่แล้วมีวิธีคิดไง เพราะไม่ค่อยเข้าใจ แต่รุแค่ว่าหลักหน่วยเลขคู่รึเลขคี่เท่านั้นเองอ่า  ตอบเร็วๆนะอยากรุ

  ขอบคุณล่วงหน้าน้า

ความคิดเห็นที่ 71

PT_PUMb*
1 ธ.ค. 2551 22:46
 1. {#emotions_dlg.q7}
ความคิดเห็นที่ 144

ใต้น้ำ
29 ธ.ค. 2551 10:11
 1. อาจจะดูยุ่งเล็กน้อย ความจริงก็เป็นสัญญลักษณ์ซ้ำๆกันเท่านั้น วิธีคิดก็ไม่มีอะไรซับซ้อน

  และคงต้องรบกวนคุึณครูไผ่ช่วยวาดรูปประกอบเช่นเดิม (ขอบคุณไว้ล่วงหน้าเลยครับ)
ความคิดเห็นที่ 142

ใต้น้ำ
28 ธ.ค. 2551 23:29
 1. การหาจุดยอดของสมการ y=ax2+bx+c ถ้าเรียนแคลคูลัสเบื้องต้นมาแล้ว ก็คิดได้ง่ายมาก โดยการดิฟฯสมการนี้ แล้วตรงจุดยอดค่าdy/dx=0 จะได้ว่าตรงจุดยอดนี้ค่าx=-b/2a   แต่เด็กมัธยมก็คิดได้โดยวิธีปกติ  ดังนี้


       ตำแหน่งจุึดยอดของพาราโบลาแนวแกนyที่จุดนี้จะแบ่งพาราโบลาออกเป็นสองซีกที่สมมาตรกัน  ถ้าเราลากแนวxตัดเส้นโค้งพาราโบลาจะได้ค่าx สองค่า เอามาหาระยะห่างของค่าxสองค่านี้หารสองก็จะเป็นค่าx ที่จุดยอด (ต้องวานคุณครูไผ่ช่วยวาดรูปประกอบด้วยนะครับ)  ทีนี้เราจะหาที่จุดไหนดี


       เราคิดว่าตรงที่เส้นโค้งของพาราโบราตัดกับแกน y ,ค่า x=0 


                    แทนค่า xในสมการ  จะได้ว่า  x=0 , y = c


                    แต่ความจริงตรง y = c ยังมี x อีกค่าหนึ่ง


                  แทนค่า y=c ในสมการ จะได้ c=ax2+bx+c


                                                    0=ax2+bx


                                                    x(ax+b)=0


                                                            x  =0 ,-b/a


                        นั่นคือที่จุดy=c   x=0,-b/a  พิกัดxของจุดยอดของพาราโบลาต้องอยุ่ที่ครึ่งหนึ่งของระยะจาก 0ถึง-b/a  ซึ่งก็คือ -b/2a
ความคิดเห็นที่ 170

krupanya s
20 ม.ค. 2552 03:30
 1.    หากจะหาความชันนั้นไม่ยาก
  มันเกิดจากเส้นผ่านจุดชุดละสอง
  มุมที่ตัดแกน x ถ้าเด็กมอง
  ค่า tan ต้องเป็นความชันเท่านั้นเอง
     หรืออาจใช้วิธีนี้ก็ได้
  ผลต่าง y เป็นตัวตั้งดีจังเจ๋ง
  หารด้วยผลต่าง x เช็คกันเอง
  ไม่ต้องเคร่งปวดขมับกับความชัน
ความคิดเห็นที่ 171

krupanya s
20 ม.ค. 2552 04:48
 1. ถ้าเกิดผลต่าง x เล็กใกล้ศูนย์
  ความชันจูนเที่ยงแท้ไม่แปรผัน
  ค่านี้เรียกระบุอนุพันธ์
  ของฟังก์ชันที่กำหนดน่าจดจำ
ความคิดเห็นที่ 185

ช่วยที (Guest)
29 ม.ค. 2552 17:30
 1. ใครก็ได้ช่วยทีคับช่วยคิดวิธีเลขยกกำลังให้ที50ข้อคับ
  ขอบคุงคับ
ความคิดเห็นที่ 83

KNowarp
3 ธ.ค. 2551 11:14
 1. 32399 = 179 * 181 
            = (180-1)(180+1)

  เขียนต่อไปให้เป็นเลขยกกำลังได้อย่างไรคะ?


  (X-1)(X+1)= X2 -1


  ถูกไหมคะ  {#emotions_dlg.a2}

ความคิดเห็นที่ 186

jrpee
30 ม.ค. 2552 09:16
 1. สังกะสีแผ่นหนึ่ง  ซึ่งเป็นรูปจัตุรัส    ความยาวบอกมาชัด  วัดได้ด้านละหกฟุต   ทำกล่องฝาบนเปิด  เกิดปริมาตรมากที่สุด   ตัดมุมทั้งสี่จุด   หน่วยเป็นฟุตคือด้านเท่า   สี่เหลียมจัตุรัส  ที่ถูกตัดออกไปนั้น    ยาวด้านเท่าไรกัน  จงคิดพลันอย่ารีรอ
ความคิดเห็นที่ 57

KNowarp
28 พ.ย. 2551 14:54
 1. คุณครูไผ่ ชอบดูหนังไทยไหมคะ


  บุญชู สระอู ย๊าว ยาว ตอนใหม่่ล่าสุด สนุกดีคะ
ความคิดเห็นที่ 78

KNowarp
2 ธ.ค. 2551 11:35
 1. 32399 น่าจะเป็นจำนวนเฉพาะ นะคะ


  ลองเอาเลข 3 7 9 11 13 17 19 หารแล้วไม่ลงตัวเลยคะ


  นั่นซินะ แล้วมันเกี่ยวกับเลขยกกำลังยังไง {#emotions_dlg.q4}


  คุณครูไผ่ช่วยอธิบาย คนแก่ แต่สมองเด็ก ด้วยคะ {#emotions_dlg.d1}
ความคิดเห็นที่ 50

KNowarp
26 พ.ย. 2551 14:53
 1. ถ้าให้ a, m, n แทนจำนวนนับใด ๆ 
  จะได้  (am)n = ?


  ตอบ  a ยกกำลัง m คูณ n คะ


  (ขอเป็นนักเรียน ทบทวนความรู้ หน่อย นะคะ)


ความคิดเห็นที่ 99

คนๆนึง
4 ธ.ค. 2551 21:59
 1. ^^! ยอมรับข้อผิดแต่โดยดีค่ะ ขอแก้ใน#95 เลยนะคะ
  เผื่อคนมาดูจะได้ไม่เข้าใจผิด

  #98 ยอมยังไม่เก่งค่ะ ขอเป็นเด็กโข่งเรียนกับครูไผ่ไปเรื่อยๆดีกว่า {#emotions_dlg.q6}

  ขอแก้ตัวพิสูจน์#97เพิ่มเติมหน่อยนะคะ
  พื้นที่ทั้งหมด = x2+y2
  พื้นที่สีชมพู = พื้นที่ทั้งหมด - พื้นที่สีเหลือง - พื้นที่สีฟ้า
                = x2+y2 - xy -xy
                = x2-2xy+y2 .............(1)

  พื้นที่สีชมพู = (x-y)(x-y)
                = (x-y)2..................(2)

  (1)=(2)
  จะได้    (x-y)2= x2-2xy+y2
ความคิดเห็นที่ 93

KNowarp
4 ธ.ค. 2551 15:36
 1. มี นร.มาเรียนเป็นเพื่อนอีกคนแล้ว  {#emotions_dlg.a2}


  แต่จริงๆแล้วคงมีคนแอบเรียนด้วยหลายคนแต่ไม่ยอมช่วยตอบ {#emotions_dlg.d8}


   


   


แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น