ชีวิตครูอัตราจ้าง

มีใครเคยสงสัยหรือเปล่าว่าครูอัตราจ้างในประเทศไทยปัจจุบันมีจำนวนเท่าไร เงินเดือนได้เท่าไร แล้วรัฐบาลช่วยเหลืออะไรบ้าง ใครที่ปัจจุบันเป็นครูอัตราจ้างอยู่ หลายคนคงจะเคยรู้สึกน้อยใจและท้อแท้เพราะความนิ่งเฉยของรัฐบาล เงินเดือนไม่ขึ้น สวัสดิการไม่มี ความมั่นคงไม่ต้องพูดถึง แต่เวลาใช้งานก็เท่ากับครูประจำ อุดมการณ์ที่เคยมีมา คงจะทำไม่ได้ถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือ ครูอัตราจ้างน่าจะจัดตั้งเป็นองค์กร หรือร่วมตัวผนึกกำลังในการเรียกร้องสิทธิของครูคนหนึ่ง คุณเห็นด้วยหรือไม่ความคิดเห็นที่ 1


10 พ.ค. 2546 20:14
 1. สวัสดิการของครูอัตราจ้างแย่ยิ่งกว่าครูเอกชนเสียอีก เงินเดือนระดับปริญญาตรีก็ได้เท่ากับเงินเดือนข้าราชการ สวัสดิการอะไรก็ไม่มีนอกจากประกันสังคม ครูดัตราจ้างบางคนทำงานหนักยิ่งกว่าครูข้าราชการเสียอีก

ความคิดเห็นที่ 2

11 พ.ค. 2546 11:07
 1. ครูที่เป็นข้าราชการประจำ เงินเดือนสูงมาก บางคนขยันทำผลงานก็ยิ่งได้เงินประจำตำแหน่งเพิ่มอีก และดูเหมือนว่า ครูที่มีเงินเดือนมาก ยิ่งมีงานน้อยลง เงินเดือนของครูประจำ สามารถนำมาใช้จ้างครูอัตราจ้างได้ 2-3 คน ถ้าในเมืองไทย ครูทุกคนเป็นครูอัตรจ้างทั้งหมด ก็จะประหยัดงบประมาณได้อย่างมหาศาล และสามารถควบคุมพฤติกรรมของครูได้เป็นอย่างดี แต่ทั้งนี้ต้องให้ข้าราชการประเภทอื่นเป็นอัตราจ้างให้เหมือนกันหมดนะ ลดเงินเดือนของพวกนักการเมือง และพวกอัยการทั้งหลายลงมาด้วย จัดสวัสดิการให้ลูกจ้างทั้งหลายมีความเป็นอยู่ได้พอสบายไม่ต้องให้ไปดิ้นรนหารายได้อย่างอื่น จัดหาที่อยู่อาศัยให้(ผ่อนส่ง) ปลดเกษียณแล้ว มีเงินพอที่จะจับจ่ายใช้สอย ตามความจำเป็น 4 อย่าง มีเงินที่จะข้าวกินอย่างเพียงพอ แต่ไม่ใช่เข้าห้องอาหารทุกวัน ที่อยู่อาศัยก็ให้ผ่อนมาเรื่อยๆตั้งแต่เริ่มทำงาน ให้ค่าซ่อมแซมเป็นรายปี เครื่องนุ่งห่มจ่ายให้เป็นรายปีตามที่เห็นสมควร ยารักษาโรคให้เบิกได้ไปจนตาย ห้ามไปเที่ยวต่างประเทศ ชีวิตมนุษย์มีความต้องการทางด้านปัจจัยสี่เท่ากันหมด ดังนั้นไม่ควรคำนวณบำเหน็จบำนาญจากเงินเดือนเดือนสุดท้ายและอายุราชการ ให้ถือหลักว่า ให้เท่านี้สามารถมีชีวิตอยู่ได้ ถ้าต้องการมีชีวิตที่ฟุ้งเฟ้อกว่านี้ ต้องหาเอง นำเงินส่วนที่ประหยัดได้นี้ไปจ้างคนไทยที่ยังว่างงานอยู่อีกเป็นจำนวนมากให้มีงานทำได้อีก

ความคิดเห็นที่ 4

14 พ.ค. 2546 23:13
 1. จากความคิดเห็นของครูประจำ (ความคิดเห็นที่ 3 ) ณ เวลานี้ คิดว่าครูอัตราจ้างหลายคนก็อยากให้รัฐบรรจุ แต่ก็รู้ดีว่าเป็นไปไม่ได้ แต่แค่ตอนนี้ เราต้องการให้รัฐหันมาสนใจมากกว่าที่เคยเป็น อย่างน้อยให้ครูอัตราจ้างทั้งหลายรู้สึกมั่นคงในสายงานนี้ เป็นลูกจ้างประจำก็ยังดี สวัสดิการอย่างอื่นก็น่าจะมีให้บ้าง อย่างครูเอกชนเค้าก็ยังมีบรรจุของครูเอกชน มีความมั่นคงในชีวิตระดับหนึ่ง แต่ครูอัคราจ้างหล่ะ เคยคิดบ้างไหมว่าเค้าก็ต้องการความรู้สึกมั่นคงในชีวิตทางด้านงานเหมือนกัน ทุกวันนี้ เห็นนโบายการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเล็กที่จะให้ครูจำนวนน้อยลง แต่สามารถสอนเด็กได้ในจำนวนมาก แค่เห็นนโยบายอันนี้(ยังไม่นับนโบายอย่างอื่นที่จะลดจำนวนครูอีกน่ะค่ะ) ครูอัตราจ้างทั้งหลา่ยก็คงรู้สึกไม่มั่นคงแล้ว ก็คงอย่างที่เค้าว่ากันนายจ้างที่โหดที่สุดก็คือรัฐบาลนี่แหละ ตอนนี้แล้วก็น่าเห็นใจครูทุกคน ไม่ว่าจะเป็นอัตราจ้างหรือประจำ และก็น่าสงสารครูอัตราจ้างอีกต่อไป ที่จะยังคงเป็น เงา....

ความคิดเห็นที่ 5

ครูไผ่
15 พ.ค. 2546 11:05
 1. พิจารณากันตามเหตุผล ครูอัตราจ้างก็คือครูที่สอนในวิชาที่โรงเรียนขาดแคลนครู จึงจำเป็นต้องจ้าง ดังนั้น จึงน่าจะผ่อนผันให้ครูเหล่านี้ได้รับการบรรจุได้โดยไม่ต้องสอบ แต่ต้องมีเกณฑ์ว่าได้ปฏิบัติงานด้วยความขยันขันแข็งได้ผลเดีและมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นครูมาตลอดระยะเวลาหนึ่ง เช่น 5 ปีขึ้นไป ชดเชยกับที่ไม่ต้องสอบ ให้บรรจุเป็นข้าราชการครูโดยนับเวลาราชการตั้งแต่วันที่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นข้าราชการครู ไม่นับเวลาย้อนหลังให้หรือนับย้อนหลังไห้สำหรับครูที่จ้างมานานโดยเริ่มต้นนับตั้งแต่วันที่เป็นครูอัตราจ้างมาครบ 5 ปี เพื่อไม่เป็นการเอาเปรียบครูที่ต้องสอบบรรจุ ใครเห็นด้วยยกมือ

ความคิดเห็นที่ 6

16 พ.ค. 2546 13:58
 1. ครูจ้างที่ดีก็มีอยู่มาก ที่ไม่ค่อยจะดีก็มีอยู่เหมือนกัน แต่เท่าที่เคยทำงานเป็นครูจ้างมานะครับ รู้สึกได้เลยว่า ครูจ้างจะเหมือนกับขี้ข้าของครูประจำซะมากกว่า เพราะว่าการประเมินเพื่อการจ้างให้อยู่ต่อนั้นผู้ประเมินเป็นครูประจำ ยิ่งถึงช่วงที่มีการพิจารณาขั้นเงินเดือนกันนะ จะเป็นช่วงที่ครูประจำจะถกเถียงพูดคุยนินทา ครูผู้บริหารใหญ่ ๆ ให้ครูจ้างได้ฟังกัน ว่า ทำไม่ตนถึงได้แค่ขั้นเดียว หรือขั้นครึ่ง? อยากจะให้ครูเหล่านั้นได้รู้ถึงความรู้สึกที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก หรืออาการน้ำท่วมปากของครูจ้างจังเลยนะ แต่ก็มีคำพูดหนึ่ง ๆ ที่อยากจะให้ครูประจำเฉพาะที่ทำงานด้วยความทุ่มเท แต่ก็เหมือนปิดทองหลังพระ ได้ฟัง เพรราะมันเป็นสัจจะธรรม นั่นคือ "ทำด้วยแรง แต่โดนแซงด้วยลิ้น" หรือจะเป็นคำพูดที่เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานอาชีพครู แต่ไม่ใช่ครูมืออาชีพ นั่นคือ "สอนมั่ง ไม่สอนมั่ง สตางค์เท่าเดิม" เพราะว่าในเมืองไทยมีเยอะมากเลยกับคำพูดหลังนี้

ความคิดเห็นที่ 8

17 พ.ค. 2546 10:42
 1. มีวิธีทำให้นิ้วยาวเท่ากันคือ งอนิ้วมือเข้ามา นั่นคือ ถ้าต้องการให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเท่าเทียมกัน ต้องใช้วิธีโก่ง หรือโกง หรือเลี่ยง

ความคิดเห็นที่ 9

17 พ.ค. 2546 13:50
 1. ชีวิตครูอัตราจ้างก็เหมือนกับลูกเมียน้อยนะแหละ ไม่มีปากไม่มีเสียงอะไรกับเขา พอถามถึงเรื่องการ บรรจุเข้าหน่อยก็หาว่าเห็นแก่ตัวสอบไม่ได้ละซิ ุถ้าสอบได้แล้วยังไม่เรียกบรรจุละ แล้วทราบมัยว่า การสอบแต่ละครั้งเด็กเส้นเด็กฝากเข้าไปเท่าไหร่

ความคิดเห็นที่ 10

17 พ.ค. 2546 19:26
 1. เห็นด้วยกับความคิดเห็นของครูไผ่ค่ะ เพราะครูอัตราจ้างก็อยากที่จะได้รับการบรรจุอยู่แล้วเป็นธรรมดา แต่บางครั้งที่ไม่ได้บรรจุก็อาจเป็นเพราะ จังหวัดนั้นๆไม่มีการสอบบรรจุ หรือสอบแล้วแต่ได้ขึ้นบรรชีไว้ ซึ่งถ้าหากรัฐบรรจุให้กับครูอัตรจ้างที่ทำงานได้ผลงานตามที่กำหนดหรือว่าสอนมาเป็นระยะเวลาตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ก็อาจจะเป็นการช่วยประหยัดงบประมาณในการเปิดสอบบรรจุได้ทางหนึ่งนะคะ

ความคิดเห็นที่ 11

17 พ.ค. 2546 22:50
 1. ขอยกแขน 2 แขน แล้วเดี๋ยวจะไปยืมแขนคนข้างบ้านด้วยค่ะครูไผ่ แต่ถ้าจะยาก แค่สวัสดิการ ให้เหล่าครูอัตรามากกว่าประกันสังคม ก็ไม่รู้จะอีกกี่ปี คงรอจนแก่ หรือถ้าไม่คิดจะบรรจุให้ ก็เป็นลูกจ้างประจำก็ได้ น่ะรัฐบาลคนดี แล้วคุณจะรู้ว่าเพชรในตมเป็นอย่างไร อยากให้บ้านเมืองเจริญการศึกษาของเยาวชนก้าวหน้า แต่ตัดงบการศึกษา กดขี่คนในอาชีพครู โกงกินประเทศชาติ สาธุ..สาธุ แล้วใหนพวกที่ได้บำเหน็จบำหนาญ แล้วเอาเงินไปซื้เหล้า เมายา เที่ยวผู้หญิง ติดการพนัน เอาเงินพวกนั้นมาทำอะไรให้เป็นประโยชน์กว่านี้เถอะ.....อารมณ์แค้น

ความคิดเห็นที่ 16

20 พ.ค. 2546 20:35
 1. ครูอัตราจ้าง ทุกคนทำงานด้วยความรับผิดชอบมาก มุ่งมั่นในการทำงาน ก็อยากให้รัฐเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่สอบบรรจุให้มาก ๆๆๆๆๆๆ และเรียกบรรจุมากๆๆๆๆๆๆๆ

ความคิดเห็นที่ 17

24 พ.ค. 2546 08:00
 1. ผมเองมีลูกเป็นครูอัตราจ้างวิทยาลัยอาชีวะแห่งหนึ่ง มีความสงสารลูกมากที่ต้องทำงานหนัก ถูกเรียกใช้อยู่ตลอดเวลา ทั้งสอนก็หนัก หน้าที่ก็เยอะมาก ไม่รู้จะอยู่นานทำงานได้นานแค่ไหน ผมเป็นพ่อ อยากเห็นครูอัตราจ้างมีสวัสดิการดีๆกับเขาบ้าง หรือมีความมั่นคงให้มากขึ้น และถ้ามีตำแหน่งบรรจุรับราชการ ก็ควรเอาครูอัตราจ้างที่ทำงานมานานบรจุก่อน หลังจากประเมินแล้วว่าดี ทำงานดีจริง ๆ ด้วยรักและห่วงใยลูกที่เป็นครูอัตราจ้างจริงๆครับ ขอ ช่วยให้ความมั่นใจในครูอัตราจ้างด้วยครับท่านรัฐมนตรีว่าการฯ ท่าน ปองพล อดิเรกสาร ช่วยเขาด้วยครับ

ความคิดเห็นที่ 18

10 มิ.ย. 2547 12:06
 1. ผมเป็นคนหนึ่งที่เป็นครูอัตราจ้าง ซึ่งทำงานมาแล้ว 8 ปี ผมได้อ่านกระทู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับครูอัตราจ้างแล้วรู้สึกแย่กับความคิดของผู้ที่ไม่ได้เป็นครูอัตราจ้าง เขาเหล่านั้นไม่รู้ว่าพวกเราต้องทนต่ออะไรบ้าง ผู้ที่รู้ดีคือครูอัตราจ้างด้วยกันเท่านั้น ผมจะยกตัวอย่างประสบการณ์ของผมเองก็แล้วกัน... ผมรับเงินเดือนเดือนละ 6,360 ตอนนี้ถูกหักประกันสังคมเหลือ 6,043 เวลามีงานเลี้ยงส่งครูที่โรงเรียน ตัวผมเองจะต้องออกเงินเฉลี่ยเท่ากับผู้อำนวยการโรงเรียนระดับ 8 ทุกครั้ง ทุกคนออกเงินเท่ากันหมด ทำงานมา 8 ปี เงินเดือนไม่เคยขึ้นเลยซักบาท ในอนาคตอันใกล้กำลังจะมีครอบครัวเหมือนคนทั่วไป และอาจจะมีลูกตามมา ซึ่งจะเพิ่มขึ้นมาอีก 1 ปาก และภรรยาอีก แต่เราก็ยังรับเงินเดือนเท่าเติมต่อไปเรื่อย ๆ โดยที่ไม่มีความหวังอะไรเลย มันคุ้มกันไหมกับการทำงานที่ไม่ได้รับการตอบแทนที่พึงจะได้ และความมั่นคงที่รัฐบาลจะจัดให้คนทุกคน มีแล้วยังสำหรับพวกเรา อะไรคือความมั่นคงของครูอัตราจ้าง การบรรจุให้เป็นข้าราชการครูเท่านั้นที่จะช่วยได้ ซึ่งรัฐบาลเองก็สามารถทำได้ แต่ทำไมไม่ทำ ในขณะที่ 3 จังหวัดชายแดนเขาได้บรรจุกันแล้ว ไม่ว่าจะอยู่ที่จังหวัดไหน ครูอัตราจ้างก็เดือดร้อนทั้งนั้น ได้โปรดชดเชยให้เราบ้าง

ความคิดเห็นที่ 19

10 มิ.ย. 2547 17:03
 1. ก็น่าเห็นใจครูอัตราจ้าง แต่ก็ช่วยไม่ได้ เพราะอยากรับจ้างเองนี่ เรียนมาด้วยความลำบาก ยอมลดตัวมารับเงินเดือนแค่นี้(ตลอดไป) ใครจะช่วยคุณได้ ยอมทำงานที่ไร้เกียรติ(แต่สุจริต) ดีกว่าที่จะมาปิดทางของตัวเองโดยการยอมรับเศษเงิน(งบประมาณ)เล็กๆน้อยๆ ถ้าพวกคุณตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่า \"ถ้าไม่บรรจุให้ เอาช้างมาลากก็ไม่รับจ้างสอน\" รัฐก็ต้องหาทางบรรจุให้ แต่นี่พวกคุณรับจ้างเสียแล้ว ก็หวานคอรัฐสิ จะบรรจุให้เสียงบทำไม เอาไว้ถลุงกันเองไม่ดีกว่าหรือ

ความคิดเห็นที่ 20

16 มิ.ย. 2547 19:34
 1. จริงของคุณ

ความคิดเห็นที่ 21

17 มิ.ย. 2547 11:38
 1. ผมเป็นครูอัตราจ้างมา 5 ปีแล้ว เงินเดือนก็ไม่ขึ้น สวัสดิการอะไรก็ไม่มี ก็ได้แต่รอความหวังว่าซักวันหนึ่งรัฐบาลจะเห็นใจ มีหลายคนบอกว่าจะทนอยู่ทำไม งานอื่นมีทำไมไม่ทำ ถามตอบคุณไปว่าคุณเรียนมาทางไหน ผมเรียนสายครู ผมรักอาชีพครู ผมทนอยู่ได้แม้ไม่มีสวัสดิการใด แต่ทุกคนย่อมต้องการสิ่งตอบแทนเป็นขวัญเป็นกำลังใจบ้าง แม้ชาตินี้จะไม่มีการบรรจุอัตราจ้าง ก็ขอเพียงมีสวัสดิการดีๆบ้าง ในฐานะครูคนหนึ่ง ครูอัตราจ้างก็คือครูอย่าคิดว่าเป็นลูกจ้าง ครูประจำกับครูอัตราจ้างต่างกันนิดเดียวคือครูได้รับการบรรจุแต่งตั้ง อัตราจ้างบางคนมีความรู้ มีทักษะ มีความสามารถ มากกว่าครูประจำเสียอีก งานไม่ว่าจะเป็นงานอะไร คนทำงานย่อมต้องสิ่งตอบแทนทั้งสิ้น ข้าราชการมีโบนัส มีการเลื่อนตำแหน่ง มีขั้นเงินเดือน ค่ารักษาพยาบาล เงินกู้ บริษัทห้างร้านมีการขึ้นเงินเดือน มีโบนัส แล้วครูอัตราจ้างเป็นใคร ทำไมไม่มีสวัสดิการอะไรเลย นอกจากประกันสังคมที่คอยแทะเงินเดือนให้น้อยลง ขอร้องทุกคนให้หันมองอัตราจ้างบ้าง เขาก็ครู ผมก็ครู สิ่งตอบแทนที่มีให้ครู คือการรอคอยที่ไร้ความหวังอย่างนั้นหรือ

ความคิดเห็นที่ 22

18 มิ.ย. 2547 03:49
 1. ตราบใดที่ฉันเป็นรัฐบาล ก็จะจ้างต่อไป ด้วยเงินค่าจ้างเท่านี้แหละ จะรับก็รับ ไม่รับ อย่ารับ คนที่จะรับก็มีเยอะอยู่แล้ว รับแล้วอย่าเรียกร้อง ต้องการมากกว่านี้ ไปที่อื่น ไม่ต้องพูดถึงความเก่ง ไม่ต้องพูดถึงผลที่จะเกิดกับเด็ก ฉันแก้ปัญหาให้ได้ในช่วงที่ฉันอยู่ อยากให้ดีกว่านี้ ก็มาบริหารประเทศเสีเยเอง หรือเลือกคนเก่งๆ(กว่านี้)

ความคิดเห็นที่ 23

18 มิ.ย. 2547 10:44
 1. ทางแก้มันมี แต่จะแก้หรือไม่เชแก้เท่านั้น ไม่ควรให้ผู้ที่จะมาเป็นครูต้องกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงในอาชีพ ไม่ต้องให้กระเสือกกระสนหารายได้พิเศษมาจุนเจือครอบครัว ขอให้สอนและทุ่มเทชีวิตให้แก่เด็กอย่างเต็มที่ ปลดระวางแล้วก็มีชีวิตอยู่ต่อไปได้ ไม่เดือดร้อน(ถ้าไม่ฟุ่มเฟือย) ไม่เห็นด้วยที่จะจ้างครูเป็นเทอมๆ ครูจะเอากำลังใจที่ไหนมาทุ่มเทให้กับเด็ก การเตรียมการสอน การคิดออกแบบกิจกรรม การคิดออกแบบสื่อและความเชี่ยวชาญในการสอน มันต้องใช้เวลาหลายปี พนักงานรัฐวิสาหกิจ ยังได้มากกว่าครูจ้างสอนและมากกว่าครูประจำการตั้งหลายเท่า การให้ครูได้เลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งขึ้นไปเรื่อยๆ(ถ้าครูมีการพัฒนาตนเอง ตามความเหมาะสม)ก็เป็นสิ่งที่ควรสนับสนุน แต่ไม่ต้องให้ละเอียดหยุมหยิม ยิบยับ เหมือนที่ทำกันอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจะทำให้ครูต้องเหินห่างเด็กไปอีก แลกกันกับการลดเงินประจำตำแหน่งลง หรืองดไปเลย เพราะการเลื่อนระดับหรือจัดให้เข้าแท่งใหม่ก็เป็นผลตอบแทนที่น่าพอใจอยู่แล้ว ปัจจุบันนี้ เงินประจำตำแหน่งของครูสามารถนำมาจ้างครูได้เกือบ 2 คน อุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ก็คือ ยังมีคนรับจ้างสอนอยู่ จึงทำให้รัฐต้องจ้างต่อไปเรื่อยๆ <<ก็เรียนมาทางนี้แล้ว ก็ต้องรับจ้างไปก่อน ถ้าไม่รับจ้างสอน จะเอาอะไรกิน อย่างอื่นก็ไม่ได้เรียนมา>> งั้นก็ OK ยุติ รับจ้างไปเรื่อยๆก็แล้วกัน

ความคิดเห็นที่ 24

20 มิ.ย. 2547 18:21
 1. หลายประเด็น หลายปัญหาสรุปแล้วแม้จะนำเรื่องนี้มาพูดก็ยังคงมีทั้งคนที่เป็นพวกเดียวกัน กับคนที่ฟังไปฟังมาแล้วรำคาญเนอะ คนทุกคนมีทางเลือก แต่ถ้าต้องทำในสิ่งที่ไม่รัก งานมันจะออกมาดี เหมือนสิ่งตนรักได้อย่างไร ไม่ได้อ้อนวอนให้ใครเห็นใจ แต่คุณเคยได้ยินไหม เพียงแค่ระบายออกมามีคนรับฟังก็สบายใจพร้อมที่จะทำงานต่อไป แม้จะอ้างอิงหรือไม่อ้างอิงใครก็ตามแต่เมื่อเห็นก็นำมาพูดมาเล่าให้คนอื่นได้รู้ว่านี้คือความจริงของชีวิตของคน ความฝันที่อยากบรรจุคิดว่าอัตราจ้างหลายคนใครๆก็ฝันอยากบรรจุ มีสอบถามว่าไปสอบกันไหม เค้าก็ไปกัน แต่เวลาเรียกกว่าจะถึงก็หมดโอกาส ทุกคนก็ดิ้นรน อัตราจ้างก็ดิ้นรน เพียงแต่บางครั้งความยุติธรรมมันไม่ได้เกิดขึ้นตามความเป็นจริงของครูอัตราจ้างที่เจอโรงเรียนเฮงซวย เพื่อนร่วมงานงี่เง่าที่คิดว่าตนคือครูประจำคนละชั้นกับอัตราจ้าง แม้แต่ผู้บริหารที่กินแม้แต่เงินของครูอัตราจ้างก็ยังมี

ความคิดเห็นที่ 25

23 มิ.ย. 2547 22:28
 1. เห็นด้วยครับ//ครูจ้างดนตรี

ความคิดเห็นที่ 26

23 มิ.ย. 2547 22:33
 1. ใครไม่เป็นชีวิตแบบครูจ้างไม่รู้หรอก//ไม่อยากระบายมากครับระบายไปไม่มีประโยชน์ไม่มีใครเห็นใจพวกเราหรอกหนังสือพิมพ์ผมก็อ่านทุกวัน ข่าวผมก็ดู เพื่อนๆครูเคยเห็นข่าวครูอัตราจ้างบ้างไหมครับ//ครูจ้างดนตรี

ความคิดเห็นที่ 27

26 มิ.ย. 2547 18:54
 1. ..น่าเห็นใจครูอัตราจ้าง..แต่ถ้าเป็นไปได้คุณมาจริงจังอะไรกับมัน..เท่าที่เห็นเป็นทางผ่านในทางเลือกจนกว่าจะพบงานหรืออาชีพที่ถูกใจเท่านั้นเอง..หรือคุณไม่สามารถหาทางเลือกที่ดีกว่านี้ถ้าคุณไม่มีทางเลือก..หรือไม่เลือก..คุณคงทำได้แต่เพียงยอมรับสภาพ..แต่การเรียนการสอนจะเป็นอย่างไรไม่รู้นะ..ครูอัตราจ้าง(บางคน)ต้องคอยเอาใจผู้ที่มีอำนาจตัดสินชะตาชีวิตของตนเองว่าจะอยู่หรือไปในการต่อสัญญาปีหนึ่งๆหรือบางคนที่ต้องเอาเวลาไปหางานใหม่ๆ ใจที่มีต่อการเรียนการสอนก็ลดลง..รัฐบาลทำอะไรหนอ

ความคิดเห็นที่ 28

1 ก.ค. 2547 03:15
 1. เห็นใจครูอัตราจ้างมากๆเลยค่ะ เพราะที่ร.ร.ครูประจำก็ชอบทำตัวเป็นคนละชั้นกับครูอัตราจ้าง แถมทำงานน้อยกว่าด้วยก็ไม่เห็นมีใครไปแตะต้องหรือทำอะไรได้ ทั้งๆที่ครูอัตราจ้างบางคนหรือหลายๆคนนั้นเก่งกว่าครูประจำการเสียอีก ที่มีผู้ให้ความเห็นว่าแล้วมาเป็นครูอัตราจ้างทำไม คุณไม่เข้าใจเหรอบางครั้งคนเราต้องมีเงินมาเลี้ยงปากท้องตนเอง ถ้าไม่เกิดกับคุณและครอบครัวคุณคงไม่รับรู้ใช่ไหม อย่าพูดแบบเห็นแก่ตัวสิคะ ครูอัตราจ้างน่ะเงินเดือนก็ไม่ขึ้น น่าเห็นใจมากทำงานก็หนัก ต้องมีการกะเกณฑ์ว่าทำงานเท่านั้นเท่านี้ช.ม. สมัยก่อนน่ะสอบบรรจุคนก็น้อยกว่านี้ ลองคุณจบในยุคนี้ดูบ้างสิ แล้วจะรู้สึก ครูอัตราจ้างอย่าหมดกำลังใจนะคะ ขอให้อดทนและขอให้มีการสอบบรรจุครูด้วยนะคะ ขอเอาใจช่วยค่ะจากใจจริงค่ะ

ความคิดเห็นที่ 29

2 ก.ค. 2547 20:01
 1. ครูอัตราจ้างแสนเหนื่อย ต้องทำงานตั้งแต่ 2 โมงเช้ายันตี 3 จะมีใครบ้างไหมมาเห็นใจครูอัตราจ้างเช่นเรา ใครไม่เป็นก็คงไม่รู้หรอก/ครูคณิต

ความคิดเห็นที่ 30

3 ก.ค. 2547 07:03
 1. ใครจ้างให้คุณทำงาน ตั้งแต่ 2 โมงเช้ายันตี 3 อ๋อ หลวงจ้าง แล้วคุณรับทำไมล่ะ จะให้พูดว่ายังไง พูดตรงๆเดี๋ยวคุณก็จโกรธอีก

ความคิดเห็นที่ 31

11 ก.ค. 2547 18:38
 1. ข่าวดีสำหรับครูอัตราจ้างค่ะ http://www.thaiedresearch.org/thaied_news/index1.php?id=17056

ความคิดเห็นที่ 32

12 ก.ค. 2547 20:36
 1. ข่าวดีอีกเรื่องสำหรับครูอัตราจ้างที่มีบุตรอยู่ในวัยเรียนค่ะ http://www.thaiedresearch.org/thaied_news/index1.php?id=17076

ความคิดเห็นที่ 33

13 ก.ค. 2547 16:31
 1. คุณ ช่วยไม่ได้ ในความเห็นที่ 30 ครับ ที่เขาพูดมานั้นมันเป็นความจริงครับ เพราะภาระหน้าที่ของครูมันเป็นงานต่อเนื่อง ที่ต้องทำและรับผิดชอบ จะละเลยก็ไม่ใช่วิสัยของคนเป็นครู งานของครูมีมาก แต่รายได้ของครูต่ำมากครับ อย่าซ้ำเติมกันให้มากนักเลย ที่คุณมีวันนี้ได้ ก็เพราะครูไม่ใช่หรือครับ ขอกำลังใจให้ครูเถอะครับ :)-

ความคิดเห็นที่ 34

14 ก.ค. 2547 00:22
 1. จะให้กำลังใจครูจ้าง เพื่อให้ครูจ้างทั้งหลายทำงานถึงตี 2 และรับเงินเดือนหกพันสามตลอดไปอย่างนั้นหรือครับ ค่าของครูเท่านี้หรือครับ ศักดิ์ศรีของครูเป็นอย่างนี้หรือครับ ความมั่นคงในอาชีพครู(จ้าง) เป็นอย่างนี้หรือครับ ถ้าคิดว่าจะทำเพื่อเด็กเพื่อประเทศชาติ ก็ขออนุโมทนา แต่ชาติให้อะไรแก่ครูจ้างผู้สร้างชาติบ้างล่ะ พนักงานรัฐวิสาหกิจได้เดือนละ 3-4 หมื่น สวัสดิการเพียบ ครูจ้างได้หกพันสาม ยุติธรรมดีแล้วหรือครับ

ความคิดเห็นที่ 35

15 ก.ค. 2547 08:55
 1. ข่างเพิ่มเติมค่ะ http://www.thaiedresearch.org/thaied_news/index1.php?id=17129 อนึ่ง เมื่อได้บรรจุแล้วใช่ว่าจะไม่ต้องทำงานตั้งแต่เช้ายันดึกนะคะ ครูไผ่ไม่ใช่ครูอัตราจ้างแต่ก็เคยทำงานตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้บ่อย ๆ ค่ะ แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนจะต้องเป็นอย่างนี้นะคะ มันขึ้นอยู่กับภาระงาน ความจำเป็นเร่งด่วน และความชอบส่วนตัวค่ะ

ความคิดเห็นที่ 36

16 ก.ค. 2547 14:22
 1. เห็นด้วยคะ ซึ่งทุกวันนี้ชีวิตครูอัตราจ้างดูเหมือนกับไม่สิทธิ์ที่จะเรียกร้องอไๆได้เลย เหมือนกับอยู่คนละระดับกับครูประจำการ

ความคิดเห็นที่ 37

16 ก.ค. 2547 15:03
 1. ครูอัตราจ้าง เบิกค่ารักษษพยาบาลได้หรือหรือไม่ ทำงานครบ 25 ปี มีเงินก้อนให้ไปกินก่อนตายเหมือนพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือไม่

ความคิดเห็นที่ 38

16 ก.ค. 2547 16:02
 1. ค่ารักษาพยาลไม่มีครับ ค่าสวัสดิการอื่นๆก็ไม่มี แถมเงินเดือนแต่ละปีก็ไม่ได้ขึ้นด้วยครับ น่าเห็นใจมากครับ

ความคิดเห็นที่ 39

19 ก.ค. 2547 14:36
 1. เห็นด้วยนะค่ะที่ว่าครูอัตราจ้างถูกมองว่าเป็นครูคนละระดับกันเพราะเราก็โดนมาแล้วเหมือนกัน ทำไมค่ะครูอัตราจ้างไม่ใช่คนหรือไม่มีหัวจิตหัวใจหรือไง เราก็เป็นครูคนหนึ่งที่ให้ความรู้เด็ก หรืออาจจะให้ความรู้ได้ดีกว่าครูประจำการหลายคนก็ว่าได้ ช่วยมองครูอัตราจ้างให้ดีกว่านี้หน่อยนะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 40

19 ก.ค. 2547 15:33
 1. ผิดหรือที่เราเป็นแค่อัตราจ้าง ทำงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อที่จะให้นักเรียนได้รับความรู้ บางครั้งก็เคยถามตัวเองว่าทำไปเพื่ออะไร ทำไมไม่ไปทำงานอย่างอื่นที่มันมีเงินเดือนที่มากกว่านี้แต่จิตใต้สำนึกของวิชาครูที่เรียนมาและจากจรรยาบรรณ 9 ข้อ ที่เคยท่องมันสะกิดใจให้เราต้องสู้เพื่อที่จะทำให้เด็กไทยมีคุณภาพถึงครูประจำการบางคนจะไม่เห็นค่าของเรา ขอเป็นกำลังใจให้กับอัตราจ้างทุกคนให้สู่เพื่อความฝันของเราแต่ละคนนะคะ

ความคิดเห็นที่ 41

19 ก.ค. 2547 22:29
 1. จ้า คุณครู NAA

ความคิดเห็นที่ 42

22 ก.ค. 2547 21:26
 1. ครูอัตราจ้างอย่งผมได้รับการประเมิณเป็นครูดีเยี่ยมมาสองปีแล้วครูประจำการไม่มีอะไรเลยน่าจะประเมินออกอย่างท่นายกว่า

ความคิดเห็นที่ 43

2 ส.ค. 2547 10:41
 1. คุณ king ความเห็นเพิ่มเติมที่ 42 จะยกตนอย่างไรก็ไม่มีใครว่า แต่อย่าข่มผู้อื่น จะทำให้ความรู้สึกเห็นใจที่หลาย ๆ คนมีต่อครูอัตราจ้างลดลง นายไพบูลย์ เสียงก้อง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยหลังการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ.ก.ค.สพฐ.) ว่า ... ... ที่ประชุมยังเห็นชอบให้เปิดสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการครู ในสาขาวิชาที่ขาดแคลนตามที่ สพฐ.เสนอ โดยให้นำรายละเอียดเสนอต่อคณะกรรมการข้าราชการครู (ก.ค.) พิจารณาต่อไป ทั้งนี้ สพฐ.มีอัตราที่สามารถใช้บรรจุข้าราชการครูทั้งสิ้น 6,737 อัตรา โดยในจำนวนนี้ต้องบรรจุครูอัตราจ้างที่ได้รับค่าจ้างประจำตอบแทนมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี 30% ซึ่งจะมอบให้เขตพื้นที่เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกในรูปของคณะกรรมการ อย่างไรก็ตาม ใน 7 จังหวัดที่มีการสอบขึ้นบัญชีไว้ คือ หนองคาย หนองบัวลำภู นครปฐม กาญจนบุรี ลพบุรี ชลบุรี และนราธิวาส ให้เรียกบรรจุตามวิชาเอกที่โรงเรียนต้องการ ถ้าไม่มีก็ให้เปิดสอบแข่งขัน โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย. นี้. (ไทยรัฐ ฉบับที่ 16992 [หน้าที่ 15 ] ประจำวันที่ 30 กรกฎาคม 2547) ขอให้ครูอัตราจ้างที่ทุ่มเททำงานมาอย่างดีไม่ต่ำกว่า 3 ปี และมีใจรัก ศรัทธาในวิชาชีพครู ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการครูสมความตั้งใจนะคะ

ความคิดเห็นที่ 44

5 ส.ค. 2547 21:16
 1. สำหรับนักเรียนแล้วความเป็นครูไม่ได้อยู่ที่อัตราจ้าง หรือครูประจำ แต่อยู่ที่ว่ามีใจที่จะเป็น ครู กันแค่ไหน ซึ่งทุกวันนี้ภาพสะท้อนที่นักเรียนเห็นครูมันก็ดูบูด ๆ เบี้ยว ๆ ครูดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ค้ายา เล่นหวย เล่นบอล ติดหนี้ จมไม่ลง มีความสัมพันธ์ชู้สาวกับนักเรียน มีให้พบเห็นดาษดื่น เห็นชัด ๆ ว่าความเป็นครูในผู้ประกอบวิชาชีพนี้มันต่ำลง หรือแม้แต่ความรู้ที่จะใช้สอนนักเรียนมีสักกี่คนที่พยายามขวนขวายหาความรู้ที่ทันสมัย ตรงกับข้อมูลที่เป็นจริงในปัจจุบันมากที่สุดมาเล่าขานสู่เด็ก ๆ ฟัง ไป ๆ มา ๆ เด็กยังรู้มากกว่าที่ครูรู้ ไม่รู้นะแต่ถ้าครูส่วนใหญ่ยังเป็นแบบนี้ ขยันลงข่าวหน้าหนึ่งกันทุกเดือน ๆ คนพวกนี้ก็ไม่ควรได้รับการตอบแทนที่ดีจากรัฐไม่ว่าจะเป็นอัตราจ้าง หรือครูประจำ จริง ๆ ก็ไม่ได้มีอะไรมากแค่อยากจะบอกไว้ว่าการเป็นครูไม่ใช่แค่การประกอบอาชีพ แต่มันมากกว่านั้นเด็ก ๆ จะเป็นอย่างไรถ้าครูคิดแต่ว่าสิ่งที่ทำได้ผลตอบแทนไม่คุ้มค่า ใช่ค่ะว่าครูก็เป็นคน แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นครูได้นี่คะ เมื่อเลือกที่จะเป็นครูแล้วก็ควรที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับเด็ก ๆ เพราะถ้าเด็ก ๆ เห็นความสำคัญของครู เห็นความสำคัญของการศึกษา วันข้างหน้าเด็ก ๆ เหล่านี้ก็จะเป็นแรงผลักดันให้ครู ให้การศึกษาโดดเด่นขึ้นมาเอง

ความคิดเห็นที่ 45

10 ส.ค. 2547 17:05
 1. ทำงานอัตราจ้างมาหลายปีไม่ทราบว่ามีเกณฑ์ในการประเมินอัตราจ้างเพื่อบรรจุเป็นครูจริง อย่างไร 8 ปีแล้ว อนางอไม่มีเลย เจ้าคะ

ความคิดเห็นที่ 46

ครูไผ่
15 ส.ค. 2547 01:57
 1. เย้ ! ในที่สุด การเรียกร้องของครูไผ่ก็ประสบความสำเร็จ สพฐ. ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ครูอัตราจ้าง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู เป็นกรณีพิเศษ ส่งพร้อมหนังสือ สพฐ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ 15663 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2547 อ่านรายละเอียดได้ที่ http://personel.obec.go.th/News/News_82/luckgane.doc

ความคิดเห็นที่ 47

23 ส.ค. 2547 14:20
 1. ...เห็นใจครับ ผมก็เคยเป็นครูเอกชน และ ครูอัตราจ้างมาก่อน ที่จะได้รับราชการ... ทุกความคิดเห็นที่เกี่ยวกับ การทำงานหนัก สวัสดิการต่ำ และ ความด้อยสถานะของครูอัตราจ้าง ล้วนเป็นความจริงทั้งสิ้น เราทุกคนทราบ เราทุกคนเห็น เราทุกคนยอมรับ แต่ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้...แต่ทำไมไอ้คนที่มันมีอำนาจในการแก้ไขถึงมองไม่เห็นความจริงเหล่านี้ อะไรบังตามันอยู่......ดูกันง่ายๆ เห็นๆจะๆ เรื่องการปรับเงินเดือน แทนที่จะปรับขั้นต่ำขึ้นมาทั้งหมด ก็ใช้เล่เหลี่ยม ปรับฐานนิดหน่อย แล้วให้ข้าราชการได้ 2 ขั้น(ค่าปิดปาก) ลองนึกดูก็แล้วกันว่าข้าราขการประจำได้ขึ้นเงินเดือนรวมประมาณ 13 % แต่อัตราจ้างได้ขึ้นมา 3%เท่านั้น(จาก 6360) ดูซิดูมันทำ ข้าราชการโดยทั่วไปปิดปากเงียบสนิท เพราะตัวเองไม่เสียประโยชน์ .............นี่แหละครับ ท่านผู้นำ

ความคิดเห็นที่ 48

23 ส.ค. 2547 15:27
 1. ถ้าหากประท้วงโดยไม่รับจ้างสอน เขาก็ออกกฎขึ้นมาใหม่ว่า จะรับบรรจุผู้ที่เป็นครูอัตราจ้าง อยู่ก่อนแล้ว เฮ้อ . . . . .

ความคิดเห็นที่ 49

24 ส.ค. 2547 16:18
 1. เห็นด้วยกับทุกคนนะ

ความคิดเห็นที่ 50

26 ส.ค. 2547 12:19
 1. แล้วที่เขาจะพิจารณาครูอัตราจ้างนั้น จ.นครปฐมเขาจะสมัครกันเมื่อไรจะต้องไปสมัครด้วยตนเองหรือทางร.ร.ส่งชื่อไปและถ้าสมัครด้วยตนเองจะไปสมัครกันที่ไหนก็ดู ๆข่าวอยู่แต่ไม่เห็นเลยๆกลัว่าจะพลาดข่าวหรือเปล่า

ความคิดเห็นที่ 51

26 ส.ค. 2547 18:38
 1. การที่จะพัฒนานักเรียน ต้องพัฒนาที่ตัวครูก่อนเป็นอันดับแรก ถ้าครูไม่ได้รับขวัญกำลังใจที่ดี หรือไม่ได้ได้รับสวัสดิการ อันเป็นพื้นฐานในการที่จะพัฒนาการศึกษา อย่าหวังเลยว่าการปฏิรูปการศึกษาจะเป็นไปตามที่ตั้งไว้ ถึงแม้ครูอัตราจ้างจะมีไม่มากเท่ากับครูประจำ แต่อย่าลืมว่าครูอัตาจ้างก็มีหัวจิตหัวใจ อยากเห็นเด็กมีพัฒนาการที่ดี ทำงานมากกว่าครูประจำ แต่เงินเดือนน้อย ถามว่าครูอัตราจ้างทำงานให้กับประเทศชาติหรือเปล่า สมควรที่จะได้รับค่าตอบแทนที่อันพึงได้ อย่าลืมว่า "เด็กคือผู้ใหญ่ในวันหน้า"

ความคิดเห็นที่ 52

26 ส.ค. 2547 21:47
 1. ทำไมรัฐบาลจึงไม่บรรจุครูอัตราจ้างที่ผ่านการปฏิบัติงานจากสถานศึกษาแต่แห่งเลย ทำไมต้องไปสอบสัมภาษณ์อีกที่เขตพื้นที่การศึกษา

ความคิดเห็นที่ 53

28 ส.ค. 2547 16:46
 1. คำว่า ครู เป็นคำที่ยิ่งใหญ่และมีเกียรติมาก แต่ตอนนี้ คำว่าครุดูเหมือนจะตกต่ำลง อาจจะเป็นเพราะว่า สภาพสังคม คอรบครัว ความเป็นอยู่ืทางสังคมมีส่วรทำให้ครูบางคน มีจรรยาบรรณที่ลดน้อยลง ไม่ทุ่มเทเหมือนเมื่อก่อน เพราะอะไรล่ะ ถ้าไม่เป็นเพราะ งานในหน้าที่ที่มากขึ้น เด็กที่อยู่ในความดูแลส่วนใหญ่ก็ต่างมีปัญหาไม่ว่าจะมาจากพ่อแม่แยกทางกัน พ่อแม่ไม่มีเวลาให้เพราะว่าต้องไปทำงานหาเงินมาจุนเจือครอบครัว เด็กอยู่กับคนอื่น ๆ ที่ไม่ใช่พ่อแม่ หรือเด็กที่พ่อแม่ดีแต่อยากจะทำตัวไม่ดีก็มี ฯลฯ ไม่ต้อจะนับว่าเป็นครูประจำการหรือคณุอัตราจ้าง ครูทุกคนก็ต้องเจอกับปัญหาแบบนี้ โดยเฉพาะครูที่อยู่ในโรงเรียนนอกเมืองหรือต่างจังหวัด รับงานในหน้าที่มากไหนจะประจำชั้น งานธุรการ งานเอกสารในห้องเรียน การเรียนการสอนก็ต้องเตรียม ไหนจะต้องประเมินเด็กตามสภาพจริงอีก เงินเดิืือนไม่ต้องพูดถึง ไม่พอใช้ ขนาดว่า ครูบางคนเงินเดือน 2 หมื่นกว่ายังไม่พอใช้ แล้วครูอัตราจ้างอย่างเรา ๆ ล่ะ จะเหลืออะไร มีความแน่นอนออะไรในชีวิตการทำงานบ้าง เงินเดือนก็ได้น้อย งานในหน้าที่ก็ทำเท่า ๆ กับครูประจำการ บางครั้งก็อาจจะมากกว่าเสียด้วยซ้ำไป ยิ่งถ้าครูอัตราจ้างมีครอบครัวแล้วด้วยยิ่งไม่ต้องพูดถึง ไม่พอใช้หรอก เมื่อถึงตอนที่ใกล้จะสิ้งปีงบประมาณ เราจะได้ต่อสัญญาหรือเปล่า ต่อแล้วเงินเดือนจะออกเมื่อไหร่ ถึงรัฐบาลจะออกมาบอกว่า เอ้าให้เพิ่มอีก 3% จากเงินเดือน 6360 บาท มันฟังดูเหมือนมาก แต่จริง ๆ แล้ว แค่ 200 เท่านั้นเอง มันจะพออะไร ในขณะที่ค่าครองชีพขึ้นสูงไปเรื่อย ๆ น้ำมันก็แพง อะไร ๆ ก็แพงไปหมด (ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เลย 3% นั่นน่ะ)ตอนนี้รัฐบาลบอกจะบรรครูอัตราจ้างเข้าเป็นครูประจำการ 30 % แล้วทั้งประเทศมีเท่าไหร่จำนวนครูอัตราจ้าง ทำไมไม่เห็นใจบ้่างล่ะสำหรับคนที่เหลือที่ทำงานมานานเกิน 3 ปีที่ไม่ได้บรรจุเพราะว่าเอกสาขาไม่ตรงกับที่ สพฐ. จะเปิดบรรจุให้ ในขณะที่ทำงานมาผ่านเกณฑ์ทุกอย่างแต่อาจจะไม่สามารถสมัครได้ เพราะสพฐ. ไม่เปิดบรรจุเอกนี้ แล้วที่จะเปิดสอบรรจุทั่วประเทศล่ะ ต้องการเอกอะไร ก็คงจะไม่พ้นเอก คอมฯ ,คณิต,อังกฤษ,ภาษาไทย,ชีวะ ,เคมีฯ,ฯ แล้วเอกอื่นๆ ( เอกประถมศึกษา เอกบรรณารักษ์,เอกพละ,เกษตร,คหกรรม) ที่เรียนจบวุฒิครูมาล่ะจะทำอย่างไร ทั้งๆ ที่นักเรียนทุก ร.ร. ก็ต้องเรียนสาระวิชาที่เกี่ยวข้องกับเอกพวกนี้ทั้งนั้นแต่ทำไมไม่ค่อยอยากจะเปิดละ ท่านเน้น แต่ คณิต วิทย์ อังกฤษ เท่านั้นหรือไร

ความคิดเห็นที่ 54

28 ส.ค. 2547 17:00
 1. น่าจะมี ชมรมครูอัตราจ้างนะ

ความคิดเห็นที่ 55

29 ส.ค. 2547 12:31
 1. เขามีนโยบายบรรจุครูอัตราจ้างทั่วประเทศแล้ว เดือน ก.ย 47 นี้ ยุคทองครูจ้าสอน ดีใจด้วยที่ทำดี บุญหล่นทับคุณ

ความคิดเห็นที่ 56

29 ส.ค. 2547 12:34
 1. เทศบาลมีข่าวแววว่าจะปรับเปลี่ยนเข้าสู้พนักงานราชการ ไม่มีลูกจ้าง ชั่วคาว/ลูกประจำ/ครูจ้างสอน นอกจากนี้เงินเดือนขึ้นด้วย 4 ปีประเมิน แต่ไม่แน่ใจว่าจะมีบั้งติดบ่า โอนย้ายได้หรือไม่ เพราะว่าดีว่าข้าราชการ ตรงเงินเดือนสูงกว่า และ 4 ปีประเมินครับผม

ความคิดเห็นที่ 57

30 ส.ค. 2547 17:59
 1. ข่าวด่วน..ข่าวร้อน มีข่าวดีแก่อัตราจ้างที่ทำงานเกิน 3 ปีแล้ว สามารถขอรับการพิจารณาได้ที่สพท.ที่สังกัดอยู่ ส่วนผู้ที่อยู่ไม่ถึง 3 ปีก็ต้องรอ ก่อน (ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสอีกหรือเปล่า) แต่ที่แน่ ๆ เดือนกันยายนกลางเดือนจะมีการรับสมัครข้าราชการครูในพื้นที่นั้น ๆ อ่านหนังสือกันเยอะ ๆ เผื่อมีหวัง

ความคิดเห็นที่ 58

30 ส.ค. 2547 18:01
 1. ข่าวด่วน..ข่าวร้อน มีข่าวดีแก่อัตราจ้างที่ทำงานเกิน 3 ปีแล้ว สามารถขอรับการพิจารณาได้ที่สพท.ที่สังกัดอยู่ ส่วนผู้ที่อยู่ไม่ถึง 3 ปีก็ต้องรอ ก่อน (ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสอีกหรือเปล่า) แต่ที่แน่ ๆ เดือนกันยายนกลางเดือนจะมีการรับสมัครข้าราชการครูในพื้นที่นั้น ๆ อ่านหนังสือกันเยอะ ๆ เผื่อมีหวัง เดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกไม่ได้นะ จากอัตราจ้างเหมือนกัน

ความคิดเห็นที่ 59

30 ส.ค. 2547 22:34
 1. จริงเหรอ

ความคิดเห็นที่ 60

5 ก.ย. 2547 20:37
 1. ทำไมรัฐบาลไม่เห็นใจครูอัตราจ้างที่สอนเกิน3ปีแล้วกำลังศึกษาต่อปริญญาตรีเพื่อพัฒนาตนเองอยู่ไม่ได้บรรจุเป็นข้าราชการบ้างหมดกำลังใจมาก

ความคิดเห็นที่ 61

5 ก.ย. 2547 20:57
 1. ครูอัตราจ้างคนใดที่ทำงานมา2 ปีอีก1 เดือนครบ 3 ปี นี่ คงจะร้อง จ๊าก เป็นแน่แท้ ตอนนี้ได้ข่าวมาไม่รู้ชัวร์หรือมั่วนิ่ม มีการวิ่งเต้นให้กับผู้บริหารสถานศึกษากันช่วยบ้างแล้ว เพราะการบรรจุอัตราจ้าง 3 ปีที่มีข่าวออกมานั้น เค้าว่ากันว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้บริหารสถานศึกษาด้วยน่ะ... เค้าว่ามาอีกน่ะว่าบางคนให้เป็นหลักแสน (หลักแสนที่ว่านี่คือเงินน่ะ ไม่ใช่แสนสาหัส) ถ้าเป็นจริงก็น่าเหนื่อยใจครูอัตราจ้างอย่างเรากันจริง เฮ้ย ประจบไม่เป็น สอนให้เด็กได้ ผลงานอยู่ที่เด็ก แต่ไม่ผลงานกระดาษเนี่ยจะทำงัยดี(กระดาษมันต้องใช้เงินซื้อ แต่เงินน้อยไม่มีปัญญา)

ความคิดเห็นที่ 62

6 ก.ย. 2547 11:07
 1. เงินไม่มีจะได้เป็นครูกับเขามั้ยหนอ

ความคิดเห็นที่ 63

7 ก.ย. 2547 18:24
 1. เปิดสอบบรรจุแล้วจ้า โหลดข้อมูลเองที่http://pr.obec.go.th/newsline/07094701.htm อัตราจ้างคนไหนเงินน้อย เวลาไม่ถึง ก็สู้ด้วยลำแข้งของตัวเองนะค่ะเป็นกำลังใจให้ตัวเอง และให้อัตราจ้างคนอื่นด้วย สู้ สู้

ความคิดเห็นที่ 64

10 ก.ย. 2547 13:55
 1. เห็นด้วยกับทุกกระทู่ที่กล่าวนะคะ ข้อเพิ่มเติมหน่อยนะคะ เกิดการแบ่งชนชั้นระหว่างครูประจำการกับครูจ้างสอน การทำงานที่นอกเหนือจากหน้าที่งานเท่ากันแต่อัตราเงินเดือนไม่เคยคิดที่จะพิจารณาเลยสักครั้งเลยด้วยซ้ำเลย แต่เวลามีงานที่ต้องทำอัตราจ้างจะต้องได้การพิจารณาให้ทำเป็นพวกแรก ถ้าไม่ทำเป็นเรื่องใหญ่แถ้เป็นครูประจำการไม่เป็นไร ทำไมการบรรจุของ สพท. จึงทำงานครบ 3 ปี ทำไมไม่เปิดให้สอบเพื่อความเท่าเทียมกันที่จริงแล้วคนที่ทำงานไม่ถึง 3 ปีก็มีความสามารถเหมือนกัน แล้วที่บอกว่า 3 ปีบรรจุนะมีหลักประกันที่มายืนยันแน่นอนหรือเปล่า

ความคิดเห็นที่ 65

10 ก.ย. 2547 14:02
 1. เรียนครู จบแล้วก็หางานทำไม่ได้ ถ้านักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ จะพร้อมใจกันลาออกจนหมดเกลี้ยง อยากจะรู้ว่าสถาบันที่ผลิตครูจะตั้งอยู่ได้ไหม น่าลองนะครับ(ไม่มีอะไรจะเสียแล้วนี่)

ความคิดเห็นที่ 66

12 ก.ย. 2547 09:26
 1. อยากทราบว่าตอนนี้เงินเดือนของครูอัตราจ้างเท่าไหร่คะ

ความคิดเห็นที่ 67

12 ก.ย. 2547 10:38
 1. คุณ T and J ไม่เห็นใจคนที่ทนอบตรมขมกลืนมาเป็นเวลาหลายปี คิดว่าตัวเองแน่กว่า ก็ไปสอบบรรจุได้เลยค่ะ ประกาศสอบครูครั้งที่ 1/2547 ดูรายละเอียดที่ http://personel.obec.go.th/News/News_SobKru47/index.htm อย่าให้พลาดนะคะ เอาใจช่วยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 68

29 ก.ย. 2547 08:43
 1. ไปเรียนร้องบรรจุครูอัตคราจ้างกันไหมสวัสดิการพูดถึงแต่ลูกจ้างประจำแล้วลูกจ้างชั่วคราวเขาไม่กินข้าวกันหรือครับ ใครมีความคิดเห็นตอบด้วย

ความคิดเห็นที่ 69

29 ก.ย. 2547 11:00
 1. ครูอัตราจ้าง เงินเดือนหกพีนกว่าบาท ความมั่นคงในอาชีพ สู้ภารโรงไม่ได้ เมื่อภารโรงปลดเกษียณยังพอจะมีเงินไปต่อชีวิตได้อีกนิดหน่อย เบิกค่ารักษาพยาบาลของตัวเองและครอบครัวได้ ดีกว่าครูอัตราจ้าง เงินเดือนหกพันกว่า ค่าเสื้อผ้า เนคไทด์ ค่าพาหนะ ค่ากินแบบสมฐานะ จะเหลือกสักกี่สตางค์ คนใช้ตามบ้าน อยู่กินกับนายจ้าง ในบ้านสวยหรู ตอนกลางวัน เอาเชือกล่ามลูกเจ้านายไว้ นอนกระดิกขา ดูหนังฟังเพลงจาก CD วันละ 7 ชั่วโมง ได้เงินเดือนละ 5000 บาท ไม่ได้ใช่จ่ายอะไรแม้แต่บาทเดียว นอกจากส่งให้พ่อให้แม่ อาชีพนี้ไม่ต้องเสียค่าเทอมแพง ไม่ต้องกู้เงินมาเรียน และไม่ต้องเป็นหนี้ ขอโทษครับ พวกคุณจะสนับสนุนส่งเสริม อาจารย์, รศ, ผศ, ศ. ให้ประกอบอาชีพอยู่ได้ในขณะที่พวกคุณจะต้องตกงานเมื่อเรียนจบ และจะต้องเป็นหนี้เงินยืมเรียนไปอีกนานเท่าไร

ความคิดเห็นที่ 70

29 ก.ย. 2547 13:53
 1. ขอวอนผู้ว่า กทม. ด้วย เมื่อไรจะช่วยให้ครูจ้างมีสวัสดิการเหมือน ภารโรงบ้าง เบิกค่าเล่าเรียนลูกได้กับเขาบ้าง ทำไมกทม. ไม่มีสวัสดิการให้ครูจ้างเพิ่มเลยทั้งๆที่คาแรงขั้นต่ำ ป.ตรี 7260 บาทแล้ว ทำไมกทม ไม่เห็นเพิ่มให้ ให้มา 200 บาท ทำงานมา 5ปี ประกันสังคมเอาไปเกือบหมด เมือไหรจะมีการ บรรจุครูจ้างที่ทำงานมา 5ปี เหมือน สพฐ. โดยไม่ใช่การสอบสัมภาษณ์ เพราะจะไม่ได้รับความยุติธรรม วอนผู้ว่า กทม. หันมาใส่ใจลูกจ้างชั่งคราวบ้าง ให้เราได้รับสวัสดิการ โบนัส เหมือนข้าราชการเหมือนข้าราชการบ้าง ถ้ามีสมาคมครูจ้าง กทม หนูขอเป็นประธานชมรมก็แล้วกันเพื่อจะได้มีสิทธิเรียกร้อง ตามระบอบประธิปไตย โปรดหันมามองครูจ้างชั่วครว กทม. ตาดำๆ จากผู้ว่าด้วย ไม่รู้จะไปเรียกร้องที่ไหนแล้ว คงตอบคำถามของครูจ้างนะค่ะ ผู้ว่า

ความคิดเห็นที่ 71

29 ก.ย. 2547 14:03
 1. วอนผู้ว่าอภิร้กษ์ เมื่อไหร่จะมีการบรรจุครูจ้างชั่วคราวที่ทำงาน มา 5ปี เป็นข้าราชการสักที รอมานานเหลือเกินแล้ว ตอบหน่อยผู้ว่ากทม.

ความคิดเห็นที่ 72

1 ต.ค. 2547 12:47
 1. ปัจุบันการศึกษาไทยเน้นแต่ ครู วิทย์ คณิต คอม จึงมองข้าม ครูที่สอนทางด้านสังคม จึงทำให้วัฒนธรรมทั้งของครูและนักเรียนเปลี่ยนไป ทำให้สังคมแย่มาก แล้วนำพระมาสอนแทนครูสังคมทางศานา ทำให้บทบาทครูสังคมน้อยมากทั้งๆที่ครูสังคมจะต้องมีบทบาทในการพัฒนาประเทศ ทางด้านศีลธรรม จริยธรรม เพื่อที่จะนำคนดีไปสูููุุุุุ่การพัฒนาประเทศชาติ ที่ทำให้คนที่เก่งมีคุณธรรมด้วย คนเก่งถ้าไม่มีโอกาศก็ไม่สามารถที่จะแสดงผลงานได้ ถ้าท่านให้โอกาสให้ครูอัตราจ้างเอกสังคมคนนี้ เข้ามาอยู่เป็นข้าราชการอย่างจริงจัง เราสอนได้ทุกวิชาแม้แต่ทางด้าน IT ก็ทำได้ดีกว่าข้าราชการบ้างคน ใช้ระยะเวลาการทำงานเป็นเครืี่งตัดสิน อย่าใช้สัมภาษณ์ และวิชาเอก มิฉะนั้น จะต้องมีการโกงแน่นอน เป็รฃนระบบของราชการไทยอยูแล้ว เอกสังคมจะมีสิทธิ์ได้เป็นข้าราชการไหมค่ะ

ความคิดเห็นที่ 73

1 ต.ค. 2547 14:45
 1. เห็นด้วยกับความเห็น 72 ทำไมไม่เปิดสอบทุกสาขาวิชาตามที่ขาดแคลน โรงเรียนในเขตเมืองยังดี มีพระมาช่วยสอน แต่ในชนบทไม่มีเลย ที่จริงเอาพระมาสอนก็ดี เข้าใจในหลักจริยธรรมได้ดีกว่าครูปกติ น่าจะมีทุก ๆ โรงเรียนและมีค่าตอบแทนหรือถวายนิตยภัตรให้ท่านด้วย เพราะถือว่าช่วยเหลือสังคมอย่างจริงจัง ดีกว่าครูบางคน(ครูเต็มยศ ตำแหน่ง) แต่ขาดความรับผิดชอบ ความรุ้เป็นสิ่งดี ตัองต้องควบคู่กับคุณธรรมนะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 74

14 ต.ค. 2547 13:11
 1. อย่าว่าแต่ครูอัตราจ้างในโรงเรียนเลย แม้แต่อาจารย์อัตราจ้างในสถาบันราชภัฏเอง ก็แย่เหมือนกัน เรียนจบป.โท มาทำงานเงินเดือน 7 พันกว่าบาทหักประกันสังคมแล้วเหลือไม่เท่าไหร่ สถาบันไม่เห็นค่าเราเลย ใช้งานเราก็หนักเอะอะก็จะไล่ออก บางครั้งเราท้อใจมาก เค้าทำเหมือนการเรียนจบป.โทของเราไม่มีค่าเลย เราเรียนเราก็ตั้งใจ จบมาก็ตั้งใจทำงาน แต่ทำไมคุณค่าในสังคมเราเทียบเท่าลูกจ้างประจำไม่ได้เลย (ไม่เปรียบกับอาจารย์ประจำเพราะไม่มีทางเปรียบได้) นี่สถาบันเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยแล้วก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้นเลย เงินก็ไม่ขึ้นส่วัสดิการก็ไม่ดี ใครเป็นอาจารย์อัตราจ้างราชภัฏคุยกันบ้างนะคะ

ความคิดเห็นที่ 75

16 ต.ค. 2547 18:20
 1. ผมเห็นด้วยกับความคิดเห็นที่72-73 เพราะว่าผมจบเอกสังคมศึกษา ( ภูมิศาสตร์ ) มาอยากให้เปิดสอบทุกวิชาเอกเพราะว่าเด็กต้องเรียน เห็นที่โรงเรียนตอนนี้เอาเอกเทคโนโลยีการเกษตรมาสอนสังคมศึกษา เด็กจะได้อะไรนอกจากการเรียนที่สอนตามหนังสือ แต่ถ้าเปิดทุกวิชาเอกเขาก็สามารถเอาบุคคลเหล่านั้นมาสอนได้โดยตรง เช่น ภูมิศาสตร์ สังคมศึกษาก็สอนสังคม เกษตรก้สอนเกษตร ฯลฯ ประมาณนั้น นี่เล่นเอาเอกอื่นมาสอนแทนกัน คนที่โดยสอนก็ไม่ค่อยรู้เรื่อง คนที่สอนก็ไม่ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาสอนตรงวิชาเอก คับ

ความคิดเห็นที่ 76

19 ต.ค. 2547 01:41
 1. ESTOU A PROCURA DE UMA PAQUISTANEASA TARADA. CANDIDATAS TC POR FAVOR!

ความคิดเห็นที่ 77

19 ต.ค. 2547 09:41
 1. การที่จะให้เปิดสอบบรรจุวิชาเอกตามต้องการของเรา ก็ดี การที่จะให้บรรจุครูจ้าง 5 ปี ก็ดี การที่จะให้ครูสอนตรงตามวิชาเอกก็ดี ต้องเป็นรัฐบาลเองครับ ทีหน้าทีหลังก็อย่าเชื่ออะไรง่ายๆ ลมๆแล้งๆ ให้มีสติอยู่เสมอว่า เขาหาเสียง นี่ รองนายก จาตุรน ก็บอกว่าจะให้คนเก่งมาเรียนครู ฮิ ฮิ เรียนให้ตกงานหรือครับ หรือจะเรียนครูเพื่อมาเอาอัตราจ้างเดือนละเจ็ดพันกว่าตลอดชีพ

ความคิดเห็นที่ 78

25 ต.ค. 2547 21:02
 1. เคยเป็นครูอัตราจ้างค่ะตอนนั้นก็มีความรู้สึกเหมือนๆกับหลายท่านที่กล่าวมาจนรุ้สึกท้อกับอนาคต และมีกรณีเพื่อนคนหนึ่งหากใครได้อ่านก็ช่วยแสดงความคิดเห็นหน่อยแล้วกันว่ามันหมายความว่าอย่างไร เรื่องมันเป็นอย่างนี้นะค่ะ เพือนเป็นอัตราจ้างที่จ.อุดรมาเกือบ3ปี พอรัฐประกาศจะบรรจุอัตราจ้างที่ทำงานมานาน เขาก็เข้าใจว่าตัวเองคงมีสิทธิก็ทำเรื่องส่งทางเขตโดยดำเนินเรื่องเองจนไปส่งที่เขตเขาบอกว่าต้องให้ผู้บริหารประเมินก่อน เพื่อนก็กลับมาให้ผู้บริหารประเมิน แต่ผู้บริหารไม่ยอมประเมินโดยอ้างว่างบที่จ้างคุณเป็นงบอุดหนุนคุณจึงไม่มีสิทธิประเมิน เพื่อนก็เลยพลาดการบรรจุครั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณเดือนตุลาผู้บริหาก็นัดแนะวัดเปิดเทอมให้เริ่มมาทำงานวันที่18 ต.ค เพื่อนก็ไปทำงานตามปกติ และหลังจากนั้น ก็เรียกเข้าไปคุยเรื่องการปรับอัตราเงินเดือนโดยทางง ร.รขอจ่าย6300 ได้หรือไม่ เพื่อก็บอกว่าตัวเองต้องโดยหักค่าประกันสังคมตามเงินเดือนใหม่คือ 7200กว่า ถ้าได้6300ก็ต้องแบกภาระมากขึ้นเพราะเข้าต้องโดยหักจึงขอเป้น6500 ปรากฏว่าทาง รรขอเข้าที่ประชุมก่อน แตต่พอรุ่งขึ้นก็เรียกไปบอกว่าทาง รรงเรียนไม่มีเงินมาจ้าง จึงต้องให้ออกจากงานอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัว แถมยังไม่ทันต้องตัวด้วยซ้ำ ส่วนนักเรียนเมื่อเพือนได้ออกอย่างที่รู้ ๆกันอยู่ว่าคาบของอัตราจ้างเขาจะต้องหาคาบยัดเยียดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะยัดได้นักเรียนเหล่านี้ต้องโดยโอนย้ายให้ไปเรียนที่ รร ใกล้เคียงโดยจะมีรถรับส่ง และทาง รร ต้องจัดคาบใหม่ให้ตรงกลับ รร ที่จะไปฝาก คงประมาณว่า พอถึงคาบ รถก็จะไปส่งให้ไปเรียน ซึ่งค่านำมันรถมันต้องประมาณ 1500บาท ต่อสัปดาห์ ซึ่งเดือนหนึ่งมันจะตกเป็นเงินเท่าไรท่านก็ลองคำนวณดูแล้วกัน แล้วยังเสี่ยงกับอันตรายของ นร.อีก จากเรื่องดังกล่าวจึงอยากถามท่าน ๆว่า 1. คุณคิดอย่างไรกับเหตุการณ์นี้ 2. มีทางใหนบ้างใหมที่จะเรียกร้องความยุติธรรม (ท่านผู้รู้กฏหมาย) 3. เขาทำอย่างนี้ผิดหรือไม่

ความคิดเห็นที่ 79

26 ต.ค. 2547 04:38
 1. มันผิดตั้งแต่ต้นตอ คือรัฐบาลแล้ว จะให้คนเก่งมาเรียนครู เรียนแล้วไม่เปิดสอบบรรจุ ผู้เรียนตกงาน ใครจะอยากเรียน การเป็นครู ต้องเป็นด้วยจิตวิญญาณ ต้องมีความมั่นคงในอาชีพ ไม่วอกแวกวอแวว่าสิ้นเทอมเขาจะต่อสัญญาให้หรือไม่ จะต้องไปหารายได้พิเศษอย่างไร จึงจะพอค่าเช่าบ้าน ค่าเล่าเรียน-เลี้ยงดูลูก และใช้หนี้หมด รัฐ กำจัดครูออกแล้ว ไม่หาครูมาทดแทนให้เพียงพอ ครูแต่ละคนสอนหนัก ไม่มีเวลาเตรียมการสอน ไม่มีเวลาที่จะตรวจการบ้าน ไม่มีเวลาผลิตสื่อ ต้องทิ้งเด็ก ทิ้งงานทุกอย่าง และลาป่วยเท่านั้น จึงจะเขียนผลงานเพื่อเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งได้ จริงหรือไม่จริง เถียงมาสิ แทนที่จะตั้งงบเพื่อบรรจุครู แต่...ตั้งงบเพื่อจ้างครูในอัตราจ้าง.... ฉลาดและเก่งจริงๆ สมัยหน้าเลือกเข้ามาใหม่นะครับ

ความคิดเห็นที่ 80

28 ต.ค. 2547 09:34
 1. น้อยใจเหมือนกันครูจ้างสอนเทศบาลก็เหมือนกัน ทำงานมาเป็น 10กว่าปี ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลย ครูประจำการยังดูถูกแค่ลูกจ้าง ทั้งที่เราทำงานเป็น งานเราออกก็กลับโดนว่าทำงานเกินหน้าที่ควรลดบทบาทตัวเองลงบาง เขาเป็นครูประจำการเขามีศักดิ์ศรี ไม่ต้องการให้ครูจ้างสอนเกินหน้าแต่พอมอบหมายงานให้ทำจริง ครูประจำการกลับทำไม่ได้ เราจบเอกคอมพิวเตอร์ มาบอกเด็กว่าคอมพิวเตอร์ไม่มีความสำคัญ ไม่ใช้ในการสอบ เรียนต่อหรอก นี่หรือครูประจำการ เมื่อไหร่เราจะได้เป็นครูประจำการเหมือนเขาบาง เราจะไม่ลืมชีวิตลูกจ้างเลยและจะทำงานตามอุดมการณ์ที่ได้ทำไว้ ปัจจุบันทำไม่ค่อยได้เพราะติดกับคำว่า ครูจ้างสอนเขาไม่ยอมรับทั้งที่ฝีมือชั้นแนวหน้า แต่ก็มีความพอใจที่ผู้บริหารที่อยู่ด้วย 4 สมัย (4คน แล้ว) ท่านให้ความไว้วางใจ และมอบหมายงานให้ทำทุกคน เกินกว่าครูประจำการด้วยซ้ำ

ความคิดเห็นที่ 81

17 พ.ย. 2547 10:39
 1. การที่เราเป็นครูอัตราจ้างแล้วต้องไปเจอสถานที่โรงเรียนที่แบ่งพรรคพวกหรือชิงดีชิงเด่นอวดความรู้อวดความมั่งมีหรืออวด พาวเวอร์ จะทำให้ครูในโรงเรียนมีความเห็นและมีความคิดโง่ๆในการใช้งานเราทั้งทั้งที่ก็ไม่ได้เก่งอะไรเลยจบมาก็รุ่นเก่าชอบทำเป็นอวดเก่งที่จริงโง่มากกว่าชอบทำอะไรที่งี่เง่ามากทำเป็นฟอร์มว่าเราว่าเป็นครูอัตราจ้างก็ต้องทำอย่างงั้นอย่างงี้ถ้าทำไม่ดีก็ไม่ต่อสัญญาจ้างทำเป็นขู่เข็นไม่มีความเป็นพี่น้องไม่มีความรักในวิชาชีพ ทางทมี่ดีควรเอาออกหมดเลยจ้างครูรุ่นเก่าที่ทำงานชักช้าออกไปอยู่ที่บ้านซะ ครูพันธ์ไหม่เขาจะทำงานกัน ให้ ค.ร.ม. จ้างครูเก่าออกซักคนละล้านประเทศชาติคงเจริญกว่านี้

ความคิดเห็นที่ 82

24 ม.ค. 2548 17:46
 1. ผู้ว่า กทม. เมื่อไรจะเห็นใจครูจ้าง กทม. บ้าง ครู สพฐ. เขาบรรจุกันหมด ครูจ้างกทมได้แต่รอความหวัง จากผู้ว่าคนเดียวเมื่อไรจะอนุมัติ เมื่อ กค. ออกมาแล้ว

ความคิดเห็นที่ 83

29 ม.ค. 2548 22:35
 1. ผมเป็นครูอัตราจ้าง ...2 เดือน 11 วัน...ไม่น่าเชื่อ..ผมได้พลาดโอกาสหลายอย่างในการเป็นที่มีระยะสั้น..ผมอยากเป็นครู..แต่ดูบุญวาสนาคงไม่มี..ตอนนี้โรงเรียนเมตตาจ้างต่อ เดือนละ 4,000 บาท เทอมนี้คือเทอมสุดท้ายของผม..ผอ.บอกว่า ไม่มีเงินจ้างอีกต่อไป...ความฝันที่จะได้เป็นครูผมไม่มีอีกแล้ว..ผมนึกว่ารัฐบาลจะจ้างต่อ...คิดได้งั้ย..2 เดือน 11 วัน.. งานที่ผมทำอยู่ก็กำลังจะดี..แต่มาพลาดเพราะมาเป็นครูอัตราจ้าง..ผมพลาดโอกาสเป็นพนักงานของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง..ซึ่งมั่นคง คือ ผมสอบได้และมีการสัมภาษณ์พร้อมกันกับครูอัตราจ้าง...ผมเลือกที่จะไปเป็นครู...ตอนนี้ผมกำลังจะตกงาน..และชีวิตความเป็นครูคงไม่มีอีกแล้ว จาก นายนิน โพธิ์ศรี โรงเรียนเมืองจังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด.... อยากให้นายกเข้าใจจัง

ความคิดเห็นที่ 84

7 ก.พ. 2548 15:37
 1. รัฐบาลใหม่คงไม่ใจดำหลอก ไอ้พวกที่มันเป็น ครูประจำ (ข้าราชการนะ) ถ้ามันมีวิญญานความเป็นครู 100 % กันทุกคน ป่านนี้เด็กไทยไปไกลแล้ว

ความคิดเห็นที่ 85

9 ก.พ. 2548 14:33
 1. คุณยังดีซี ที่ยังมีประกันสังคม ของผมเองไม่ได้สวัสดิการอะไร เลย (โถชีวิต ครูอัตราจ้าง) อยากรู้ว่าโรงเรียนไหน สืบเอา ใน กทม.นี่แหละ

ความคิดเห็นที่ 86

14 ก.พ. 2548 15:05
 1. เราจะตั้งสมาคมครูจ้างถ้าครูจ้างคนไหนเห็นด้วยก็ลงชื่อเพื่อร้องเรียนความเป็นธรรมจากท่านนายก เพื่อให้ชีวิตครูจ้างดีขึ้นบ้าง

ความคิดเห็นที่ 87

15 ก.พ. 2548 12:53
 1. ชีวิตลูกจ้าง ไม่รู้จะระบายกับใครได้ พูดไปก็แค่นั้น ตอนนี้ทำงานเป็นครูอัตราจ้างในโรงเรียนแห่งหนึ่ง ทำงานอยู่ 3 ปีกว่าแล้ว ไม่มีประกันสังคม ไม่มีสวัสดิการ เงินเดือน6360 ผู้อำนวยการไม่ยอมปรับใหม่ให้เลย งานก็หนัก สอนเยอะ งานพิเศษอีกเพี้ยบ โดนดูถูกสารพัดว่าเป็นลูกจ้าง จะทำไงได้ไม่มีโอกาส ไม่มีสิทธิ์เรียกร้องแล้วใครจะช่วยพวกเราาครุอัตราจ้างนอกจากทนอย่างเดียว เคยคิดอยู่เสมอว่า ถ้าทนได้ก็ทนไป ถ้าทนไม่ได้ ก็คงต้องลาออก เพราะไม่มีทางเลือกใหม่เลย

ความคิดเห็นที่ 88

18 ก.พ. 2548 00:38
 1. ความเป็นครูมิได้อยู่ที่ว่าเป็นครูประจำการหรือครูจ้างสอนมันอยู่ที่ว่าใครจะมีวิญญาณของความเป็นครูมากกว่ากันหากท้อแท้ก็จงท่องคาถาบทต่อไปนี้พวกเจ้าก็จะมีพลังขึ้นอักโขและจำให้ขึ้นใจไอ้น้องชาย โอม กูคือครู จงรู้กันซะวันนี้ กูมีศักดิ์กูมีศรี มีครูบามีอาจารย์ ใช่ กูคือครู อย่าลบหลู่เหยียบวิญญาณ หน้าที่และการงาน มือกูปั้นประเทศไทย บรมครูนักต่อสู้เป็นคุรุปฏิวัติท่านหนึ่งได้ทิ้งไว้เป็นมรดกครู

ความคิดเห็นที่ 89

18 ก.พ. 2548 09:16
 1. เห็นใจครูอัตราจ้าง (ที่ดี ๆ และทำงานมาแล้วนาน ๆ) ค่ะ ลองใช้เสียงหนังสือพิมพ์ช่วยอีกแรงไหมคะ บรรยายความน่าสงสารของตัวเอง ไปที่ เวทีวิพากษ์ของ www.matichon.co.th และอี-เมล education@matichon.co.th ห้ามโจมตีคนอื่น จะทำให้เสียภาพพจน์ของตัวเอง กลายเป็นคนน่ารังเกียจ แทนที่จะน่าสงสาร

ความคิดเห็นที่ 90

19 ก.พ. 2548 22:46
 1. ควรจะมีการบรรจุครูอัตราจ้างเป็นข้าราชการครู เพราะครูอัตราจ้างก็ทำงานไม่น้อยเหมือนกัน บางคนทำงานมากกว่าข้าราชการประจำด้วย แต่ไม่มีใครเห็นใจเลย สวัสดิการก็ไม่มี มีเพียงประกันสังคมอย่างเดียวเท่านั้น ขอกำลังใจในการทำงานบ้าง น่าสงสารครูอัตราจ้างที่อยู่ในพื้นที่พิเศษ เพราะโรงเรียนอยู่ห่างไกลมาก ควรจะพิจารณาการบรรจุก่อน (ถ้ามี)

ความคิดเห็นที่ 91

19 ก.พ. 2548 22:54
 1. เมื่อไหร่เค้าจะเห็นใจครูจ้างที่รออย่างไร้ความหวัง เมื่อไหร่จะมีการบรรจุให้เป็นข้าราชการครู เพื่อกำลังใจในการสู้ต่อไป โรงเรียนก็อยู่ห่างไกลเหลือเกิน พยายามรอความหวังว่าซักวันคงจะได้บรรจุเป็นข้าราชการครูกับเค้าบ้าง

ความคิดเห็นที่ 92

21 ก.พ. 2548 10:06
 1. เป็นครูอัตราจ้างมา 5 ปีแล้วสิ่งที่จะบอกให้ทราบ 1.เงินเดือนเท่าเดิมของวันแรกเข้าทำงาน 2.สอนนักเรียนสัปดาห์ละ 29 คาบเรียน 3.ทำงานพิเศษประจำฝ่าย 4.งานที่ได้มอบหมายื่นๆ 5.ครูประจำชั้น 6.อนาคตครูอัตราจ้าง ฯลฯ ฝากถึงนายกทักษิณ ชินวัฒน์ด้วย ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 93

25 ก.พ. 2548 14:22
 1. รอความเห็นใจจากนายก

ความคิดเห็นที่ 94

5 มี.ค. 2548 00:45
 1. นานแล้วที่ไม่ได้มาเยี่ยมเยือนเพื่อนครูอัตราจ้างเลยประมาณเกือบ 2 ปี อ่านแล้วเห็นใจเพื่อนครูจ้างนะครับ ตอนนี้ผมก็ยังเป็น - ครูจ้างเมือนเดิม เงินเดือนเหมืนเดิม อยู่หลายปีจนสอนเกือบครบทุกหมวดแล้วครับ ตั้งแต่ ม.1 - ม.6 ครับผม 28 คาบ แต่ไม่เคยเหนื่อยกับงาน ผมทำงานมาหลายปีแล้วครับ เกิน5 ปีด้วยซำ แต่ถ้ายังอยู่เหมือนเดิมก็คงต้อง JUST say no ไม่อยากจะต้องระบายความรู้สึกอะไรมากมาย เพราะเพื่อนครูก็คงไม่ต่างจากผมซักเท่าไหร่ ยกตัวอย่างง่ายๆครับ เวลาประชุมครูแต่ละครั้งมีใครถามเรื่องชีวิตครูอัตราจ้างบ้างไหม สุดท้ายนี้ขอให้เพื่อนครูพยายามต่อไปนะครับเพื่ออนาคตของเรา ครับ ส่วนผมคงต้องขอลาครับ ขอบคุณครูไผ่ที่กรุณาให้ข่าวสารดีๆครับ

ความคิดเห็นที่ 95

7 มี.ค. 2548 16:29
 1. สวัสดีเพื่อนครูทุกคนครับอ่านแล้วรู้สึกเห็นใจเพื่อนครูทุกคนครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นครูอัตราจ้างซึงสอนอยู่โรงเรียนแห่งหนึ่งในภาคกลางสอนได้ 5 วันครับ 30 คาบ/สัปดาห์ครับแต่ก่อนหน้านี้เป็นครูมา 2 ปีครับแล้วหยุดไป 1 ปี เพราะหมดสัญญา(เป็นเงินของนักเรียนที่ช่วยกันคนละ 100/เดือน) และก็ไม่อยากให้ผู้ปกครองนักเรียนมีภาระเพิ่มครับ อย่างไรก็ตามเพื่อนครูทุกคนต้องสู้ต่อไปครับเพื่ออนาคตที่สดใสของประเทศไทยถึงแม้ตัวเองจะต้องลำบากซักเท่าไรก็ตามซึ่งพวกเรานั้นขึ้นชื่อว่าได้เป็น"ครู"แล้วครับความหมายมันยิ่งใหญ่มากครับไม่ต้องบรรยายมาก

ความคิดเห็นที่ 96

15 มี.ค. 2548 08:46
 1. รอคำสั่งพนักงานราชการเมื่อไหร่หนอจะปรากฏสักทีทำอะไรอยู่สงสารผู้รอคอยบ้าง

ความคิดเห็นที่ 97

16 มี.ค. 2548 06:43
 1. ผมก็เคยเป็นครูอัตราจ้างมาก่อน ในช่วงที่เป็นอัตราจ้างอยู่นั้นมีอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งสอนผมว่า "ตั้งใจสอนและทำงานตามหน้าที่ให้เต็มความสามารถ เดี๋ยวบุญกุศลก็จะส่งให้ได้งานที่มั่นคง และจะพบแต่คนดี ๆ" ครูอัตราจ้างจะนำคำสอนนี้ไปใช้ได้เลยนะไม่สงวนลิขสิทธิ์ ผมใช้ได้ผลมาแล้ว

ความคิดเห็นที่ 98

16 มี.ค. 2548 14:17
 1. ครูอัตราจ้างที่รอคอยบรรจุให้เป็นพนักงานราชการ แต่เมื่ออ่านระเบียบของการเป็นพนักงานราชการแล้ว บ้างครั้งก็เหมือนจะทำให้หมดกำลังใจ เพราะไม่เหมือนลูกจ้างประจำเลย

ความคิดเห็นที่ 99

16 มี.ค. 2548 15:48
 1. ก็ตอนนี้อัตรามันไม่มี จะเอายังงัยล่ะ เรียนกันเข้าไปสิครูเนี่ย จบมาแล้วก็หางานราชการครูไม่ได้ จบมาแต่ละปีกี่คนเคยนับเคยดูกันบ้างรีป่าว พอไม่มีงานครูก็ไปทำอย่างอื่นที่ตัวเองไม่ได้จบมาไม่ได้เรียนมากัน บางคนก็ไปแจกใบปลิวบ้าง ไปขายของบ้าง ไปทำงานส่งเอกสารบ้าง จบครูมานะเนี่ย อย่าไปบอกใครเข้าล่ะ อายเค้าตายเลย ต่อไปจะเรียนอะไรก็คิดหน่อยดิว่า อนาคตน่ะอาชีพนี้จะมีที่ว่างให้เสียบหรือไม่ ไม่ใช่เรียนเข้าไป ไปไหนไม่ได้ก็เรียนอันนี้แหละ เฮ้อ (จริง ๆ แล้วสงสารครูทุกคนนะ แต่ที่จะตำหนิคือ การที่ผลิตบุคลากรครูออกมาแล้วไม่มีตำแหน่งราชการครูรองรับเนี่ยสิ แล้วจะผลิตออกมาทำไม ให้บัณฑิตน้อยใจ แล้วยังงี้การศึกษาไทยจะไปทางไหนดีเนี่ย)

ความคิดเห็นที่ 100

19 มี.ค. 2548 21:59
 1. โดนดุเป็นเรื่องของครูอย่างเรา ก็เรามันแค่ลูกจ้างงัย คำว่าครูลืมไปได้เลย ทำตั้งแต่เก็บขยะ กวาดห้อง เดินเอกสาร ส่งหนังสือ เป็นไปรษณีย์ แล้วยังมีอีกว่าท่านจะเรียกใช้ให้ทำอะไรก็ต้องทำให้ได้อย่างที่ท่านต้องการ เงินเดือน 7000 ท่านบอกว่าต้องทำงานให้คุ้ม เฮอ เซ็งมากเลย

ความคิดเห็นที่ 101

25 มี.ค. 2548 11:49
 1. อยากเป็นข้าราชการเหมือนกัน เป็นครูจ้างมาหนึ่งภาคเรียนแล้ว ทำดีเสมอตัวทำไม่ดีนิดเดียวก็ไม่ต่อสัญญาทีครูประจำทำได้ไม่เห็นจะมีใครว่าเลย น้อยใจเหมือนกัน เรียนสายตรงยังไงก็ยังสู้เด็กเส้นใหญ่ไม่ได้ ครูจ้างช่างกลโรงงานครับ...อยากรู้ว่าสอบเมื่อไรใครรู้ช่วยบอกที

ความคิดเห็นที่ 102

25 มี.ค. 2548 13:24
 1. เป็นครูอัตราจ้างมา 7 ปี สอบที่ไรสู้เด็กเส้นไม่ได้ ครั้งสัมภาษณ์ครั้งที่แล้วมีแต่อัตราจ้างโรงเรียนเดียวกันหลาน ผอ. ผู้มีอำนาจในเขตการศึกษา ..... เท่านั้น ก็รู้ ๆ กันอยู่ อยากให้กระจายให้คนอื่นบ้าง ไม่ใช่อยู่แต่ที่เด็กกูเท่านั้น โดย คณุบ้านโคก 26 มีนาคม 48

ความคิดเห็นที่ 103

25 มี.ค. 2548 13:30
 1. อยากทราบข่าวคราวเรื่องพนักงานราชการ ครูอัตราจ้างสอนมาแล้ว 7 - 8 ปี ถ้าเป็นโดยอัตโนมัติ ..... ถ้ามีการสอบตามตำแหน่งที่ว่าง คงสู้เด็กเส้นไม่ได้ โดยเฉพาะ สนง. เขต ..... มีคนใหญ่คนโตคอยเอาเฉพาะเด็กตัวเองเท่านั้น ครั้งสอบอัตราจ้างก็เอาเฉพาะหลาน ๆ ตัวเอง 3 ราย คนอื่นไปสอบเป็นพิธีเฉย ๆ โผออกมาก่อนสอบแล้วว่า เด็กใคร ... ใครบ้าง ... ขนาดรอสอบอยู่ยังแสดงความยินดีกับเพื่อน ๆ ก่อนเลย ผลสอบออกมาเป็นไปอย่างที่คิด ( คราวหน้ากระจายให้คนอื่นบ้างนะครับ ... ท่าน ผอ. 26 มีนาคม 48

ความคิดเห็นที่ 104

25 มี.ค. 2548 16:01
 1. มีลูกบอกลูก มีหลานบอกหลาน อย่าเรียนมาทางครู ถ้าเรียนมาแล้วก็หาทางเรียนอย่างอื่นอีก อย่าบ่นมาก ไม่มีใครช่วยได้

ความคิดเห็นที่ 105

28 มี.ค. 2548 14:22
 1. พวกคุณน่าจะรวมตัวกันนะค่ะทำหนังสือถึงท่านนายกเลย เห็นมีคนทำสำเร็จมามากแล้ว จริงๆแล้วพวกคุณน่าจะได้เงินเดือนและค่าสอนแยกต่างหากนะ ถ้าผู้บริหารไม่เก่งก็อันเชิญออกเถอะ คนที่เก่งๆสามารถบริหารงานแบบเอกชนได้มีเยอะ ครูไทยจะได้สบาย ขอเชียร์และเป็นกำลังใจให้ประท้วงได้สำเร็จ นายกท่านเก่งด้านบริหารเชื่อว่าถ้าคุณกล้าทำ ผลที่ได้สามารถช่วยเหลือครูได้ทั่วประเทศ ได้บุญแยอะนะ แนะนำให้เข้าทางสื่อมวลชลน่าจะดีกว่า คุณศรยุทร นี่ก็ช่วยคนมาเยอะ ดีไหม อ่านแล้วทำเลยจะคอยดูจ้า

ความคิดเห็นที่ 106

28 มี.ค. 2548 14:44
 1. อ่านแล้วสงสารครูนะแต่ไม่รู้ว่าจะช่วยอย่างไร พวกคุณทุกคนที่เจอปัญหาเท่านั้นแหล่ะที่บอกได้ดีกว่าคนอื่นว่ามันเกิดอะไรขึ้น เด็กไทยต้องการครู ถ้าในตอนนี้ชีวิตครูมันแย่เชื่อเถอะในอนาคตไม่มีใครอยากเป็นครูหรอก แล้วเด็กรุ่นหลังๆละใครจะสอนเขาให้เป็นคนดี พวกคุณทุกคนมีค่ามากและเป็นคนที่เก่งและฉลาด ขอให้ทำทุกอย่างด้วยสติ การเรียกร้องความเป็นทำให้แก่เพื่อนพ้องในอาชีพเดียวกันที่เดือดร้อน พวกคุณมีจำนวนรวมกันแล้วมาก ผนึกกำลังกันสิ แต่อยากให้อยู่ในความสงบไม่โจมตีกันเพราะพวกคุณเป็นครูเด็กๆเขาดูกันอยู่ เชื่อว่าคุณทำได้จะเป็นกำลังใจให้ อย่าปล่อยไว้นาน เลือกตัวแทนที่พูดจาดีรู้ปัญหามีนำเสียงที่น่าฟังวางตัวหน่อยภาพพจน์จะได้ดูดี ผู้ที่รับฟังสายอาชีพอื่นๆจะได้เข้ามามีบทบาทช่วยพวกคุณได้อีกทางหนึ่ง คนไทยเรื่องช่วยกันก็ยังมีอยู่ อย่าร้อยแรงเหมือนพวกนักการเมืองการนำเสนอมันน่าเบื่อเหมือนประจานตัเองคุณว่ามัย

ความคิดเห็นที่ 107

28 มี.ค. 2548 16:57
 1. อ่านแล้วน่าสงสารเด็กๆ ครับเพราะต่อไปเชื่อว่าคนเรียนครูลดน้อยลงแน่เลยครับแล้วจำนวนเด็กที่เพิ่มขึ้นมันไม่สอดคล้องกับจำนวนครูครับไม่อยากคิดต่อครับว่าอนาคตของชาติจะเป็นอย่างไรแต่อย่างไรก็ตามก็ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนครูทุกคนครับสู้ต่อไปและผมขอแนะนำเวปไซต์เกี่ยวกับการสอบบรรจุให้เพื่อนครูทำทุกคนครับลองเข้าไปชมดูครับ http://www.sobkroo.com

ความคิดเห็นที่ 108

30 มี.ค. 2548 09:47
 1. อยากให้ครูอัตราจ้างรวมกลุ่มกันแล้วพบท่านนายกรัฐมนตรี พวกเราควรทำอะไรสักอย่างแล้ว เราสู้อาชีพชาวนาไม่ได้ ขาดความสามัคคีกันมาก เรียนจบสูงต่างคนต่างอยู่ปัญหาหมักหมมมานานแล้ว ปิดเทอมนี้ควรพบรัฐมนตรีและขอพบท่านนายก รวมกันเราอยู่แยกหมู่แบบนี้สักวันตายแน่ๆ โดยเฉพาะเมื่อครูสายพันธ์ใหม่จบออกมา อยากนัดรวมพลกันหน้ากระทรวงศึกาธิการครั้งใหญ่

ความคิดเห็นที่ 109

30 มี.ค. 2548 09:50
 1. อย่าเรียนสายครูเลยใครมีลูกหลานได้โปรด

ความคิดเห็นที่ 110

2 เม.ย. 2548 15:09
 1. ขอใช้สิทธิ์ด้วยคนนะค่ะ การศึกษาในตอนนี้แย่มากเลยค่ะเพราะเน้นแต่วิชาการ ทำให้เด็กเป็นคนที่ก้าวร้าวกับพ่อ - แม่ และครู- อาจารย์ ทำไม่ถึงไม่เน้นให้เด็กเรียนศิลปะ พละ ดนตรี นาฎศิลป์ ภาษาไทย การใช้ชีวิตในสังคม สอนจริยธรรมให้กับนักเรียนให้มาก เพราะคาบเรียนในแต่ละวันตอนนี้ มีแต่วิชาที่ทำให้เด็ก ต้องเรียนแข่งกัน เพราะเป็นครูที่ปรึกษาของเด็ก จึงรู้พฤติกรรมของเด็กดี ไม่มีนำ้ใจให้กัน เน้นแต่ วิทย์ คณิต คอมพิวเตอร์ อังกฤษ อย่างเช่นศิลปะ สอนแค่ 1 คาบ ต่อสัปดาห์ อย่างทราบนักเรียนจะได้อะไร แล้วนาฎศิลป์ ถามจริง เด็กรู้จักความเป็นมาของนาฏศิลป์ไทยไม ไม่รู้ แถบดูถูกอีกต่างหาก ถามจริงเถอะใครจะเป็นคนอนุรักษ์ไว ถ้าไม่สอนให้นักเรียนเข้า ควรเน้น ดนตรี ศิลปะ นาฎศิลป์ พุทธศาสนา ภาษาไทย ให้มากกว่านี้ เป็นครูจ้างสอนไม่มีสิทธฺ์พูดหรือไงค่ะ

ความคิดเห็นที่ 111

2 เม.ย. 2548 15:18
 1. ขอใช้สิทธฺ์ในการเขียนอีกครั้งนะค่ะ ครูจ้างสอนงานหนักกว่าครูประจำเสียอีกนะค่ะ คาบสอนเยอะกว่า ยังต้องทำงานที่ได้รับมอบหมายอีก อยู่เวรเสาร์ - อาทิตย์ ก็ยังเยอะกว่า อีก แต่ได้เงินน้อยอีกต่างหาก

ความคิดเห็นที่ 112

2 เม.ย. 2548 23:59
 1. 1.ใครบังคับคุณมารับจ้าง 2.เขาเสนอเงินเดือนให้คุณเท่านี้ และชี้แจงให้ทราบว่าคุณจะต้องทำอะไรบ้าง คุณก็รับทราบแล้ว คุณจะโวยหาอะไร 3.ความไม่เป็นธรรมสำหรับครูจ้าง การจัดการศึกษาโดยใช้ครูจ้างไม่ใช่วิธีการที่ดี ใครๆก็รู้ ผู้บริหารประเทศก็รู้ เจ้ากระทรวงก็รู้ แต่ไม่แก้ และคุณเองก็รู้ แต่ก็ยังเลือกเขาเข้ามาบริหารประเทศอยู่อีก ถ้าคุณไม่ได้เลือก คนอื่นก็เลือก แสองว่ายังมีคนเห็นดีเห็นงาม(ที่จะใช้ครูจ้าง)อยู่อีก ดังนั้น คุณจะร้องเรียนไม่ได้ 4.เมื่อพวกคุณยังรับจ้างอยู่ เขาก็ต้องจ้างต่อไป และจะไม่เปิดสอบบรรจุให้เปลืองเงินเดือนข้าราชการที่เขามีนโยบายที่จะลดอยู่แล้ว เขาและใครๆก็รู้ว่าการลดข้าราชการประเภทครูมันต้องกระทบกระเทือนถึงเด็ก เขาก็แก้ปัญหาโดยใช้ครูจ้าง และยังให้ความหวังพวกคุณอีกว่า ถ้าอยู่ครบ 5 ปี จะบรรจุให้ และพวกคุณก็เชื่อและมีความหวัง ถ้าทำอย่างนั้น ปัญหาที่จะตามมาก็คือ ครูจ้างจะมีแต่ลูกท่านหลานเธอเท่านั้น คนอื่นๆที่ไม่เก่งจริงจะถูกบีบให้ออกด้วยการมอบงานที่หนักๆให้ทำ 5.ถ้าพวกคุณนัดหยุดงานหรือไม่รับจ้างกันหมด เพื่อบีบให้กระทรวงศึกษาเปิดสอบบรรจุครู ก็จะมีคนบางคนไม่เอาด้วย(โดยเฉพาะลูกท่านหลานเธอ) พอครบ 5 ปี เขาก็บรรจุให้จริงๆ พวกคุณก็ต้องช้ำใจอีก 6.ปัญหาของพวกคุณ(ครูจ้าง)ขณะนี้ก็คือ เงินเดือนน้อย และรับเท่าเดิมทุกปี ไม่พอใช้จ่ายในครอบครัว ทำงานหนัก บำเหน็จบำนาญไม่มี (สู้ภารโรงไม่ได้) เสียค่าประกันสังคมแพง ถ้าเรียกร้องมากก็จะถูกไล่ออก ถ้านัดหยุดงานกันทั้งหมด ก็จะมีบางคนไม่เล่นด้วยและจะได้ดิบได้ดีไป ล้วนแต่เป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้ พวกคุณจะบ่นจะระบายออกมาที่นี่หรือที่ไหนมาสักเพียงไร หรือคิดหาวิธีการอย่างไร ก็ไม่มีทางออก และไม่มีใครช่วยพวกคุณได้ นอกจากจะช่วยตัวเองโดยการหันไปประกอบอาชีพอย่างอื่นเสียเมื่อยังหนุ่มแน่น ถึงแม้พวกคุณจะแสดงความคิดเห็นจนเต็วเว็บไซต์นี้ หรือเต็มฟ้า ก็ไม่มีเทวดาองค์ไหนจะมาช่วยพวกคุณได้

ความคิดเห็นที่ 113

3 เม.ย. 2548 15:42
 1. ไม่ได้มาเรียกร้องอะไรหรอก แต่การที่เราเรียนมาสายครูแล้ว มีความตั้งใจที่ต้องการเรียนเพื่อมาสอนนักเรียน ถ้าอยากทำงานสวนตัว เราจะมาเรียนสายครูทำไม ถ้าไม่มีคนเรียนสายครู ประเทศจะเป็นอย่างไร ไปประกอบอาชีพสวนตัวกันหมด ขนาดงานบริบัท เขายังดีเสียกว่า ไม่รู้จะเรียนมาเพื่อเสียเงินทำไม เป็นลูกจ้างก็มีศักดิ์ศรี

ความคิดเห็นที่ 114

4 เม.ย. 2548 10:48
 1. แล้วได้สอนไหมล่ะ ถ้าไม่มีคนเรียนครูเลย จะเป็นประโยชน์มหาศาสลต่อประเทศชาติเป็นอย่างมาก จะทำให้ผู้บริหารประเทศด้านการศึกษารู้สึกตัว และปรับยุทธวิธีใหม่ แต่มันเป็นไปไม่ได้ เพราะมีคนยังจ้องฉวยโอกาสอยู่ ทำนองเดียวกับ ถ้าทุกคนนัดหยุดงาน คนที่ไม่หยุดก็จะได้ดิบได้ดีไป ถ้าครูจ้างสอนทุกคน ประท้วง ไม่รับจ้างสอน เพื่อให้รัฐเปิดสอบบรรจุ รัฐก็จำต้องเปิดสอบบรรจุ แต่มันยังมีคนไม่เอาด้วย พวกนี้ก็จะได้รับการบรรจุโดยไม่ต้องสอบ แต่ ความพยายาม ทำให้เกิดผลสำเร็จ ก็ลองพยายามต่อไป

ความคิดเห็นที่ 115

20 เม.ย. 2548 11:22
 1. ครูอัตราจ้างก็คือคนทำงานแบบรับจ้างเหมือนชาวบ้านเขาเนี้ยะแหล่ะเพียงแต่ว่าเป็นการจ้างแบบมีการศึกษา เขาก็หวังแค่อยากมีสวัสดิการที่ดีขึ้นกว่านี้บ้างเท่านั้น ไอ้จะให้ดีเริ่ดเท่าพวกข้าราชการน่ะรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้ ตอนนี้ครูราชการก็คงไม่มีเวลาสอนหนังสือเด็กมากมายนักหรอกคงกำลังทำวิชาการ ทำซีเพิ่มเติม ทุกคนอยู่รอดได้ด้วยเงินเดือนค่ะ เป็นธรรมดาคนที่ทำงานเหนื่อยแต่เงินเดือนมันไม่พอใช้มันก็ไม่มีกำลังใจจะทำงานหรอก สงสารเด็กมากกว่า คิดว่าจะทนจนถึงที่สุด พวกครูอัตราจ้างหรือครูเอกชน ถ้าไม่มีมรดกพ่อ - แม่ ให้มานะหรือว่าได้สามีหรือภรรยารวยๆนะ ไม่มีใครลืมตาอ้าปากได้หรอก ก็เป็นขี้ข้ารับใช้พวกข้าราชการต่อไป

ความคิดเห็นที่ 116

23 เม.ย. 2548 16:20
 1. ครูประจำการเอาเปรียบครูจ้างมากเลยอยู่ดีๆก็มาหักเงินเดือนเราอ้างเพราะช่วงปิดเทอมไม่ได้ทำงานจึงจำเป็นต้องหักหักแต่ละทีปาไปครึ่งเดือนเลย ครูจ้างไม่ได้อยู่ได้กินหรือยังไงทำไมต้องเอาเปรียบกันด้วย ขนาดคนอยู่ด้วยกันกินด้วยกันแท้ๆ

ความคิดเห็นที่ 117

27 เม.ย. 2548 11:27
 1. ตอนนี้ผมก็เป็นครูจ้างอยู่แต่กำลังจะออกไปทำงานตามบริษัทหรือโรงงานอุตสาหกรรม เพราะการเป็นครูจ้างมั่นไม่มั่นคงจริงๆเท่าที่อยู่มา 2 ปีในรุ่นที่จบด้วยกันไม่มีใครเป็นครูเลยยกเว้นผมคนเดียว ฉะนั้นผมว่าครูจ้างทุกท่านควรจะไปหางานอื่นทำกันดีกว่าครับอย่าทนเป็นครูจ้างกันเลย

ความคิดเห็นที่ 118

27 เม.ย. 2548 14:58
 1. คิดถูกแล้วครับ รีบไปเลย ถ้าอยากจะเป็นครูอัตราจ้าง เป็นภารโรงดีกว่า เบิกค่าพยายบาลได้ เงินเดือนขึ้นทุกปี มีบำเหน็จตอนเกษียณ

ความคิดเห็นที่ 120

2 พ.ค. 2548 00:51
 1. อ่านแล้วอยากร้องไห้ สงสางชีวิตพวกเราจริง สภาพคล้ายกัน จ้าง10 ปี

ความคิดเห็นที่ 121

5 พ.ค. 2548 22:23
 1. ชีวิตครูจ้าง รู้สึกว่าเจริญ-งอกยากมาก เมื่อต้นปี ครูจ้างพังงา ที่ทำงานมา 3 ปี และอยู่ในงบประมาณ จึงได้รับบรรจุราชการ และมีเพื่อน 2 คนที่ได้รับบรรจุ นั้นก็ดีไป และที่วิชาที่บรรจุ มีครูสังคม ครูอังกฤษ ครูราชการบางคนชอบใจหาพรรคพวกและเด็กของตนเองมาทำงานสอนต่อแล้วยังทำให้อยู่ในงบ และพยายามไล่ครูไม่ใช่เด็กตนออก มีมาแล้ว แต่ด้วยเหตุผลว่าครูที่จะโดนไล่ออกทราบว่าครูคนนั่นทำผิดระเบียบโรงเรียน มีการท้าด้วยว่าไล่เข้าออกเข้าก็จะพูดเรื่องนั้นที่จังหวัด ไม่มีครูราชการคนไหนเขาทุบหม้อข้าวตัวเองหรอก ก็ครูราชการบางคนดี บางคนร้ายยิ่งว่าครูจ้าง เสียอีก สอนแล้วเด็กพูดกันน่าดู แต่ทำงัยได้ ครูจ้างอย่างเรา ประกอบอาชีพเสริมน่ะดีแล้ว รวยเมื่อไหร่เลิกเถิด ลูกจ้างเอกชนเขาให้เกียรติมากกว่านี้ด้วยซ้ำ เหลืออดมากๆ ถ้ามีที่ไปก็ย้ายเถิด คงมีใครรอเงินเดือน 7260 เป็น 10000 ตอนข้าวราคาจาน 50 หรอกน่ะ

ความคิดเห็นที่ 122

6 พ.ค. 2548 16:33
 1. สมัยนี้มันต้องประท้วง เรียกร้อง ขอความเป็นธรรม อยู่เฉยใครจะไปรู้ว่า คุณเดือดร้อนมากแค่ไหน เขาก็ต้องทำตามแนวคิดของเขา คือ 1. โละข้าราชการให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อประหยัดงบประมาณ แล้วใช้เงินส่วนนี้ไปเพิ่มเงินเดือนให้ สส.สว. รวมทั้งให้บำเหน็จบำนาญแก่ สส. สว. ด้วย 2. ถ้าเกิดปัญหา ให้ใช้อัตราจ้างแก้ขัดไปก่อน เพราะประหยัดงบประมาณได้มาก ไม่ต้องขึ้นเงินเดือนให้ทุกปี(ปีละ 2 ครั้ง) 3. เพื่อป้องกันการประท้วง และเรียกร้อง ก็โปรยยาหอมให้ว่า ถ้าใครรับจ้างหลายๆปี จะบรรจุให้ สุดท้ายนี้มีของดี ให้อ่าน ขอแสดงความยินดีสำหรับ ส.ส. แล้ว ส.ว.ผู้ทรงเกียรติด้วยครับ คุณได้ขึ้นเงินเดือนแล้ว ที่ประชุม ครม.วันที่ 23 พ.ย.2547 ได้อนุมัติขึ้นค่าตอบแทน แก่ข้าราชการฝ่ายการเมืองแล้ว นั่นก็คือ ประธาน-รองประธานสภาผู้แทนนราษฎร ,ประธาน-รองประธานวุฒิสภา ,ผู้นำฝ่ายค้าน รวมทั้ง ส.ส. และ ส.ว. สำหรับอัตราค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้นมา ก็คือ ประธานสภาฯ เดิมได้รับ 65,920 บาท ก็เพิ่มขึ้นเป็น 115,920 บาท ส่วนประธานวุฒิสภา เดิมได้ 64,890 บาท ก็เพิ่มเป็น 110,390 บาท สำหรับผู้นำฝ่ายค้านในสภา ได้เท่ารองประธานสภาผู้แทนฯ และรองประธานวุฒิสภา คือ เพิ่มจาก 63,860 บาท เป็น 106,360 บาท ขณะที่ ส.ส.และ ส.ว.ได้เท่ากัน โดยเพิ่มจาก 62,000 บาท เป็น 104,330 บาท(ตัวเลขดังกล่าว อ้างอิงจากมติ ครม.วันที่ 26 เม.ย.48 แต่ตัวเลขที่ได้รับการจาก ส.ส.- ส.ว.ยืนยันว่า ปัจจุบัน ส.ส.ได้รับค่าตอบแทนและเงินประจำตำแหน่ง 77,000 บาท ส่วน ส.ว.ได้รับอยู่ 76,000 บาท ไม่ใช่ 62,000 บาทแต่อย่างใด) ที่ประชุม ครม.เมื่อวันที่ 23 พ.ย.ไม่เพียงอนุมัติปรับเพิ่มค่าตอบแทนแก่ ส.ส.-ส.ว.เท่านั้น แต่ยังเห็นชอบให้ ส.ส.-ส.ว.ได้รับบำเหน็จบำนาญเมื่อพ้นจากตำแหน่งด้วย ส่วนจะได้รับกี่เปอร์เซ็นต์ ก็ขึ้นอยู่ว่าเป็น ส.ส.-ส.ว.มากี่ปีกี่สมัย เช่น เป็นมา 2-3 ปี ก็ได้บำเหน็จบำนาญ 20% ของเงินเดือน แต่ถ้าเป็นมา 20 ปีขึ้นไป ก็ได้ร้อยละ 70 สำหรับเรื่องบำเหน็จบำนาญนี้ ให้นับอายุตำแหน่งตั้งแต่ปี 2540 ซึ่งเป็นปีที่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเริ่มบังคับใช้ ส่วนเรื่องเงินเดือนนั้น ล่าสุด ที่ประชุม ครม.เมื่อวันที่ 26 เม.ย.48ที่ผ่านมา ได้มีมติให้นำเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2548 ในส่วนของงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น มาจ่ายเป็นค่าตอบแทนที่เพิ่มให้กับ ส.ส.-ส.ว. เป็นจำนวนกว่า 42 ล้านบาท(42,154,235 บาท) โดยให้จ่ายย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 6 ก.พ.2548 เป็นต้นไป สำหรับเหตุผลที่พูดถึงกันมากในการขึ้นเดือน ส.ส.-ส.ว.ก็คือ ภารกิจมาก แต่ค่าตอบแทนน้อย ยิ่งเทียบกับประเทศอื่น นักการเมืองไทยยิ่งได้น้อยไปกันใหญ่ แถมการขึ้นเงินเดือน ส.ส.-ส.ว.ก็ไม่เคยทำมานานแล้ว เขาใช้ของเขายังไงวะ เดือนละตั้งแสนกว่า ในขณะที่ครูจ้างสอนได้แค่เดือนละ 7พันสอง มากกว่าคนใช้ตามบ้าน 2 พัน อยากจะแนะนำครูอัคราจ้างทั้งหลายว่า ให้ปลอมตัวไปสมัครเป็นคนใช้ตามบ้านดีกว่า ได้เดือนละ 5000 อยู่กินกับนายจ้าง ได้เท่าไรเหลือเท่านั้น ไม่ต้องเสียค่าเครื่องแต่งตัวและค่ารถไปทำงาน เผลอๆอาจจะได้เป็นเขยหรือสะใภ้นายจ้าง

ความคิดเห็นที่ 123

7 พ.ค. 2548 17:05
 1. ถ้าไม่พอใจก็ออกไปทำงานอื่นๆ กันสิครับ เขาไม่ได้บังคับให้อยู่ต่อนี่นา ถ้าอยากเป็นครูประจำ ก็พยามสอบ กพ หรืออะไรให้ได้สิครับ (ถ้าเรามีคุณค่าเดี่ยวก็มีงานดีทำเองแหละครับ)

ความคิดเห็นที่ 124

7 พ.ค. 2548 22:07
 1. คิดว่าการที่ครูอัตราจ้างยังไม่ออกไปประกอบอาชีพอิสระ ไม่ใช่ว่าเขาไม่มีที่จะไป ..ที่แน่ ๆ มีอยู่ข้อหนึ่งที่เหมือนกันก็คือว่า...........ทุกคนรักและศรัทธาในวิชาชีพครู..........อยากจะประกอบอาชีพนี้.. เลือกที่จะเรียนในสายนี้มา เพราะจุดประสงค์เดียวกัน และการเป็นครูประจำไม่ได้เป็นกันง่ายๆ เหมือนสมัยก่อน สมัยก่อนคนเรียนจบครูมาน้อย มีการเปิดสอบบรรจุทีรับครู 700 อัตรา ....แต่...มีคนไปสมัครสอบ 300 คน สอบเสร็จประกาศผล ..พรุ่งนี้บรรจุให้เลยทุกคน ..สมัยนี้อัตราที่รับกับคนสมัครไม่บาลานซ์กัน ..ข้อสอบก็ออก ยากกกกกกกก...... ถึงมีคนสอบติดกันน้อย คนจบครูสมัยนี้สอบไม่ได้ไม่ใช่ว่าเขาไม่เก่งหรือเป็นคนไม่มีความสามารถ ครูสมัยก่อนหลาย ๆ คนใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ยังไม่เป็น ไม่มีสื่อการสอนด้วยซ้ำ ..........ขอเป็นกำลังใจให้ครูอัตราจ้างทุกคนที่ทำงานเหนื่อย เพื่ออนาคตของชาติทุกคนค่ะ............ตอนนี้กำลังอ่านหนังสือเตรียมสอบครูเทศบาลที่ จ. ตาก อยู่ค่ะ ขอให้เพื่อน ๆทุกคนเตรียมตัวให้ดี อ่านหนังสือเยอะ ๆ เพื่อที่จะสอบติดกันทุกคน...............เท่านี้ แล้วเราก็สามารถเดินเข้าไปในโรงเรียนอย่างมีเกียรติเหมือนครูประจำในโรงเรียนที่เคยดูถูกเราแล้วค่ะ..........มีคนเขาบอกว่าการถูกดูถูกเหยียดหยาม จะเป็นตัวช่วยผลักดันให้วันหนึ่งเราจะได้ดีเหมือนเค้า ...ถึงแม้สอบไม่ติด..โอกาสหน้ายังมีค่ะ ...นักรบย่อมมีบาดแผล...(ครู สพฐ. 2,750 อัตรา ..เร็ว ๆ นี้ พ.ค. 48)

ความคิดเห็นที่ 125

8 พ.ค. 2548 08:49
 1. เป็นขี้ข้าของครูประจำการ ( บางคนบ้าอำนาจ)

ความคิดเห็นที่ 127

8 พ.ค. 2548 13:34
 1. ใครรู้ข่าวการสอบครู สพฐ. กรุณาช่วยประชาสัมพันธ์ให้พวกเราทราบด้วยนะค่ะ ..ขอบพระคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 128

10 พ.ค. 2548 11:23
 1. เป็นครูจ้างมา 4 ปีกว่า ที่โรงเรียนมัธยมในตัวอำเภอของจังหวัดหนี่งเงินเดือนปัจจุบัน 7,260 บาท หักเงินประกันสังคมที่จ่ายมาตลอด เหลือเงินประมาณ 6,897 บาท ไม่มีสวัดิการใด ๆ ทั้งสิ้น 1 ปี จ้าง 11 เดือน ตอนปิดเทอมไม่ให้เงินเดือน ทำสัญญาใหม่ทุกเทอม ขาดหักวันละ 200 บาท จนกว่าจะพ้น 6 เดือนแรกของการทำสัญญา แปลว่า เทอมแรก ห้ามป่วย ญาติห้ามตาย เพราะครูจ้่างเปรียบเหมือนตัวอะไรสักอย่างที่ทำงานได้ ไม่ต้องมีปากมีเสียง ไม่ต้องมีจิตใจเป็นมนุษย์ที่ควรเป็น ทั่้ง ๆที่เรียนมาแทบเป็นแทบตาย เป็นครูจ้างไม่มีศักดิ์ศรีของความเป็นครูเพราะเด็กนักเรียนก็ไม่กลัวด้วยคำพูดที่ว่า ทำอะำไรไม่ได้ก็แค่ครูจ้างเพราะอยู่สอนปีนี้ ไม่รู้ปีหน้าได้อยู่ไหม กลัวทำไม มีครูประจำคอยกรอกใส่หูให้ฟังอยู่บ่อย ๆ ไป เงินเดือนย้อนหลังที่ต้องได้คืนที่ปรับจาก 6,360 บาทมาเป็น 7,260 บาท ยังไม่เคยมีวี่แววจะได้คืน ทั้ง ๆ โรงเรียนอื่นเขาได้คืนกันแล้ว อยากรู้ว่าเงินก็ไม่ใช่ของตัวเองแต่มันเป็นความเดือนร้อนของคนอื่นจะทำไปทำไม ไม่เคยดูถูกว่าเป็นแค่ครูจ้าง แต่อยากให้ปรับปรุงให้ตำแหน่งนี้มีสัวสดิการหรือมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเป็นทุกว้นนี้ได้บ้างไหม เมื่อผู้ใหญ่ที่สุดในโรงเรียนช่วยไม่ได้ ผู้ใหญ่ที่ไหนจะช่วยได้บ้าง ไม่คิดหวังอีกแล้ว แค่อยากให้รับรู้ปัญหาที่มี ครูอัตราจ้าง อาชีพหนึ่งในเมืองไทยที่รับสมัครจากคนมีความรู้ความสามารถให้มาอยู่ร่วมกับผู้ที่มีความรู้ผู้ที่ขึ้นชื่อว่า เป็นผู้ให้ความรู้คน แต่ทำงานเยี่ยงทาส เงินทดแทนเหมือนกรรมกรรับเงินไปวัน ไม่รู้พรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร สภาพจิตใจคนไหนจะมีความรักในอาชีพนี้ มีที่ประเทศนี้ประเทศเีดียวในโลก

ความคิดเห็นที่ 129

10 พ.ค. 2548 15:59
 1. ออกครับอยู่ทำไมเปิดร้านขายของรวยกว่ามีศักศรีกว่าครับ

ความคิดเห็นที่ 130

10 พ.ค. 2548 16:31
 1. ผมว่ามันก็เหมือนกันนะ แต่มันเรียกกันคนละอย่างเอง อัตรา จ้าง โรงเรียนจ้าง ข้าราชการ ก็ เงินภาษีของประชาชนละก็คือประชนชนทั่วไปจ้าง

ความคิดเห็นที่ 131

12 พ.ค. 2548 22:27
 1. อ่านแล้วหดหู่ ชีวิตครูจ้าง เราเคยผ่านความมีศักดิ์ของข้าราชการมาเหมือนกันตอนเราลาออกเงินเดือน 8920 เมื่อ 7 ปีที่แล้ว ด้วยปัญหาชีวิต มาเป็นครูเอกชน 2 ปี แล้วผันชีวิตมาเป็นครูจ้าง 4 ปีรวมแล้วชีวิตการเป็นครูวนเวียนนับ 13 ปี ยังมองไม่เห็นอนาคตที่สดใสเลยค่ะ ท้อแท้เหลือเกิน โถชีวิต...

ความคิดเห็นที่ 132

14 พ.ค. 2548 15:10
 1. 1. บอกว่าจะบรรจุครูอัตราจ้างที่มีผลงานดี = เป็นคำพูดของผู้บริหารประเทศกำลังให้ความหวัง ครูอัตราจ้างที่ต้องทนทำงานเพื่อรอบรรจุ และเขาได้ใช้จิตวิทยาเบื้องต้น ในการ แก้ปัญหาครูขาดแคลน ด้วยตนเอง ไม่ต้องใช้งบประมาณสักสลึง แต่ถ้าครู 5 ปี จบมาเมื่อไหร่ จะมีการบรรจุอัฐิครูอัตราจ้างที่มีผลงานดี 2. - บอกว่าคุณทำงานที่นี่ไปเรื่อย ๆ นะ เดี่ยวเขาก็บรรจุให้ - บอกว่าผม,ฉัน ชอบการทำงานของพวกคุณ ที่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ขยันและมีน้ำใจกันทุกคน ปิดเทอมไม่ได้เงินเดือนยังมีน้ำใจมาช่วยทำงาน เช่น ขายหนังสือเรียน , รับสมัครเด็กม.1 = เป็นคำพูดของ ครูประจำการที่จะได้ไม่ต้องทำงานให้เหนื่อยมากนัก ทำคำสั่งปฏิบัติงานจะต้องมี ครูอัตราจ้างเป็นหลักเสมอ เพราะครูประจำไม่ค่อยกินเส้นกัน

ความคิดเห็นที่ 133

17 พ.ค. 2548 12:02
 1. เห็นใจครู อัตราจ้างทุกคนเหมือนกันค่ะ เพราะทุกคนก็ทำงานเหมือน ๆ กัน เหนื่อยเหมือนกัน อยากให้ทุกคนได้รับความยุติธรรม แต่ก็อย่างว่าหน่ะค่ะ ในปัจจุบันนี้ ประเทศไทยของเราหน่ะ ค่าจ้างในระดับแรงงานขั้นต่ำเนี่ยยังไม่ได้เลยค่ะ ทำงานเยอะ เงินได้น้อย ไม่พอใช้จ่ายหรอกค่ะ เนี่ยอ่ะน้า แล้วประเทศของเราจะพัฒนาได้รึปล่าวก็ไม่รู้ น่าสงสารยิ่งคนจบมาเรื่อย ๆ ยิ่งต่างจังหวัดค่ะ จบปริญญาตรีมานะคะ สตาร์ทแรกค่ะให้ค่าจ้าง 4500 เช่น เชียงใหม่ เพราะเค้าถือว่ายังไม่มีประสบการณ์ โห หน้าแดงกันมาก ๆ น่าหนักใจจริง ๆ อนาคตของชาติ เสียเงินเสียทอง เรียนไปตั้งเท่าไหร่ ผลที่กลับมา เลี้ยงตัวเองยังจะไม่พอ ไหนต้องส่งเสียให้ทางบ้านอีก ประเทศไทยจงเจริญ

ความคิดเห็นที่ 134

17 พ.ค. 2548 14:33
 1. ในความเป็นครูไม่ว่าจะเป็นครูอัตราจ้างหรือครูประจำการความหมายมันก็คือครูเหมือนกัน ที่ทุกคนต้องการตอนนี้คือการเรียกร้องสิทธิสำหรับส่วนตน แต่หน้าที่เราละ ทุกคนน่าจะมองที่หน้าที่ของเราบ้างว่าเราทำดีแล้วหรือยัง ส่วนที่จะขอความเทียบเท่าครูประจำการนั้นขอให้คิดให้ดีว่าความสามารถเราเพียงพอหรือยัง ถ้าคิดว่าพอแล้วแล้วทำไมสอบไม่ติดละจ๊ะที่รัก

ความคิดเห็นที่ 135

18 พ.ค. 2548 09:33
 1. การที่เขาให้เรามีงานทำมันก็เป็นบุญคุณแล้วนะ แต่พวกคุณทั้งหลายยังดีที่ได้สอนในโรงเรียน แต่ดิฉันได้มาสอนที่อบต.แถมหัวหน้าไม่เข้าใจเรื่องการเขียนแผนการสอนว่าเราต้องเตรียมทำอะไรให้เด็กนักเรียน เรียนบ้างถึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ อยู่ๆจะห้สอนเลยโดยไม่มีแผนหรือวัตถุประสงค์ ดิฉันจะคลั่งแล้ว ครูบางคนทำได้ แต่ดิฉันไม่เคยทำ แล้วใครจะทนอยู่กับหัวหน้าที่ไม่ได้จบเกี่ยวกับการศึกษาบ้างล่ะ

ความคิดเห็นที่ 136

18 พ.ค. 2548 09:36
 1. มีงานทำดีกว่าไม่มีงานทำ เขาใช้เราทำอะไรก็ทำไปเถอะ ถือว่าเอาประสบการณ์ สักวันหนึ่งเขาต้องเห็นความดีของเราบ้างแหละ

ความคิดเห็นที่ 137

20 พ.ค. 2548 10:34
 1. แย่สุดๆๆๆๆๆๆๆๆ..........

ความคิดเห็นที่ 138

20 พ.ค. 2548 19:51
 1. หุหุ โรงเรียนเรา เงินเดือน 8,000 มีข้างกลางวันกินฟรีด้วย ... แต่เสียอย่างเดียว ..... เหมือนมะใช่ครูเมท่าไหร่ อะ เปงเบ้ให้ครูประจำ ... (บางคน) ส่วนคนดีดีก็ยังพอมีอะ ... เลยคิดว่า มานอยู่ที่คนอะ

ความคิดเห็นที่ 139

21 พ.ค. 2548 11:36
 1. ผ่านมาอ่านเอ๊ะมันตรงกะเราเลยนะ+ ครูประจำ(ข้าคือข้าราชการ)สอนสัปดาห์ละ 18-19 คาบ หัวหน้าสายอาจจะ 21 ส่วนตัวเรา(เจเนรัล เบ้)สอนสัปดาห์ละ 28 คาบ คอม 24 คาบ(ตั้งแต่ อนุบาล 1 - ป 6) ดนตรี 3 คาบ (ป 6) ลูกเสือ โรงเรียนส่งไปอบรม 2 ท่อนมา ก็โดนเช่นเคย อีก 1 คาบ ชมรม ดนตรีสากลอีก โดนอีก 1 คาบ แถมนักเรียนเย็นๆซ้อมวง ดุริยางค์ ก็โดนอีก 15.30-17.00 และเอกสาร อีกเยอะแยะต้องพิมพ์ให้ครูยุคโบราณ ประเภทกลัวคอมพิวเตอร์ประมาณนั้น เงินเดือน 7000 ทางโรงเรียนตั้งให้ ผมไม่ใช้ ป.ตรี สมัคร เพราะเรียนอยู่

ความคิดเห็นที่ 140

21 พ.ค. 2548 12:21
 1. คุณพ่อดิฉันเล่าให้ฟังว่า ญี่ปุ่นช่วงหลังสงครามโลกใหม่ ๆ พัฒนาการศึกษากันยกใหญ่ ใคร ๆ ก็ได้เรียนจนจบมหาวิทยาลัย แม้แต่คนปั่นสามล้อ คนลากรถ ก็จบปริญญาตรีค่ะ ดังนั้น จึงไม่ใช่ว่า เรียนสูงแล้วจะเลือกงานได้ เพราะทุกคนได้เรียนกันหมด

ความคิดเห็นที่ 141

22 พ.ค. 2548 09:37
 1. เงินเดือน 8000 ค่าเช่าบ้าน ค่าพาหนะในการเดินทาง ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายในเรื่องการแต่งตัว จะเหลือเท่าไร แต่ถ้าไปทำงานบ้าน เงินเดือน 5000 เหลือทุกบาททุกสตางค์ ได้ทิป อีกต่างหาก ใช้แต่ทิป ก็พอ งานที่ทำก็มี ปัดกวาดเช็ดถูบ้าน ล้างถ้วยล้างจาน ทำกับข้าว งานเสร็จ อ่านหนังสือทางด้านครู (เพราะเรียนมาทางครู)อ่านแล้วได้ความคิด ได้ความคิด ได้ประสบการณ์ ก็เขียนออกมา แม้จะไม่ใช่ประสบการณ์ตรง ถ้าอ่านเยอะๆ ก็ไม่แพ้กันเท่าไรหรอก ว่างๆ ก็เข้ามาแลกเปลี่ยประสบการณ์ที่บอร์ดที่เกี่ยวกับครู หนังสือที่จะเขียนก็มีเยอะ เช่น แผนการจัการเรียนรู้ การผลิตสื่อ ใบงาน ใบความรู้ เอกสารประกอบการเรียน เขียนเสร็จ นำไปแจกจ่ายเผยแพร่ให้ครูทดลองใช้ดู ถ้าเข้าท่าก็พิมพ์ขาย ถ้าไม่เข้าท่าก็กให้ครูเขาเสนอแนะมา เพื่อจะได้ปรับปรุงใหม่ รับจ้างเขียนผลงานก็ได้(เฉพาะส่วนที่ไม่ผิดกฏหมาย) แาจจะอ้างว่าไม่ได้เป็นครูจริง ไม่มีประสบการณ์จริง ก็จะเขียนไม่ออก ก็บอกแล้วไงว่าให้อ่านหนังสือเยอะๆ จะมีอาชีพอะไรล่ะที่จะมีเวลาอ่านหนังสือเยอะๆ ก็คนใช้ตามบ้านนี้แหละ

ความคิดเห็นที่ 142

22 พ.ค. 2548 12:03
 1. ค่อนข้างเห็นด้วยกับ คุณหวังดี ค่ะ เป็นครูใช่ว่าจะต้องเป็นที่โรงเรียนเท่านั้นนะคะ ทำ "งานบ้าน" ของครอบครัวที่มีเด็ก ๆ เราก็ได้ใช้วิชาครูเต็มที่ ติดตามดูแลเป็นรายบุคคลได้ สามารถทดลองวิธีสอน หรือทฤษฏีทางจิตวิทยาที่เล่าเรียนมา แล้วก็เขียนผลการทดลองมานำเสนอได้ หรือขายได้ เพราะ Piajet ก็สร้างทฤษฎีพัฒนาการทางปัญญาของเด็กขึ้นมาจากการศึกษาจากเด็กซึ่งเป็นลูกของเขาเองเพียงไม่กี่คนเหมือนกัน เรื่องการสอนเป็นรายบุคคลแทบจะเป็นเพียงความฝันเท่านั้นสำหรับครูที่โรงเรียนเพราะต้องดูแลนักเรียนเป็นร้อยเป็นพันและงานธุรการอื่นอีกสารพัดตามที่เล่ากันมา

ความคิดเห็นที่ 143

22 พ.ค. 2548 23:51
 1. 6 ปีกว่าแล้วเหมือนกันกะ ครูจ้าง ไม่มีอะไรมากกว่าพอกินไปวัน ๆ แต่เห็นนักเรียนจบทุกปี ก็แอบยิ้มเล็กๆเหมือนกัน เพราะนักเรียน 700 กว่าข้าราชการ 4 คน ครูจ้าง 29 คน ความภมิใจหาซื้อไม่ได้ครับ ที่รอได้คือความเห็นใจจากนายก ฯ จะนานอีกสักเท่าไร ??????????

ความคิดเห็นที่ 144

23 พ.ค. 2548 19:51
 1. อัตราจ้างประจำสำนักงานทำงานหนักพอๆ กับครูผู้สอนนั่นแหละ ทำงานมา 8-10 โรงเรียนไม่เคยขึ้นเงินให้เลย จะให้กินหญ้าหรืออย่างไร ค่ารถ ค่าของเครื่องใช้ขึ้นราคากันหมดแล้ว ไข่ฟองละ 3 บาทจะกินอยู่อย่างไร ผู้มีอำนาจทบทวนดูบ้างซิ

ความคิดเห็นที่ 145

23 พ.ค. 2548 23:16
 1. ไม่อยากพูด คุณรู้ไหมอยากจะเปลี้ยนอาชีพไปขายส้มตำเลย แต่จิตวิญญาณที่มันเกิดมาเป็นครูไม่สามารถทำอะไรได้หรอก นอกจากทำๆๆๆๆๆๆๆงานดูแลลเด็ก อ้อ ขอบอกอย่างนึงนะ คุณเธอทั้งหลายที่ออกเกณฑ์มากมาย รู้หรือเปล่าว่าแค่ดูแลเด็กเล็กๆๆๆเนี่ยมันก็แทบจะตายอยู่แล้ว ขอร้องหล่ะ อย่าได้คิดอย่างเดียวเลย เคยไหม ไปดูชีวิตครูจนๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆครู อัตราจ้างทั้งหลายที่ใครๆๆๆก็บอกว่า เช้าชามเย็นชาม คุณอย่าได้เข้าใจว่าเค้าทำงานแบบสักแต่ว่าท ขอบอกว่า ครูทั้งหลาย เค้าทำงานแทบจะไม่มีเวลาทานข้าว โดยเฉพาะครู อนุบาล ไหนมือ จะป้อนข้าวเด็ก ตาก็ดู หูก็ฟังว่าเด็กจะเอาอะไร

ความคิดเห็นที่ 146

23 พ.ค. 2548 23:19
 1. อยากจะบอกจริงๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ อ้อ มีท่านผู้ใหญ่สักคนไหมแน่จริง คุณไปหามาเลยครูที่เค้าเดือดร้อน

ความคิดเห็นที่ 147

27 พ.ค. 2548 10:29
 1. อัตราจ้างก็กินข้าวเป็นเหมือนกับท่านทั้งหลายนั้นแหละ เงินเดืออนไม่ขึ้น ไม่มีโบนัสแต่ก็ทำงานเหมือนกันท่านผู้มีอำนาจหน้าจะเห็นใจกันบ้าง (ครูอัตราจ้างก็กินข้าวเหมือนกัน)

ความคิดเห็นที่ 148

28 พ.ค. 2548 11:54
 1. มีแต่พวกคุณเท่านั้นแหละที่คิดว่างานของพวกคุณมีความสำคัญ คนอื่นโดยเฉพาะผู้มีอำนาจ ไม่เห็นความสำคัญของพวกคุณหรอก พวกคุณจะดักดานอยู่ทำไม ทำอย่างอื่นไม่เป็น ก็ต้องหัดทำแล้วหละ อายุไม่คอยคุณ แกแล้วพวกคุณจะกินอะไร ที่พูด(พิมพ์) อย่างนี้ก็เเพื่ออยากให้รัญได้บรรจุครูอัตราจ้างให้เป็นฝั่งเป็นฝาเสียที สส. สว. ที่ได้เงินเดือนแสนกว่าน่ะ วัน ๆ ทำอะไรกันบ้าง ถ้าจะขาดสัก 20 - 30 คน ประเทศชาติจะรู้สึกไหม แต่ถ้าครูอัตราจ้าง จะขาดสักวันสองวันล่ะ จะวุ่นวายขนาดไหน

ความคิดเห็นที่ 149

1 มิ.ย. 2548 12:35
 1. เงินอาจเป็นสิ่งที่ใช้ประกอบการตัดสินใจตัวแรก ๆ ของหลาย ๆ คนในการเลือกที่จะทำ หรือไม่ทำ อะไรสักอย่าง แต่สำหรับคนที่เลือกมาประกอบอาชีพนี้ คงต้องทบทวนตัวเองสักนิดนะครับว่า ท่านเลือกอาชีพนี้ เพราะอะไร หากเงิน หรือ การไม่มีอะไรจะทำ เป็นคำตอบ เดินหันหลังกลับเถอะครับ อย่าหลอกตัวเอง หรือคนที่ท่านพรำสอนอยู่ทุกวันอีกเลย ประตูของอีกหลายอาชีพ ยังรออยู่ ผมไม่เชื่อว่าคนขยัน และไม่เลือกงานจะอดตาย หากท่านยังเลือกที่จะทำงานนี้ ขอท่านจงเชื่อ และศรัทธาในสิ่งที่ท่านทำ การได้ทำในสิ่งที่รัก และ เลือก.....มีความสุขจริง ๆ นะครับ เด็กวัด-ครูเอกชน-ข้าราชการ-คนตกงาน-เจ้าของธุรกิจส่วนตัว

ความคิดเห็นที่ 150

2 มิ.ย. 2548 10:14
 1. ครูอัตราจ้าง อาชีพหนึ่งในเมืองไทย ที่มีคนเรียกเราว่า คุณครู เป็นอาชีพเดียว ที่รับคนมีมันสมอง จบการศึกษาปริญญาตรี ดูแล้วน่านับถือ แต่............ความจริง ครูอัตราจ้าง อาชีพหนึ่งในเมืองไทย ทำงานเยี่ยงทาส บางโรงเรียนไม่เคยให้เกียรติสำหรับคำว่า ครูจ้าง เงินเดื่อนที่ได้รับเหมือนกับว่าครูจ้าง ไม่ต้องกินข้าวเป็นอาหาร เหมือนหาหญ้าหาผักกินก็ได้ ไม่ต้องเจ็บป่วยอะไร เปรียเป็นต้วอะไรดีหนอ..................สุดบรรยาย ระบบมัน........เน่า.............มานานแล้ว อย่าหวังว่าจะมีใครมารื้อระบบที่เขากินกันจนอิ่ม ตายไปแล้ว 7 ชั่ว............

ความคิดเห็นที่ 151

2 มิ.ย. 2548 14:40
 1. /// แข่งเรือแข่งพายนั้นแข่งได้ แต่แข่งบุญวาสนานั้นแข่งไม่ได้จริง //

ความคิดเห็นที่ 152

2 มิ.ย. 2548 23:46
 1. เห็นเลขากพฐ.ให้ข่าวว่าจะเปิดสอบปลายเดือนนี้ ( มิ.ย. 48) คนที่เตรียมตัวไว้คงจะดีใจ เพราะข่าวบอกว่าประมาณ 3,000 อัตรา แต่ที่แน่ ๆ 3 จังหวัดภาคใต้ บรรจุอัตราจ้างเรียบร้อยแล้ว ( 1 มิ.ย. 48) 522 อัตรา แล้วไม่ทราบว่าเขต ฯ อื่นทำไมถึงทำอย่างนี้ไม่ได้บ้าง ทำไมต้องเปิดสอบด้วย ทั้ง ๆ ที่ ก.ค.ศ.มอบอำนาจให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่แ้ล้ว แต่ส.พ.ฐ.ยังรวบอำนาจที่จะเปิดสอบอีก และยังออกข้อสอบที่ยากมาอีก ต้องเสียงบประมาณในการจัดสอบอีกเท่าไหร่ ทำไมไม่ทยอยบรรจุให้ครูอัตราจ้างก่อน เขาทำงานกันมาตั้งนานแล้ว สำหรับผมเป็นปีการศึกษาที่ 10 แล้วครับเจ้านาย ท่านเลขาครับกรุณาหันมามองพวกเราชาวครูอัตราจ้างบ้างซิครับ พวกเรามีประสบการณ์ในการสอนมามากแล้วนะครับ บรรจุให้พวกเราเสียทีเถอะครับท่าน

ความคิดเห็นที่ 153

3 มิ.ย. 2548 20:45
 1. ขอเป็นกำลังใจให้แก่คุณครูอัตราจ้างทุก ๆ ท่านค่ะ และในฐานะครูประจำการคนหนึ่งขอแสดงความเคารพและขอชื่นชมคุณครูอัตราจ้างทุก ๆท่านที่ยังคงทำหน้าที่คุณครูเพื่อเยาวชนของชาติในอนาคต ที่ได้สละหลาย ๆ อย่างในการเลือกมาทำหน้าที่คุณครูและเพื่อตอกย้ำคุณธรรมขออนุญาตนำบทความในหนังสือ "ครูที่ดีต้องมีธรรมะ " มากล่าวดังนี้ค่ะ .....ความสำคัญของครูเกิดขึ้นจากคุณธรรม คือมีปัญญารู้ว่าอะไรเป็นความดี แล้วทำดีให้ถูกดีให้ถึงดีและพอดี มีความบริสุทธิ์ใจในอาชีพครู และมีเมตตากรุณา รักและปรารถนาดีต่อศิษย์ เป็นคนรู้จักพอ รู้จักให้ และปล่อยวาง ....นี่แหล่ะค่ะ ณ วันนี้พวกเราคุณครูได้ทำตรงนี้ค่ะ อาชีพอื่น ๆ ไม่สามารถทำได้เหมือนพวกเราเหล่าคุณครู อยากให้คุณครูทุกท่านภูมิใจในหน้าที่ที่ท่านทั้งหลายได้สร้างสรรค์ไว้ให้กับประเทศชาติของเรานุ่ะค่ะ ทั้งหมดที่ได้กล่าวมานี้ก็เพื่อเป็นกำลังใจแด่คุณครูอัตราจ้างทุก ๆ ท่านอยากให้ท่านมีความสุขและภาคภูมิใจกับผลงานที่ท่านได้ร่วมสร้างกับคุณครูประจำการทุก ๆ ท่านค่ะ ทั้งคุณครูประจำการหรือไม่ประจำการเราก็มีคำที่เรียกและหน้าที่เหมือนกันน่ะค่ะ ก็คือคำว่า "คุณครู" ไงล่ะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 154

3 มิ.ย. 2548 23:04
 1. อดีตเคยเป็นครูอัตราจ้างเหมือนกัน ปัจจุบันลาออกมาเปิดกิจการเองรู้สึกชีวิตดีขึ้นมาก และขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนครูอัตราจ้างทุกคนสู้ต่อไปถ้าไม่ไหวก็ให้หาหนทางใหม่ ให้คิดเสมอว่าเรามีความสามารถ มีเรื่องอยากบอกเล่าให้เพื่อนครูฟังเพราะรู้สึกสงสารเพื่อนร่วมงานที่ต้องถูกให้ออกจากงาน เนื่องจากผอ.ยืนยันหนักแน่นว่าไม่ต่อสัญญากับครูท่านนี้ แต่ต่อมาไม่นานท่านผู้ยิ่งใหญ่ก็รับลูกตนเองเข้ามาเป็นครูจ้าง(คงหวังถึงอนาคต)ว่าตนจะได้บรรจุลูกเข้ารับราชการต่อไป ไม่ยุติธรรมเพราะครูที่ถูกให้ออกถามว่าสอนดีไหม๊ ตอบว่าดี แต่ท่านให้เหตุผลว่ามาสายแค่เนี๊ย ซึ่งครูประจำบางคนบ้านอยู่ใกล้โรงเรียนเดิน 20 ก้าวถึงกลับมาโรงเรียนปาไป 9.30 น. ท่านก็ยังเฉยเหมือนตาบอดแย่เน๊อะ สาเหตุที่ตนเองลาออกเพราะมั่นใจในศักยภาพของตนเองว่าสามารถทำอะไรได้อีกหลายอย่าง ตนเองทนทำงานตำแหน่งครูจ้างมา 2 ปี คิดว่าคุ้มค่าเพราะตอนนั้นพึ่งจะเรียนจบใหม่ไม่มีประสบการณ์คิดในทางบวกคือทำให้เราได้เรียนรู้งาน รู้หน้าที่มีความรับผิดชอบและที่ชื่นใจคือเด็กนักเรียนที่สอนมีความเคารพและรักไว้ใจเราซึ่งเป็นครูจ้างมากกว่าครูประจำที่แข่งขันกันทำผลงาน ทิ้งงานการสอนรับงานพิเศษมากๆเพื่อหวังขั้นขึ้นแข่งกันเอาใจนายเลียจนขนเต็มปาก(บางคนนะ)คนดีก็มีแต่ขอบอกน้อยมากๆๆๆๆ สุดท้ายก็ขออวยพรให้ครูอัตราจ้างทุกท่านที่ยังมีความหวังเรื่องของการบรรจุเป็นข้าราชการก็ขอให้สมหวังที่ตนตั้งเป้าหมายไว้ทำตามอุดมการณ์ของท่านต่อไปเพื่อเด็กไทยทุกคน(ต่อไปมันอาจจะดีขึ้นก็ได้)

ความคิดเห็นที่ 155

6 มิ.ย. 2548 18:02
 1. ท่านผู้ใหญ่ใน สพฐ. เคยมีหัวอกอย่างครูอัตราจ้างบ้างไหมโบนัสไม่มี เงินเดือนไม่ขึ้น ระบายไปใครเขาจะมาให้ความสนใจใช่ไหมครูอัตราจ้างประเทศไทย ต้องมีการเรียกร้อง

ความคิดเห็นที่ 156

7 มิ.ย. 2548 16:58
 1. ได้อ่านแล้วรู้สึกสงสารพวกครูอัตราจ้างจัง ทำไม่ชีวิตถึงได้หดหู้อย่างนี้นะ แล้วทำไม่ไม่ลองหาอาชีพอื่นทำบางละชีวิตอาจจะดีขึ้นก็ได้ ในโลกนี้ยังมีอะไรอีกตั้งมากมายที่รอพวกคุณอยู่ให้ได้ค้นหา และมีอะไรอีกตั้งมากมายที่เรายังไม่ได้ทำ อย่ามั่วแต่จมปักกับสิ่งที่คุณทำแล้วมันไม่ได้มีผลหรืออะไรเกิดก้าวหน้า ลองเปลี่ยนมุมมองของชีวติดูบ้างบ่างที่คุณอาจจะเจออะไรที่มันแปลกๆ ก็ได้

ความคิดเห็นที่ 158

10 มิ.ย. 2548 12:14
 1. ภาวะปัจจุบัน- หลายท่านพูดไว้หมดแล้ว เงินเดือนคงที่ 6 - 7 พัน งานหนักกว่าฯ เสียเปรียบด้านสวัสดิการและ ฯลฯ ไม่มีวันที่แน่นอนเรื่องการบรรจุ กี่ปีไม่รู้ ตอนนี้จะทำอย่างไร- ตั้งใจสอนอย่างเต็มที่ ไม่ไปคิดเรื่องอื่นๆ อยู่อย่างสมถะ หรือ หาจุดเด่นด้านอื่นๆ ของตัวเอง แล้วเปลี่ยนงานให้ไวที่สุด ถ้าไม่อยากอดตาย และถูกใช้งานจนเครื่องจักรชำรุดก่อนอายุการใช้งาน อนาคต (สำหรับคนอื่น)- บอกลูกหลานเครือญาติ คนที่รักทั้งหลายว่า หัวเด็ดตีนขาด อย่ามาเรียนวิชาครู ถ้าคิดว่าตลอดชีวิตนี้ สามารถอยู่ได้ด้วยเงินเดือนละ 6-7 พันได้ และสละแล้วซึ่งลาภ ยศ สรรเสริญ ก็มาเรียนซะ

ความคิดเห็นที่ 159

10 มิ.ย. 2548 22:48
 1. ตามแผนการdemo ทำลายล้างสังคมไทย วัฒนธรรมไทยให้อ่อนแอ เพื่อจะชี้นำให้ใหลไปตามกระแสโลกาภิวัตน์วงศ์ไพบูลย์โลกเสรีจ๋า(Gobalization)ได้ง่าย ได้แก่ 1)ใช้อำนาจเผด็จการผ้าขะม้าแดงตั้งแต่ยุคสงครามเย็น 2)ยัดเยียดด้วยอารมณ์ฮอลลีวู๊ดกิน ดื่ม ซิ่ง บู๊ เท่ เซ๊กซ์ โกง เงิน บริโภค 3)ทำให้ระบบชุมชน ระบบครอบครัวอ่อนแอ กิจกรรมทุกชนิดตอบสนองการค้าทั้งสิ้น 4)ทำลายอุดมคติทางการศึกษาของชาติ โดย 3.1)เปิด-ปิดโรงเรียนไม่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตชุมชน 3.2) จ้างนักวิจัย 3.3) ทำลายความน่าเชื่อถือครู เช่น ประจานว่าครูเป็นหนี้ จน โง่ ต้องพัฒนาครู, บังคับให้ทำงานอื่น, เอาคนไม่รู้มาประเมินครู, เอาคนอย่างว่ามาเป็นนายครู, กดทับด้วยชุดความรู้แบบผู้ดีตีนแดง ตอกตะปูตัวเดียวก็ไม่เป็นแต่บังอาจมาสั่งสอนครู,ให้ครูเออลี่ รีไทร์ มาตรการที่ 3 แล้วก็จ้างครูอัตราจ้าง ยิ่งทำให้ครูตำต้อยลงไป 3.4) ฝากอนาคตของชาติไว้กับเทคโนโลยีเหลือเฟือ มองคุณค่าของครูและประชาชาติไทยอย่างด้อยค่า

ความคิดเห็นที่ 160

11 มิ.ย. 2548 09:55
 1. ขอแสดงความคิดเห็นบ้างจะได้ไหม มีใครซักคนที่เข้าใจ ผมทำงานเป็นครูจ้างมา 6 ปีแล้วครับ รู้สึกใหม่ๆ ก็รู้สึกดีครับ ได้สอนตามอุดมการณ์ของตัวเอง อยากจะพัฒนาคน อยากจะทำงานสอนคนให้เป็นคนดี เราทุ่มเทการทำงานเต็มที่ ทั้งกลางวันและกลางคืนทำงานเพื่อให้งานออกมาดี เด็กรักที่จะเรียนกับเรา ค้นหาข้อมูลใหม่ ๆ ตลอดเวลา รู้สึกว่าโรงเรียนและเด็ก ๆ เป็นของเราอยากจะพัฒนาให้เทียมเท่ากับโรงเรียนใหญ่ ๆ ครูประจำการหลาย ๆ คนทำงานเข้าชามเย็นชาม ถึงคราวก็รับขั้นสบาย ๆ ไม่คิดพัฒนาโรงเรียนเลย หาแต่ประโยชน์เข้าหาตัวเอง โรงเรียนสะอาดนักเรียนมีระเบียบวินัย นักเรียนเข้าเรียนหรือไม่ ไม่เคยคิดที่จะสนใจสอน แต่ครูจ้างอย่างเรา อำนาจก็ไม่ค่อยมี ทำงานสอนเยอะ ทำงานอื่นแยะ แต่เงินเดือนรับเท่าเดิม กำลังใจเริ่มหมดเรื่อย ๆ อย่างที่นายกรัฐมนตรี พูดเมื่อวันที่ 10 มิ.ย.ที่ผ่านมา จ้างสอนถูกหรือแพงดูที่ผลงาน ถ้าไม่ทำงานจ้างถูกก็เหมือนแพง แต่คนจ้างถูกทำงานแพง ค่าจ้างยังถูกเหมือนเดิม อยากให้ความยุติธรรมเกิดขึ้น อยากให้ครูมีองค์กรเป็นของตัวเอง จะมีใครกล้าหรือไม่ละ รวมกันหัวแข็ง คำสั่งเลิกจ้างมันซะ มันหัวแข็ง ใครจะกล้าชน ชนไปเดือดร้อนตัวเอง ต้องดิ้นรนหางานใหม่อยู่ตลอดเวลา ผมอายุ 30 ปีแล้วยังไม่กล้ามีครอบครัวเลย ใครเข้าถามว่าทำงานอะไรครับ ครูจ้างสอน ไม่มีใครกล้ายกลูกสาวให้เลยครับ เรียนจบสูง อาชีพครู ฐานะปานกลาง หน้าตาพอไปวัดวาได้ แต่พ่อแม่เข้าส่ายหัวไม่ยอมรับเรา เป็นเรื่องที่หลาย ๆ คนไม่เคยเข้าใจอุตสาห์เรียนครู เพราะอยากเป็นครู อยากสอนคนให้เป็นคนดี มีอนาคต และอีกหลาย ๆ อย่าง

ความคิดเห็นที่ 161

11 มิ.ย. 2548 23:54
 1. ขอแสดงความคิดเห็นบ้างนะคะในฐานะที่เป็นครูอัตราจ้างคนหนึ่ง ซึ่งไม่รู้ว่าจะได้เป็นอีกนานแค่ไหนเพราะต่อสัญญาครั้งละแค่ 4 เดือน และจนถึงวันนี้ 11 มิ.ย.แล้ว ยังไม่ได้รับเงินเดือนเลย ไม่รู้ว่าจะทำได้นานแค่ไหน ทั้งๆที่เราก็ทำงานให้ทางโรงเรียนเต็มที่ ชีวิตครูอัตราจ้างขาดความมั่นคงทางการงานแล้ว ยังต้องขาดความมั่นคงทางกำลังทรัพย์อีกหรือ ทั้งที่ตอนปิดเทอมก็ไม่ได้รับเงินเดือนแล้ว เงินเดือนๆพ.ค.ก็ยังได้ มันคืออะไรคะ

ความคิดเห็นที่ 162

13 มิ.ย. 2548 10:06
 1. สพฐ.ทำไมไม่ทำอะไรสักอย่างเพื่อครูอัตราจ้างบ้างเม็ดเงินแสนล้านไม่กล้าที่จะบรรจุครูอัตราจ้างหรือไง ทำงานมา 8 ปีนี่ก็เสียสละเพื่อประเทศชาติมากหรือน้อย โบนัสก็ไม่มี เงินเดือนก็ไม่ขึ้น กล้าไม สพฐ.

ความคิดเห็นที่ 163

13 มิ.ย. 2548 13:54
 1. น่าเห็นใจครูอัตราจ้างจังเลย ถูกหลอกใช้มานานแล้ว บอกว่าจะบรรจุให้ตั้งแต่ปี 47 แล้ว จนบัดนี้ยังไม่มีวี่แววเลย หลอกกันหรือเปล่า ญาติครู

ความคิดเห็นที่ 166

21 มิ.ย. 2548 22:16
 1. คนที่ทำอาจารย์3คือคนที่ไม่สอน เพราะคนสอนไม่มีเวลาทำอาจารย์3 และคนที่ได้อาจารย์3คือคนที่ทำงานน้อยกว่าอาจารย์ 2 และอาจารย์1,2,3 ทำงานไม่มากกว่าครูอัตราจ้าง จะก้าวหน้าหรือก้าวหลัง จะเป็นยาหอมหรือยาขม จะพาชาติล่มจม หรือเจริญก็ฝากเป็นแง่คิดสำหรับคนทำงานครับ

ความคิดเห็นที่ 167

24 มิ.ย. 2548 16:40
 1. ครูอัตราจ้างก็กินข้าวเหมือนกันนะ

ความคิดเห็นที่ 168

25 มิ.ย. 2548 20:00
 1. สอบเข้าเป็นครูรัฐบาล หรือถ้าสอบเข้าไม่ได้ หรือไม่มีตำแหน่งให้สอบเข้า หรือไม่มีวุฒิครู หรือเข้าทำงาน ร.ร.เอกชนไม่ได้ ผมรับราชการครูสงสารพวกครูอัตราจ้างมาก เพราะทำงานหนักมากกว่าข้าราชการประจำยิ่งนัก เงินเดือนน้อย และเงินเดือนไม่ขึ้น ข้าราชการครูประจำใช้งานครูอัตราจ้างมากมายก้ายกองยิ่งนัก ไม่ค่อยมีเวลาหยุดพักในเวลาราชการ สงสารพวกเค้า ขาดโอกาสทางสังคมการศึกษาของไทย ถ้ารักกันจริง ขอให้ รมต.ศึกษาธิการ ร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหากับพวกข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในกระทรวงศึกษาธิการ จัดสวัสดิการในด้านรายได้ / ค่าครองชีพประจำเดือน ให้เพียงพอกับรายจ่ายในปัจจุบัน หรือหาวิธีกันทำให้ครูอัตราจ้างมีรายได้เพิ่มมากขึ้นตามอายุการทำงานหากทำงานในหน่วยงานนั้น ๆ ต่อเนื่องมาหลาย ๆ ปี คุณค่าของคนไทย จะดีขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อผู้บริหารชาติบ้าน เห็นความสำคัญของครูอัตราจ้าง เค้าคงไม่มีโอกาสที่มีรายได้พอเลี้ยงชีพตนเอง และครอบครัวได้ (ครูผู้หิวโหย) สงสารครูอัตราจ้างตาดำ ๆ เถอะครับ ขอร้อง... ชีวิตครูผู้ด้อยโอกาสทางสังคมที่ให้การศึกษาต่อนักเรียน ตั้งระดับอนุบาลถึงระดับ ม.ปลาย ครับ ครูผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (ครูอัตราจ้างรายปี) มีอยู่ทั่วประเทศทุกจังหวัด ในสังคมไทย เกือบทุกโรงเรียน อนุบาลถึง ม.ปลาย ถ้าไม่แก้ไขเรื่องนี้ มีครูน้ำตาไหลอาบสองแก้ม เนื่องจากเงินเดือนไม่ขึ้นสักที... คือครูอัตราจ้าง ครับ ถ้ารักกันจริง รักสงสารและเห็นใจกันยามครูตกทุกข์ยากนี่ซิ ถึงจะเป็นผู้บริหารชาติบ้านเมืองให้พัฒนาด้านการศึกษาที่แท้จริง ขอให้เรื่องนี้ประสบผลสำเร็จด้วยครับ ขอขอบคุณมากครับ

ความคิดเห็นที่ 169

25 มิ.ย. 2548 20:19
 1. เรื่อง เงินวิทยฐานะของข้าราชการครู คศ.2 เดือนละ 3,500 บาท ไม่สมควรได้เพราะว่า 1. จะทำให้เกิดความแตกต่างทางชนชั้นทางสังคม ข้าราชการทุกประเภท ลูกจ้าง เงินเดือนครู ค.ศ.1-4 2. เงินรายได้ของรัฐจะศูนย์เสียโดยเปล่าประโยชน์ 3. ได้เงินแล้วแน่นอน ไม่ทำงานให้คุ้มค่ากับเงินที่รัฐอุดหนุน 4. เกิดรายจ่ายประจำเดือน งบประมาณรายจ่ายต้องจ่ายต่อเนื่องทุกเดือน 5. รัฐบาลยังไม่ได้วางแผน และวิธีรองรับปัญหาสภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่ เงินในกลไกตลาดมีมาก 6. เกิดความสุรุยสุร่ายในสังคมข้าราชการครู 7. ข้าราชการ / เอกชน เกิดสภาวะเงินล้นระบบ เพราะใช้จ่ายเงิน เกิดอัตรากำลังที่สังคมเป็นไปในปัจจุบัน 8. กลไกเศรษฐกิจเกิดปัญหา มติทางสังคมเกี่ยวกับอัตราเงินรายได้ของสังคมไทย โดยเฉพาะปัญหารายได้ทางสังคมที่ไม่เท่าเทียมกันทางด้านรายได้ กับ สภาวะการใช้จ่ายของกลไลการตลาด 9. เห็น อาจารย์ 3 หลายคนที่ได้เงินประจำตำแหน่งทุกเดือน ไม่ค่อยทำประโยชน์ให้โรงเรียนเท่าไรนัก อยากได้แต่เงินเพิ่มทำประโยชน์ให้สังคมน้อยกว่าอาจารย์ 2 อีกครับ 10. เป็นปัญหาต่อเนื่องที่ไม่จบสิ้นของสังคมไทย เช่น รัฐต้องออกกฎหมายช่วยปรับค่าครองชีพทั้งระบบด้วยให้สมดุลย์กัน 11. อาจารย์ 2 มีความโลภที่ต่อเนื่องของครูทำผลงานอาจารย์ 3 เกือบทุกคนไม่ค่อยดูแลเอาใจใส่นักเรียนในการเรียนการสอนให้ดีเท่าที่ควรทำแต่ผลงาน ไม่เชื่อลองส่งคนมาสืบได้ครับ 12. ความรักชาติมีน้อยลง อยากได้แต่เงินเดือนเพิ่ม โดยไม่คำนึงถึงชาติ บ้านเมือง เป็นสำคัญ ขอให้เรื่องนี้ได้รับการพิจารณาด้วย จะขอบคุณอย่างยิ่ง (ถ้าทำอะไรไม่ดีขึ้นกว่าเดิมไม่ได้ ก็ขอให้คงเดิมไว้ก็น่าจะดีนะครับ)

ความคิดเห็นที่ 170

26 มิ.ย. 2548 10:08
 1. เป็นครูบรรจุนะ แต่อยากให้กำลังใจ ครูจ้างทุกคนที่ทำงานด้วยใจรัก ทำงานเพื่ออุดมการณ์ แต่อยากเล่าให้ฟังว่า ครูจ้างที่โรงเรียนเราชั่งสบายเหลือเกิน โดยเฉพาะภารโรง เราเองอยากจะลาออกไปสมัครภารโรงจังเลย เพราะทุกวันนี้ภารโรงมีหน้าที่เดินสำรวจโรงเรียน ส่วนครู สอน ทำเอกสาร มิหนำซ้ำบางครั้ง ต้องไปขัดห้องน้ำด้วยนะ ไม่ได้บังคับให้ครูทำ แต่ภารโรงไม่เคยขัดเลย ครูเข้าห้องน้ำ มันปวดตู....... เพราะถ่ายไม่ออก ห้องน้ำสกปรกมาก ส่วนครูจ้างก็ได้แต่คิดว่าตัวเองเป็นครูจ้างทำอะไรมากมาย ก็คิดอยู่แต่อย่างนี้แหละเมื่อไรประเทศไทยถึงจะเจริญ สังเกตดี ๆ นะทุกวันนี้ นักเรียนชักธงไม่ค่อยจะสุอยอดเสาเลย สงสารประเทศไทยจัง

ความคิดเห็นที่ 171

27 มิ.ย. 2548 13:38
 1. ขอประนาม ความคิดที่123 (อาจารย์มหาลัยเอกชน)ที่บอกว่า"ถ้าไม่พอใจก็ออกไปทำงานอื่นๆ กันสิครับ เขาไม่ได้บังคับให้อยู่ต่อนี่นา ถ้าอยากเป็นครูประจำ ก็พยามสอบ กพ หรืออะไรให้ได้สิครับ "และความเห็นที่134(ครูแวะผ่านมา)ที่ว่า"ทุกคนน่าจะมองที่หน้าที่ของเราบ้างว่าเราทำดีแล้วหรือยัง ส่วนที่จะขอความเทียบเท่าครูประจำการนั้นขอให้คิดให้ดีว่าความสามารถเราเพียงพอหรือยัง ถ้าคิดว่าพอแล้วแล้วทำไมสอบไม่ติดละจ๊ะที่รัก " คุณพูดไปน่ะรู้อะไรจริงบ้าง? ผมเป็นข้าราชการครูคนหนึ่งที่เห็นน้องๆครูจ้างแล้วคิดว่ารัฐบาลทำไม่ถูก คุณคิดหรือครับว่าครูจ้างน่ะเขาไม่ไปสอบที่อื่นกัน ไปกันทุกปีนั่นแหละ ผมถึงเสียดาย บางคนความรู้ดี(จบโทก็หลายคน)สอนดีเด็กๆรักแต่เงินเดือนมันได้แค่นี้เขาจะอยู่กันทำไมหลายคนหลุดจากวงจรครูจ้างก็ไปเป็น(พนักงาน)สอนที่มหาวิทยาลัยได้เหมือนคุณคนเก่งๆไปกันหมดแล้วใครจะสอนเด็ๆของเรา ถ้าครูประจำมันพอนะ เราไม่ต้องจ้างหรอกแต่นี่มันไม่พอ แล้วที่ว่าทำไมสอบไม่ติดน่ะเพราะมันไม่มีอัตราให้สอบนะซิ ผมว่าเอาคุณมาสอบแข่งกับพวกเขาในปัจจุบันนี้ก็ไม่แน่ว่าคนที่สอบได้จะเป็นคุณอย่าทะนงนักเลย

ความคิดเห็นที่ 172

27 มิ.ย. 2548 22:18
 1. เห็นด้วยกับทุกความเห็น อัตราจ้างก็เป็นคนเหมือนกัน ไม่รู้ว่าพวกผู้บริหารเอาติ่งไหนคิด ผู้บริหารบ้างคนมีเงินซื้อบ้านเป็นสิบล้าน แต่คนที่ทำงานจริง ๆ ก็อัตราจ้างไม่ใช่เหรอ เงินเดือนขึ้นทีก็แค่ 200-300 บาท ชาติจะเจริญได้อย่างไร ถ้ายังมีไอ้พวกที่มือถือสากปากถือศีลอยู่........หนักแผ่นดินจริง ๆ เอาเป็นว่าขอให้กำลังใจแก่ครูและอาจารย์อัตราจ้างทุกท่าน งานสร้างคนให้เป็นมนุษย์นั้นมันอยากยิ่งนัก และนี้ก็คือรางวัลที่ยิ่งใหญ่แล้วกับการที่ใครสักคนหนึ่งจะกราบไหว้และเรียกเราว่าครูได้อย่างเต็มปาก......

ความคิดเห็นที่ 173

28 มิ.ย. 2548 14:32
 1. เห็นกับข้อความที่ตั้งกระทู้ จริงๆที่รัฐบาลควรเห็นแก่คนกลุ่มนี้นะ เพราะการทำงานไม่ได้สบายเลยครูจ้างต้องทำแผนการสอนทุกชิ้นเพื่อประเมิน แต่ผู้ประเมินคือครูที่เป็นข้าราชการ แต่ไม่เขียนแผนให้ครูจ้างเขียนแผนแล้วเอาไปปรับขั้น ทุเรศจริง ๆ ครูขาดเป็น แสน ไม่ใช่เพราะไม่มีครูหรอก แต่เพราะไม่มีเงินจ้างให้เป็นข้าราชการ เอาเงินไปถลุงทำอะไร ๆ ที่ไม่เกิดประโยชน์มากกว่า ครูคืออนาคตของชาติ ที่โรงเรียนไหน ตอนนี้ท่านลองสำรวจซิว่า มีครูจ้างเท่าไร ถ้าคนกลุ่มนี้ไม่มีกำลังใจกำลังทรัพย์พอ จะทำงานให้ดีได้อย่างไร แล้วถ้าเรามากระทู้กันอย่างนี้ จะเกิดประโยชน์เมื่อไหร่ละ เห็นอื่น ๆ เขาประท้วงกัน เราคนมีปริญญาทำอย่างนั้นได้บ้างไหม

ความคิดเห็นที่ 174

29 มิ.ย. 2548 12:32
 1. น้ำตาครูดอย บ้านก็ไม่ได้กลับ แฟนก็ไม่ได้เห็น เหงาๆๆ แต่เพื่อเด็กน้อยบนดอย ต้องทนสู้ ล่อเลี้ยงชีวิตด้วยผักป่า ตามลำห้วย พร้อมเส้นหมี่ปลากระป๋องและมาม่าเมื่อเงินเดือนออกเป็นครั้งคราว....ภาระต้องรับมากมาย....ค่ารถ...และแฟนที่อยู่ในเมือง...จะไปกับใคร...เขาจะรับคนอุทิศตนเพื่อคนที่อยู่ห่างไกลได้ใหม..... เพื่อเด็กสู้เถิดสหายทั้งหลาย

ความคิดเห็นที่ 175

29 มิ.ย. 2548 14:56
 1. ครูกันดาร บ้านอยู่ไกล เงินเดือนน้อย โดนจิกหัวบ่อย ร่างกายน้อยๆบอบชำ กลำกลืนฝืนทน รอแล้วรอเล่า เขาว่าจะบรรจุให้เป็นพนักงานราชการ ก็ไม่บรรจุซะที ฉันหลวมตัวเป็นมานานแล้ว เมื่อไหร่จะบรรจุซะที Please ได้โปรด เห็นใจครูกันดารเถอะ เราพร้อมจะทำเพื่อชาติ ท่านทำเพื่อเราได้ไหม ฝันหวานมานานแล้ว ต้องสะดุ้งตื่นทุกที่เมื่อมีข่าวลือว่าจะบรรจุให้ แล้วก็หายไปกับสายลม แสงแดด และสายฝน ....รักนะครูพิเศษ ( อัตราจ้าง)ทุกท่าน

ความคิดเห็นที่ 176

30 มิ.ย. 2548 09:21
 1. ครูนี่ยุ่งมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆมีปัญหาทุกวงการ ทหารค่าเสี่ยงภัย ภาคใต้ก็ยังไม่ได้ฟังเขามานะ

ความคิดเห็นที่ 177

30 มิ.ย. 2548 13:02
 1. เมื่อไหร่จะให้ขวัญและกำลังใจแก่ครูอัตราจ้างเสียที บอกว่าจะบรรจุให้แล้วก็หายเงียบ ทำงานก็เท่ากันหรือบางครั้งก็มากกว่าครูประจำการเสียอีก ทั้งๆที่การศึกษาก็ปริญญาเท่ากันก็ยังแบ่งชนชั้นว่าประจำการกับอัตราจ้าง สวัสดิการก็มีแค่ประกันสังคม เงินเดือน 7,260 บาท หักประกันสังคมเกือบ 300 บาท ทุกวันนี้ค่าครองชีพก็สูงขึ้น เห็นใจครูอัตราจ้างบ้างมั๊ยเจ้านาย....

ความคิดเห็นที่ 178

30 มิ.ย. 2548 15:04
 1. เราก็เป็นคนหนึ่งนะที่เป็นครูอัตราจ้าง ความคับแค้นใจมีไม่น้อยไปกว่าคุณ ได้แต่ไหว้พระ สวดมนต์ สร้างพลังใจตนเองให้เข้มแข็ง หวังแค่ว่าสักวันหนึ่งชีวิตเราคงดีขึน

ความคิดเห็นที่ 179

1 ก.ค. 2548 10:27
 1. เป็นครูอัตราจ้างมานานแสนนาน... ทำงานทุกอย่างหนักยิ่งกว่าครูประจำการ เพราะต้องทำงานให้คุ้มที่เขาอุตสาห์จ้าง สอนไม่ต่ำกว่า 24 ชั่วโมง/สัปดาห์ งานพิเศษต่าง ๆ รับหมด อาคารสถานที่ กิจกรรม กิจการนักเรียน ทะเบียนโรงเรียนอยู่ที่ครูอัตราจ้าง เมื่อไหร่ฟ้าจะปราณี ซะที ครูประจำแสนสบายงานไหนก็ไอ้หนูรับไป แถมเขตก็ไม่มีอัตราบรรจุซะที ชีวิตนี้ สอบมันทุกอย่างไม่้ใช่ไม่พยายาม ทุกวันนี้ก็ตั้งใจทำเต็มที่แล้ว เผื่อฟ้าจะปราณี

ความคิดเห็นที่ 180

1 ก.ค. 2548 19:49
 1. วันนี้ ( 1 ก.ค. 48 ) ข่าวจากหนังสือพิมพ์สยามรัฐบอกว่า ครูอัตราจ้างสพฐ.ที่ทำงานมาแล้ว 5 ปี จะได้เป็นพนักงานราชการ โดยมีผลย้อนหลังตั้งแต่ตุลาคม 47 ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 5,361 คน แบ่งเป็นครูอัตราจ้าง 4,563 คน ที่เหลือเป็นตำแหน่งอื่น ๆ ซึ่งครูอัตราจ้างจะได้รับเงินเดือน 8,720 + ค่าครองชีพชั่วคราวอีก 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 9,720 บาท แต่สวัสดิการอย่างอื่นยังไม่แน่ชัด

ความคิดเห็นที่ 181

2 ก.ค. 2548 12:47
 1. จริงๆแล้วคำว่าครู จะเป็นครูจ้างหรือครูประจำการก็คือครูเหมือนกันคือผู้ที่ให้ความร้อบรมสั่งสอนเด็กๆให้เป็นคนดีเหมือนกันงานทุกอย่างเหมือนกันหมดบางครั้งบางโรงเรียนครูจ้างจะทำงานหนักกว่าด้วยซ้ำแต่ศักดิ์ศรีครูจ้างไม่มีเลย พูดมากก็ไม่ได้มักถูกครูประจำการว่าถ้าอยากได้อะไรที่เหมือนเขาก็ไปสอบให้มันได้สิ รับกันแค่10คนครูจ้างที่มีเป็น1000คนแล้วที่ไม่ใช่ครูจ้างละอีกไม่รู้เท่าไหร่ จะพูอะไรหัดคิดถึงน้ำใจคนอื่นบ้างลองใครๆได้ฟังอย่างนี้แล้วถามจริงยังมีแก่ใจที่จะทุ่มเทให้กับเด็กๆอยู่ไหม

ความคิดเห็นที่ 182

7 ก.ค. 2548 11:10
 1. ของแพง เงินเดือนเท่าเดิม เมื่อไหร่ท่าน รมต.จะมีคำสั่งที่รอคอยสักที ช่วยพัฒนาชีวิตครูอัตราจ้างบ้างเถอะ

ความคิดเห็นที่ 183

8 ก.ค. 2548 17:02
 1. กระผมเป็นครูจ้างมา 2 ปีถือว่าเป็นน้องใหม่ของวงการราชการครูเรียนจบที่วิทยาลัยเดิมครูที่สอนข้าพเจ้าก็เป็นครูจ้างสอน ตอนนี้มาทำงานที่เดิมครูผู้สอนที่เคยสอนก็ยังเป็นครูอัตราจ้างแต่รายจ่ายของครูที่เคยสอนก็เพิ่มมากขึ้น เงินเดือนกลับเท่ากันเลยกับข้าพเจ้าการทำงานนั้นหรือครับประสบการณ์ 10 ปีไม่ต้องห่วงสั่งสอนลูกศิษย์ประสบความสำเร็จมากมาย บางคนได้ไปแข่งขันถึงระดับโลกมาแล้ว แต่หัวใจของคาวมเป็นครูเต็มร้อยเงินเดือนจะน้อยสวัสดิการไม่ค่อยสะดวกก็อยู่ได้เพราะใจรัก ขอวอนรัฐบาลช่วยหันมาดูแลบ้างนะครับ อย่าเอาใจแต่พวกทำงานเช้าชามเย็นเมา สิ่งที่กล่าวมานี้เป็นจริงทุกประการ ไม่จริงขออำนาจหลวงปู่ทวดที่นับถือจงสาบแช่งให้ตายไปเลย

ความคิดเห็นที่ 184

11 ก.ค. 2548 12:51
 1. ใครที่คิดหรือกำลังเป็นครูอัตราจ้างต้องทำใจหน่อยก็แล้วกันเพราะอยู่ในสังคมที่เส้นสายและความสามารถไปพร้อมๆกันเพราะดิฉันก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในสภาพนั้นมาก่อน ซึ่งตอนที่ดิฉันทำงานอยู่นั้นทำงานอย่างเต็มความสามารถเงินเดือนไม่เกี่ยง แต่พอสักพักลูกผู้บริหารจบออกมาเริ่มมีเส้นสาย จนเค้าได้บรรจุเป็นพนักงานของรัฐเท่าทุกวันนี้ มาสอน 3 โมง ก็ไม่โดนหัวหน้าต่อว่า แต่ดิฉันเข้าสอนไม่ทัน 15 นาที โดนตำหนิ เพราะครูประจำก็ไม่กล้าให้ลูกผู้บริหารเพราะกลัวไม่ได้เลื่อนขั้น ห็เลยทำให้ผู้บริหารเหลิงจนทำตัวมั่วนอนกับครูผู้ชายจนได้ครูประจำ นี่เหรอผู้บริหารที่ดี น่าจะตั้งโรงเรียนตระกูลตัวเองขึ้นมาไม่น่าพาตระกูลตัวเองมาทำลายชาติเลย...ชั่วทั้งพ่อและลูก

ความคิดเห็นที่ 185

14 ก.ค. 2548 16:58
 1. ไม่เข้าใจว่าทำไมยังทนเป็นครูอัตราจ้างอยู่หล่ะ ในเมื่องานเอกชน เงินเดือนดี ๆ ก็มีให้ทำตั้งมากมาย ความรู้ก็มีตั้งเยอะแยะ ทำไมต้องเสียเปรียบให้นายจ้าง จ้างตำ่กว่าวุฒิของเราอีก ฉันก็เคยเป็นครู อยู่ได้ 8 เดือนลาออก สุดท้ายมาได้งานเลขานุการ ทำอยู่ 6 เดือน เงินเดือน 12000 แล้ว มากกว่าตอนเป็นครูตั้ง 2 เท่า แต่ที่พวกคุณยังทนเป็นครูก็เพราะว่า พวกคุณมีวิญญาณความเป็นครู ความเป็นผู้ให้ รักนักเรียนของพวกคุณ สิ่งนั้นคือเหตุผลที่คุณยังยอมให้นายจ้างเอาเปรียบ เพราะคุณยังมีความปรารถนาดีให้ลูก ๆ นักเรียนของคุณอยู่ ถ้าคิดว่าสิ่งที่ฉันคิดค้านกับใครก็เชิญเมล์มาแสดงความคิดเห็นนะคะ

ความคิดเห็นที่ 186

15 ก.ค. 2548 03:26
 1. โธ่เอ๋ย เงินเดือนแค่ 12000 เรา จบ ครู เป็นครูอัตราจ้างอยู่ 3 เดือน ไปขายปาท่องโก๋ได้วันละ 1000 (คิดเฉพาะกำไร)เป็นอย่างน้อย เดือนละไม่ต่ำกว่า 30000 ยังไม่บอกให้ใครทราบเลย

ความคิดเห็นที่ 187

15 ก.ค. 2548 14:16
 1. เป็นครูอัตราจ้างมา 2 ปี กับอีก 15 วัน เงินเดือนได้ปรับแล้วเป็น 7260 บาท มีประกันสังคม โรงเรียนอนุญาติให้ไปอบรมสัมนาได้ โดยไปในนามของโรงเรียน ถือว่าดีในระดับหนึ่ง แต่ตอนนี้รอการบรรจุ ที่โรงเรียนมีอัตราจ้าง 2 ส่วน คือ ส่วนที่จ้างด้วยเงินอุดหนุน (เก็บจากนักเรียน 1250 บาทโดยประมาณ) และส่วนที่จ้างเงินโครงการคอมพิวเตอร์ (เก็บจากนักเรียน 500 บาทโดยประมาณ) แต่เวลา สพฐ ให้บรรจุกลับบอกว่างบทั้งสองนี้ไม่ใช่งบจากส่วนกลางไม่มีใครได้บรรจุ แต่มีโรงเรียนดังแห่งหนึ่งใน กทม. ได้บรรจุ มันยังไงกันเนี่ย คิดเอาเองแล้วกัน ผอ. ของใครเส้นใหญ่ก็ได้โรงเรียนนั้น หรือใครเป็นลูกหลานคนใหญ่คนโต ก็สบายไป เราลูกชาวนาวาสนาไม่มีต้องทนให้ครูประจำการเขาข่มไป เริ่มเป็นครูเดือนแรกๆ เราไปโรงเรียนแต่เช้า แต่เดี๋ยวนี้ไปสายแล้วเพราะถ้าไปถึงโรงเรียนแต่เช้านั่นหมายความว่าพร้อมให้เขาใช้งานแล้วและจะไม่มีเวลาว่างเลยจนถึงคาบสอนบางวันข้างกลางวันยังไม่ได้ทานเลย

ความคิดเห็นที่ 189

18 ก.ค. 2548 17:07
 1. ทุกคนเลือกทางเดินของตนเองเรียนครูก็ต้องเป็นครูซิ แต่อาชีพครูในสังคมไทยมีคำว่าครู ครูผู้ช่วย ครู1 ครู2 เป็นต้น แต่"ครูอัตราจ้าง"ซิคุณไม่เห็นใจเขาบ้างหรือไง ทำงานเหมือนกันแต่ไม่มีกำลังใจ เพราะเงินเดือนไม่ขึ้นทำให้ตายก็รับเท่าเดิม ครูอัตราจ้างก็กินข้าวเป็นเหมือนกันนะ

ความคิดเห็นที่ 190

19 ก.ค. 2548 14:39
 1. บอกตรง ๆ ครับว่าเห็นใจครูที่อยู่ทาง 3 จังหวัดใต้มาก ๆ ผมก็อยู่ติดกับ 3 จังหวัดนี่แหละ แต่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกับครูที่นั่นนิดเดียวครับ ก็จากข่าวที่ครูทาง 3 จังหวัดใต้เรียกร้องอีกแล้วเรื่องอาจารย์ 3 ว่าให้พิจารณาแบบพิเศษ วันก่อนก็บรรจุครูอัตราจ้าง 2 ปีแบบพิเศษ ต่อจากนั้นก็ให้เขียนย้ายตามความต้องการ แล้วลองคิดดูซิว่าพวกครูอัตราจ้างในที่อื่นทำไมไม่ทำแบบพิเศษให้เขาบ้าง เพราะทำงานมาเป็น 10 ปีแล้ว พอเขียนไปอย่างนี้หลายคนที่ไม่เข้าใจครูอัตราจ้างก็ต้องว่าทำไมไม่ไปอยู่ที่ 3 จังหวัดนั้นละจะได้บรรจุ แต่พวกเราก็สอนอยู่ในภูมิลำเนาของตัวเอง ไม่ต้องแก้ปัญหาเรื่องย้ายทีหลัง ถ้ามีตำแหน่งว่างเมื่อไหร่ก็ต้องให้ครูที่ต้องการย้ายจาก 3 จังหวัดอีก พวกเราก็ต้องเป็นครูอัตราจ้างกันต่อไป ดีไม่ดีอาจจะถูกเลิกจ้างด้วยซ้ำ เห็นใจพวกเราเถอะครับ เราจะได้มีหลักประกันให้กับชีวิตและครอบครัว บรรจุให้ตามที่ท่านนายกเคยพูดไว้ตอนที่ประชุมที่เชียงใหม่ซิครับ จำนวนครูที่ขาดก็รู้อยู่เช็กกันตลอด ท่านนายกเองก็บอกว่าเงินมีเยอะ การศึกษาต้องพัฒนา หลายองค์กรก็ลงความเห็นว่าเรื่องการศึกษาสำคัญที่สุดคือครู แต่กลับใช้วิธีการจ้างครูมาสอนเป็นรายปี นี่ก็จะสิ้นงบประมาณอีกแล้ว ก็ต้องลุ้นกันอีกว่าจะจ้างต่อหรือไม่ คนที่สอนมานานก็ถือว่าเขามีประสบการณ์ไม่ใช่หรือ

ความคิดเห็นที่ 191

26 ก.ค. 2548 10:13
 1. ช่วยตีความหมาย มาตรา 52 ใน พรบ 2547 หน่อย ใครมีความรู้ เรื่องสิทธิและประโยชน์ของครูอัตราจ้าง

ความคิดเห็นที่ 192

27 ก.ค. 2548 10:15
 1. ผมอยากตั้งสมาคมครูอัตราจ้างครูที่สนใจโปรติดต่อ 012639854 เพื่อจะได้ร่วมกันสู้

ความคิดเห็นที่ 193

28 ก.ค. 2548 11:09
 1. ดีเห็นด้วย เพื่อความเข้มแข็งของเพื่อนครูอัตราจ้างประเทศไทย

ความคิดเห็นที่ 195

2 ส.ค. 2548 16:06
 1. ประสบการณ์การสอนก็มีทำไมไม่ประเมินครูอัตราจ้างให้ได้รับการบรรจุเป็นครูผู้ช่วย ผู้ใหญ่ ศธ.อยู่ไหนทำไมไม่ตอบบ้าง ........

ความคิดเห็นที่ 196

4 ส.ค. 2548 10:34
 1. ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ก็ไม่ต่างเช่นกัน ผมอยู่มา 4 ปีกว่าแล้ว เงินเดือนตามวุฒิ ไม่มีการขึ้นเงินเดือน ขวัญกำลังใจไม่มี ไม่มีสวัสดิการใดๆ นอกจากประกันสังคม ซึ่งก็หักจากเงินเดือน 5 % บอกว่าจะต่อสัญญาให้เป็น 3 ปี 5 ปี 10 ปี และขึ้นเงินเดือน จนบัดนี้ก็ยังเป็นสัญญา 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 เทอม ทั้งสัญญาที่เขียนนี้ก็ไม่ขึ้นกับกฏหมายแรงงานด้วย ที่อยู่ทุกวันนี้ก็รอโอกาสที่ดี และก็เห็นใจนักศึกษา แต่เมื่อผู้ใหญ่ ไม่เห็นความสำคัญ ไม่เคยคิดผลักดันให้.....คลื่นลูกใหม่ได้มีโอกาสเติบโต... มัวแต่ขัดแข้งขัดขากันเอง เพื่อผลประโยชน์ของตนเองเท่านั้น ก็ไม่รู้จะว่าไงแล้ว ..... ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ทำงานเพื่ออุดมการณ์ด้วยความรู้ ความสามารถที่มี แต่นับจากที่เริ่มเห็นว่าแย่ลงๆๆๆ เรื่อย การทำงานก็ยิ่งทดถอยลงเช่นกันจากให้ความทุ่มเท เต็ม 100 ตนนี้แทบจะไม่เหลือ แค่สอนตามหน้าที่ไปวันๆๆ ไม่อยากรับภาระงานอื่นมากกว่านี้แล้ว... เพราะเท่านี้ก็ทำงานมากเกินเงินเดือนแล้ว แต่ก็ไม่เกิดประโยชน์อันใด วันลาป่วย พักผ่อน ก็ใช้ๆๆ ไปให้หมดซะ นึกเสียว่านี่คือโบนัสของการทำงาน ถ้าไม่ใช้เลย เงินเดือนก็ไม่เห็นขึ้น หรือใช้เป็นวันลาสะสมได้ ไม่ใช้ก็หมด .... ปัญหามีมากหรือน้อย ท่านนายก เห็นบ้างไหม ฝากด้วยครับ ผมไม่อยากให้ครูประจำสัญญาจ้างทั้งหลายคิดแบบนี้ เพราะอนาคตของชาติยังรอความหวังจากครูดีๆ ในสังคมอยู่

ความคิดเห็นที่ 198

7 ส.ค. 2548 22:10
 1. ในธรรมดาแล้วคนรวยย่อมองเห็นคนที่มีฐานะการเงินมารับจ้างในบริษัทไม่มีคุณค่าไม่มีความหมาย ครูที่จบการศึกษาใหม่ มีจำนวนมาก รัฐบาลท่านได้กล่าวในช่วงต้นวิกฤติแล้ว ด้วยความดุดัน ว่าต้องการลดค่าจ้างทั้งหลายที่เกิดกับรัฐ ท่านไม่คำนึงถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจรากหญ้าคืนคนผู้เป็นฐานเสียงในเท่านั้น พวกข้าราชการ ใต้อุ้งฝ่าเท้าทั้งหลายนั้น ไม่ใช่รากหญ้าของท่าน ท่านคงเห็นเป็นวัวควายที่มีสองขา ให้เงินเพียง 6-7พันบาทก็หาหญ้ากินได้แล้วแต่มีแรงทำงานได้พอสมราคา ไม่ต้องคิดถึงค่าตอบแทนเพิ่มเติม ทำไมเป็นอย่างนั้น เพราะมีอำนาจจะทำอะไรก็ได้ สั่งอย่างไรก็ได้ ประชานิยมเข้าไว้เป็นพอ น้ำมันแพงก็หมดปัญญาล่ะซิ เที่ยวบังคับแต่ข้าราชการ ทำให้น้ำมันลดไม่ได้ หาสารชดเชยไม่ได้ ไร้น้ำยา

ความคิดเห็นที่ 199

9 ส.ค. 2548 11:56
 1. เรียนเชิญ พี่น้องครูอัตราจ้างสพฐ.ทุกๆท่านทั่วประเทศ เนื่องด้วย นายปัญญา คิดชัย ประธานชมรมครูอัตราจ้างแห่งประเทศไทย จะจัดประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 4/2548 ในวันที่ 14 ส.ค. 48 ณ สำนักงานส.ส.ละออง ติยะไพรัช (บ้านเด่น) หมู่ 7 ต.สันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เพื่อรับทราบความเคลื่อนไหววงการศึกษา และอนาคตความก้าวหน้าของครูอัตราจ้าง พร้อมส่งรายชื่อครูอัตราจ้างที่เข้าร่วมประชุมถึงท่านนายกรัฐมนตรี มอบใบประกาศ และแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ฯลฯ ทางชมรมฯหวังว่าคงได้รับความร่วมมือครูอัตราจ้างทุกท่านในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาส

ความคิดเห็นที่ 200

9 ส.ค. 2548 13:51
 1. เรียน พี่น้องครูอัตราจ้างสพฐ.ทุกๆ ท่านทั่วประเทศ ขอเพิ่มเติมจากความเห็นที่ 199 เรื่องการจัดประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 4/2548 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2548 ณ สำนักงาน ส.ส.ละออง ติยะไพรัช หมู่ 7 ต. สันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย เวลา 09.00 น. หากมีข้อสงสัยส่งอีเมล์มาที่ (n_tukaew@thaimail.com หรือ โทร 05-0397570) และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ความคิดเห็นที่ 201

16 ส.ค. 2548 16:50
 1. พึ่งรู้นะคะ อาชีพเราก็มีชมรมด้วยเหมือนกัน ดีใจมากนะ ที่เรายังคงเป็นเศษเสียวหนึ่งของสังคมไทย ที่เค้ายังให้โอกาสเรา ได้ลืมตา อ้า ปากบ้าง ครูจ้างก็มีชีวิต จิตใจ เหมือนกัน การที่เค้าแบ่งชนชั้นให้เรานั้น มันก็ยังเป็นแผลใจในเสมอมา นอนหลับไปด้วยความเหนื่อยล้า ตื่นมาจะต้องพบเจออะไรมากมาย แถมยังฝันผวาว่าเจ้านายจะให้ออกจากงาน มันแย่ที่สุดก็ตรงนี้จริงไหม เมื่อไหร่เราจะเป็น ไท เสียที นะ ปัจจุบันนี้ เส้นเล็ก ๆ เส้นน้อยยังมีกัน เยอะ ถึงครูจ้างมืออาชีพ ใช้คำสรรพนามได้ดีมาก ๆ เลย ครูจ้างมืออาชีพ เช่นกัน ขอให้องคืกรของเรายิ่งใหญ่ ๆ

ความคิดเห็นที่ 202

17 ส.ค. 2548 14:56
 1. เรียนคุณอาม และครูอัตราจ้างทั่วประเทศ พวกเราได้ก่อตั้งชมรมครูอัตราจ้างกันมานานแล้ว ผมเคยเข้าร่วมประชุมที่ขอนแก่น เมื่อปี 2545 และก็ได้ติดต่อประสานงานกันมาโดยตลอด โดยมีคุณปัญญา คิดชัย ครูอัตราจ้างจ.หนองคาย เป็นประธานชมรม และปัจจุบันก็ยังเป็นอยู่ อยากให้พวกเราทุกคน ช่วยกันประสาน และให้ความร่วมมือกับชมรมของเรา เพื่อจะได้ทำให้เรื่องที่ทางกำลังเรียกร้องอยู่ ก็คือการขอบรรจุเป็นข้าราชการครู ซึ่งทางทีมงานของคุณปัญญา กำลังดำเนินการอยู่ และหากไม่สำเร็จ ในเร็วนี้อาจจะมีการรวมตัวของครูอัตราจ้างครั้งใหญ่ จึงอยากให้พวกเราร่วมมือกันทุกคนเพื่อความสำเร็จ ส่วนผลการประชุมเมื่อวันที่ 14 ส.ค. 48 ที่จ.เชียงรายจะมีการรายงานให้ทราบทาง http://board.tantee.net/kroouttrajang และสามารถใช้พื้นที่ตรงนี้ในการติดต่อประสานงานกันได้ ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 203

17 ส.ค. 2548 21:01
 1. เป็นครูจ้างของ กทม มาเป็นปีที่ 7 แล้วยังไม่มีวี่แววว่าจะได้บรรจุเลยแต่ทำไมหนังสือพิมพ์ชอบลงข่าวว่าจะบรรจุให้ , จะให้ลูกจ้างชั่วคราว สอบก่อน มีแต่ให้ความหวัง ไม่เคยให้จริง ๆ ซักที

ความคิดเห็นที่ 205

19 ส.ค. 2548 10:55
 1. เป็นครูอัตราจ้าง8ปีจะ9ปี ก็มีคุณงามความดีมีประสบการณ์ เท่ากับ อาจารย์2 รมต.ศธ. ทำไมไม่ทำอะไรให้บ้าง เพื่อกำลังใจ ของครูอัตราจ้าง อย่าลืมว่าครูอัตราจ้างก็กินข้าวเหมือนกัน

ความคิดเห็นที่ 206

23 ส.ค. 2548 20:53
 1. ผมก็เชื่ออย่างคุณความเห็นที่ 97 ผมเคยเขียนบทความเรื่อง"เอาอีกแล้วกลุ่มเครือข่ายครูข่มขู่ปรับบัญชีเงินเดือน"2546 ขอให้ครูเหล่านั้นหยุดเสียบ้าง ไม่ละอายครูจ้างอย่างคุณครูความเห็นที่97และครูจ้างทุกคนหรือ? พวกครูที่มาตั้งกลุ่มแก๊งสร้างแรงกดดันให้รัฐปรับเงินเดือนทั้งที่เงินเดือนขึ้นเอาๆทุกปี บางคนทั้งผัวทั้งเมียเงินเดือนคนละ 2 หมื่นกว่า ไม่ค่อยชอบสอนนักเรียนยังมาพากันเดินขบวนร้องเย้อวๆ ทำให้ครูดีๆพลอยเสียหายหมดทั้งวงการ เรามาพากันเรียกร้องให้เพื่อนครูอัตราจ้างได้รับการบรรจุแทนอัตราครูที่เออลี่ฯออกไปดีกว่า เพราะได้พิสูจน์ว่าท่านวิริยะจริง มีประสบการณ์จริง ช่วยกันต่อต้านอย่าให้ครูพันธุ์ใหม่มาฉวยโอกาสชุบมือเปิบเอาตำแหน่งไปได้โดยไม่ต้องอ่านหนังสือสอบบรรจุ เพราะคนพวกนี้จะมาข่มครูพันธุ์เก่าๆอย่างเราทั้งที่เอาเงินหลวงมาเรียนอย่างสุขสบาย ไม่ได้ผ่านการทดสอบเรื่องความวิริยะ มุมานะ เหมือนครูอย่างเราๆที่พ่อแม่อุตส่าห์ส่งเสียดังกลอนลำ"พ่อแม่ทนหวังดี ต่อยขี้ซียามแล้ง เก็บฟักแฟงแตงเต้า เอาไปขายส่งตลาด ผักกาดหัว ผักบั่วพร้อม ขายป้อมส่งลูกเรียน..นา.." เราเห็นความยากลำบากของพ่อแม่จึงมีจิตสำนึกกตัญญู อันเป็นคุณลักษณะจำเป็นสำหรับคนที่จะมาเป็นครูสอนเด็ก ขณะที่พวกครูพันธุ์ใหม่มันจะพูดว่าพ่อแม่ไม่ได้ส่งเรียน ฉันเรียนเก่งของฉันเอง .."

ความคิดเห็นที่ 207

ครูไผ่
24 ส.ค. 2548 07:27
 1. ต่อยขี้ซียามแล้ง แปลว่าอะไรคะ คุณครูซี 8

ความคิดเห็นที่ 208

24 ส.ค. 2548 18:17
 1. ถ้ามีด้วงเจาะกิ่งไม้เต็ง จะมียางของมันไหลออกมาเมื่อถูกลมก็จะแข็งตัวมีลักษณะเหมือนหินย้อย เรียก "ขี้ซี" ต่อยขี้ซี ก็คือการนำไม้(ไผ่)ยาวๆ ไปเขี่ย ฟาด หรือกระทุ้งให้ขี้ซีหลุดออกจากกิ่งเต็ง แล้วนำไปขาย(กิโลละ 1 บาท ) วันหนึ่งๆกว่าจะหาได้ 1 กิโลก็เก่งเต็มที ปัจจุบันนี้ไม่มีแล้ว เพราะต้นเต็งถูกทำลายไปหมดสิ้น ขี้ซีที่ว่านี้ เมื่อนำมาตำให้ละเอียด แล้วตักใส่ผ้าที่คลุมปากหม้อ(เหมือนข้าวเกรียบปากหม้) ใช้ช้อนคนไปคนมา ส่วนที่เป็นเม็ดละเอียดก็จะลอดผ้าลงไปเป็นผงละเอียดอยู่ในหม้อ นำผงนี้ใส่ในท่อแล้วพ่นใส่ไฟ ก็จะลุกพึบ ถ้านำปี๊บที่มีฝาปิดมา1ใบ เปิดฝาแล้วจุดเทียนไว้ข้างใน ด้านข้างของเทียน มีถ้วยใส่ผงขี้ซี แล้วมีสายยางต่อออกมาข้างนอก ปิดฝาแล้วรีบเป่าลมเข้าไปในสายยาง(ก่อนที่ไฟจะดับ)เพื่อให้ผงขี้ซีฟุ้งกระจาย ก็จะระเบิดเสียงดัง ....สนุกมาก ประโยชน์อย่างหนึ่งของขี้ซีก็คือ นำไปผสมกับนำมันยาง(ปัจจุบันนี้หายาก เพราะต้นยางถูกโค่นหมด) แล้วนำไปทาตะกร้าที่สานด้วยไม่ไผ่เพื่อให้อุดรูรั่ว เมื่อแห้งแล้วสามารถนำตะกร้านี้ไปตักน้ำหรือเก็บน้ำได้ ชาวบ้านเขาเรียก ครุ ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของขี้ซีก็คือ ผสมกับน้ำมันเครื่อง(ใช้แทนน้ำมันยาง) แล้วนำไปยาเรือ หรืออุดรูรั่วของเรือ บรรยายมาเสียยืดยาว คงจะนึกออกแล้วว่า ขี้ซี นี้ก็คือ " ชัน" นั่นเอง ถ้าบอกเสียแต่แรก ก็ไม่ต้องอธิบายยืดยาวหรอกนะ

ความคิดเห็นที่ 209

25 ส.ค. 2548 15:01
 1. บังเอิญไปพบบทความนี้เข้า ซึ่งตรงกับครูอัตราจ้างของทุกหน่วยงาน จึงขออนุญาตนำมาเผยแพร่ เรียบเรียงเรื่องราว ชีวิตครู(อัตราจ้าง) บทความนี้คือคำให้การของครู(อัตราจ้าง) ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา(สอศ.) ที่ได้สัมผัส นำมาเล่าเรื่องราวชีวิตในการทำงานของครู(อัตราจ้าง) ซึ่งขอเป็นตัวแทนสะท้อนถึงสภาวะความอึดอัดของจิตใจ ให้กับรัฐมนตรี ข้าราชการระดับสูง และมวลมนุษย์ทั้งหลาย ได้รับรู้เรื่องราวชีวิตของความเป็นครู(อัตราจ้าง) “ชนชั้นสองแห่งใบเสมา” ที่อยู่อย่างไม่มีเกียรติยศ ศักดิ์ศรี ความมั่นคง ความก้าวหน้าในอาชีพทั้งๆที่ ครู(อัตราจ้าง) รักในอาชีพครู รักนักเรียน อยากมีส่วนร่วมกับการพัฒนาการศึกษาของชาติ ครู(อัตราจ้าง)มีหน้าที่หลักและสำคัญยิ่งคือการจัดกระบวนการเรียนการสอนตามชั่วโมงสอน ไม่น้อยกว่า 25-32 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตรวจงานนักเรียน เตรียมการสอน จัดหาสื่อการสอน สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ งานวิจัยในชั้นเรียน แผนการสอน ดูแลความประพฤตินักเรียน ครูเวร งานพิเศษอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นงานด้านหลักสูตร วัดผลประเมินผล สื่อการเรียนการสอน ฝ่ายปกครอง ฝ่ายแผนงานสถานศึกษา งานศูนย์ข้อมูล งานโสตทัศนศึกษา งานสหกรณ์ งานแนะแนว/นิเทศ งานช่างพัฒนา(ทั้งในและนอกสถานที่) ฯลฯ นอกจากนั้นยังมีหน้าที่กรรมการฝ่ายปฏิบัติงาน ตามคำสั่งที่เกิดจากนโยบายของภาครัฐ กิจกรรมภายในสถานศึกษา กิจกรรมร่วมชุมชน โครงการรณรงค์มากมาย การประเมินคุณภาพศึกษา ทุกอย่างที่กล่าวมา ครู(อัตราจ้าง) คือกำลังสำคัญยิ่งที่นำพากิจกรรมต่างๆไปสู่เป้าหมาย ความมั่งคง ความก้าวหน้าในอาชีพ เกียรติศักดิ์ศรีของครูไทย ไม่มีในครู(อัตราจ้าง) ชีวิตการทำงานของครู(อัตราจ้าง) เริ่มปฏิบัติงาน 07.30 น. เลิกปฏิบัติงาน 17.00 น. คือเวลาปกติ วันไหนมีกิจกรรมพิเศษเนื่องด้วยนโยบายภาครัฐ ต้องอยู่ประชุม จัดเตรียมงาน เอกสารกันวุ่นวายถึงค่ำ กลับบ้านไปต้องนำงานที่รับผิดชอบไปสานต่อให้เสร็จตามคำสั่ง ซึ่งครู(อัตราจ้าง) ช่วยกันปฏิบัติงานอย่างดี หวังให้สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาที่มีความพร้อมตามนโยบายของรัฐ อัตราการเข้าออกสูง เนื่องจากความไม่มั่นคง ไม่มีความก้าวหน้าในอาชีพ สวัสดิการไม่มี (บ้างท่านทำงานเป็นครูอัตราจ้างมา 6 ปี แม้แต่ประกันสังคมไม่มีให้) อัตราเงินเดือนตามวุฒิปริญญาตรี 7,260 บาทไม่มีเพิ่ม ถึงครู(อัตราจ้าง)จะทำงานดีมีผลงาน มีความคิดเชิงพัฒนา มีความเป็นครู ประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีแค่ไหนอัตราเงินเดือนเท่าเดิม ไม่มีซี ไม่มีขั้น หลายท่านทำงาน 6 ปีด้วยความตั้งใจ มานะอดทน เพื่อเยาวชน เพื่อสถานศึกษา เพื่อสังคมประเทศชาติ ผลสุดท้ายไม่มีอะไรตอบแทนครู(อัตราจ้าง)ให้เงินเดือนไปเดือนๆ ส่วนใหญ่สถานศึกษาจ้างครู(อัตราจ้าง) 10 เดือน อีก 2 เดือนช่วงปิดเทอมไม่มีเงินเดือนให้ บางสถานศึกษาแก้ไขโดยให้ครู(อัตราจ้าง) ออกสอนระยะสั้นตามสถานที่ต่างๆเพื่อจะได้มีเงินเข้าสถานศึกษาและมีเงินเดือนให้ครู(อัตราจ้าง) ในช่วงปิดเทอม มุมหนึ่งมองว่าอาชีพครู(อัตราจ้าง)นี้คือ ทางผ่าน ที่พักริมทาง ทางเลือกสุดท้ายในการประกอบอาชีพ บางคนเรียกว่า “ครูปลอม” บางท่านเข้ามาเป็นครู(อัตราจ้าง)ได้ไม่ถึงเทอม มีอันต้องลาออกไปเพราะได้งานใหม่ที่สบายกว่าบ้าง สอบบรรจุราชการสายงานอื่นติดบ้าง บางท่านสอนมาหลายปีสวัสดิการไม่มีดูแล้วไม่ก้าวหน้า จำต้องลาออก ทั้งที่ครู(อัตราจ้าง)เหล่านั้นเขารักเด็ก รักการสอน รักที่จะพัฒนาการศึกษาของชาติ ไม่ว่าครู(อัตราจ้าง) จะเก่งจะมีประสบการณ์สอนมากี่ปี อัตราเงินเดือนก็เท่าเดิม หน้าใหม่หมุนเวียนเข้ามา มาเป็นครู(อัตราจ้าง) ใครมีความอดทน ทนได้ก็อยู่ไป ทนไม่ไหวหรือได้งานอื่นก็ลาออก ผลกระทบตกอยู่ที่นักเรียน (ที่ภาครัฐพูดอยู่เสมอ มุ่งให้เด็กเยาวชนมีความรู้ความสามารถ มีการศึกษา จบออกมาไม่เป็นภาระของสังคม) นักเรียนต้องเรียนกับครูใหม่มีประสบการณ์มาแล้วบ้าง พึ่งจบมาใหม่บ้าง กว่าจะเข้าที่เข้าทางใช้เวลานานพอควร พอครูใหม่เริ่มทำงานเข้าที่ มีประสบการณ์ ไม่นานมีอันต้องลาออกไป หมุนเวียนกันไปไม่รู้จักจบสิ้น นักเรียนที่เรียนหนังสือบ่อยครั้งสับสน คูรสอนไม่เหมือนกัน แนวทางจัดการเรียนการสอนต่างกัน กว่าจะเข้าที่จวนปิดภาคเรียนแล้วนักเรียนจะได้อะไร (เกิดสูญกาศทางการศึกษา) ความจริงครู(อัตราจ้าง)ทั้งหลายเหล่านั้นไม่ต้องละทิ้งนักเรียน โดยการลาออกจากอาชีพไม่ต้องการดิ้นรนหางานใหม่ ไม่ต้องการอ่านข่าวรับสมัครงาน ข่าวเปิดสอบบรรจุสายงานอื่น ไม่ต้องการที่จะเริ่มกับอาชีพใหม่ เพียงเพราะครู(อัตราจ้าง)ต้องการความมั่งคง ความก้าวหน้า แต่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)ไม่เปิดสอบบรรจุข้าราชการเลย มีข่าวลอยออกมาเป็นระยะ สุดท้ายเงียบ อีกประเด็นคือการบรรจุครู(อัตราจ้าง)ที่ทำงาน 5 ปีเป็นพนักงานของรัฐ ตำแหน่งครูพนักงานของรัฐ ซึ่งเกียรติศักดิ์ศรี แตกต่างกับข้าราชการครู เทียบกันไม่ได้ นี่หรือคือการปฏิรูปการศึกษา การแบ่งชนชั้นครูในสังคมไทย แล้วเมื่อไหร่การศึกษาไทยจะพัฒนาเทียบชั้นอารยประเทศ บุคลากรทางการศึกษานับวันจะมีจำนวนลดน้อยถอยลงไปตามกาลเวลา ซึ่งก็มีหลายสาเหตุด้วยกัน เช่น เกิดจากการเกษียณอายุบ้าง การเปลี่ยนอาชีพบ้าง และอีกหลายประการที่ทำให้บุคลากรเหล่านี้มีจำนวนลดลงไป ลองนึกภาพว่าถ้าสถานศึกษา แห่งหนึ่งมีบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นราชการครู 3 ท่านนอกเหนือเป็นครู(อัตราจ้าง) 30 ท่าน อัตราการเข้าออกของครู(อัตราจ้าง)มีสูง แล้วการศึกษาของอาชีวศึกษาจะขับเคลื่อนไปได้อย่างไร เรื่องอัตราว่างจำนวนกว่า 500 อัตรา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 มาจนปัจจุบันนี้ ไม่เคยมีการสอบบรรจุครูเพื่อบรรจุในอัตราว่างนี้เลย ปล่อยให้อัตราว่างไม่ถูกใช้มาหลายปี ส่วนสถานศึกษาที่ขาดครู ต้องทอดกฐิน ทอดผ้าป่า หาเงินไปจ้างครูมาสอน แก้ปัญหาด้วยตนเองเพราะสถานศึกษาไม่รู้จะหาครูที่ไหนมาสอนแต่ถ้ามีการเปิดสอบบรรจุ ทดแทนปัญหาเรื่องการมีครูไม่เพียงพอก็หมดไป แต่ไม่เป็นเช่นนั้นกลับเกิดปัญหาที่น่าวิตกเป็นอย่างมากขึ้นอีกตรงที่มาตรฐานและคุณภาพของครู(อัตราจ้าง)ที่รับมาทดแทนมีเพียงพอหรือไม่ เนื่องจากหลายสถานศึกษาไม่มีมาตรฐานในการคัดเลือกครู(อัตราจ้าง)ที่มีคุณภาพเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานในสถานศึกษาเหล่านั้น ด้วยเหตุนี้ครู(อัตราจ้าง)สังกัดสอศ.จึงร่วมกันเขียนบทความเพื่อเล่าเรื่องราว หวังเป็นอย่างยิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อการศึกษาของชาติ สกัดกั้นมะเร็งร้ายในวงการศึกษา ความคิดเห็นของครู(อัตราจ้าง) เพื่อพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ ความมั่นคงมีเกียรติยศ ศักดิ์ศรี ให้สมกับคำว่า “ครู” ที่ผู้คนยกย่องว่าเป็นแม่พิมพ์ของชาติ ไม่ใช่ว่าเป็น ”ครูปลอม”อย่างทุกวัน คำถามที่ฝากถึงท่าน รมว. ทุกวันนี้ สพฐ. อบต. เปิดสอบกันหลายพันอัตราทั่วประเทศ คนดีๆ เก่งๆ ที่เป็นลูกจ้างของ สอศ. แห่กันไปสอบได้บ้าง ไม่ได้บ้าง ใครที่ได้ถือว่ามีโชคดี ไม่ต้องทนทุกข์ ทุกข์ใจกับการเป็น ครูจ้างของ สอศ. ที่ไร้ความมั่นคง ที่รอคอยความหวังลมๆ ที่ครูจ้างทั้งหลายหวังว่าวันหนึ่งจะมีอะไรดีขึ้น ไม่รู้ว่าผู้มีอำนาจในการบริหาร จัดการ อาชีวศึกษาทำอะไรกันอยู่ คนของอาชีวศึกษาดีๆก็มีมาก ตอนนี้ไปอยู่ที่ สพฐ. อบต. ก็หลายคน อีกหน่อยก็คงเหลือแต่สิ่งที่ไม่มีคุณภาพเพราะคนดีๆ เขาคงออกไปหมดแล้ว แล้ว พ.ร.บ. คลอดแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรดีขึ้นไหม กับชีวิตครูจ้าง ท่านอย่าลืมนะ รูรั่วเล็กๆรูหนึ่งสมารถทำให้เรื่อลำใหญ่จมน้ำมามากแล้ว ทุกวันนี้อาชีวศึกษาแย่ ใครๆก็รู้ ปล่อยให้มีแต่ครูจ้างเต็มไปหมด คุณภาพ ประสิทธิภาพอยู่ที่ไหน ลองหันกลับไปดู วิทยาลัยเล็กๆดูบ้าง มีข้าราชการ 3 คน ครูจ้าง 40 อนาคตอาชีวศึกษาไม่ต้องพูด ผมว่าเข้าขั้นวิกฤติ ตราบใดยังปล่อยให้มีครูจ้าง ขาดกำลังขวัญกัน ท่าน รมว. พิจารณา ดูด้วยนะครับท่านคงไม่อยากเห็นภาพ ครูสอนไปหางานทำไป ว่าเห็นควรให้อาชีวศึกษาเปิดสอบเหมือนกับหน่วยงานอื่นบ้าง ครูอัตราจ้างใน สอศ.ส่วนใหญ่เป็นวุฒิ ปทส.ซึ่งเทียบเท่าปริญญาตรี ที่อาชีวศึกษาผลิตออกมาเพื่อเป็นครูของอาชีวะ เป็นวุฒิที่ไม่เป็นที่รู้จักในองค์กรอื่นซึ่งในปัจจุบันนี้ก็ยังเปิดสอนอยู่ พออาชีวศึกษาเปิดรับครูจ้าง ปทส. ไม่ยอมรับ ไปรับ วุฒิอื่นเช่น วศบ. ศศบ. ในบางสถานศึกษาเปิดสอบเป็นครูจ้าง ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา เขาไม่รับ ปทส. มีคนแข่งสอบกัน ปรากฏว่า ปวส. ได้เป็นครูจ้าง ปทส. ไม่ได้ มันเกิดอะไรขึ้นกับวงการศึกษาไทย ( อยากให้นำบทความที่ท่านเห็นว่าสมควรกระจายข่าวให้สังคมรับรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดี ตอบกลับด้วยนะครับว่าผลเป็นประการใด) ด้วยความเคารพยิ่ง ครูจ้าง สอศ.

ความคิดเห็นที่ 210

25 ส.ค. 2548 20:07
 1. เรียน ครูอัตราจ้างทุกท่าน เนื่องด้วย พนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐ กำลังดำเนินการขอจดทะเบียนเป็นสมาคมพนักงานมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เพื่อดำเนินการตามจุดประสงค์ของสมาคม ซึ่งน่าจะเป็นในแนวทางเดียวกันกับทางชมรมของท่าน คือให้ได้มาซึ่งความเป็นธรรมจากหน่วยงานต้นสังกัด ไม่ว่าจะเป็น สพฐ หรือ สกอ ที่อยู่ในกระทรวงศึกษาธิการเช่นกัน ซึ่งแนวทางการดำเนินงานของสมาคมพนักงานมหาวิทยาลัย จะเป็นแนวทางที่จะใช้การ นำเสนอข้อมูลต่อหน่วยงานต้นสังกัด และแนวทางสุดท้ายคือการใช้มาตรการทางกฎหมาย ซึ่งทางสมาคมมีอาจารย์ที่จบระดับปริญญาเอกทางกฎหมายและเป็นเนติบัณฑิตอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งคิดว่าถ้ามีการร่วมงานกับกับทางชมรมของท่านในอนาคต จะทำให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างดียิ่ง ท่านสามารถติดต่อมาได้ที่ e-mail ด้านล่างครับ palakorn@tsu.ac.th

ความคิดเห็นที่ 211

26 ส.ค. 2548 08:06
 1. ความเห็นเพิ่มเติมที่ 112 1.ใครบังคับคุณมารับจ้าง 2.เขาเสนอเงินเดือนให้คุณเท่านี้ และชี้แจงให้ทราบว่าคุณจะต้องทำอะไรบ้าง คุณก็รับทราบแล้ว คุณจะโวยหาอะไร 3.ความไม่เป็นธรรมสำหรับครูจ้าง การจัดการศึกษาโดยใช้ครูจ้างไม่ใช่วิธีการที่ดี ใครๆก็รู้ ผู้บริหารประเทศก็รู้ เจ้ากระทรวงก็รู้ แต่ไม่แก้ และคุณเองก็รู้ แต่ก็ยังเลือกเขาเข้ามาบริหารประเทศอยู่อีก ถ้าคุณไม่ได้เลือก คนอื่นก็เลือก แสองว่ายังมีคนเห็นดีเห็นงาม(ที่จะใช้ครูจ้าง)อยู่อีก ดังนั้น คุณจะร้องเรียนไม่ได้ 4.เมื่อพวกคุณยังรับจ้างอยู่ เขาก็ต้องจ้างต่อไป และจะไม่เปิดสอบบรรจุให้เปลืองเงินเดือนข้าราชการที่เขามีนโยบายที่จะลดอยู่แล้ว เขาและใครๆก็รู้ว่าการลดข้าราชการประเภทครูมันต้องกระทบกระเทือนถึงเด็ก เขาก็แก้ปัญหาโดยใช้ครูจ้าง และยังให้ความหวังพวกคุณอีกว่า ถ้าอยู่ครบ 5 ปี จะบรรจุให้ และพวกคุณก็เชื่อและมีความหวัง ถ้าทำอย่างนั้น ปัญหาที่จะตามมาก็คือ ครูจ้างจะมีแต่ลูกท่านหลานเธอเท่านั้น คนอื่นๆที่ไม่เก่งจริงจะถูกบีบให้ออกด้วยการมอบงานที่หนักๆให้ทำ 5.ถ้าพวกคุณนัดหยุดงานหรือไม่รับจ้างกันหมด เพื่อบีบให้กระทรวงศึกษาเปิดสอบบรรจุครู ก็จะมีคนบางคนไม่เอาด้วย(โดยเฉพาะลูกท่านหลานเธอ) พอครบ 5 ปี เขาก็บรรจุให้จริงๆ พวกคุณก็ต้องช้ำใจอีก 6.ปัญหาของพวกคุณ(ครูจ้าง)ขณะนี้ก็คือ เงินเดือนน้อย และรับเท่าเดิมทุกปี ไม่พอใช้จ่ายในครอบครัว ทำงานหนัก บำเหน็จบำนาญไม่มี (สู้ภารโรงไม่ได้) เสียค่าประกันสังคมแพง ถ้าเรียกร้องมากก็จะถูกไล่ออก ถ้านัดหยุดงานกันทั้งหมด ก็จะมีบางคนไม่เล่นด้วยและจะได้ดิบได้ดีไป ล้วนแต่เป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้ พวกคุณจะบ่นจะระบายออกมาที่นี่หรือที่ไหนมาสักเพียงไร หรือคิดหาวิธีการอย่างไร ก็ไม่มีทางออก และไม่มีใครช่วยพวกคุณได้ นอกจากจะช่วยตัวเองโดยการหันไปประกอบอาชีพอย่างอื่นเสียเมื่อยังหนุ่มแน่น ถึงแม้พวกคุณจะแสดงความคิดเห็นจนเต็วเว็บไซต์นี้ หรือเต็มฟ้า ก็ไม่มีเทวดาองค์ไหนจะมาช่วยพวกคุณได้ บอกตรงๆว่าเราไม่เห็นด้วยกับการแก้ปัญหาการขลาดแคลนครูโดยใช้อัตราจ้าง เพราะจะทำให้ครูขาดขวัญกำลังใจ ไม่มีความมั่นคง เสียสุขภาพจิต แต่เมื่อพวกคุณยังรับจ้างอยู่ รัฐก็ต้องจ้างต่อไป มันเป็นวิธีการประหยัดงบประมาณได้มาก เอาเงินนี้ไปเพิ่มเงินเดือนและให้บำเหน็จบำนาญให้ สส.สว.ดีกว่า ไอ้เรื่องที่พวกคุณจะเรียกร้องทางเว็บบอร์ด ตั้งกระทู้โพสต์ข้อความต่างๆนี่ มันไม่เกิดผลอะไรหรอก เลิกเสียเถอะ

ความคิดเห็นที่ 212

26 ส.ค. 2548 08:08
 1. ขอลอกมาให้อ่านอีก(จนกว่าพวกคุณจะเข้าใจ) ความเห็นเพิ่มเติมที่ 156 ได้อ่านแล้วรู้สึกสงสารพวกครูอัตราจ้างจัง ทำไม่ชีวิตถึงได้หดหู้อย่างนี้นะ แล้วทำไม่ไม่ลองหาอาชีพอื่นทำบางละชีวิตอาจจะดีขึ้นก็ได้ ในโลกนี้ยังมีอะไรอีกตั้งมากมายที่รอพวกคุณอยู่ให้ได้ค้นหา และมีอะไรอีกตั้งมากมายที่เรายังไม่ได้ทำ อย่ามั่วแต่จมปักกับสิ่งที่คุณทำแล้วมันไม่ได้มีผลหรืออะไรเกิดก้าวหน้า ลองเปลี่ยนมุมมองของชีวติดูบ้างบ่างที่คุณอาจจะเจออะไรที่มันแปลกๆ ก็ได้ วันที่ 7 มิ.ย. 2548 - 16:58:45 โดย: yyyyyyyy [IP: 210.4.148.254,,]

ความคิดเห็นที่ 213

28 ส.ค. 2548 10:30
 1. ตามมติ ครม. เรื่องการช่วยเหลือลูกจ้างชั่วคราวในระบบราชการ คือผู้ที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวที่รับเงินเดือนจากงบประมาณ ทำงานมาแล้ว 5 ปี จะปรับเป็นพนักงานราชการ อ่านว่า พะ - นัก - งาน - ราด - ชะ - กาน คือ จะทำสัญญาจ้างคราวละ 4 ปี เงินเดือนเริ่มที่ 8,720 บาท (จากข้อมูลเอกสารที่มีอยู่) และมีการปรับเงินเดือนขึ้นทุกปี ปีละ 3 - 5 % (มีการประเมิน) เมื่อครบ 4 ีปี ถ้ามีการทำสัญญาจ้างต่อ ก็จะได้เงินเดือนเพิ่มต่อไป สวัสดิการอย่างอื่น ก็จะใช้ประกันสังคมเหมือนเดิม คนในครอบครัวไม่มีสิทธิ์เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล หรือเบิกค่าเล่าเรียน มีสิทธิ์ได้รับเครื่องราช ฯ และยังสามารถได้รับเงินค่าครองชีพชั่วคราวอีก 1,000 บาทด้วย สรุปก็คือ ยังเป็นลูกจ้างเหมือนเดิม แต่จะมีการขึ้นเงินเดือน ซึ่งจะมีบัญชีเงินเดือนแยกต่างหากไม่ได้อยู่บัญชีเดียวกับของข้าราชการ เพราะฉะนั้นพวกเราก็ควรที่จะเรียกร้องให้ได้รับกันบรรจุเป็นข้าราชการให้เร็วที่สุด เพราะผมคิดว่าคงไม่มีใครต้องการเป็นพนักงานราชการ เพราะยังมีโอกาสเลิกจ้างเมื่อหมดสัญญา 4 ปี ขออภัยหากข้อมูลที่ให้ไม่ตรงกับความเป็นจริง แต่เท่าที่ทราบและศึกษารายละเอียดมาก็เป็นแบบนี้ครับ

ความคิดเห็นที่ 214

28 ส.ค. 2548 11:33
 1. ก็บอกกี่ร้อยกี่พันครั้งแล้วว่า ให้ไปหาอาชีพอื่นทำ ขายปาท่องโก๋ ได้เดือนละมากกว่า 8720 ถ้าทุกคนไม่รับจ้าง รัฐก็ต้องเปิดสอบบรรจุ เมื่อไรจะเข้าใจสักที

ความคิดเห็นที่ 216

29 ส.ค. 2548 08:17
 1. บวช ก็เจอปัญหา บางคนอยู่ที่ทำงานทะเลาะกับคนเนื่องจากไม่ได้รับความเป็นธรรม ย้ายไปทำงานที่อื่น ก็เจอปัญหาแบบเดียวกัน กี่แห่งต่อกี่แห่งก็ถูกเอารัดเอาเปรียบทั้งนั้น เคยเห็นไหมล่ะ วิธีแก้ปัญหาแบบนี้ก็คือ ต้องปรับสภาพจิตใจของตนเอง เมื่อเรานั่งรถเมล์ไปทำงาน เราจะมองเห็นปัญหา เกี่ยวกับการจราจร การจัดการเกี่ยวกับรถเมล์ ถ้าเราย้ายมาเช่าบ้านอยู่ใกล้ที่ทำงาน ก็ไม่มีปัญหาเรื่องรถเมล์ที่จะต้องแก้

ความคิดเห็นที่ 218

31 ส.ค. 2548 14:40
 1. จะกำหนดให้มีทำไมสำหรับใบประกอบวิชาชีพครู หรือต้องการแค่เงิน 500 บาท จากครูอัตราจ้าง และผู้ที่จบมาใหม่เท่านั้น ในเมื่อใคร ๆ ก็ขอใบประกอบวิชาชีพได้ ผู้ที่อุตส่าห์เรียนทางสายครู หรือไปเรียนวิชาชีพครูเพิ่มเติม มาเพื่อจะเป็นครู แต่ทาง ก.ค.ศ. และคุรุสภา ยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ได้เรียนวิชาชีพครูมาก่อน สามารถขอได้ และมีสิทธิ์สมัครสอบได้ ตามข่าวในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 31 สิงหาคม 2548 หน้าการศึกษา อะไรคือบรรทัดฐานของวิชาชีพครู อนาคตการศึกษาจะเป็นอย่างไร จะมีใครเป็นผู้รับผิดชอบ ในเมื่อท่านผู้มีอำนาจทั้งหลายที่นั่งอยู่ในกระทรวง และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย ได้ทำตามอำเภอใจกันขนาดนี้ แล้ววิชาชีพครูจะมีความหมายอะไร ต่อไปนี้ยังจำเป็นอีกหรือที่จะต้องเรียน เพราะฉะนั้นในมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนวิชาชีพครูก็ไม่ต้องเป็นสอนแล้ว เพราะคงไม่มีใครเรียนอีกแล้ว เพราะว่าเรียนสายอื่นสามารถจะสมัครงานที่ไหนก็ได้ จะสมัครสอบครูก็ได้ เพียงแค่ไปซื้อใบวิชาชีพครู จ่ายเงิน แค่ 500 บาท แต่ผู้ที่เรียนสายครูมา ก็หางานได้อย่างเดียวเท่านั้นคือ ครู นี่คือการตัดสินใจที่ผิดพลาดของผู้มีอำนาจล้นฟ้า หลังจากนี้ไปปัญหาอะไรจะตามมามากน้อยแค่ไหน ได้โปรดพิจารณากันเอาเอง

ความคิดเห็นที่ 219

1 ก.ย. 2548 02:29
 1. จะยกระดับวิชาชีพครูให้สูงขึ้น เพื่อให้คนเก่งๆมาสมัครเรียนครู แต่ไม่เปิดรับสมัครสอบบรรจุครู (เปิดรับ...แต่น้อย) รับแต่ครูจ้างสอน เงินเดือนนิดเดียวตลอดชาติ ใคร คิดจะมาเรียนสายครู (ในอนาคต) ก็เง่า เต็มที แล้ว เมินเสียเถอะที่จะได้คนเก่งๆมาเป็นคร

ความคิดเห็นที่ 220

1 ก.ย. 2548 17:54
 1. เห็นด้วยกับ ข้อความ 218 เป็นอย่างมาก เก่ง แต่ไม่มี....... คิดเอาเองก็แล้วกัน

ความคิดเห็นที่ 222

5 ก.ย. 2548 16:48
 1. รับแขก ทานเหล้า เข้ากรม อบรมสัมนา กลับมาด่าครูจ้างและนักการภารโรง เป็นหน้าที่ของข้าราชการ

ความคิดเห็นที่ 223

8 ก.ย. 2548 14:56
 1. พวกเรารักอาจารย์ที่สุดในโลกเลย

ความคิดเห็นที่ 224

9 ก.ย. 2548 20:04
 1. หนวกหูเสียงบ่นจัง ไม่รู้จะบ่นทำไม ชื่อก็บอกอยู่ว่าอัตราจ้างๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ แล้วจะเอาอะไรอีก ไม่อยากรับจ้างคนอื่นๆเขาก็แย่งกันทำอยู่ ลองรับสมัครอัตราจ้างสิ แห่กันไปเป็นพันเป็นหมื่น รัฐบาลเขาไม่มีเงินเขาจึงจ้างปีต่อปี ขนาดพวกครูบรรจุทำงานมาเป็นยี่สิบสามสิบปี เป็นหนี้คนละล้านสองล้านเลยคุณ พวกคุณยังดีนะ รับหกพันก็ยังเหลือหกพัน จะบ่นทำไมกัน

ความคิดเห็นที่ 225

12 ก.ย. 2548 09:49
 1. ครูอัตราจ้างจงเจริญ

ความคิดเห็นที่ 226

12 ก.ย. 2548 12:05
 1. ผมไม่ได้เป็นครูนะครับ กำลังศึกษาอยู่ผมรู้สึกเห็นใจคนที่เป็นครูอัตราจ้างนะครับ เพราะท่านเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผมมีวันนี้ และผมเชื่อว่าครูอัตราจ้างสอนคนให้ประสบความสำเร็จมาเยอะแล้ว ผมอ่านบางข้อความรู้สึกน้อยใจแทนครูจริงๆ แต่สำหรับผมคำว่าครูไม่ว่าจะเป็นครูบรรจุ หรือครูอัตราจ้าง คำๆ นี้ศักดิ์สิทธิ์เสมอ

ความคิดเห็นที่ 228

12 ก.ย. 2548 15:53
 1. ครูอัตราจ้างที่ไม่ได้จ้างด้วยเงินงบประมาณสอนคนให้เป็นสุนัขใช่ใหม ส่วนครูจ้างสอนที่จ้างด้วยเงินงบประมาณสอนคนจากคนธรรมดากลายเป็นเทวดาใช่ใหม ตอบด้วยพระเดชพระคุณท่าน

ความคิดเห็นที่ 229

16 ก.ย. 2548 21:33
 1. จาตุรนต์ยันขอครูอัตราใหม่ ที่จำเป็น แนะใช้วิธีอื่นแก้ไข "จาตุรนต์" เตรียมหาข้อสรุป แก้ปัญหาขาดแคลนครูในเดือนนี้ ยืนยันจะเสนอขออัตรารับครูใหม่จาก ครม.เท่าที่จำเป็น โดยให้ใช้วิธีแก้ปัญหาครูอื่นๆ ก่อน พร้อมเสนอของบจ้างครูอัตราจ้างใน 3 จว.ใต้ต่อในเดือนตุลาคมนี้ นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวถึงปัญหาการขาดแคลนครูว่า ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไปหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสำรวจจำนวนครูขาดแคลนที่แท้จริง และให้ใช้แนวทางแก้ปัญหาอื่นๆ แทนก่อน เช่น ใช้วิธีเกลี่ยครูจากโรงเรียนที่ครูเกินไปยังโรงเรียนที่ครูขาด การควบรวมโรงเรียนเพื่อใช้ครูและทรัพยากรร่วมกัน หรือการใช้สื่อการสอนที่ทันสมัยแทนครู ซึ่งเชื่อว่าหลังจากที่ใช้วิธีอื่นๆ แก้ปัญหาแล้ว จะช่วยลดจำนวนครูขาดแคลนไปได้จำนวนหนึ่ง "ภายในเดือนหน้าจะเร่งหาข้อสรุปประเด็นเหล่านี้ให้ชัดเจน สุดท้ายจะต้องมีการขออัตราบรรจุครูเพิ่มแน่ แต่จะขอเพิ่มมากน้อยแค่ไหนต้องคำนึงถึงฐานะและความจำกัดของงบประมาณประกอบด้วย รวมทั้งเดือนหน้าจะหาคำตอบด้วยว่า หลักสูตรการผลิตครู 5 ปีจะทำต่อไปหรือไม่ ขณะนี้ผมก็พอพูดได้แล้ว แต่ต้องการให้นักการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องกับการผลิตครูมาคุยกันว่าจะทำต่อหรือไม่" รมว.ศึกษาธิการ กล่าว นายจาตุรนต์ กล่าวต่อว่า ได้สั่งการให้ สพฐ.เสนอของบประมาณสำหรับจ้างครูอัตราจ้างจำนวน 1,700 ราย ที่ สพฐ.จ้างทดแทนข้าราชการครูใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ขอโยกย้ายออกนอกพื้นที่ โดยได้ของบประมาณไว้แค่สิ้นเดือนกันยายนนี้เท่านั้น จึงได้สั่งการให้ สพฐ.ทำเรื่องเสนอของบประมาณในการจ้างครูอัตราจ้างต่อในเดือนตุลาคมแล้ว แต่การจะจ้างต่อไปนานแค่ไหนนั้น ต้องพิจารณาจากความเป็นไปได้ในการบรรจุข้าราชการครู ซึ่งมีแนวโน้มจะบรรจุครูอัตราจ้าง เพราะ ศธ.ต้องขออนุมัติอัตราเพิ่มอยู่แล้ว และจะขออัตราเพิ่มในพื้นที่ 3 จังหวัดใต้เป็นพิเศษ จากหนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 6 ก.ย. 48 หน้าการศึกษา

ความคิดเห็นที่ 230

16 ก.ย. 2548 21:36
 1. ด้วยชมรมครูอตจ.แห่งประเทศไทยและเจ้าภาพ จ.พะเยาะ ได้ปรึกษาหารือในการประชุมสามัญ ครั้งที่ 5/2548 โดยด่วนที่สุด เพราะขณะนี้ปัญหาครูขาดแคลนเป็นปัญหาใหญ่ของการศึกษาไทย และท่านจาตุรนย์ได้ แนะวิธีแก้ไข และได้พูดเกี่ยวกับการบรรจุครูอตจ.เป็นข้าราชการครูนั้น ซึ้งเป็นโอกาสดีที่ควรนำข้อความดังกล่าวที่ท่านจาตุรนย์แนะ มาประกอบการประชุมครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นเพื่อประโยชน์ในการบรรจุเป็นข้าราชการครู ของพี่น้องครูอตจ./ครูจ้างสอนทุกท่าน ควรรีบจัดประชุมโดยด่วนที่สุด และเดือน ต.ค. โรงเรียนปิดเทอมแล้วเป็นช่วงเวลาที่สะดวกในการเดินเรื่องมากที่สุด ประชุมในวันอาทิตย์ที่ 9 ต.ค. 48 ณ สนง.ส.ส.ละออง ติยะไพรัช อ.แม่จัน จ.เรียงราย ใช้สถานที่เดิมในการประชุมเพราะสะดวกในหลายๆด้าน เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยพี่น้องครูจ้างทุกคนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น หวังว่าการประชุมครั้งนี้จะเกิดพลังอย่างเข้มแข็ง เพราะทางกระทรวงเปิดโอกาสให้แล้ว ดังนั้นขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกัน และขอให้มากันให้มากที่สุดเพื่อพลังในการบรรจุฯ ทางชมรมฯและเจ้าภาพขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ความคิดเห็นที่ 231

16 ก.ย. 2548 21:38
 1. เรื่อง แจ้งเส้นทางการไปประชุมครูอัตราจ้างทุกๆท่าน เมื่อท่านมาถึงจังหวัดเชียงรายแล้ว ให้ถามเส้นทางไป อ.แม่จัน – อ.เชียงแสน จาก นั้นมาตามทางเรื่อยๆ จะเจอทางแยกหากเลี้ยวซ้ายจะไป อ.แม่สายให้ท่านเลี้ยวแยกมาเส้นทางขวามือเพื่อไป อ.แม่จัน – อ.เชียงแสน ตั้งแต่จุดที่ท่านเลี้ยวแยกมา อ.แม่จัน – อ.เชียงแสน ประมาณ กิโลกว่าถึง 2 กิโลเมตร ให้สังเกตป้อมตำรวจทางซ้ายมือ จะเจอ สำนักงาน ส.ส.ละออง ติยะไพรัช (บ้านส.ส.ยงยุทธเก่า) ท่านก็จะเห็นป้ายบอกสถานที่ประชุมครูอัตราจ้าง ทางชมรมฯ หวังว่าคงได้เจอพี่ น้องครูอัตราจ้างทุกท่าน ทุกจังหวัด เพื่ออนาคตของเราทุกๆคน จึงขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ เนื่องจากในการจัดประชุมครั้งนี้ไม่ได้เจาะจงว่าเป็นครูจ้างสอนหรือครูอัตราจ้างในสพฐ.เท่านั้นนะค่ะ หมายรวมไปถึงครูที่ทำการสอนทุกสังกัดเลย ไม่ว่าจะสอนที่ไหนขึ้นต้นว่าครู ท่านสามารถเข้าร่วมประชุมได้ทุกคน ขออย่างเดียวคือแรงใจรวมกันเป็นหนึ่งแค่นี้ ก็มีสิทธิ์เข้าประชุมได้ทุกคน งัยก็ขอเชิญร่วมประชุมด้วยกันนะค่ะ ขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ความคิดเห็นที่ 232

19 ก.ย. 2548 13:11
 1. ค่ะรู้สึกว่าครูจ้างสอนจะทำงานมากกว่า ขรก. อีกนะคะ เพราะว่า ขรก. คิดว่าดีก็แค่ย้าย แต่ครูจ้างสอนซิค่ะอย่างมากคือไม่เซ็นต์สัญญาต่อนะค่ะ อยากรู้จังว่าความยุติธรรมมันอยู่ตรงไหน

ความคิดเห็นที่ 233

21 ก.ย. 2548 11:16
 1. มาพวกเราเหล่าครุจ้างมารวมพลรวมพลังกันที่นี่เลย www.geocities.com/hourteacher/

ความคิดเห็นที่ 234

23 ก.ย. 2548 15:14
 1. พวกที่ชอบดูถูกอัตราจ้างคุณแน่จริงมาสอบแข่งกับผมไหมอยากรู้ว่าคุณจะเก่งกว่าผมสักเท่าไหร่คุณก็รู้เดี๋ยวนี้อัตราการเปิดสอบบรรจุมีน้อย คนจบสายครูมีเยอะ เปิดให้เรียนแต่ไม่ค่อยเปิดโอกาสให้สอบแล้วจะเปิดสอนทำไมสายครู

ความคิดเห็นที่ 235

26 ก.ย. 2548 14:56
 1. อ่านข้อความเรื่องครูจ้างแล้วก้รู้สึกท้อเหมือนกันเพราะว่าเป็นครูจ้างกทม.เหมือนกัน แต่ที่ผ่านมาเขาให้ดอกาสคนท่ทำงานมาแล้ว 3-5 ปีสอบภายในแต่ไม่ให้คนที่ทำงานน้อยกว่า 3 ปีสอบเลย แถมยังเลิกจ้าง ปล่อยลอยแพอีกต่างหากทำแบบนี้มันเป็นการทำร้ายจิตใจมาเลย น่าจะมีทางช่วยกันบ้างไม่ใช่เลือกปฏิบัติแบบนี้

ความคิดเห็นที่ 236

27 ก.ย. 2548 17:53
 1. ใครรู้ว่าปัจจุบันอัตราเงินเดือนของครูกทม. เป็นเท่าไหร่แล้วครับ ช่วยบอกเป็นวิทยาทานหน่อยครับ ติดต่อที่เมลล์ผมครับ...หรือ 05-8056801แม็กซ์

ความคิดเห็นที่ 237

28 ก.ย. 2548 09:04
 1. ทำงานไปเถอะ เงินเดือนตามาตรฐานคือ 7300 บาท สู้เขานะ งานนะหายาก แต่เมื่อมีโอกาสก็หาใหม่ แต่ถ้าชอบงานนี้จงพยายามทำ ไม่ต้องน้อยใจ เพราะคุณมีเงินเดือนมากกว่าอีกหลายคน แต่ถ้ารู้แล้วสู้เขาได้ ก็ทำ แต่ถ้าสู้ไม่ได้อยู่ไปเถอะ

ความคิดเห็นที่ 238

28 ก.ย. 2548 21:26
 1. What 's happen?

ความคิดเห็นที่ 239

4 ต.ค. 2548 09:13
 1. สพฐ.อนุมัติเงินตกเบิก พนักงานราชการแล้ว แต่ยังไม่โอนดูที่ เวป สพฐ.

ความคิดเห็นที่ 240

4 ต.ค. 2548 09:58
 1. พนักงานรัฐวิสาหกิจ ได้เงินเดือนและสวัสดิการมากกว่าข้าราชการ เพราะการทำงานคล่องตัวกว่าและสิทธิบางอย่างด้อยกว่าข้าราชการ ครูอัตราจ้างทำงานกันเก่งๆทั้งนั้น ถ้าไม่เก่งก็เฉดหัวออกไปได้ แล้วก็สามารถใช้ครุอัคชตราจ้างอย่างหัวปักหัวปำได้ ดังนั้น ครูอัตราจ้าง ควรจะได้รับเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆมากกว่าครูประจำการ แต่ ครู (อัตราจ้าง) ก็คือครู (อัตราจ้าง) เขาให้น้อยแค่ไหนก็รับไว้ก่อน ไม่กล้าเสี่ยงไปทำอย่างอื่น การที่จะรวมตัวกันเป็นพลังที่เข้มแข็งในการต่อรอง จึง ยากส์... เฮ้อ น่าสงสาร แต่ไม่รู้จะช่วยยังไง มันเป็นความพอใจของพวกเขาเอง

ความคิดเห็นที่ 241

9 ต.ค. 2548 17:01
 1. ครูอัตราจ้างคือชื่อตำแหน่งเดิม ส่วนชื่อตำแหน่งใหม่ที่ตั้งให้คือ พนักงานอาจารย์ ใช่ไหม ไม่เห็นจะมีอะไรที่แตกต่างเลยนะ 55555

ความคิดเห็นที่ 242

12 ต.ค. 2548 12:57
 1. ครูอัตราจ้างปัจจุบันยังมีอยู่ โดยเฉพาะถ้าเป็นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อัตราเงินเดือน 8020 บาท(จ้างตามวุฒิปริญญาโท) ส่วนสวัสดิการมีแค่ประกันสังคม อย่างอื่นไม่มี.......

ความคิดเห็นที่ 243

12 ต.ค. 2548 13:05
 1. ถ้าไม่มีอาจารย์อัตราจ้าง หรือพนักงานอาจารย์อยู่ในสถาบันของท่าน อาจารย์ประจำที่เป็นข้าราชการ จะทำงานได้ไหม????? ขอให้รู้บ้างนะว่าอาจารย์อัตราจ้าง หรือพนักงานอาจารย์ ในสถาบันของท่าน เขาก็ต้องการกำลังใจ และ สวัสดิการอย่างที่พวกท่าน(อาจารย์ประจำที่เป็นข้าราชการ ) ได้เหมือนกัน ! อยากฝากให้ทุกท่านไม่ว่าใครเล็งเห็นในจุดตรงนี้บ้างนะ

ความคิดเห็นที่ 245

19 ต.ค. 2548 20:00
 1. เมื่อไหร่จะเห็นความดีครูอัตราจ้าง ท่านรมต. จาตุรน บรรจุซิกล้าทำไหม

ความคิดเห็นที่ 246

31 ต.ค. 2548 16:41
 1. ขอให้กำลังใจครูจ้างทุกคนนะค่ะ พยายามปีนี้สอบได้ทั้ง 2ที่จ๊ะ ใช้เวลาอ่านหนังมากพอสมควร เพราะโดนข้าราชการที่ทำงานอยู่ด้วยกันตอกย้ำเสมอว่าเป็นคนโง่ สอบไม่ได้ซักที คนอื่นมีมือ มีตีน เหมือนกันทำไมต้องดูถูกก็เลยคิดว่าปีนี้ต้องทำให้ได้ ขนาดสอบแอบหลับง่วงนอนมากยังสอบได้เลย เอ๊ะเราไม่โง่อย่างที่บางคนดูถูกเรา ไชโยได้เป็นข้าราชแล้ว ขอขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจมาตลอดนะจี

ความคิดเห็นที่ 247

31 ต.ค. 2548 16:47
 1. เห็นว่าปี 2549 จะมีการเรียกบรรจุครู สพฐ. เป็นจำนวนมาก ใครที่สอบที่ไม่เกิน 100 ก็จะมีสิทธิบรรจุกับเขาบ้าง ใครที่พลาดก้อ่านหนังสือเพิ่มรอสอบเพราะคนที่สอบได้ไม่พอการบรรจุหรอกเพราะครูขาดแคลนมมากนะจะบอกให้

ความคิดเห็นที่ 248

14 พ.ย. 2548 12:12
 1. เป็นอัตราจ้าง มา9 ปี ได้เป็นพนักงานราชการ แต่เป็นอัตราจ้าง1-2ปี สามารถประเมินเป็นพนักงานราชการ เอะอย่างไรทำไมไมมมมมมมมมมม

ความคิดเห็นที่ 249

22 พ.ย. 2548 17:25
 1. ครูที่สอบบรรจุไว้ที่จังหวัดเชียงราย เขต 3 วิชาเอกปฐมวัย ปัจจุบันเรียกไปถึงที่เท่าไหร่แล้วค่ะ และมีแนวโน้มจะเรียกประมาณสักเท่าไหร่

ความคิดเห็นที่ 250

22 พ.ย. 2548 23:44
 1. ก่อนอื่นต้องบอกว่าเห็นใจครูอัตราจ้างทั่วประเทศมากๆนะคะ และก็คิดว่าการที่รัฐแก้ปัญหาครูขาดแคลนด้วยการใช้ระบบครูอัตราจ้างนั้นไม่ถูกต้องนัก แต่ที่ไม่ถูกต้องยิ่งกว่า คือการที่ครูที่มีอำนาจมากกว่าในโรงเรียนใช้อำนาจหน้าที่ที่มีบ่อนทำลายขวัญกำลังใจของเพื่อนร่วมวิชาชีพด้วยกันเอง เพียงเพราะเค้าเป็นครูอัตราจ้าง ครูเด็กพิเศษนั้นอาจไม่เคยเป็นครูอัตราจ้าง แต่เมื่อเข้าไปทำงานก็ให้เกียรติครูอัตราจ้างที่ทำงานมาก่อนเสมอๆ เพราะเขาเหล่านั้นมีประสบการณ์มากกว่า อย่างไรก็ดีขอให้ครูอัตราจ้างทุกท่านนอกจากทุ่มเทด้านการสอนแล้ว หาเวลาส่วนตัวให้กับการทบทวนอ่านหนังสือด้วย จะเป็นฐษนสำคัญในการสอบต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการสอบรวมทั่วประเทศ หรือการสอบเฉพาะอัตราจ้างก็ดี เตรียมตัวไว้ดีกว่านะคะ สัดส่วนที่คิดว่าดีสำหรับการบรรจุครูน่าจะเป็นสอบเฉาะครูอัตราจ้างด้วยกันส่วนหนึ่ง และเปิดให้น้องๆที่เพิ่งจบใหม่(ไม่ได้เป็นอัตราจ้าง)ส่วนหนึ่ง น้องๆเค้าจะได้ไม่ต้องลำบากแบบพวกคุณด้วย น่าจะดีนะคะ

ความคิดเห็นที่ 251

2 ธ.ค. 2548 09:53
 1. ก็เดี๋ยวยี้ได้เป็นพนักงานของรัฐแล้ว เงินเดือนมากกว่าครูบรรจุด้วยนี้ ดีใจมั๊ย

ความคิดเห็นที่ 252

2 ธ.ค. 2548 09:54
 1. น่าจะเห็นใจกันตั้งนานแล้ว

ความคิดเห็นที่ 253

10 ธ.ค. 2548 14:05
 1. ปัญหาเรื่องครูรัฐบาลนี้แก้ไม่ตกหรอก ไม่ว่าจะเป็นครูประจำการหรือครูอัตราจ้าง เพราะเขาไม่มีความจริงใจต่อครูเลยนะ พอใกล้เลือกตั้งเขาจึงจะหาวิธีการใหม่ที่จะเอาใจครู ครูไทยหลอกง่ายจะตาย

ความคิดเห็นที่ 254

13 ธ.ค. 2548 09:28
 1. ขอให้กำลังใจคนที่สอบยังไม่ได้เราใช้เวลาการสอบตั้ง 8 ปีไปมาร้อยเอ็ดเจ็ดย่าน

ความคิดเห็นที่ 255

13 ธ.ค. 2548 09:57
 1. แปลกดีหนอทำงาน 8-9 ปีได้เป็นพนักงานราชการ แต่ที่แปลกกว่าทำงานไม่ถึงปีได้เป็นพนักงานราชการเงินเดือนเท่ากันใครว่าแปลกบอกที

ความคิดเห็นที่ 256

13 ธ.ค. 2548 12:24
 1. ................ ........เอ้า ใครเอก..... รีบไปสมัคร และต้องกำหนด 1.เงินเดือน 2 เท่าของวุฒิ หรืออย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 1.5 เท่า หรือ 15,000 บาท 2. ต้องจ่ายเงินเดือนในช่วงปิดเทอมด้วย(ไม่ให้หยุดในช่วงปิดเทอมก็ได้) 3. ต้องพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้ทุกปี ไม่ป่วยลาขาดเกินกำหนด ไม่มีข้อบกพร่องต้องเลื่อนให้ ขั้นละ 2 เท่าของขั้นของข้าราชการ ถ้าไม่ได้ตามนี้อย่ารับจ้าง ให้รักศักดิ์ศรีของตัวเองซะบ้าง ไปปิ้งกล้วยขายดีกว่า เป็นอาชีพสุจริต ไม่มีใครบังคับบัญชา รายได้ไม่น้อยกว่าหมื่นห้าต่อเดือนเชียวนะ

ความคิดเห็นที่ 257

16 ธ.ค. 2548 12:47
 1. .......อย่าว่าแต่ครูอัตราจ้างเลยขนาดสอบขึ้นบัญชีไว้ก็ไม่รู้จะได้เรียกเมื่อไรถามเขตการศึกษาก็ไม่รู้ไม่ทราบไม่บอกไม่แน่ใจมีแต่ไม่ ๆ ๆๆๆๆๆ เลยไม่รู้จะค้นหาคำตอบอย่างไร......เวลาเข้าเว็ปไปดูเว็ปก็ล่มอีกไม่รู้จังหวัดอื่นเหมือนจันทบุรีเขต 2 หรือเปล่าเปิดเจอช่วยซ่อมทั้งคนทั้งระบบด้วยกลัวจนไม่กล้าจะไปถามอะไรแล้ว............ก็รู้ว่าเป็นข้าราชการ........ดีเด่ให้เขาโพสต์ด่า

ความคิดเห็นที่ 258

27 ธ.ค. 2548 16:34
 1. เพื่อนครูจ้าง สอศ ครับ ใครรู้ความคืบหน้าการบรรจุบ้างครับ ช่วยแจ้งให้ทราบด้วยนะ มันเป็นจริงหรือหลอกให้มีความหวังครับ

ความคิดเห็นที่ 259

9 ม.ค. 2549 11:22
 1. ขนาดสอบขึ้นบัญชีพนักงานราชการแล้วยังไม่ได้บรรจุเลยเซ็งจริงๆๆ ถามเขตฯ ก็บอกให้รอไปก่อนไม่รู้จะให้รอจนหมดเวลาขึ้นบัญชีเลยหรือเปล่านะ เฮ้อ...ใครเป็นเหมือนกับเราบ้างช่วยบอกหน่อยเถอะครับ

ความคิดเห็นที่ 260

12 ม.ค. 2549 13:33
 1. ทำไมเพิ่มเงินวิริยะฐานะ เพิ่มเงินเดือน แล้วครูจ้างละ..ไม่มีความสำคัญเลยเหรอ สอนก็เหมือนกันแล้วทำไม ไม่แก้ปัญหาตรงนี้บ้าง มัวทำอะไรกันอยู่

ความคิดเห็นที่ 261

13 ม.ค. 2549 18:29
 1. มีข่าวลือมาว่า จะมีการบรรจุครูจ้างสอนไม่ว่าเงินงบไหนก็ตามเข้าเป็นพนักงานราชการ แต่ก็ต้องลองดูอีก 2-3 เดือน (ฟังข่าววงในมา)

ความคิดเห็นที่ 262

19 ม.ค. 2549 13:17
 1. เหมือนกันเลยครับ กับความคิดเห็น 259 ( คนไม่มีเส้น ) นึกว่าจะมีผมคนเดียวเสียอีก

ความคิดเห็นที่ 263

3 ก.พ. 2549 15:10
 1. จะคุมกำเนิดคนเรียนครูไปถึงไหน จบครูให้เป็นแค่อัตราจ้างทำงานหนักเหมือนกรรมกร ป.4 ทั้งที่จบ ป. ตรี สอบได้ก็ไม่เรียกบรรจุ บัณฑิตนะ

ความคิดเห็นที่ 264

7 ก.พ. 2549 09:19
 1. ตอนนี้ได้เป้นข้าราชการแล้ว แต่ก็ใช้เวลานานเหมือนกัน คนที่ยังสอบไม่ได้ ก็อย่าท้อนะค่ะ เพราะเราเคยเป็นแต่ต้องสู้ที่ผ่านมาคิดเหมือนกันทำไมเราสอบไม่ได้ ใช้เวลาอ่านหนังสือทุกสำนักพิมพ์ไม่ได้ให้มันรู้ไปพอไปสอบ ได้ตั้ง 3 ที่ไม่รู้เลือเอาที่ไหนเลยเลือกเอาที่ กทม. ดีใจมากๆเลย

ความคิดเห็นที่ 265

8 ก.พ. 2549 15:22
 1. ท่านผู้ใหญ่ใน ศธ เคยเห็นใจครูอัตราจ้างบ้างไหม เคยช่วยอะไรบ้างหรือ เพื่อความมั่นคงในชีวิต................??????????

ความคิดเห็นที่ 266

10 ก.พ. 2549 13:59
 1. ผมก็เคยเป็นอดีตครูอัตราจ้างมาหลายโรงเรียน รู้สึกเบื่อหน่ายกับเงินเดือนที่น้อยนิด จบสายครูเอกฟิสิกส์(เกียรตินิยม) น่าภาคภูมิใจเพียงชั่วขณะ แต่ปัจจุบันหันมาประกอบอาชีพอย่างอื่น มีเงินต่อเดือนมากกว่าเงินเดือนครูจ้างสอน 10 เท่า ผมเริ่มจากเงินแค่ 5000 บาทเท่านั้น จนทุกวันนี้ทำงานมา 2 ปีแล้ว ทุกอย่างลงตัวดี เมื่อก่อนหวังว่าท่านรัฐมนตรี จะเห็นใจขึ้นเงินเดือนให้มากกว่านี้ สวัสดิการดีขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับค่าครองชีพในปัจจุบัน แต่รอแล้วรอเล่าเฝ้าแต่รอ ก็กินแห้วตามระเบียบ ทุกวันนี้ครูจ้างสอนที่สามารถหาอาชีพอิสระทำได้ ทำเถอะครับ เชื่อผม แล้วคุณจะพูดว่า รู้งี้ทำตั้งนานแล้ว อาชีพมากมาย ลองทำดู ไม่ทำไม่รู้ ไม่มีใครเห็นใจเราหรอกครับ เค้าไม่รู้ว่าเรานั้นกว่าจะเรียนจบมาใช้เงินเท่าไหร่ กู้มาเรียนอีกต่างหาก จบมาก็ต้องทำงานใช้หนี้ ถ้าที่บ้านลำบากด้วยล่ะก็ ตายแน่ เงิน 7000 ลองมาคำนวณดูกับค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ เป็นไง ติบลบอีกต่างหาก

ความคิดเห็นที่ 267

13 ก.พ. 2549 11:16
 1. ครูรุ่นใหม่ ที่พึ่งจบน่ะ เค้าไม่ทำกันหรอกค่ะ ถ้าเป็นอัตราจ้าง แล้วได้เงินแค่ 8 พันกว่า ถ้าจะทำก็ต้อง ทำกับรร.ที่เค้ารับเป็นอัตราจ้างพิเศษ แต่ให้เงินจากงบประมาณรร. อย่างพวก รร.สาธิต เดือนนึงก็ได้ประมาณ 12000 ไม่อย่างนั้นก็ไปทำ รร.เอกชน หรือพวกรร.นานาชาติ ได้เงินเป็นแสนก็มีนะ เราถือว่าเราได้สอน แล้วก็ได้เงิน (ดีกว่า) ทำในรร.รัฐ ไม่เข้าใจว่าอยากจะบรรจุกันไปทำไม เด็กรุ่นใหม่ไม่เห็นมีใครอยากบรรจุเลย ทำแบบอัตราจ้างก็มีอิสระดีออก พอประสบการณ์เยอะๆ ก็เปลี่ยนรร. จะได้ไม่เบื่อไง เจอสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ บ้าง ไม่เห็นอยากจะอยู่รร.ใดรร.หนึ่งเป็น 10 ปี 30 ปีเลย

ความคิดเห็นที่ 268

21 ก.พ. 2549 11:21
 1. ครูจ้างจะเขียนยังไงบอกอะไรพวกเค้าก็ไม่สนเพราะคนเหล่านั้นไม่เดือดร้อน

ความคิดเห็นที่ 269

23 ก.พ. 2549 18:35
 1. เรื่องการบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานราชการรอบสอง สอศ. มีหนังสือส่งมาวิทยาลัยฯ แล้ว แต่ที่จะบอกคือข่าวร้าย มีการสอบพนักงานราชการในตำแหน่งงบประมาณที่เหลือ ไม่ใช่ดูที่ผลงาน หรืออายุงาน ทำมาแค่ไหนก็เท่านั้น ทำงานมา 1 ปี ก็มีโอกาสสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ (คนธรรมดาคิดไม่ได้หรอก ท่านทั้งหลาย)

ความคิดเห็นที่ 270

27 ก.พ. 2549 17:03
 1. คุณไม่รู้หรอกว่าครูพนักงานราชการก็มีความสามารถเทียบกับครูผู้ช่วย / ครู คส.1 ทำงานก็ทำแต่หาอะไรทัดเทียมกันไม่ได้วิทยฐานะ / หรือวิริยะ ทำงานจะครบ 10 ปี หาความมั่นคงในชีวิตไม่ได้ ไม่หรอกแค่บอกให้รู้

ความคิดเห็นที่ 271

16 มี.ค. 2549 12:56
 1. คุณคิดว่าพนักงานราชการ(ครูผู้สอน)ก็มีประสิทธิภาพสูงพอๆกับครูข้าราชการทั่วไป แต่ก็เท่านั้น

ความคิดเห็นที่ 272

14 เม.ย. 2549 11:32
 1. ครูจ้างทุกคนจ๋า ขออย่าท้อแท้นะ จงอดทนทำดีสอนเด็กๆตาดำ ดำต่อไป อย่าไปมองครูประจำที่เช้าชามเย็นชาม ที่ชอบเอาเปรียบครูจ้างเลย ครูประจำที่ดีๆก็มีถมไปมองท่านเหล่านี้ดีกว่าและที่ควรมองยิ่งกว่าคือเด็กๆตาดำๆจงสอนเขาเหล่านี้ให้ดีเพื่อที่วันข้างหน้าเขาเหล่านี้จะได้เป็นคนดีและไม่เอาเปรียบคนอื่น คงจะมีสักวันหรอกนะที่เป็นวันของเรา คนเราอยู่ได้ด้วยความหวังเพราะฉะนั้นจงอย่าสิ้นหวังนะจ๊ะครูจ้างทุกคน

ความคิดเห็นที่ 273

7 พ.ค. 2549 17:56
 1. ครูอัตราจ้างบางโรงต้องทำงานวันเสาร์ด้วย ซึ่งงานที่ทำบอกได้เลยว่ายิ่งกว่ากรรมกร ตัดหญ้า ทาสี ขัดพื้น ล้างอาคาร ทำอิฐ ปูตัวหนอน ด้วยหวังว่าอยากมีงานทำ จริงอยู่อย่าเรียกร้องในเมื่อมารับจ้างแล้ว แต่คุณรู้ไหม ครูอัตราจ้างบางคนมีความตั้งใจจริงในการสอน มากกว่าครูบรรจุเสียอีก บางคนเป็นอาจารย์ 3 ครูจ้างเดือนผ่านเห็นนั่งมองหน้ากันไป มองหน้ากันมาก้บเด็ก ไม่มีการเรียนการสอน เข้าสาย ออกก่อนเวลา ครูจ้างบางคนมีการพัฒนาตัวเอง ไม่ใช่ว่าขาดความสามารถที่สอบไม่ได้เพราะไม่มีโอกาสได้สอบ ไม่เปิดเอกที่เรียนมาบ้าง ถูกกีดกันอันเนื่องมาจากการสอบพนักงานราชการที่ใช้เส้นสายบ้าง เป็นครูมา 3 ปี เส้นสู้ครูจ้างบางคนไม่ได้ น้อยใจ

ความคิดเห็นที่ 274

10 พ.ค. 2549 17:44
 1. ศักดิ์ศรีของครูอัตราจ้างก็ไม่ต่างอะไรไปจากนักการภารโรงในสายตาของครูประจำ ทั้ง ๆ ที่คุณวุฒิเท่ากันแต่วัยวุฒิต่างกันแล้วเราจะหาความยุติธรรมได้จากใคร

ความคิดเห็นที่ 275

10 พ.ค. 2549 17:52
 1. ไปโรงเรียนทุกวันต้องใส่ชุดฟอร์มประจำวันในแต่ละวัน เช่นวันจันทร์ให้ใส่ชุดสีกากีเหมือนข้าราชการ วันอังคารใส่ชุดลูกเสือ วันพฤหัสใส่ผ้าไทย วันศุกร์ใส่ชุดพละ แล้วเงินให้ไปตัดชุดล่ะอยู่ที่ไหน เฉพาะเงินก็กินยังไม่พอใช้ ยังให้ไปตัดชุดอีก จะมีใครเห็นใจเราบ้าง

ความคิดเห็นที่ 277

11 พ.ค. 2549 00:01
 1. คหพต. 260 ทำไมเพิ่มเงินวิริยะฐานะ ..... โดย: ครูจ้างคนหนึ่ง .....วันที่ 12 ม.ค. 2549 - 13:33:45 ฮิ ฮิ ฮิ เขารับเป็นครูจ้าง ได้ยังไง

ความคิดเห็นที่ 278

18 พ.ค. 2549 17:12
 1. โอ๊ย....ดีหมดแหละ เรานะ ใช้เงิน ระดม จ้าง โน่น แบบนี้ก้อมีด้วย ถ้าจ้างเงินงบประมาณ ยังพอได้เป็นพนักงานราชการในอนาคต แต่นี้เงินระดม (ค่าเทอม) สอนมัธยม ช่วงชั้นที่ 3 และ4 รวมกัน 22 คาบ เงินเดือนแค่ 5500 เอง ฮือๆๆๆๆ

ความคิดเห็นที่ 279

จอมยุทธ
18 พ.ค. 2549 21:44
 1. ก้อ...ได้เงินเดือนตามวุฒิปริญญาตรีครับ ไม่ได้ขั้นทุกๆปี ส่วนสวัสดิการก้อได้ตามเเต่ละโรงเรียนจะให้ครับผม

ความคิดเห็นที่ 280

19 พ.ค. 2549 00:57
 1. ขายก๋วยเตียวรถเข็น หรือขับแทกซี ได้วันละประมาณ 500 เดือนหนึ่ง 15,000

ความคิดเห็นที่ 281

19 พ.ค. 2549 15:52
 1. ทำบ้าอะไรๆๆๆๆๆๆๆ (อาหรั่ง)

ความคิดเห็นที่ 282

19 พ.ค. 2549 15:56
 1. เราไปประท้วงกันไหม ที่กระทรวงศึกษา

ความคิดเห็นที่ 283

30 พ.ค. 2549 10:58
 1. ครูจ้างที่วิทยาลัยการอาชีพเชียงคำทำงานถึงทุ่มครึ่งไม่ได้พิเศษสักกะบาท

ความคิดเห็นที่ 284

30 พ.ค. 2549 11:33
 1. ทำยังกับอัตราจ้างกินข้าวไม่เป็น

ความคิดเห็นที่ 285

1 มิ.ย. 2549 18:52
 1. ผมรับราชการเป็นนายตำรวจที่ จ.มุกดาหาร ภรรยาผมเดิมเป็นครูอัตราจ้างต่อมาได้เป็นพนักงานราชการ ผมว่าครูทำงานหนักยิ่งไม่ใช่ข้าราชการแล้วยิ่งหนักอีก ส่วนพวกข้าราชการยังไงๆหนึ่งปีก็ได้ขั้นครึ่งอยู่แล้ว สพฐ.ทำไมไม่บรรจุพวกของตนเองที่อุตส่าห็สอนมาหลายปีให้เป็นข้าราชการหมดคนที่ผ่านการสอนมาแล้วยิ่งดี ไม่ต้องสอบใหม่หมด นักวิชาการที่จบปริญญาเอกไม่ได้สอนให้เด็กเป็นคนดีได้หมดทุกคนหรอกไม่รู้เข้าใช้อะไรคิดอย่างครูอัตราจ้างบรรจุให้เขาเลยนักเรียนไม่โง่หรอก คนคิดหลักการนะทบทวนตนเองบ้างอย่าเก่งแต่วิชาการลงมาสัมผัสกับชิวิตคนไทยที่ด้อยโอกาสบ้างว่าเป็นอย่างไร

ความคิดเห็นที่ 286

7 มิ.ย. 2549 16:15
 1. ไม่เห็นความสำคัญ ไม่มีวิสัยทัศน์ คนจบไม่ไม่มีปัญญาสอนหรือไง การพัฒนาการศึกษาทำกันอย่างนี้นะหรือ

ความคิดเห็นที่ 287

7 มิ.ย. 2549 16:18
 1. เหนื่อยจัง ทำไมไม่บรรจุคนรุ่นใหม่เพื่อนาคตที่สดใสของการศึกษาไทย

ความคิดเห็นที่ 289

10 มิ.ย. 2549 11:22
 1. เป้นคนนึงที่จบครูมา 5 ปีแล้วผ่านรร.เอกชนมาสุดแย่ตอนนี้อยู่ กศน.สุดทนอยากเป็นข้าราชการกับเขามั่งก็คงจะเป้น 7-8 ปีอย่างว่า เส้นสายไม่ต้องพูดถึงไม่มีให้เห็นอยากให้รัฐคัดคนที่การทำงานนะไม่ต้องสอบทุกคนมีสิทธ์ทำงานมีผลงานแล้วบรรจุใครไม่ได้เรื่องคัดออกแต่ถ้าเป็นครูหรือข้าราชการอื่นในตอนนี้คัดออกหมดเพราะแต่ละคนหมดสภาพการทำงานแล้ว

ความคิดเห็นที่ 290

16 มิ.ย. 2549 16:13
 1. ระบบเส้นสายทำให้คนดีๆเสียคนรู้หรือไม่ คนมีเส้น ประเทศแย่แน่ๆๆ

ความคิดเห็นที่ 291

16 มิ.ย. 2549 16:24
 1. บรรจุคนรุ่นใหม่เสียหายตรงไหน

ความคิดเห็นที่ 292

21 มิ.ย. 2549 21:15
 1. อยากให้ครูอัตราจ้างลองอ่านดู รถโดยสารเที่ยวสุดท้ายออกจากสถานีขนส่งเกือบห้าโมงเย็น ข้าพเจ้าหอบสัมภาระที่มีเพียงกระเป๋าเสื้อผ้าและถุงกระดาษเก่าๆหนึ่งใบที่ภายในบรรจุอาหารแห้งและผลไม้สองสามชนิด เสียงผู้โดยสารเริ่มจอแจเมื่อโชเฟอร์วัยเลยเกษียณเริ่มติดเครื่อง ข้าพเจ้าหลับตานึกถึงแม่ที่อยู่ไกลจากนี้ไม่ต่ำกว่า 100 กิโลเมตร....แต่อีกไม่กี่ชั่วโมงจากนี้ไปแม่คงไม่ต้องยืนรอข้าพเจ้าในทุกเย็นวันศุกร์เพื่อรอทานข้าวเย็นร่วมกัน ภาพเหตุการร์เมื่อเที่ยงวันผุดขึ้นมาครั้งที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ เป็นภาพวนเวียนที่ทำให้ข้าพเจ้ายิ้มได้ตลอดวันนี้ ภาพผู้คนที่ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นบัณฑิตนับร้อยคนที่เบียดเสียดแน่นอาคารสำนักงานสศจ. เพื่อดูผลสอบที่ตัวเองมุมานะมาตลอดช่วงก่อนสอบ หลายคนส่ายหน้า นำตาคลอ สีหน้าเต็มไปด้วยความทุกข์กับหนทางชีวิตข้างหน้าที่มืดมน ขณะที่อีกไม่น้อยโห่ร้อง ยินดีกับชัยชนะที่ได้มาจากการสอบแข่งขัน วันนี้เขาและเธอหลายคนได้เป็นผู้ถูกคัดสรรอย่างดีแล้ว ข้าพเจ้ากุมมือที่ชื้นเหงื่อขณะเบียดตัวอัดกับฝูงคนหลายสิบเบื้องหน้า อัตราการเต้นของหัวใจอยู่เหนือการควบคุม ภาพแม่ยิ่งผุดขึ้นชัดเจนเหมือนเสียงกระซิบที่พรำบอกว่า ห้ามเป็นผู้แพ้ หัวใจเต้นรัวขึ้นเมื่อร่างกายเริ่มประชิดตัวบอร์ดประกาศ ข้าพเจ้ากวาดสายตาสู่วิชาเอกของตนแล้วนำตาก็ล้นเอ่อ....ข้าพเจ้าไม่ได้ร้องไห้มานานแล้ว..นั่นเป็นหยดนำตาที่เปี่ยมล้นไปด้วยความยินดี...มองผ่าม่านน้ำตาภาพของแม่ยิ้มปรากฎอยู่วับวาว ...แทบไม่อยากเชื่อเลยว่าชื่อของข้าพเจ้าติดอันดับที่1ของวิชาเอกที่สอบ และมีกำหนดบรรจุในอีกไม่กี่วันก่อนช่วงเปิดเทอมใหม่ของนักเรียน ....จากนักศึกษามหาวิทยาลัยเมื่อสองเดือนก่อน ข้าพเจ้าต้องเป็น ครูอาจารย์ ของนักเรียนแล้วหรือ.....อีกไม่กี่วันนี้เครื่องแบบสีกากีที่แม่ข้าพเจ้าหลงใหลยิ่งนักก็จะกลายเป็นเครื่องแบบหาเลี้ยงตัวข้าพเจ้าไปตลอดชีวิต..... เสียงรถเบรคเมื่อครู่นี้ข้าพเจ้าเรียกข้าพเจ้าตื่นคืนห้วงความคิด หญิงอายุเลยวัยกลางคนพร้อมเด็กหญิงตัวน้อยคือผู้โดยสารหน้าใหม่ที่ข้าพเจ้าจำเป็นต้องสละที่นั่งให้ เธอยิ้มขอบใจพลางเสนอช่วยถือถุงกระดาษในมือข้าพเจ้า เด็กหญิงเริ่มหลับเมื่อรถเริ่มออกเดินทางอีกครั้ง ชายแก่ท่าทางภูมิฐานด้วยเสื้อผ้าไหมเนื้อดี ผมสีดอกเลาที่อาบนำมันถูกหวีเรียบเป็นมันเงา เลื่อนตัวมานั่งอีกฝั่งของม้านั่ง พลางเริ่มบทสนทนาภาษาถิ่นกับผู้หญิงที่พึ่งขึ้นมาเมื่อครู่เหมือนคนคุ้นเคยกันมานาน...ข้าพเจ้ามองฝ่าความมืดที่เริ่มโรยตัวครอบคลุมทั่วบริเวณ เสียงครางหึ่งๆของเครื่องยนต์ของรถโดยสารรุ่นหลายสิบปีที่แล้วผสานกับบทสนทนาที่เริ่มออกรสออกชาติมากขึ้น "ลูกสาวคนเล็กเรียนจบหรือยัง" คำถามของเธอดังขึ้นฝ่าสายลม "ก็เพิ่งจบปีนี้แหละ...นี่ก็ให้มาสอบเป็นครูที่นี่จะได้อยู่ใกล้บ้าน" "เขาประกาศผลสอบวันนี้ไม่ใช่หรือ เห็นหลานข้างบ้านมันก็ไปดูแต่เช้า" สิ้นคำพูดฝ่ายหญิง ก็ได้ยินเสียงถอนหายใจจากคู่สนทนา "เฮ้อ.....อย่าให้พูดเลยสมัยนี้ไม่มีเส้นสายวงในก็ลำบาก" "บ้านเมืองเรามันก็อย่างนี้แหละ" "เขาลือให้แซดว่า คนที่ได้ที่1 หมดไปหลายแสนอยู่" "กว่าอีหนูข้าจะมีงานทำไม่สูญไร่นาไปหมดหรือ" ข้าพเจ้านึกยิ้มใอยู่ในใจ.....เงินแสนหรือ..นึกพลางล้วงมือลงในกระเป๋ากางเกง..หลังจ่ายค่ารถโดยสารและอาหารที่ซื้อฝากแม่แล้ว ก็เหลือเพียงแบงค์ยี่สิบสองใบและเหรียญบาทไม่กี่เหรียญเท่านั้น ครูที่ไม่มีเส้น

ความคิดเห็นที่ 293

26 มิ.ย. 2549 09:33
 1. ขอถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลของอาจารย์ ตำแหน่ง พนักงานอาจารย์ ค่ะว่าจบปริญญาโท ได้เงินเดือนเท่าไหร่ และได้สวัสดิการอะไรบ้าง คุ้มครองถึงครอบครัวไหม เพราะว่าแฟนได้สมัครเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรฯ และวิทยาเขตหนองคาย(ในเครือมหาวิทยาลัยขอนแก่น) ซึ่งคิดว่าน่าจะได้ทั้ง 2 ที่ค่ะ แต่กำลังตัดสินใจว่าจะเอายังไงดี ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ความคิดเห็นที่ 295

28 มิ.ย. 2549 16:46
 1. คุณรู้สึกตัวหรือไม่กับอาการเด็กเส้น สามารถไหม

ความคิดเห็นที่ 296

30 มิ.ย. 2549 00:19
 1. ผมก็เรียนครู ได้ฟังพี่ๆๆคุยกันผมก็เศร้าใจผมอยากจะลาออกจากเรียนให้มันรู้แล้วรู้ลอด เรียนก็ยากเรียนก็หนัก อาจารย์ก็โหด ตัดเกรดถี่ยิบ เรียนแทบตาย หางานก็ยากสุดท้ายก็ต้องหนักใจอีกแล้ว ช่างเถอะเดี่ยวก็เจอเองก็จะได้รู้ครับ ขอบคุง รู้ก็บอกด้วยน่ะครับมีสอบที่ไหน

ความคิดเห็นที่ 297

30 มิ.ย. 2549 01:31
 1. เรียนให้จบปริญญาตรี แล้วก็ต่อโท และเอก ไปเป็นครูในสถาบันระดับอุดมศึกษาไปเลย หรือไม่ก็ประกอบอาชีพอื่น(ที่ไม่ใช่ครูประถมหรือมัธยม) ต่อนี้ไป โอกาสที่จะเปิดกสอบบรรจุ ยากเสียแล้ว ถ้าจะมาเป็นครูอัตราจ้าง ให้สมัครเป็นนักการดีกว่า สวัสดิการดีกว่ากัน เบิกค่ารักษาฯ ก็ได้ เงินเดือนขึ้นทุกปี เกษียณแล้วมีเงินก้อน ตื่นเช้า ขึ้นมา รดน้ำต้นไม้ ปัดกวาดเช็ดถูอาคารเรียน เปิดปิดประตูหน้าต่าง ถึงเวลาเรียน ครูประจำการใช้ให้สอนเด็กแทน ถ้าผอ.เห็นความสามารถ อาจจะลดงานจับกังให้ ก็ได้ แล้วให้สอนหนังสือเป็นประจำ (แต่มีตำแหน่งเป็นนักการ) ถ้าจะเป็นครูจ้างสอนเพียวๆ....อย่าเลยครับ เงินเดือนไม่ขึ้น สวัสดิการไม่มี เกษียณแล้วเหลือแต่ตัว ไม่มีเงินก้อน ไปหาอาชีพอื่นทำดีกว่า ยกเว้น คุณอยากจะทำบุญสร้างกุศล (แต่อย่าบ่นนะ)

ความคิดเห็นที่ 298

4 ก.ค. 2549 10:50
 1. ครูพนักงานจะได้โบนัสมั้ย ทำงานเหมือนกันก็น่าจะคิดเห็นบ้าง

ความคิดเห็นที่ 299

20 ก.ค. 2549 13:10
 1. ทำงานแทบตายไม่มีใครเห็นใจ

ความคิดเห็นที่ 300

22 ก.ค. 2549 09:19
 1. สู้ต่อไปครับ ทำไงได้หล่ะสอบไม่ได้สักที

ความคิดเห็นที่ 301

8 ส.ค. 2549 09:58
 1. ใครอธิบายคำว่าครูชำนาญการให้รู้หน่อย บ้างที่มันก็ไม่สอดคล้องกับตำแหน่งเนาะเท่าไร

ความคิดเห็นที่ 302

24 ส.ค. 2549 14:01
 1. เหนื่อยว้อยยยย

ความคิดเห็นที่ 320

NpEducate
20 ม.ค. 2551 01:58
 1. 1. ไม่เลิกจ้าง เพราะประหยัดงบประมาณได้มาก 2. ไม่บรรจุ เพราะจ้าง ประหยัดงบประมาณได้มาก และคนรับจ้างมีเยอะแยะ ถ้าจะให้เลิกจ้าง และบรรจุ มีทางเดียว (แต่ทำไม่ได้) คือไม่มีคนรับจ้าง

ความคิดเห็นที่ 322

13 ก.ค. 2553 11:59
 1. อัตตราจ้างๆๆๆๆ บางทีการทำงานทำดีกว่าข......ประจำอีกต่างหาก ถูกใช้งานสวัสดิการคงที่ไปเพิ่มไม่มีสินกำลังใจใดๆ ในใจความที่เป็นครูอัตราจ้างเติมไปด้วยความตั้งใจในการสอนแต่ก็ท้อนะ ในสังคมความเป็นครูมีการแบ่งชนชั้นอีกง่ายๆ...อัตราจ้างต่ำสุดแถมถูกย่ำยีอีกต่างหาก **ชั้นผู้ใหญ่เขาไม่มามีความรู้สึกอะไรกับอัตราจ้าง ก็เขาจ้างเรานิ** บางทีเราคิดตั้งใจทำสิ่งดีที่เกิดกับโรงเรียนและนักเรียนแล้วจากหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เหลือแค่ห้าสิบเปอร์เซนต์ เครื่องแบบก็เหมือนกัน อย่างวันจันสีกากีครูอัตราจ้างไม่มีสีอีกคือทั่วไปเด็กก็เกิดมีคำถามอีกว่าทำไม่ครูไม่สีกากี....หน่วยงานหรือรัฐมักจะมองแค่ประโยชน์ส่วนตนหมดอะ ไม่ใส่ใจกับสิ่งเหล่านี้แล้วคนที่กำลังศึกษาสายครูจะมีความคิดเป็นไง ในเมื่อผู้มีอำนาจไม่หยิบยื่นสิ่งเหล่านี้ให้ สิ่งที่อยากร้องขอ *มองการทำงานแล้วมีการประเมิณภายใน3บรรจุ *กำหนดเครื่องแบบครูอัตราจ้าง * สวัสดิการต่างๆ *การเพิ่มอัตราเงินเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน หวังว่าจะเป็นข้อมูลที่ช่วยกันพิจารณานะคะ

ความคิดเห็นที่ 323

19 ก.ค. 2553 10:52
 1. เห็นด้วยกับทุกข้อความ คนเราทุกคนย่อมต้องหลักประกันที่มั่นคง คือ มีงานทำที่มั่นคง มีเงินเดือน มีสวัสดิการที่ดี แต่ของครูอัตราจ้างของรัฐมีแต่เงินเดือนกับประกันสังคม นอกนั้นไม่มีเลย เปรียบเทียบกับครูเอกชน มีเงินเดือนเท่ากัน และมีสวัสดิการ อยากให้รัฐช่วยหาสวัสดิการเพิ่มให้กับครูอัตราจ้างบ้าง เช่น สามารถเป็นสมาชิกสหกรณ์ ชพค. เป็นต้น

ความคิดเห็นที่ 324

22 ก.ค. 2553 14:41
 1. ครูอัตราจ้างทุกคน...ขอให้ต่อสู้กับอุปสัก....จาก...mol

ความคิดเห็นที่ 325

31 ก.ค. 2553 17:14
 1. ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกชีวิตครูอัตราจ้างค่ะ ตอนนี้ท้อแท้และเหน็ดเหนื่อยกับปัญหาที่อยู่ด้านบนทั้งหมดเหมือนกัน แต่ก็ยังต้องสู้ต่อไป ไม่มีอะไรจะทนไม่ได้ เพราะชินชากับการแบ่งแยกข้าราชการ ลูกจ้าง ไร้เกียรติยศ ศักดิ์ศรี ทั้งๆที่ครูอัตราจ้างไม่ด้อยคุณภาพไปหมดหรอก เป็นบางคน ข้าราชการบางคนสิ เสียเปล่า งานการไม่ทำ เอาเปรียบ กลั่นแกล้งอีกต่างหาก

ความคิดเห็นที่ 326

11 ส.ค. 2553 10:54
 1. ครูอัตราจ้าง หรือ ประจำ ก็มีความสำคัญเหมือนกัน แต่อยากให้รัฐบาลมองเห็นความสำคัญเกี่ยวกับด้านสวัสิดการและเงินเดือน ให้เขาพอมีชีวิตอยู่ได้หน่อย เป็นพนักงานโรงงานยังเงินเดือนมากกว่าเลย ควรจะมีการปรับเงินขึ้น ไม่ใช่เงินเดือนตายตัว

ความคิดเห็นที่ 327

20 ส.ค. 2553 11:39
 1. พอได้ฟังพี่ๆกล่าวมาทั้งหมดก้อน่าน้อยใจนะคะหนูเพิ่งเรียนจบครูกำลังหางาน หาสอบครูอัตราจ้างอยู่เหมือนกันแต่แม่จะให้สอบแต่ครูบรรจุ สอบก็ไม่ได้ซักที แต่ตอนนี้กำลังเปิดสอนพิเศษเด็กแถวบ้านอยู่น่ะค่ะ พวกเด็กๆที่มาเรียนก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไรหรอกค่ะ บางคนนะคะอยู่ ป.2แล้วยังไม่รู้เลข 1-10 เลยค่ะ หนูเห็นแล้วก็สงสารเด็กๆจริงน่ะค่ะ แต่ก็น่าเห็นใจครูอัตราจ้างมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเลยนะคะ ถ้ายังมีครูที่สอนเด็กไม่ดีหรือว่าไม่ตั้งใจสอนเด็กๆจริงๆจังๆ อนาคตประเทศชาติคงไม่เจริญแน่ๆๆ ถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไป เด็กไทยคงจะอ่านหนังสือไม่ออก แบบนี้เหมือนเดิม น่าสงสารพวกเด็กๆเหล่านี้นะคะ "หนูคิดว่าถ้าคิดที่จะเป็นครูแล้วก็ควรที่จะพยายามเอาใจใส่เด็ก ดูแลเด็ก ถ้าเด็กคนไหนเขียนไม่ได้ อ่านไม่ออก ก็น่าจะสอนเด็กในช่วงพักกลางวัน หรือตอนที่ครูกับเด็กว่างตรงกัน" การเป็นครูก็ควรจะสอนให้ลูกศิษย์เป็นคนดี มีความรู้ และมีความรัก สามัคคี และมีความยุติธรรม เพื่อที่เขาจะได้อยู่ในสังคมนี้ได้อย่างมีความสุข พวกพี่ๆว่าจริงไหมล่ะคะ แต่หนูจะเป็นกำลังใจให้พวกพี่ๆครูอัตราจ้างทุกคนเลยนะคะ สู้สู้ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 328

2 ก.ย. 2553 13:44
 1. เป็นครูอัตราจ้างมา 4 ปีกว่า เงินเดือนขึ้นไม่กี่ร้อย จาก 7,630 เป็น 7,940 เมื่อปีที่แล้ว หักประกันสังคมแล้วเหลือ 7,500 คิดดูว่าต้องเติมน้ำมันไปทำงานต่อเดือน แล้วยังค่าบ้าน ค่าน้ำ ค่าไฟ ส่งงวดรถอีก (แค่รถมอร์ไซ ยังลำบากขนาดนี้ จะมีปัญญาซื้อรถยนต์มั้ย) เงินเดือนเหลือพันกว่าบาท ที่พอจะได้ใช้ บางเดือนยังมีงานแต่ง งานบวช งานศพอีก ครูบ้านนอกก็ต้องช่วยอยู่แล้ว ผู้ปกครองก็ต้องเชิญครูเป็นธรรมดาพอไม่ไปก็หาว่าครูไม่ให้ความร่วมมือกับชุมชน อยากให้เพื่อนๆที่เป็นครูอัตราจ้างเหมือนกันช่วยกันหน่อย ไม่บรรจุให้ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่อยากให้พิจารณาขึ้นเงินเดือนหน่อย เพราะรักอาชีพนี้ถึงอยู่มาได้ขนาดนี้ 30 กันยานี้ จะหมดสัญญาอีกแล้ว ถ้าโชคดีก็ได้ต่อสัญญา แต่เงินเดือนก็ต้องรอ ทำงานฟรีเดือนสองเดือนถึงจะได้เงิน ทำหน้าที่เป็นครูประจำชั้น สอนประถมก็รู้ๆอยู่ อยู่โรงเรียนในบ้านนอกต้องสอนคนเดียวทุกวิชา เหมือนครูประจำการ ทำงานทุกอย่างเหมือนกัน มีเวรแต่งชุดต่างๆเหมือนครูประจำการ อย่างชุดตรวจการต้องใส่วันจันทร์ ก็มี หาซื้อมาใส่จะได้ไม่โดนดุ ชุดลูกเสือ ชุดผ้าไทย ทุกอย่างต้องใช้เงินซื้อทั้งนั้น ราคาเป็นพันกว่าทั้งนั้น ช่วยกันหน่อยเถอะค่า....พี่น้องครูอัตราจ้างทั้งหลาย ดูเจ้าหน้าที่ธุรการซิเค้าร่วมมือกันเป็นปากเป็นเสียงช่วยกันเค้าถึงได้ ใคร.....พอจะช่วยเราได้ รัฐบาลเป็นคนจ้างเรา... แต่ทำไมปล่อยให้เราลำบากกันขนาดนี้ ขึ้นเงินเดือนให้แต่เอกชน พนักงานราชการยังมีค่าครองชีพ เงินเดือนก็หมื่นกว่าต่อสัญญา 4 ปีครั้ง วุฒิเดียวกัน แต่ชื่อตำแหน่งต่างกันเท่านั้นเอง ได้ยินมาว่าเลื่อนตำแหน่งครูอัตราจ้างของ กรมอาชีวะเป็นพนักงานราชการ แล้วพวกเราล่ะ สพท. สพฐ. ไม่ดูแลบ้าง มีใครเห็นด้วยกับเราก็บอกกันหน่อย....จะรอ

ความคิดเห็นที่ 329

7 ก.ย. 2553 14:13
 1. เห็นด้วยคะ กับครูจ้างเมืองช้าง เราจะทำยังได้กันดีคะ สามีก็เป็นครูจ้าง เงินเดือนน้อย เคยคิดทำงานอย่างอื่น แต่สงสารเด็ก ๆ มาก เนื่องจากครูประจำไม่ค่อยจะสอนเด็กๆ เลย ชอบ แวบๆ เป็นแบบนี้ประมาณ 85 % คิดดูว่าถ้า10 คนเป็นถึง 8 คน พอ ผอ.ไม่อยู่ก็หาย ทำงานเอาหน้ามากๆ จนแฟนท้อมากเลย เด็ก ๆ อยู่ ป.4 ยังอ่านหนังสือไม่ออก เราอยากให้พวกท่าน ๆ ได้เล็งเห็นกันจังเลย ว่าสมัยนี้ยังมีแบบนี้อยู่อีกมาก

ความคิดเห็นที่ 330

11 ก.ย. 2553 11:00
 1. เห็นด้วยกับชีวิตครูอัตราจ้างเพราะต้องทำงานในหลายหน้าที่ดิฉันก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นครูอัตราจ้างสอนเด็กพิเศษเรียนร่วมดิฉนตั้งใจทำงานมีความมุ่งมั่นในหน้าที่และทำการอสอนเป็นอย่างดีแต่อย่างว่าครูอัตราจ้างไม่มีสวัสดิการอะไรเลยแถมดิฉันยังเงินเดิอนน้อยและเงินในแตละเดิอนก็ได้ยากไม่รู้เขาทำอะไรกันอยู่นะเงินเดิอนก็ไม่อยากจะทำให้บางทีได้เดิอนค้างเดือนเงินเดิอนไม่เยอะหรอกนะค่ะแค 5080 บาทก็ได้ยากจนบางทีท้อเพราะไม่มีสวัสดิการอะไรให้โดยเขาไม่คิดว่าเงินเดิอนเท่านี้เขาจะต้องใช้อะไรบ้างจะพอไหมแค่เขาต้องมารอใช้เงินเดิอนค้างเดิอนแบบนี้ไม่ตายก็ให้มันรู้ไปอยากให้กระทรวงศึกษาธิการเข้ามาตรวจสอบและให้ความยุติธรรมแก่ครูอัตราจ้างด้วยนะค่ะเพราะว่าพวกเราถูกเอาเปรียบมากเพราะถ้าพวกเราไปทำงานที่บริษัทเงินเดิอนเป็นหมื่นทำงานแค่ 3 เดิอนเขาก็มีประกันสังคมให้แล้วแต่นี่เราเป็นครูกินเงินเดิอนของหลวงเหมือนกันแต่กับไม่มีสัวสดิการอะไรให้เลยคุณคิดว่ามันน่าอายไหม ที่พวกเรามาทำงานเป็นครูอัตราจ้างแต่เงินเดิอนน้อยนิดก็เพราะว่าพวกเรารักในอาชีพครูคิดว่าเมื่อพวกเราเรียนมาแล้วอย่างน้อยพวกเราได้มีโอกาสมาสอนหรือมาให้ความรู้กับน้องๆเราก็ดีใจจึงอยากให้ทางกระทรวงศึกษาธิการเห็นใจพวกเราบ้างนะค่ะในเมือคุณเปิดให้พวกเราได้เรียนทางด้านนี้แต่คุณกับไม่เป็ดโอกาสเพื่อรองรับให้พวกเราได้มีสิทธิ์มีเสียงเหมือนข้าราชการประจำทั่วไป จากครูอัตราจ้างที่น่าเห็นใจ

ความคิดเห็นที่ 331

14 ก.ย. 2553 07:36
 1. จะเป็นอัตราจ้างหรือข้าราชการ ก็กินข้าวเหมือนๆกัน

ความคิดเห็นที่ 332

23 ก.ย. 2553 11:27
 1. ไม่รู้ว่าต้องตายแล้วเกิดใหม่รึเปล่าถึงจะได้

ความคิดเห็นที่ 333

23 ก.ย. 2553 14:28
 1. ขอแรงรัฐยาลชุดใหม่ ช่วยปรับตำแหน่งครูอัตราจ้างให้เป็นพนักงานราชการ ได้รึป่าวค่ะ หดหู้หนทาง ที่ยังมองไม่เห็น ภาระที่มี (สอน) ก้หนักเกินทน แต่ไม่มีความมั่นคงในชีวิต ซักอย่าง คุณอภิสิทธิ์ และท่าน ชินภัทร โปรดรับไปพิจารณาด้วยนะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 334

8 ต.ค. 2553 00:52
 1. ควรทำวิจัยส่งให้ สกอ. รัฐบาล หรือทั้งโลก ได้รับรู้ว่าระเบียบกฎหมายของเมืองไทย ยังมีหลายมาตรฐานและเอาเปรียบ ผู้ที่ไม่มีทางสู้....อีกเยอะครับ เรือข้ามฟาก...คงเป็นคำเปรียบเปรยกับคำว่าครูได้ดีที่สุด โดยเฉพาะครูอัตราจ้าง...รอครูรุ่นปี พ.ศ.2550 ได้ขึ้นมาเป็นผู้บริหารนั่นแหละ ครูอัตราจ้างก็จะหมดไปจากประเทศไทย...เพราะตอนนั้นประเทศไทยคงหายนะแล้วล่ะ

ความคิดเห็นที่ 335

15 ต.ค. 2553 10:45
 1. ตอนนี้ก็เป็นครูอัตราจ้างมาก็หลายปีอยู่ แต่ว่าทำไมถึงเดือนกันยายนทุกปีจะต้องมานั่งคิดอยู่ว่าเขาจะต่อสัญญาหรือไม่อย่างไร ทางสพฐ.จะมีการบรรจุครูอัตรจ้างเป็นครูผู้ช่วยบ้างหรือเปล่า อยากถามอีกนิดทำไมนักการภารโรงกับธุการได้ต่อสัญญาแล้ว แต่พวกเราชาวอัตราจ้างยังรออยู่ว่าจะจ้างหรือไม่จ้างต่ออยู้อีกคะ เหมือนธุรการบางโรงเรียนถ้าจะประเมินจริง ๆ ก็ไม่ผ่านแต่ก็ต้องเอ็นดูเขาอีกเพราะไหฎก็ได้ทำงานมาแล้วอย่างนี้ครูอัตราจ้างกับธุรการใครจะสำคัยกว่ากัน

ความคิดเห็นที่ 336

18 ต.ค. 2553 21:20
 1. ขอบคุณสำหรับการเปิดโอกาสให้ครูอัตราจ้างเป็นพนักงานราชการและจะเป็นข้าราชการในที่สุดนะค่ะอย่าหลอกให้ดีใจเล่นไปวันๆๆนะค่ะเพราะว่าตั้งใจทำงานรักอาชีพนี้มากแต่ไม่ใช่ว่าสอบไม่ติดนะค่ะแต่เคยเรียกถึงมั้ยล่ะค่ะถึงเวลาก้อโละบัญชีก้อได้แต่รอความหวังเล็กๆๆน้อยๆๆที่ท่านจะเมตตาครูอัตราจ้างที่ไม่มีแม้แต่ความมั่นคงและสวัสดิการเลยแม้แต่น้อยคิดดูถ้าไม่รักอาชีพนี้คงไปหางานทำที่เงินเดือนเยอะไปนานแล้วค่ะขอแค่เป็นพนักงานราชการก็ยังดีกว่าอัตราจ้างที่จะถูกประเมินออกได้ทุกเมื่อแล้วแต่ผู้มีอำนาจตามความพอใจขอแค่ความมั่นคงกับพวกเราด้วยนะค่ะท่าน

ความคิดเห็นที่ 337

18 ต.ค. 2553 21:33
 1. ช่วยเร่งเรื่องอัตราจ้างให้เป็นพนักงานราชการด้วยนะค่ะจะได้มีกำลังใจในการทำงานเพราะทำงานเท่าราชการแต่สวัสดิการ เงินเดือนไม่เหมือนกันแปลกจริงทำไมรัฐบาลเอาเปรียบเราสุดๆๆๆ

ความคิดเห็นที่ 338

19 ต.ค. 2553 16:41
 1. ขอบพระคุณสำหรับเจ้าของเวปไซดนี้ที่เปิดโอกาสให้ครูอัตราจ้างได้มีโอกาสระบายความในใจที่อัดอั้นตันใจ......นี่คือทุกที่แท้จริงของครูอัตราจ้างเพียงเสี้ยวหนึ่งของผู้ที่มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและกระผมเชื่อว่ามีครูอัตราจ้างอีกจำนวนไม่น้อยที่ต้องการแสดงความรู้สึกต่างๆออกมา สิ่งที่พวกเราต้องการจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าหากผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เห็นความสำคัญ หลายท่ายอาจมองว่าครูอัตราจ้างเป็นแค่ครูรับจ้างสอนไปเพื่อแลกกับเงินเดือน เท่านั้นเดียวงบที่จ้างหมดก็คงจะหยุดจ้างไปเอง ผมว่าการศึกษาของไทยกำลังถอยหลังลงคลอง เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ถ้าไม่รีบแก้ไขคงไม่ต้องบอกว่าการศึกษาไทยเดียวนี้มันเป็นอย่างไรเด็กจบ ป.6 บางคนอ่านหนังสือไม่ออก(เป็นเพราะครูอัตราจ้างเหรอครับ) เข้าใจว่าโรงเรียนของรัฐบาลคงไม่จ้างครูอัตราจ้างทั้งโรงเรียนแน่ มันเป็นการโยนบาปให้ซึ่งกันและกันและก็ควรหยุดพูดได้แล้ว หันมาดูปัญหาที่แท้จริงกันดีกว่า ถ้าผู้มีอำนาจที่จะเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของการศึกษาไทยได้มีโอกาศได้รับทราบข้อมูลเหล่านี้ อย่ากบอกว่าแก้ที่ระบบเถิดครั๊บท่าน พื้นฐานของทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่การศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐานสำคัญมากถูกทางแล้วภาคบังคับจะกี่ปีก็ว่าไป แต่ทำอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพ เรียนฟรีแก้ปัญหาการศึกษาไม่ได้ครั๊บเป็นระบบประชานิยมเท่านั้น... ครูคือหัวใจหลักการที่จะให้เกิดประสิทธิภาพและคุณภาพได้(ครูต้องมีคูณภาพจริงๆ )พอได้แล้วกับการไล่แจกตำแหน่งและก็เงินต่างๆ หันมามองครูอัตราจ้างผู้น้อยบ้างสร้างขวัญกำลังใจและความมั่นคงให้กับชีวิตเขาบ้างครูอัตราจ้างส่วนใหญ่ก็เป็นคนในพื้นที่เช่นเดียวกันกับครู กศน.นั่นละครั๊บท่าน รมต. หรือจะเอาปัญหาไว้แก้ปลายเหตุที่กำลังทำอยู่....เพื่ออนาคตและลูกหลานของคนไทยที่พวกเราพวกท่านได้ลืมตาอ้าปากจากหยาดเหงือพ่อแม่พี่น้องของเขาที่ได้เสียภาษีเพื่อพัฒนาประเทศ.....จงแก้ไขไม่ใช่เอาแต่แก้ตัวไปวันๆ...ขอบคุณ....

ความคิดเห็นที่ 339

1 พ.ย. 2553 16:25
 1. ข้าพเจ้าก็อีกคนหนึ่ง(นครศรีธรรมราช) เป็นครูอัตราจ้างมา มาตั้งแต่ปี 46 เริ่มรับเงินเดือนตั้งแต่ 6,730 บาท ปจัจุบัน 7,940 เมื่อปีที่แล้ว หักประกันสังคมแล้วเหลือประมาณ 7,500 ทำงานตั้งแต่ 7 โมงเช่าถึง 4 โมงครึ่ง แถม ผอ.อยู่ใกล้เรียกตลอดเวลา แต่พอสิ้นปีงบประมาณพูดจาไม่น่ารับประทาน(***ถ้ามึงอยากได้ก็หาเอาเอง ติดต่อเอาเอง) คิดดูซิเพื่อนครู ระดับผอ. เงินเดือนชนเพดานพูดจาอย่างนี้ออกมาเราในฐานะครูอัตราจ้างจะทำอย่างไร ภาษาที่บ้านข้าพเจ้าเรียกว่า "รู้แต่ใช้เป็นไข้ไม่รักษา"

ความคิดเห็นที่ 340

2 พ.ย. 2553 14:07
 1. ใครได้ต่อสัญญาบ้างแล้วหรือยังครับมีใครทราบบ้างว่าเขาจะต่อให้เมื่อไหร่ช่วยบอด้วยนะครับ

ความคิดเห็นที่ 341

7 ธ.ค. 2553 12:50
 1. ถ้าลำบากนักก็ลาออกไปทำอย่างอื่นเถอะ

ความคิดเห็นที่ 342

19 ธ.ค. 2553 17:51
 1. เมื่อไหร่เงินเดือนขึ้นสักทีนะพวกเรา ไม่รู้จะต้องทนอีกนานเท่าไหร่

ความคิดเห็นที่ 343

23 ธ.ค. 2553 15:01
 1. เป็นครูอัตราจ้างมานานรักความเป็นครูตั้งใจทำงานสอนศิษย์ให้มีความรู้เป็นคนเก่งคนดีมีความสุขผมภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดแต่สิ่งที่ตามมาก็คือเงินเดือนที่ได้รับไม่คุ้มกับการทำงานเลยเงินเดือนก็ไม่ขึ้น7,940ณปัจจุบันเมื่อไหร่ทางรัฐบาลจะมีข่าวดีขึ้นเงินเดือนให้ครูอัตราจ้างบ้างครับทุกคนรออยู่จะได้มีกำลังใจในการทำงานต่อไปหรือให้เป็นพนักงานราชการก็ดีมากน่ะครับถ้าจะให้ดีกว่านี้ก็ขอให้บรรจุให้เลยน่ะครับขอบพระคุณอย่างสูงท่าน รมว.

ความคิดเห็นที่ 344

25 ธ.ค. 2553 13:38
 1. เป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่เหมือนครูที่บรรจุทุกอย่างแต่สวัสดิการไม่มีเลย จบครูมาโดยตรงเหมือนกัน ทำงานเหมือนกัน เมื่อไหร่ทางรัฐบาลจะมีข่าวดีขึ้นเงินเดือนให้ครูอัตราจ้างบ้างครับทุกคนจะได้มีกำลังใจ หรืว่าครูอัตราจ้างไม่มีความสำคัญ จึงมองข้าม

ความคิดเห็นที่ 345

27 ธ.ค. 2553 22:38
 1. ดิฉันเคยเป็นอัตราจ้างมา12ปี เมื่อเรียนจบป.โทก็ลาออกไปทำงานที่บริษัท ในวันที่ลาออกนั้นก็เขียนกระดาษเพียงใบเดียวแล้วก็ออกไปได้เลย ไม่ได้รับอะไรจากหน่วยงานเลย แต่มีท่านผ.อ.มอบภาพ ร.5 ให้1ภาพด้วยความเมตตากรุณา สมัยก่อนไม่มีประกันสังคม ไม่มีสวัสดิการอะไรเลย จ้างเพียง10เดือน อีก2เดือนให้หากินเอง(ต้องสอนภาคฤดูร้อน1เดือน) ส่วนเงินเดือนก็ไปรับจากหน่วยงานใหม่ซึ่งมากเป็น2เท่า ดิฉันทำงานบริษัทได้1ปีจึงรู้ว่าดิฉันชอบการเป็นครูบาอาจารย์มากกว่าจึงหาที่สอบบรรจุครู ดิฉันสอบได้เป็นข้าราชการ ดิฉันมีความรู้สึกและเข้าใจผู้ที่เป็นอัตราจ้างทุกคน ดิฉันศึกษาระดับปริญญาเอกและทำการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง(อัตราจ้างชั่วคราว) ดิฉันอยากทราบว่าอัตราจ้างนั้นมีมาตั้งแต่เมื่อใด ใครทราบช่วยส่งคำตอบให้ด้วยนะคะ จักเป็นพระคุณยิ่ง

ความคิดเห็นที่ 346

21 ม.ค. 2554 15:31
 1. ทำไมรัฐบาลมองไม่เห็นความสำคัญของครูอัตราจ้างบ้าง ทำงานเหมือนกับครุประจำการทุกอย่าง อย่างน้อยขึ้นเงินเดือนให้หน่อยก็ยังดี

ความคิดเห็นที่ 347

7 มี.ค. 2554 21:32
 1. เจ้าหน้าที่สำนักงานที่จบครูมาละ ทำงานเต็มกำลังความสามารถ ไม่ขาด ไม่ลา ไม่สาย ไม่หยุด เช่นในกรุงเทพมหานคร ทุกโรงเรียนก็ต้องมีเจ้าหน้าที่สำนักงาน ประจำสำนักงาน ธุรการ การเงิน เจ้าหน้าที่พัสดุ สารบรรณ มากหมายที่ยังไมได้เป็นหลักปักต่ออะไรทำงานไปวัน ๆ ทุกข์ใจแทบตายว่าเมื่อไหร่จะได้บรรจุ ความมั่นคงไม่มี เจ้าหน้าที่ทำงานแทนครูในสำนักงานทำงานกันหนักมากเลย ไม่มีใครคิดถถึงความสำคัญจะให้ได้มีอนาคตกันบ้าง ดิฉันรับจ้างทำงานมาเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานมาแล้ว เจออุปสรรค ความแตกต่างกันระหว่างครู กับลูกจ้าง ช่วยให้เขามีโอกาสรับใช้แผ่นดีเถอะที่คนไม่เคยขาดลามาสาย ช่วยให้มีคะแนนนิยมที่ดีขึ้นมาหน่อย ส่งเสริมให้เขาได้รับราชการในการยกระดับชีวิตด้วย เงินเดือนไม่ต้องพูดถึงหรอกนิดเดียว

ความคิดเห็นที่ 348

31 มี.ค. 2554 16:06
 1. เป็นครูจ้างสอนในโรงเรียนสพป.เป็นเวลา 4 ปีแต่ใช้งบประมาณของเทศบาลอยากสอบครูคัดเลือกในเขตสพป.ใครก็ได้ช่วยตอบหน่อยได้ไหมค่ะ

ความคิดเห็นที่ 349

21 เม.ย. 2554 23:49
 1. เราเป็นครูจ้างที่เพิ่งจบ ทำงานมาได้แค่ 1 ปี ตอนแรกที่เลือกเรียนครู เพราะชอบสอนหนังสือ แต่พอมาทำงานจริงๆระบบการทำงานต่างๆแย่มาก ครูอัตราจ้างทำงานหนักเงินน้อย ถ้าคิด เงินเดือน 7940 หักประกัน เหลือ 7500 หาร 30 เฉลี่ยวันละ 250 บาทเอง เพราะบางทีก็ทำงานเสาร์- อาทิตย์ ทำงานมา 1 ปี เงินก้อได้เท่าเดิม ทำอีกหลายปีถ้ายังเป็นครูจ้างอยู่ก้อคงได้เท่าเดิม เราก็เลยคิดว่าถ้าหมดสัญญาครั้งนี้คงจะไปทำอาชีพอื่นก่อนดีกว่า ถ้าอยู่อย่างนี้ไม่มีอนาคต ตังเก็บไม่มี ขนาดตอนนี้เรายังโสดไม่มีภาระอะไร เงินเดือนก็พอใช้นะ ใช้เลี้ยงตัวเองได้ แต่ไม่มีเก็บเลย เพราะเราอยู่ในที่ที่มีค่าครองชีพสูง ถ้าไปทำอย่างอื่นเก็บตังสัก 3 ปี แล้วค่อยมาสอบบรรจุครูเลยทีเดียวก็คงดีว่าอยู่เป็นครูอัตราจ้างอย่างนี้อ่ะ ก้อขอให้กำลังใจครูอัตราจ้างทุกคนคะ สู้ๆ หากคุณคิดว่าทำในสิ่งที่คุณรักแล้วมันทำให้ใจคุณมีความสุข จงทำต่อไปนะคะ

ความคิดเห็นที่ 350

11 ก.ค. 2554 10:50
 1. ครูอัตราจ้างเงินเดือน 7940 รอความหวังนโยบายพรรคเพื่อไทย จบ.ปริญญาตรีได้ 15000ต่อเดือน

ความคิดเห็นที่ 351

18 ก.ค. 2554 22:18
 1. เห็นด้วยกับความคิดเห็น 349 คะ เป็นครูอัตราจ้างมา 2 ปี เงินเดือนไม่มีวี่แววว่าจะขึ้น แถมเรียนหลักสูตร 5 ปี เงินเดือนได้เท่า คนเรียน 4 ปี อย่างนี้ก้อลำบากใจอยู่เหมือนกันนะคะ ทำงานเอกชนจะดีกว่ามั๊ยเนี่ย ได้เงินเดือนตามหลักสูตร 5 ปี แถมได้ค่าโน่น ค่านี่อีก เป็นหมื่นกว่าบาท ขอความเห็นใจครูอัตราจ้างบ้างเถอะคะ ต้องกิน ต้องใช้เหมือนกัน

ความคิดเห็นที่ 352

4 ต.ค. 2554 10:28
 1. ตอนนี้เราสอบบรรจุได้เป็นข้าราชการแล้ว สอบตอนเมษา 54 ก็ไม่คิดว่าจะสอบได้และเรียกบรรจุเร็วขนาดนี้ ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ครูอัตราจ้างทุกคน สักวันต้องเป็นวันของเรา

ความคิดเห็นที่ 353

5 ต.ค. 2554 21:10
 1. เป็นที่ระบบการบริหารงานในองค์กรครูที่มีปัญหาอย่างมาก คิดว่าทุกคนรู้ดีคงไม่ต้องอธิบายนะ ดังนั้น การแก้ปัญหาคือจ้างครูอัตราจ้างขึ้นมาเพื่อ รองรับปัญหาทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร งานของข้าราชการที่เขาขี้เกียจทำ หรือแม้กระทั่ง รับผิดเมื่อมีปัญหา ตกลง เราไม่ได้แก้ปัญหาการบริหารงานในองค์กรครูให้หมดไป เพียงแต่จ้างครูอัตราจ้างขึ้นมาเพื่อเป็นจำเลยนั่นเอง ถ้าครูอัตราจ้างอยากมีปัญหาก็ทักท้วงได้เลย เราเอาคุณออกได้สบาย ๆ อยู่แล้ว

ความคิดเห็นที่ 354

5 ต.ค. 2554 21:18
 1. ข้อสอบบรรจุครูมีปัญหาอย่างมาก ไม่ยากนะ แต่ไม่รู้แนวข้อสอบมากกว่า อ่านไปก็ไม่ตรงกับที่ออกสอบ บางข้อคำถามกำกวม เหมือนจะมีคำตอบได้หลายอย่าง บางข้อเป็นเพียงความคิดเห็นซึ่งไม่รู้ว่าความเห็นของผู้สอบกับคนออกข้อสอบจะตรงกันหรือเปล่า แล้วคนที่สอบได้คะแนนเยอะ ๆ มาก ๆ สงสัยว่าอ่านยังไงตรงกับที่ออกสอบ คิดเห็นอย่างไรตรงกับคนออกข้อสอบ หรือว่า...

ความคิดเห็นที่ 355

6 ต.ค. 2554 06:04
 1. การเรียกบรรจุข้าราชการครูจากการสอบแข่งขันขึ้นบัญชีไว้ก็มีปัญหา สอบติดแล้วเขาไม่เรียกบรรจุมีเยอะมาก เนื่องจาก โรงเรียนมีนโยบายจ้างครูอัตราจ้าง ก็เลยไม่เรียกบรรจุ โรงเรียนมีนโยบายการเปิดสอบภายใน หรืออื่น ๆ ที่ยังไม่รู้ ที่ทำให้เขาไม่เรียกบรรจุจากบัญชีที่สอบไว้ได้ ที่กล่าวมาเป็นเพียงการเริ่มต้นที่ยังไม่ได้บรรจุเป็นข้าราชการก็มีปัญหาเยอะขนาดนี้ หากบรรจุเป็นข้าราชการคงจะมีปัญหาตามมามากกว่า เราเองเป็นประชาชนคนนึงก็ทราบว่าการทุจริตคอรัปชั่นกลายเป็นวัฒนธรรมของคนไทยไปแล้ว

ความคิดเห็นที่ 356

22 ต.ค. 2554 14:39
 1. แต่ก่อนเคยรู้สึกว่าเราต่ำต้อย กว่าคนอื่นมากสำหรับครูอัตราจ้างที่มีแต่คนดูถูกดูแคลนเรา แต่เราก็ไม่เคยลืมแม้ว่าตอนนี้เข้ารับราชการอย่างเต็มตัวแล้ว ตำแหน่งครูผู้ช่วย เรากลับรู้สึกว่า จิตวิญญาณความเป็นครูมันมีค่ามากขึ้นยิ่งกว่าเดิม เราจะรักษาค่าความดีงามนี้ตลอดไป ไปไหนมาไหนต้องแบกเกียรติ์ยศและศักดิ์ศรีความเป็นครูไปทุกหนทุกแห่ง เราภูมิใจมากค่ะ ที่เกิดมาเพื่อเป็นครู

ความคิดเห็นที่ 357

23 ธ.ค. 2554 16:07
 1. ผมก้เปงครูจ้างมาหลายปีละ ทำงานอย่างกับภารโรงอะ ทำทุกอย่างแถมโดนด่าประจำ เมื่อไหร่เงิรเดือนจะขึ้นคับๆๆๆๆๆ

ความคิดเห็นที่ 358

31 ม.ค. 2555 15:24
 1. เราก็เป็นอัตราจ้างเหมือนกัน สอบติดก็เรียกไม่ถึงถูกตัดบัญชีทิ้ง หมดหวังหมดกำลังใจ พอไปสอบติดอีกทีก็ไม่รู้จะเรียกถึงไหม เป็นอัตรจ้างเงินก็น้อย งานก็เยอะ อยากให้ผู้ใหญ่ให้ความเมตตาบ้าง ทำอะไรกับครูอัตรจ้างบ้างเถอะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 359

22 ก.พ. 2555 14:55
 1. อยากมีแฟนเป็นครู... เห็นข้อความแล้วก็พอเข้าใจ ว่าทุกสิ่งที่ระบายออกมานั้น..มีความอัดอั้นใจและยากลำบากแฝงอยู่..แต่อยากบอกว่าสู้สู้ต่อเถอะคะ..ทุกอาชีพมีข้อดีและข้อเสีย..แต่ที่สำคัญคืออาชีพอะไรทำแล้วมีความสุขที่ใจและเป็นอาชีพที่เราเลือกเอง..สำคัญที่เราเลือกเอง..ทุกอาชีพมีความลำบากกาย..และใจ..แตกต่างกันไปคะ..จงภูมิใจที่ได้ทำในสิ่งที่เลือก..และภูมิใจที่ทำให้คนเป็นคนให้ได้...คุณจะภูมิใจมากกว่าได้เงินหมื่นเงินแสนด้วยซ้ำ..ทุกอย่างเป็นวัฎจักรของมัน..เพ่งมองดูให้ดีแล้วจะเห็นเอง..สู้สู้คะ เป็นกำลังใจให้คนที่อยากเป็นครูทุกคน..

ความคิดเห็นที่ 360

4 มิ.ย. 2555 20:25
 1. อ่านแล้วเศร้ามาก สงสารครูอัตราจ้าง เราก็เป็นครูอัตรจ้าง เอสพีทู เงินเดือนไม่ออก นี่เดือนที่สามแล้ว และก็เพิ่งจะบอกลาออกกับผอ. ไปวันศุกร์เพราะสติแตก ทำงานทั้งสอนและทำเอกสารด่วน ซาร์และแผนปฏิบัติการ โดนครูผู้ช่วยข้าราชการโยนงานประจำ ยิ่งไม่เถียงยิ่งได้ใจ เป็นไงลาออกแล้ว รุ้ไหมเวลาเราเข้าสอนครูประจำการว่างไม่ต้องทำอะไร นั่งอ่านหนังสือพิมพ์ นั่งคุย แต่เวลาชั่วโมงว่างของเราก็คือไม่ว่างตาลีตาเหลือกทำงานธุรการโรงเรียน รู้ไหมครูธุรการที่โรงเรียน วันพุธที่ผ่านมานั่งว่างอ่านหนังสือการ์ตูนจบไปสองเล่มเรื่องจริง ในขณะที่เรายุ่งแทบตายแต่ธุรการนั่งเล่นโอ๊ย เวรกรรมจริง ๆ ค่ะ เลยตัดสินใจลาออกซะเลยไม่ต้องมีใครมีชั่วโมงว่างสอนให้ตายไปเลย (ไม่ต้องห่วงนะมีคนหาเงินให้ใช้อยู่เลยกล้าลาออก)

ความคิดเห็นที่ 361

5 ก.ค. 2555 16:38
 1. โปรดเห็นใจครูอัตราบ้างครูประจำการบางคนใช้งานครูอัตราจ้างแทบตายรัฐบาลเห็นใจบ้าง จบเอกไม่ตรงกับสายงานสอนแต่ครูอัตราจ้างก็สอนอย่างดีที่สุด ไม่เห็นใจกันบ้างเหรอค่ะ คุณยิ่งลักษณ์

ความคิดเห็นที่ 362

5 ก.ค. 2555 16:49
 1. งบปีการศึกษา 2556 รัฐบาลให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรรงบมาให้ครูอัตราจ้างต่อ 5,290 คน ได้มั้ยค่ะ ทำไมเงินวิยะฐานะมีการเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ครูอัตราจ้าง กับครูธรุการโรงเรียนฐานะมันคนละระดับเหรอค่ะ ถึงมีแต่คนทอดทิ้ง อัตราจ้างก็มีหัวใจทำงานเหมือนครูประจำการทุกอย่าง เวลาอยู่โรงเรียนแทบจะทำงานแทนครูประจำการบางคนที่ชอบ สั่ง แต่เวลาครูอัตราจ้างทำงานให้มีผลงานคนที่ได้หน้าก็คือ ครูประจำการ สงสารครูอัตราบ้างเถอะจะทอดทิ้ง กันทั้ง 5290 คนได้ลงคอเชียวเหรอ อัตราบางคนที่เขาจบเอกไม่ตรงกับสายงานสอนแต่เขาก็ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ จนผล nt ของนักเรียน ป.3 เพิ่มขั้น ขอความกรุณาจัดสรรงบ ปี 2556 มาด้วยเถอะค่ะ สงสารคนไม่งานทำด้วย

ความคิดเห็นที่ 363

5 ส.ค. 2555 11:30
 1. เคยเป็นครูอัตราจ้างของงบไทยเข้มแข็ง อยู่กทม คิดดูนะคะ 7,890หักประกันสังคมอีก ค่าหอพักปาไป2,800 ไม่นับค่าเดินทางจะเหลืออารายเข้างานตั้งแต่07.30-16.30 บางวันก็เสาร์-อาทิต ไม่นับค่าตัดชุดจิปาถะ ทำโครงการไรดีเกินหน้าครูแก่ๆไม่ได้ ทั้งที่มีความรู้มากกว่า ไม่นับไปอบรม ประชุม ทำงานมากกว่าคนบรรจุทำ ประสิทธิภาพดีกว่า แถม ทำทุกอย่าง แล้วปยู่ไปจะทำให้คุณรู้ว่าอุดมการกับชีวิตจริงกินไม่ได้ โดนใครไม่รู้ด่าอีก นักเรียนแทบทุกโรงเรียนไม่นับเด็กเก่งเพราะเรียนพิเศษ ด้อยพัฒนา ไม่สนใจเรียน ไม่แปลกใจทำไมเด็กไทยโง่ ปัจจุบันเลิกบ้าอุดมการแล้ว มาทำธุรกิจส่วนตัว ไม่ต้องตื่นเช้า ได้เงินเยอะกว่า ไม่เครียดอยากหยุดเมื่อไรหยุดถ้าแถมเอาความตั้งใจ ความขยันที่เมื่อก่อนทำให้คนอื่นได้รับแค่คำชถ้าถูกใจ ถ้าไม่ถูกใจก็เสียกำลังใจ สิ่งที่คิดมาแทบตาย ไช้ไม่ได้ แผนการสอนจะมีสักกี่คนทำแบบนั้นจริงๆสวนใหญ่copyจากเน็ต เอาความตังใจมาทุ่มใหุ้่รกิจเราดีกว่า ปัจจุบันสามารถมีตังทานอาหารญี่ปุ่นได้ทุกวัน มีตังพอ เกินพอ มีวันหนึ่ง นั่งเล่นเกมร้านเน็ตฝนตกมองออกไปนอกหน้าต่าง7โมงรถติดเป็นแถว ภาพที่ต่างคนมุ่งไปทำงาน แต่เรากับบ้านนอนตื่ยสายได้ สามารซื้อของแพงๆได้ แต่เพื่อนเราเป็นครูจริงมีตัง แต่ต้องเป็นหนี้ ครูเป็นอาชีพเดวที่ปิดเทอม สงสารเสียดายคนเก่งๆที่น่ามาพัฒนาประเทศได้ เราเคยเรียนกวดวิชา ขอบอกว่าบรรดาอาจารย์ดังๆเขามีการสอนดีจริงๆ สังคมไทยแปลก บ่นทุกโรงเรียนครูไม่พอ ก็น่าจะบรรจุเลิกโกงได้แล้ว ไม่อยากนึกถึงอนาคตของชาติ

ความคิดเห็นที่ 364

15 ก.ค. 2556 15:57
 1. เป็นอีกหนึ่งคนที่ท้อแท้กับอาชีพครูค่ะ รักอาชีพครู เรียนครูมาจบแล้วก็ไม่รู้จะไปทำอาชีพอะไรนอกจากครู แต่เป็นครูมา3ปี หาความมั่นคงกับชีวิตครูอัตราจ้างไม่ได้เลย บางที่จ้างสอนพองบหมดก็ปล่อยลอยแพ ต้องหาที่สอนใหม่ ทำงานเท่าครูที่มีซี แต่เงินเดือนเทียบไม่ได้เลยค่ะ สอบมา3 สนาม เจอช่วงที่เปลี่ยนรูปแบบข้อสอบ ไม่โทษใครผิดที่เราคงอ่านไปไม่ตรงเอง เฮ้อ งานก็เยอะ ชีวิตหนึ่งก็อยากเป็นครูที่เค้าเรียกว่ามีเกียรติจริงๆบ้าง เป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่เหมือนเบ๊ คอยทำตามคำสั่งพวกครูมีซีเค้าอีกทีหนึ่ง ส่งเด็กแข่งวิชาการยังไม่มีโอกาสได้เป็นผลงานของตัวเองเลย บางทีมองในมุมตัวเองครูที่เป็นข้าราชการบางคนทำงานมืออาชีพยังไม่เท่าครูอัตราจ้างเลยด้วยซ้ำ มันน่าน้อยใจจัง

ความคิดเห็นที่ 365

1 พ.ย. 2556 22:29
 1. ขอให้ครูอัตราจ้างเราอย่าท้อแท้นะครับวันหนึ่งต้องเป็นของเรา ผมเป็นพ่อของครูบรรจุใหม่ลูกสาวผมสอบบรรจุได้อันดับเกือบที่30ที่ลพบุรี เขต2 (ชัยบาดาล) ปรากฏว่าทางเขต ฯ เขาเรียกบรรจุวันเดียวหมดเลยทั้ง30กว่าตำแหน่ง สอบมาแล้ว 6 ครัง ทั้ง สพฐ. อบจ. กว่าจะได้บรรจุโอย แทบกระอักเลือด พยายามอ่านหนังสือให้มากๆทุกประเภททุกอาจารย์ ลูกสาวผมทุ่มเทการอ่านจริงจัง3เดือนเต็ม โดยดื่มแบร็น ดื่มเป๊บทีน ทานอาหารเช้ามื้อเดียว เป็นข้าวต้มหมูสับ กลางวันอ่านหนังสือ กลางคืนฟังเทปการบรรยายระเบียบ กฏหมาย โดยเฉพาะ เรื่องอาเซียน ข้อสอบออกเรื่องอาเซี่ยนเยอะมาก ขอให้เราชาวครูอัตราจ้างตั้งใจอ่านหนังสือมากๆนะครับจึงจะได้ผลที่ดี ลูกสาวผมเขาอ่านหนังสือไปตั้งคำถามไปด้วยแล้วจดแล๊คเชอร์ ใส่สมุดเบอร์2ได้ตั้ง2เล่มเต็มๆ แล้วอ่านรายละเอียดที่จดไว้จนจำได้หมดจึงประสบผลสำเร็จ ครูอัตราจ้างเราสู้นะครับพยายามต่อไป

ความคิดเห็นที่ 366

19 พ.ย. 2556 11:22
 1. ในโรงเรียนเราก็มีครูอัตราจ้าง (ครูวิกฤต) ทำงานดี นิสัยดี แล้วเขาจะมีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทน 15000 (ตกเบิก) เหมือนครูพี่เลี้ยงเด็พิการบ้างไหม ทั้งที่ครูวิกฤตจบ ป.ตรี แต่ครูพี่เลี้ยงจบ ม.6 ครูทุคนก็ให้กำลังใจนะ

ความคิดเห็นที่ 367

10 ธ.ค. 2556 16:09
 1. ทุกวันนี้ จำนวนผู้จบสายครูมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ รวมกับผุ้ที่ยังตกงานก็ยังอีกเยอะ ถ้าหากเราอยุ่ในจุดที่กำลังตกงาน เราคงคิดว่า งานเงินเดือนเท่าไรก็ทำ เพราะดีกว่าตกงาน ไม่มีเงินใช้ ในเมื่อท่านครูอัตราจ้างที่กำลังท้อ ขอให้มองกลับหลัง สำหรับผู้ที่ขาดโอกาสเค้าอยากเป็นครูอัตราจ้างเหมือนกับท่าน ท่านคือผู้ที่โชคดีแล้ว ได้เข้ามาทำงาน เมื่อมีประสปการณ์ 1 ปีขึ้นไป ท่านก็ยังมีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย แต่ บุคคลที่เหลือละ ครูผู้ช่วยก็สอบไม่ได้ ครูอัตราจ้างก็ไม่ได้เป็น ส่วนเรื่องเงินเดือน ก็จริงครับ ค่าแรงขั้นต่ำ วันละ 300 บาท มีหน่วยงานราชการหลายหน่วยงานให้ค่าจ้างตามค่าแรงขั้นต่ำ 300 ต่อวัน แต่ ไม่นับรวมเสาร์ อาทิตย์ ดังนั้นจะเหลือวันทำการอยู่อย่างมากไม่เกิน 27 วัน ดังนั้น เอา 300*27 ได้เท่ากับ 8100บาท ถ้าใครได้น้อยกว่านี้ก็ควรเรียกร้อง แต่ถ้าใครได้มากกว่านี้ก็ควรพอใจเถอะครับ แต่ถ้าอยากได้สิทธิเสรีภาพ หรือเงินเดือนที่มากกว่านี้ ท่านต้องไขว่คว้าและขวนขวายด้วยตัวของท่านเอง ท่านรู้ตัวของท่านอยู่แล้ว ว่าท่าน พยายามเพียงพอหรือยัง แต่อยากจะบอกว่า ครูทุกแบบไม่ว่าจะเป็นครูจ้าง พนักงานราชการ ครู มีสิ่งที่เท่าเทียมกันคือความรู้ และหน้าที่ ๆ ต้องรับผิดชอบ อบรมสั่งสอน และให้ความรู้กับเด็กนักเรียน นักศึกษา

ความคิดเห็นที่ 368

12 ส.ค. 2557 08:57
 1. สวัสดีค่ะ ดิฉันก็เป็นครูอัตราจ้างคนหนึงที่มีความลำบากอย่างมาก ซึ่งปัจจุบันสอนอยู่ที่ ร.ร.ประถมแห่งหนึ่ง ใน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี คือ ตอนนี้ได้รับเงินจ้างจาก งบ อบจ.ปทุมธานี ได้รับเงินเดือน 9440 บาท ซึ่งไม่ใช่ 15000 บาท ตามที่รัฐบาลกำหนด ทำให่ไม่เพียงพอกับค่าครองชีพในปัจจุบัน และต้องออกค่าอุปกรณ์สื่อการสอนเองเกือบทุกอย่าง แล้วเงินเดือน 9440 บาท จึงทำให้ไม่เพียงพอกับการใช้จ่าย ขอความกรุณาผู้ที่ดูแลงบตรงนี้เห็นใจ ครูอัตราจ้างด้วยคะ ช่วยให้ได้เงิน 15000 บาท ให้เป็นขวัญและกำลังใจในการทำหน้าที่ต่อด้วยคะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น